Wikipedia:Biblioteka/Historia/Historia Polski

Historia Polski

Ta strona gromadzi informacje o publikacjach dotyczących historii Polski, które posiadają polscy wikipedyści. Jeżeli chcesz zweryfikować jakieś informacje lub potrzebujesz jakichś informacji, a potrzebna publikacja znajduje poniżej, możesz w tym celu skontaktować się z jej właścicielem.

Jeżeli chcesz samemu dodać posiadane przez siebie pozycje, wypełnij odpowiednie tabele.

Wypożyczalnia – w ramach rozszerzenia akcji Podaj dalej możesz zadeklarować oddanie książki innemu Wikipedyście. By to uczynić wystarczy w tabeli (w części "Uwagi") wpisać "Oddam".

Publikacje posiadane przez wikipedystówEdytuj

KsiążkiEdytuj

Rzeczpospolita Polski i Litwy XVI-XVIII wiekEdytuj

ŹródłaEdytuj
Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Żółkiewskie Stanisław, Początek i progres wojny Moskiewskiej, Wrocław 2003, ​ISBN 83-04-04657-1 Adrian84 aktywny sporadycznie
Kobierzyński Stanisław, Historia Władysława, królewicza polskiego i szwedzkiego, wyd. Janusz Byliński, Włodzimierz Koczorowski, Wrocław 2005, ​ISBN 83-229-2673-1 Adrian84 aktywny sporadycznie
Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, hetmana wielkiego koronnego 1632 – 1646, oprac. Agnieszka Biedrzycka, Kraków 2005, ​ISBN 83-88385-38-0 Adrian84 aktywny sporadycznie
Moskwa w rękach Polaków. Pamiętniki dowódców i oficerów garnizonu polskiego w Moskwie w latach 1610–1612, opr. Marcin Kubala, Tomasz Ściężor, Kraków 2005, ​ISBN 93-89711-50-8 Adrian84 aktywny sporadycznie
aktywny
OpracowaniaEdytuj
Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Bohun Tomasz, Moskwa 1612, Warszawa 2005, ​ISBN 978-83-11-10644-4 Adrian84 aktywny sporadycznie
Cynarski Stanisław, Zygmunt August, Wrocław 2004, ​ISBN 83-04-04714-4 Adrian84 aktywny sporadycznie
Dziubiński Andrzej, Na szlakach Orientu. Handel między Polską a Imperium Osmańskim w XVI-XVIII wieku, Wrocław 1998, ​ISBN 83-85220-85-2 Adrian84 aktywny sporadycznie
Kaczmarczyk Janusz, Bohdan Chmielnicki, Wrocław 2007, ​ISBN 978-83-04-04921-5 Adrian84 aktywny sporadycznie
Kamler Marcin, Świat przestępczy w Polsce XVI i XVII stulecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991, ​ISBN 83-01-10484-8 Jaceksoci68 aktywny
Kuchowicz Zbigniew, Miłość staropolska, Łódź 1982 Adrian84 aktywny sporadycznie
Pilaszek Małgorzata, Procesy o czary w Polsce w wiekach XV-XVIII, Kraków 2008, ​ISBN 97883-242-0921-7 Merete25 aktywna sporadycznie (+ dużo innych książek o procesach o czary, mikrohistorii itp., najlepiej pytać)
Poczet hetmanów Rzeczypospolitej. Hetmani koronni, Warszawa 2005, ​ISBN 83-11-10070-5 Adrian84 aktywny sporadycznie
Podhorodecki Leszek, Sicz Zaporoska, Warszawa 1970 Adrian84 aktywny sporadycznie
Podhorodecki Leszek, Stanisław Koniecpolski ok. 1592-1646 Warszawa 1978, Adrian84 aktywny sporadycznie
Smoleński Władysław, Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII, Warszawa 1979 Adrian84 aktywny sporadycznie
Szcześniak Robert, Kłuszyn 1610, Warszawa 2008, ​ISBN 978-83-11-11095-3 Adrian84 aktywny sporadycznie
Śledziński Kacper, Cecora 1620, Warszawa 2007, ​ISBN 978-83-11-10741-0 Adrian84 aktywny sporadycznie
Więckowska-Mitzner Wanda, Karol Chodkiewicz, Warszawa 1965 Adrian84 aktywny sporadycznie
Wimmer Jan, Historia piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa 1978, Adrian84 aktywny sporadycznie
Wisner Henryk, Zygmunt III Waza, Wrocław 1991, ​ISBN 83-04-03693-2 Adrian84 aktywny sporadycznie
aktywny

Polska w czasie II wojny światowejEdytuj

Pozostałe (nieposortowane)Edytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Bardach Juliusz, O Rzeczpospolitą Obojga Narodów, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1998, ​ISBN 83-03-03692-0 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Bielski Lech, Trąba Mariusz; Poczet Królów i Książąt Polskich, Park, Bielsko-Biała 2005, ​ISBN 83-7266-397-1 Adam Andrzejewski aktywny
Bogucka Maria, Samsonowicz Henryk, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986, ​ISBN 83-04-01701-6 Jaceksoci68 aktywny
Chwalba Andrzej, Historia Polski – 1795-1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000, ​ISBN 83-08-03053-X Kargul1965 aktywny sporadycznie
Chwalba Andrzej (red.), Obyczaje w Polsce, PWN, 2004, ​ISBN 83-01-14253-7 Gardomir nieaktywny od 2014
Chwalba Andrzej, Polacy w służbie Moskali, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 1999, ​ISBN 83-01-12753-8 Jaceksoci68 aktywny
Ćwik Władysław, Reder Jerzy, Lubelszczyzna. Dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1977 Jaceksoci68 aktywny
Czubiński Antoni, Polak Bogusław, Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Wybór źródeł, Poznań 1983, Wydawnictwo Poznańskie ​ISBN 83-210-0388-5 Radomil aktywny sporadycznie
Davies Norman, Boże igrzysko – Historia Polski (przekł. Tabakowska Elżbieta), Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2006, ​ISBN 83-240-0654-0 Kargul1965 aktywny sporadycznie
Davies Norman, Powstanie'44 (przekł. Tabakowska Elżbieta), Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2007, ​ISBN 978-83-240-0662-5 Agronom aktywny sporadycznie
Dybkowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata, Polskie dzieje. Od czasów najdawniejszych do współczesności, PWN, Warszawa 1998 Wiktoryn aktywny
Gąsiorowski Antoni, Topolski Jerzy (red.), Wielkopolski słownik biograficzny wyd. II, Warszawa-Poznań 1983, Państwowe Wydawnictwo Naukowe ​ISBN 83-01-02722-3 Radomil aktywny sporadycznie
Gella Aleksander, Zagłada drugiej Rzeczypospolitej 1945-1947, Agencja Wydawnicza CB Andrzej Zasieczny, Warszawa 1998, ​ISBN 83-86245-37-9 Kargul1965 aktywny sporadycznie
Giza Antoni, Polaczkowie i Moskale, Wydawnictwo Polskie Pismo i Książka, Szczecin 1993, ​ISBN 83-85360-05-0 Kargul1965 aktywny sporadycznie
Giza Antoni, Stosunki polsko-czeskie 1795-1920, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995, ​ISBN 83-86745-33-9 Kargul1965 aktywny sporadycznie
Grodecki Roman, Zachorowski Stanisław, Dąbrowski Jan, Dzieje Polski średniowiecznej, tom I, II, Wydawnictwo Platan, Kraków 1995, ​ISBN 83-7052-230-0 Kargul1965 aktywny sporadycznie
Jasienica Paweł, Polska Jagiellonów, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2007, ​ISBN 978-83-7469-522-0 Kargul1965 aktywny sporadycznie
Jasienica Paweł, Polska Jagiellonów (​ISBN 83-06-01796-X​) Gardomir nieaktywny od 2014
Jasienica Paweł, Polska Piastów, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1996, ​ISBN 83-07-02415-3 Kargul1965 aktywny sporadycznie
Jasienica Paweł, Polska Piastów, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2007, ​ISBN 978-83-7469-479-7 Kargul1965 aktywny sporadycznie
Jasienica Paweł, Rzeczpospolita Obojga NarodówSrebrny wiek, t. I, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2007, ​ISBN 978-83-7469-580-0 Kargul1965 aktywny sporadycznie
Jasienica Paweł, Rzeczpospolita Obojga NarodówCalamitatis Regnum, t. II, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2007, ​ISBN 978-83-7469-582-4 Kargul1965 aktywny sporadycznie
Jasienica Paweł, Rzeczpospolita Obojga NarodówDzieje agonii, t. III, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2007, ​ISBN 978-83-7469-583-1 Kargul1965 aktywny sporadycznie
Klimaszewska Zofia, Sekrety Historii Polski, Warszawa 2003, Reader’s Digest, ​ISBN 83-88243-87-X Marcin n nieaktywny od 2014
Kokowski Andrzej, Starożytna Polska, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2005, ​ISBN 83-7436-012-7 Kargul1965 aktywny sporadycznie
Kowalski M. A., Kolonie Rzeczypospolitej, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2005, ​ISBN 83-11-10285-6 Gardomir nieaktywny od 2014
Łojek Jerzy, Kalendarz historyczny – Polemiczna historia Polski, Wydawnictwo ALFA, Warszawa 1994, ​ISBN 83-7001-856-4 Kargul1965 aktywny sporadycznie
Łowmiański Henryk, Polityka Jagiellonów, Poznań 2006 Wiktoryn aktywny
Maleczyński Karol, Bolesław III Krzywousty', Wydawnictwo – Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1975 Kargul1965 aktywny sporadycznie
Markiewicz Mariusz, Historia Polski – 1492-1795, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, ​ISBN 83-08-03342-3 Kargul1965 aktywny sporadycznie
Michalski Jerzy, Witaj majowa jutrzenko, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1999, ​ISBN 83-03-03696-3 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Mościcki Jerzy, Polska Popielidów, Wydawnictwo – Chałupnictwo „ZADRA” Jerzy Mościcki, Słubice 2001, ​ISBN 83-915374-0-4 Kargul1965 aktywny sporadycznie
Olszewski Henryk, O skutecznym rad sposobie, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1989, ​ISBN 83-03-02770-0 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Orłowski Damian, Chocim 1673, Warszawa 2007 Wiktoryn aktywny
Pazyra Stanisław (red.), Miasta polskie w Tysiącleciu, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków, 1965-1967 Jakubhal aktywny sporadycznie
Wroman nieaktywna od 2013
Płaza Stanisław, Rokosz Lubomirskiego, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1994, ​ISBN 83-03-03578-9 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Polski Słownik Biograficzny, T. I–XII, XIV i XV, XVII i XVIII oraz pojedyncze zeszyty. Picus viridis aktywny
Roszkowski Wojciech Najnowsza historia Polski 1980-2002, Warszawa, 2003, Świat Książki, ​ISBN 83-7391-086-7 Monikoska aktywna sporadycznie
Samsonowicz Henryk, Wyczański Andrzej, Tazbir Janusz, Staszewski Jacek, Kizwalter Tomasz, Nałęcz Tomasz, Paczkowski Andrzej, Chwalba Andrzej, Polska na przestrzeni wieków, Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN, ​ISBN 978-83-01-14811-9​, ​ISBN 83-01-14811-X Nutaj nieaktywna od 2015
Serczyk Władysław A., Początek końca. Konfederacja barska i I rozbiór Polski, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1997, ​ISBN 83-03-03689-0 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Skowronek Jerzy, Od Kongresu Wiedeńskiego do Nocy Listopadowej, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1987, ​ISBN 83-03-02060-9 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Skowronek Jerzy, Od konspiracji do kapitulacji, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1989, ​ISBN 83-03-02579-1 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Swoboda Wincenty, Warna 1444, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1994, ​ISBN 83-03-03557-6 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Szczur Stanisław, Historia Polski – Średniowiecze, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, ​ISBN 83-08-03272-9 Kargul1965 aktywny sporadycznie
Topolski Jerzy, Wielkopolska poprzez wieki, Poznań 1999 Wiktoryn aktywny
Urban Wacław, Epizod reformacyjny, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1988, ​ISBN 83-03-02501-5 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Wójcik Zbigniew, Wojny kozackie w dawnej Polsce, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1989, ​ISBN 83-03-02744-1 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Zdrada Jerzy, Wielka Emigracja po Powstaniu Listopadowym, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1987, ​ISBN 83-03-02125-7 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Zielińska Zofia, Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986, ​ISBN 83-03-01151-0 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Żygulski Zdzisław junior, Hetmani Rzeczypospolitej, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1994, ​ISBN 83-03-03630-0 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Żylińska Jadwiga, Piastówny i żony Piastów, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975 Kargul1965 aktywny sporadycznie
Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Kallasa. Anagram16 aktywny
aktywny

CzasopismaEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
aktywny

Publikacje dostępne onlineEdytuj