Wiek produkcyjny

Wiek produkcyjny – ludność wykonująca pracę przynoszącą dochód oraz bezrobotni; przedział wiekowy przyjęty w statystyce dla potrzeb ekonomii. Według metodologii Głównego Urzędu Statystycznego w wieku produkcyjnym znajdują się:

  • mężczyźni pomiędzy 18. a 64. rokiem życia,
  • kobiety pomiędzy 18. a 59. rokiem życia[1].

Wiek produkcyjny dzielony jest dalej na:

  • wiek mobilny - 18–44 lata mężczyźni i kobiety[2],
  • wiek niemobilny - 45–64 lata mężczyźni i 45–59 lat kobiety[3].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj