Wikipedia:Biblioteka/Medycyna

Medycyna

Ta strona gromadzi informacje o publikacjach (także w postaci elektronicznej) dotyczących medycyny, które są w posiadaniu polskich Wikipedystów. Jeżeli chcesz zweryfikować jakieś informacje lub potrzebujesz jakichś informacji, a potrzebna publikacja znajduje się na poniższych listach, możesz w tym celu skontaktować się z jej właścicielem.

Jeżeli chcesz samemu dodać posiadane przez siebie pozycje, wypełnij odpowiednie tabele.

Wypożyczalnia – w ramach rozszerzenia akcji Podaj dalej możesz zadeklarować oddanie książki innemu Wikipedyście. By to uczynić wystarczy w tabeli, w części "Uwagi" wpisać "Oddam".

Publikacje posiadane przez wikipedystówEdytuj

Publikacje zwarteEdytuj

AnatomiaEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Adam Bochenek, Michał Reicher, Anatomia Człowieka, tom I, anatomia ogólna, kości, stawy, więzadła, mięśnie wyd. XI, Warszawa 1999, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, ISBN 83-200-2375-0 Czytelnik Janek aktywny sporadycznie
Adam Bochenek, Michał Reicher, Anatomia Człowieka, tom II, Trzewia wyd. VIII, Warszawa 1998, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, ISBN 83-200-2290-8 Czytelnik Janek aktywny sporadycznie
Adam Bochenek, Michał Reicher, Anatomia Człowieka, tom III, Układ naczyniowy wyd. VII, Warszawa 1998, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, ISBN 83-200-2171-5 Czytelnik Janek aktywny sporadycznie
Adam Bochenek, Michał Reicher, Anatomia Człowieka, tom IV, Układ nerwowy ośrodkowy wyd. III, Warszawa 2000, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, ISBN 83-200-2398-X Czytelnik Janek aktywny sporadycznie
Adam Bochenek, Michał Reicher, Anatomia Człowieka, tom V, Układ nerwowy obwodowy. Układ nerwowy autonomiczny. Powłoka wspólna. Narządy zmysłów wyd. IV, Warszawa 1998, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, ISBN 83-200-2172-3 Czytelnik Janek aktywny sporadycznie
Wiesław Łasiński Anatomia głowy dla stomatologów wyd. PZWL ISBN 83-200-1686-X
Janina Sokołowska-Pituchowa, Anatomia człowieka, PZWL, Warszawa 2003 ISBN 83-2002-471-4 Czytelnik Janek aktywny sporadycznie
Rolf Bertolini, Gerald Leutert, Atlas anatomii człowieka układowy i topograficzny, Tom 1: Kończyny górne i dolne, Murska Sobota 1990, Mladinska knjiga Glob, ISBN 83-7007-321-2 Czytelnik Janek aktywny sporadycznie
Rolf Bertolini, Gerald Leutert, Atlas anatomii człowieka układowy i topograficzny, Tom 2: Tułów i trzewia, Murska Sobota 1990, Mladinska knjiga Glob, ISBN 83-7007-321-2 Czytelnik Janek aktywny sporadycznie
Rolf Bertolini, Gerald Leutert, Atlas anatomii człowieka układowy i topograficzny, Tom 3: Głowa i szyja, mózg, rdzeń kręgowy i narządy zmysłów, Murska Sobota 1990, Mladinska knjiga Glob, ISBN 83-7007-321-2 Czytelnik Janek aktywny sporadycznie
R.D. Sinelnikov, Atlas of human anatomy. Volume I. The Science of Bones, Joints, Ligaments and Muscles, MIR Publishers, Moskwa 1988, ISBN 5-03-000323-1 oraz ISBN 5-03-000322-3 Czytelnik Janek aktywny sporadycznie
Michał Reicher: Anatomia człowieka. Współautorzy: Tadeusz Bilikiewicz, Stanisław Hiller, Eugenia Stołyhwo; Przerobili i uzupełnili: E. Sieńkowski, T. Dzierżykray-Rogalski, W. Łasiński, S. Zawistowski, Z. Zegarska; Pod redakcją Wiesława Łasińskiego. Wyd. XI (VII). T. I (Anatomia ogólna. Kości, stawy i więzadła. Mięśnie.). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. ISBN 83-200-2110-3. DrPZ aktywny
Adam Bochenek: Anatomia człowieka. Przerobili i uzupełnili: S. Hiller, W. Łasiński, M. Reicher, S. Zawistowski, Z. Zegarska; Pod redakcją Wiesława Łasińskiego. Wyd. IV. T. II (Trzewa.). Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1992. ISBN 83-200-1556-1. DrPZ aktywny
Adam Bochenek, Michał Reicher: Anatomia człowieka. Pod redakcją Wiesława Łasińskiego. Przerobili i uzupełnili: Stanisław Hiller, Wiesław Łasiński, Michał Reicher, Stanisław Zawistowski, Zofia Zegarska. Wyd. VII (IV). T. III (Układ naczyniowy.). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. ISBN 83-200-2171-5. DrPZ aktywny
Adam Bochenek, Michał Reicher: Anatomia człowieka. Pod redakcją Wiesława Łasińskiego. Napisali: Józef Markowski, Olgierd Narkiewicz. Współautorzy: Stanisław Hiller, Janina Hurynowicz, Michał Reicher. Przerobili i uzupełnili: Wiesław Łasiński, Olgierd Narkiewicz, Zofia Zegarska. Wyd. III (IV). T. IV (Układ nerwowy ośrodkowy.). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. ISBN 83-200-2111-1. DrPZ aktywny
Adam Bochenek, Michał Reicher: Anatomia człowieka. Pod redakcją Wiesława Łasińskiego. Napisali: F. Krzyształowicz, E. Loth, K. W. Majewski, J. Markowski. Współautorzy: I. Abramowicz, S. Hiller, J. Iwaszkiewicz, M. Reicher, W. Sylwanowicz. Przerobili i uzupełnili: J. Jordan, W. Kubik, W. Łasiński, F. Miedziński, O. Narkiewicz, H. Szostakiewicz-Sawicka, S. Zawistowski. Wyd. IV (III). T. V (Układ nerwowy obwodowy. Układ nerwowy autonomiczny. Powłoka wspólna. Narządy zmysłów.). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. ISBN 83-200-2172-3. DrPZ aktywny
Sobotta. Atlas anatomii człowieka. Opracowany przez R. Putza i R. Pabsta. Wyd. II polskie opracowane przez M. Ziółkowskiego. T. 2 (Klatka piersiowa, brzuch, miednica, kończyna dolna). Wrocław: Wydawnictwo Medyczne "Urban & Partner", 1997. ISBN 83-85842-02-0. DrPZ aktywny
Jerzy Walocha (red.), Anatomia prawidłowa człowieka. Szyja i głowa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, ISBN 978-83-233-3581-8. Salicyna aktywny
aktywny

Anestezjologia i intensywna terapiaEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
aktywny

Medycyna paliatywnaEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Jerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski: Leczenie bólu. Wyd. I. Wydawnictwo lekarskie PZWL. ISBN 978-83-200-3498-1. DrPZ aktywny
Medycyna bólu. Pod redakcją Jana Dobrogowskiego i Jerzego Wordliczka. Wyd. I. Wydawnictwo lekarskie PZWL. ISBN 83-200-2842-6. DrPZ aktywny
aktywny

ChirurgiaEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Chirurgia dla pielęgniarek, pod red. W. Rowińskiego, A. Dziaka, PZWL, Warszawa 1991 ISBN 83-200-1555-3 Ala z aktywna sporadycznie
Bruce E. Jarrell, R. Anthony Carabasi, III: Chirurgia. Pod redakcją Wojciecha Rowińskiego. Wyd. I polskie. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne "Urban & Partner", 1997. ISBN 83-85842-56-X. DrPZ aktywny
Peter F. Lawrence: Chirurgia ogólna. Pod redakcją Wojciecha Rowińskiego. Wyd. I polskie. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 1998. ISBN 83-85842-19-5. DrPZ aktywny
aktywny

Choroby wewnętrzneEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Andrzej Szczeklik (red.) Choroby wewnętrzne. tom I, II Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2005. ISBN 83-7430-031-0 Filip em aktywny
Andrzej Szczeklik (red.) Choroby wewnętrzne. tom I, II Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2005. ISBN 83-7430-031-0 Czytelnik Janek aktywny sporadycznie
Andrzej Wojtczak (red.) Choroby wewnętrzne wyd. II zmienione. Tom 1, 2, 3. Warszawa 1995, Wydawnictwo Lekarskie PZWL. ISBN 83-200-1671-1 Czytelnik Janek aktywny sporadycznie
F. Kokot (red.) Choroby wewnętrzne Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004 ISBN 83-200-2893-0 Zaphod aktywny sporadycznie
Witold Orłowski, Julian Blicharski, Nauka o chorobach wewnętrznych. Choroby nerek i dróg moczowych. Choroby układu ruchu. Kolagenozy. Zatrucia. Transplantacja wyd. II zmienione, tom VIII, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1990, ISBN 83-200-1492-1 (t. VIII) Czytelnik Janek aktywny sporadycznie
A.S.Fauci, E.Braunwald, K.J.Isselbacher, J.D.Wilson, J.B.Martin, D.L.Kasper, S.L.Hauser, D.L.Longo (red.), Interna Harrisona, Lublin, Wydawnictwo Czelej Sp. z.o.o., , t. I-III, 2001, ISBN 83-88063-43-X Mrug aktywny sporadycznie
T.R.Weihrauch (red.), Terapia internistyczna, Wrocław, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2003, ISBN 83-87944-58-0 Mrug aktywny sporadycznie
Władysław Grzeszczak (red.) Farmakoterapia w cukrzycy, Gdańsk, 2007 ISBN 83-60072-99-X , Wyd. Via Medica Kpjas aktywny
Brzozowski Ryszard, Vademecum lekarza praktyka, PZWL, 2000, ISBN 83-200-2389-0 Kpjas aktywny
Choroby wewnętrzne, pod red. Wojciecha Pędicha, PZWL, Warszawa 1990 ISBN 83-200-1389-5 Ala z aktywna sporadycznie
Robert H. Seller: Diagnostyka różnicowa najczęstszych dolegliwości. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2009. ISBN 978-83-7609-062-7. Kpjas aktywny
René. Caquet: 250 badań laboratoryjnych : kiedy zlecać, jak interpretować. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007. ISBN 978-83-200-3680-0. Kpjas aktywny
Tomasz Hryniewiecki: Stany nagłe. Warszawa: Medical Tribune Polska, 2009. ISBN 83-60135-58-4. SPIS TREŚCI Kpjas aktywny
Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2010. Andrzej Szczeklik (red.). Wyd. jednotomowe w oprawie twardej. Kraków: Medycyna Praktyczna, 2010. ISBN 978-83-7430-256-2. DrPZ aktywny
Choroby wewnętrzne. Podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM. Pod redakcją prof. dr. hab. Andrzeja Szczeklika. Wyd. I. T. I. Kraków: Medycyna Praktyczna, 2005. ISBN 83-7430-031-0. DrPZ aktywny
Choroby wewnętrzne. Podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM. Pod redakcją prof. dr. hab. Andrzeja Szczeklika. Wyd. I. T. II. Kraków: Medycyna Praktyczna, 2006. ISBN 83-7430-069-8. DrPZ aktywny
Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych. Pod redakcją prof. dr. hab. med. Franciszka Kokota. Wyd. II. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1998. ISBN 83-200-2189-8. DrPZ aktywny
Medycyna wewnętrzna. Repetytorium dla studentów medycyny i lekarzy. Gerd Herold i współautorzy. Wyd. III poprawione i unowocześnione. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. ISBN 83-200-2588-5. DrPZ aktywny
Choroby wewnętrzne pod redakcją Andrzeja Szczeklika i Piotra Gajewskiego. Wyd. I. Kraków: Medycyna Praktyczna, 2009, seria: Kompendium Medycyny Praktycznej. ISBN 978-83-7430-223-4. DrPZ aktywny
Podstawy medycyny wewnętrznej Harrisona / Kompendium dla lekarzy i studentów. Wyd. I. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, [2000?]. ISBN 83-200-2402-1. DrPZ aktywny
The Merck Manual of Diagnosis and Therapy]. Editors: Mark H. Beers, M.D., and Robert Berkow, M.D.. Wyd. XVII [Centennial Edition]. Merck Research Laboratories, 1999. ISBN 0-911910-10-7. ISSN 00766526. (ang.). DrPZ aktywny
Choroby wewnętrzne pod redakcją [prof. dr. hab. med.] Franciszka Kokota. Wyd. 6 uzupełnione i unowocześnione. Warszawa: Wydawnictwo lekarskie PZWL, 1996, seria: Podręcznik dla studentów. ISBN 83-200-1960-5. DrPZ aktywny
Jan Tatoń: Miażdżyca. Zapobieganie w praktyce lekarskiej. Wyd. II. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. ISBN 83-200-2496-X. DrPZ aktywny
Bogdan Wyrzykowski: Zespół metaboliczny - rozpoznawanie i leczenie. EGIS Grant Edukacyjny. α-medica press, 2006. ISBN 83-88778-89-7. DrPZ aktywny
Andrzej Szczeklik, Piotr Gajewski: Interna Szczeklika 2017. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2017. ISBN 978-83-7430-517-4. Misiolekar aktywny
aktywny
GastroenterologiaEdytuj
Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Stanisław Konturek (red.), Gastroenterologia i hepatologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2006, ISBN 83-200-3188-5 Monopol aktywny sporadycznie
Gastroenterologia Nettera. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2010. ISBN 978-83-7609-185-3. Kpjas aktywny
aktywny
KardiologiaEdytuj
Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Eugene Braunwald, Lee Goldmann, Kardiologia, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2005 Kpjas aktywny
Marek Kośmicki: Choroba wieńcowa w praktyce lekarza rodzinnego. Kardiomiopatia niedokrwienna i nowe spojrzenie na farmakoterapię wieńcową. Zarys podstawowych zasad postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Poznań: Termedia Wydawnictwo sp. z o.o., 2005. ISBN 83-89825-20-1. DrPZ aktywny
Choroba niedokrwienna serca - kardiologiczny zespół X. Pod redakcją Władysławy Kolasińskiej-Kloch i Aldony Dembińskiej-Kieć. Wyd. I. Kraków: Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003, seria: Seria Wydawnicza [Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego]. ISBN 83-88574-65-5. DrPZ aktywny
Kardiologia u osób w wieku podeszłym. Wybrane zagadnienia. Pod redakcją Tomasza Grodzickiego, Barbary Gryglewskiej i Jacka S. Dubiela. Gdańsk: Medical Press, 2003. ISBN 83-87404-61-6. DrPZ aktywny
Mauricio Wajngarten: Choroba wieńcowa u osób w podeszłym wieku. Wyd. I. Gdańsk: Medical Press, 2003. ISBN 83-87404-51-9. DrPZ aktywny
Wybrane zagadnienia z kardiologii, diabetologii i nadciśnienia tętniczego. Pod redakcją Witolda Rużyłło, Jacka Sieradzkiego, Włodzimierza Januszewicza, Andrzeja Januszewicza. Wyd. I. Kraków: Medycyna Praktyczna, 2007. ISBN 978-83-7430-128-2. DrPZ aktywny
Elektrokardiografia
Andrzej Dąbrowski: Elektrokardiogramy. Opisy i komentarze dla lekarzy przygotowujących się do egzaminu praktycznego z elektrokardiografii. Wyd. I. Kraków: Medycyna Praktyczna, 2003. ISBN 83-89015-51-X. DrPZ aktywny
Tomasz Tomasik, Adam Windak, Anna Skalska, Jolanta Kulczycka-Życzkowska, Józef Kocemba: Elektrokardiografia dla lekarza praktyka. Wyd. III. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", 1998. ISBN 83-85688-03-X. DrPZ aktywny
Jules Constant: Podstawy elektrokardiografii. Poradnik dla lekarzy praktyków. [Poradnik lekarza praktyka]. Wyd. I. Gdańsk: Wydawnictwo Medyczne Via Medica, 2003. ISBN 83-89012-69-3. DrPZ aktywny
Hipertensjologia
Aleksander Prejbisz, Andrzej Januszewicz: Starsze i nowsze leki hipotensyjne w terapii nadciśnienia tętniczego. Wyd. I. Kraków: Medycyna Praktyczna, 2007. ISBN 97874301213. DrPZ aktywny
Andrzej Januszewicz: Nadciśnienie tętnicze. Poradnik dla lekarza praktyka. Wyd. II uzupełnione. Medycyna Praktyczna, 2005, seria: vademecum. ISBN 83-7430-020-5. DrPZ aktywny
Norman M. Kaplan: Nadciśnienie tętnicze - aspekty kliniczne. Redakcja naukowa wydania polskiego: Andrzej Januszewicz. Wyd. I polskie (przekład wydania IX). Lublin: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., 2006. ISBN 83-89309-89-0. DrPZ aktywny
Wybrane zagadnienia z kardiologii, diabetologii i nadciśnienia tętniczego. Pod redakcją Witolda Rużyłło, Jacka Sieradzkiego, Włodzimierza Januszewicza, Andrzeja Januszewicza. Wyd. I. Kraków: Medycyna Praktyczna, 2007. ISBN 978-83-7430-128-2. DrPZ aktywny
aktywny
PulmonologiaEdytuj
Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Astma i POChP w pytaniach i odpowiedziach. Pod redakcją prof. dr. hab. Piotra Kuny, prof. dr. hab. Władysława Pierzchały i dr. Miłosza Jankowskiego. Wyd. I. Medycyna Praktyczna. ISBN 978-83-7430-152-7. DrPZ aktywny


aktywny
ReumatologiaEdytuj
Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Andrei Calin, John Cormack: Reumatologia. Pytania i odpowiedzi. Wydanie polskie pod redakcją prof. dr hab. Leszka Szczepańskiego. Wyd. I. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna. ISBN 83-86657-64-2. DrPZ aktywny


aktywny
HematologiaEdytuj
Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Aleksander B. Skotnicki, Wiesław S. Nowak: Podstawy hematologii dla studentów i lekarzy. Wyd. I. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, seria: Vademecum. ISBN 83-86657-66-9. DrPZ aktywny


aktywny
DiabetologiaEdytuj
Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Wybrane zagadnienia z kardiologii, diabetologii i nadciśnienia tętniczego. Pod redakcją Witolda Rużyłło, Jacka Sieradzkiego, Włodzimierza Januszewicza, Andrzeja Januszewicza. Wyd. I. Kraków: Medycyna Praktyczna, 2007. ISBN 978-83-7430-128-2. DrPZ aktywny


aktywny

Choroby zakaźne, mikrobiologiaEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Zbigniew Anusz, Mikrobiologia i parazytologia lekarska, PZWL, Warszawa 1990 ISBN 83-200-1495-6 Ala z aktywna sporadycznie
Grzybice i sposoby ich zwalczania, pod red. Z. Kowalczyk-Gindifer, W. Sobiczewskiego, PZWL, Warszawa 1986 ISBN 83-200-0985-5 Ala z aktywna sporadycznie
Choroby zakaźne i pasożytnicze. Pod redakcją Zdzisława Dziubka. Wyd. II poprawione i uzupełnione. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, seria: Podręczniki Akademickie. ISBN 83-200-2393-9. DrPZ aktywny
Gabriel Virella: Mikrobiologia i choroby zakaźne. Pod redakcją Piotra B. Heczko. Wyd. I polskie. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2000, seria: Seria Podręczników Medycznych do Egzaminów Testowych. ISBN 83-85842-59-4. DrPZ aktywny
Małgorzata Bulanda, Jadwiga Wójkowska-Mach (red.), Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016, ISBN 978-83-200-5039-4. Salicyna aktywny
aktywny

FarmakologiaEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Indeks leków Medycyny Praktycznej 2006, Kraków, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2006, ISBN 83-7430-060-4 Mrug aktywny sporadycznie
Farmakologia Goodmana & Gilmana t.1 i 2, Lublin, Wydawnictwo Czelej, 2007, ISBN 978-83-60608-49-4 Kpjas aktywny
Indeks leków Medycyny Praktycznej 2007, Kraków, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2007, ISBN 978-83-7430-110-7 Mrug aktywny sporadycznie
Wojciech Kostowski (red.), Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy, wyd. III, Warszawa 2006, Wydawnictwo Lekarskie PZWL ISBN 83-200-2250-0 Mariusz Ch. aktywny sporadycznie
J. Supniewski, Farmakologia, wyd. V, Warszawa 1959, Wydawnictwo Lekarskie PZWL ISBN 83-200-2250-0 Mariusz Ch. aktywny sporadycznie
A. Ożarowski, W. Jaroniewski: Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987, s. 436. ISBN 83-202-0472-0. Mariusz Ch. aktywny sporadycznie
W. Olechnowicz-Stępień, E. Lamer-Zarawska: Rośliny lecznicze stosowane u dzieci. Wyd. III poprawione i uzupełnione. Warszawa: Państwowy Zakław Wydawnictw Lekarskich, 1992, s. 261. ISBN 83-200-1594-4. Mariusz Ch. aktywny sporadycznie
Stanisław Kohlmünzer: Farmakognozja: podręcznik dla studentów farmacji. Wyd. V unowocześnione. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003, s. 669. ISBN 83-200-2846-9. Mariusz Ch. aktywny sporadycznie
Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Pod redakcją prof. dr. hab. med. Wojciecha Kostowskiego. Wyd. I. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1998. ISBN 83-200-2148-0. DrPZ aktywny
Przewodnik antybiotykoterapii 2008. Pod redakcją prof. dr hab. Danuty Dzierżanowskiej i dr n. med. Katarzyny Dzierżanowskiej-Fangrat. Wyd. XI (dodruk). α-medica press. ISBN 978-83-7522-018-6. DrPZ aktywny
Danuta Dzierżanowska: Antybiotyki w praktyce ambulatoryjnej. α-medica press. ISBN 83-88778-64-1. DrPZ aktywny
Indeksy leków
Indeks leków. Aktualne ceny. Redaktorzy prowadzący: Bartłomiej Rogoż, Bernard Wirkijowski. Wyd. 16 marca 2009. Kraków: Medycyna Praktyczna, 2009, seria: Kompendium Medycyny Praktycznej. ISBN 978-83-7430-206-7. DrPZ aktywny
Indeks leków. Nazwy międzynarodowe. Wyd. I. Kraków: Medycyna Praktyczna, 2009, seria: Kompendium Medycyny Praktycznej. ISBN 978-83-7430-221-0. DrPZ aktywny
Vademecum Terapii Kardiologicznej. Informacja o lekach. Komentarze terapeutyczne [Środowiskowy informator terapeutyczny]. Redakcja: Monika Adamska, Joanna Jagielska, Magdalena Pyć. LekSeek Polska Sp. z o.o., seria: LEKsykon. ISSN 1895264X. DrPZ aktywny
aktywny

FizjologiaEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
William F. Ganong, Fizjologia. Podstawy fizjologii lekarskiej. Warszawa 1994, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, ISBN 83-200-1802-1 Czytelnik Janek aktywny sporadycznie
Stanisław Konturek, Fizjologia człowieka. Tom III. Oddychanie, czynności nerek, równowaga kwasowo-zasadowa, płyny ustrojowe, wyd. VI poszerzone, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, ISBN 978-83-233-1503-2. Salicyna aktywny
aktywny

Ginekologia i położnictwoEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Ginekologia wieku rozwojowego, pod red. Aliny Komorowskiej, PZWL, Warszawa 1991 ISBN 83-200-1495-6 Ala z aktywna sporadycznie
Położnictwo i ginekologia, pod red. T. Pisarskiego, PZWL, Warszawa 1987 ISBN 83-200-1237-6 Ala z aktywna sporadycznie
aktywny

HistologiaEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Tadeusz Cichocki, Jan A. Litwin, Jadwiga Mirecka: Kompendium histologii dla studentów nauk medycznych i przyrodniczych. Wyd. II poprawione i uzupełnione. Kraków: Collegium Medicum UJ, 1996. ISBN 83-86101-55-5. DrPZ aktywny
aktywny

Medycyna sądowaEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Tadeusz Marcinkowski: Medycyna sądowa dla prawników. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1975. ISBN [brak]. DrPZ aktywny
aktywny

NeurologiaEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Neuropathic Pain: Bench to Bedside. ICSS (International Congress and Symposium Series 259). The Royal Society of Medicine Press Limited, 2005. ISBN 1-85315-625-6. ISSN 01422367. (ang.). DrPZ aktywny
Andres M Kanner: Depression in Neurological Disorders. Lundbeck Institute. ISBN 0-9551302-0-4. (ang.). DrPZ aktywny
Steven P Roose, D P Devanand, Martin Dunitz: The Interface Between Dementia and Depression. DepRelief, seria: Relieving Depression Through Education. ISBN 1-85317-764-4. (ang.). DrPZ aktywny
G David Perkin, Martin Dunitz: Neurology in General Practice. Lundbeck Institute. ISBN 1-84184-122-6. (ang.). DrPZ aktywny
Simon Lovestone, Serge Gauthier, Martin Dunitz: Management of Dementia. Lundbeck Institute. ISBN 1-85317-739-3. (ang.). DrPZ aktywny
Ilo E. Leppik, MD: Contemporary Diagnosis and Management of the Patient With Epilepsy. Wyd. V. Newtown, Pennsylvania, USA: Handbooks in Health Care, 2001. ISBN 1-884065-66-X. (ang.). DrPZ aktywny
Barbara Tomik, Bożena Jóźwiak: Co należy wiedzieć o chorobie neuronu ruchowego (MND)? Poradnik dla pacjentów i ich opiekunów oraz wszystkich zainteresowanych. Kraków: [Wydane dzięki staraniom chorych z Krakowskiej Kliniki Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz osób ich wspierających], 2004. ISBN [brak]. DrPZ aktywny
Poradnik dla chorych na SLA/MND. Redakcja: Paweł Bała. Wyd. I. Nowy Targ: Dignitas Dolentium, 2009. ISBN 978-83-61843-00-9. DrPZ aktywny
aktywny

Ortopedia, traumatologia i rehabilitacjaEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
aktywny

Otorynolaryngologia (Chirurgia Głowy i Szyi)Edytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Otolaryngologia dla studentów medycyny i stomatologii. Pod redakcją Bożydara Latkowskiego. Wyd. II. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, seria: Podręcznik. ISBN 83-200-2238-X. DrPZ aktywny
Clark A. Rosen, C. Blake Simpson: Techniki chirurgiczne w laryngologii. Medisfera, 2018. ISBN 978-83-63367-18-3. Salicyna aktywny
Maria Zalesska-Kręcicka, Tomasz Kręcicki: Zarys otolaryngologii : podręcznik dla studentów i lekarzy. Wrocław: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2008. ISBN 978-83-7055-552-8. Salicyna aktywny
Tomasz Kręcicki, Maria Zalesska-Kręcicka, Robert Niewęgłowski: Atlas endoskopii krtani. Warszawa: Blackhorse, 2003. ISBN 89-919704-3-4. Salicyna aktywny
Stanisław Iwankiewicz: Tracheotomia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008. ISBN 978-83-200-3857-6. Salicyna aktywny
Kazimierz Niemczyk, Witold Rongies (red.), Fizjoterapia w otolaryngologii, Warszawa: Akademia Medyczna w Warszawie, 2005, ISBN 83-89517-77-9. Salicyna aktywny
Andrzej Dymek, Lucyna Dymek: Refluks krtaniowo-gardłowy. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. ISBN 978-83-200-4608-3. Salicyna aktywny
Kazimierz Niemczyk i inni red., Otorynolaryngologia kliniczna. Tom 1., Warszawa: Medipage, 2014, ISBN 978-83-61104-83-4. Salicyna aktywny
Kazimierz Niemczyk i inni red., Otorynolaryngologia kliniczna. Tom 2., Warszawa: Medipage, 2015, ISBN 978-83-64737-25-1. Salicyna aktywny
Duszność. Mechanizmy powstawania, diagnostyka i leczenie. Donald A. Mahler, Denis E. O’Donell (red.). Gdańsk: Via Medica, 2015. ISBN 978-83-7599-840-5. Salicyna aktywny
Sławomir Okła: Chirurgiczna rehabilitacja głosu po całkowitej laryngektomii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017. ISBN 978-83-200-5417-0. Salicyna aktywny
Badr Eldin Mostafa, Chiraz Chaouch-Mberek, Ahmed El Halafawi, Jāmiʻat ʻAyn Shams: Tracheal Stenosis: diagnosis and treatment. Faculty of Medicine, Ain Shams University, 2012. (ang.). Salicyna aktywny
aktywny

PatologiaEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
V. Kumar, R. S. Cotran, S. L. Robbins Patologia Urban & Partner, Wrocław 2005 ISBN 83-89581-92-2 Zaphod aktywny sporadycznie
S.Maśliński, J.Ryżewski (red.), Patofizjologia, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000, ISBN 83-200-2404-8 Mrug aktywny sporadycznie
L.S.Lilly (red.), Patofizjologia chorób serca, Wrocław, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 1996, ISBN 83-85842-01-2 Mrug aktywny sporadycznie
Ramzi S. Cotran, M.D., Vinay Kumar, M.D., F.R.C.Path., Tucker Collins, M.D., Ph.D.: [Robbins] Pathologic Basis of Disease. Wyd. VI. W.B. Saunders Company. ISBN 0-7216-7335-X. (ang.). DrPZ aktywny
aktywny

PediatriaEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
A.Dobrzańska, J.Ryżko (red.), Pediatria. podręcznik do Pańswowego Egzaminu Lekarskiego i egzaminu specjalizacyjnego, Wrocław, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2005, ISBN 83-89581-25-6 Mrug aktywny sporadycznie
Choroby wieku rozwojowego, pod red. A. Papierkowskiego, PZWL, Warszawa 1991 ISBN 83-200-1595-2 Ala z aktywna sporadycznie
H. Lewer, L. Robertson, Opieka nad dzieckiem, PZWL, Warszawa 1990 ISBN 83-200-1488-3 Ala z aktywna sporadycznie
E. Fenella St J.Adamson, David Hull, Pielęgnowanie chorych dzieci, PZWL, Warszawa 1990 ISBN 83-200-1437-9 Ala z aktywna sporadycznie
D. Schiff, S. P. Shelov, Objawy chorobowe u dzieci, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2000 ISBN 83-7255-466-8 Ala z aktywna sporadycznie
B. Spock, M. B. Rothenberg, Dziecko, PZWL, Warszawa 1991 ISBN 83-200-1377-1 Ala z aktywna sporadycznie
Wybrane zagadnienia z pediatrii i genetyki klinicznej. Pod redakcją Jacka J. Pietrzyka. Wyd. II poprawione i uzupełnione. Kraków: Collegium Medicum UJ, 1994. ISBN 83-86101-06-7. DrPZ aktywny
aktywny

PsychiatriaEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
The New Oxford Textbook of Psychiatry, vol. 1-2 Mch,ifuw aktywny wersja elektroniczna
Psychiatria. [Podręcznik] dla studentów medycyny. Pod redakcją Adama Bilikiewicza. Wyd. II. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. ISBN 83-200-2489-7. DrPZ aktywny
aktywny

RadiologiaEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
aktywny

StomatologiaEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Zbigniew Jańczuk (red.): Stomatologia zachowawcza – Zarys kliniczny. Podręcznik dla studentów stomatologii.. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007. ISBN 83-200-3034-X. Vinne2
Zbigniew Jańczuk (red.): Praktyczna periodontologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Kwintesencja, 2004. ISBN 83-85700-42-0. Vinne2
aktywny

InneEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Słownik medyczny łacińsko-polski, Barbara Dąbrowska, PZWL, Warszawa 1990 ISBN 83-200-1305-4 Ala z aktywna sporadycznie
Mała encyklopedia medycyny, t. I, II, III, PWN, Warszawa 1991 Ala z aktywna sporadycznie
Encyklopedia dla pielęgniarek, red. Józef Bogusz, PZWL, Warszawa 1990, ISBN 83-200-1191-4 Ala z aktywna sporadycznie
Farmakopea Polska III. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1954. Mariusz Ch. aktywny sporadycznie
Farmakopea Polska IV. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1965. Mariusz Ch. aktywny sporadycznie
Farmakopea Polska VI. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 2002. ISBN 83-88157-18-3. Mariusz Ch. aktywny sporadycznie
Farmakopea Polska VIII. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 2008. ISBN 978-83-88157-53-0. Mariusz Ch. aktywny sporadycznie
British Pharmacopoeia 2009. London: The Stationery Office, 2008. ISBN 978-0-11-322799-0. Mariusz Ch. aktywny sporadycznie
United States Pharmacopeia 30 & National Formulary 25. The United States Pharmacopeial Convention, 2007. ISBN 188788511. Mariusz Ch. aktywny sporadycznie
Farmacja stosowana: podręcznik dla studentów farmacji. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008, s. 719. ISBN 978-83-200-3778-4.Sprawdź autora:2 oraz 3. Mariusz Ch. aktywny sporadycznie
Stanisław Kohlmünzer: Farmakognozja: podręcznik dla studentów farmacji. Wyd. V unowocześnione. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003, s. 669. ISBN 83-200-2846-9. Mariusz Ch. aktywny sporadycznie
Dorota Talarska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Elżbieta Szwałkiewicz (red.), Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi. Podręcznik dla opiekunów medycznych, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014, ISBN 978-83-200-3816-3. Salicyna aktywny
aktywny

CzasopismaEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
aktywny

Publikacje nieaktywnych wikipedystówEdytuj

Publikacje dostępne onlineEdytuj