Wikipedia:Głosowania/Kryteria encyklopedyczności ulic, placów i rond

Data rozpoczęcia: 17:17:01, 5 kwi 2009 Data zakończenia: 17:17:01, 19 kwi 2009 Głosowanie zakończone
Głosowanie zostało zakończone. Głosowanie 1. Wszystkie nazwane ulice, place i ronda zarówno istniejące obecnie, jak i te już nie istniejące są encyklopedyczne
 • za: 6
 • przeciw: 37
 • neutralne: 3
 • wynik: 13,95% za
Głosowanie zostało zakończone. Głosowanie 2. Wszystkie nazwane ulice, place i ronda starsze niż 250 lat są encyklopedyczne
 • za: 17
 • przeciw: 19
 • neutralne: 1
 • wynik: 47,22% za
Głosowanie zostało zakończone. Głosowanie 3. Wszystkie nazwane ulice i place znajdujące się w obrębie starego miasta są encyklopedyczne
 • za: 10
 • przeciw: 24
 • neutralne: 7
 • wynik: 29,41% za
Głosowanie zostało zakończone. Głosowanie 4. Encyklopedyczne są nazwane ulice będące częścią drogi krajowej lub wojewódzkiej (i ich odpowiedników w innych krajach)
 • za: 25
 • przeciw: 16
 • neutralne: 1
 • wynik: 60,98% za
Głosowanie zostało zakończone. Głosowanie 5. Encyklopedyczne są nazwane ulice będące częściami głównych arterii komunikacyjnych (o długości co najmniej 2,5 km) miast i dużych osiedli
Zalecenie zostało przyjęte
 • za: 27
 • przeciw: 10
 • neutralne: 4
 • wynik: 72,97% za
Głosowanie zostało zakończone. Głosowanie 6. Encyklopedyczne są nazwane place i ronda leżące na styku co najmniej dwóch encyklopedycznych ulic
 • za: 4
 • przeciw: 31
 • neutralne: 2
 • wynik: 11,43% za
Głosowanie zostało zakończone. Głosowanie 7. Encyklopedyczne są nazwane ulice, place i ronda na których istnieją lub istniały linie tramwajowe lub inne linie pojazdów torowych
 • za: 8
 • przeciw: 29
 • neutralne: 1
 • wynik: 21,62% za
Głosowanie zostało zakończone. Głosowanie 8. Encyklopedyczne są nazwane ulice, place i ronda na których istnieje co najmniej 5 linii komunikacji miejskiej
 • za: 2
 • przeciw: 29
 • neutralne: 2
 • wynik: 6,45% za
Głosowanie zostało zakończone. Głosowanie 9. Encyklopedyczne są nazwane ulice i place które są głównymi ciągami handlowo-usługowymi
 • za: 19
 • przeciw: 14
 • neutralne: 7
 • wynik: 57,58% za
Głosowanie zostało zakończone. Głosowanie 10. Encyklopedyczne są nazwane ulice place i ronda związane z ważnym wydarzeniem historycznym
Zalecenie zostało przyjęte
 • za: 30
 • przeciw: 10
 • neutralne: 4
 • wynik: 75% za
Głosowanie zostało zakończone. Głosowanie 11. Encyklopedyczne są nazwane ulice, place i ronda przy których znajdują się uznane za encyklopedyczne budowle lub inne encyklopedyczne obiekty
 • za: 7
 • przeciw: 21
 • neutralne: 3
 • wynik: 25% za
Głosowanie zostało zakończone. Głosowanie 12. Encyklopedyczne są nazwane ulice, place i ronda, które są opisane w dowolnym przewodniku jako atrakcyjne turystycznie
Zalecenie zostało przyjęte
 • za: 31
 • przeciw: 5
 • neutralne: 5
 • wynik: 86,11% za
Głosowanie zostało zakończone. Głosowanie 13. Encyklopedyczne są nazwane ulice, place i ronda wyróżniające się spośród innych tego typu obiektów ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne
Zalecenie zostało przyjęte
 • za: 35
 • przeciw: 3
 • neutralne: 3
 • wynik: 92,11% za

Sformułowanie problemuEdytuj

Ponieważ kwestia encyklopedyczności ulic powraca co jakiś czas na SdU i DNA i wywołuje duże kontrowersje należy ustalić zasady ich encyklopedyczności (w samej Polsce mamy zgodnie z TERYTem 225809 nazwanych ulic - stan na 18.02.2009). Poza zasadami dotyczącymi ulic warto jednocześnie ustalić zasady dla placów i rond, którym nazwy nadają rady gmin na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (d. terytorialnym). Głosowanie zostało poprzedzone dyskusjami (zob. tu i tu), a zgłoszone do przegłosowania propozycje są wypadkową propozycji zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Zasady zgłoszone do przegłosowania dotyczą obiektów położonych zarówno w Polsce, jak i poza nią. Przyjęte zasady będą oznaczać, że ulica plac lub rondo je spełniające są encyklopedyczna - natomiast nie będzie to automatycznie oznaczać, że obiekty te nie spełniające zasad będą nieencyklopedyczne.

Zasady encyklopedyczności dla mostów i tuneli są określone w Wikipedia:Encyklopedyczność/Transport.

Sposób wprowadzania propozycji po przegłosowaniuEdytuj

Jeśli propozycje spełnią warunki zawarte w zasadach głosowania, zaczną obowiązywać z dniem zakończenia głosowania. W przypadku istniejących artykułów nie spełniających zasad - w ciągu miesiąca powinny być dostosowane do nich lub zintegrowane.

Propozycje do przegłosowaniaEdytuj

Głosowanie składa się z 13 głosowań cząstkowych. W każdym z głosowań cząstkowych głosowany jest jeden element encyklopedyczności - przyjęta zasada będzie sumą przyjętych w głosowaniu poszczególnych elementów. Wyjątkiem jest głosowanie nr 1, które zakłada encyklopedyczność wszystkich ulic itd. - w przypadku przyjęcia tej propozycji pozostałe głosowania uznane zostaną za niebyłe.

Głosować można za następującymi opcjami (każdy może zagłosować w dowolnym głosowaniu cząstkowym oddając głos na jedną z opcji: a) – "za", b) – "przeciw", lub c) – "wstrzymuję się od głosu"; nie ma obowiązku oddania głosu w każdym z głosowań cząstkowych):

1. Wszystkie nazwane ulice, place i ronda zarówno istniejące obecnie, jak i te już nie istniejące są encyklopedyczne

2. Wszystkie nazwane ulice, place i ronda starsze niż 250 lat są encyklopedyczne Uwaga: liczy się data powstania danej ulicy lub placu, a nie data nadania jej obecnej nazwy, data podziału jednej ulicy na odcinki o różnych nazwach, czy też data przebudowy placu na rondo.

3. Wszystkie nazwane ulice i place znajdujące się w obrębie starego miasta są encyklopedyczne

4. Encyklopedyczne są nazwane ulice będące częścią drogi krajowej lub wojewódzkiej (i ich odpowiedników w innych krajach)

5. Encyklopedyczne są nazwane ulice będące częściami głównych arterii komunikacyjnych (o długości co najmniej 2,5 km) miast i dużych osiedli

6. Encyklopedyczne są nazwane place i ronda leżące na styku co najmniej dwóch encyklopedycznych ulic

7. Encyklopedyczne są nazwane ulice, place i ronda na których istnieją lub istniały linie tramwajowe lub inne linie pojazdów torowych

8. Encyklopedyczne są nazwane ulice, place i ronda na których istnieje co najmniej 5 linii komunikacji miejskiej

9. Encyklopedyczne są nazwane ulice i place które są głównymi ciągami handlowo-usługowymi

10. Encyklopedyczne są nazwane ulice place i ronda związane z ważnym wydarzeniem historycznym

11. Encyklopedyczne są nazwane ulice, place i ronda przy których znajdują się uznane za encyklopedyczne budowle lub inne encyklopedyczne obiekty

12. Encyklopedyczne są nazwane ulice, place i ronda, które są opisane w dowolnym przewodniku jako atrakcyjne turystycznie

13. Encyklopedyczne są nazwane ulice, place i ronda wyróżniające się spośród innych tego typu obiektów ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne

GłosowanieEdytuj

Zasady tego głosowaniaEdytuj

 • Głosować mogą: osoby będące w chwili rozpoczęcia głosowania zarejestrowane od co najmniej trzech miesięcy i mające wówczas na koncie co najmniej 100 edycji.
 • Głosowanie składa się z 13 głosowań cząstkowych, każde z głosowań cząstkowych jest ważne jeżeli zagłosuje w nim 20 osób (do kworum liczone są głosy wstrzymujące się)
 • Propozycja każdego z głosowań cząstkowych zostanie przyjęta, jeżeli liczba głosów za będzie stanowić co najmniej 70% całkowitej liczby głosów za i przeciw, przy czym głosy wstrzymujące nie są brane pod uwagę (uwaga: jeżeli propozycja zawarta w głosowaniu nr 1 uzyska co najmniej 70% całkowitej liczby głosów pozostałe głosowania będą nieważne)
 • Głosowanie trwa 14 dni (jak to podano poniżej). Jednak w razie wyniku bliskiego 70%, poszczególne głosowania cząstkowe mogą zostać przedłużone o dodatkowy tydzień w celu uzyskania konsensusu.

Głosujemy, wpisując # ~~~~; do głosu można dodać krótki komentarz uzasadniający głos.

1. Wszystkie nazwane ulice, place i ronda zarówno istniejące obecnie, jak i te już nie istniejące są encyklopedyczneEdytuj

a) zaEdytuj

 1. Joee (dyskusja) 07:59, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 2. masti <dyskusja> 17:47, 10 kwi 2009 (CEST)[]
 3. tsca (dyskusja) 11:32, 11 kwi 2009 (CEST)[]
 4. Sobol2222 -- Dyskusja 20:28, 11 kwi 2009 (CEST)[]
 5. Vuvar1 Dyskusja 16:31, 17 kwi 2009 (CEST)[]
 6. Masol (dyskusja) 00:51, 18 kwi 2009 (CEST)[]

b) przeciwEdytuj

 1. Lolek01)aKBPWPiSZ( 17:25, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 2. Lukasz Lukomski (dyskusja) 17:26, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 3. JDavid dyskusja 17:28, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 4. Staszek99 (dyskusja) 17:31, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 5. Aotearoa dyskusja 17:45, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 6. Masur juhu? 18:02, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 7. Bukaj Dyskusja 18:06, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 8. Delta 51 (dyskusja) 18:29, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 9. pawelboch (dyskusja) 18:37, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 10. Patrol110 dyskusja 19:17, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 11. Tenautomatix (dyskusja) 19:38, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 12. The boss (dyskusja) 19:45, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 13. Monopol (dyskusja) 20:08, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 14. Karol007dyskusja 20:28, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 15. Kenraiz (dyskusja) 20:31, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 16. Elfhelm (dyskusja) 21:46, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 17. maikking dyskusja 12:18, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 18. Astromp (dyskusja) 14:01, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 19. Michalmwr (dyskusja) 15:29, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 20. Dawid (dyskusja) 15:54, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 21. Pozdrawiam, Skalee. 18:33, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 22. kićor wrzuć jakiś txt! 21:35, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 23. allgäu/dyskusja 23:27, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 24. Beax 23:59, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 25. IchibanPL (dyskusja) 00:25, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 26. Lavep (dyskusja) 08:51, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 27. KamStak23 dyskusja► 16:43, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 28. Grzegorz B. (dyskusja) 15:15, 8 kwi 2009 (CEST)[]
 29. Aaaba (dyskusja) 16:47, 8 kwi 2009 (CEST)[]
 30. Chrumps 02:09, 11 kwi 2009 (CEST)[]
 31. KrejZii (dyskusja) 20:11, 13 kwi 2009 (CEST)[]
 32. Stefaniak (dyskusja) 10:11, 14 kwi 2009 (CEST)[]
 33. Albertus teolog (dyskusja) 10:58, 16 kwi 2009 (CEST)[]
 34. Picus viridis Odpowiedz zoilowi 19:43, 16 kwi 2009 (CEST)[]
 35. Admirał Bum 21:53, 17 kwi 2009 (CEST)[]
 36. koobak (dyskusja) 18:57, 18 kwi 2009 (CEST)[]
 37. Tescobar/dyskusja 16:09, 19 kwi 2009 (CEST)[]

c) wstrzymuję się od głosuEdytuj

 1. Olos88 (dyskusja) 19:15, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 2. Kamil Filip Ulryk (dyskusja) 00:18, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 3. Omega933 (dyskusja) 14:10, 17 kwi 2009 (CEST)[]

2. Wszystkie nazwane ulice, place i ronda starsze niż 250 lat są encyklopedyczneEdytuj

Uwaga: liczy się data powstania danej ulicy, a nie data nadania jej obecnej nazwy, czy też data podziału jednej ulicy na odcinki o różnych nazwach.

a) zaEdytuj

 1. Aotearoa dyskusja 17:23, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 2. Gaj777 dyskusja 17:56, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 3. Olos88 (dyskusja) 19:16, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 4. Adi (discuss) 23:49, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 5. Michalmwr (dyskusja) 15:30, 6 kwi 2009 (CEST) O wiekowej ulicy (placu) zawsze da się napisać coś ciekawego.[]
 6. Dawid (dyskusja) 15:54, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 7. kićor wrzuć jakiś txt! 21:36, 6 kwi 2009 (CEST) z tą uwagą że nie ma rond starszych niż 250 lat...[]
 8. allgäu/dyskusja 23:27, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 9. IchibanPL (dyskusja) 00:26, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 10. Mateusz Szymkiewicz (dyskusja) 08:23, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 11. Beax 13:10, 10 kwi 2009 (CEST) - jednak tu[]
 12. pawelboch (dyskusja) 15:52, 10 kwi 2009 (CEST) jakieś kryteria muszą być, to jest niezłe, dodałbym tylko że "starość" liczy się np. jako zabudowania a nie tym że ktoś tamtędy chodził przed 250 laty[]
 13. masti <dyskusja> 17:47, 10 kwi 2009 (CEST)[]
 14. Picus viridis Odpowiedz zoilowi 01:14, 11 kwi 2009 (CEST)[]
 15. Albertus teolog (dyskusja) 10:59, 16 kwi 2009 (CEST)[]
 16. Admirał Bum 22:04, 17 kwi 2009 (CEST)[]
 17. Masol (dyskusja) 00:51, 18 kwi 2009 (CEST)[]

b) przeciwEdytuj

 1. fajnie, ale wypadaloby zeby kryteria byly dla calego swiata, a nie tylko Europy Masur juhu? 18:01, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 2. Delta 51 (dyskusja) 18:29, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 3. Patrol110 dyskusja 19:19, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 4. Lukasz Lukomski (dyskusja) 19:46, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 5. Tenautomatix (dyskusja) 20:00, 5 kwi 2009 (CEST) Dyskryminacja osad które powstały (ukształtowały się) stosunkowo niedawno np. w XX wieku Brasilia i Gdynia[]
 6. Monopol (dyskusja) 20:09, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 7. Kenraiz (dyskusja) 20:31, 5 kwi 2009 (CEST)[]
  Picus viridis Odpowiedz zoilowi 20:34, 5 kwi 2009 (CEST) Poza tym - pokażcie mi rondo sprzed 1760 rokuTfu, pomyłka. Źle sformułowanie kryteria. Picus viridis Odpowiedz zoilowi 20:39, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 8. Elfhelm (dyskusja) 21:46, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 9. Kamil Filip Ulryk (dyskusja) 00:18, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 10. maikking dyskusja 12:19, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 11. Astromp (dyskusja) 14:02, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 12. Pozdrawiam, Skalee. 18:27, 6 kwi 2009 (CEST)[]
  Beax 00:02, 7 kwi 2009 (CEST), nie jako wyznacznik encyklopedycznosci po wczorajszej dyskusji na temat urbanizacji i zagospodarowania przestrzennego zmieniłam zdanie :-)) - Beax 13:10, 10 kwi 2009 (CEST)[]
 13. Witold (dyskusja) :Portal:Andrychów 11:43, 8 kwi 2009 (CEST)[]
 14. Aaaba (dyskusja) 16:47, 8 kwi 2009 (CEST)[]
  Paberu (dyskusja) 20:58, 9 kwi 2009 (CEST) zmieniłem zdanie Paberu (dyskusja) 15:57, 11 kwi 2009 (CEST)[]
 15. KrejZii (dyskusja) 20:11, 13 kwi 2009 (CEST) Są miasta młodsze niż 250 lat, są obiekty ważne, które są młodsze.[]
 16. Stefaniak (dyskusja) 10:12, 14 kwi 2009 (CEST)[]
 17. --Omega933 (dyskusja) 13:43, 17 kwi 2009 (CEST) za głęboka granica wiekowa[]
 18. koobak (dyskusja) 18:58, 18 kwi 2009 (CEST)[]
 19. Tescobar/dyskusja 16:11, 19 kwi 2009 (CEST)[]

c) wstrzymuję się od głosuEdytuj

 1. Paberu (dyskusja) 15:57, 11 kwi 2009 (CEST)[]

3. Wszystkie nazwane ulice i place znajdujące się w obrębie starego miasta są encyklopedyczneEdytuj

a) zaEdytuj

 1. Olos88 (dyskusja) 19:16, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 2. Tenautomatix (dyskusja) 20:03, 5 kwi 2009 (CEST) bo obręb starego miasta zazwyczaj jest najlepiej opisany i udokumentowany w rożnych przewodnikach np.: PTTK. Jest z czego czerpać informacje i są weryfikowalne.[]
 3. Adi (discuss) 23:49, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 4. Michalmwr (dyskusja) 15:31, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 5. Witold (dyskusja) :Portal:Andrychów 11:47, 8 kwi 2009 (CEST)[]
 6. Beax 13:13, 10 kwi 2009 (CEST) - jeśli będą źródła, to czemu nie (źródła: nie tylko przewodnik, może być publikacja historyczna)[]
 7. masti <dyskusja> 17:47, 10 kwi 2009 (CEST)[]
 8. Picus viridis Odpowiedz zoilowi 01:16, 11 kwi 2009 (CEST)[]
 9. Admirał Bum 21:54, 17 kwi 2009 (CEST)[]
 10. Masol (dyskusja) 00:51, 18 kwi 2009 (CEST)[]

b) przeciwEdytuj

 1. Lukasz Lukomski (dyskusja) 17:27, 5 kwi 2009 (CEST) Nieprecyzyjność.[]
 2. JDavid dyskusja 17:36, 5 kwi 2009 (CEST) Jest pełno małych miast mających Stare Miasto, a ulice takie niczym się nie wyróżniają się. Czasem takie małe uliczki są jeszcze bardziej zdewastowane. Jeżeli jakaś ulica na Starym Mieście jest wyróżniająca się będzie spełniała WP:ENCY.[]
 3. jw. (do pary z zasada o atrakcyjnosci turystycznej - te uliczki albo beda auto-ency bo sa atrakcja, albo nie beda, nbawet jak sa w obrebie SM - pojecie to takze jest dosc nieprecyzyjne) Masur juhu? 18:02, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 4. Bukaj Dyskusja 18:06, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 5. Delta 51 (dyskusja) 18:29, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 6. Lolek01)aKBPWPiSZ( 18:58, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 7. Patrol110 dyskusja 19:21, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 8. Monopol (dyskusja) 20:10, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 9. Kenraiz (dyskusja) 20:32, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 10. Elfhelm (dyskusja) 21:46, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 11. maikking dyskusja 12:19, 6 kwi 2009 (CEST) w obrębie czego?[]
 12. Astromp (dyskusja) 14:03, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 13. Dawid (dyskusja) 15:54, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 14. kićor wrzuć jakiś txt! 21:38, 6 kwi 2009 (CEST) co to jest stare miasto?[]
 15. allgäu/dyskusja 23:27, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 16. IchibanPL (dyskusja) 00:27, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 17. Aaaba (dyskusja) 16:48, 8 kwi 2009 (CEST)[]
 18. maXxii 11:55, 11 kwi 2009 (CEST)[]
 19. The boss (dyskusja) 10:35, 12 kwi 2009 (CEST) niesprecyzowane określenie starego miasta jak i jego terenu. Będzie to powodować zupełnie niepotrzebne komplikacje.[]
 20. KrejZii (dyskusja) 20:11, 13 kwi 2009 (CEST)[]
 21. Chrumps 14:37, 14 kwi 2009 (CEST)[]
 22. Albertus teolog (dyskusja) 11:00, 16 kwi 2009 (CEST)[]
 23. koobak (dyskusja) 18:58, 18 kwi 2009 (CEST)[]
 24. Tescobar/dyskusja 16:12, 19 kwi 2009 (CEST) Bez sensu zapis, niektóre miasta są w całości "stare".[]

c) wstrzymuję się od głosuEdytuj

 1. Aotearoa dyskusja 17:25, 5 kwi 2009 (CEST) Stare miasto to bardzo nieokreślone pojęcie, dodatkowo zastosowanie kryterium wymaga wyznaczenia granic starego miasta, co chyba w wiekszości przypadków nie jest takie oczywiste[]
 2. pawelboch (dyskusja) 18:22, 5 kwi 2009 (CEST) z przyczyn j.w.[]
 3. Kamil Filip Ulryk (dyskusja) 00:19, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 4. Pozdrawiam, Skalee. 18:29, 6 kwi 2009 (CEST)[]
  Beax 00:03, 7 kwi 2009 (CEST), nie wiem - Aotearoa ma sporo racji. Jeszcze się zastanowię. - jw Beax 13:11, 10 kwi 2009 (CEST)[]
 5. KamStak23 dyskusja► 16:44, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 6. Stefaniak (dyskusja) 10:12, 14 kwi 2009 (CEST)[]
 7. Omega933 (dyskusja) 13:45, 17 kwi 2009 (CEST) zależy ile lat musi mieć stare miasto[]

4. Encyklopedyczne są nazwane ulice będące częścią drogi krajowej lub wojewódzkiej (i ich odpowiedników w innych krajach)Edytuj

a) zaEdytuj

 1. Aotearoa dyskusja 17:26, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 2. Gaj777 dyskusja 17:56, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 3. Masur juhu? 18:04, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 4. Bukaj Dyskusja 18:16, 5 kwi 2009 (CEST)[]
  Delta 51 (dyskusja) 18:29, 5 kwi 2009 (CEST) zmiana głosu Delta 51 (dyskusja) 20:38, 9 kwi 2009 (CEST)[]
 5. Lolek01)aKBPWPiSZ( 19:00, 5 kwi 2009 (CEST) - chyba tylko w celu zachowania jako takiej spójności kryteriów ency...[]
 6. Olos88 (dyskusja) 19:17, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 7. Patrol110 dyskusja 19:22, 5 kwi 2009 (CEST)[]
  Monopol (dyskusja) 20:11, 5 kwi 2009 (CEST) zmiana głosu Monopol (dyskusja) 14:16, 11 kwi 2009 (CEST)[]
 8. Kenraiz (dyskusja) 20:32, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 9. Tenautomatix (dyskusja) 20:36, 5 kwi 2009 (CEST)[]
  Elfhelm (dyskusja) 21:46, 5 kwi 2009 (CEST)zmiana Elfhelm (dyskusja) 23:06, 8 kwi 2009 (CEST) []
 10. Kamil Filip Ulryk (dyskusja) 00:19, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 11. maikking dyskusja 12:20, 6 kwi 2009 (CEST) bez pełnego pzekonania[]
 12. Astromp (dyskusja) 14:04, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 13. Michalmwr (dyskusja) 15:32, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 14. Dawid (dyskusja) 15:54, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 15. allgäu/dyskusja 23:27, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 16. Beax 00:04, 7 kwi 2009 (CEST) dziwne kryterium, ale niech będzie :-)[]
 17. Lavep (dyskusja) 08:51, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 18. Stig (dyskusja) 14:55, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 19. KamStak23 dyskusja► 16:45, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 20. Aaaba (dyskusja) 16:49, 8 kwi 2009 (CEST)[]
 21. maXxii 20:28, 8 kwi 2009 (CEST)[]
 22. masti <dyskusja> 17:47, 10 kwi 2009 (CEST)[]
 23. KrejZii (dyskusja) 20:11, 13 kwi 2009 (CEST)[]
 24. Omega933 (dyskusja) 13:46, 17 kwi 2009 (CEST) to powinno być ency[]
 25. Masol (dyskusja) 00:51, 18 kwi 2009 (CEST)[]

b) przeciwEdytuj

 1. Pozdrawiam, Skalee. 18:19, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 2. kićor wrzuć jakiś txt! 21:39, 6 kwi 2009 (CEST) Encyklopedyczność nie może być tymczasowa a przebieg drogi - zwłaszcza w mieście się zmienia. A co np. z długotrwałymi objazdami?[]
  Objazd nigdy nie będzie fragmentem takiej drogi; może ją jedynie zastępować. Olos88 (dyskusja) 22:18, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 3. IchibanPL (dyskusja) 00:28, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 4. JDavid dyskusja 10:58, 7 kwi 2009 (CEST) Tymczasowość. Nieprecyzyjność nt. długości i dysproporcje co do innych ulic, które będą tworzyć dyskusje w Pocz i takie precedensy jak "ta ulica a dlaczego nie ta skoro jest dużo ważniejsza w mieście". Czasem w mieście jedna z ulic po której biegnie droga woj. może mieć 40 metrów i być małą uliczką w ogóle nie wyróżniająca się. Ulica w wiosce, która ma nazwy - to będą duble artykułów wsi i co się na nich znajduje, jakie sklepy - bo co niby tam napisać? Poza tym tylko czekać na serie: ulica Główna w Iksinowie. Ważne rzeczy dotyczące ulic w miastach i wsiach można napisać w art. dróg. Przypomnę tylko kryterium, które chyba szybko odchodzi w zapomnienie: kryterium istnienia artykułu powinno być istnienie odpowiedno dużej ilości źródeł na dany temat. JDavid dyskusja 10:58, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 5. Grzegorz B. (dyskusja) 08:55, 8 kwi 2009 (CEST) Te ulice zazwyczaj niczym nie różnią się od pozostałych. Może poza szerokością i oświetleniem. Słabe to dla mnie wyznaczniki encyklopedyczności ;)[]
 6. Lukasz Lukomski (dyskusja) 11:41, 8 kwi 2009 (CEST)[]
 7. Elfhelm (dyskusja) 23:06, 8 kwi 2009 (CEST) Brak dodatkowego kryterium ograniczającego. Bo przelotówka będąca nazwaną ulicą w miasteczku, przy której są 3 sklepy i 2 kioski nie wydaje się ency.[]
 8. The boss (dyskusja) 09:05, 9 kwi 2009 (CEST) Kryterium niedoprecyzowane. Dające encyklopedyczność jakimś podrzędnym ulicom tylko dlatego że biegnie nimi szosa krajowa. No i tymczasowość encyklopedyczności - co zrobić z ulicami które przestały pełnić funkcje drogi krajowej lub wojewódzkiej.[]
 9. Delta 51 (dyskusja) 20:38, 9 kwi 2009 (CEST)[]
 10. Monopol (dyskusja) 14:16, 11 kwi 2009 (CEST) Argumentacja Elfhelma wydaje mi się być przekonująca.[]
 11. Jurgens (dyskusja) 14:29, 15 kwi 2009 (CEST)[]
 12. Albertus teolog (dyskusja) 11:01, 16 kwi 2009 (CEST)[]
 13. Picus viridis Odpowiedz zoilowi 19:45, 16 kwi 2009 (CEST)[]
 14. Admirał Bum 22:05, 17 kwi 2009 (CEST)[]
 15. koobak (dyskusja) 18:59, 18 kwi 2009 (CEST)[]
 16. Tescobar/dyskusja 16:14, 19 kwi 2009 (CEST) Przecież można wymienić daną nazwę ulicy w artykule opisującym drogę krajową - dlaczego miałaby mieć dodatkowy, własny artykuł?[]

c) wstrzymuję się od głosuEdytuj

 1. Stefaniak (dyskusja) 10:13, 14 kwi 2009 (CEST)[]

5. Encyklopedyczne są nazwane ulice będące częściami głównych arterii komunikacyjnych (o długości co najmniej 2,5 km) miast i dużych osiedliEdytuj

a) zaEdytuj

 1. Aotearoa dyskusja 17:26, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 2. Gaj777 dyskusja 17:57, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 3. z naciskiem na głównych arterii Masur juhu? 18:04, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 4. Bukaj Dyskusja 18:15, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 5. Delta 51 (dyskusja) 18:29, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 6. Olos88 (dyskusja) 19:17, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 7. Patrol110 dyskusja 19:24, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 8. Monopol (dyskusja) 20:28, 5 kwi 2009 (CEST) po krótkim namyśle wskakuję jednak tu, ponieważ jakieś kryterium trzeba przyjąć – niech już będzie te 2,5 km:)[]
 9. Kenraiz (dyskusja) 20:32, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 10. Kamil Filip Ulryk (dyskusja) 00:20, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 11. Michalmwr (dyskusja) 15:32, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 12. Dawid (dyskusja) 15:54, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 13. Pozdrawiam, Skalee. 18:30, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 14. allgäu/dyskusja 23:27, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 15. Beax 00:23, 7 kwi 2009 (CEST) bez przekonania[]
 16. Lolek01)aKBPWPiSZ( 00:34, 7 kwi 2009 (CEST) - tutaj (żeby za bardzo nie zniechęcać fanów opisywania wszystkich ulic w mieście ;-) ), jednak z nadzieją, że te 2,5km nie będzie supersztywnym kryterium i ulice mające zaledwie 2499m nie będą z automatu wylatywać ;p.[]
 17. Lavep (dyskusja) 08:51, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 18. Birczanin (dyskusja) 10:37, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 19. Stig (dyskusja) 14:56, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 20. KamStak23 dyskusja► 16:46, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 21. Adrian 1111 (dyskusja) 19:34, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 22. Paberu (dyskusja) 20:33, 9 kwi 2009 (CEST)[]
 23. masti <dyskusja> 17:47, 10 kwi 2009 (CEST)[]
 24. Stefaniak (dyskusja) 10:11, 14 kwi 2009 (CEST)[]
 25. tsca (dyskusja) 16:19, 15 kwi 2009 (CEST)[]
 26. Picus viridis Odpowiedz zoilowi 19:46, 16 kwi 2009 (CEST)[]
 27. Masol (dyskusja) 00:51, 18 kwi 2009 (CEST)[]

b) przeciwEdytuj

 1. Tenautomatix (dyskusja) 19:41, 5 kwi 2009 (CEST) dyskryminacja ulic itp, o długości 2,4 km - a widział ktoś rondo o długości 2,5 km bo ja nie.[]
 2. kićor wrzuć jakiś txt! 21:41, 6 kwi 2009 (CEST) Jak głos wyżej, aprioryczna, wyssana z palca dĸługość.[]
 3. IchibanPL (dyskusja) 00:29, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 4. Grzegorz B. (dyskusja) 09:02, 8 kwi 2009 (CEST)[]
 5. KrejZii (dyskusja) 20:11, 13 kwi 2009 (CEST)[]
 6. Jurgens (dyskusja) 14:30, 15 kwi 2009 (CEST)[]
 7. Albertus teolog (dyskusja) 11:02, 16 kwi 2009 (CEST)[]
 8. Omega933 (dyskusja) 13:50, 17 kwi 2009 (CEST)[]
 9. koobak (dyskusja) 19:01, 18 kwi 2009 (CEST)[]
 10. Tescobar/dyskusja 16:18, 19 kwi 2009 (CEST)[]

c) wstrzymuję się od głosuEdytuj

# Monopol (dyskusja) 20:11, 5 kwi 2009 (CEST) zmiana głosu. Monopol (dyskusja) 20:28, 5 kwi 2009 (CEST)[]

 1. Elfhelm (dyskusja) 21:46, 5 kwi 2009 (CEST) daję sobie czas na zastanowienie (słowo "główne" jest mało precyzyjne)[]
 2. Astromp (dyskusja) 14:04, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 3. Aaaba (dyskusja) 16:51, 8 kwi 2009 (CEST)[]
 4. Admirał Bum 22:06, 17 kwi 2009 (CEST) na razie tu[]

6. Encyklopedyczne są nazwane place i ronda leżące na styku co najmniej dwóch encyklopedycznych ulicEdytuj

a) zaEdytuj

 1. Kamil Filip Ulryk (dyskusja) 00:21, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 2. Michalmwr (dyskusja) 15:33, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 3. Aaaba (dyskusja) 16:51, 8 kwi 2009 (CEST)[]
 4. Masol (dyskusja) 00:51, 18 kwi 2009 (CEST)[]

b) przeciwEdytuj

 1. Aotearoa dyskusja 17:27, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 2. Lukasz Lukomski (dyskusja) 17:28, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 3. Staszek99 (dyskusja) 17:36, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 4. JDavid dyskusja 17:38, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 5. nie wszystko dotknięte przez byt ency, jest samo ency. Masur juhu? 18:04, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 6. Bukaj Dyskusja 18:07, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 7. Delta 51 (dyskusja) 18:29, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 8. Lolek01)aKBPWPiSZ( 19:01, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 9. Patrol110 dyskusja 19:24, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 10. Tenautomatix (dyskusja) 19:53, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 11. Monopol (dyskusja) 20:15, 5 kwi 2009 (CEST) uważam podobnie jak Masur[]
 12. Kenraiz (dyskusja) 20:33, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 13. Elfhelm (dyskusja) 21:46, 5 kwi 2009 (CEST) jak Masur[]
 14. maikking dyskusja 12:21, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 15. Astromp (dyskusja) 14:06, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 16. Dawid (dyskusja) 15:54, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 17. Pozdrawiam, Skalee. 18:31, 6 kwi 2009 (CEST)[]
  czujemy się pozdrowieni (któryś już raz) :-)) - Beax 00:07, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 18. kićor wrzuć jakiś txt! 21:41, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 19. allgäu/dyskusja 23:27, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 20. Beax 00:07, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 21. IchibanPL (dyskusja) 00:29, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 22. Grzegorz B. (dyskusja) 09:02, 8 kwi 2009 (CEST)[]
 23. masti <dyskusja> 17:47, 10 kwi 2009 (CEST)[]
 24. Chrumps 02:11, 11 kwi 2009 (CEST)[]
 25. The boss (dyskusja) 10:38, 12 kwi 2009 (CEST) nie ma potrzeby tworzenia sztucznych bytów[]
 26. KrejZii (dyskusja) 20:11, 13 kwi 2009 (CEST)[]
 27. Albertus teolog (dyskusja) 11:02, 16 kwi 2009 (CEST)[]
 28. Picus viridis Odpowiedz zoilowi 20:21, 16 kwi 2009 (CEST)[]
 29. Omega933 (dyskusja) 13:52, 17 kwi 2009 (CEST) albo coś jest już ency, albo nie[]
 30. koobak (dyskusja) 19:02, 18 kwi 2009 (CEST)[]
 31. Tescobar/dyskusja 16:20, 19 kwi 2009 (CEST)[]

c) wstrzymuję się od głosuEdytuj

 1. Olos88 (dyskusja) 19:18, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 2. Stefaniak (dyskusja) 10:14, 14 kwi 2009 (CEST)[]

7. Encyklopedyczne są nazwane ulice, place i ronda na których istnieją lub istniały linie tramwajowe lub inne linie pojazdów torowychEdytuj

a) zaEdytuj

 1. Aotearoa dyskusja 17:28, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 2. Adi (discuss) 18:28, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 3. Olos88 (dyskusja) 19:18, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 4. Picus viridis Odpowiedz zoilowi 17:35, 6 kwi 2009 (CEST) Inaczej delecjoniści wywalą Al. 3 Maja w W-wie albo Rynek Główny w Krakowie. Picus viridis Odpowiedz zoilowi 17:35, 6 kwi 2009 (CEST)[]
  Rynek główny w Krakowie spełnia inne punkty, np. jest opisany w każdym przewodniku. kićor wrzuć jakiś txt! 21:57, 6 kwi 2009 (CEST) []
 5. masti <dyskusja> 17:47, 10 kwi 2009 (CEST)[]
 6. Stefaniak (dyskusja) 10:17, 14 kwi 2009 (CEST)[]
 7. Omega933 (dyskusja) 13:54, 17 kwi 2009 (CEST)[]
 8. Masol (dyskusja) 00:51, 18 kwi 2009 (CEST)[]

b) przeciwEdytuj

 1. a czemu tory mają być uprzywilejowane? Masur juhu? 18:04, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 2. nie rozumiem tej propozycji - w jaki sposób tory wpływają na encyklopedyczność? A skoro tory tramwajowe, to dlaczego nie np. trakcje trolejbusowe? Bukaj Dyskusja 18:09, 5 kwi 2009 (CEST)[]
  Koszty położenia linii tramwajowej to b. poważne obciążenie dla kasy miasta. Trolejbus potrzenuje tylko 2 drutów. Kraków podobno miał tramwaj elektryczny szybciej niżWiedeń, bo zapłacił za tabor gotówką, a Wiedeń chciał na kredyt (cytuję za Mazanem, więc może nie do końca tak było ;-) Picus viridis Odpowiedz zoilowi 20:20, 16 kwi 2009 (CEST)[]
 3. pawelboch (dyskusja) 18:24, 5 kwi 2009 (CEST) a tory powietrzne też się łapią?[]
 4. Delta 51 (dyskusja) 18:29, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 5. Lolek01)aKBPWPiSZ( 19:02, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 6. Lukasz Lukomski (dyskusja) 19:21, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 7. Patrol110 dyskusja 19:25, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 8. Tenautomatix (dyskusja) 20:06, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 9. Monopol (dyskusja) 20:17, 5 kwi 2009 (CEST) podobnie jak Masur i Bukaj[]
 10. Kenraiz (dyskusja) 20:33, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 11. Staszek99 (dyskusja) 20:40, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 12. JDavid dyskusja 21:47, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 13. Elfhelm (dyskusja) 21:50, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 14. Kamil Filip Ulryk (dyskusja) 00:22, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 15. maikking dyskusja 12:21, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 16. Astromp (dyskusja) 14:06, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 17. Dawid (dyskusja) 15:54, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 18. Pozdrawiam, Skalee. 18:32, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 19. kićor wrzuć jakiś txt! 21:42, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 20. allgäu/dyskusja 23:27, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 21. Beax 00:13, 7 kwi 2009 (CEST), ale skoro "istniały", bo może da się to ugryźć z historycznego punktu widzenia ? A istniejące ? hmmm zawsze ency ? Nawet Zieleniecka, która jest prosta i nie ma żadnego skrzyżowana na swojej długości ? Z jednej strony park, z drugiej stadion i nic poza tym. No nie wiem .....[]
 22. IchibanPL (dyskusja) 00:30, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 23. Grzegorz B. (dyskusja) 09:03, 8 kwi 2009 (CEST)[]
 24. Aaaba (dyskusja) 16:53, 8 kwi 2009 (CEST)[]
 25. KrejZii (dyskusja) 20:11, 13 kwi 2009 (CEST)[]
 26. Chrumps 14:38, 14 kwi 2009 (CEST)[]
 27. Albertus teolog (dyskusja) 11:03, 16 kwi 2009 (CEST)[]
 28. koobak (dyskusja) 19:02, 18 kwi 2009 (CEST)[]
 29. Tescobar/dyskusja 16:21, 19 kwi 2009 (CEST) Jak dla mnie nonsens.[]

c) wstrzymuję się od głosuEdytuj

 1. Michalmwr (dyskusja) 15:34, 6 kwi 2009 (CEST)[]

8. Encyklopedyczne są nazwane ulice, place i ronda na których istnieje co najmniej 5 linii komunikacji miejskiej [1]Edytuj

a) zaEdytuj

 1. Aotearoa dyskusja 17:29, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 2. Masol (dyskusja) 00:51, 18 kwi 2009 (CEST)[]

b) przeciwEdytuj

 1. Lukasz Lukomski (dyskusja) 17:29, 5 kwi 2009 (CEST) Także ulice osiedlowe? Łącznie z nocnymi czy bez?[]
 2. JDavid dyskusja 17:31, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 3. Staszek99 (dyskusja) 17:32, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 4. Masur juhu? 18:04, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 5. Bukaj Dyskusja 18:10, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 6. Delta 51 (dyskusja) 18:29, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 7. Lolek01)aKBPWPiSZ( 19:06, 5 kwi 2009 (CEST) - na marginesie, w chwili obecnej to kryterium jest tak skonstruowane, że nie spełnia Wikipedia:Encyklopedyczność#Encyklopedyczność nie może być tymczasowa. Lolek01)aKBPWPiSZ( 19:17, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 8. Patrol110 dyskusja 19:26, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 9. Tenautomatix (dyskusja) 19:42, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 10. Monopol (dyskusja) 20:17, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 11. Elfhelm (dyskusja) 21:50, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 12. Kamil Filip Ulryk (dyskusja) 00:22, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 13. maikking dyskusja 12:22, 6 kwi 2009 (CEST) choćby przez wzgląd na tymczasowość[]
 14. Astromp (dyskusja) 14:07, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 15. Michalmwr (dyskusja) 15:35, 6 kwi 2009 (CEST) Przebieg linii autobusowych może ulegać zmianie.[]
 16. Dawid (dyskusja) 15:54, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 17. Pozdrawiam, Skalee. 18:47, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 18. kićor wrzuć jakiś txt! 21:43, 6 kwi 2009 (CEST) Czyli mieszkałem kiedyś na ulicy, która miała 3 dni być szanse encyklopedyczna :)[]
 19. allgäu/dyskusja 23:27, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 20. Beax 00:24, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 21. IchibanPL (dyskusja) 00:32, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 22. Grzegorz B. (dyskusja) 09:07, 8 kwi 2009 (CEST)[]
 23. masti <dyskusja> 17:47, 10 kwi 2009 (CEST) bez sensu. co ma KM do encyklopedyczności?[]
 24. Chrumps 02:13, 11 kwi 2009 (CEST)[]
 25. KrejZii (dyskusja) 20:11, 13 kwi 2009 (CEST)[]
 26. Albertus teolog (dyskusja) 11:03, 16 kwi 2009 (CEST)[]
 27. Omega933 (dyskusja) 13:57, 17 kwi 2009 (CEST) W Warszawie może 5 linii na jednej ulicy to nic, ale w innych miastach już jest gorzej[]
 28. koobak (dyskusja) 19:03, 18 kwi 2009 (CEST)[]
 29. Tescobar/dyskusja 16:23, 19 kwi 2009 (CEST) sztuczne kryterium dla miłośników biurokracji... Autobusy raz jeżdżą, raz nie - będziemy usuwać i kasować po każdej zmianie rozkładu?[]

c) wstrzymuję się od głosuEdytuj

 1. Olos88 (dyskusja) 19:20, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 2. Stefaniak (dyskusja) 10:17, 14 kwi 2009 (CEST)[]

9. Encyklopedyczne są nazwane ulice i place które są głównymi ciągami handlowo-usługowymiEdytuj

a) zaEdytuj

 1. Aotearoa dyskusja 17:29, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 2. Gaj777 dyskusja 17:57, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 3. z naciskiem na głównymi ciągami Masur juhu? 18:04, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 4. Bukaj Dyskusja 18:15, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 5. Delta 51 (dyskusja) 18:29, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 6. Olos88 (dyskusja) 19:21, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 7. Adi (discuss) 00:05, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 8. Kamil Filip Ulryk (dyskusja) 00:23, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 9. Lolek01)aKBPWPiSZ( 00:46, 7 kwi 2009 (CEST) - tutaj, jako uzupełnienie ptk. 12. Z naciskiem na głównymi, wręcz takimi, które w polityce danego miasta są promowane jako uliczki handlowe - IMO atrakcja turystyczna, ale ja tam się nie znam ;-). Aha, i nie podzielam opinii Kiciora odnośnie zmian. IMO to się zmienia, ale nie na tyle często by był to jakiś większy problem. Lolek01)aKBPWPiSZ( 00:48, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 10. Mateusz Szymkiewicz (dyskusja) 08:26, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 11. Lavep (dyskusja) 08:51, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 12. Stig (dyskusja) 14:57, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 13. KamStak23 dyskusja► 16:47, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 14. Aaaba (dyskusja) 16:53, 8 kwi 2009 (CEST)[]
 15. KrejZii (dyskusja) 20:11, 13 kwi 2009 (CEST)[]
 16. tsca (dyskusja) 16:20, 15 kwi 2009 (CEST)[]
 17. Omega933 (dyskusja) 13:59, 17 kwi 2009 (CEST)[]
 18. Masol (dyskusja) 00:51, 18 kwi 2009 (CEST)[]
 19. Tescobar/dyskusja 16:26, 19 kwi 2009 (CEST) Chciałbym zrobić ukłon w kierunku miłośników kryteriów dla ulic, ale cóż - kryterium prawe tak samo mętne, jak jego wcześniejszy brak. Np. co z ulicami równoległymi do Floriańskiej w Krakowie? Też ciągi usługowo-handlowe, ale czy jeszcze główne, czy już tylko pół-główne, bo w cieniu najgłówniejszej Floriańskiej?[]

b) przeciwEdytuj

 1. pawelboch (dyskusja) 18:27, 5 kwi 2009 (CEST) tutaj bo nie wiem jak tą "główność" zmierzyć i już widzę późniejsze dyskusje na ten temat[]
 2. Patrol110 dyskusja 19:28, 5 kwi 2009 (CEST) A później będą dysputy w stylu "przy tej ulicy jest Biedronka, a to znaczy..." nie![]
 3. Lukasz Lukomski (dyskusja) 19:35, 5 kwi 2009 (CEST) Raczej nie dla Biedronek.[]
 4. Elfhelm (dyskusja) 18:15, 6 kwi 2009 (CEST) jak wyżej, w tym wypadku dość nieostre kryterium[]
 5. Pozdrawiam, Skalee. 18:34, 6 kwi 2009 (CEST) - jeżeli są to ważne ciągi, to znajdą się w przewodniku[]
 6. kićor wrzuć jakiś txt! 21:44, 6 kwi 2009 (CEST) Zmienia się.[]
 7. allgäu/dyskusja 23:27, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 8. IchibanPL (dyskusja) 00:32, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 9. masti <dyskusja> 17:47, 10 kwi 2009 (CEST)[]
 10. The boss (dyskusja) 10:42, 12 kwi 2009 (CEST) to nie jest żadne kryterium. Na dzień dobry mamy 2 povy: subiektywną "główność" oraz enigmatyczny "ciąg"[]
 11. Jurgens (dyskusja) 14:31, 15 kwi 2009 (CEST)[]
 12. Albertus teolog (dyskusja) 11:04, 16 kwi 2009 (CEST)[]
 13. Admirał Bum 22:09, 17 kwi 2009 (CEST) - jak The boss[]
 14. koobak (dyskusja) 19:04, 18 kwi 2009 (CEST) Jakie są zasady pomiaru "główności" - stwierdzanie tego jest naruszaniem POV[]

c) wstrzymuję się od głosuEdytuj

 1. Monopol (dyskusja) 20:18, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 2. Kenraiz (dyskusja) 20:34, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 3. maikking dyskusja 12:23, 6 kwi 2009 (CEST) a jakie jest kryterium "główności" tutaj? przepływ ludzi? ulica z biedronką i lidlem? nie do końca uchwytne[]
 4. Michalmwr (dyskusja) 15:46, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 5. Dawid (dyskusja) 15:54, 6 kwi 2009 (CEST) jak maikking.[]
 6. Beax 00:26, 7 kwi 2009 (CEST) - nie rozumiem co to jest ten ciąg[]
 7. Stefaniak (dyskusja) 10:16, 14 kwi 2009 (CEST)[]

10. Encyklopedyczne są nazwane ulice place i ronda związane z ważnym wydarzeniem historycznymEdytuj

a) zaEdytuj

 1. Aotearoa dyskusja 17:30, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 2. Żaden POV, zostawmy trochę zdrowemu rozsądkowi.--Adi (discuss) 18:26, 5 kwi 2009 (CEST)[]
  Wytłumacz to początkującemu wikipedyście wysuwajającego groźby za usunięcie artykułu ulicy, którą "Opisali ją nwet w ogólnopolskich gazetach (np. rzeczpospolita) !!!" a także za jakże niespotykanym wydarzeniem jak: "Niestety dalsza częć nie mogła zostać wybudowana z uwagi na kolidującą działkę przy ulicy Sokołowskiej. (...) Dopiero w 2007 roku, po wprowadenu tzw. spec-ustawy pozwalającej na wywłaszcszenie gruntów po budowę drug, miasto przejeło sporny grunt." JDavid dyskusja 22:56, 5 kwi 2009 (CEST)[]
  Tamta wypowiedź nie ma nic wspólnego z przedmiotem głosowania.--Adi (discuss) 23:53, 5 kwi 2009 (CEST)[]
  Pokazuje jakie będą się toczyć dyskusje w Poczekalni. Pokazuje że są wikipedyści, którzy mają naj-najszą rację i swój lepszejszy ZR. I ma dużo wspólnego, bo wypowiedź dotyczy ulicy. JDavid dyskusja 18:45, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 3. Olos88 (dyskusja) 19:23, 5 kwi 2009 (CEST) Zdecydowanie za.[]
 4. Kenraiz (dyskusja) 20:30, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 5. Staszek99 (dyskusja) 20:38, 5 kwi 2009 (CEST) ważne jeśli encyklopedyczne[]
 6. Tenautomatix (dyskusja) 20:45, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 7. Kamil Filip Ulryk (dyskusja) 00:24, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 8. Michalmwr (dyskusja) 15:47, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 9. Picus viridis Odpowiedz zoilowi 17:30, 6 kwi 2009 (CEST) Nie wyobrażam sobie opisu zamachu na Kutscherę czy Skałona albo zamieszek bez opisu topografii[]
 10. SidRom (dyskusja) 20:51, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 11. kićor wrzuć jakiś txt! 21:45, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 12. allgäu/dyskusja 23:27, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 13. Lolek01)aKBPWPiSZ( 00:23, 7 kwi 2009 (CEST) - tak zdroworozsądkowo, to ważne wydarzenie to takie, które jest bezsprzecznie ency na tyle, że może być opisane w oddzielnym artykule (urodziny nie wchodzą w grę, bo nie powstają oddzielne artykuły pt: urodziny Ygreka). Dodatkowo tak zdroworozsądkowo, to ulica ta musi być w znacznym stopniu związana z tym wydarzeniem (i ewentualnymi reperkusjami - np. wmurowaniem jakiejś tablicy) na tyle, by w był sens zakładać nowy artykuł. Zgodnie z brzytwą Ockhama. Zakładam, że istnieją takie ulice lub istnieją ulice, na których w przekroju dziejów wydarzyło się kilka/kilkanaście ency wydarzeń historycznych. Lolek01)aKBPWPiSZ( 00:23, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 14. Beax 00:27, 7 kwi 2009 (CEST) - "... z wydarzeniem historycznym ważnym z punktu widzenia historii lokalnej lub państwa"[]
 15. Lavep (dyskusja) 08:51, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 16. Stig (dyskusja) 14:58, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 17. KamStak23 dyskusja► 16:48, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 18. Grzegorz B. (dyskusja) 09:07, 8 kwi 2009 (CEST)[]
 19. Aaaba (dyskusja) 16:54, 8 kwi 2009 (CEST)[]
 20. Paberu (dyskusja) 20:40, 9 kwi 2009 (CEST)[]
 21. masti <dyskusja> 17:47, 10 kwi 2009 (CEST)[]
 22. KrejZii (dyskusja) 20:11, 13 kwi 2009 (CEST)[]
 23. Stefaniak (dyskusja) 10:16, 14 kwi 2009 (CEST)[]
 24. Bukaj Dyskusja 14:57, 14 kwi 2009 (CEST)[]
 25. tsca (dyskusja) 16:21, 15 kwi 2009 (CEST)[]
 26.   Za Omega933 (dyskusja) 14:02, 17 kwi 2009 (CEST)[]
 27. Admirał Bum 21:56, 17 kwi 2009 (CEST)[]
 28. Masol (dyskusja) 00:51, 18 kwi 2009 (CEST)[]
 29. koobak (dyskusja) 19:10, 18 kwi 2009 (CEST) Pominąłbym słowo "ważnym" (rozstrzyganie wagi wydarzenia, to naruszanie NPOV) i dodałbym do tego, że mogą być miejscem encyklopedycznych wydarzeń kulturalnych (np. plener rzeźbiarski o x-letniej tradycji, jakiś festiwal uliczny, i inne).[]
 30. Tescobar/dyskusja 16:33, 19 kwi 2009 (CEST) Kryterium niby oczywiste, ale już widzę spory na temat tego, czy dane wydarzenie było, czy nie było ważne, czy było historyczne - czy też bardziej współczesne, wreszcie, jak bardzo dana ulica była związana z wydarzeniem - np. jeśli przeszedł nią oddział wojska, zanim wziął udział w bitwie, to była z tym wydarzeniem związana, czy nie bardzo?[]

b) przeciwEdytuj

 1. JDavid dyskusja 17:45, 5 kwi 2009 (CEST) POV, PEACOCK, dla jednego ważne jest wkopanie kamienia węgielnego dla budynku, dla innych może być np. pucz, katastrofa. A jak jest jakaś "ważna" demonstracja idzie po całym mieście, to każda uliczka po której przeszła jest z nią związana tak? "Związaność" to chyba także jej nazwa. Nie spełnia standardów i jest bardzo niejasne. Kryteria powinny być bezdyskusyjne i łopatologiczne. Jeżeli jakieś miejsce jest ma szczególny związek z "ważnym wydarzeniem" spełnia WP:ENCY.[]
 2. jw. Masur juhu? 18:05, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 3. pawelboch (dyskusja) 18:30, 5 kwi 2009 (CEST) tutaj, bo w Zasadach nie powinno odwoływać się do późniejszego "zdrowego rozsądku", no chyba że zostanie zdefiniowana "ważność"[]
 4. Patrol110 dyskusja 19:29, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 5. Lukasz Lukomski (dyskusja) 19:35, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 6. Elfhelm (dyskusja) 21:53, 5 kwi 2009 (CEST) jak jDavid[]
 7. maikking dyskusja 12:26, 6 kwi 2009 (CEST) wiele ulic ma nazwy historyczne. czy to jest związane już? czy tylko takie ulice, gdzie jakieś wydarzenia miały miejsce? i czymże jest wydarzenie historyczne? urodziny kogoś? jego zakupy gdzieś? zdrowy rozsądek już jest zasadą tak w ogóle[]
 8. IchibanPL (dyskusja) 00:34, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 9. Jurgens (dyskusja) 14:32, 15 kwi 2009 (CEST)[]
 10. Albertus teolog (dyskusja) 11:12, 16 kwi 2009 (CEST) Gdyby wydarzenie (nie obiekt) miało być encyklopedyczne, a nie ważne to kryterium było by precyzyjniejsze.[]

c) wstrzymuję się od głosuEdytuj

#: Bukaj Dyskusja 18:14, 5 kwi 2009 (CEST)Zmiana głosu. Bukaj Dyskusja 14:57, 14 kwi 2009 (CEST)[]

 1. Delta 51 (dyskusja) 18:29, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 2. Monopol (dyskusja) 20:20, 5 kwi 2009 (CEST) "ważne wydarzenie historyczne" to określenie nieprecyzyjne[]
 3. Dawid (dyskusja) 15:54, 6 kwi 2009 (CEST) A są jakieś nie ważne...[]
 4. Pozdrawiam, Skalee. 18:36, 6 kwi 2009 (CEST)[]

11. Encyklopedyczne są nazwane ulice, place i ronda przy których znajdują się uznane za encyklopedyczne budowle lub inne encyklopedyczne obiektyEdytuj

a) zaEdytuj

 1. Michalmwr (dyskusja) 15:47, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 2. Beax 00:33, 7 kwi 2009 (CEST) nom, Olos88 ma rację. Bo nie zawsze "przewodnik" uzna za atrakcję ulicę z oryginalną architekturą, z nietypowymi dla reszty miasta budowlami ect. W Polsce oczywiście tak, przewodnik to opisze, bo my mało mamy zabytków w dobrym stanie, ale gdzieś na świecie, skupi się na najbardziej popularnych atrakcjach (tu pomnik, a tuż obok zjesz pizze), omijając te które ciekawią wybranych. Reasumując fajne. Ale trzeba by dookreślić. Może jak jest "ważne historycznie" to niech będzie "ważne ze względu na architekturę i sztukę" (mała architektura, specjalne zdobienia elewacji). Tylko jakoś to ująć sprytnie w słowa trzeba.[]
 3. Lolek01)aKBPWPiSZ( 00:39, 7 kwi 2009 (CEST) - tutaj, jako uzupełnienie ptk. 12 oraz z zastrzeżeniami Olosa88. Widzę nawet pewien potencjał w artach o ulicach, przy których znajduje się powiedzmy 5 (chociaż może być więcej, np. 10, 15) ency bytów. Raz, że moze to być całkiem całkiem artykuł przekrojowy. Dwa, że można przy okazji wspomnieć o bytach, które na samodzielną encyklopedyczność nie zasługują.[]
 4. Olos88 (dyskusja) 10:32, 7 kwi 2009 (CEST) Po przemyśleniu oraz powyższych komentarzach uznałem, że powinno istnieć podobne kryterium oczywiście z zachowaniem zdrowego rozsądku. Najlepsze byłoby kryterium Beaxa ("ważne ze względu na architekturę i sztukę") i myślę, że w tym kierunku powinniśmy 'kierować' swój zdrowy rozsądek przy interpretacji tego podpunktu. Za przykład dobrze napisanego artykułu spełniającego to kryterium mogę podać artykuł Ulica gen. Józefa Bema w Raciborzu.[]
 5. masti <dyskusja> 17:47, 10 kwi 2009 (CEST)[]
 6. Omega933 (dyskusja) 14:03, 17 kwi 2009 (CEST)[]
 7. Masol (dyskusja) 00:51, 18 kwi 2009 (CEST)[]

b) przeciwEdytuj

 1. JDavid dyskusja 17:29, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 2. Staszek99 (dyskusja) 17:32, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 3. Aotearoa dyskusja 17:34, 5 kwi 2009 (CEST) Fakt encyklopedyczności budynku/obiektu nie musi powodować encyklopedyczności ulicy przy której leży (dodatkowo takie obiekty leżąc przy jakiejś głównej ulicy mogą też sąsiadować z malymi uliczkami dojazdowymi, np. tak często jest w przypadku galerii handlowych)[]
 4. Lukasz Lukomski (dyskusja) 17:38, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 5. Masur juhu? 18:05, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 6. Bukaj Dyskusja 18:12, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 7. Delta 51 (dyskusja) 18:29, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 8. Patrol110 dyskusja 19:30, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 9. Monopol (dyskusja) 20:21, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 10. Kenraiz (dyskusja) 20:34, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 11. Elfhelm (dyskusja) 21:53, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 12. maikking dyskusja 12:27, 6 kwi 2009 (CEST) będzie rzeź ulic ;][]
 13. Pozdrawiam, Skalee. 18:38, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 14. kićor wrzuć jakiś txt! 21:46, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 15. IchibanPL (dyskusja) 00:35, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 16. Aaaba (dyskusja) 16:59, 8 kwi 2009 (CEST)[]
 17. The boss (dyskusja) 11:31, 13 kwi 2009 (CEST)[]
 18. KrejZii (dyskusja) 20:11, 13 kwi 2009 (CEST)[]
 19. Albertus teolog (dyskusja) 11:06, 16 kwi 2009 (CEST)[]
 20. koobak (dyskusja) 19:11, 18 kwi 2009 (CEST)[]
 21. Tescobar/dyskusja 16:35, 19 kwi 2009 (CEST) Ulica nie może być ency tylko dlatego, że stoi przy niej jakiś ency-obiekt.[]

c) wstrzymuję się od głosuEdytuj

Olos88 (dyskusja) 19:24, 5 kwi 2009 (CEST) Jeżeli tych budowli miałoby być kilka, to byłbym za.Przeniosłem swój głos[]

 1. Kamil Filip Ulryk (dyskusja) 00:24, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 2. Dawid (dyskusja) 15:54, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 3. Stefaniak (dyskusja) 10:15, 14 kwi 2009 (CEST)[]

12. Encyklopedyczne są nazwane ulice, place i ronda, które są opisane w dowolnym przewodniku jako atrakcyjne turystycznieEdytuj

a) zaEdytuj

 1. Aotearoa dyskusja 17:37, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 2. Masur juhu? 18:05, 5 kwi 2009 (CEST) (rozwiazuje kwestie starych miast, wydarzen, etc)[]
 3. Lukasz Lukomski (dyskusja) 18:13, 5 kwi 2009 (CEST) Ale z tymi ostrożnie - nie każdy blog o wycieczce będzie od razu przewodnikiem.[]
 4. Delta 51 (dyskusja) 18:29, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 5. Gaj777 dyskusja 18:44, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 6. Lolek01)aKBPWPiSZ( 19:10, 5 kwi 2009 (CEST) - punkt ten daje szansę na to, że artykuły te będą zawierać jakąś pozastandardową treść[]
 7. Olos88 (dyskusja) 19:25, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 8. Karol007dyskusja 20:33, 5 kwi 2009 (CEST) oczywiście nie każdy prywatny przewodnik Karol007dyskusja 20:35, 5 kwi 2009 (CEST) a jesteś w stanie to zagwarantować? pawelboch (dyskusja) 23:20, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 9. Staszek99 (dyskusja) 20:37, 5 kwi 2009 (CEST) oczywiście z zachowaniem zdrowego rozsądku[]
 10. Elfhelm (dyskusja) 21:53, 5 kwi 2009 (CEST) Z wątpliwościami, ale liczę na zdrowy rozsądek przy uznawaniu, co jest "przewodnikiem"[]
 11. maikking dyskusja 12:28, 6 kwi 2009 (CEST) nieprecyzyjne, ale bardziej precyzyjnego w ogóle tutaj nie przedstawiono[]
 12. Michalmwr (dyskusja) 15:48, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 13. Dawid (dyskusja) 15:54, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 14. Picus viridis Odpowiedz zoilowi 17:28, 6 kwi 2009 (CEST) (choć będą awantury, co jest przewodnikiem)[]
 15. Pozdrawiam, Skalee. 18:21, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 16. SidRom (dyskusja) 20:51, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 17. kićor wrzuć jakiś txt! 21:48, 6 kwi 2009 (CEST) Zdrowy rozsądek, panowie i panie... Blog nie jest przewodnikiem, ale wikitravel już można tak nazwać.[]
 18. allgäu/dyskusja 23:27, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 19. Beax 00:16, 7 kwi 2009 (CEST), eeee... przewodnik to przewodnik, jak marny to mniej miejsc opisuje a nie więcej...[]
 20. IchibanPL (dyskusja) 00:36, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 21. Lavep (dyskusja) 08:51, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 22. Stig (dyskusja) 14:59, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 23. KamStak23 dyskusja► 16:50, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 24. Grzegorz B. (dyskusja) 09:07, 8 kwi 2009 (CEST)[]
 25. Witold (dyskusja) :Portal:Andrychów 11:34, 8 kwi 2009 (CEST)[]
 26. masti <dyskusja> 17:47, 10 kwi 2009 (CEST)[]
 27. Stefaniak (dyskusja) 10:15, 14 kwi 2009 (CEST)[]
 28. tsca (dyskusja) 16:22, 15 kwi 2009 (CEST)[]
 29. Masol (dyskusja) 00:51, 18 kwi 2009 (CEST)[]
 30. koobak (dyskusja) 19:12, 18 kwi 2009 (CEST)[]
 31. Tescobar/dyskusja 16:41, 19 kwi 2009 (CEST) Rozszerzyłbym to również na utwory fikcyjne. Jeśli jakaś ulica była centralnym motywem dzieła sztuki, podmiotem lirycznym wiersza ("ach Arbat moj Arbat, ty mojo prizwanie" - Okudżawa itp) lub powieści - może być przez to ency. Np. w Veronie jest ulica znana z tego, że niby mieszkał tam Romeo albo Julia. Takie ulice na ogół trafiają również do przewodników, ale przecież nie zawsze.[]

b) przeciwEdytuj

 1. Patrol110 dyskusja 19:33, 5 kwi 2009 (CEST) Nieprecyzyjność; dowolny przewodnik to również czyjś homepage, na którym jest opisana ścieżka rowerowa w danej gminie; nie! Albo tworzymy jasne zasady, albo wieloznaczne bzdety. Dla jasności dodaję link do słownika, żeby można było zobaczyć o czym mówię [1]. Patrol110 dyskusja 19:35, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 2. Tenautomatix (dyskusja) 20:59, 5 kwi 2009 (CEST) W TAKIEJ FORMIE. Powinno zawierać taką formułkę: (...) uznanych wydawnictw (np. PTTK) i autorów (pokroju: Mielcarka) zajmujących się tematyką turystyczno krajoznawczą.[]
 3. Aaaba (dyskusja) 17:00, 8 kwi 2009 (CEST)[]
 4. Chrumps 02:17, 11 kwi 2009 (CEST) - Nieprecyzyjność[]
 5. KrejZii (dyskusja) 20:11, 13 kwi 2009 (CEST)[]

c) wstrzymuję się od głosuEdytuj

 1. pawelboch (dyskusja) 18:33, 5 kwi 2009 (CEST) tutaj, gdyż brakuje mi doprecyzowania że np. jest to drukowany przewodnik, a nie jakaś kserowana broszura biura podróży[]
 2. Monopol (dyskusja) 20:22, 5 kwi 2009 (CEST) nieprecyzyjne[]
 3. Kamil Filip Ulryk (dyskusja) 00:25, 6 kwi 2009 (CEST) uzasadnienie jak Tenautomatix[]
 4. Omega933 (dyskusja) 14:05, 17 kwi 2009 (CEST)[]
 5. Admirał Bum 21:59, 17 kwi 2009 (CEST) moje podejrzenia budzi "dowolny przewodnik"[]

13. Encyklopedyczne są nazwane ulice, place i ronda wyróżniające się spośród innych tego typu obiektów ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne[2]Edytuj

a) zaEdytuj

 1. Aotearoa dyskusja 17:38, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 2. Wyznacznikiem powinno być to. Tylko taka innowacyjność, pomysłowość i rozwiązania techniczne. Lukasz Lukomski (dyskusja) 17:41, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 3. Gaj777 dyskusja 17:58, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 4. Masur juhu? 18:05, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 5. Bukaj Dyskusja 18:12, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 6. Delta 51 (dyskusja) 18:29, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 7. Lolek01)aKBPWPiSZ( 19:12, 5 kwi 2009 (CEST) - jako inżynier nie mogę zagłosować inaczej ;p[]
 8. Olos88 (dyskusja) 19:26, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 9. Patrol110 dyskusja 19:38, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 10. Monopol (dyskusja) 20:29, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 11. Staszek99 (dyskusja) 20:34, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 12. Picus viridis Odpowiedz zoilowi 20:36, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 13. maXxii 21:38, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 14. Elfhelm (dyskusja) 21:53, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 15. Kamil Filip Ulryk (dyskusja) 00:26, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 16. Astromp (dyskusja) 14:09, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 17. Michalmwr (dyskusja) 15:49, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 18. Dawid (dyskusja) 15:54, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 19. Pozdrawiam, Skalee. 18:44, 6 kwi 2009 (CEST) - co może oznaczać zarówno Rynek Krakowski (z uwagi na jego wielkość), jak i wymienione wyżej magiczne rondo[]
 20. kićor wrzuć jakiś txt! 21:51, 6 kwi 2009 (CEST) Ale nie stawiałbym magicznego ronda (właściwa nazwa: skrzyżowanie pierścieniowe) za wyznacznik. Ulica, na której zastosowano pierwsze światła też jest ency (BTW jaka to ulica w Polce?)[]
  cytat: W Polsce, pierwsza sygnalizacja świetlna pojawiła się w 1926 roku w Warszawie na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. czytaj dalej - Beax 00:46, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 21. allgäu/dyskusja 23:27, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 22. Beax 00:15, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 23. IchibanPL (dyskusja) 00:36, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 24. The boss (dyskusja) 08:08, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 25. Lavep (dyskusja) 08:51, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 26. Stig (dyskusja) 14:59, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 27. KamStak23 dyskusja► 16:52, 7 kwi 2009 (CEST)[]
 28. Grzegorz B. (dyskusja) 09:07, 8 kwi 2009 (CEST)[]
 29. Chrumps 02:19, 11 kwi 2009 (CEST)[]
 30. KrejZii (dyskusja) 20:13, 13 kwi 2009 (CEST)[]
 31. tsca (dyskusja) 16:24, 15 kwi 2009 (CEST)[]
 32. Albertus teolog (dyskusja) 11:06, 16 kwi 2009 (CEST)[]
 33. Masol (dyskusja) 00:51, 18 kwi 2009 (CEST)[]
 34. koobak (dyskusja) 19:13, 18 kwi 2009 (CEST)[]
 35. Tescobar/dyskusja 16:42, 19 kwi 2009 (CEST)[]

b) przeciwEdytuj

 1. Tenautomatix (dyskusja) 19:51, 5 kwi 2009 (CEST) Z powodu niedoprecyzowania. Bo np. przejścia i inna infrastruktura dla niepełnosprawnych w większości miast się już oklepały stały się powszechne i nikt nie zwraca na nie uwagi, progi zwalniające (śpiący policjant) też.[]
 2. Aaaba (dyskusja) 17:01, 8 kwi 2009 (CEST)[]
 3. Stefaniak (dyskusja) 10:14, 14 kwi 2009 (CEST)[]

c) wstrzymuję się od głosuEdytuj

 1. masti <dyskusja> 17:47, 10 kwi 2009 (CEST)[]
 2.   Neutralny Omega933 (dyskusja) 14:07, 17 kwi 2009 (CEST) brak zdania[]
 3. Admirał Bum 22:02, 17 kwi 2009 (CEST) czekam na doprecyzowanie konkretniejsze niż "nowatorskie" ;) . Obawiam się nadużywania tego warunku encyklopedyczności.[]

DyskusjaEdytuj

Sprawy niezwiązane bezpośrednio z przedmiotem głosowania proszę omawiać w Kawiarence, na stronie dyskusji konkretnej osoby, bądź ew. na stronie dyskusji głosowania.

 • mam tylko nadzieje, ze wprowadzenie tych, czy innych zasad nie bedzie automatycznym przyzwoleniem na tworzenie hasel rodem z atlasu miasta, gdzie wszystkie informacje to bedzie przebieg ulicy i jaki autobus po niej jezdzi, nawet jak ta ulica bedzie ency wg zasad. Cos w stylu - uzasadnienie encyklopedycznosci musi sie znajdowac w hasle, a nie byc domniemanym (chocby i slusznie) Masur juhu? 18:07, 5 kwi 2009 (CEST)[]
  a ja mam nadzieję, że ewentualne odrzucenie "nazwanych" nie będize przyzwoleniem na kasowanie już istniejacych. Kłanai się zasada WP:ZR masti <dyskusja> 17:49, 10 kwi 2009 (CEST)[]
 • chciałbym zwrócić uwagę na to, że niektórzy w podpunkcie mówiącym o encyklopedyczności ulic/placów/rond starszych niż 250 lat głosują przeciw, argumentując że mało jest takich ulic/placów/rond, a warto by mieć podobne kryterium, bądź też młodsze są dyskryminowane - przez co rozumiem, iż ogólnie głosy te byłyby pozytywne w przypadku złagodzenia kryterium z 250 do np. 150 lat. Wszystkie podpunkty głosowania można było kwestionować i prosić o ich zmianę w poprzedzającej głosowanie dyskusji. Skoro zostało to feralne '250' lat, to proponuję wszystkim ubolewającym nad tym, iż jest to za dużo (w domyśle: ency powinny być stare ulice/place/ronda) o oddawanie głosów za, gdyż pozwoli to ocalić chociaż część tych ulic/placów/rond. Olos88 (dyskusja) 20:45, 5 kwi 2009 (CEST)[]
  To ja tu dorzucę swój komentarz do głosów Masura i Tenautomatixa odnośnie tego punktu: nie widzę w tym kryterium nic dyskryminującego - uznajemy, że ulice starsze niż 250 lat są ency właśnie ze względu na swój wiek. To, że w młodych miastach nie ma takich ulic (oczywiście tak stare ulice są poza Europą również w Azji, Afryce i obu Amerykach), nie jest dyskryminowaniem tych miast - ichniejsze ulice mogą być ency wg innych kryteriów. Podobny argument o dyskryminacji można podnieść i do innych punktów, np. Encyklopedyczne są nazwane ulice będące częścią drogi krajowej lub wojewódzkiej (i ich odpowiedników w innych krajach) "dyskryminuje" miasta nie leżące na drogach krajowych lub wojewódzkich, Encyklopedyczne są nazwane ulice będące częściami głównych arterii komunikacyjnych (o długości co najmniej 2,5 km) miast i dużych osiedli "dyskryminuje" ulice w miejscowościach nie mających praw miejskich itd. Aotearoa dyskusja 21:36, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 • No ale jak stwierdzamy "szkiełkiem i okiem" że ulica ma więcej niż 250 lat? czy chodzi o ulice które nie zmieniły się (nazwa? długość? przebieg?) od co najmniej 250 laty? Czy "droga" = "ulica"? Ja np. mieszkam przy ulicy użytkowanej pewnie z 500 jeśli nie 1000 lat, tyle że w Krakowie miewała ona różne przebiegi, jej historyczny początek ma teraz inna nazwę, a poza Krakowem to był po prostu trakt, czyli w większości droga gruntowa, taka wiejska można powiedzieć, niezabudowana, można powiedzieć "w szczerych polach". I tak się zastanawiam czy ta sama ulica będzie ency w sąsiednich Węgrzcach. pawelboch (dyskusja) 23:18, 5 kwi 2009 (CEST)[]
 • Zaproponuję prosty casus. Co w świetle omawianej zasady z ulicą Karmelicką w Krakowie. Z treści hasła wiemy, że jako ulica jest z XIX w., ale też wiemy, iż "od średniowiecza wiodła tędy droga". W świetle niejasnej zasady byłaby to jednak ulica nieencyklopedyczna. Ta zasada nie jest dobra. -- Miłosz (dyskusja) 08:23, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 • Zwracam uwagę, że jeżeli głosowanie będzie rozwijać się tak jak się rozwija, to Karmelicka, jako nieencyklopedyczne EKiem wyleci!. Szkoda, że z uzasadnień głosów części osób wynika, że poszczególne punkty rozpatrują osobno, a nie łacznie z innymi i w szerszym kontekście - nie podoba się 250 lat, to będziemy przeciw, zatem nawet 500 letnia ulica nie będzie ency, nie podoba się 2,5 km, to przeciw, zatem nawet 20 km ulica nie będzie ency. Jeszcze trochę i wyjdzie, że nie ma ency ulic, lub ency są pojedyncze ulice w Polsce... Aotearoa dyskusja 11:59, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 • Niestety ku temu zmierzają te zasady. Są tak restrykcyjne, że mało co się ostanie. Ostrzegałem przed zbytnio restrykcyjnymi propozycjami w dyskusji ale wtedy nikt nie brał tego poważnie. Lepiej tak jak radzi Julo zrezygnować z takich ograniczeń i zdać się na zdrowy rozsądek. Myślę, że zdrowy rozsądek nakazuje ulicę Karmelicką - trakt co najmniej tak stary jak znajdujący się przy niej klasztor Karmelitów uważać za encyklopedyczną. (Szerzej o historii tamtejszego kościoła tu) -- Miłosz (dyskusja) 12:07, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 • Kryterium 250 lat jest zdecydowanie zbyt ostre. Większość miast w Polsce (a śmiem twierdzić, że także w Europie) pozbyło się swoich fortyfikacji pomiędzy rokiem 1770 a 1850 i na czas dopiero po zburzeniu murów liczyć trzeba burzliwy rozwój infrastruktury wielkomiejskiej. Przykładem są krakowskie Planty, które przecież powstały po likwidacji fortyfikacji (gdzieś koło 1815 o ile wiem), zatem nie należą ani do Starego Miasta, ani nie są starsze niż 250 lat (ani nie było tu żadnego średniowiecznego traktu)...
  Co więcej, wiem na przykład na przykładzie mojego miasta, że kilka najważniejszych (i niewątpliwie encyklopedycznych) ulic i placów we Wrocławiu zostało wytyczonych przez architektów miejskich gdzieś około 1895-1898, czyli nawet 150 lat byłoby za ostrym kryterium.
  To tylko jeden aspekt, tak naprawdę to nie podoba mi się większość z trzynastu propozycji kryteriów. Jak zawsze w takich przypadkach mam większe zaufanie do zdrowego rozsądku wikipedystów, niż do formułowania kolejnej grupy zasad, które niewątpliwie doprowadzą do gorących sporów w przypadkach, których nie sposób jeszcze przewidzieć. Przykładów wątpliwych już na teraz mógłbym podać znacznie więcej. Julo 08:30, 6 kwi 2009 (CEST) ← I takie też jest moje zdanie Tenautomatix (dyskusja) 19:20, 6 kwi 2009 (CEST)[]
   • Wlasnie wyszlo na to, ze na zdrowy rozsadek nie ma co liczyc - patrzac na wysyp hasel typu "wezmy mape i opiszmy skrzyzowania i wszystkie Biedronki". Po prostu przybywalo coraz wiecej ulic, w ktorych nic wyjatkowego nie bylo. I co teraz? Zdroworozsadkowo je kasowac? Czasami glosowania na plwiki to najlepsza metoda, a i zdrowy rozsadek powinien ochronic hasla niewatpliwie ency, a jednoczesnie wymykajace sie ww. zasadom (z ktorych takze wiele mi sie nie podoba). Mysle, ze zasada WP:ENCY takze moze byc nadrzedna (szkoda, ze tak rzadko ja stosujemy) - czyli istnienie wysyarczajacej ilosci zrodel (innych niz mapy i plany miasta wtym wypadku). Masur juhu? 00:43, 8 kwi 2009 (CEST)[]
  • Mógłbym się pod tym podpisać. Zbyt ostre, nieprzemyślane kryteria szkodzą Wikipedii. -- Miłosz (dyskusja) 09:02, 6 kwi 2009 (CEST)[]
   • Zwracam uwagę, że dyskusja nad propozycjami do głosowanie twała od lutego, był czas aby dyskutować zgłaszać inne rozwiązania. Ponieważ w dyskusji, pomimo jej nagłośniania, brało udział wąskie grono osób, pretensję mogą mieć do siebie wyłacznie te osoby, które dyskusję zignorowały. Teraz można sobie głosować przeciw, lecz proszę się nie zdziwić jak okaże się, że o encyklopedycznosci ulic nie będą decydować jakiekolwiek kryteria historyczne (liczne głosy przeciw, bo się jakieś duperele nie podobają), a jedynie kyteria techniczni, typu długość i klasa drogi. Więc jak EKiem wylecą "encyklopedyczne" ulice Wrocławia lub Warszawy, gdyż kryteria staną się skrajniedelecjonistyczne, to pretensje można mieć wyłącznie do siebie. Aotearoa dyskusja 12:07, 6 kwi 2009 (CEST)[]
    • Jeśli to do mnie to trochę zły adres bo ja w dyskusji brałem udział aż do wtedy. -- Miłosz (dyskusja) 13:55, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 • Odnośnie pkt. 4 tj. Encyklopedyczne są nazwane ulice będące częścią .. drogi wojewódzkiej. To znaczy, że ulica w każdej wsi, która ma nazwę i przechodzi przez nią DW jest ency? Czasem DW przechodzą przez kilka małych uliczek w mieście, wtedy też wszystkie ency? A co jak miasto zrobiło sobie już obwodnicę i po tych ulicach już nie jest wytyczona droga wojewódzka? JDavid dyskusja 11:32, 6 kwi 2009 (CEST)[]
 • Dlaczego głosujecie "przeciw" z powodu takich szczegółów? To, że w młodych miastach nie ma starych ulic, nie jest dyskryminowaniem tych miast - tamte ulice mogą być encyklopedyczne wg innych kryteriów. To samo się tyczy pozostałych punktów. Nie rozumiem waszego postępowania. Jeśli odrzucicie punkty 2, 3, 10 i 11 to uznacie tym samym, że Rynek Główny w Krakowie jest nieencyklopedyczny! Przemyślcie jeszcze raz wasze głosy. Michalmwr (dyskusja) 15:44, 6 kwi 2009 (CEST)[]
Rynkowi krakowskiemu w zupełności wystarczy punkt 12. A pozostałe kilkaset tysięcy placów, rynków, skwerów w pozostałych miastach na świecie będą musiały się podobnie wykazać. Lukasz Lukomski (dyskusja) 15:58, 6 kwi 2009 (CEST)[]

Dowolny przewodnikEdytuj

Nie podoba mi się z kilku powodów to stwierdzenie. Jeśli na przykład zdroworozsądkowo przyjmiemy definicję "z natury", że przewodnik turystyczny jest to wydawnictwo książkowe, albumowe, broszurowe lub dedykowana witryna internetowa mająca za zadanie przedstawić turyście obiekty atrakcyjne z punktu widzenia historycznego, geograficznego, bądź natury na obszarze zdefiniowanym w tytule lub wstępie a także opisujące najciekawsze z punktu widzenia turysty drogi, trasy i szlaki - to zawsze pojawią się wątpliwości, na przykład co do przewodników przedwojennych, które opisują ulice lub obiekty nieistniejące. Poza tym są przewodniki bardzo szczegółowe, opisujące naprawdę drobiazgi (tu przychodzi mi do głowy przewodnik "Sudety" Martynowskiego i Mazurskiego, bodaj trzytomowy), jest wreszcie masa wydawnictw mało profesjonalnych, akcydensów lub wydanych przez grupki miłośników. Przekonuje mnie również przykład drogi rowerowej podany powyżej (o ile jest to szlak nieznakowany, znakowane są ency). Poza tym w przewodnikach jest masa informacji typu Do rynku prowadzi ulica Jana Nowaka z budynkami z II połowy XX w. I taka ulica miałaby być ency czy nie? Bo opisana niby jest... Nie chodzi o to, że się czepiam, ale takich wątpliwości zacznie być masa. kićor wrzuć jakiś txt! 08:42, 7 kwi 2009 (CEST)[]

 • A dlaczego tylko w przewodniku? A jeśli znajdę opracowanie, według którego pewna ulica warszawska, poza granicami Starego i nowego miasta, liczyła sobie kilkanaście "domów wesołości tolerowanej"? Ulica i wtedy, i obecnie nieznaczna, zabudowa oczywiście zniszczona w 1944 r. Picus viridis Odpowiedz zoilowi 01:13, 11 kwi 2009 (CEST)[]
  Coś za coś. Gdybyśmy wzięli porządną monografię miasta, podejrzewam, że połowa miasta bĸłaby ency a miasta niemieckie w 80 procentach. Trzeba było pójść więc na kompromis i wybrać taki typ wydawnictwa, który opisuje obiekty budzące rzeczywiście zainteresowania. Obawiam się że tej uliczki z domami publicznymi będą poszukiwali tylko nieliczni, a ilu jest wśród nas Kuchowiczów? Już przeglądając przedwojenne wydawnictwa niemieckie widać, że według tej definicji można by w zasadzie zrekonstruować całą przedwojenną starówkę pilską, z dzielnicą żydowską i bajzlem. To jest cena kompromisu i takie rzeczy będą się z całą pewnością pojawiać. Pozdrawiam. kićor wrzuć jakiś txt! 02:51, 12 kwi 2009 (CEST)[]

Ulice i place starsze niż 250 latEdytuj

Chciałbym was zachęcić do głosowania "za" tą propozycją. Według mnie jest ona bardzo trafna i precyzyjna. O tak wiekowej ulicy czy placu zawsze można coś ciekawego napisać. Chociażby pierwotny wygląd, wcześniejsze nazwy itp. Takie kryterium nie jest żadną dyskryminacją nowych miast (tamte ulice mogą być encyklopedyczne z innych powodów), a byłby pewnym i niezmiennym wyznacznikiem encyklopedyczności. Przy okazji wyjaśniam także wszelkie wątpliwości, które pojawiły się w związku z tym podpunktem. Tak jak napisano, liczy się data powstania ulicy (placu), a nie data jej przebudowy czy zmiana nazwy. Tak więc Ulica Karmelicka w Krakowie jest niewątpliwie ency - szlak istniał od średniowiecza. Pojawiło się także zastrzeżenie, że nie ma tak starych rond. To prawda, ale mógł istnieć plac, na którym zostało potem to rondo wybudowane. Uważam, że naprawdę warto przyjąć tę propozycję. Michalmwr (dyskusja) 16:20, 7 kwi 2009 (CEST)[]

Może za daleko wysunę się z tym pytaniem. Czy za dwieście lat w Wikipedii będzie można znaleźć informacje o każdej ulicy świata (po przyjęciu takiego kryterium:-)? KamStak23 dyskusja► 16:56, 7 kwi 2009 (CEST)[]
Za 200 pewnie nie, ale za 250 z całą pewnością wszystkie obecnie istniejące byłyby wedle kryterium ency (opisanie to inna rzecz). Wedle wykładni ponadto nie muszą być nawet nazwane. Rozumiem intencje twórców kryterium ale też rozumiem tych którzy są przeciw. -- Miłosz (dyskusja) 18:31, 7 kwi 2009 (CEST)[]
Za 200 lat pewnie te kryteria będą zmienione jeszcze z 15 razy, więc nie musisz się obawiać. Olos88 (dyskusja) 19:43, 7 kwi 2009 (CEST)[]
Ulica i szlak to jednak nie to samo. Tak samo jak nie jest tym samym Rondo Mogilskie w Krakowie i fort, który tam kiedyś był. -- Miłosz (dyskusja) 18:31, 7 kwi 2009 (CEST)[]
Jeśli o niech będzie można coś napisać, to się znajdzie w przewodniku. Elfhelm (dyskusja) 23:01, 8 kwi 2009 (CEST)[]

PrzypisyEdytuj

 1. Linie komunikacji miejskiej obejmują autobusy, tramwaje, trolejbusy, naziemne linie metra itp. zarówno dzienne, jak i nocne
 2. W celu doprecyzowania można dodać słowo "nowatorskie" ;-) ~~~~