Wielokropek

znak interpunkcyjny oznaczający pominięcie, pauzę lub przerwanie wypowiedzi

Wielokropekznak interpunkcyjny w postaci trzech umieszczonych obok siebie kropek (…) używany przeważnie na końcu zdania, dla zaznaczenia fragmentów pominiętych.

Przykłady edytuj

  • Wielokropek może także oznaczać nieoczekiwane urwanie wypowiedzi:
Dawno, dawno temu
Zaczął recytować: „Ruszyła maszyna”, ale dziecko mu przerwało.
  • Jest używany także przed nieoczekiwanymi słowami.
Konsument wysłał list wprost do prezydenta.

W powyższych przypadkach po znaku wielokropka należy umieścić spację, jednak nigdy nie umieszcza się jej przed znakiem[1].

  • Wielokropek w nawiasie kwadratowym oznacza pominiętą część cytatu.
Który skrzywdziłeś człowieka prostego [] Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta.
(Czesław Miłosz – Który skrzywdziłeś…)
W. Reymont wspomina: „Dzieciństwo miałem dość smutne. Było nas dzieci dziewięcioro […]”.[2]
  • Należy wielokropek odróżniać od wykropkowania, gdzie każda z kropek odpowiada pominiętej literze:
– K.... – zaklął chuligan.

Często jest zastępowany trzema kropkami (...), jednak nie jest to typograficznie poprawne, gdyż wielokropek jest jednym znakiem; kropki nie powinny być rozdzielane znakiem nowej linii, a odstępy między nimi są zazwyczaj różne niż odstępy między literami (zależnie od kroju pisma)[3].

Dostępność wielokropka w systemach informatycznych edytuj

Wielokropek znajdziemy w standardzie Unicode na pozycji U+2026 „Horizontal ellipsis” (poziomy wielokropek). Ponieważ standard ASCII nie zawierał wielokropka, czasem ten znak jest przedstawiany niepoprawnie w postaci 3 następujących po sobie kropek kończących zdanie (...). W języku HTML znak ten jest kodowany następująco:

Znak Unicode Kod HTML Nazwa unikodowa Nazwa polska
U+2026 … lub … lub … HORIZONTAL ELLIPSIS poziomy wielokropek

W systemie Windows nie ma prostego skrótu, jednak wielokropek dostępny jest za pomocą kombinacji Alt+0133 (kody Alt).

W dystrybucjach Linuxa należy wcisnąć Alt+K.

W systemie operacyjnym Mac OS można uzyskać go za pomocą Alt+;, (przy polskim układzie klawiszy Alt+Ł).

W systemie składu tekstu TeX wielokropek możemy uzyskać poleceniem \ldots. Przykład:

 

Inne wielokropki edytuj

Standard Unicode definiuje jeszcze inne wielokropki używane głównie przy składaniu wyrażeń matematycznych, np. w macierzach:

Unicode Kod HTML Nazwa unikodowa Znak Polecenie LaTeX LaTeX Nazwa
U+22EE ⋮ lub &8942; VERTICAL ELLIPSIS \vdots   pionowy wielokropek
U+22EF ⋯ lub &8943; MIDLINE HORIZONTAL ELLIPSIS \cdots   poziomy wielokropek w linii środkowej
U+22F0 ⋰ lub &8944; UP RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS \reflectbox{\ddots}   w prawo-w górę wznoszący się ukośny wielokropek
U+22F1 ⋱ lub &8945; DOWN RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS \ddots   w prawo-w dół opadający ukośny wielokropek

Poza tym w różnych alfabetach spotyka się inne znaki o tej funkcji:

Znak Unicode Kod HTML Nazwa unikodowa Nazwa
U+0EAF ຯ lub &3759; LAO ELLIPSIS laotański wielokropek
U+1801 ᠁ lub &6145; MONGOLIAN ELLIPSIS mongolski wielokropek

Przypisy edytuj

  1. wielokropek w Poradni językowej Wydawnictwa Naukowego PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN. (dostę̨p: 29 maja 2012).
  2. Zbieg znaków interpunkcyjnych w Poradni językowej Wydawnictwa Naukowego PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN. (dostę̨p: 09 października 2016).
  3. Robert Bringhurst: Elementarz stylu w typografii. Kraków: d2d.pl, 2008, s. 90–91. ISBN 978-83-927308-0-4.

Zobacz też edytuj