Wiedza o społeczeństwie

przedmiot szkolny
WOS – oznaczenie literowe powiatu ostrołęckiego na tablicach rejestracyjnych pojazdów w Polsce

Wiedza o społeczeństwie (często zapisywana skrótowo, i tak też wymawiana, jako WoS forma zalecana przez poradnię językową PWN[1], a także WOS i wos.[2]) – przedmiot humanistyczny obejmujący zagadnienia społeczne, polityczne i ekonomiczne, np. ustrój polityczny Polski czy system podatkowy.

W szkole podstawowej program nauczania podzielony jest na część związaną z edukacją obywatelską oraz blok zagadnień ekonomicznych i blok zagadnień rodzinnych. W szkole ponadpodstawowej wyodrębnia się przedmiot – podstawy przedsiębiorczości, który obejmuje dziedzinę finansową.

Program nauczania w szkole ponadgimnazjalnej zawiera elementy ekonomii, politologii, socjologii, prawa oraz historii. Zakres materiału można podzielić na dwie części: stricte socjologiczną i politologiczną. Niekiedy z tej drugiej wyodrębnia się jeszcze część historyczną, która zawiera informacje od roku 1945. W części tej poruszane są zagadnienia związane z:

 • problemami na Bliskim Wschodzie,
 • konfliktami w Azji,
 • dekolonizacją,
 • zimną wojną,
 • NATO (Paktem Północnoatlantyckim),
 • WTO (Światową Organizacją Handlu),
 • ONZ (Organizacją Narodów Zjednoczonych),
 • OBWE (Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie),
 • Unią Europejską (Europejską Wspólnotą Węgla i Stali [EWWiS]; Europejską Wspólnotą Gospodarczą [EWG]; Europejską Wspólnotą Energii Atomowej [Euroatom]),
 • instytucjami Unii Europejskiej (Radą Europejską; Radą Unii Europejskiej; Komisją Europejską; Parlamentem Europejskim; Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości; Europejskim Trybunałem Obrachunkowym; Komitetem Regionów; Komitetem Ekonomiczno-Społecznym [ECOSOC]; Rzecznikiem Praw Obywatelskich; Europejskim Inspektorem Ochrony Danych),
 • Układem Warszawskim,
 • PRL,
 • zagrożeniem terroryzmem,
 • prawami człowieka i sposobami ich ochrony.

Czasami zdarza się, że informacje z WoS wzbogacone są zakresem materiału z historii sprzed 1945 r. – np. omówienie zasady trójpodziału władzy.

Do 2019 r. włącznie naukę WoS w Polsce rozpoczynało się w gimnazjum, a kończyło w szkole ponadgimnazjalnej. W szkole podstawowej razem z historią tworzył przedmiot historia i społeczeństwo. Przedmiotu tego uczą się także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy podjęli naukę przedmiotów przyrodniczych w zakresie rozszerzonym. Do reformy systemu oświaty z 1999 roku nauczany był w VII i VIII klasie starej ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej. Od 2019 r. przedmiot występuje w VIII klasie szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej. WoS został wprowadzony w latach 60. XX wieku.

Z tym tematem związana jest kategoria: Polscy nauczyciele wiedzy o społeczeństwie.

PrzypisyEdytuj

 1. wiedza o społeczeństwie - Poradnia językowa PWN, sjp.pwn.pl [dostęp 2017-01-15].
 2. Wielki słownik ortograficzny PWN, 2016