Otwórz menu główne
Rosja

Ta strona gromadzi informacje o publikacjach dotyczących Rosji (dawnej i współczesnej), które posiadają polscy wikipedyści. Jeżeli chcesz zweryfikować jakieś informacje lub potrzebujesz jakichś informacji, a potrzebna publikacja znajduje poniżej, możesz w tym celu skontaktować się z jej właścicielem.

Jeżeli chcesz samemu dodać posiadane przez siebie pozycje, wypełnij odpowiednie tabele.

Wypożyczalnia – w ramach rozszerzenia akcji Podaj dalej możesz zadeklarować oddanie książki innemu Wikipedyście. By to uczynić wystarczy w tabeli, w części "Uwagi" wpisać "Oddam".

Uwaga: Biblioteczka powstała w "Wikiprojekcie:Podział administracyjny Rosji", który został przekształcony w Wikiprojekt:Rosja, ale niezależnie od nazwy Wikiprojektu od zawsze katalogujemy tu literaturę przydatną do wszelkich tematów z Kategorii Rosja.


Publikacje posiadane przez wikipedystówEdytuj

Publikacje zwarteEdytuj

AtlasyEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Атлас мира. Москва: Γлавное управление геодезии и картографии МΓиОН СССР, 1962. Jaceksoci68 aktywny
Атлас СССР. Москва: Γлавное управление геодезии и картографии МВД СССР, 1955. Jaceksoci68 aktywny
Отечественная история. XIX век. Атлас. Москва: АСТ-Пресс, 1998. ISBN 5-7805-0306-0. Jaceksoci68 aktywny
aktywny

Leksykony i encyklopedieEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Jelena Bauman, Rostisław Jurieniew: Mała encyklopedia kina radzieckiego. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1987. ISBN 83-221-0446-4. Jaceksoci68 aktywny
Galina Dołmatowska, Irina Szyłowa: Sylwetki radzieckiego ekranu. Moskwa: Wydawnictwo Progress, 1980. Jaceksoci68 aktywny
Marcin Kamler (red.): Europa. Regiony i państwa historyczne. Leksykon PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. ISBN 83-01-13291-4. Jaceksoci68 aktywny
Joanna Maj-Szatkowska (red.): Europa Wschodnia, Azja Północna i Środkowa, Zakaukazie. Encyklopedia Geografii Świata 2. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1997. ISBN 83-214-0846-X. Jaceksoci68 aktywny
Валерий А. Тишков (ред.): Народы России. Энциклопедия. Москва: Большая Российская энциклопедия, 1994. ISBN 5-85270-082-7. Jaceksoci68 aktywny
aktywny

SłownikiEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Wojciech Chlebda (red.): Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski. Zeszyt 1 próbny. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. ISBN 83-7395-202-0. Jaceksoci68 aktywny
aktywny

Relacje, dzienniki, wspomnieniaEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Ibn Battuta: Osobliwości miast i dziwy podróży 1325-1354. Warszawa: Książka i Wiedza, 1962. Jaceksoci68 aktywny
Mikołaj W. Berg: Zapiski o Powstaniu Polskiem 1863 i 1864 roku i poprzedzającej powstanie epoce demonstracyj od 1856 r.. Chotomów: Verba, 1991. ISBN 83-85061-11-8. Jaceksoci68 aktywny
Piotr Kropotkin: Wspomnienia rewolucjonisty. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959. Jaceksoci68 aktywny
Lew Kuleszow: Sztuka filmowa. Moje doświadczenia. Kraków: TAiWPN Universitas, 1996. ISBN 83-7052-274-2. Jaceksoci68 aktywny
Mikołaj II Romanow: Dziennik cara Mikołaja II. Warszawa: Iskry, 1998. ISBN 83-207-135-28. Jaceksoci68 aktywny
Arkadiusz Stołypin: Cesarstwo i wygnanie. Przed i po roku 1917. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1998. ISBN 83-718-070-23. Jaceksoci68 aktywny
aktywny

OpracowaniaEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Aleksander Achmatowicz: Rewolucja wolności. Warszawa: Przedświt, 1990. ISBN 83-85081-06-2. Jaceksoci68 aktywny
Александр Асов: Славянские руны и «Боянов гимн». Москва: Вече, 2000. ISBN 5-7838-0562-9. Jaceksoci68 aktywny
Ludwik Bazylow: Historia Rosji. Wrocław: Ossolineum, 1985. ISBN 83-04-01593-5. Jaceksoci68 aktywny
Евгений Громов: Лев Владимирович Кулешов. Москва: Издательство «Искусство», 1984. Jaceksoci68 aktywny
Lew Gumilow: Dzieje etnosów Wielkiego Stepu. Kraków: Oficyna Literacka, 1997. ISBN 83-7124-074-0. Jaceksoci68 aktywny
Iwo Jaworski: Zarys powszechnej historii państwa i prawa. Historia ustroju i źródeł prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Jaceksoci68 aktywny
Aleksander Karaganow: Wsiewołod Pudowkin. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1986. ISBN 83-221-0341-7. Jaceksoci68 aktywny
Andrzej Stanisław Kowalczyk: Sawinkow. Warszawa: LNB, 1992. ISBN 83-900254-2-6. Jaceksoci68 aktywny
Zygmunt Librowicz: Car w polskiej niewoli. Szkic historyczny. Warszawa: Unia Wydawnicza "Verum", 1994. ISBN 83-85921-20-6. Jaceksoci68 aktywny
Jurij Łotman: Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 1999. ISBN 83-87316-98-9. Jaceksoci68 aktywny
Лидия Польская: Кто делает кино?. Москва: Издательство «Детская литература», 1987. Jaceksoci68 aktywny
Jan Sobczak (red.): Rosja XIX i XX wieku. Studia i szkice. Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1998. ISBN 83-87315-18-4. Jaceksoci68 aktywny
Stanisław Troska: Refleksye warszawskie na tle wojny rosyjsko-japońskiej. Lwów: Nakładem Towarzystwa Wydawniczego, 1904. Jaceksoci68 aktywny
Agata Tuszyńska: Rosjanie w Warszawie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Interim, 1992. ISBN 83-85083-23-5. Jaceksoci68 aktywny
Benedykt Zientara: Dawna Rosja. Despotyzm i demokracja. Warszawa: Wydawnictwo Trio, 1995. ISBN 83-85660-15-1. Jaceksoci68 aktywny
aktywny

CzasopismaEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
aktywny

Publikacje nieaktywnych wikipedystówEdytuj

Publikacje dostępne onlineEdytuj