Wikipedia:Biblioteka/Religioznawstwo

Religioznawstwo

Ta strona gromadzi informacje o publikacjach z zakresu religioznawstwa, które są w posiadaniu polskich Wikipedystów. Jeżeli chcesz zweryfikować jakieś informacje lub potrzebujesz jakichś informacji, a potrzebna publikacja znajduje się na poniższych listach, możesz w tym celu skontaktować się z jej właścicielem.

Jeżeli chcesz samemu dodać posiadane przez siebie pozycje, wypełnij odpowiednie tabele.

Wypożyczalnia – w ramach rozszerzenia akcji Podaj dalej możesz zadeklarować oddanie książki innemu Wikipedyście. By to uczynić wystarczy w tabeli, w części "Uwagi" wpisać "Oddam".

Publikacje posiadane przez wikipedystówEdytuj

KsiążkiEdytuj

Ogólne (nieposortowane)Edytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Encyclopedia of Religion, Gale, vol. 2-14, Laforgue aktywny w wersji elektronicznej
James George Frazer, Złota Gałąź (The Golden Bough), PIW, Warszawa 1965. Kuba G aktywny
Marian Rusecki: Istota i gneza religii. Warszawa: Verbinum, 1989. ISBN 83-85009-51-5. Albertus teolog aktywny
Zarys dziejów religii, (prac.zbior), Warszwa 1988, ISBN 83-207-1069-3 Sagi2007 aktywny sporadycznie


Aleksander Gieysztor: Mitologia Słowian. Anna Derwojedowa (red.). Wyd. II. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1985, seria: Mitologie świata. ISBN 83-221-0152-X. Wojsław Brożyna aktywny
Ryszard Piwiński: Mitologia Arabów. Ewa Szwagrzyk (red.). Wyd. I. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1989, seria: Mitologie świata. ISBN 83-221-0482-0. Wojsław Brożyna aktywny
Maria Frankowska: Mitologia Azteków. Wyd. I. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1987, seria: Mitologie świata. ISBN 83-221-0280-1. Wojsław Brożyna aktywny
Maciej Popko: Mitologia hetyckiej Anatolii. Irena Wróblewska (red.). Wyd. III. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1987, seria: Mitologie świata. ISBN 83-221-0103-1. Wojsław Brożyna aktywny
Krystyna Łyczkowska, Krystyna Szarzyńska: Mitologia Mezopotamii. Anna Derwojedowa (red.). Wyd. I. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1981, seria: Mitologie świata. ISBN 83-221-0132-5. Wojsław Brożyna aktywny
Kamil M. Kaczmarek: Religijne korzenie Europy. Powrót do politeizmu. Mariusz Dymek (red.). Wyd. I. Warszawa: Trygław – kwartalnik metapolityczny, 2016, seria: Książnica Trygława. ISBN 978-83-939831-1-7. Wojsław Brożyna aktywny
Encyklopedia religii, PWN. ISBN 83-01-13812-2 Lantuszka aktywna
aktywny

BuddyzmEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Jacek Sieradzan, Wit Jaworski, Marian Dziwisz: Buddyzm. Wybór tekstów i opracowanie. Wyd. I. Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa-Książka-Ruch", 1987, seria: Biblioteka Pisma Literacko-Artystycznego. ISSN 0208-7987. Olaf aktywny
Volker Zotz: Historia filozofii buddyjskiej. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2007, seria: Myśl filozoficzna. ISBN 978-83-7318-878-5. Olaf aktywny
aktywny

ChrześcijaństwoEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Allen John L. Jr., Konklawe, Warszawa 2004, Studio EMKA, ISBN 83-88931-40-7 Adoomer aktywny sporadycznie
César Vidal Manzanares, Pisarze wczesnochrześcijańscy I-VII w., wyd. Verbinum, Warszawa 2001. ImreKiss aktywny
ks. Marian Rusecki, Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich, Lublin 2006, Wydawnictwo KUL, ISBN 83-7363-354-5
Hervé Masson, Słownik herezji w Kościele katolickim, wyd. Książnica, Katowice 1993, ISBN 83-85348-22-0 Kuba G aktywny
Peter de Rosa, Mitologia Chrześcijaństwa (org. The Jesus - Myth, The Crisis of Christian Faith), Kraków 1994, Total Trade & Publishers, ISBN 83-86032-05-7 Kuba G aktywny
Uta Ranke-Heinemann, Nie i Amen (org. Nein und Amen. Anieitung zum Glaubenszweifel), Uraeus, Gdynia 1994, ISBN 83-85732-15-2 Kuba G aktywny
Marcel Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979, Ala z aktywna sporadycznie
aktywny

Zobacz też: Wikipedia:Biblioteka/Teologia

IslamEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Józef Bielawski (red. nauk.): Mały słownik kultury świata arabskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1971. Nous aktywny
Henry Corbin: Historia filozofii muzułmańskiej. (przeł.) Katarzyna Pachniak. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2005. ISBN 83-89899-31-0. Nous aktywny
Farhad Daftary: Ismailici. Zarys historii. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2008. ISBN 978-83-89899-91-0. Nous aktywny
Janusz Danecki: Kultura islamu : słownik. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. ISBN 83-02-06373-8. Nous aktywny
Janusz Danecki: Podstawowe wiadomości o islamie. [T.] 1. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 1998. ISBN 83-86483-40-7. Nous aktywny
Janusz Danecki: Podstawowe wiadomości o islamie. [T.] 2. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 1998. ISBN 83-86483-41-5. Nous aktywny
Marek M. Dziekan, Symbolika arabsko-muzułmańska. Mały słownik, Warszawa 1997. ISBN 83-7192-019-9 Paterm aktywny
Marek M. Dziekan, Pisarze muzułmańscy VII-XX w. Mały słownik, Warszawa 2003. ISBN 83-7192-201-9 Paterm aktywny
Maurice Gaudefroy-Demombynes: Narodziny islamu. (przeł.) Hanna Olędzka. Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1988. ISBN 83-06-01446-4. Nous aktywny
Heinz Halm: Shi'ism. New York: Columbia University Press, 2004. ISBN 0-231-13587-4. Nous aktywny
Oliver Leaman: Krótkie wprowadzenie do filozofii islamu. (przeł.) Michał Lipszyc. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2004. ISBN 83-89372-12-6. Nous aktywny
Ian Richard Netton (ed.): Islamic Philosophy and Theology. Volume I - IV. New York: Routledge, 2007. ISBN 0-415-34393-3. Nous aktywny
Maxime Rodinson: Mahomet. (przeł.) Elżbieta Michalska-Novák. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1994. ISBN 83-06-02382-X. Nous aktywny
Monika i Udo Tworuschka, Islam. Mały słownik, wyd. II poprawione i poszerzone, Warszawa 2005. ISBN 83-7192-245-0 Paterm aktywny
Yves Thoraval, Słownik cywilizacji muzułmańskiej, Katowice 2002. ISBN 83-7132-413-8 Paterm aktywny
Johann-Dietrich Thyen, Biblia a Koran. Synopsa wspólnych tradycji, Warszawa 2002. ISBN 83-7192-167-5 Paterm aktywny
Krzysztof Kościelniak: Sunna, hadisy i tradycjonaliści : wstęp do tradycji muzułmańskiej. Kraków: Wydawnictwo UNUM, 2006. ISBN 83-89256-59-2. Bacus15 aktywny
aktywny

KaraimizmEdytuj

(bibliografia o kulturze, języku, historii i przede wszystkim religii Karaimów)

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Publikacje książkowe
Aleksander Mardkowicz, Karaim: jego życie i zwyczaje w przysłowiach ludowych, Luck [n.s.]: Typ Richter, 1935, 20str, j.polski
Juozas Vercinkevičius, Romualdas Firkovičius, Karaimu etnografine paroda Karaimskaja etnograficheskaja vystavka, Wilno, "Minties", 1989
Karaj jyrlary. Itchtyrdy da bastyrmahka anyhlady M. I. Firkovich ('Karaim poems', collected and edited by M. I. Firkovich), Wilno, Litovskij fond kultury, Obshchestvo karaimskoj kultury Lietuvos kulturos fondas, Karaimu kulturos bendirija Karaj birligi., 1989
 Iwona Koszewska, Waldemar Koszewski. Karaimi Polscy. Struktura ekologiczna-społeczna mniejszościetnicznej i religijnej (Warszawa, 1991) Lantuszka aktywna
Artykuły
Tapani Harviainen, "Signs of New Life in Karaim Communities", materiały z konferencji "Ethnic encounter and culture change" Joensuu, Finland, 19-22 June 1995.
Materiały multimedialne
Éva Ágnes Csató, David Nathan, Karina Firkavičiūtė, Spoken Karaim, CD-ROM, [London : School of Oriental and African Studies], cop. 2003, j. angielski+słowniczek karaimski - Lantuszka aktywna
aktywny

CzasopismaEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
„Gniazdo. Rodzima wiara i kultura”. 1 (12), 2013. Agencja INVINI. ISSN 2081-9072.  Wojsław Brożyna aktywny wersja cyfrowa
„Gniazdo. Rodzima wiara i kultura”. 2 (13), 2013. Agencja INVINI. ISSN 2081-9072.  Wojsław Brożyna aktywny wersja cyfrowa
„Gniazdo. Rodzima wiara i kultura”. 1/2 (14/15), 2015. Agencja INVINI. ISSN 2081-9072.  Wojsław Brożyna aktywny
„Gniazdo. Rodzima wiara i kultura”. 1 (16), 2016. Agencja INVINI. ISSN 2081-9072.  Wojsław Brożyna aktywny
„Gniazdo. Rodzima wiara i kultura”. 2 (17), 2016. Agencja INVINI. ISSN 2081-9072.  Wojsław Brożyna aktywny
aktywny

Publikacje nieaktywnych wikipedystówEdytuj

Publikacje dostępne onlineEdytuj

KaraimizmEdytuj

CzasopismaEdytuj

Awazymyz - Czasopismo wydawane przez Związek Karaimów Polskich, podejmuje tematykę historyczną, społeczną i kulturalną