Wiesław Mysłek

polski historyk

Wiesław Mysłek (ur. 4 września 1929) – polski filozof, religioznawca i historyk. Profesor nauk humanistycznych.

ŻyciorysEdytuj

W 1953 ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, a w 1958 na Uniwersytecie Warszawskim. Był zatrudniony m.in. w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym PZPR[1].

Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Marksistów Polskich[1].

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Encykliki Leona XIII, Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1997.
 • Etyka zawodowa. Uwarunkowania, konteksty, zastosowania, Olsztyn: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP, 2010.
 • Geneza i ewolucja społeczno-politycznej doktryny papiestwa i polskiego episkopatu, Warszawa: WSNS, 1984.
 • Historiozoficzny spór o miejsce i rolę katolicyzmu w Polsce, Warszawa: WSNS, 1984.
 • Jan Paweł II wobec kwestii społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008.
 • Kierownictwo Kościoła rzymsko-katolickiego wobec Polski Ludowej 1944-1969 (materiały szkoleniowe), Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich, 1970.
 • Kościół a sanacja. Wybór artykułów o stosunku Kościoła do państwa w międzywojennym dwudziestoleciu, Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich, 1965.
 • Kościół katolicki i Tysiąclecie, Warszawa: "Iskry", 1963.
 • Kościół katolicki w Polsce w latach 1918-1939. Zarys historyczny, Warszawa: "Książka i Wiedza", 1966.
 • Kościół katolicki wobec spraw polityczno-ustrojowych. Wybór artykułów, Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich, 1965.
 • Kościół współczesny, Warszawa: "Książka i Wiedza", 1963.
 • Kościół współczesny. Dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, Warszawa: PWN, 1985.
 • Laikat i tzw. apostolstwo świeckich jako współczesne "świeckie ramię" Kościoła Rzymskokatolickiego, Warszawa: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR. Zakład Polityki Wyznaniowej i Religioznawstwa, 1975.
 • Oblicze polskiej hierarchii kościelnej i jej stosunek do ludowego państwa i przemian społeczno-politycznych, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1966.
 • Polityka wyznaniowa Polski Ludowej. Przesłanki i realizacja, Warszawa: "Iskry", 1970.
 • Przedmurze (szkice z dziejów Kościoła katolickiego w II Rzeczypospolitej), Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze, 1987.
 • Socjalizm i katolicyzm. Polskie spotkanie w dialogu, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978.
 • Społeczno-polityczna doktryna Kościoła papieży Jana XXIII i Pawła VI, Warszawa: PWN, 1988.
 • Stosunek partii i państwa ludowego do religii, Kościoła i wierzących, Warszawa: 1967.
 • Techniki "duszpasterskie" w środowisku młodzieży, Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich, 1964.
 • Wierzący i socjalizm, Warszawa: Książka i Wiedza, 1966.
 • Współczesna chadecja i chadecki ruch zawodowy, Warszawa: WSNS, 1984.
 • Wychowanie światopoglądowe, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979.
 • Z problemów polityki wschodniej Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1939. Szkice, Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich, 1967.
 • Zmiany w polityce Watykanu wobec socjalizmu oraz w kierunkach działalności Kościoła katolickiego w Polsce, Warszawa: Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej, 1972[2].

PrzypisyEdytuj

 1. a b Prof. Wiesław Mysłek, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2015-05-26].
 2. Mysłek, Wiesław (1929- ). (pol.). alpha.bn.org.pl. [dostęp 2015-05-26].