Otwórz menu główne

Wikipedia:CEE Spring 2019/Bułgaria, region doński, Tatarstan

Strona główna Aktualny tydzień Kalendarz Nagrody i rankingi


CEE Spring Logo CEE-t2.svg

Od 2 do 8 maja trwa runda CEE Spring 2019 poświęcona Bułgarii, regionowi dońskiemu i Tatarstanowi. Podczas tej edycji tworzymy i poprawiamy hasła związane z tymi tematami. Osoba, która w tym tygodniu napisze najwięcej haseł, otrzyma voucher do księgarni o wartości 80 zł. Taką samą nagrodę otrzyma osoba, której wkład zostanie przez komisję konkursową uznany za najbardziej wartościowy, różnorodny, dobrze opracowany merytorycznie.

Podstawowe zasadyEdytuj

 • Aby hasło było zaliczone do konkursu, musi spełniać podstawowe zasady Wikipedii, mieć na stronie dyskusji szablon {{CEE Spring 2019}} oraz być umieszczone na liście haseł na stronie danej rundy
 • Hasło musi mieć co najmniej 2kB wielkości
 • Pamiętajcie, że pod koniec konkursu nagrodę dostanie również autor/-ka największej liczby haseł o kobietach i największej liczby haseł wyróżnionych

Szczegółowe zasady konkursu znajdują się na stronie regulaminu

Propozycje hasełEdytuj

ZrobioneEdytuj

 • Dopisz do odpowiedniej listy według wzoru # ({{subst:PAGESIZE:Nazwa artykułu}}) [[Nazwa artykułu]] – Nazwa użytkownika
 • Nie zapomnij też wstawić (w dyskusji artykułu) szablonu {{CEE Spring 2019}}, zgodnie z instrukcją wypełniania podaną na stronie szablonu.

Nowe artykułyEdytuj

0-9
A
 1. (3235) Akwarium w Warnie – Kokodyl
 2. (2097) Bronisław Ananijew – Divino
 3. (2597) Iwan Andonow – Offeliaa
 4. (2415) Metodi Andonow – Offeliaa
 5. (3890‎) Jordan Angełow – Szoltys
  B
 6. (2276) Anka Bakowa – Divino
 7. (5316) Stefka Berowa – Offeliaa
 8. (3095) Błagoj Błagojew – Divino
 9. (2235) Rumeljana Bonczewa – Divino
 10. (3420) Cwetana Bożurina – Szoltys
 11. (2005) Iwan Burczin – Divino
  C
 12. (3545) Cano Canow – Szoltys
 13. (6770) Irmina Chicikowa - Offeliaa
 14. (3042) Walentin Christow (ur. 1956) – Divino
 15. (2082) Weliczko Czołakow – Divino
  D
 16. (2153) Fedia Damianow – Divino
 17. (4576) Wanja Dermendżiewa – Szoltys
 18. (3893‎) Dimityr Dimitrow (siatkarz) – Szoltys
 19. (2470) Stefan Dimitrow (siatkarz) – Szoltys
 20. (1160) Stefan Dimitrow (sztangista) - Lukasz2
 21. (2104) Bogdan Dobrew – Divino
 22. (3292) Dom Czechowa - Jotjotem
 23. (2722) Osman Duralijew – Divino
 24. (2116) Andrian Duszew – Divino
 25. (3133) Siłwija Dynekowa - Luki4812
  E
  F
 26. (3503) Fedia Fiłkowa – GiantBroccoli
  G
 27. (2033) Anka Georgiewa – Divino
 28. (4209) Marina Georgiewa-Nikołowa – Szoltys
 29. (2592) Margarita Gerasimowa – Szoltys
 30. (2231) Borisław Gidikow – Divino
 31. (3044) Wieniera Gimadijewa - Aegis Maelstrom
 32. (3796) Jelisiej Goriaczow - Loraine
 33. (3181) Stojan Gunczew – Szoltys
  H
  I
 34. (2591) Christo Iliew (siatkarz)‎ – Szoltys
  J
 35. (2879) Todorka Jordanowa – Szoltys
 36. (2170) Zdrawka Jordanowa – Divino
  K
 37. (2196) Miłko Kazanow – Divino
 38. (4903) Violetta Koseska-Toszewa - Jotjotem
 39. (3321) Anna Krystewa – Szoltys
 40. (2562) Wiktoria Kolewa – Offeliaa
  L
 41. (4695) Tatiana Lolowa – Offeliaa
  Ł
  M
 42. (5120) Cwetana Manewa – Offeliaa
 43. (2440) Martin Marinow – Divino
 44. (2526) Sewdalin Marinow – Divino
 45. (3048) Jana Marinowa - Offeliaa
 46. (2738) Georgi Markow (sztangista) – Divino
 47. (3733) Giuseppe Mazzoli – Tomasz91
 48. (2307) Petyr Merkow – Divino
 49. (2559) Milica Mirczewa - Luki4812
 50. (2462) Iwan Milew- JerzyPal
  N
 51. (2099) Dolores Nakowa – Divino
 52. (5957) Narodowa Akademia Sztuk Teatralnych i Filmowych im. „Krystjo Sarafowa” - Offeliaa
 53. (3618) Anżela Nediałkowa - Offeliaa
 54. (3882) Elka Nikołowa - Offeliaa
  O
 55. (3204) Oktoich cetyński – Kokodyl
  P
 56. (4264) Anja Penczewa - Offeliaa
 57. (3466) Iwan Papukcziew – Szoltys
 58. (5285) Petko Petkow (siatkarz) – Szoltys
 59. (2179) Lubomir Petrow – Divino
 60. (4718) Południowo-Zachodni Uniwersytet im. Neofita Riłskiego - Offeliaa
 61. (4953) Państwowe Liceum Apriłowskie - Offeliaa
  Q
  R
 62. (4461) Kostadinka Radkowa – Szoltys
 63. (3250) Janko Rusew - Lukasz2
  S
 64. (1977) Mariana Serbezowa – Divino
 65. (3179) Kaspar Simeonow – Szoltys
 66. (3803) Gergina Skerłatowa – Szoltys
 67. (4684) Ewładija Sławczewa-Stefanowa – Szoltys
 68. (2554‎) Galina Stanczewa – Szoltys
 69. (3371) Christo Stojanow – Szoltys
 70. (3117) Marija Stojanowa – Szoltys
 71. (5371) Penka Stojanowa – Szoltys
 72. (3901) Margarita Sztyrkełowa – Szoltys
  T
 73. (5085) Tracki grobowiec w Aleksandrowie - Jotjotem
 74. (2233) Neno Terzijski - Lukasz2
 75. (3541) Mitko Todorow – Szoltys
 76. (3805) Twierdza bełogradczycka - Jotjotem
  U
 77. (3451) Uniwersytet Amerykański w Bułgarii - Offeliaa
 78. (3524) Uniwersytet im. Angeła Kynczewa w Ruse - Offeliaa
 79. (3951) Uniwersytet im. Asena Złatarowa - Offeliaa
 80. (4395) Uniwersytet Leśniczy - Offeliaa
 81. (2787) Uniwersytet Medyczny w Plewen - Offeliaa
 82. (4236) Uniwersytet Płowdiwski im. Paisjusza Chilendarskiego - Offeliaa
 83. (5036) Uniwersytet Techniczny w Gabrowie - Offeliaa
  V
  W
 84. (3931) Christo Wakarelski - Jotjotem
 85. (2305) Iskra Welinowa – Divino
 86. (3127) Władysław Gramatyk – Kokodyl
 87. (3629) Danieła Właewa – Szoltys
 88. (3382) Ewa Wolizer - Offeliaa
 89. (3820) Wolny Uniwersytet Burgas - Offeliaa
 90. (3567) Emił Wyłczew – Szoltys
  Y
  Z
 91. (3397) Linda Zecziri - Luki4812
 92. (6594) Dimityr Złatanow – Szoltys
 93. (3426) Asen Złatew - Lukasz2
  Ż

Rozbudowane artykułyEdytuj