Wielokrążek różnicowy

Wielokrążek różnicowy – rodzaj wielokrążka z pętlowym cięgnem łańcuchowym, w którym występuje krążek przesuwny, a krążek stały składa się z dwóch sztywno połączonych kół łańcuchowych o różnych promieniach.

Wielokrążek różnicowy

Zależność opisująca działanie wielokrążka:

gdzie:

– siła poruszająca,
– promienie krążków,
– siła użyteczna (np. od podnoszonego ciężaru).

Powyższa zależność określa jaka musi być wartość siły gdy wielokrążek jest obciążony siłą

Wielokrążek różnicowy w układach rzeczywistychEdytuj

W układach rzeczywistych dochodzą zjawiska dynamiczne, związane z inercją układu oraz straty mechaniczne związane z oporami ruchu. W naszym przypadku przyjmujemy, że ruch w układzie jest ruchem ustalonym.

Wtedy spełnione jest równanie:

 

Sprawność wielokrążka różnicowego:

 

gdzie:

 sprawności krążka stałego,
 współczynniku tarcia na osi krążka stałego.

W praktyce przyjmuje się:

  • przy łożyskowaniu tocznym  
  • przy łożyskowaniu ślizgowym