Wieś służebna

Osada służebna – w średniowieczu wieś, której mieszkańcy świadczyli wyspecjalizowane świadczenia, lub posługi, służby na rzecz władcy terytorialnego. System osad służebnych funkcjonował na terenach obecnej Polski, Czech i Węgier począwszy od okresu wczesnohistorycznego do XIII wieku i był jednym z elementów wczesnofeudalnego ustroju, nazywanego również ustrojem "prawa książęcego"[1][2].

System gospodarczy, którego elementem były osady służebne miał swoje wzory w instytucjach książęcych i kościelnych w Bawarii, gdzie także można spotkać podobne nazwy miejscowe. Głównym źródłem podobnego programu były karoliński projekt rozwiązań gospodarczych wyrażony w "Capitulare de villis" pochodzącym z VIII wieku [3].

W osadzie służebnej zamieszkiwała z reguły ludność, ludzie książęcy (homines ducis) jednej specjalności[4], wykonujący swoje prace w książęcej służbie dworskiej, służbie łowieckiej, służbie hodowlanej, służbie rzemieślniczej, wytwórczej, czy hodowlanej, lub innych. Najprawdopodobniej służebnicy (ministeriales) wykonywali swoją pracę na dworze książęcym, królewskim lub w miejscu do tego przeznaczonym, o własnym chlebie wypracowanym przez samego służebnika z rodziną na własnym, dziedzicznym gospodarstwie[5]. Służebnicy dziedziczyli swoje powinności, chyba że władca zdecydował inaczej, podlegali prawu grupowemu, różnemu dla poszczególnych grup ministeriałów. Jedne ciężary czy daniny ponosili na równi z innymi poddanymi, od innych byli zwolnieni. W okresie późniejszym niektóre grupy służebnych i zapewne także osady służebne przeszły do fundowanych przez panującego majątków kościelnych. [6].

Osady służebne i profesje w PolsceEdytuj

Do dziś zachowało się w Polsce ok. 400 nazw[7], toponimów wskazujących, że dawna osada, miejscowość istniała w okresie wczesnohistorycznym i miała charakter służebny. Po niektórych specjalnościach nazwy służebne miejscowości się nie zachowały.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Buczek ↓, s. 5-9.
 2. Modzelewski ↓, s. 8-10.
 3. Modzelewski ↓, s. 268.
 4. Modzelewski ↓, s. 186.
 5. Modzelewski ↓, s. 22-23, 90-91.
 6. Modzelewski ↓, s. 11, 189-200.
 7. Modzelewski ↓, s. 12.
 8. Buczek ↓, s. 79-86.
 9. Modzelewski ↓, s. 152,186,190-191.
 10. Buczek ↓, s. 42-44.
 11. Modzelewski ↓, s. 252.
 12. Buczek ↓, s. 47.
 13. Buczek ↓, s. 57.
 14. Modzelewski ↓, s. 184,206,238.
 15. Buczek ↓, s. 57-58.
 16. Buczek ↓, s. 64.
 17. Modzelewski ↓, s. 12,238,240.
 18. Rymut ↓, s. 150,160-161.
 19. Buczek ↓, s. 38-41.
 20. Modzelewski ↓, s. 241.
 21. Buczek ↓, s. 33-34.
 22. a b Buczek ↓, s. 66.
 23. Modzelewski ↓, s. 238.
 24. Buczek ↓, s. 52-53.
 25. Modzelewski ↓, s. 191,201.
 26. a b Buczek ↓, s. 60.
 27. Buczek ↓, s. 10-26.
 28. Modzelewski ↓, s. 26,28,90,109,187-190.
 29. Buczek ↓, s. 29-33.
 30. Modzelewski ↓, s. 26,28,90,190.
 31. a b Buczek ↓, s. 61.
 32. Buczek ↓, s. 63-64.
 33. Modzelewski ↓, s. 91,157,188.
 34. Buczek ↓, s. 28-29.
 35. Modzelewski ↓, s. 18,188-190.
 36. Buczek ↓, s. 26-27.
 37. Modzelewski ↓, s. 40-42.
 38. Buczek ↓, s. 36.
 39. a b Buczek ↓, s. 27-28.
 40. Modzelewski ↓, s. 128.
 41. Buczek ↓, s. 69.
 42. Buczek ↓, s. 54.
 43. Modzelewski ↓, s. 13,26,188-190.
 44. Buczek ↓, s. 29.
 45. Modzelewski ↓, s. 12,26,90,190.
 46. Buczek ↓, s. 35-36.
 47. Buczek ↓, s. 41-42.
 48. Modzelewski ↓, s. 12,40,80.
 49. Buczek ↓, s. 66-67.
 50. Modzelewski ↓, s. 93,191.
 51. Buczek ↓, s. 75-78.
 52. Modzelewski ↓, s. 127,143,150.
 53. Buczek ↓, s. 61-62.
 54. Buczek ↓, s. 53-54.
 55. Modzelewski ↓, s. 189-238.
 56. Modzelewski 2 ↓, s. 367, t.II.
 57. Buczek ↓, s. 38-39.
 58. Buczek ↓, s. 44-46.
 59. Buczek ↓, s. 58.
 60. Buczek ↓, s. 64-65.
 61. Buczek ↓, s. 55.
 62. Buczek ↓, s. 58-59.
 63. Buczek 2 ↓, s. 163-165.
 64. Buczek ↓, s. 73-74.
 65. Buczek ↓, s. 56-57.
 66. Buczek ↓, s. 62.
 67. Buczek ↓, s. 33.

BibliografiaEdytuj

 • Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michał Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1998.
 • Karol Modzelewski: Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X-XIII wiek. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: 1975.
 • Karol Modzelewski: Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945. Warszawa: 1981.
 • Karol Buczek: Książęca ludność służebna w Polsce wczesnofeudalnej. Wrocław – Kraków: 1958.
 • Karol Buczek: Podstolice, Pstrościce i Węgierce. Przyczynek do badań nad toponomastyką staropolską,(1958) w Studia z dziejów ustroju społeczno-gospodarczego Polski piastowskiej, t. I. Kraków: 2006.
 • Kazimierz Rymut: Szkice onomastyczne i historycznojęzykowe. Kraków: 2003.