Otwórz menu główne

Wikipedia:Biblioteka/Geografia/Łódź

Łódź

Ta strona gromadzi informacje o publikacjach dotyczących Łodzi, które posiadają polscy wikipedyści. Jeżeli chcesz zweryfikować jakieś informacje lub potrzebujesz jakichś informacji, a potrzebna publikacja znajduje poniżej, możesz w tym celu skontaktować się z jej właścicielem.

Jeżeli chcesz samemu dodać posiadane przez siebie pozycje, wypełnij odpowiednie tabele.

Wypożyczalnia – w ramach rozszerzenia akcji Podaj dalej możesz zadeklarować oddanie książki innemu Wikipedyście. By to uczynić wystarczy w tabeli (w części "Uwagi") wpisać "Oddam".

Publikacje posiadane przez wikipedystówEdytuj

Publikacje zwarteEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Oskar Flatt Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym Warszawa 1853 M Z Wojalski aktywny
W setną rocznicę założenia Zgromadzenia Majstrów Tkackich w Łodzi 1824-1924 9 listopada, bw brw M Z Wojalski aktywny
Statut osiedla "Miasto-Las Łagiewnicki", Magistrat m. Łodzi, brw (1932?) M Z Wojalski aktywny
Aleksy Rżewski Szlakami walki i buntu. Wspomnienia z walk rewolucyjnych z trójzaborcami, 1936, Nakładem Księgarni S. Seipelt w Łodzi M Z Wojalski aktywny
Jan Dylik Łódź i okolice. Przewodnik geograficzny. Nakładem Zarządu Miejskiego Łódź, 1939 M Z Wojalski aktywny
Szlakiem wielkości. Odtworzony warsztat pracy konspiracyjnej J. Piłsudskiego w Łodzi, nakładem Zarządu Miejskiego w Łodzi, Łódź, 1939 M Z Wojalski aktywny
Łódź urzędowa, społeczna, przemysłowo-handlowa. Książka adresowa 1947, Polska Agencja Prasowa PAP Oddział w Łodzi,Łódź, 1947 M Z Wojalski aktywny
Parki Łodzi. Praca zbiorowa pod red. Jakuba Mowszowicza, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, PWN O/Łódź, Łódź, 1962 M Z Wojalski aktywny
Henryk Stanisław Dinter Dzieje wielkiej kariery. Łódź 1332-1860. Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1965 M Z Wojalski aktywny
Anna Rynkowska Ulica Piotrkowska, Wydawnictwo Łódzkie WŁ, Łódź, 1970 M Z Wojalski aktywny
Edmund Adam Jarzyński Tajemnice starych kamienic 1972, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź M Z Wojalski aktywny
Henryk Stanisław Dinter Spod czarnych dymów. Łódź w latach 1861-1918. Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1978 M Z Wojalski aktywny
Barbara Koc O "Ziemi Obiecanej" Reymonta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Zakład Narodowy im Ossolińskich, 1990, ​ISBN 83-04-03454-9 M Z Wojalski aktywny
Jan Fijałek, Janusz Indulski Opieka zdrowotna w Łodzi do roku 1945. Studium organizacyjno-historyczne, Łódź 1990 M Z Wojalski aktywny
Leon S. Szychowski Oficyna Drukarska Jana Petersilgego w Łodzi 1860-1915, Łódź, 1991 M Z Wojalski aktywny
Andrzej Kempa Sylwetki łódzkich dziennikarzy i publicystów, Łódź 1991, Oficyna Bibliofilów M Z Wojalski aktywny
Krzysztof Stefański Stary cmentarz ewangelicko-augsburski w Łodzi, Łódź 1992 M Z Wojalski aktywny
Sto lat stałej sceny polskiej w Łodzi 1888-1988 pod red. Anny Kuligowskiej, Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, Łódź 1993, ISBN 83-85061 M Z Wojalski aktywny
Stefan Pytlas Łódzka burżuazja przemysłowa w latach 1864-1914 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź, 1994, ​ISBN 83-7016-758-6 M Z Wojalski aktywny
Mirosław Z. Wojalski, Źródlak Wojciech Z dziejów miejskich tramwajów elektrycznych w Łodzi, ZORA, Łódź 1994, ​ISBN 83-900806-2-1 M Z Wojalski aktywny
Zdzisław Konicki Ulice Łodzi. Ulice w szachownicę... Łódź, 1995, Wydawca Wojciech Grochowalski, ​ISBN 83-901093-2-8 M Z Wojalski aktywny
Krzysztof Stefański Architektura sakralna Łodzi w okresie przemysłowego rozwoju miasta 1821-1914 WUŁ Łódź 1995, ​ISBN 83-7016-843-4 M Z Wojalski aktywny
Ryszard Löw Hebrajska obecność Juliana Tuwima. Szkice literackie, wyd II popr., Oficyna Bibliofilów Łódź, 1996, ​ISBN 83-86058-73-0 M Z Wojalski aktywny
Mirosław Zbigniew Wojalski Działo się w Łodzi..., II wydanie, 1996, ​ISBN 83-86699-00-0 M Z Wojalski aktywny
Krzysztof Baranowski (historyk) Inteligencja łódzka w latach II Rzeczypospolitej Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1996, ​ISBN 83-86453-60-5 M Z Wojalski aktywny
Jacek Strzałkowski Architekci i budowniczowie w Łodzi do 1944 roku, Łódź, 1997, ​ISBN 83-906647-4-7 M Z Wojalski aktywny
Paweł Spodenkiewicz Zaginiona dzielnica. Łódź żydowska - ludzie i miejsca, 1998, Łódzka Księgarnia Niezależna, ​ISBN 83-900619-1-0 M Z Wojalski aktywny
Marta Ertman Łódzkie witraże. The Stained-Glas Windows of Lodz. Lodzer Mosaikfenster, Literatura, Łódź 1998, ​ISBN 83-87080-56-X M Z Wojalski aktywny
Julian Baranowski Łódzkie getto 1940-1944 The Łódź Ghetto Vademecum, Archiwum Państwowe w Łodzi & Bilbo, Łódź 1999 ​ISBN 83-904646-8-3 M Z Wojalski aktywny
Mirosław Bartczak Scheiblerowie. Historia rodu, 1999, Łódź, Wydawnictwo Literatura, ​ISBN 83-87080-97-X M Z Wojalski aktywny
Mirosław Zbigniew Wojalski Cmentarz żydowski w Łodzi, wyd. I, Widzewska Oficyna Wydawnicza ZORA Łódź 1999, ​ISBN 83-86699-44-2 M Z Wojalski aktywny
Wanda Kuźko Biedermannowie. Dzieje rodziny i fortuny 1730-1945, Wydawnictwo Literatura, Łódź, 2000, ​ISBN 83-88484-26-5 M Z Wojalski aktywny
Mirosław Zbigniew Wojalski 100 lat łódzkich tramwajów wyd. zm. 2002, ​ISBN 83-88638-05-X M Z Wojalski aktywny
Jacek Strzałkowski Łódź która przeminęła. Album fotografii, Łódź, 2008, eConn, ​ISBN 978-83-61244-00-4 M Z Wojalski aktywny
Krzysztof Stefański Ludzie, którzy zbudowali Łódź. Leksykon architektów i budowniczych miasta (do 1939 roku), Łódź, 2009, Dom Wydawniczy Księży Młyn, ​ISBN 978-83-61253-44-0 M Z Wojalski aktywny
Jacek Strzałkowski Historia fotografii w Łodzi do 1944 roku, Łódź, 1996, egz 55/100, ​ISBN 83-906647-2-0 M Z Wojalski aktywny
Waldemar Doniec, Mirosław Zbigniew Wojalski Łódzka fotografia krajoznawcza. Zarys dziejów, Łódź 2011, ZORA, CFK PTTK w Łodzi, ROT WŁ, ​ISBN 978-83-88638-60-2 M Z Wojalski aktywny
Danuta Bieńkowska, Marek Cybulski, Elżbieta Umińska-Tytoń, Słownik dwudziestowiecznej Łodzi, Łódź, WUŁ, 2007, ​ISBN 978-83-75-25095-4 Dobromila aktywny sporadycznie
[bez autora]: 25-lecie klaretyńskiej Parafii Niepokalanego Serca NMP i św. Antoniego Marii Klareta w Łodzi. Krzysztof Kwaskowski (zdjęcia). Wyd. I. Łódź: [bez wydawcy], 2014 (?). [Bez ISBN]. Demkoff aktywny
[bez autora]: Szczegółowy spis ulic, placów i parków na terenie m. Łodzi z uwzględnieniem podziału na 5 dzielnic. Wyd. ?. Łódź: Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi – Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Oddział Geodezji, 1968. [Bez ISBN]. Demkoff aktywny
Adam Antczak, Jarosław Warzecha: Pitawal Łódzki 1954 – 1986. Wyd. I. Łódź: Agencja Wydawnicza MAGART S.c., 1994. ISBN 83-85980-06-7. Demkoff aktywny
Bohdan Baranowski: O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach. Szkice z obyczajów XVII i XVIII w.. Wyd. II. Łódź: Wydawnictwo Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej, 1988. ISBN 83-85030-06-9. Demkoff aktywny
Marek Budziarek: Archikatedra łódzka. Łódź: Wojciech Grochowalski. „Papier-Service”, 1995, seria: Łodziana Papier-Service. ISBN 83-901093-5-2. Demkoff aktywny
Ewa Czerwińska: Św. Faustyna. Helena Kowalska. Wyd. ?. Warszawa: Grupa Wydawnicza „Foksal” Sp.z o.o., 2013. ISBN 978-83-7881-829-8. Demkoff aktywny
Małgorzata Danowska (red.), Jan Gotlib Bloch, Jolanta Daszyńska, Mieczysław Hertz, Paweł Spodenkiewicz, Violetta Thurstan: Bezbronne miasto. Łódź 1914–1918. Wyd. pierwsze. Łódź: Wydawnictwo Jacek Kusiński. Narodowe Centrum Kultury. Archiwum Państwowe w Łodzi. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, 2014. ISBN 978-83-927666-1-2. 978-83-7982-029-0. Demkoff aktywny
Grażyna Kobojek: Łódź – Kalendarium XX wieku. Wyd. I. Łódź: PIĄTEK TRZYNASTEGO Wydawnictwo Michał Koliński i Michał Wiercioch, 2005. ISBN 83-7415-060-2. Demkoff aktywny
Karolina Kołodziej, Maciej Kronenberg: 70 lat Uniwersytetu Łódzkiego w przestrzeni miejskiej Łodzi (1945–2015). Wyd. I. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. ISBN 978-83-7969-817-2. Demkoff aktywny
Jacek Kusiński, Ryszard Bonisławski, Maciej Janik: Księga fabryk Łodzi. Wyd. I. Łódź: Wydawnictwo Jacek Kusiński, 2009. ISBN 978-83-927666-74. Demkoff aktywny
M. Barbara Libiszowska (red.): Archidiecezja łódzka. Informator 2001. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2001. ISBN 83-87931-22-5. (Stan archidiecezji łódzkiej na dzień 30 marca 2001 r.). Demkoff aktywny
Stanisław Liszewski: Łódź i okolice. Przewodnik. Wyd. I. Warszawa: Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, 1982, seria: Seria przewodników po miastach wojewódzkich. ISBN 83-217-2386-1. Demkoff aktywny
Marek Miller: Europa wg Auschwitz. Litzmannstadt Ghetto. Zofia Kraszewska-Kelcz, Joanna Podolska (współpr.). Wyd. I. Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2009, seria: Europa wg Auschwitz. ISBN 978-83-7704-001-0. Demkoff aktywny
Wacław Pawlak: Na łódzkim bruku 1901–1918. Wyd. pierwsze. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1986. ISBN 83-218-0462-4. Demkoff aktywny
Wacław Pawlak: W rytmie fabrycznych syren. Łódź między wojnami. Wyd. pierwsze. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1984. ISBN 83-218-0364-4. Demkoff aktywny
Wiesław Puś, Stefan Pytlas: Dzieje Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju „Uniontex” (d. Zjednoczonych Zakładów K. Scheiblera i L. Grohmana) w latach 1827–1977. Wyd. I. WarszawaŁódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe Oddział w Łodzi, 1979. ISBN 83-01-01708-2. Demkoff aktywny
Ryszard Rosin (red. monografii), Bohdan Baranowski, Jan Fijałek: Łódź. Dzieje miasta. Wyd. I. T. I: Do 1918 r.. WarszawaŁódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. ISBN 83-01-02161-6. (T. I) Demkoff aktywny
Edward Rosset (red. nacz.), Tadeusz Szymczak, Jan Mujżel, Aleksander Kamiński, Wacław Szubert: Łódź w latach 1945–1960. Wyd. pierwsze. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie. Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, 1962. [Bez ISBN]. Demkoff aktywny
Henryk Władysław Skorek (red.): Nasz wiek. Gimnazjum i Liceum imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi 1906 – 2006. Zarys historyczny. Wspomnienia. Wyd. I. Łódź: I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi. Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi, 2006. ISBN 83-908655-0-5. Demkoff aktywny
Aneta Stawiszyńska: Łódź w latach I wojny światowej. Wyd. I. Oświęcim: Wydawnictwo „Napoleon V”, 2016. ISBN 978-83-65495-27-3. Demkoff aktywny
Krzysztof Stefański: Wielkie rody fabrykanckie Łodzi i ich rola w ukształtowaniu oblicza miasta. Wyd. I. Łódź: KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2014. ISBN 978-83-7729-166-5. Demkoff aktywny
Andrzej Strzelecki: Deportacja Żydów z getta łódzkiego do KL Auschwitz i ich zagłada. Opracowanie i wybór źródeł. Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2004. ISBN 83-88526-80-4. Demkoff aktywny
Jerzy Wilmański: Antykwariat przy Piotrkowskiej. Wyd. I. Łódź: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983. ISBN 83-03-00310-0. Demkoff aktywny
Mirosław Zbigniew Wojalski: Kieszonkowa kronika dziejów Łodzi. Wyd. pierwsze. Łódź: Widzewska Oficyna Wydawnicza „ZORA”, 1996. ISBN 83-86699-07-8. Demkoff aktywny

CzasopismaEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
„Łódź. Informator komunikacji miejskiej ’95”, 1995. Łódź: MPK – Łódź Sp. z o.o.. ISSN 1234-2335.  Demkoff aktywny zawiera szczegółowy wykaz tras i rozkłady jazdy w 1995 r. oraz informacje adresowe MPK – Łódź Sp. z o.o.

Publikacje nieaktywnych wikipedystówEdytuj

Publikacje dostępne onlineEdytuj