Wikipedia:Efekt wiatraczka

Około 2007 roku artykuł wiatraczek pełnił nieformalną rolę wzorca, do którego przyrównywano nowe artykuły na tematy, które były uważane przez część wikipedystów za zbyt błahe lub infantylne, aby być godnymi własnego artykułu. Artykuł o wiatraczku był także przytaczany w dyskusjach i sporach toczących się w dziale Strony do usunięcia jako ostateczny argument rzucany na szalę głosowania za pozostawieniem danego artykułu (zwykle w formie: Jeśli nawet taki „wiatraczek” ma własny artykuł, to tym bardziej ten temat na to zasługuje…). Można było jednak odnieść wrażenie, że częściej takim przykładem były Pokémony.