Wicemarszałek Sejmu

Wicemarszałek Sejmu – zastępca Marszałka Sejmu, członek Prezydium Sejmu.

Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Ilustracja
Sala Posiedzeń w Sejmie (2014)
Stanowisko
Państwo  Polska
Data utworzenia 26 stycznia 1919
Pierwszy wicemarszałek sejmu Jakub Bojko,
Andrzej Maj,
Jędrzej Moraczewski,
Stanisław Osiecki,
Józef Ostachowski
Obecny wicemarszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty,
Małgorzata Gosiewska,
Małgorzata Kidawa-Błońska,
Ryszard Terlecki,
Piotr Zgorzelski
Obecny od 12 listopada 2019
Siedziba Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Wybór i odwołanieEdytuj

Na pierwszym posiedzeniu Sejmu wybierany jest marszałek sejmu, a potem w drodze uchwały ustala się liczbę wicemarszałków. Wybory wicemarszałków zarządza marszałek sejmu. Kandydata na wicemarszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę. Sejm wybiera wicemarszałka Sejmu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli nie dojdzie do dokonania wyboru, wybór wicemarszałka Sejmu przeprowadza się ponownie. Zwyczajowo w Polsce powołuje się kilku wicemarszałków na każdą kadencję, a każdy z największych klubów parlamentarnych ma swojego wicemarszałka. Nie ma jednak takiego wymogu.

Wicemarszałek pełni swoją funkcję do końca kadencji, ale może też zostać odwołany na wniosek złożony przez co najmniej 15 posłów, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów[1].

ObowiązkiEdytuj

Wicemarszałek Sejmu jest członkiem prezydium sejmu i konwentu Seniorów.

Wicemarszałkowie sejmu zastępują marszałka sejmu w zakresie przez niego określonym. W przypadku śmierci lub rezygnacji marszałka sejmu, jego obowiązki wynikające z regulaminu Sejmu sprawuje najstarszy wiekiem wicemarszałek aż do wyboru nowego marszałka[1].

Sejm II RzeczypospolitejEdytuj

Lista została ułożona według daty przejęcia urzędu, a w drugiej kolejności alfabetycznie według nazwisk. Dane zostały przygotowane na podstawie oficjalnej internetowej biblioteki sejmowej. Tam gdzie dane różnią się od tych z biblioteki sejmowej zostało podane źródło. Zakłada się, że jeśli sejm został rozwiązany, wicemarszałek pełnił obowiązki aż do dnia przed pierwszym posiedzeniem sejmu kolejnej kadencji.

Imię i nazwisko Zdjęcie Objęcie

urzędu

Złożenie

urzędu

Lista

wyborcza

Klub Kadencja

sejmu

Jakub Bojko
(ur. 1857, zm. 1943)
  14 lutego 1919 1 grudnia 1922 PSL „Piast” PSL „Piast”
(1919)
Sejm Ustawodawczy
PSL
(od 1919 do 1920)
PSL „Piast”
(od 1920)
Andrzej Maj
(ur. 1869, zm. 1934)
  14 lutego 1919 1 grudnia 1922 Narodowy
Komitet
Wyborczy
Bezpartyjny
Ziemi
Lubelskiej
ZSLN
(do 1920)
Sejm Ustawodawczy
NZL
(od 1920)
Jędrzej Moraczewski
(ur. 1870, zm. 1944)
  14 lutego 1919 1 grudnia 1922 Powołany
Dekretem
Naczelnika
Państwa
ZPPS Sejm Ustawodawczy
1 grudnia 1922 25 października 1925[2] PPS I kadencja
Stanisław Osiecki
(ur. 1875, zm. 1967)
  14 lutego 1919 1 grudnia 1922 Narodowy
Komitet
Wyborczy
Bezpartyjny
m. Lublina
PSL „Wyzwolenie”
(do 1920)
Sejm Ustawodawczy
PSL „Piast”
(od 1920)
1 grudnia 1922 25 października 1925[2] PSL „Piast” I kadencja
Józef Ostachowski
(ur. 1883, zm. 1960)
  14 lutego 1919 20 czerwca 1919 PSL „Wyzwolenie” PZL
(1919)
Sejm Ustawodawczy
Stanisław Nowicki
(ur. 1870, zm. 1948)[3]
  30 czerwca 1919 1 października 1919 ZSN NZR
(1919)
Sejm Ustawodawczy
Zygmunt Seyda
(ur. 1876, zm. 1925)
  1921 1 grudnia 1922 NKWSD ZSLN Sejm Ustawodawczy
2 grudnia 1922[4] 28 stycznia 1925 ChZJN ZLN I kadencja
Ludwik Gdyk
(ur. 1874, zm. 1940)
  1 grudnia 1922 26 marca 1928 PSL „Piast” NChSP-KPChD I kadencja
Aleksander Zwierzyński
(ur. 1880, zm. 1958)
  1 grudnia 1922 26 marca 1928 ChZJN ZLN I kadencja
Juliusz Poniatowski
(ur. 1886, zm. 1975)
  2 grudnia 1922 19 września 1927 PSL „Wyzwolenie”
i „Lewica Ludowa”
PSL „Wyzwolenie”
(do 1 września 1923)
I kadencja
PSL
(od 1 września 1923 do 27 października 1923)
ZPSL
(od 27 października 1923)
Leon Pluciński
(ur. 1875, zm. 1935)
  27 lutego 1925 22 czerwca 1926 ChZJN ChZJN I kadencja
Ignacy Daszyński
(ur. 1866, zm. 1936)
  26 listopada 1925 26 marca 1928 PPS ZPPS I kadencja
Jan Dębski
(ur. 1889, zm. 1976)
  26 listopada 1925 27 marca 1928 PSL „Piast” PSL „Piast” I kadencja
Zygmunt Marek
(ur. 1872, zm. 1931)
  27 marca 1928 25 stycznia 1930 PPS ZPPS II kadencja
Jan Woźnicki
(ur. 1881, zm. 1945)
  27 marca 1928 5 lutego 1930[2] PSL „Wyzwolenie” PSL „Wyzwolenie” II kadencja
Wołodymyr Zahajkewycz
(ur. 1876, zm. 1949)
  27 marca 1928 8 grudnia 1930 BMN UBKS II kadencja
Seweryn Czetwertyński
(ur. 1873, zm. 1945)
  28 marca1928 8 grudnia 1930 BKN ZLN II kadencja
9 grudnia 1930 28 października 1931[2] Lista Narodowa Klub Narodowy III kadencja
Jan Dąbski
(ur. 1880, zm. 1931)
  28 marca1928 8 grudnia 1930 PSL „Piast” PSL „Piast” II kadencja
10 grudnia 1930 5 czerwca 1931 Centrolew KPPCh III kadencja
Kazimierz Pużak
(ur. 1883, zm. 1950)
  Wybrany 31 stycznia 1930. Nie przyjął urzędu[2]. PPS ZPPS II kadencja
Michał Róg
(ur. 1884, zm. 1940)
  7 lutego 1930[5] 8 grudnia 1930[6] PSL „Wyzwolenie” PSL II kadencja
9 grudnia 1930[6] 3 października 1935 BBWR BBWR III kadencja
Zygmunt Żuławski
(ur. 1880, zm. 1949)
  7 lutego 1930[5] 8 grudnia 1930 PPS ZPPS II kadencja
Jan Piłsudski
(ur. 1876, zm. 1950)
  9 grudnia 1930 27 maja 1931 BBWR BBWR III kadencja
Karol Polakiewicz
(ur. 1893, zm. 1962)
  9 grudnia 1930 8 marca 1935 BBWR BBWR
(25 maja 1934 zawieszony,
13 lutego 1935 wydalony)
III kadencja
niezrzeszony
(od 13 lutego 1935)
Stanisław Car
(ur. 1882, zm. 1938)
  10 grudnia 1930 3 października 1935 BBWR BBWR III kadencja
Wacław Makowski
(ur. 1880, zm. 1942)
  1 października 1931 3 października 1935 BBWR BBWR III kadencja
Władysław Byrka
(ur. 1878, zm. 1944)
  4 października 1935 4 czerwca 1936 BBWR BBWR IV kadencja
Bogusław Miedziński
(ur. 1891, zm. 1972)
  4 października 1935 27 listopada 1938 BBWR Klub
Dyskusyjny
Uczestników
Walk
o Niepodległość
IV kadencja
Bohdan Podoski
(ur. 1894, zm. 1986)
  4 października 1935 27 listopada 1938 BBWR BBWR IV kadencja
Tadeusz Schaetzel
(ur. 1891, zm. 1971)
  4 października 1935 27 listopada 1938 BBWR BBWR IV kadencja
Stanisław Kielak
(ur. 1885, zm. 1940)
  15 grudnia 1936 27 listopada 1938 BBWR OZN IV kadencja
Wasyl Mudry
(ur. 1893, zm. 1966)
  4 października 1935 27 listopada 1938 BMN URP IV kadencja
28 listopada 1938 2 listopada 1939 UiBBK V kadencja
Zygmunt Wenda
(ur. 1896, zm. 1941)
  28 listopada 1938 2 listopada 1939 OZN OZN V kadencja
Wacław Długosz
(ur. 1892, zm. 1967)
  28 listopada 1938 2 listopada 1939 OZN OZN V kadencja
Jan Henryk Jedynak
(ur. 1892, zm. 1966)
  28 listopada 1938 2 listopada 1939 OZN OZN V kadencja
Leon Surzyński
(ur. 1891, zm. 1967)
  28 listopada 1938 2 listopada 1939 OZN OZN V kadencja

Sejm Rzeczypolitej Polskiej/Polskiej Rzeczypospolitej LudowejEdytuj

Przedstawiciel klubu

     Stronnictwo Demokratyczne

     Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

     Zjednoczone Stronnictwo Ludowe

     bezpartyjny/niezrzeszony

     Unia Demokratyczna

Wicemarszałek Sejmu Zdjęcie Od Do Klub Kadencja
Wacław Barcikowski
(1887–1981)
  1947-02-044 lutego 1947 1952-08-044 sierpnia 1952 Stronnictwo Demokratyczne Ustawodawczy
Stanisław Szwalbe
(1898–1996)
  1947-02-044 lutego 1947 1952-08-044 sierpnia 1952 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Roman Zambrowski
(1909–1977)
  1947-02-044 lutego 1947 1952-08-044 sierpnia 1952 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Franciszek Mazur
(1895–1975)
  1952-11-2020 listopada 1952 1956-11-2020 listopada 1956 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza I kadencja
Józef Ozga-Michalski
(1919–2002)
1952-11-2020 listopada 1952 1956-11-2020 listopada 1956 Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
Stanisław Kulczyński
(1895–1975)
1952-11-2020 listopada 1952 1956-11-2020 listopada 1956 Stronnictwo Demokratyczne
Jerzy Jodłowski
(1909–2000)
1957-02-2020 lutego 1957 1961-02-2020 lutego 1961 Stronnictwo Demokratyczne II kadencja
Zenon Kliszko
(1908–1989)
  1957-02-2020 lutego 1957 1961-02-2020 lutego 1961 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Zenon Kliszko
(1908–1989)
  1961-05-1515 maja 1961 1965-04-1616 kwietnia 1965 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza III kadencja
Jan Wende
(1910–1986)
1961-05-1515 maja 1961 1965-04-1616 kwietnia 1965 Stronnictwo Demokratyczne
Zenon Kliszko
(1908–1989)
  1965-06-2424 czerwca 1965 1969-05-3030 maja 1969 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza IV kadencja
Jan Wende
(1910–1986)
1965-06-2424 czerwca 1965 1969-05-3030 maja 1969 Stronnictwo Demokratyczne
Zenon Kliszko
(1908–1989)
  1969-06-2727 czerwca 1969 1971-02-1313 lutego 1971 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza V kadencja
Jan Wende
(1910–1986)
1969-06-2727 czerwca 1969 1971-04-2828 kwietnia 1971 Stronnictwo Demokratyczne
Andrzej Werblan
(ur. 1924)
  1971-02-1313 lutego 1971 1972-02-1515 lutego 1972 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Halina Skibniewska
(1921–2011)
  1971-02-1313 lutego 1971 1972-02-1515 lutego 1972 bezpartyjna
Andrzej Benesz
(1918–1976)
1971-04-2828 kwietnia 1971 1972-02-1515 lutego 1972 Stronnictwo Demokratyczne
Andrzej Benesz
(1918–1976)
1972-03-2828 marca 1972 1976-02-2626 lutego 1976 Stronnictwo Demokratyczne VI kadencja
Halina Skibniewska
(1921–2011)
  1972-03-2828 marca 1972 1976-03-1919 marca 1976 bezpartyjna
Andrzej Werblan
(ur. 1924)
  1972-03-2828 marca 1972 1976-03-1919 marca 1976 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Halina Skibniewska
(1921–2011)
  1976-03-2525 marca 1976 1980-03-2121 marca 1980 bezpartyjna VII kadencja
Piotr Stefański
(ur. 1931)
1976-03-2525 marca 1976 1980-03-2121 marca 1980 Stronnictwo Demokratyczne
Andrzej Werblan
(ur. 1924)
  1976-03-2525 marca 1976 1980-03-2121 marca 1980 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Halina Skibniewska
(1921–2011)
  1980-04-022 kwietnia 1980 1985-08-3131 sierpnia 1985 bezpartyjna VIII kadencja
Piotr Stefański
(ur. 1931)
1980-04-022 kwietnia 1980 1985-08-3131 sierpnia 1985 Stronnictwo Demokratyczne
Andrzej Werblan
(ur. 1924)
  1980-04-022 kwietnia 1980 1982-07-2121 lipca 1982 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Zbigniew Gertych
(1922–2008)
1982-07-2121 lipca 1982 1985-08-3131 sierpnia 1985 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Jerzy Ozdowski
(1925–1994)
1982-07-2121 lipca 1982 1985-08-3131 sierpnia 1985 bezpartyjny
Jadwiga Biedrzycka
(ur. 1945)
1985-11-066 listopada 1985 1988-06-1717 czerwca 1988 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza IX kadencja
Jerzy Ozdowski
(1925–1994)
1985-11-066 listopada 1985 1989-06-033 czerwca 1989 bezpartyjny
Mieczysław Rakowski
(1926–2008)
  1985-11-066 listopada 1985 1988-06-1717 czerwca 1988 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Marek Wieczorek
(1929–2005)
1985-11-066 listopada 1985 1989-06-033 czerwca 1989 Stronnictwo Demokratyczne
Elżbieta Gacek
(ur. 1938)
1988-06-1717 czerwca 1988 1989-06-033 czerwca 1989 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Tadeusz Porębski
(1931–2001)
  1988-06-1717 czerwca 1988 1989-06-033 czerwca 1989 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Teresa Dobielińska-Eliszewska
(1941–2016)
  1989-07-044 lipca 1989 1991-11-2525 listopada 1991 Stronnictwo Demokratyczne X kadencja
Tadeusz Fiszbach
(ur. 1935)
  1989-07-044 lipca 1989 1991-11-2525 listopada 1991 niezrzeszony
Olga Krzyżanowska
(1929–2018)
  1989-07-044 lipca 1989 1991-11-2525 listopada 1991 Unia Demokratyczna

Sejm III Rzeczypospolitej PolskiejEdytuj

Przedstawiciel klubu

     Prawo i Sprawiedliwość

     Liga Polskich Rodzin

     Nowoczesna

     Kukiz’15

Wicemarszałek Sejmu Zdjęcie Od Do Klub Kadencja
Henryk Bąk
(1930–1998)
  1991-11-2525 listopada 1991 1993-10-1414 października 1993 Porozumienie Ludowe I kadencja
Andrzej Kern
(1937–2007)
1991-11-2525 listopada 1991 1993-10-1414 października 1993 Porozumienie Centrum
Jacek Kurczewski
(ur. 1943)
  1991-11-2525 listopada 1991 1993-10-1414 października 1993 Polski Program Liberalny
Dariusz Wójcik
(ur. 1961)
  1991-11-2525 listopada 1991 1993-10-1414 października 1993 Konfederacja Polski Niepodległej
Józef Zych
(ur. 1938)
  1991-11-2525 listopada 1991 1993-10-1414 października 1993 Polskie Stronnictwo Ludowe
Olga Krzyżanowska
(1929–2018)
  1993-10-1414 października 1993 1997-10-2020 października 1997 Unia Wolności II kadencja
Aleksander Małachowski
(1924–2004)
  1993-10-1414 października 1993 1997-10-2020 października 1997 Unia Pracy
Józef Zych
(ur. 1938)
  1993-10-1414 października 1993 1995-03-033 marca 1995 Polskie Stronnictwo Ludowe
Włodzimierz Cimoszewicz
(ur. 1950)
  1995-03-033 marca 1995 1996-02-1414 lutego 1996 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Marek Borowski
(ur. 1946)
  1996-02-1616 lutego 1996 1997-10-2020 października 1997 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Marek Borowski
(ur. 1946)
  1997-10-2020 października 1997 2001-10-1818 października 2001 Sojusz Lewicy Demokratycznej III kadencja
Jan Król
(ur. 1950)
  1997-10-2020 października 1997 2001-10-1818 października 2001 Unia Wolności
Franciszek Stefaniuk
(ur. 1944)
  1997-10-2020 października 1997 2001-10-1818 października 2001 Polskie Stronnictwo Ludowe
Stanisław Zając
(1949–2010)
  1997-10-2020 października 1997 2001-10-1818 października 2001 Akcja Wyborcza Solidarność
Andrzej Lepper
(1954–2011)
  2001-10-1919 października 2001 2001-11-2929 listopada 2001 Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej IV kadencja
Tomasz Nałęcz
(ur. 1949)
  2001-10-1919 października 2001 2005-10-1818 października 2005 Socjaldemokracja Polska
Donald Tusk
(ur. 1957)
  2001-10-1919 października 2001 2005-10-1818 października 2005 Platforma Obywatelska
Janusz Wojciechowski
(ur. 1954)
  2001-10-1919 października 2001 2004-06-1616 czerwca 2004 Polskie Stronnictwo Ludowe
Kazimierz Ujazdowski
(ur. 1964)
  2004-07-022 lipca 2004 2005-10-1818 października 2005 Prawo i Sprawiedliwość
Józef Zych
(ur. 1938)
  2004-07-022 lipca 2004 2005-10-1818 października 2005 Polskie Stronnictwo Ludowe
Jarosław Kalinowski
(ur. 1962)
  2005-10-2626 października 2005 2007-11-044 listopada 2007 Polskie Stronnictwo Ludowe V kadencja
Bronisław Komorowski
(ur. 1952)
  2005-10-2626 października 2005 2007-11-044 listopada 2007 Platforma Obywatelska
Marek Kotlinowski
(ur. 1956)
  2005-10-2626 października 2005 2006-10-2727 października 2006 Liga Polskich Rodzin
Andrzej Lepper
(1954–2011)
  2005-10-2626 października 2005 2006-05-099 maja 2006 Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Wojciech Olejniczak
(ur. 1974)
  2005-10-2626 października 2005 2007-11-044 listopada 2007 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Genowefa Wiśniowska
(ur. 1949)
  2006-05-099 maja 2006 2007-11-044 listopada 2007 Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Janusz Dobrosz
(ur. 1954)
  2006-11-1616 listopada 2006 2007-11-044 listopada 2007 Liga Polskich Rodzin
Jarosław Kalinowski
(ur. 1962)
  2007-11-066 listopada 2007 2009-06-1010 czerwca 2009 Polskie Stronnictwo Ludowe VI kadencja
Stefan Niesiołowski
(ur. 1944)
  2007-11-066 listopada 2007 2011-11-077 listopada 2011 Platforma Obywatelska
Krzysztof Putra
(1957–2010)
  2007-11-066 listopada 2007 2010-04-1010 kwietnia 2010 Prawo i Sprawiedliwość
Jerzy Szmajdziński
(1952–2010)
  2007-11-066 listopada 2007 2010-04-1010 kwietnia 2010 Lewica
Ewa Kierzkowska
(ur. 1964)
  2009-06-1818 czerwca 2009 2011-11-077 listopada 2011 Polskie Stronnictwo Ludowe
Jerzy Wenderlich
(ur. 1954)
  2010-07-088 lipca 2010 2011-11-077 listopada 2011 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Marek Kuchciński
(ur. 1955)
  2010-08-044 sierpnia 2010 2011-11-077 listopada 2011 Prawo i Sprawiedliwość
Cezary Grabarczyk
(ur. 1960)
  2011-11-088 listopada 2011 2014-09-2222 września 2014 Platforma Obywatelska VII kadencja
Eugeniusz Grzeszczak
(ur. 1954)
  2011-11-088 listopada 2011 2015-11-1111 listopada 2015 Polskie Stronnictwo Ludowe
Marek Kuchciński
(ur. 1955)
  2011-11-088 listopada 2011 2015-11-1111 listopada 2015 Prawo i Sprawiedliwość
Wanda Nowicka
(ur. 1956)
  2011-11-088 listopada 2011 2015-11-1111 listopada 2015 niezrzeszona
Jerzy Wenderlich
(ur. 1954)
  2011-11-088 listopada 2011 2015-11-1111 listopada 2015 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Elżbieta Radziszewska
(ur. 1958)
  2014-09-2424 września 2014 2015-11-1111 listopada 2015 Platforma Obywatelska
Joachim Brudziński
(ur. 1968)
  2015-11-1212 listopada 2015 2018-01-099 stycznia 2018 Prawo i Sprawiedliwość VIII kadencja
Barbara Dolniak
(ur. 1960)
  2015-11-1212 listopada 2015 2019-11-1111 listopada 2019 Nowoczesna
Małgorzata Kidawa-Błońska
(ur. 1957)
  2015-11-1212 listopada 2015 2019-11-1111 listopada 2019 Platforma Obywatelska
Ryszard Terlecki
(ur. 1949)
  2015-11-1212 listopada 2015 2019-11-1111 listopada 2019 Prawo i Sprawiedliwość
Stanisław Tyszka
(ur. 1979)
  2015-11-1212 listopada 2015 2019-11-1111 listopada 2019 Kukiz’15
Beata Mazurek
(ur. 1967)
  2018-01-1111 stycznia 2018 2019-05-2626 maja 2019 Prawo i Sprawiedliwość
Małgorzata Gosiewska
(ur. 1966)
  2019-06-1212 czerwca 2019 2019-11-1111 listopada 2019 Prawo i Sprawiedliwość
Włodzimierz Czarzasty
(ur. 1960)
  2019-11-1212 listopada 2019 Lewica IX kadencja
Małgorzata Gosiewska
(ur. 1966)
  2019-11-1212 listopada 2019 Prawo i Sprawiedliwość
Małgorzata Kidawa-Błońska
(ur. 1957)
  2019-11-1212 listopada 2019 Platforma Obywatelska
Ryszard Terlecki
(ur. 1949)
  2019-11-1212 listopada 2019 Prawo i Sprawiedliwość
Piotr Zgorzelski
(ur. 1963)
  2019-11-1212 listopada 2019 Polskie Stronnictwo Ludowe

Żyjący byli wicemarszałkowie SejmuEdytuj

 1. Andrzej Werblan (ur. 1924)
 2. Piotr Stefański (ur. 1931)
 3. Tadeusz Fiszbach (ur. 1935)
 4. Józef Zych (ur. 1938), honorowy prezes PSL
 5. Elżbieta Gacek (ur. 1938)
 6. Jacek Kurczewski (ur. 1943)
 7. Stefan Niesiołowski (ur. 1944)
 8. Franciszek Stefaniuk (ur. 1944)
 9. Jadwiga Biedrzycka (ur. 1945)
 10. Marek Borowski (ur. 1946), senator X kadencji z ramienia KO
 11. Genowefa Wiśniowska (ur. 1949)
 12. Tomasz Nałęcz (ur. 1949), członek rady programowej Fundacji Instytut Bronisława Komorowskiego
 13. Jan Król (ur. 1950)
 14. Włodzimierz Cimoszewicz (ur. 1950), poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji z ramienia Lewicy
 15. Bronisław Komorowski (ur. 1952)
 16. Janusz Dobrosz (ur. 1954), członek Rady Naczelnej PSL
 17. Jerzy Wenderlich (ur. 1954)
 18. Janusz Wojciechowski (ur. 1954), Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 19. Eugeniusz Grzeszczak (ur. 1954), członek Rady Naczelnej PSL
 20. Marek Kuchciński (ur. 1955), poseł na Sejm IX kadencji z ramienia PiS
 21. Marek Kotlinowski (ur. 1956)
 22. Wanda Nowicka (ur. 1956), posłanka na Sejm IX kadencji z ramienia Lewicy
 23. Donald Tusk (ur. 1957), przewodniczący EPL oraz honorowy przewodniczący PO
 24. Elżbieta Radziszewska (ur. 1958)
 25. Cezary Grabarczyk (ur. 1960), poseł na Sejm IX kadencji z ramienia KO
 26. Barbara Dolniak (ur. 1960), posłanka na Sejm IX kadencji z ramienia KO
 27. Dariusz Wójcik (ur. 1961)
 28. Jarosław Kalinowski (ur. 1962), przewodniczący Rady Naczelnej PSL oraz poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji
 29. Ewa Kierzkowska (ur. 1964), członek Rady Naczelnej PSL
 30. Kazimierz Ujazdowski (ur. 1964), senator X kadencji z ramienia KO
 31. Beata Mazurek (ur. 1967), poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji z ramienia PiS
 32. Joachim Brudziński (ur. 1968), poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji z ramienia PiS
 33. Wojciech Olejniczak (ur. 1974)
 34. Stanisław Tyszka (ur. 1979), poseł na Sejm IX kadencji (klub KP)

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b Regulamin Sejmu RP – tekst ujednolicony. sejm.gov.pl. [dostęp 2015-11-08].
 2. a b c d e Wojciech Odrowąż-Sypniewski: Regulamin Sejmu w ekspertyzach i opiniach Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Warszawa: Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, 2001, s. 11.
 3. Stanisław Nowicki. Sejm-Wielki.pl. [dostęp 2015-11-09].
 4. Zygmunt Seyda. ipsb.nina.gov.pl. [dostęp 2015-11-14].
 5. a b Wybór wicemarszałków. „Głos Poranny”. 38, s. 3, 1930-02-08. 
 6. a b Michał Róg. Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu. [dostęp 2015-11-16].