Wielokrążek potęgowy

Wielokrążek potęgowymaszyna prosta, składająca się z szeregowego ciągu krążków przesuwnych.

Potrójny wielokrążek potęgowy

Zależność opisująca działanie wielokrążka potęgowego:

gdzie:

– liczba krążków przesuwnych,
– siła poruszająca,
– siła użyteczna (np. od podnoszonego ciężaru).

Powyższa zależność określa wartość siły poruszającej układ wielokrążka by podnieść ciężar

Wielokrążek potęgowy w układach rzeczywistychEdytuj

W układach rzeczywistych dochodzą zjawiska dynamiczne, związane z inercją układu oraz straty mechaniczne związane z oporami ruchu. W naszym przypadku przyjmujemy, że ruch w układzie jest ruchem ustalonym.

Wtedy spełnione jest równanie:

 

gdzie:

  – sprawność wielokrążka potęgowego,
  – sprawność pojedynczego krążka.