Wielobok liczebności

Wielobok liczebności – forma prezentacji rozkładu cechy statystycznej. Wykreślenie wieloboku liczebności polega na zaznaczeniu na układzie współrzędnych punktów (xi, ni), gdzie xi to kolejne wartości cechy, zaś ni to liczebności dla danej wartości cechy. Kolejnym krokiem jest połączenie punktów odpowiadających sąsiednim wartościom cechy. Liczebności mogą zostać zastąpione przez częstości.

Zobacz teżEdytuj