Osada służebna – w średniowieczu wieś, której mieszkańcy świadczyli wyspecjalizowane świadczenia, lub posługi, służby na rzecz władcy terytorialnego. System osad służebnych funkcjonował na terenach obecnej Polski, Czech i Węgier począwszy od okresu wczesnohistorycznego do XIII wieku i był jednym z elementów wczesnofeudalnego ustroju, nazywanego również ustrojem „prawa książęcego[1][2].

System gospodarczy, którego elementem były osady służebne miał swoje wzory w instytucjach książęcych i kościelnych w Bawarii, gdzie także można spotkać podobne nazwy miejscowe. Głównym źródłem podobnego programu były karoliński projekt rozwiązań gospodarczych wyrażony w „Capitulare de villis” pochodzącym z VIII wieku [3].

W osadzie służebnej zamieszkiwała z reguły ludność, ludzie książęcy (homines ducis) jednej specjalności[4], wykonujący swoje prace w książęcej służbie dworskiej, służbie łowieckiej, służbie hodowlanej, służbie rzemieślniczej, wytwórczej, czy hodowlanej, lub innych. Najprawdopodobniej służebnicy (ministeriales) wykonywali swoją pracę na dworze książęcym, królewskim lub w miejscu do tego przeznaczonym, o własnym chlebie wypracowanym przez samego służebnika z rodziną na własnym, dziedzicznym gospodarstwie[5]. Służebnicy dziedziczyli swoje powinności, chyba że władca zdecydował inaczej, podlegali prawu grupowemu, różnemu dla poszczególnych grup ministeriałów. Jedne ciężary czy daniny ponosili na równi z innymi poddanymi, od innych byli zwolnieni. W okresie późniejszym niektóre grupy służebnych i zapewne także osady służebne przeszły do fundowanych przez panującego majątków kościelnych. [6].

Osady służebne i profesje w Polsce Edytuj

Do dziś zachowało się w Polsce ok. 400 nazw[7], toponimów wskazujących, że dawna osada, miejscowość istniała w okresie wczesnohistorycznym i miała charakter służebny. Po niektórych specjalnościach nazwy służebne miejscowości się nie zachowały.

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj

 1. Buczek 1958 ↓, s. 5–9.
 2. Modzelewski 1975 ↓, s. 8–10.
 3. Modzelewski 1975 ↓, s. 268.
 4. Modzelewski 1975 ↓, s. 186.
 5. Modzelewski 1975 ↓, s. 22–23, 90–91.
 6. Modzelewski 1975 ↓, s. 11, 189–200.
 7. Modzelewski 1975 ↓, s. 12.
 8. Buczek 1958 ↓, s. 54.
 9. a b Buczek 1958 ↓, s. 27–28.
 10. Modzelewski 1975 ↓, s. 13,26,188–190.
 11. Buczek 1958 ↓, s. 29.
 12. Modzelewski 1975 ↓, s. 12,26,90,190.
 13. Buczek 1958 ↓, s. 35–36.
 14. Buczek 1958 ↓, s. 41–42.
 15. Modzelewski 1975 ↓, s. 12,40,80.
 16. Buczek 1958 ↓, s. 66–67.
 17. Modzelewski 1975 ↓, s. 93,191.
 18. Buczek 1958 ↓, s. 75–78.
 19. Modzelewski 1975 ↓, s. 127,143,150.
 20. Buczek 1958 ↓, s. 61–62.
 21. a b Buczek 1958 ↓, s. 61.
 22. Buczek 1958 ↓, s. 53–54.
 23. Modzelewski 1975 ↓, s. 189–238.
 24. Modzelewski 1981 ↓, s. 367, t.II.
 25. Buczek 1958 ↓, s. 38–39.
 26. Buczek 1958 ↓, s. 44–46.
 27. Buczek 1958 ↓, s. 58.
 28. Buczek 1958 ↓, s. 64–65.
 29. Buczek 1958 ↓, s. 55.
 30. Buczek 1958 ↓, s. 58–59.
 31. Buczek 2006 ↓, s. 163–165.
 32. Buczek 1958 ↓, s. 73–74.
 33. a b Buczek 1958 ↓, s. 60.
 34. Buczek 1958 ↓, s. 56–57.
 35. Buczek 1958 ↓, s. 62.
 36. Buczek 1958 ↓, s. 33.
 37. Buczek 1958 ↓, s. 79–86.
 38. Modzelewski 1975 ↓, s. 152,186,190–191.
 39. Buczek 1958 ↓, s. 42–44.
 40. Modzelewski 1975 ↓, s. 252.
 41. Buczek 1958 ↓, s. 47.
 42. Buczek 1958 ↓, s. 57.
 43. Modzelewski 1975 ↓, s. 184,206,238.
 44. Buczek 1958 ↓, s. 57–58.
 45. Buczek 1958 ↓, s. 64.
 46. Modzelewski 1975 ↓, s. 12,238,240.
 47. Rymut ↓, s. 150,160–161.
 48. Buczek 1958 ↓, s. 38–41.
 49. Modzelewski 1975 ↓, s. 241.
 50. Buczek 1958 ↓, s. 33–34.
 51. a b Buczek 1958 ↓, s. 66.
 52. Modzelewski 1975 ↓, s. 238.
 53. Buczek 1958 ↓, s. 52–53.
 54. Modzelewski 1975 ↓, s. 191,201.
 55. Buczek 1958 ↓, s. 10–26.
 56. Modzelewski 1975 ↓, s. 26,28,90,109,187–190.
 57. Buczek 1958 ↓, s. 29–33.
 58. Modzelewski 1975 ↓, s. 26,28,90,190.
 59. Buczek 1958 ↓, s. 63–64.
 60. Modzelewski 1975 ↓, s. 91,157,188.
 61. Buczek 1958 ↓, s. 28–29.
 62. Modzelewski 1975 ↓, s. 18,188–190.
 63. Buczek 1958 ↓, s. 26–27.
 64. Modzelewski 1975 ↓, s. 40–42.
 65. Buczek 1958 ↓, s. 36.
 66. Modzelewski 1975 ↓, s. 128.
 67. Buczek 1958 ↓, s. 69.

Bibliografia Edytuj

 • Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michał Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1998.
 • Karol Modzelewski: Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X-XIII wiek. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: 1975.
 • Karol Modzelewski: Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945. Warszawa: 1981.
 • Karol Buczek: Książęca ludność służebna w Polsce wczesnofeudalnej. Wrocław – Kraków: 1958.
 • Karol Buczek: Podstolice, Pstrościce i Węgierce. Przyczynek do badań nad toponomastyką staropolską,(1958) w Studia z dziejów ustroju społeczno-gospodarczego Polski piastowskiej, t. I. Kraków: 2006.
 • Kazimierz Rymut: Szkice onomastyczne i historycznojęzykowe. Kraków: 2003.