Wieś i Rolnictwo

Wieś i Rolnictwo – kwartalnik naukowy, wydawany przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN[1]. Założony i redagowany przez wiele lat przez prof. Dyzmę Gałaja[2].

Wieś i Rolnictwo
Częstotliwość

kwartalnik

Państwo

 Polska

Adres

Warszawa,
ul. Nowy Świat 72

Wydawca

Instytut Rozwoju Wsi
i Rolnictwa PAN

Tematyka

multidyscyplinarne, nauki społeczne

Język

polski, angielski

Pierwszy numer

1973

Redaktor naczelny

Adam Czarnecki

Punkty MNiSW

70 ()

ISSN

0137-1673

2657-5213 (wersja elektroniczna)

Strona internetowa

Cele i zakres tematycznyEdytuj

Wieś i Rolnictwo publikuje wyniki oryginalnych badań naukowych z dziedziny nauk społecznych. Celem (misją) kwartalnika jest przyczynianie się do zwiększenia wiedzy i lepszego zrozumienia przemian zachodzących w gospodarkach, społecznościach lokalnych, kulturach, przestrzeni wiejskiej i rolniczej; osiąganie postępu w definiowaniu i rozpoznawaniu przejawów wiejskości we współczesnym świecie; jak również stymulowanie debaty na temat kształtowania i realizacji polityki rolnej i wiejskiej oraz odkrywanie nowych wymiarów wzajemnych relacji między człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym.

Czasopismo jest miejscem forum wymiany wiedzy, koncepcji, idei i poglądów wywodzących się z różnych ujęć teoretycznych i perspektyw metodologicznych, które czynią obszary wiejskie i rolnictwo przedmiotem swoich zainteresowań, w tym zwłaszcza: socjologii wsi, ekonomiki rolnictwa, geografii człowieka i gospodarki przestrzennej, a także demografii, etnologii, kulturoznawstwa, historii oraz nauk o polityce[3].

DostępnośćEdytuj

Wieś i Rolnictwo jest czasopismem open access wdrożonym na pltatformie Open Journal Systems (OJS), która jest rozwijana w ramach Public Knowledge Project (PKP). Publikowanie, czytanie oraz pobieranie artykułów jest bezpłatne z zastrzeżeniem praw autorskich. Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa (CC BY)[3].

Skrót nazwy wg ISO 4Edytuj

Według standardu ISO 4 (Informacja i dokumentacja – Zasady skrótem słów w tytułach i tytuły publikacji) skrót tytułu czasopisma brzmi: Wieś Roln.[4]

PrzypisyEdytuj

  1. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, kwartalnik.irwirpan.waw.pl [dostęp 2018-05-22] (ang.).
  2. Marek Kłodziński, Profesor Dyzma Gałaj – twórca i założyciel kwartalnika „Wieś i Rolnictwo”, „Wieś i Rolnictwo” (1 (142)), 20 marca 2009, s. 197–198, ISSN 2657-5213 [dostęp 2021-01-15] (pol.).
  3. a b Strona internetowa czasopisma, kwartalnik.irwirpan.waw.pl [dostęp 2021-12-16].
  4. ISSN 2657-5213 (Online) | Wieś i Rolnictwo | The ISSN Portal, portal.issn.org [dostęp 2022-08-16].

BibliografiaEdytuj

  • Hałoń Edward (red.). Polska Akademia Nauk. Informator. Warszawa: Centrum Upowszechniania Nauki PAN, 1994, s. 65.