Wikipedia:Czyją własnością są artykuły

Strona dotyczy kontroli nad treścią stron – na odrębnej stronie opisane zostały kwestie praw autorskich do zawartości stron.

Cała treść Wikipedii (włączając w to artykuły, kategorie, szablony i inne) tworzona i redagowana jest wspólnie. Nikt nie ma prawa zachowywać się tak, jakby był właścicielem konkretnej strony.

Omówienie

edytuj

Wielu wikipedystów czuje się odpowiedzialnymi za materiał, który wprowadzili. Wielu z nich dodaje utworzone przez siebie strony do listy obserwowanych. Być może są ekspertami z danej dziedziny, a może po prostu pilnują artykułu, który współtworzyli lub który ich interesuje. Jednak w momencie, w którym czujność zmienia się w zaborczość, łamane są zasady. Założenie, że strona ma właściciela jest jednym z częstych nieporozumień dotyczących Wikipedii.

Nie możesz powstrzymać nikogo przed edytowaniem „Twojego” artykułu. Gdy dodałeś go do Wikipedii, staje się on wspólną własnością, a pod każdym oknem edycji przeczytasz:

Zapisując zmiany, wyrażasz nieodwołalną zgodę na udostępnianie Twojego wkładu na licencjach CC-BY-SA 4.0 i GFDL oraz na wykorzystanie go w dowolnej formie pod warunkiem podania przynajmniej hiperłącza lub adresu URL do strony, na której powstała treść. Treść ta musi być dostępna na tych zasadach, jeśli nie jest wynikiem Twojej samodzielnej pracy. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.

Zgodnie z warunkami tych licencji:

Jeśli nie chcesz, aby Twój tekst mógł być zmieniany przez każdego oraz rozpowszechniany, nie umieszczaj go tutaj.

Każdy (nie tylko współautorzy artykułu) ma prawo wycofywać edycje będące wandalizmami, wątpliwe pod względem weryfikowalności, czy też w inny sposób niezgodne z zasadami Wikipedii.

Chociaż nikt nie może „posiadać” artykułu, jest jednak ważne, aby szanować pracę i pomysły poprzednich współautorów. Jeśli usuwasz, albo przerabiasz dużo treści, szczególnie napisanej przez jedną osobę, znacznie lepiej jest pracować wspólnie z tą osobą, a nie wbrew niej, nawet jeśli według Ciebie zachowuje się jak jedyny właściciel artykułu.

Użycie podpisów

edytuj

Treści umieszczonej w artykułach nigdy nie podpisujemy. Wkład wszystkich edytorów wraz z ich nazwami można zobaczyć w historii artykułu. Z drugiej strony wszędzie gdzie bierzemy udział w dyskusji czy głosowaniu, należy się podpisać.

Edytowanie grupowe

edytuj

Czasami zdarza się, że jednym artykułem opiekuje się kilka osób. Liczne wikiprojekty określają na stronie dyskusji artykułów, że dany artykuł należy do obszaru zainteresowania tego projektu. Jednak fakt, że wokół artykułu istnieje taka forma współpracy nie może uzasadniać zakazu, czy niechęci wobec innych autorów, którzy zechcą wprowadzić zmiany w artykule[a].

Edytorzy powinni mieć jednak na uwadze zdanie wikiprojektów i nie dokonywać masowych niekonsultowanych zmian wbrew wcześniej wypracowanym w ramach wikiprojektów rozwiązaniom, dotyczącym np. standaryzacji formy artykułów.

Rozwiązywanie konfliktów wokół własności artykułów

edytuj

Jak przy wszystkich konfliktach należy zachować chłodne nastawienie i zakładać dobrą wolę.

Bardzo często edytorzy oskarżani o traktowanie artykułów jako ich własności nie zdają sobie z tego sprawy. Wielu może po prostu zakładać, że bronią artykułu przed niepożądanymi zmianami. Wprowadzane zmiany należy wyjaśniać spokojnie i merytorycznie.

Inni mogą próbować forsować swój punkt widzenia i nie przestrzegać zasady neutralności. Tutaj warto szczególnie pamiętać, że w Wikipedii chodzi o:

bezstronne prezentowanie różnych poglądów bez wskazywania, który z nich jest słuszny

a w wyjaśnianiu sprawy należy unikać oskarżeń, ataków i spekulacji co do motywacji innego edytora.

Dobrym miejscem do poszukiwania rozwiązań są strony dyskusji artykułów, użytkowników lub wikiprojektów, jak również podstrony Kawiarenki. Nie należy wykorzystywać strony artykułu do dyskusji nad jego kształtem, ani prowadzić dyskusji poprzez opisy zmian i wzajemne wycofywanie edycji.

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Anglojęzyczna Wikipedia określa tego typu „spółdzielnie” jako „tag teaming” (por. stronę Wikipedia:Tag team).