Wiesław Baran

polski inżynier

Wiesław Baran (ur. 4 marca 1965 r. w Nowym Sączu) – polski inżynier budownictwa, specjalizujący się w inżynierii lądowej, komputerowym wspomaganiu projektowania, mechanice budowli, teorii powłok; nauczyciel akademicki związany z Politechniką Opolską.

ŻyciorysEdytuj

Urodził się w 1965 roku w Nowym Sączu, gdzie spędził swoje dzieciństwo i wczesną młodość. Po ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej kontynuował naukę w Technikum Budowlanym, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu, gdzie zdobył w 1985 roku tytuł technika budownictwa o specjalizacji: prefabrykacja budowlana. Następnie przeprowadził się do Opola, gdzie podjął studia na kierunku budownictwo w Wyższej Szkole Inżynieryjnej, uzyskując w 1995 roku tytuły magistra inżyniera na podstawie pracy pt. Projekt techniczny baterii sześciu silosów cylindrycznych, które promotorem był prof. Marian Golczyk. Jeszcze rok przed ukończeniem studiów został zatrudniony w macierzystej uczelni, w Katedrze Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich, w której pracuje do dnia dzisiejszego jako adiunkt[1]. W 1999 roku uzyskał na tej uczelni stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa o specjalności mechanika budowli na podstawie pracy pt. Analiza statyczna powłoki hiperboloidalnej – ujęcie nieliniowości geometrycznej, której promotorem był prof. Stanisław Bielak[2]. Od 2005 roku sprawuje funkcje prodziekana do spraw organizacyjnych Wydziału Budownictwa PO. Jest autorem lub współautorem blisko 40 publikacji naukowych. Poza tym wykłada w Wydziale Zamiejscowym w Opolu Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Wiadomości Uczelniane Politechniki Opolskiej nr 13 (176), czerwiec 2008, s. 20.
  2. Analiza statyczna powłoki hiperboloidalnej - ujęcie nieliniowości geometrycznej w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-04-13].

BibliografiaEdytuj