Wikipedia:Kawiarenka/Artykuły/Hasła edytowane przez Konarskiego

Edycje w tym samym artykule są zebrane razem w jednym wierszu. Po liście edycji (druga kolumna) jest efektywna zmiana w liczbie znaków po wszystkich edycjach (trzecia kolumna) oraz suma zmian (czwarta kolumna). Dla wyjaśnienia: jeżeli w jednym artykule były dwie zmiany: pierwsza dodająca 1000 znaków a druga była rewertem tej pierwszej to w trzeciej kolumnie będzie zero (liczba znaków artykułu się nie zmieniła), zaś w czwartej 2000 (dwie zmiany po tysiąc znaków, nie patrząc na to czy zmiana zwiększała czy zmniejszała artykuł).

artykuł edycje suma efektywna różnic suma zmian
1 Pułk Piechoty Legionów Specjalna:Diff/29448365 50 50 50
1 Regiment Pieszy Koronny Specjalna:Diff/43299059 176 176 176
10 Pułk Ułanów Litewskich Specjalna:Diff/33222900 13
Specjalna:Diff/33222841 1847
1860 1860
1015 Specjalna:Diff/38169831 -1
Specjalna:Diff/38169828 274
273 275
1022 Specjalna:Diff/8634900 14 14 14
1026 Specjalna:Diff/29664861 47 47 47
1029 Specjalna:Diff/29664893 79 79 79
1041 Specjalna:Diff/25659652 116 116 116
1057 Specjalna:Diff/44207122 19 19 19
1119 Specjalna:Diff/43743129 -11
Specjalna:Diff/43742804 11
0 22
1121 Specjalna:Diff/43743164 362 362 362
1134 Specjalna:Diff/42355441 77 77 77
1163 Specjalna:Diff/37484526 117 117 117
1172 Specjalna:Diff/36835447 402 402 402
1182 Specjalna:Diff/29404607 351
Specjalna:Diff/23560855 24
375 375
1191 Specjalna:Diff/23561001 86 86 86
1196 Specjalna:Diff/29403844 393 393 393
1234 Specjalna:Diff/57555914 274 274 274
1248 Specjalna:Diff/48012072 204 204 204
1262 Specjalna:Diff/36924787 -1
Specjalna:Diff/36924784 59
58 60
1264 Specjalna:Diff/51167628 13 13 13
1273 Specjalna:Diff/36248523 150 150 150
1274 Specjalna:Diff/36248545 70 70 70
1280 Specjalna:Diff/34459534 4
Specjalna:Diff/34459523 118
122 122
1282 Specjalna:Diff/57364184 110 110 110
1283 Specjalna:Diff/43539303 45 45 45
1294 Specjalna:Diff/51167668 29 29 29
13 Pułk Ułanów Wileńskich Specjalna:Diff/48877475 760 760 760
1300 Specjalna:Diff/45780960 55
Specjalna:Diff/45780952 12
Specjalna:Diff/41677277 0
Specjalna:Diff/41677276 65
132 132
1306 Specjalna:Diff/42228570 46 46 46
1308 Specjalna:Diff/42228692 43
Specjalna:Diff/42228686 50
93 93
1318 Specjalna:Diff/42663492 69
Specjalna:Diff/23470925 169
238 238
1322 Specjalna:Diff/57687296 1149
Specjalna:Diff/57687155 102
1251 1251
1327 Specjalna:Diff/30792077 42
Specjalna:Diff/23470820 355
397 397
1329 Specjalna:Diff/57687635 267
Specjalna:Diff/57687474 1198
Specjalna:Diff/53955286 416
Specjalna:Diff/53953443 232
2113 2113
1330 Specjalna:Diff/41260362 109 109 109
1331 Specjalna:Diff/42264305 199 199 199
1332 Specjalna:Diff/53960391 477 477 477
1333 Specjalna:Diff/36281272 60 60 60
1345 Specjalna:Diff/30792232 753 753 753
1348 Specjalna:Diff/23371023 22 22 22
1349 Specjalna:Diff/39236412 42 42 42
1350 Specjalna:Diff/42002930 125
Specjalna:Diff/39236418 0
Specjalna:Diff/39236415 5
130 130
1351 Specjalna:Diff/39236421 21 21 21
1365 Specjalna:Diff/36409624 39
Specjalna:Diff/36280167 75
114 114
1366 Specjalna:Diff/26877931 73 73 73
1369 Specjalna:Diff/36281292 87 87 87
1370 Specjalna:Diff/36409645 128 128 128
1373 Specjalna:Diff/36630730 137 137 137
1375 Specjalna:Diff/36630736 95 95 95
1376 Specjalna:Diff/42227946 42
Specjalna:Diff/42227919 215
Specjalna:Diff/36630742 127
384 384
1377 Specjalna:Diff/36630471 108 108 108
1381 Specjalna:Diff/40299695 205 205 205
1390 Specjalna:Diff/36280300 130
Specjalna:Diff/36280279 258
388 388
1391 Specjalna:Diff/50655122 253
Specjalna:Diff/23639932 131
384 384
1393 Specjalna:Diff/23639944 175 175 175
1397 Specjalna:Diff/38807937 13
Specjalna:Diff/38807934 199
212 212
1406 Specjalna:Diff/27414897 145 145 145
1410 Specjalna:Diff/42263745 97
Specjalna:Diff/41950697 59
156 156
1411 Specjalna:Diff/27414993 277 277 277
1412 Specjalna:Diff/36639545 26 26 26
1419 Specjalna:Diff/39395305 28
Specjalna:Diff/36648065 98
Specjalna:Diff/36409665 54
180 180
1420 Specjalna:Diff/36409706 154 154 154
1422 Specjalna:Diff/36640705 99 99 99
1423 Specjalna:Diff/36640745 9 9 9
1429 Specjalna:Diff/23688320 151 151 151
1431 Specjalna:Diff/54267210 228
Specjalna:Diff/36649251 424
Specjalna:Diff/36640787 1
Specjalna:Diff/25648211 169
822 822
1432 Specjalna:Diff/36642882 230 230 230
1433 Specjalna:Diff/36642845 551
Specjalna:Diff/36401196 44
595 595
1438 Specjalna:Diff/55590311 693
Specjalna:Diff/55589937 470
Specjalna:Diff/45593992 152
1315 1315
1439 Specjalna:Diff/55590062 136 136 136
1454 Specjalna:Diff/46599740 125 125 125
1455 Specjalna:Diff/46599754 123
Specjalna:Diff/36280360 100
223 223
1456 Specjalna:Diff/46599766 88 88 88
1462 Specjalna:Diff/54029702 109 109 109
1464 Specjalna:Diff/52247716 234 234 234
1467 Specjalna:Diff/27601466 223 223 223
1468 Specjalna:Diff/53921163 933
Specjalna:Diff/27601509 188
1121 1121
1471 Specjalna:Diff/27601890 133
Specjalna:Diff/27601836 244
377 377
1472 Specjalna:Diff/27603007 132
Specjalna:Diff/27601524 247
379 379
1474 Specjalna:Diff/50637971 224
Specjalna:Diff/50599265 31
Specjalna:Diff/50599250 65
Specjalna:Diff/32683302 59
Specjalna:Diff/27602987 622
Specjalna:Diff/27602812 391
1392 1392
1476 Specjalna:Diff/33007738 83
Specjalna:Diff/27602758 219
Specjalna:Diff/27601563 -44
Specjalna:Diff/27601552 356
614 702
1477 Specjalna:Diff/27601610 339
Specjalna:Diff/27601573 106
445 445
1478 Specjalna:Diff/27601646 416 416 416
1479 Specjalna:Diff/27601698 9
Specjalna:Diff/27601686 548
Specjalna:Diff/27601661 159
716 716
1487 Specjalna:Diff/25540019 110 110 110
1493 Specjalna:Diff/25649502 276 276 276
1494 Specjalna:Diff/27419462 122 122 122
1498 Specjalna:Diff/38851715 603 603 603
1500 Specjalna:Diff/49057465 7
Specjalna:Diff/49057456 457
464 464
1503 Specjalna:Diff/55958658 56
Specjalna:Diff/27419413 -1
Specjalna:Diff/27419401 198
253 255
1520 Specjalna:Diff/49648886 447 447 447
1526 Specjalna:Diff/49117310 156 156 156
1551 Specjalna:Diff/42750378 158 158 158
1557 Specjalna:Diff/36740624 231 231 231
1568 Specjalna:Diff/45691856 59 59 59
1572 Specjalna:Diff/34158620 151 151 151
1574 Specjalna:Diff/56222806 181 181 181
1579 Specjalna:Diff/51675690 28
Specjalna:Diff/51675610 0
Specjalna:Diff/51675163 690
Specjalna:Diff/45330672 112
Specjalna:Diff/42293465 173
1003 1003
1580 Specjalna:Diff/51676387 571 571 571
1587 Specjalna:Diff/42661452 151 151 151
1592 Specjalna:Diff/44530118 526 526 526
1593 Specjalna:Diff/44531681 213 213 213
1598 Specjalna:Diff/42265794 33
Specjalna:Diff/42265732 180
213 213
1611 Specjalna:Diff/27558708 66 66 66
1615 Specjalna:Diff/54118083 42 42 42
1617 Specjalna:Diff/27590147 80 80 80
1618 Specjalna:Diff/27590139 80 80 80
1621 Specjalna:Diff/59054032 549 549 549
1622 Specjalna:Diff/54632599 15 15 15
1624 Specjalna:Diff/48315367 191 191 191
1625 Specjalna:Diff/59566301 36
Specjalna:Diff/46957492 -665
Specjalna:Diff/46957486 801
172 1502
1626 Specjalna:Diff/57852559 577 577 577
1627 Specjalna:Diff/59052823 241
Specjalna:Diff/57852918 592
833 833
1629 Specjalna:Diff/59245392 77
Specjalna:Diff/44302625 165
Specjalna:Diff/38081178 52
294 294
1633 Specjalna:Diff/58369718 163
Specjalna:Diff/46802835 112
275 275
1635 Specjalna:Diff/42096926 409
Specjalna:Diff/42096890 24
433 433
1638 Specjalna:Diff/42236383 121 121 121
1646 Specjalna:Diff/49590062 -63
Specjalna:Diff/49590057 138
75 201
1647 Specjalna:Diff/25257994 1
Specjalna:Diff/25257989 107
108 108
1648 Specjalna:Diff/47303506 0
Specjalna:Diff/25261553 153
153 153
1654 Specjalna:Diff/49047101 232 232 232
1655 Specjalna:Diff/57723138 34
Specjalna:Diff/57723111 138
Specjalna:Diff/42384859 99
Specjalna:Diff/39811708 24
Specjalna:Diff/39811694 16
311 311
1656 Specjalna:Diff/43299195 132 132 132
1657 Specjalna:Diff/25250279 147
Specjalna:Diff/25250156 709
Specjalna:Diff/23650693 376
Specjalna:Diff/23650456 190
1422 1422
1658 Specjalna:Diff/45200561 157 157 157
1660 Specjalna:Diff/29465836 444 444 444
1663 Specjalna:Diff/50953884 299 299 299
1664 Specjalna:Diff/29522448 99
Specjalna:Diff/29515144 35
134 134
1665 Specjalna:Diff/45365863 123 123 123
1666 Specjalna:Diff/45380571 678 678 678
1670 Specjalna:Diff/58373351 920
Specjalna:Diff/44775611 132
1052 1052
1673 Specjalna:Diff/48811777 168 168 168
1675 Specjalna:Diff/42215448 206 206 206
1678 Specjalna:Diff/49545792 459
Specjalna:Diff/49543974 94
Specjalna:Diff/48811815 108
661 661
1679 Specjalna:Diff/48811827 63 63 63
1699 Specjalna:Diff/38074194 220 220 220
1707 Specjalna:Diff/40253127 91 91 91
1708 Specjalna:Diff/40392815 126 126 126
1709 Specjalna:Diff/48377510 48
Specjalna:Diff/40392959 44
Specjalna:Diff/40392885 188
280 280
1716 Specjalna:Diff/58296662 991 991 991
1718 Specjalna:Diff/48811935 141 141 141
1719 Specjalna:Diff/37660359 14
Specjalna:Diff/37660356 125
139 139
1794 Specjalna:Diff/56457063 128 128 128
18 października Specjalna:Diff/27895868 155 155 155
1809 Specjalna:Diff/41512194 285 285 285
1821 Specjalna:Diff/29778077 235 235 235
1831 Specjalna:Diff/53695094 129 129 129
1832 Specjalna:Diff/53695061 196 196 196
1918 Specjalna:Diff/49597198 144 144 144
1919 Specjalna:Diff/49597179 34 34 34
1920 Specjalna:Diff/31663975 535 535 535
1927 Specjalna:Diff/47923259 167 167 167
1944 Specjalna:Diff/33025455 1
Specjalna:Diff/33025435 152
153 153
1961 Specjalna:Diff/57732827 28
Specjalna:Diff/57732487 514
542 542
2 Pułk Jazdy Wołyńskiej Specjalna:Diff/49598178 -27
Specjalna:Diff/49598161 4
Specjalna:Diff/49598142 -13
Specjalna:Diff/49598125 17
Specjalna:Diff/49598120 8239
Specjalna:Diff/49598066 -41
Specjalna:Diff/49598062 7825
Specjalna:Diff/49597745 7825
23829 23991
29 października Specjalna:Diff/57822785 25
Specjalna:Diff/57822773 92
117 117
3 Wileńska Brygada Armii Krajowej Specjalna:Diff/14051513 -1
Specjalna:Diff/14051506 85
84 86
4 Brygada Jazdy Specjalna:Diff/43911995 223 223 223
5 Dywizja Piechoty (powstanie listopadowe) Specjalna:Diff/57948128 2 2 2
5 Dywizja Strzelców Polskich (WP na Wschodzie) Specjalna:Diff/37658420 93
Specjalna:Diff/37653255 35
Specjalna:Diff/37653243 353
481 481
5 Kresowa Dywizja Piechoty Specjalna:Diff/46734283 4 4 4
5 Pułk Piechoty (LP) Specjalna:Diff/39740336 747
Specjalna:Diff/39734186 339
1086 1086
5 Wileńska Brygada Armii Krajowej Specjalna:Diff/25341931 91 91 91
559 Specjalna:Diff/23836637 10
Specjalna:Diff/23836612 11
Specjalna:Diff/23836590 -11
10 32
730 Specjalna:Diff/43888387 -76
Specjalna:Diff/43888362 76
0 152
809 Specjalna:Diff/46764279 80 80 80
81 Pułk Strzelców Grodzieńskich Specjalna:Diff/56509259 43 43 43
830 Specjalna:Diff/25286931 201 201 201
846 Specjalna:Diff/45592674 79 79 79
849 Specjalna:Diff/23470675 -16 -16 16
865 Specjalna:Diff/45328133 -367 -367 367
880 Specjalna:Diff/44212745 53 53 53
890 Specjalna:Diff/37932299 54 54 54
900 Specjalna:Diff/42882595 14
Specjalna:Diff/42882592 142
156 156
909 Specjalna:Diff/39893179 85 85 85
968 Specjalna:Diff/24875118 207 207 207
983 Specjalna:Diff/22821880 165 165 165
989 Specjalna:Diff/39552912 14
Specjalna:Diff/39552908 366
380 380
Aaron Klug Specjalna:Diff/43779341 51
Specjalna:Diff/43779334 7
Specjalna:Diff/43779319 10
68 68
Abbeville (Francja) Specjalna:Diff/36100969 212 212 212
Abercrombie & Fitch Specjalna:Diff/34588508 8 8 8
Abraham van Westerveld Specjalna:Diff/29963491 253
Specjalna:Diff/29959425 1938
2191 2191
Adam Chreptowicz Specjalna:Diff/56864543 53 53 53
Adam Dowgird Specjalna:Diff/32647146 30 30 30
Adam Hieronim Sieniawski (pisarz polny koronny) Specjalna:Diff/51213595 33 33 33
Adam Jan Malczewski (1742–1804) Specjalna:Diff/33845626 18
Specjalna:Diff/33845502 56
74 74
Adam Kazanowski (ok. 1599–1649) Specjalna:Diff/47884091 178 178 178
Adam Kazimierz Czartoryski Specjalna:Diff/53624781 23
Specjalna:Diff/28857889 22
45 45
Adam Kisiel Specjalna:Diff/37604884 767
Specjalna:Diff/36934418 99
Specjalna:Diff/36933991 64
930 930
Adam Kotowski Specjalna:Diff/39481099 86 86 86
Adam Mickiewicz Specjalna:Diff/27684207 12
Specjalna:Diff/7232905 94
106 106
Adam Miłobędzki Specjalna:Diff/58987490 312
Specjalna:Diff/58987417 1105
Specjalna:Diff/58987181 -4
Specjalna:Diff/43630049 19
1432 1440
Adam Stanisław Krasiński (biskup kamieniecki) Specjalna:Diff/46943868 239 239 239
Adam Tarło (1713–1744) Specjalna:Diff/46872420 111 111 111
Adaptive Forward Lighting Specjalna:Diff/39836892 -21
Specjalna:Diff/39836891 64
Specjalna:Diff/39836850 55
Specjalna:Diff/39836845 377
Specjalna:Diff/39836832 60
Specjalna:Diff/39836800 71
606 648
Adaptive Front Lighting System Specjalna:Diff/39836864 50 50 50
Ademar z Chabannes Specjalna:Diff/56011101 20
Specjalna:Diff/56011097 234
Specjalna:Diff/56011067 139
393 393
Adolf Joffe Specjalna:Diff/22750802 115 115 115
Adolf Rading Specjalna:Diff/37950282 51 51 51
Adolf Szyszko-Bohusz Specjalna:Diff/38558746 64 64 64
Adrian Pikarski Specjalna:Diff/57688701 253 253 253
Agenor Romuald Gołuchowski Specjalna:Diff/54870163 141 141 141
Agnieszka Graff Specjalna:Diff/25342326 67
Specjalna:Diff/25342198 83
150 150
Aizpute Specjalna:Diff/57208060 817 817 817
Akademia Rycerska w Kołobrzegu Specjalna:Diff/49136325 183 183 183
Akademia Zamojska Specjalna:Diff/29749944 0
Specjalna:Diff/22268209 401
Specjalna:Diff/22247808 388
789 789
Akcja Getto Specjalna:Diff/36221719 7
Specjalna:Diff/36221711 -7
0 14
Akt 5 listopada Specjalna:Diff/39734221 385
Specjalna:Diff/39734156 567
952 952
Al-Bakri Specjalna:Diff/45309658 369 369 369
Albrecht II Habsburg Specjalna:Diff/55599695 46 46 46
Albrycht Stanisław Radziwiłł Specjalna:Diff/44409097 -55
Specjalna:Diff/44409094 428
373 483
Aleksander Benedykt Sobieski Specjalna:Diff/52543541 218 218 218
Aleksander Brückner Specjalna:Diff/37897237 6 6 6
Aleksander Cetner (zm. 1675) Specjalna:Diff/47437094 224
Specjalna:Diff/47436987 1503
1727 1727
Aleksander Gryglewski Specjalna:Diff/58989639 29
Specjalna:Diff/58989612 292
Specjalna:Diff/58988856 287
Specjalna:Diff/58988797 541
1149 1149
Aleksander Jagiellończyk Specjalna:Diff/54831337 630 630 630
Aleksander Kazimierz Bereśniewicz Specjalna:Diff/32587973 27
Specjalna:Diff/32587950 100
127 127
Aleksander Koriatowic Specjalna:Diff/57687071 483 483 483
Aleksander Korwin Gosiewski Specjalna:Diff/58498494 184
Specjalna:Diff/58498442 830
Specjalna:Diff/57852204 154
Specjalna:Diff/29959854 211
1379 1379
Aleksander Ludwik Radziwiłł Specjalna:Diff/58981489 307
Specjalna:Diff/51728007 10
317 317
Aleksander Wiśniowiecki (ok. 1560–1594) Specjalna:Diff/44532397 555 555 555
Aleksander Zawadzki Specjalna:Diff/38806867 302 302 302
Aleksander Zborowski Specjalna:Diff/28811621 581
Specjalna:Diff/28811305 187
768 768
Aleksander mazowiecki Specjalna:Diff/23704749 62 62 62
Aleksander z Malonne Specjalna:Diff/25629495 44
Specjalna:Diff/25629490 -92
-48 136
Aleksander Łukasz Butler Specjalna:Diff/23916006 81 81 81
Aleksandr Kosmodemjanski (Kaliningrad) Specjalna:Diff/42972616 533 533 533
Aleksandrów Kujawski Specjalna:Diff/26150144 25 25 25
Aleksinac Specjalna:Diff/45271438 100 100 100
Aleppo Specjalna:Diff/32213111 134 134 134
Alfred Antoni Potocki Specjalna:Diff/46684666 -91 -91 91
Alfred Majewski Specjalna:Diff/32790456 80 80 80
Alof de Wignacourt Specjalna:Diff/58484375 100 100 100
Alumnat – Zakład Dla Inwalidów Wojennych w Tykocinie Specjalna:Diff/41956634 -15
Specjalna:Diff/41956561 87
Specjalna:Diff/41956450 1620
Specjalna:Diff/41956088 144
Specjalna:Diff/41956068 565
2401 2431
Amadej Aba Specjalna:Diff/41528750 43
Specjalna:Diff/37161883 0
Specjalna:Diff/37161872 135
Specjalna:Diff/37144698 59
Specjalna:Diff/37144688 48
Specjalna:Diff/37139090 55
Specjalna:Diff/36580387 504
Specjalna:Diff/36579957 72
Specjalna:Diff/36579940 82
998 998
Ambroise Jobert Specjalna:Diff/40402087 2015 2015 2015
Andreas Schlüter Specjalna:Diff/39620048 63 63 63
Andriej Jeriomienko Specjalna:Diff/58277780 52 52 52
Andriej Własow Specjalna:Diff/46710885 91 91 91
Andryjanki Specjalna:Diff/55031425 558
Specjalna:Diff/47263668 47
605 605
Andrzej Bobola (podkomorzy) Specjalna:Diff/45761205 175 175 175
Andrzej Jerzy Mniszech Specjalna:Diff/50222208 18 18 18
Andrzej Leszczyński (wojewoda brzeskokujawski) Specjalna:Diff/36259912 217 217 217
Andrzej Odrowąż Specjalna:Diff/52247945 20
Specjalna:Diff/52247895 724
744 744
Andrzej Patrycy Nidecki Specjalna:Diff/43670442 101 101 101
Andrzej Potocki (hetman polny koronny) Specjalna:Diff/51737249 38 38 38
Andrzej Stanisław Młodziejowski Specjalna:Diff/34832526 142 142 142
Andrzej Szamotulski Specjalna:Diff/43773182 350
Specjalna:Diff/40057674 113
Specjalna:Diff/40057665 92
555 555
Andrzej Wapowski Specjalna:Diff/49552424 545 545 545
Andrzejewo (powiat sokólski) Specjalna:Diff/55031486 493 493 493
Angoulême Specjalna:Diff/56092393 133 133 133
Anklam Specjalna:Diff/39325849 954
Specjalna:Diff/39325760 206
Specjalna:Diff/39325719 56
1216 1216
Anna Cylejska Specjalna:Diff/34605256 48 48 48
Anna Grodzka Specjalna:Diff/34570289 262 262 262
Anna Jabłonowska Specjalna:Diff/56820549 32 32 32
Anna Nietriebko Specjalna:Diff/41171596 393 393 393
Anna Wazówna Specjalna:Diff/37781731 435
Specjalna:Diff/37781664 9
Specjalna:Diff/37781640 123
567 567
Anna mazowiecka Specjalna:Diff/55716329 441 441 441
Antolepty Specjalna:Diff/41472000 181 181 181
Antoni Dziemianko Specjalna:Diff/59612847 16 16 16
Antoni Giełgud (1792–1831) Specjalna:Diff/33862797 699
Specjalna:Diff/33817342 90
Specjalna:Diff/33809129 334
Specjalna:Diff/33808975 1447
Specjalna:Diff/33322995 485
Specjalna:Diff/33322768 701
3756 3756
Antoni Malczewski Specjalna:Diff/54132324 412
Specjalna:Diff/24133811 123
535 535
Antoni Onufry Okęcki Specjalna:Diff/45425772 480 480 480
Antoni Polikarp Złotnicki Specjalna:Diff/46943835 78 78 78
Antoni Solari Specjalna:Diff/24325933 28 28 28
Antoni Wilhelm Radziwiłł Specjalna:Diff/39283274 17
Specjalna:Diff/37437234 529
Specjalna:Diff/37437149 70
616 616
Antoni Wiwulski Specjalna:Diff/25540555 222 222 222
Antoniny (obwód chmielnicki) Specjalna:Diff/22493832 964 964 964
Antonio Banderas Specjalna:Diff/27431240 -19 -19 19
Antonio Canova Specjalna:Diff/57641796 227 227 227
Antonio Paracca Specjalna:Diff/58581463 545
Specjalna:Diff/58527216 17
Specjalna:Diff/58520852 128
Specjalna:Diff/58518940 728
Specjalna:Diff/58518830 357
Specjalna:Diff/58518813 143
Specjalna:Diff/58518812 2532
4450 4450
Antonio Solari Specjalna:Diff/24325977 17
Specjalna:Diff/24325909 503
520 520
Apartament Specjalna:Diff/59346638 193 193 193
Archidiecezja lwowska Specjalna:Diff/55975815 1750 1750 1750
Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach Specjalna:Diff/40872425 774 774 774
Archikatedra Najświętszego Imienia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Specjalna:Diff/44814228 2019
Specjalna:Diff/39456526 525
Specjalna:Diff/39456460 90
Specjalna:Diff/39456437 -40
Specjalna:Diff/39096793 52
Specjalna:Diff/29985463 68
2714 2794
Archikatedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu Specjalna:Diff/48977992 259
Specjalna:Diff/48977973 257
Specjalna:Diff/48977875 718
Specjalna:Diff/42620315 305
Specjalna:Diff/28158603 2
Specjalna:Diff/28158598 16
1557 1557
Architektura Katowic Specjalna:Diff/27299863 3
Specjalna:Diff/27299731 -78
-75 81
Architektura barokowa w Polsce Specjalna:Diff/37417348 64
Specjalna:Diff/33234954 0
Specjalna:Diff/30525068 37
Specjalna:Diff/28326533 7
Specjalna:Diff/24054061 54
Specjalna:Diff/24043417 344
Specjalna:Diff/24043009 61
Specjalna:Diff/24037747 357
Specjalna:Diff/24036398 671
Specjalna:Diff/24035877 286
Specjalna:Diff/24035721 156
Specjalna:Diff/24022566 902
Specjalna:Diff/24021959 1
Specjalna:Diff/24021830 221
Specjalna:Diff/24019710 48
Specjalna:Diff/24019572 295
Specjalna:Diff/24019209 267
Specjalna:Diff/24018757 83
Specjalna:Diff/24018709 0
Specjalna:Diff/24018702 1200
Specjalna:Diff/24018565 22
Specjalna:Diff/24018526 727
5803 5803
Architektura barokowa we Włoszech Specjalna:Diff/33234757 116 116 116
Architektura gotycka w Europie Środkowej Specjalna:Diff/36966044 215
Specjalna:Diff/28155511 -20
Specjalna:Diff/28155481 -385
-190 620
Architektura gotycka w Niemczech Specjalna:Diff/28155652 37
Specjalna:Diff/28155435 152
189 189
Architektura gotycka w Polsce Specjalna:Diff/48527289 127
Specjalna:Diff/48527212 -104
Specjalna:Diff/48527174 107
Specjalna:Diff/43702809 92
Specjalna:Diff/42710619 306
Specjalna:Diff/42706176 137
Specjalna:Diff/42706126 0
Specjalna:Diff/42706105 1893
Specjalna:Diff/39791821 36
Specjalna:Diff/39791815 106
Specjalna:Diff/39791323 133
Specjalna:Diff/39791154 64
Specjalna:Diff/39230417 -44
Specjalna:Diff/33528193 -215
Specjalna:Diff/33528119 42
Specjalna:Diff/28193039 131
Specjalna:Diff/28192808 242
Specjalna:Diff/28174403 441
Specjalna:Diff/28171814 375
Specjalna:Diff/28170314 -1
Specjalna:Diff/28163409 369
Specjalna:Diff/28159262 -12
Specjalna:Diff/28159258 -4
Specjalna:Diff/28158671 6
Specjalna:Diff/28158649 372
Specjalna:Diff/28016718 37
Specjalna:Diff/28016140 -28
Specjalna:Diff/28016022 143
Specjalna:Diff/27857308 15
4766 5582
Architektura renesansu w Polsce Specjalna:Diff/59020741 14
Specjalna:Diff/58982717 105
Specjalna:Diff/58980033 451
Specjalna:Diff/37417278 1
Specjalna:Diff/36127624 1773
Specjalna:Diff/33855920 -10
Specjalna:Diff/33847333 -21
Specjalna:Diff/33847024 14
Specjalna:Diff/28193289 50
Specjalna:Diff/28193261 242
Specjalna:Diff/28177593 66
Specjalna:Diff/28177558 1519
Specjalna:Diff/24037869 36
Specjalna:Diff/24037815 60
4300 4362
Architektura rokokowa na kresach dawnej Rzeczypospolitej Specjalna:Diff/33234851 25
Specjalna:Diff/28326676 97
122 122
Architektura romańska w Europie Środkowo-Wschodniej Specjalna:Diff/56010951 1640
Specjalna:Diff/56010513 173
Specjalna:Diff/56010404 48
Specjalna:Diff/56010395 1344
3205 3205
Architektura romańska w Polsce Specjalna:Diff/39791786 -180
Specjalna:Diff/34134392 1
-179 181
Architektura secesji Specjalna:Diff/41987493 15
Specjalna:Diff/41987490 -87
Specjalna:Diff/41987487 34
Specjalna:Diff/41987471 174
Specjalna:Diff/28813037 103
239 413
Architektura socrealistyczna w Polsce Specjalna:Diff/38271602 166
Specjalna:Diff/38271311 223
Specjalna:Diff/38271199 331
Specjalna:Diff/33546732 92
Specjalna:Diff/33546677 172
984 984
Architektura wczesnopiastowska Specjalna:Diff/56028512 374
Specjalna:Diff/22313858 40
414 414
Arend Dickmann Specjalna:Diff/43365496 210
Specjalna:Diff/43365441 161
371 371
Armia Krajowa Obywatelska Specjalna:Diff/25341881 323
Specjalna:Diff/25341844 597
920 920
Armia koronna Specjalna:Diff/37652822 140
Specjalna:Diff/37652820 1004
Specjalna:Diff/36212011 -27
Specjalna:Diff/36211996 -14
1103 1185
Armée de l’air Specjalna:Diff/47170597 1 1 1
Arnhem Specjalna:Diff/37223003 -49 -49 49
Arthur Harris Specjalna:Diff/31793127 21 21 21
Arumuni Specjalna:Diff/31982820 85 85 85
Atanazy Ordin-Naszczokin Specjalna:Diff/53813371 364 364 364
Attyka (architektura) Specjalna:Diff/37359174 168
Specjalna:Diff/37358752 63
Specjalna:Diff/37353156 279
510 510
Auchan Specjalna:Diff/33651933 13
Specjalna:Diff/33651918 305
318 318
Audi Specjalna:Diff/57653702 75 75 75
August Aleksander Czartoryski Specjalna:Diff/44160920 -17
Specjalna:Diff/39716063 139
122 156
August III Sas Specjalna:Diff/37322829 132 132 132
Augustyn Locci Specjalna:Diff/27292723 615 615 615
Aulakowszczyzna Specjalna:Diff/54553617 781 781 781
Auls Specjalna:Diff/55031504 388 388 388
Autostrada Specjalna:Diff/30780273 268 268 268
Aušros Vartų gatvė (Wilno) Specjalna:Diff/38112557 27 27 27
Awarowie Specjalna:Diff/35728054 64 64 64
Ağdam Specjalna:Diff/57243119 -52
Specjalna:Diff/57243114 189
137 241
Ałmaty Specjalna:Diff/29858219 44 44 44
Babi Jar Specjalna:Diff/57732791 796 796 796
Babimost Specjalna:Diff/23565703 402 402 402
Babylon Berlin Specjalna:Diff/56127166 196 196 196
Baciki Średnie Specjalna:Diff/55031583 577 577 577
Bad Segeberg Specjalna:Diff/42355400 365 365 365
Bad Wiessee Specjalna:Diff/24121765 408 408 408
Bagrationowsk Specjalna:Diff/46599137 194
Specjalna:Diff/42242590 563
757 757
Baku Specjalna:Diff/32801808 479 479 479
Bar (obwód winnicki) Specjalna:Diff/56765762 605
Specjalna:Diff/38585975 170
Specjalna:Diff/25263775 91
Specjalna:Diff/25263145 968
1834 1834
Baranowicze Specjalna:Diff/51083103 -16
Specjalna:Diff/51083086 114
Specjalna:Diff/39529043 578
Specjalna:Diff/39492479 819
Specjalna:Diff/39492306 631
Specjalna:Diff/39232341 17
Specjalna:Diff/33137916 342
Specjalna:Diff/33137774 288
Specjalna:Diff/33137651 198
Specjalna:Diff/33137642 98
Specjalna:Diff/33137488 78
3147 3179
Barbakan Specjalna:Diff/34924020 -73
Specjalna:Diff/34921093 119
46 192
Barbara z Nikomedii Specjalna:Diff/50676757 534 534 534
Barcja Specjalna:Diff/57369430 1006
Specjalna:Diff/57369296 297
Specjalna:Diff/48012038 1508
Specjalna:Diff/46503758 23
Specjalna:Diff/46503736 81
Specjalna:Diff/46392999 -43
Specjalna:Diff/46392997 328
Specjalna:Diff/39528790 95
Specjalna:Diff/39528778 1014
4309 4395
Bardo (województwo dolnośląskie) Specjalna:Diff/27563373 17
Specjalna:Diff/27563355 417
434 434
Barok wileński Specjalna:Diff/58527451 400
Specjalna:Diff/58527350 459
Specjalna:Diff/58519209 94
Specjalna:Diff/58519166 450
Specjalna:Diff/58519077 626
Specjalna:Diff/58380424 140
Specjalna:Diff/58380076 21
Specjalna:Diff/52205325 20
Specjalna:Diff/50621393 126
Specjalna:Diff/49867134 106
Specjalna:Diff/49867119 69
Specjalna:Diff/48620113 39
Specjalna:Diff/48611418 481
Specjalna:Diff/46893100 55
Specjalna:Diff/43604008 49
Specjalna:Diff/41644905 23
Specjalna:Diff/40528807 160
Specjalna:Diff/34606098 120
Specjalna:Diff/34606081 232
Specjalna:Diff/33234869 38
Specjalna:Diff/32704579 107
Specjalna:Diff/32702254 65
Specjalna:Diff/32633459 12
Specjalna:Diff/32587899 119
Specjalna:Diff/32587874 17
Specjalna:Diff/30379688 147
Specjalna:Diff/30169378 95
Specjalna:Diff/30169336 342
Specjalna:Diff/26856918 105
Specjalna:Diff/25545612 144
Specjalna:Diff/25541744 43
Specjalna:Diff/25536510 145
Specjalna:Diff/25536386 126
Specjalna:Diff/25535916 144
Specjalna:Diff/25529629 137
Specjalna:Diff/24054169 122
Specjalna:Diff/24053827 37
Specjalna:Diff/24047711 1923
7538 7538
Bartolommeo Berrecci Specjalna:Diff/29613731 638
Specjalna:Diff/29612530 332
970 970
Bartosz Wezenborg Specjalna:Diff/53953635 17
Specjalna:Diff/38611580 761
Specjalna:Diff/36926498 328
1106 1106
Bartowie Specjalna:Diff/46503711 17 17 17
Bartłomiej Misiewicz Specjalna:Diff/46764989 153 153 153
Bastille Specjalna:Diff/45934913 25 25 25
Bastion Specjalna:Diff/39597333 21 21 21
Baszta Batorego Specjalna:Diff/46876598 260 260 260
Baszta Cieśli w Krakowie Specjalna:Diff/41519477 34 34 34
Baszta Giedymina Specjalna:Diff/53845926 16
Specjalna:Diff/52497629 62
Specjalna:Diff/38112735 -22
Specjalna:Diff/38074021 74
Specjalna:Diff/26533378 394
Specjalna:Diff/26533186 589
1113 1157
Baszta Halszki Specjalna:Diff/50655794 -231
Specjalna:Diff/50655758 2746
2515 2977
Baszta Kamieniecka Specjalna:Diff/36706605 32
Specjalna:Diff/36705861 204
236 236
Baszta Kaszana Specjalna:Diff/49026792 1134 1134 1134
Baszta Lontowa w Kołobrzegu Specjalna:Diff/49137438 981
Specjalna:Diff/49136123 12
993 993
Baszta Senatorska na Wawelu Specjalna:Diff/41551813 16
Specjalna:Diff/39189472 1049
1065 1065
Baszta Złodziejska na Wawelu Specjalna:Diff/59101439 112
Specjalna:Diff/52585107 34
Specjalna:Diff/52585105 -34
Specjalna:Diff/52585095 429
Specjalna:Diff/52585051 152
Specjalna:Diff/41275734 15
Specjalna:Diff/39544794 173
881 949
Batalion Czata 49 Specjalna:Diff/57178875 246
Specjalna:Diff/57178842 2612
2858 2858
Batorówka w Grodnie Specjalna:Diff/58791381 12
Specjalna:Diff/57219084 523
Specjalna:Diff/54464457 179
Specjalna:Diff/53700848 767
Specjalna:Diff/53700768 426
Specjalna:Diff/48811936 126
Specjalna:Diff/48634592 122
Specjalna:Diff/48621762 36
Specjalna:Diff/48610165 202
Specjalna:Diff/47617785 679
Specjalna:Diff/47502671 164
3236 3236
Battlestar Galactica (statek) Specjalna:Diff/38537587 48
Specjalna:Diff/38537533 9
57 57
Bawaria Specjalna:Diff/38543759 22 22 22
Bawarowie Specjalna:Diff/46211539 192
Specjalna:Diff/46211487 254
Specjalna:Diff/46211459 -15
Specjalna:Diff/46211455 29
Specjalna:Diff/46211444 90
Specjalna:Diff/46211428 1022
Specjalna:Diff/46211351 489
2061 2091
Bazalia Specjalna:Diff/43020883 163 163 163
Bazylika Bożego Ciała w Krakowie Specjalna:Diff/59555815 1019 1019 1019
Bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie Specjalna:Diff/58520949 53 53 53
Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie (Na Piasku) Specjalna:Diff/59530574 89 89 89
Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela w Przemyślu Specjalna:Diff/59283854 673
Specjalna:Diff/59055153 44
Specjalna:Diff/59055085 404
Specjalna:Diff/59053141 654
1775 1775
Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie Specjalna:Diff/58789304 1220 1220 1220
Bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu Specjalna:Diff/45360384 638
Specjalna:Diff/43835005 -1
Specjalna:Diff/43834998 301
938 940
Bazylika archikatedralna św. Jakuba w Szczecinie Specjalna:Diff/39329869 11 11 11
Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela w Warszawie Specjalna:Diff/52554218 587
Specjalna:Diff/52554096 309
Specjalna:Diff/42004106 147
Specjalna:Diff/37235081 842
Specjalna:Diff/35737509 135
Specjalna:Diff/30729098 0
Specjalna:Diff/30729092 180
2200 2200
Bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie Specjalna:Diff/58693047 400
Specjalna:Diff/58552046 -33
Specjalna:Diff/53182876 247
Specjalna:Diff/52774418 207
Specjalna:Diff/52758861 116
Specjalna:Diff/52541788 150
Specjalna:Diff/52535302 38
Specjalna:Diff/52535290 -1
Specjalna:Diff/52535281 160
Specjalna:Diff/52535040 431
Specjalna:Diff/52534739 621
Specjalna:Diff/52534318 78
Specjalna:Diff/52534240 25
Specjalna:Diff/52533890 700
Specjalna:Diff/52533780 96
Specjalna:Diff/47396334 325
Specjalna:Diff/29228980 427
Specjalna:Diff/29228898 200
Specjalna:Diff/29205463 648
Specjalna:Diff/29204828 54
Specjalna:Diff/29201571 51
Specjalna:Diff/29201541 99
Specjalna:Diff/29201355 86
Specjalna:Diff/29201292 1267
Specjalna:Diff/29200822 86
Specjalna:Diff/29200762 301
Specjalna:Diff/29200398 187
Specjalna:Diff/29200336 181
Specjalna:Diff/29187109 29
Specjalna:Diff/29187071 418
Specjalna:Diff/29186734 171
Specjalna:Diff/29185580 84
Specjalna:Diff/29185490 3098
10947 11015
Bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława w Krakowie Specjalna:Diff/48977593 272
Specjalna:Diff/45341302 -4
Specjalna:Diff/45341281 101
Specjalna:Diff/45341144 98
Specjalna:Diff/44395456 152
Specjalna:Diff/44395148 194
Specjalna:Diff/44395077 587
Specjalna:Diff/44394915 636
Specjalna:Diff/41650357 19
Specjalna:Diff/38695463 533
Specjalna:Diff/38695360 4
Specjalna:Diff/38695345 259
Specjalna:Diff/38563896 -1
Specjalna:Diff/25018411 0
Specjalna:Diff/25010116 -15
Specjalna:Diff/25009629 4
2839 2879
Bazylika i sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy Specjalna:Diff/43519374 -16
Specjalna:Diff/43519372 226
Specjalna:Diff/43490908 272
482 514
Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kielcach Specjalna:Diff/42128206 21
Specjalna:Diff/42128080 53
Specjalna:Diff/42128050 143
217 217
Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie Specjalna:Diff/56092444 646 646 646
Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku Specjalna:Diff/48521379 2751
Specjalna:Diff/48520676 41
Specjalna:Diff/40368741 196
2988 2988
Bazylika katedralna św. Franciszka Ksawerego w Grodnie Specjalna:Diff/57219053 577
Specjalna:Diff/47693225 233
Specjalna:Diff/47408402 178
Specjalna:Diff/47408139 33
Specjalna:Diff/47407689 6
Specjalna:Diff/47407643 204
Specjalna:Diff/47407545 228
1459 1459
Bazylika katedralna św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu Specjalna:Diff/25758156 50 50 50
Bazylika kolegiacka Grobu Bożego w Miechowie Specjalna:Diff/42103333 960 960 960
Bazylika kolegiacka Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach Specjalna:Diff/40057725 133 133 133
Bazylika kolegiacka Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy Specjalna:Diff/44394825 448 448 448
Bazylika kolegiacka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu Specjalna:Diff/44327779 825 825 825
Bazylika kolegiacka Wszystkich Świętych w Sieradzu Specjalna:Diff/42559240 245 245 245
Bazylika na Świętym Krzyżu Specjalna:Diff/45382770 151
Specjalna:Diff/42229584 178
Specjalna:Diff/42229442 426
Specjalna:Diff/42229097 158
Specjalna:Diff/42228505 147
Specjalna:Diff/42228371 199
Specjalna:Diff/42228253 172
Specjalna:Diff/42228154 542
Specjalna:Diff/42227869 51
Specjalna:Diff/42227846 206
Specjalna:Diff/42227426 4
Specjalna:Diff/42227280 57
Specjalna:Diff/42227261 10
Specjalna:Diff/42227251 26
Specjalna:Diff/42227242 401
Specjalna:Diff/42227048 227
Specjalna:Diff/42221671 133
Specjalna:Diff/42221658 17
Specjalna:Diff/42221654 583
Specjalna:Diff/42221591 13
Specjalna:Diff/42221578 403
Specjalna:Diff/42221538 637
Specjalna:Diff/42221052 149
Specjalna:Diff/42221009 2204
7094 7094
Bazylika prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie Specjalna:Diff/58789636 -89
Specjalna:Diff/58789605 1323
Specjalna:Diff/48872888 552
Specjalna:Diff/48861634 110
Specjalna:Diff/48745088 1581
Specjalna:Diff/41905344 -21
3456 3676
Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie Specjalna:Diff/58484444 94 94 94
Bazylika Świętej Trójcy w Kobyłce Specjalna:Diff/58331465 436
Specjalna:Diff/25600708 0
Specjalna:Diff/25600668 743
Specjalna:Diff/25511868 16
Specjalna:Diff/25511855 54
Specjalna:Diff/25511832 588
1837 1837
Bazylika św. Anny w Kodniu Specjalna:Diff/30015637 7
Specjalna:Diff/30015622 253
260 260
Bazylika św. Antoniego w Padwie Specjalna:Diff/50326280 -16 -16 16
Bazylika św. Filipa Neri i św. Jana Chrzciciela w Studziannie Specjalna:Diff/46563784 -130 -130 130
Bazylika św. Franciszka z Asyżu w Krakowie Specjalna:Diff/59553218 1622 1622 1622
Bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie Specjalna:Diff/28170303 -204 -204 204
Bazylika św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie Specjalna:Diff/42346658 67 67 67
Bazylika św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie Specjalna:Diff/45318635 4
Specjalna:Diff/45318626 730
Specjalna:Diff/42242400 263
997 997
Bazylika św. Mikołaja w Bari Specjalna:Diff/57030673 153
Specjalna:Diff/57030451 1738
1891 1891
Bazylika św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim Specjalna:Diff/46597609 1229
Specjalna:Diff/38559555 74
1303 1303
Bazylika św. Wojciecha w Wąwolnicy Specjalna:Diff/41441858 198
Specjalna:Diff/41441799 67
Specjalna:Diff/41441789 347
Specjalna:Diff/41441733 35
Specjalna:Diff/41441695 2
Specjalna:Diff/41441675 561
Specjalna:Diff/41441656 -284
Specjalna:Diff/41441627 1700
Specjalna:Diff/41441456 126
Specjalna:Diff/41441435 113
2865 3433
Bałakława Specjalna:Diff/28937178 67 67 67
Bałta Specjalna:Diff/42700854 164
Specjalna:Diff/36213498 1007
Specjalna:Diff/36213311 306
1477 1477
Bałtowie Specjalna:Diff/51260977 92 92 92
Bałtyjsk Specjalna:Diff/42242661 519 519 519
Bałupiany Specjalna:Diff/49117619 70 70 70
Bear Stearns Specjalna:Diff/29229713 192 192 192
Beata Chomątowska Specjalna:Diff/44357022 -1
Specjalna:Diff/44357019 39
38 40
Bebelno-Wieś Specjalna:Diff/24860924 0
Specjalna:Diff/24860803 232
232 232
Beffroi Specjalna:Diff/36101465 208 208 208
Bejsce Specjalna:Diff/58521067 88 88 88
Belfer (serial telewizyjny) Specjalna:Diff/47860295 8 8 8
Beludżowie Specjalna:Diff/46684401 708 708 708
Beludżystan (kraina historyczna) Specjalna:Diff/46684427 122 122 122
Belweder w Warszawie Specjalna:Diff/32992308 785
Specjalna:Diff/32992150 -49
736 834
Bendery Specjalna:Diff/48549914 129 129 129
Benedykt Rejt Specjalna:Diff/52542689 308 308 308
Benedykt z Sandomierza Specjalna:Diff/45025131 149
Specjalna:Diff/44993115 226
Specjalna:Diff/34219896 -16
Specjalna:Diff/24332474 520
879 911
Berdyczów Specjalna:Diff/52762357 103
Specjalna:Diff/46840754 212
Specjalna:Diff/39460748 344
659 659
Bereza Specjalna:Diff/42345800 33 33 33
Berezna (rejon wołodarski) Specjalna:Diff/38433904 698 698 698
Bergen auf Rügen Specjalna:Diff/23518967 116 116 116
Berlin Tiergarten Specjalna:Diff/25340708 94
Specjalna:Diff/25340668 94
Specjalna:Diff/25340635 168
356 356
Bernard Law Montgomery Specjalna:Diff/52847253 52 52 52
Bernard Pretfic Specjalna:Diff/25087683 -6 -6 6
Bernard Pretwicz Specjalna:Diff/25262634 0
Specjalna:Diff/25095131 89
Specjalna:Diff/25094567 48
Specjalna:Diff/25087659 0
Specjalna:Diff/25086892 393
Specjalna:Diff/25080919 -2
Specjalna:Diff/25080908 216
Specjalna:Diff/25080714 1826
Specjalna:Diff/25080488 512
3082 3086
Bernard Szumborski Specjalna:Diff/53971576 1221
Specjalna:Diff/53971402 52
Specjalna:Diff/53971384 340
Specjalna:Diff/53971337 673
Specjalna:Diff/37772380 157
2443 2443
Bernard niemodliński Specjalna:Diff/45593991 312 312 312
Bernard świdnicki Specjalna:Diff/37665327 196 196 196
Bernardinus de Gianottis Specjalna:Diff/29612299 16
Specjalna:Diff/29187171 106
122 122
Bernardo Morando Specjalna:Diff/58858663 3
Specjalna:Diff/58858647 1
Specjalna:Diff/58849913 8
Specjalna:Diff/58849870 104
Specjalna:Diff/58849837 158
274 274
Bernhard Schmid Specjalna:Diff/57368478 1582
Specjalna:Diff/39277870 798
2380 2380
Bernhard von Prittwitz Specjalna:Diff/25087660 27 27 27
Berszad Specjalna:Diff/56513502 40
Specjalna:Diff/42705680 58
98 98
Berysław Specjalna:Diff/42700332 119
Specjalna:Diff/42700294 26
Specjalna:Diff/42700140 27
Specjalna:Diff/42700132 44
Specjalna:Diff/42699295 -2
Specjalna:Diff/42699291 15
Specjalna:Diff/42671057 431
Specjalna:Diff/42670949 209
Specjalna:Diff/42670816 15
Specjalna:Diff/42670812 196
Specjalna:Diff/42670691 89
Specjalna:Diff/42670619 330
Specjalna:Diff/42670581 58
Specjalna:Diff/42670576 416
1973 1977
Bezławki Specjalna:Diff/57369455 18
Specjalna:Diff/57369448 548
566 566
Bełchatów Specjalna:Diff/39705881 564 564 564
Biała Cerkiew Specjalna:Diff/57688703 20
Specjalna:Diff/57688695 547
Specjalna:Diff/52762366 104
Specjalna:Diff/45503550 347
Specjalna:Diff/45380566 187
Specjalna:Diff/45364499 702
Specjalna:Diff/38434843 1661
Specjalna:Diff/38434229 734
Specjalna:Diff/38294231 50
Specjalna:Diff/36231158 1781
Specjalna:Diff/36227604 2
Specjalna:Diff/35895684 74
Specjalna:Diff/35895620 129
6338 6338
Biała Rawska Specjalna:Diff/42001117 51 51 51
Biało-czerwono-biała flaga Białorusi Specjalna:Diff/49384295 20
Specjalna:Diff/49384264 74
Specjalna:Diff/49384240 840
934 934
Białoboki (Trzebiatów) Specjalna:Diff/53887731 1505
Specjalna:Diff/53887454 3767
5272 5272
Białobrzezie Specjalna:Diff/57410007 166 166 166
Białogard Specjalna:Diff/39096060 97 97 97
Białogród Specjalna:Diff/36689232 25 25 25
Białogród nad Dniestrem Specjalna:Diff/36282113 30
Specjalna:Diff/36282009 300
Specjalna:Diff/36281884 -10
320 340
Białoruska Republika Ludowa Specjalna:Diff/49323328 90
Specjalna:Diff/49323295 2057
Specjalna:Diff/48989397 4
Specjalna:Diff/48989392 546
Specjalna:Diff/48988867 198
Specjalna:Diff/23557887 46
2941 2941
Białostoczek (kolonia w gminie Zabłudów) Specjalna:Diff/55031811 451 451 451
Białowieża Specjalna:Diff/52492044 278
Specjalna:Diff/51183805 586
Specjalna:Diff/42864442 33
Specjalna:Diff/32704000 7
Specjalna:Diff/23698481 524
1428 1428
Białowieża Pałac Specjalna:Diff/45524016 314 314 314
Biały Bór Specjalna:Diff/49158081 175
Specjalna:Diff/49098856 59
Specjalna:Diff/49098837 281
515 515
Biały Gród (Moskwa) Specjalna:Diff/27574444 241 241 241
Biały Lew Specjalna:Diff/43365392 49 49 49
Białystok Specjalna:Diff/20207233 177 177 177
Biecz Specjalna:Diff/32731198 60 60 60
Bielsk Podlaski Specjalna:Diff/59450825 558
Specjalna:Diff/56807880 92
Specjalna:Diff/56807853 79
Specjalna:Diff/46565713 201
Specjalna:Diff/42484148 145
Specjalna:Diff/36912349 204
Specjalna:Diff/36912257 322
Specjalna:Diff/33217533 86
Specjalna:Diff/33217520 145
Specjalna:Diff/31797173 87
Specjalna:Diff/27578423 84
Specjalna:Diff/27578397 425
Specjalna:Diff/27578368 165
Specjalna:Diff/24973921 589
Specjalna:Diff/23676750 459
Specjalna:Diff/7476101 -317
Specjalna:Diff/7219877 51
Specjalna:Diff/6589070 204
Specjalna:Diff/6588857 69
Specjalna:Diff/6580900 6
Specjalna:Diff/6580884 44
3698 4332
Bielsk Podlaski (stacja kolejowa) Specjalna:Diff/26535326 13 13 13
Bieszenkowicze Specjalna:Diff/40525367 81 81 81
Biełoziersk Specjalna:Diff/43169712 75 75 75
Biełyj Specjalna:Diff/35998818 109
Specjalna:Diff/35998798 73
Specjalna:Diff/35907739 310
Specjalna:Diff/35896462 250
Specjalna:Diff/35887915 -26
Specjalna:Diff/35887851 643
Specjalna:Diff/35887728 32
Specjalna:Diff/35887674 3
Specjalna:Diff/35887652 -41
Specjalna:Diff/35887649 2421
3774 3908
Bijsk Specjalna:Diff/34089028 197 197 197
Billungowie Specjalna:Diff/37477747 74 74 74
Birdman (film) Specjalna:Diff/41968972 112
Specjalna:Diff/41968963 15
127 127
Birże Specjalna:Diff/48735616 21
Specjalna:Diff/32576230 34
Specjalna:Diff/9293933 50
Specjalna:Diff/6540547 269
374 374
Biskupice (powiat opatowski) Specjalna:Diff/55480764 657 657 657
Biskupice (województwo lubelskie) Specjalna:Diff/37376799 70
Specjalna:Diff/37376650 442
Specjalna:Diff/37376581 296
Specjalna:Diff/37376519 -264
Specjalna:Diff/37376513 686
1230 1758
Biskupie (dzielnica Kijowa) Specjalna:Diff/37601834 367 367 367
Biskupin (stanowisko archeologiczne) Specjalna:Diff/54385731 493 493 493
Biskupstwo kurlandzkie Specjalna:Diff/38080948 7 7 7
Bitwa Kazimierza z Miecławem Specjalna:Diff/33727220 119 119 119
Bitwa białostocka Specjalna:Diff/31667357 2 2 2
Bitwa nad Basią Specjalna:Diff/29741047 89 89 89
Bitwa nad Bzurą 1914 Specjalna:Diff/39801403 976 976 976
Bitwa nad Sommą Specjalna:Diff/39801345 61 61 61
Bitwa nad Trejderą Specjalna:Diff/36698382 24 24 24
Bitwa nad Wiedroszą Specjalna:Diff/29203184 226 226 226
Bitwa nad jeziorami mazurskimi (1915) Specjalna:Diff/57547987 126 126 126
Bitwa nad jeziorem Narocz Specjalna:Diff/57547604 128 128 128
Bitwa nad Święcianą Specjalna:Diff/48878253 562
Specjalna:Diff/48878218 694
1256 1256
Bitwa nad Żółtymi Wodami Specjalna:Diff/49592136 800 800 800
Bitwa o Kijów (1941) Specjalna:Diff/48560560 22 22 22
Bitwa o Kołobrzeg Specjalna:Diff/49289686 366
Specjalna:Diff/21597805 20
386 386
Bitwa o Lwów (1918–1919) Specjalna:Diff/41061276 -19
Specjalna:Diff/41061233 370
Specjalna:Diff/41061008 106
Specjalna:Diff/41056463 24
Specjalna:Diff/41056268 112
593 631
Bitwa o Mont Ormel Specjalna:Diff/40402460 97 97 97
Bitwa o Poznań Specjalna:Diff/21597814 17 17 17
Bitwa o Wilno Specjalna:Diff/53845877 0
Specjalna:Diff/53845713 0
0 0
Bitwa o las Hürtgen Specjalna:Diff/36641680 57 57 57
Bitwa o wzgórza Seelow Specjalna:Diff/29786785 1
Specjalna:Diff/29786779 122
123 123
Bitwa pod Batohem Specjalna:Diff/34135807 143 143 143
Bitwa pod Beresteczkiem Specjalna:Diff/49047635 584
Specjalna:Diff/37736352 102
686 686
Bitwa pod Białą Cerkwią (1651) Specjalna:Diff/49047520 1771 1771 1771
Bitwa pod Boryspolem Specjalna:Diff/42345755 -13
Specjalna:Diff/42345703 68
Specjalna:Diff/36942674 5
Specjalna:Diff/36942657 4
Specjalna:Diff/36942649 81
145 171
Bitwa pod Brańskiem Specjalna:Diff/51167635 0
Specjalna:Diff/51167634 25
25 25
Bitwa pod Cedynią Specjalna:Diff/31767850 -13 -13 13
Bitwa pod Chocimiem (1621) Specjalna:Diff/59052933 1033 1033 1033
Bitwa pod Chocimiem (1673) Specjalna:Diff/42670413 0
Specjalna:Diff/42670378 0
Specjalna:Diff/42670373 374
374 374
Bitwa pod Czarnem Specjalna:Diff/46429811 873 873 873
Bitwa pod Dąbkami Specjalna:Diff/36669629 4 4 4
Bitwa pod Falaise Specjalna:Diff/40402450 177 177 177
Bitwa pod Grotnikami Specjalna:Diff/45277493 19
Specjalna:Diff/45277086 99
Specjalna:Diff/45277078 -99
19 217
Bitwa pod Grunwaldem Specjalna:Diff/29415134 129
Specjalna:Diff/22256570 -6
123 135
Bitwa pod Grunwaldem (obraz Jana Matejki) Specjalna:Diff/32856872 214
Specjalna:Diff/32856801 63
Specjalna:Diff/32856779 406
Specjalna:Diff/32847000 224
Specjalna:Diff/32846886 -2
Specjalna:Diff/32846855 281
1186 1190
Bitwa pod Górznem Specjalna:Diff/46429822 89
Specjalna:Diff/44302528 74
Specjalna:Diff/35876617 26
189 189
Bitwa pod Halbe Specjalna:Diff/24315392 4 4 4
Bitwa pod Hodowem Specjalna:Diff/53694263 237
Specjalna:Diff/49581794 -1
Specjalna:Diff/45010650 165
Specjalna:Diff/45010215 27
Specjalna:Diff/45010038 1907
Specjalna:Diff/45009395 29
2364 2366
Bitwa pod Jezierną Specjalna:Diff/58302505 1968 1968 1968
Bitwa pod Kalazinem Specjalna:Diff/35885257 759
Specjalna:Diff/35884907 2
Specjalna:Diff/35884900 74
Specjalna:Diff/35884755 29
Specjalna:Diff/35884748 13
Specjalna:Diff/35884720 116
Specjalna:Diff/35884688 61
Specjalna:Diff/35884593 104
Specjalna:Diff/35884583 61
Specjalna:Diff/35884530 45
Specjalna:Diff/35884517 2091
3355 3355
Bitwa pod Kiesią (1626) Specjalna:Diff/57853519 18
Specjalna:Diff/57853479 178
Specjalna:Diff/57852632 1539
1735 1735
Bitwa pod Kliszowem Specjalna:Diff/56765233 251 251 251
Bitwa pod Kobryniem Specjalna:Diff/39281396 172 172 172
Bitwa pod Komarowem Specjalna:Diff/46736219 2
Specjalna:Diff/46736199 390
Specjalna:Diff/46736164 272
Specjalna:Diff/46735964 206
Specjalna:Diff/46735899 79
Specjalna:Diff/46735807 38
987 987
Bitwa pod Konotopem Specjalna:Diff/38721370 26
Specjalna:Diff/38721282 -2
Specjalna:Diff/38721278 1281
1305 1309
Bitwa pod Kopystrzyniem Specjalna:Diff/34206466 141 141 141
Bitwa pod Korsuniem Specjalna:Diff/49589904 564 564 564
Bitwa pod Kowalewem Specjalna:Diff/58288772 63
Specjalna:Diff/58288757 28
Specjalna:Diff/58288746 170
Specjalna:Diff/58288610 6873
7134 7134
Bitwa pod Krakowem Specjalna:Diff/57548001 -12 -12 12
Bitwa pod Kumejkami Specjalna:Diff/42096979 23 23 23
Bitwa pod Kuszlikami Specjalna:Diff/53813690 2621
Specjalna:Diff/29733445 205
Specjalna:Diff/29733347 141
2967 2967
Bitwa pod Lachowcami Specjalna:Diff/36268836 135 135 135
Bitwa pod Legnicą Specjalna:Diff/30767170 108
Specjalna:Diff/23848068 34
142 142
Bitwa pod Lelowem Specjalna:Diff/36203735 118 118 118
Bitwa pod Lesienicami Specjalna:Diff/41055239 42 42 42
Bitwa pod Lesznem Specjalna:Diff/58296634 7 7 7
Bitwa pod Limanową Specjalna:Diff/43512854 442
Specjalna:Diff/39739452 36
Specjalna:Diff/39739437 11
489 489
Bitwa pod Linköping Specjalna:Diff/38448700 473 473 473
Bitwa pod Liwem Specjalna:Diff/33817633 -2 -2 2
Bitwa pod Lubiszewem Specjalna:Diff/44550620 403 403 403
Bitwa pod Lwowem (1695) Specjalna:Diff/40998446 95
Specjalna:Diff/40998412 80
175 175
Bitwa pod Moskwą (1612) Specjalna:Diff/27591737 24 24 24
Bitwa pod Newlem Specjalna:Diff/42418024 47
Specjalna:Diff/39200346 0
Specjalna:Diff/39188628 32
Specjalna:Diff/39188621 2
Specjalna:Diff/39188614 25
Specjalna:Diff/39188585 31
Specjalna:Diff/39180063 17
Specjalna:Diff/39180052 951
Specjalna:Diff/39175295 8
Specjalna:Diff/39175291 30
Specjalna:Diff/39175273 -65
Specjalna:Diff/39175221 28
Specjalna:Diff/39175214 29
Specjalna:Diff/39175208 -28
Specjalna:Diff/39175204 4301
5408 5594
Bitwa pod Niemenczynem Specjalna:Diff/36196803 -6 -6 6
Bitwa pod Ochmatowem (1644) Specjalna:Diff/49590018 447 447 447
Bitwa pod Orszą (1508) Specjalna:Diff/49058638 2374 2374 2374
Bitwa pod Orszą (1514) Specjalna:Diff/25576378 18 18 18
Bitwa pod Ostrówkiem Specjalna:Diff/36401676 11
Specjalna:Diff/36401655 1002
1013 1013
Bitwa pod Oszmianą (1432) Specjalna:Diff/54229892 221
Specjalna:Diff/54229854 14
Specjalna:Diff/54229847 -50
Specjalna:Diff/54229842 0
Specjalna:Diff/54229834 261
Specjalna:Diff/54229819 1631
2077 2177
Bitwa pod Pakosławiem Specjalna:Diff/46477174 -27 -27 27
Bitwa pod Piątkiem (1593) Specjalna:Diff/44532460 -9 -9 9
Bitwa pod Piławcami Specjalna:Diff/49590236 639 639 639
Bitwa pod Pogonią Specjalna:Diff/36203793 118 118 118
Bitwa pod Ponarami Specjalna:Diff/33817377 199 199 199
Bitwa pod Połonką Specjalna:Diff/45245175 237
Specjalna:Diff/35876869 97
Specjalna:Diff/29464109 18
Specjalna:Diff/29464106 0
352 352
Bitwa pod Prostkami Specjalna:Diff/29293468 0
Specjalna:Diff/29292348 16
16 16
Bitwa pod Pyzdrami (1331) Specjalna:Diff/53956980 1 1 1
Bitwa pod Płowcami Specjalna:Diff/53956276 1593
Specjalna:Diff/28149776 3
Specjalna:Diff/28149754 851
Specjalna:Diff/28149166 -2
Specjalna:Diff/28148980 1703
Specjalna:Diff/28148293 71
Specjalna:Diff/28148270 152
4371 4375
Bitwa pod Radgoszczą Specjalna:Diff/48377237 46 46 46
Bitwa pod Rowinami (1282) Specjalna:Diff/37988016 473 473 473
Bitwa pod Siemiatyczami Specjalna:Diff/32704726 52
Specjalna:Diff/29772049 76
128 128
Bitwa pod Siewierzem Specjalna:Diff/28772746 61 61 61
Bitwa pod Smoleńskiem (1633–1634) Specjalna:Diff/47145537 -19
Specjalna:Diff/47145535 21
2 40
Bitwa pod Stawiszczami Specjalna:Diff/53810061 108
Specjalna:Diff/53810042 520
628 628
Bitwa pod Stołupianami Specjalna:Diff/24876924 150 150 150
Bitwa pod Tannenbergiem Specjalna:Diff/57547583 389 389 389
Bitwa pod Trojanowem Specjalna:Diff/51167704 2
Specjalna:Diff/51167700 5289
Specjalna:Diff/51167695 571
5862 5862
Bitwa pod Trzcianą Specjalna:Diff/46429780 95
Specjalna:Diff/45650974 208
303 303
Bitwa pod Tykocinem (1656) Specjalna:Diff/38862695 78 78 78
Bitwa pod Ujściem (1655) Specjalna:Diff/43300441 165
Specjalna:Diff/43300402 227
392 392
Bitwa pod Warszawą 1944 Specjalna:Diff/27674260 1686 1686 1686
Bitwa pod Warszawą i Iwangorodem (Dęblinem) Specjalna:Diff/33322008 82 82 82
Bitwa pod Werkami Specjalna:Diff/53844925 416
Specjalna:Diff/29742212 92
Specjalna:Diff/29742060 6
Specjalna:Diff/29742040 20
Specjalna:Diff/29742016 370
Specjalna:Diff/29741866 4191
5095 5095
Bitwa pod Wiedniem Specjalna:Diff/54095810 345 345 345
Bitwa pod Witebskiem Specjalna:Diff/37482975 0
Specjalna:Diff/37482970 111
Specjalna:Diff/37426123 7
Specjalna:Diff/37426115 43
Specjalna:Diff/37426013 -3
Specjalna:Diff/37426008 346
Specjalna:Diff/37425918 2147
2651 2657
Bitwa pod Wiłkomierzem Specjalna:Diff/45276940 82
Specjalna:Diff/29821473 -35
Specjalna:Diff/29789345 85
Specjalna:Diff/27991810 717
Specjalna:Diff/27991641 299
1148 1218
Bitwa pod Zborowem Specjalna:Diff/58225460 460
Specjalna:Diff/58225362 215
Specjalna:Diff/58223808 60
Specjalna:Diff/58223795 91
Specjalna:Diff/58223784 1309
Specjalna:Diff/58223235 1662
Specjalna:Diff/58217765 11647
Specjalna:Diff/49590425 61
Specjalna:Diff/49590359 232
Specjalna:Diff/41118200 1075
Specjalna:Diff/41118053 86
16898 16898
Bitwa pod Łowczówkiem Specjalna:Diff/54633829 204 204 204
Bitwa pod Ścianą Specjalna:Diff/37427723 1177 1177 1177
Bitwa pod Świecinem Specjalna:Diff/50645961 121
Specjalna:Diff/50645907 131
Specjalna:Diff/27702885 914
1166 1166
Bitwa pod Żarnowem Specjalna:Diff/42384899 96
Specjalna:Diff/42384887 95
Specjalna:Diff/42384874 189
380 380
Bitwa pod Żelenicami Specjalna:Diff/55600236 62
Specjalna:Diff/55599784 498
Specjalna:Diff/55599679 3138
3698 3698
Bitwa pod Żwańcem Specjalna:Diff/58302266 175
Specjalna:Diff/58302173 101
276 276
Bitwa żorska (1945) Specjalna:Diff/21597571 0 0 0
Bitwy pod Parkanami Specjalna:Diff/48863963 37
Specjalna:Diff/48863930 57
Specjalna:Diff/48863917 125
219 219
Biuro projektowe Fellner & Helmer Specjalna:Diff/46758787 60
Specjalna:Diff/46758742 85
145 145
Biórków Wielki Specjalna:Diff/58954940 535 535 535
Blanki Specjalna:Diff/37208937 4 4 4
Blekinge Specjalna:Diff/24133361 26 26 26
Bobowa Specjalna:Diff/43695133 1
Specjalna:Diff/43695112 195
196 196
Bobrowniki (województwo kujawsko-pomorskie) Specjalna:Diff/36623716 7 7 7
Bobrujsk Specjalna:Diff/49047222 123
Specjalna:Diff/39158775 75
Specjalna:Diff/25643094 248
Specjalna:Diff/25642863 -10
Specjalna:Diff/25642848 -56
Specjalna:Diff/25642837 62
Specjalna:Diff/25642489 1686
Specjalna:Diff/25642031 52
Specjalna:Diff/25642026 263
2443 2575
Bobrówka (powiat hajnowski) Specjalna:Diff/56460521 164
Specjalna:Diff/56460510 1088
1252 1252
Bochotnica Specjalna:Diff/26176844 4
Specjalna:Diff/26172413 1290
1294 1294
Bodzentyn Specjalna:Diff/26466375 119
Specjalna:Diff/26175855 -1
Specjalna:Diff/26175850 80
198 200
Bogatynia Specjalna:Diff/53399572 98
Specjalna:Diff/53399565 196
Specjalna:Diff/53399551 76
370 370
Bogdany (powiat braniewski) Specjalna:Diff/48920018 1195 1195 1195
Bogdany (powiat olsztyński) Specjalna:Diff/57347996 974 974 974
Bogucice Specjalna:Diff/31983201 71 71 71
Boguszewo (województwo kujawsko-pomorskie) Specjalna:Diff/49154613 352 352 352
Bogusław Fryderyk Radziwiłł Specjalna:Diff/37437876 -1 -1 1
Bogusław Jerzy Słuszka Specjalna:Diff/44106844 24
Specjalna:Diff/44106816 87
111 111
Bogusław Radziwiłł Specjalna:Diff/39797505 -12
Specjalna:Diff/26471396 198
186 210
Bogusław Wolniewicz Specjalna:Diff/44854276 323 323 323
Bohdan Chmielnicki Specjalna:Diff/22242031 120
Specjalna:Diff/22236184 -10
110 130
Bohdan Guerquin Specjalna:Diff/43587066 1054 1054 1054
Bohdan Różyński Specjalna:Diff/37979387 14
Specjalna:Diff/37979362 97
111 111
Bohdan Urbanowicz Specjalna:Diff/42701196 73 73 73
Bohorodyczyn Specjalna:Diff/57241942 266 266 266
Bohusz Korecki Specjalna:Diff/25366271 291
Specjalna:Diff/25087723 0
291 291
Bolesław I Chrobry Specjalna:Diff/39530173 296
Specjalna:Diff/39461595 24
320 320
Bolesław II Szczodry Specjalna:Diff/57686837 191
Specjalna:Diff/57686806 123
314 314
Bolesław II mazowiecki Specjalna:Diff/36243091 52 52 52
Bolesław III Krzywousty Specjalna:Diff/40560401 232
Specjalna:Diff/40559981 1056
1288 1288
Bolesław III płocki Specjalna:Diff/29963078 68 68 68
Bolesław IV warszawski Specjalna:Diff/29414653 14
Specjalna:Diff/29414648 150
Specjalna:Diff/29318138 11
175 175
Bolesław Kukiel Specjalna:Diff/52862706 558
Specjalna:Diff/52862425 98
656 656
Bolesław V Wstydliwy Specjalna:Diff/51723624 313 313 313
Bolesław oleśnicki Specjalna:Diff/26508275 95 95 95
Bolesławiec Specjalna:Diff/26052967 231 231 231
Borek (Wrocław) Specjalna:Diff/57348274 42
Specjalna:Diff/57348262 120
162 162
Boris Spasski Specjalna:Diff/54985580 16 16 16
Boris Szczerbina Specjalna:Diff/56723954 972 972 972
Borkowo (województwo kujawsko-pomorskie) Specjalna:Diff/32291532 172 172 172
Boruny Specjalna:Diff/57770067 95
Specjalna:Diff/24103416 1808
1903 1903
Borys Kowerda Specjalna:Diff/47923249 175 175 175
Boryspol Specjalna:Diff/36942619 45
Specjalna:Diff/36942616 370
Specjalna:Diff/36942586 127
542 542
Borysów Specjalna:Diff/32865342 485
Specjalna:Diff/32865278 79
Specjalna:Diff/32865234 374
Specjalna:Diff/29972572 375
1313 1313
Borów Polski Specjalna:Diff/53418143 832
Specjalna:Diff/53418097 885
1717 1717
Boćki Specjalna:Diff/6936890 3
Specjalna:Diff/6936868 97
Specjalna:Diff/6885791 55
Specjalna:Diff/6542032 286
441 441
Bołgar Specjalna:Diff/51205388 399 399 399
Bołszowce Specjalna:Diff/46950436 596 596 596
Boże (województwo warmińsko-mazurskie) Specjalna:Diff/52583952 422
Specjalna:Diff/46345320 717
1139 1139
Bracia dobrzyńscy Specjalna:Diff/29456665 351
Specjalna:Diff/29456139 1835
2186 2186
Bracia polscy Specjalna:Diff/43879402 -24
Specjalna:Diff/43879383 280
Specjalna:Diff/43879325 143
399 447
Bracław Specjalna:Diff/46845420 86
Specjalna:Diff/39014535 66
152 152
Brahin Specjalna:Diff/52355029 1175
Specjalna:Diff/40507782 90
Specjalna:Diff/40507718 20
1285 1285
Brama Bartłomieja Berrecciego na Wawelu Specjalna:Diff/58475245 209
Specjalna:Diff/58417806 137
Specjalna:Diff/58415102 561
Specjalna:Diff/39705307 -24
Specjalna:Diff/39705272 153
Specjalna:Diff/39705210 35
1071 1119
Brama Herbowa na Wawelu Specjalna:Diff/39590100 9
Specjalna:Diff/39590085 61
70 70
Brama Krakowska w Warszawie Specjalna:Diff/35804964 66 66 66
Brama Odrzańska w Brzegu Specjalna:Diff/58184331 4 4 4
Brama Prochowa w Pradze Specjalna:Diff/37724531 410 410 410
Brama Smoleńska Specjalna:Diff/36246970 201
Specjalna:Diff/35907877 255
Specjalna:Diff/33446591 14
Specjalna:Diff/29367474 69
Specjalna:Diff/25625272 40
Specjalna:Diff/25621926 71
Specjalna:Diff/25621574 6
Specjalna:Diff/25621544 291
Specjalna:Diff/25621417 39
Specjalna:Diff/25607672 -1
Specjalna:Diff/25607668 925
1910 1912
Brama Wazów na Wawelu Specjalna:Diff/39545398 75
Specjalna:Diff/39545389 8
83 83
Brama Zielona Specjalna:Diff/23832599 -18
Specjalna:Diff/23832589 1
Specjalna:Diff/23832580 67
50 86
Brama Złota w Gdańsku Specjalna:Diff/59020762 -31 -31 31
Branda de Castiglione Specjalna:Diff/36639699 118 118 118
Branice (Kraków) Specjalna:Diff/45737130 60
Specjalna:Diff/45737057 1047
1107 1107
Braszów Specjalna:Diff/54424388 2261
Specjalna:Diff/54128352 99
2360 2360
Brasław Specjalna:Diff/32837560 563 563 563
Brańsk Specjalna:Diff/29757950 90
Specjalna:Diff/29757775 45
Specjalna:Diff/23570852 11
146 146
Brema Specjalna:Diff/40527189 204 204 204
Breń (powiat dąbrowski) Specjalna:Diff/40149184 445
Specjalna:Diff/40149161 200
645 645
Brno Specjalna:Diff/37724642 435 435 435
Brodnica Specjalna:Diff/27757355 0 0 0
Brody (miasto) Specjalna:Diff/42058144 120
Specjalna:Diff/9294266 49
169 169
Brok Specjalna:Diff/29399155 18
Specjalna:Diff/25250417 12
Specjalna:Diff/23958781 42
Specjalna:Diff/23958768 146
Specjalna:Diff/23958596 955
1173 1173
Bronice (województwo lubelskie) Specjalna:Diff/58822775 1667 1667 1667
Bronikowo (województwo zachodniopomorskie) Specjalna:Diff/42639512 52 52 52
Broniszewice Specjalna:Diff/25544924 1115 1115 1115
Bronisław Geremek Specjalna:Diff/30347137 0 0 0
Bronisław Komorowski Specjalna:Diff/21617588 62
Specjalna:Diff/21617190 30
92 92
Browar Królewski w Krakowie Specjalna:Diff/57654077 20
Specjalna:Diff/57654047 144
164 164
Brońsko Specjalna:Diff/45589801 55 55 55
Bruksela Specjalna:Diff/22736219 417 417 417
Bruno z Kwerfurtu Specjalna:Diff/57714050 173 173 173
Bruszczewo Specjalna:Diff/39546365 548 548 548
Brygada Świętokrzyska Specjalna:Diff/45656312 45 45 45
Bryggen Specjalna:Diff/49320298 297 297 297
Brzetysław I Specjalna:Diff/33709063 0 0 0
Brzezie Specjalna:Diff/25446628 51 51 51
Brzezinka (województwo dolnośląskie) Specjalna:Diff/48935948 25 25 25
Brześć Specjalna:Diff/56459464 719
Specjalna:Diff/43598525 50
Specjalna:Diff/39104601 131
Specjalna:Diff/38403792 37
Specjalna:Diff/25371336 44
Specjalna:Diff/25077890 13
Specjalna:Diff/25077666 589
Specjalna:Diff/23723331 302
Specjalna:Diff/23723186 29
Specjalna:Diff/23723088 290
Specjalna:Diff/23570883 0
Specjalna:Diff/23570764 421
Specjalna:Diff/23560988 506
Specjalna:Diff/8636087 1103
Specjalna:Diff/8635935 -8
Specjalna:Diff/8635870 225
Specjalna:Diff/8635724 190
Specjalna:Diff/8635641 866
Specjalna:Diff/8634656 76
5583 5599
Brześć Kujawski Specjalna:Diff/57826150 1101 1101 1101
Brzeźnio Specjalna:Diff/58490002 90 90 90
Brzeżany Specjalna:Diff/52603782 503
Specjalna:Diff/48335961 5
Specjalna:Diff/37575010 85
Specjalna:Diff/9293898 52
645 645
Brzostek Specjalna:Diff/58988890 148 148 148
Bród (geografia) Specjalna:Diff/43526919 12 12 12
Bródno Podgrodzie Specjalna:Diff/39531333 413 413 413
Buczacz Specjalna:Diff/30379645 553
Specjalna:Diff/24021432 27
Specjalna:Diff/24021385 1338
Specjalna:Diff/9294280 51
1969 1969
Budapeszt Specjalna:Diff/36087088 359 359 359
Budiwoj Specjalna:Diff/44207185 275 275 275
Budowla obronna w Fałkowie Specjalna:Diff/42029814 201
Specjalna:Diff/42029757 24
225 225
Budsław Specjalna:Diff/24043384 329 329 329
Budy (powiat hajnowski) Specjalna:Diff/24060252 157
Specjalna:Diff/23914912 17
174 174
Budynek administracji na Wawelu Specjalna:Diff/39544707 42
Specjalna:Diff/39487381 166
208 208
Budynek przy Smoczej Jamie Specjalna:Diff/38558578 -36
Specjalna:Diff/25359013 716
680 752
Budynek łazienek Teodozji Majewskiej Specjalna:Diff/39273357 329 329 329
Budzanów Specjalna:Diff/51506857 1414
Specjalna:Diff/9294293 53
1467 1467
Budziak Specjalna:Diff/33250981 118 118 118
Budzistowo (grodzisko) Specjalna:Diff/48978321 -3
Specjalna:Diff/48978294 2457
Specjalna:Diff/40763762 67
2521 2527
Bujwidze Specjalna:Diff/47445797 98
Specjalna:Diff/47445763 170
Specjalna:Diff/47445718 2687
2955 2955
Buk (powiat goleniowski) Specjalna:Diff/41871602 530 530 530
Buksztel Specjalna:Diff/33193679 135 135 135
Bulgari Specjalna:Diff/54028888 97
Specjalna:Diff/54028862 98
Specjalna:Diff/54028836 208
Specjalna:Diff/54028728 118
521 521
Bunt Koggego Specjalna:Diff/53799198 242 242 242
Bunt wójta Alberta Specjalna:Diff/37161849 49
Specjalna:Diff/28362111 92
Specjalna:Diff/28361953 427
Specjalna:Diff/22732668 418
Specjalna:Diff/22732594 249
1235 1235
Bunt Żeligowskiego Specjalna:Diff/31663801 470
Specjalna:Diff/30514678 194
Specjalna:Diff/28401004 159
823 823
Burano Specjalna:Diff/50136884 101 101 101
Burbiszki (Litwa) Specjalna:Diff/37754020 309 309 309
Burchard Christoph von Munnich Specjalna:Diff/42864689 38 38 38
Busk Specjalna:Diff/46928924 1293 1293 1293
Busza Specjalna:Diff/41440038 -17
Specjalna:Diff/41439949 1065
1048 1082
Busówno Specjalna:Diff/46611245 38 38 38
Bułgar Wielki Specjalna:Diff/43425615 589 589 589
Bułgaria Wołżańsko-Kamska Specjalna:Diff/57904358 20
Specjalna:Diff/57904353 170
190 190
Buńczuk Specjalna:Diff/46489508 66 66 66
Bużyski Specjalna:Diff/37980178 147
Specjalna:Diff/36370388 67
214 214
Bychawa Specjalna:Diff/57698665 2105
Specjalna:Diff/57698553 -5
Specjalna:Diff/57698552 143
Specjalna:Diff/57698545 41
Specjalna:Diff/57698544 447
2731 2741
Bychów Specjalna:Diff/57989010 53
Specjalna:Diff/57988923 1594
Specjalna:Diff/49982716 193
Specjalna:Diff/49047181 232
Specjalna:Diff/49047108 3686
Specjalna:Diff/49046475 280
Specjalna:Diff/49046417 2981
Specjalna:Diff/36246474 29
9048 9048
Bydlin Specjalna:Diff/58688350 757 757 757
Bytów Specjalna:Diff/52624835 31
Specjalna:Diff/52624468 -41
Specjalna:Diff/52624454 1296
1286 1368
Bóbrka (Ukraina) Specjalna:Diff/50881241 700
Specjalna:Diff/50872585 9
Specjalna:Diff/50872575 -137
Specjalna:Diff/50872559 117
689 963
Błonie Specjalna:Diff/24262432 800 800 800
Caorle Specjalna:Diff/55717112 150
Specjalna:Diff/55717047 14
Specjalna:Diff/55717026 1178
1342 1342
Carcassonne Specjalna:Diff/43671760 -172 -172 172
Carewo Zajmiszcze Specjalna:Diff/27569903 28 28 28
Cariowo Zajmiszcze Specjalna:Diff/27569881 28 28 28
Cariowo-Zajmiszcze Specjalna:Diff/27589740 93
Specjalna:Diff/27569936 78
Specjalna:Diff/27569913 0
Specjalna:Diff/27569902 0
Specjalna:Diff/27569880 0
171 171
Carl Carlsson Gyllenhielm Specjalna:Diff/51455784 134
Specjalna:Diff/51455729 2
Specjalna:Diff/51455725 132
Specjalna:Diff/51455687 76
344 344
Carl Friedrich Pöppelmann Specjalna:Diff/58407030 175
Specjalna:Diff/58406919 725
900 900
Carstwo Rosyjskie Specjalna:Diff/55958606 7 7 7
Casal di Principe Specjalna:Diff/57650045 679
Specjalna:Diff/57649995 76
755 755
Cefalù Specjalna:Diff/21381151 0
Specjalna:Diff/21381130 150
150 150
Cegłów (powiat miński) Specjalna:Diff/39240587 261 261 261
Celestyn V Specjalna:Diff/59336923 426
Specjalna:Diff/59326019 426
852 852
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” Specjalna:Diff/59530096 5721 5721 5721
Cerkiew Dziesięcinna w Kijowie Specjalna:Diff/52906644 298 298 298
Cerkiew Narodzenia Matki Bożej w Murowance Specjalna:Diff/41659383 48
Specjalna:Diff/39257361 43
Specjalna:Diff/39257243 67
Specjalna:Diff/39257234 -111
Specjalna:Diff/39257183 87
Specjalna:Diff/39231740 432
566 788
Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bielsku Podlaskim Specjalna:Diff/33195989 149
Specjalna:Diff/33195966 284
Specjalna:Diff/33195839 127
Specjalna:Diff/33195094 32
Specjalna:Diff/24973496 -82
510 674
Cerkiew Objawienia Pańskiego w Ostrogu Specjalna:Diff/37992421 46 46 46
Cerkiew Opieki Matki Bożej w Dudakowiczach Specjalna:Diff/58573310 203 203 203
Cerkiew Spaska na Berestowie Specjalna:Diff/52907257 201
Specjalna:Diff/52906828 429
Specjalna:Diff/52906594 510
1140 1140
Cerkiew Trzech Świętych Hierarchów w Kijowie Specjalna:Diff/52906688 337 337 337
Cerkiew Wołoska we Lwowie Specjalna:Diff/54119729 991 991 991
Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczebrzeszynie Specjalna:Diff/46605447 2035 2035 2035
Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim Specjalna:Diff/33217284 5
Specjalna:Diff/33216913 122
Specjalna:Diff/24973423 25
Specjalna:Diff/24973399 93
245 245
Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Witebsku Specjalna:Diff/58527445 280
Specjalna:Diff/58527272 0
Specjalna:Diff/58527267 19
Specjalna:Diff/25536208 29
328 328
Cerkiew Zwiastowania w Witebsku Specjalna:Diff/47165891 553
Specjalna:Diff/44579564 4
557 557
Cerkiew cmentarna Świętej Trójcy w Bielsku Podlaskim Specjalna:Diff/46565731 15
Specjalna:Diff/46565727 3
18 18
Cerkiew Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Szczytach-Dzięciołowie Specjalna:Diff/58982622 831 831 831
Cerkiew Św. Trójcy i klasztor Bazylianów w Wilnie Specjalna:Diff/58480365 193 193 193
Cerkiew Świętego Ducha w Mińsku Specjalna:Diff/39004481 75 75 75
Cerkiew Świętego Onufrego w Husiatynie Specjalna:Diff/50078024 77
Specjalna:Diff/50078016 314
391 391
Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lewkowie Starym Specjalna:Diff/39836148 38 38 38
Cerkiew Świętych Braci Machabeuszy w uroczysku Krynoczka Specjalna:Diff/33217766 49 49 49
Cerkiew św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie Specjalna:Diff/56314479 65 65 65
Cerkiew św. Apostoła Jana Teologa w Nowoberezowie Specjalna:Diff/33211956 46 46 46
Cerkiew św. Bazylego we Włodzimierzu Wołyńskim Specjalna:Diff/48541979 92
Specjalna:Diff/48541967 102
Specjalna:Diff/48541837 95
Specjalna:Diff/48541758 27
Specjalna:Diff/48541750 508
Specjalna:Diff/48539670 -240
Specjalna:Diff/48539608 1133
Specjalna:Diff/46841062 162
1879 2359
Cerkiew św. Michała Archanioła w Bielsku Podlaskim Specjalna:Diff/33217308 77
Specjalna:Diff/33216746 99
176 176
Cerkiew św. Michała Archanioła w Synkowiczach Specjalna:Diff/39257290 67
Specjalna:Diff/39240473 48
Specjalna:Diff/39230325 89
Specjalna:Diff/39229675 -43
Specjalna:Diff/39229666 1321
Specjalna:Diff/39225839 -79
1403 1647
Cerkiew św. Michała Archanioła w Trześciance Specjalna:Diff/59313617 64 64 64
Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Wołczynie Specjalna:Diff/58475124 274
Specjalna:Diff/58412639 6
Specjalna:Diff/58412629 26
Specjalna:Diff/58412494 8
Specjalna:Diff/58409821 126
Specjalna:Diff/58409750 -8
Specjalna:Diff/58406723 240
672 688
Cerkiew św. Mikołaja w Braszowie Specjalna:Diff/54423731 214 214 214
Cerkiew św. Mikołaja w Brześciu (nieistniejąca) Specjalna:Diff/47166021 130
Specjalna:Diff/41658859 48
178 178
Cerkiew św. Mikołaja w Drohiczynie Specjalna:Diff/55618448 525
Specjalna:Diff/55618423 310
Specjalna:Diff/33228148 144
Specjalna:Diff/29441317 60
Specjalna:Diff/23677411 1176
2215 2215
Cerkiew św. Mikołaja w Kleszczelach Specjalna:Diff/32323697 9 9 9
Cerkiew św. Mikołaja w Kleszczelach (XVI w.–1915) Specjalna:Diff/59313962 49 49 49
Cezar Borgia Specjalna:Diff/36507026 51 51 51
Chalno Specjalna:Diff/57117732 65
Specjalna:Diff/57112541 141
206 206
Chanat Kazański Specjalna:Diff/49120539 207 207 207
Chanat Krymski Specjalna:Diff/58302314 563
Specjalna:Diff/57853358 3455
Specjalna:Diff/37949988 52
Specjalna:Diff/37949940 14
Specjalna:Diff/37949924 386
Specjalna:Diff/37941149 357
4827 4827
Chanat Syberyjski Specjalna:Diff/38170023 67 67 67
Charenza Specjalna:Diff/23518986 689
Specjalna:Diff/23518959 887
1576 1576
Charków Specjalna:Diff/39209695 1
Specjalna:Diff/39209687 44
Specjalna:Diff/39209677 -2
Specjalna:Diff/39209668 380
Specjalna:Diff/37654072 1516
1939 1943
Charles-Paris d’Orléans-Longueville Specjalna:Diff/58373341 25 25 25
Chałupki (województwo dolnośląskie) Specjalna:Diff/57201456 930 930 930
Chersoń Specjalna:Diff/38918534 -1 -1 1
Chełmce (województwo świętokrzyskie) Specjalna:Diff/50212541 4870 4870 4870
Chełmno Specjalna:Diff/25660302 242 242 242
Chełmsko Śląskie Specjalna:Diff/45649922 91
Specjalna:Diff/45649846 68
159 159
Chicago Specjalna:Diff/48160002 74
Specjalna:Diff/48159970 59
Specjalna:Diff/48159938 1155
1288 1288
Chlebnia Specjalna:Diff/58597467 284
Specjalna:Diff/58597464 71
355 355
Chlewiska (powiat szydłowiecki) Specjalna:Diff/57114648 31
Specjalna:Diff/24847357 -22
9 53
Chmielnicki Specjalna:Diff/55947786 523
Specjalna:Diff/43130696 25
Specjalna:Diff/43130664 1023
1571 1571
Chmielnik (Ukraina) Specjalna:Diff/45185463 106 106 106
Chmielno (województwo pomorskie) Specjalna:Diff/50523289 250
Specjalna:Diff/50523263 1279
Specjalna:Diff/50523214 105
1634 1634
Chobienia (powiat lubiński) Specjalna:Diff/55660167 135
Specjalna:Diff/55660075 856
Specjalna:Diff/48011106 360
Specjalna:Diff/48011103 142
1493 1493
Chobienice Specjalna:Diff/34552822 564 564 564
Chocim Specjalna:Diff/9294303 50 50 50
Chocimierz (Ukraina) Specjalna:Diff/57972512 211 211 211
Chocz Specjalna:Diff/36928762 14
Specjalna:Diff/36928758 239
253 253
Chodel Specjalna:Diff/41441418 226
Specjalna:Diff/41441298 841
Specjalna:Diff/41441121 60
1127 1127
Chodkiewicz (herb szlachecki) Specjalna:Diff/42049810 8 8 8
Chodkiewiczowie herbu własnego Specjalna:Diff/42049974 9
Specjalna:Diff/42049971 5000
5009 5009
Chodlik Specjalna:Diff/44715418 1118 1118 1118
Chojna Specjalna:Diff/49172685 10
Specjalna:Diff/49172677 615
625 625
Chomsk Specjalna:Diff/44651062 1137 1137 1137
Chortyca Specjalna:Diff/42749333 158
Specjalna:Diff/42741517 18
Specjalna:Diff/42737270 505
Specjalna:Diff/42733029 523
Specjalna:Diff/42732929 746
1950 1950
Chorzów Specjalna:Diff/36697363 71
Specjalna:Diff/29428838 165
236 236
Choćkowce Specjalna:Diff/47289635 19 19 19
Chrebtijiw Specjalna:Diff/55843158 322 322 322
Chreszczatyk Specjalna:Diff/47150207 65
Specjalna:Diff/47150172 140
Specjalna:Diff/36935942 10
215 215
Christchurch (Nowa Zelandia) Specjalna:Diff/32981647 22 22 22
Christian z Oliwy Specjalna:Diff/59426116 1722 1722 1722
Chrystyniwka Specjalna:Diff/47156633 199 199 199
Chrzęsne (wieś w województwie mazowieckim) Specjalna:Diff/36090207 470 470 470
Chuck Hagel Specjalna:Diff/34942624 150 150 150
Chutor Specjalna:Diff/38924972 10 10 10
Chłyści Specjalna:Diff/25308819 -2 -2 2
Chłądowo Specjalna:Diff/57617640 661 661 661
Ciechanowiec Specjalna:Diff/51397681 148
Specjalna:Diff/51397614 1414
Specjalna:Diff/39859884 84
Specjalna:Diff/23969511 46
Specjalna:Diff/23969400 293
1985 1985
Ciechanów Specjalna:Diff/28072916 337 337 337
Ciechocin (województwo kujawsko-pomorskie) Specjalna:Diff/37823698 429
Specjalna:Diff/37823507 84
Specjalna:Diff/37814995 308
821 821
Ciepłe (województwo pomorskie) Specjalna:Diff/58261297 1456
Specjalna:Diff/48540522 570
2026 2026
Cieśnina Malakka Specjalna:Diff/44852807 80
Specjalna:Diff/44852793 568
648 648
Cisów (Cieszów) Specjalna:Diff/27563162 64 64 64
Ciężka jazda Specjalna:Diff/43294022 108 108 108
Cmentarz Bajkowa Specjalna:Diff/36942887 9
Specjalna:Diff/36942868 -5
Specjalna:Diff/36942867 85
89 99
Cmentarz Bernardyński Specjalna:Diff/9834229 19 19 19
Cmentarz Janowski Specjalna:Diff/9834262 41 41 41
Cmentarz Janowski we Lwowie Specjalna:Diff/9834261 0
Specjalna:Diff/9834220 20
20 20
Cmentarz Na Rossie Specjalna:Diff/9834233 22 22 22
Cmentarz Piskariowski Specjalna:Diff/9834295 0 0 0
Cmentarz farny w Grodnie Specjalna:Diff/49515073 262
Specjalna:Diff/49514960 183
Specjalna:Diff/49514932 107
Specjalna:Diff/9834207 1546
2098 2098
Cmentarz katolicki w Mohylewie Specjalna:Diff/48802709 154
Specjalna:Diff/48802527 376
Specjalna:Diff/48802243 16
Specjalna:Diff/26092397 11
Specjalna:Diff/26092346 315
872 872
Cmentarz Łyczakowski Specjalna:Diff/9834273 45 45 45
Cmentarz Łyczakowski we Lwowie Specjalna:Diff/9834272 0 0 0
Cmentarz św. Rafała na Pióromoncie Specjalna:Diff/9834285 60 60 60
Cmentarz św. Rafała na Pióromoncie w Wilnie Specjalna:Diff/9834284 0
Specjalna:Diff/9834241 9
9 9
Cminda Sameba Specjalna:Diff/57824642 599 599 599
Collegium Broscianum Uniwersytetu Jagiellońskiego Specjalna:Diff/55049301 203 203 203
Collegium Gostomianum Specjalna:Diff/34304369 227 227 227
Conques Specjalna:Diff/45649253 724 724 724
Conrad Steinbrecht Specjalna:Diff/32987976 -65 -65 65
Constante Tencalla Specjalna:Diff/51668086 31 31 31
Constantino Tencalla Specjalna:Diff/54978541 142
Specjalna:Diff/54978513 133
Specjalna:Diff/51668587 542
817 817
Csesznek Specjalna:Diff/37204490 -2
Specjalna:Diff/37204483 407
Specjalna:Diff/37204226 9
414 418
Cyrenajka Specjalna:Diff/25491870 504 504 504
Czaplinek Specjalna:Diff/36281130 255 255 255
Czarnobyl Specjalna:Diff/57715213 98
Specjalna:Diff/25688998 5
Specjalna:Diff/25688978 89
Specjalna:Diff/25688849 1499
1691 1691
Czarnogóra Specjalna:Diff/47410968 275 275 275
Czarnomorsk Specjalna:Diff/43375906 287 287 287
Czarny Las (Pobereże) Specjalna:Diff/42759372 68 68 68
Czausy Specjalna:Diff/45139717 76 76 76
Czchów Specjalna:Diff/58823746 96
Specjalna:Diff/58823530 13
Specjalna:Diff/23940850 465
Specjalna:Diff/23940736 1
575 575
Czeczersk Specjalna:Diff/56004603 112 112 112
Czedróg Specjalna:Diff/48909663 3
Specjalna:Diff/48909657 1381
Specjalna:Diff/48879426 776
2160 2160
Czehryń Specjalna:Diff/45364776 8
Specjalna:Diff/45364572 145
Specjalna:Diff/42804792 -1
Specjalna:Diff/42705673 647
799 801
Czekanów (województwo mazowieckie) Specjalna:Diff/58270051 1825 1825 1825
Czeladź (miasto) Specjalna:Diff/49366082 1262 1262 1262
Czemierniki Specjalna:Diff/46165214 178
Specjalna:Diff/30056925 57
Specjalna:Diff/30056775 5
Specjalna:Diff/30056758 32
Specjalna:Diff/30056700 39
Specjalna:Diff/30056660 2
Specjalna:Diff/30056640 334
Specjalna:Diff/30056276 160
Specjalna:Diff/30049111 36
Specjalna:Diff/30049056 41
Specjalna:Diff/30048980 616
1500 1500
Czempiń Specjalna:Diff/45923163 8
Specjalna:Diff/45923149 1009
1017 1017
Czercze Specjalna:Diff/57669806 100
Specjalna:Diff/57669776 82
182 182
Czeremcha (województwo podlaskie) Specjalna:Diff/43912009 686
Specjalna:Diff/39741062 110
796 796
Czeremcha-Wieś Specjalna:Diff/43912021 664
Specjalna:Diff/39741066 105
769 769
Czerkasy Specjalna:Diff/44533517 332 332 332
Czermno (województwo lubelskie) Specjalna:Diff/46611219 71
Specjalna:Diff/22565067 82
153 153
Czernawczyce Specjalna:Diff/57946541 293
Specjalna:Diff/51774346 80
373 373
Czerniaków Specjalna:Diff/56509680 -68 -68 68
Czerniatyn Specjalna:Diff/36225917 1270 1270 1270
Czernica (rejon mikołajowski) Specjalna:Diff/59209861 62
Specjalna:Diff/59209764 234
296 296
Czernice Borowe Specjalna:Diff/59012201 298 298 298
Czernichowce Specjalna:Diff/48539684 873
Specjalna:Diff/42977633 7
Specjalna:Diff/42977608 24
Specjalna:Diff/42977600 208
1112 1112
Czernihów Specjalna:Diff/51107702 204 204 204
Czerwień (Białoruś) Specjalna:Diff/42107631 32 32 32
Czerwona Gwiazda Specjalna:Diff/48972990 71
Specjalna:Diff/48972896 3351
3422 3422
Czerwone Specjalna:Diff/39853205 50 50 50
Czerwonogród (obwód tarnopolski) Specjalna:Diff/44300860 101 101 101
Czerwony Dwór (okręg kowieński) Specjalna:Diff/58376415 39
Specjalna:Diff/58375627 1927
Specjalna:Diff/9293968 58
2024 2024
Czesław Hołub Specjalna:Diff/57241854 466
Specjalna:Diff/57237347 398
864 864
Czesław Miłosz Specjalna:Diff/32748590 5 5 5
Czopowe Specjalna:Diff/45364540 135 135 135
Czortków Specjalna:Diff/33528344 184
Specjalna:Diff/33528215 -69
Specjalna:Diff/33528207 83
Specjalna:Diff/27650311 65
Specjalna:Diff/27650279 324
Specjalna:Diff/27501752 958
Specjalna:Diff/9294320 53
1598 1736
Człopy Specjalna:Diff/42882664 14
Specjalna:Diff/42882648 434
448 448
Człuchów Specjalna:Diff/33086783 -572 -572 572
Câlnic Specjalna:Diff/54451290 33 33 33
Dach mansardowy Specjalna:Diff/30056970 200 200 200
Dachówka Specjalna:Diff/36391780 77
Specjalna:Diff/36376630 59
Specjalna:Diff/36376624 557
693 693
Dachówka ceramiczna Specjalna:Diff/41528381 66
Specjalna:Diff/36376613 59
Specjalna:Diff/36376601 30
Specjalna:Diff/36376587 25
180 180
Dachówka mnich i mniszka Specjalna:Diff/57255038 448
Specjalna:Diff/36391757 677
Specjalna:Diff/36391651 711
1836 1836
Dachówka rzymska Specjalna:Diff/58289532 61 61 61
Dakowy Mokre Specjalna:Diff/47341865 2
Specjalna:Diff/47341852 563
565 565
Dalia Grybauskaitė Specjalna:Diff/31299833 207 207 207
Dalków (województwo dolnośląskie) Specjalna:Diff/48012661 689 689 689
Danabórz Specjalna:Diff/50639212 832
Specjalna:Diff/45600851 574
Specjalna:Diff/45597062 93
Specjalna:Diff/45596998 180
1679 1679
Daniel Halicki Specjalna:Diff/36911003 72 72 72
Daniel Schultz Specjalna:Diff/40385512 287 287 287
Daniłowo Małe Specjalna:Diff/58261397 53
Specjalna:Diff/58261385 1547
1600 1600
Danków (województwo śląskie) Specjalna:Diff/23969185 135
Specjalna:Diff/23960460 1364
1499 1499
Danuta Anna Specjalna:Diff/26580465 121 121 121
Dargobądz Specjalna:Diff/38626491 274 274 274
Dargun Specjalna:Diff/44231679 0
Specjalna:Diff/44231677 85
85 85
Dariusz Andrzej Sikorski Specjalna:Diff/56011769 641
Specjalna:Diff/56011134 1677
Specjalna:Diff/45318059 11
2329 2329
Dasziw Specjalna:Diff/46324278 71 71 71
Datnów Specjalna:Diff/26856932 109
Specjalna:Diff/26856916 85
194 194
Datowanie termoluminescencyjne Specjalna:Diff/43873544 1298
Specjalna:Diff/43873526 1135
Specjalna:Diff/43873434 631
Specjalna:Diff/42002577 174
3238 3238
David Lloyd George Specjalna:Diff/39739802 30
Specjalna:Diff/39739788 753
783 783
Debora Vogel Specjalna:Diff/46322979 46 46 46
Debrzno Specjalna:Diff/50639439 84 84 84
Decebal Specjalna:Diff/45439074 261 261 261
Defenestracja praska Specjalna:Diff/30480914 13 13 13
Demmin Specjalna:Diff/45318677 70 70 70
Derczewo Specjalna:Diff/45068331 109 109 109
Dereczyn Specjalna:Diff/25032584 190
Specjalna:Diff/25032402 0
190 190
Despotat Epiru Specjalna:Diff/54021651 0
Specjalna:Diff/54021648 61
Specjalna:Diff/54021632 76
137 137
Deszczno Specjalna:Diff/55492118 233 233 233
Dewlet I Girej Specjalna:Diff/42750377 38
Specjalna:Diff/42749408 63
101 101
Dezydery Chłapowski Specjalna:Diff/45931758 56
Specjalna:Diff/45931724 193
249 249
Dialekt bawarski Specjalna:Diff/32791337 68 68 68
Diecezja drohiczyńska Specjalna:Diff/56077012 446 446 446
Diecezja kamieniecka Specjalna:Diff/46929402 523 523 523
Diecezja lubuska Specjalna:Diff/55480600 344 344 344
Diecezja pińska Specjalna:Diff/59612989 -34
Specjalna:Diff/59612985 -84
Specjalna:Diff/59612944 263
Specjalna:Diff/29454846 285
Specjalna:Diff/29454778 551
981 1217
Dionizy Żabokrzycki Specjalna:Diff/23677115 21 21 21
Dni Petlury Specjalna:Diff/42803238 787 787 787
Dobele Specjalna:Diff/35585375 291 291 291
Dobiesław Puchała Specjalna:Diff/37772449 250 250 250
Dobośnia Specjalna:Diff/49818057 71
Specjalna:Diff/49818051 553
624 624
Dobre (województwo mazowieckie) Specjalna:Diff/58165799 13 13 13
Dobre Miasto Specjalna:Diff/56772672 610 610 610
Dobrocin (województwo dolnośląskie) Specjalna:Diff/56313266 538
Specjalna:Diff/56313144 37
575 575
Dobromierz (województwo dolnośląskie) Specjalna:Diff/57225434 215 215 215
Dobromil (obwód lwowski) Specjalna:Diff/42922331 122
Specjalna:Diff/25739455 50
172 172
Dobrzanów Specjalna:Diff/46978881 147 147 147
Dobrzyniewo Fabryczne Specjalna:Diff/56972549 612
Specjalna:Diff/56971860 116
Specjalna:Diff/56966286 2125
2853 2853
Dobrzyń (Golub-Dobrzyń) Specjalna:Diff/37736777 192
Specjalna:Diff/37736712 159
351 351
Dobrzyń nad Wisłą Specjalna:Diff/37987935 25
Specjalna:Diff/37987919 76
Specjalna:Diff/37987845 746
Specjalna:Diff/37987399 61
Specjalna:Diff/31785616 1212
2120 2120
Doktorce Specjalna:Diff/23698068 111 111 111
Dokudów Pierwszy Specjalna:Diff/54654716 744 744 744
Dokument praski Specjalna:Diff/45319891 1083 1083 1083
Dolina (miasto) Specjalna:Diff/48335974 80
Specjalna:Diff/48335875 107
Specjalna:Diff/48335852 66
253 253
Dom Angielski w Gdańsku Specjalna:Diff/56609969 819
Specjalna:Diff/56609924 1557
2376 2376
Dom Dziekański w Krakowie Specjalna:Diff/58833184 202 202 202
Dom Perkuna Specjalna:Diff/54831081 359
Specjalna:Diff/54830804 724
Specjalna:Diff/54829965 575
1658 1658
Dom Powstańca Śląskiego Specjalna:Diff/33063869 820
Specjalna:Diff/33063605 1069
1889 1889
Dom Stanisława Borka na Wawelu Specjalna:Diff/54011897 136
Specjalna:Diff/39188440 87
Specjalna:Diff/39188307 89
Specjalna:Diff/39188283 100
412 412
Dom ariański w Rakowie Specjalna:Diff/45327145 15 15 15
Dom bankowy Wilhelma Landaua w Łodzi Specjalna:Diff/41987397 -69 -69 69
Dom przysłupowy Specjalna:Diff/53399394 251 251 251
Dom zrębowy Specjalna:Diff/38037567 47
Specjalna:Diff/38037559 27
74 74
Domarat z Iwna Specjalna:Diff/55492286 30 30 30
Domarat z Pierzchna Specjalna:Diff/55492855 63
Specjalna:Diff/55492828 898
Specjalna:Diff/55492546 -41
Specjalna:Diff/55492521 79
Specjalna:Diff/55492490 104
Specjalna:Diff/55492480 184
Specjalna:Diff/55492428 403
Specjalna:Diff/55492290 581
2271 2353
Domek loretański w Krakowie Specjalna:Diff/37851206 173 173 173
Dominik Merlini Specjalna:Diff/57804771 68
Specjalna:Diff/57804755 -24
Specjalna:Diff/57789030 -69
Specjalna:Diff/57788951 119
Specjalna:Diff/57788887 93
Specjalna:Diff/57788877 105
292 478
Domkowo Specjalna:Diff/57368643 51
Specjalna:Diff/57368587 460
Specjalna:Diff/46027695 22
533 533
Donieck Specjalna:Diff/54021312 1113
Specjalna:Diff/39278148 127
1240 1240
Donieckie Zagłębie Węglowe Specjalna:Diff/54021419 2141 2141 2141
Donjon Specjalna:Diff/37215961 -3 -3 3
Donżon Specjalna:Diff/37252973 286
Specjalna:Diff/37227993 905
Specjalna:Diff/37227885 22
Specjalna:Diff/37214334 717
Specjalna:Diff/37212674 243
Specjalna:Diff/37212549 198
Specjalna:Diff/37211910 48
Specjalna:Diff/37211873 59
Specjalna:Diff/37211851 43
Specjalna:Diff/37211135 434
Specjalna:Diff/37210989 81
Specjalna:Diff/37208820 141
Specjalna:Diff/37208748 416
Specjalna:Diff/37208049 214
Specjalna:Diff/37207995 94
Specjalna:Diff/37207972 33
Specjalna:Diff/37207903 637
4571 4571
Donżon w Lublinie Specjalna:Diff/43625236 530
Specjalna:Diff/43625180 482
Specjalna:Diff/40878776 61
Specjalna:Diff/37227465 12
Specjalna:Diff/37208946 -205
Specjalna:Diff/25064636 622
Specjalna:Diff/23832763 55
1557 1967
Dorf Mecklenburg Specjalna:Diff/44209674 16
Specjalna:Diff/44209670 33
Specjalna:Diff/44209541 4
Specjalna:Diff/44209493 98
Specjalna:Diff/44207435 489
640 640
Dorogobuż Specjalna:Diff/39166167 535
Specjalna:Diff/37183318 427
962 962
Dorohusk Specjalna:Diff/58477182 846
Specjalna:Diff/27019983 38
884 884
Dorota Piramidowicz Specjalna:Diff/48610925 3797 3797 3797
Dourges Specjalna:Diff/55075219 342 342 342
Dołubowo Specjalna:Diff/47393068 1182
Specjalna:Diff/43612882 11729
12911 12911
Dragomirna Specjalna:Diff/52604334 533 533 533
Dragoni Specjalna:Diff/39645051 8
Specjalna:Diff/29735874 436
444 444
Dragoslavele Specjalna:Diff/47318672 11
Specjalna:Diff/47318661 44
55 55
Drawno Specjalna:Diff/25545152 -9
Specjalna:Diff/25545139 -231
Specjalna:Diff/25545062 119
-121 359
Drewlanie Specjalna:Diff/36991857 47
Specjalna:Diff/36991817 146
193 193
Drezdenko Specjalna:Diff/39396201 435
Specjalna:Diff/36280330 375
Specjalna:Diff/28795449 464
Specjalna:Diff/28780017 870
2144 2144
Drezno Specjalna:Diff/24148055 6
Specjalna:Diff/24148035 680
686 686
Drobin Specjalna:Diff/59014296 221
Specjalna:Diff/41033703 -60
Specjalna:Diff/41033670 251
412 532
Droga Transfogaraska Specjalna:Diff/27557310 9 9 9
Droga krajowa nr 16 (Polska) Specjalna:Diff/41690949 19 19 19
Droga magistralna M1 (Rosja) Specjalna:Diff/27589768 116 116 116
Droga wojewódzka nr 214 Specjalna:Diff/36393110 27
Specjalna:Diff/36393070 50
77 77
Droga wojewódzka nr 658 Specjalna:Diff/43887751 0 0 0
Droga wojewódzka nr 685 Specjalna:Diff/36428235 204 204 204
Drohiczyn (Białoruś) Specjalna:Diff/56911196 32
Specjalna:Diff/56911186 895
927 927
Drohiczyn (Polska) Specjalna:Diff/57688450 1593
Specjalna:Diff/50890474 136
Specjalna:Diff/43786309 38
Specjalna:Diff/36912109 0
Specjalna:Diff/35730248 32
Specjalna:Diff/34923234 0
Specjalna:Diff/33296240 42
Specjalna:Diff/33296224 193
Specjalna:Diff/33296109 132
Specjalna:Diff/33251262 17
Specjalna:Diff/33250610 137
Specjalna:Diff/33236995 234
Specjalna:Diff/33228182 213
Specjalna:Diff/33228035 187
Specjalna:Diff/33226875 0
Specjalna:Diff/33226842 130
Specjalna:Diff/33225398 124
Specjalna:Diff/33225047 102
Specjalna:Diff/33224742 9
Specjalna:Diff/33143615 34
Specjalna:Diff/32997515 29
Specjalna:Diff/32996104 132
Specjalna:Diff/31797056 36
Specjalna:Diff/31454271 54
Specjalna:Diff/31447706 1020
Specjalna:Diff/29757641 99
Specjalna:Diff/29522707 121
Specjalna:Diff/29466577 30
Specjalna:Diff/29466088 14
Specjalna:Diff/29466079 292
Specjalna:Diff/29465857 64
Specjalna:Diff/29461048 83
Specjalna:Diff/29460956 183
Specjalna:Diff/29460902 1101
Specjalna:Diff/29455989 49
Specjalna:Diff/29448363 122
Specjalna:Diff/29448320 259
Specjalna:Diff/29448145 104
Specjalna:Diff/29441769 913
Specjalna:Diff/29441284 832
Specjalna:Diff/29441061 581
Specjalna:Diff/29439552 2199
Specjalna:Diff/29414784 124
Specjalna:Diff/29300480 -12
Specjalna:Diff/29299309 94
Specjalna:Diff/26581270 49
Specjalna:Diff/26580455 51
Specjalna:Diff/25390574 -32
Specjalna:Diff/25362742 -16
Specjalna:Diff/25362683 152
Specjalna:Diff/23723292 47
Specjalna:Diff/23723182 1
Specjalna:Diff/23688343 122
Specjalna:Diff/23683660 287
Specjalna:Diff/23681371 153
Specjalna:Diff/23679671 530
Specjalna:Diff/23679138 26
Specjalna:Diff/23678715 -64
Specjalna:Diff/23676839 729
Specjalna:Diff/23676029 -34
Specjalna:Diff/23663549 3349
Specjalna:Diff/23650643 44
Specjalna:Diff/23570837 153
Specjalna:Diff/8634706 315
Specjalna:Diff/7235901 3
Specjalna:Diff/7220039 441
18182 18498
Drohobuż Specjalna:Diff/55321742 476 476 476
Drohobycz Specjalna:Diff/26532331 327 327 327
Drożko Specjalna:Diff/37532559 113 113 113
Druccy-Lubeccy Specjalna:Diff/44776424 -5
Specjalna:Diff/44776411 164
159 169
Druccy-Sokolińscy Specjalna:Diff/25557505 8 8 8
Druck Specjalna:Diff/25557529 68 68 68
Druga Republika Czechosłowacka Specjalna:Diff/24873847 11
Specjalna:Diff/24873492 536
547 547
Drugi Kongres Wszechbiałoruski Specjalna:Diff/49384227 109 109 109
Druja Specjalna:Diff/58479898 1
Specjalna:Diff/58479878 79
Specjalna:Diff/58479862 126
Specjalna:Diff/58380042 7
Specjalna:Diff/25612945 -30
Specjalna:Diff/25612835 198
Specjalna:Diff/25612349 2174
2555 2615
Druskieniki Specjalna:Diff/56500569 170
Specjalna:Diff/40866799 40
Specjalna:Diff/40866768 1
Specjalna:Diff/40866765 186
Specjalna:Diff/40866654 120
Specjalna:Diff/32717009 96
Specjalna:Diff/32716705 11
Specjalna:Diff/32716680 -145
Specjalna:Diff/32704478 118
Specjalna:Diff/32704431 219
Specjalna:Diff/32704351 73
Specjalna:Diff/32650937 12
Specjalna:Diff/32348352 466
Specjalna:Diff/32342990 -14
Specjalna:Diff/32342971 78
Specjalna:Diff/32342872 348
Specjalna:Diff/32342778 -80
Specjalna:Diff/32342769 382
Specjalna:Diff/32339167 609
Specjalna:Diff/32338816 74
2764 3242
Drużyna (herb szlachecki) Specjalna:Diff/53192086 97 97 97
Dryświaty (miejscowość) Specjalna:Diff/26404125 1613 1613 1613
Drzewica (województwo łódzkie) Specjalna:Diff/43057357 61 61 61
Dubicze Cerkiewne Specjalna:Diff/36428515 0
Specjalna:Diff/36428512 231
Specjalna:Diff/36428469 355
Specjalna:Diff/32773301 -4
582 590
Dubie (województwo małopolskie) Specjalna:Diff/57824995 0
Specjalna:Diff/57824994 576
576 576
Dubiecko Specjalna:Diff/55321295 445 445 445
Dubno (miasto) Specjalna:Diff/58407794 657
Specjalna:Diff/53191884 38
Specjalna:Diff/27761419 -15
Specjalna:Diff/27761416 1062
Specjalna:Diff/27760187 18
Specjalna:Diff/9294336 49
1809 1839
Dubno (województwo podlaskie) Specjalna:Diff/25073961 436
Specjalna:Diff/25073580 3321
3757 3757
Dubrowna Specjalna:Diff/40445500 216
Specjalna:Diff/33104965 96
Specjalna:Diff/33104885 120
Specjalna:Diff/33104832 39
Specjalna:Diff/33104816 549
1020 1020
Dukla Specjalna:Diff/37432755 -8
Specjalna:Diff/37431783 720
Specjalna:Diff/24037479 -192
520 920
Dukszty (miasto) Specjalna:Diff/39263950 14
Specjalna:Diff/39263947 149
Specjalna:Diff/39263925 950
1113 1113
Dunajowce Specjalna:Diff/58603570 56
Specjalna:Diff/58595421 717
773 773
Duniłowicze Specjalna:Diff/39178595 89
Specjalna:Diff/37699666 97
Specjalna:Diff/37699504 15
Specjalna:Diff/37699499 807
1008 1008
Durbe Specjalna:Diff/50178992 61 61 61
Durąg Specjalna:Diff/46034825 917 917 917
Duszanbe Specjalna:Diff/41788732 13 13 13
Dworek Karscha w Kielcach Specjalna:Diff/27006673 23 23 23
Dwór Bielskich w Zabrzu Specjalna:Diff/27917234 -14 -14 14
Dwór Poniemuń Specjalna:Diff/47375174 3
Specjalna:Diff/47375169 12
Specjalna:Diff/47283305 33
Specjalna:Diff/47283026 8
Specjalna:Diff/47282638 805
Specjalna:Diff/47262304 102
Specjalna:Diff/47172262 420
Specjalna:Diff/47172222 135
Specjalna:Diff/47172140 269
Specjalna:Diff/47172094 54
Specjalna:Diff/47172042 363
Specjalna:Diff/47172010 6391
8595 8595
Dwór Tiele-Wincklerów w Katowicach Specjalna:Diff/26879575 0
Specjalna:Diff/26879562 28
28 28
Dwór Wańkowiczów w Mińsku Specjalna:Diff/47225090 1224 1224 1224
Dwór królewski w Knyszynie Specjalna:Diff/56966143 1068
Specjalna:Diff/56966084 1516
Specjalna:Diff/56965890 0
Specjalna:Diff/56965888 2012
Specjalna:Diff/27759475 4
Specjalna:Diff/23832532 927
5527 5527
Dwór w Będkowicach Specjalna:Diff/58178303 15
Specjalna:Diff/58178299 128
143 143
Dwór w Hołowiesku Specjalna:Diff/34399595 133
Specjalna:Diff/26535318 150
Specjalna:Diff/26535218 -59
Specjalna:Diff/26535161 984
Specjalna:Diff/24973296 71
1279 1397
Dwór w Lubiechowej Specjalna:Diff/57412078 379
Specjalna:Diff/57412073 152
Specjalna:Diff/57312689 57
Specjalna:Diff/57312672 1082
1670 1670
Dwór w Nekli Specjalna:Diff/54088698 183
Specjalna:Diff/54088692 1247
1430 1430
Dwór w Sikorach Specjalna:Diff/34805227 53 53 53
Dwór w Stoszowie Specjalna:Diff/53418024 1745 1745 1745
Dwór w Szańcu Specjalna:Diff/55199397 90 90 90
Dwór w Świętochłowicach Specjalna:Diff/30539026 -65 -65 65
Dybowo (powiat olecki) Specjalna:Diff/49117648 72 72 72
Dyjament Specjalna:Diff/51677544 61
Specjalna:Diff/26845571 -18
43 79
Dymitr Samozwaniec II Specjalna:Diff/53751509 2752
Specjalna:Diff/53751194 214
Specjalna:Diff/35885019 142
Specjalna:Diff/35884945 25
3133 3133
Dymitr Wiśniowiecki Bajda Specjalna:Diff/42737287 -8
Specjalna:Diff/25094550 257
249 265
Dymitriady Specjalna:Diff/35884301 43
Specjalna:Diff/35884202 -44
Specjalna:Diff/35884192 44
43 131
Dynasy Specjalna:Diff/57789147 642 642 642
Dyneburg Specjalna:Diff/58498507 193
Specjalna:Diff/42050059 -11
Specjalna:Diff/42050047 225
Specjalna:Diff/42050007 86
Specjalna:Diff/40429535 159
Specjalna:Diff/40429451 96
Specjalna:Diff/27387297 16
Specjalna:Diff/27082507 145
Specjalna:Diff/27078433 254
Specjalna:Diff/27078374 486
Specjalna:Diff/27075048 658
Specjalna:Diff/27073896 1356
Specjalna:Diff/27072059 108
Specjalna:Diff/27071850 0
Specjalna:Diff/27071814 73
3844 3866
Dywin Specjalna:Diff/49867377 317 317 317
Dziadkowice (województwo podlaskie) Specjalna:Diff/23677542 497
Specjalna:Diff/23676902 886
1383 1383
Dziadoszanie (plemię) Specjalna:Diff/55660263 1946
Specjalna:Diff/48011100 1245
3191 3191
Dzieduszyccy herbu Sas Specjalna:Diff/50987701 500 500 500
Dzielnica senioralna Specjalna:Diff/36835735 426
Specjalna:Diff/36835713 68
494 494
Dzierzgoń Specjalna:Diff/57367741 679
Specjalna:Diff/40058022 26
705 705
Dzierżynowo Specjalna:Diff/40195263 13 13 13
Dzieła gotyku ceglanego Specjalna:Diff/40029996 1253
Specjalna:Diff/40029740 0
1253 1253
Dzikie Pola Specjalna:Diff/25095952 62
Specjalna:Diff/25094969 88
150 150
Dzisna (miasto) Specjalna:Diff/42293568 1125
Specjalna:Diff/42293401 29
Specjalna:Diff/25546061 -4
Specjalna:Diff/25546049 1253
Specjalna:Diff/25545805 327
Specjalna:Diff/25545719 -1
Specjalna:Diff/25545686 78
2807 2817
Dzwon (instrument) Specjalna:Diff/39277501 38 38 38
Dąb Katowice Specjalna:Diff/29798246 -280 -280 280
Dąbrowa (powiat opolski) Specjalna:Diff/57715880 34
Specjalna:Diff/57715873 320
Specjalna:Diff/57715844 175
Specjalna:Diff/57715823 65
Specjalna:Diff/45932428 448
Specjalna:Diff/45932314 93
1135 1135
Dąbrowa Tarnowska Specjalna:Diff/44851138 274
Specjalna:Diff/44851126 159
Specjalna:Diff/27256766 -51
382 484
Dąbrowica (powiat lubelski) Specjalna:Diff/58834584 209
Specjalna:Diff/58834557 87
Specjalna:Diff/58834517 33
Specjalna:Diff/58831802 60
Specjalna:Diff/58831503 75
Specjalna:Diff/58831497 286
Specjalna:Diff/57896592 149
Specjalna:Diff/49817382 350
Specjalna:Diff/49817352 -3
Specjalna:Diff/49817342 2429
3675 3681
Dębicz (powiat średzki) Specjalna:Diff/33845571 96 96 96
Długi Targ Specjalna:Diff/23833120 311 311 311
Dźwinogród (obwód lwowski) Specjalna:Diff/46841258 3015
Specjalna:Diff/45490867 227
Specjalna:Diff/45490855 100
3342 3342
Dźwinogród (rejon borszczowski) Specjalna:Diff/46841301 59
Specjalna:Diff/46841267 34
Specjalna:Diff/46841223 -2851
Specjalna:Diff/46841086 174
Specjalna:Diff/46839944 989
Specjalna:Diff/42300394 -290
Specjalna:Diff/42300339 66
-1819 4463
Dźwinogród (rejon buczacki) Specjalna:Diff/46841234 121 121 121
Dźwirzyno Specjalna:Diff/49289987 2719 2719 2719
Dżurdżeni Specjalna:Diff/48125062 39 39 39
Eberhard Rosemberger Specjalna:Diff/33846945 0 0 0
Eberhard z Nysy Specjalna:Diff/57313487 252
Specjalna:Diff/57313479 1204
1456 1456
Echternach Specjalna:Diff/27232198 370 370 370
Edward Mandell House Specjalna:Diff/55010847 82 82 82
Edward VIII Windsor Specjalna:Diff/36281628 308 308 308
Eisenach Specjalna:Diff/44159045 1737 1737 1737
Ejragoła Specjalna:Diff/37951022 -44
Specjalna:Diff/37951015 238
Specjalna:Diff/37950912 281
475 563
Ekonomia (dobra królewskie) Specjalna:Diff/33095722 1999 1999 1999
Ekspektatywa Specjalna:Diff/24395317 529 529 529
Elbląg Specjalna:Diff/49378884 506
Specjalna:Diff/41752884 174
Specjalna:Diff/32970068 -412
Specjalna:Diff/32953780 46
Specjalna:Diff/32953740 -5
Specjalna:Diff/32952480 396
705 1539
Elektorat Saksonii Specjalna:Diff/52369671 127 127 127
Eliaszuki Specjalna:Diff/23698050 199 199 199
Elżbieta Helena Sieniawska Specjalna:Diff/39716053 21 21 21
Elżbieta Szydłowiecka Specjalna:Diff/35991627 90 90 90
Elżbieta Słuszczanka Specjalna:Diff/44106890 14 14 14
Elżbieta z Turyngii Specjalna:Diff/41251198 329 329 329
Elżbieta Łokietkówna Specjalna:Diff/25383954 121 121 121
Emanuel Leutze Specjalna:Diff/37311484 71
Specjalna:Diff/37311134 28
99 99
Emeryk Hutten-Czapski Specjalna:Diff/50230864 3 3 3
Erdwił Specjalna:Diff/23681265 31 31 31
Erling Braut Håland Specjalna:Diff/58841844 469 469 469
Ermupoli Specjalna:Diff/53649890 356 356 356
Ernest Wilimowski Specjalna:Diff/31706698 90 90 90
Eugeniusz Mironowicz Specjalna:Diff/59420281 110
Specjalna:Diff/59420094 216
326 326
Eugeniusz de Henning-Michaelis Specjalna:Diff/46477129 100 100 100
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych Specjalna:Diff/39014313 109
Specjalna:Diff/39014252 490
599 599
Eustachy Daszkiewicz Specjalna:Diff/25366137 233 233 233
Eustachy Jan Tyszkiewicz Specjalna:Diff/39715524 17 17 17
Eustachy Kurcz Specjalna:Diff/48317276 24 24 24
Ewa Chojecka Specjalna:Diff/43363832 82 82 82
Ewinów Specjalna:Diff/42882615 68
Specjalna:Diff/42882611 3
Specjalna:Diff/42882573 117
Specjalna:Diff/42882564 85
Specjalna:Diff/41255771 77
Specjalna:Diff/41255758 88
438 438
Ełdyty Wielkie Specjalna:Diff/56772694 763 763 763
Fabryka Chemiczna (Hajnówka) Specjalna:Diff/51183669 24 24 24
Familia (stronnictwo) Specjalna:Diff/53626049 287
Specjalna:Diff/53624920 531
Specjalna:Diff/36212579 86
Specjalna:Diff/28858375 2202
3106 3106
Fastów Specjalna:Diff/52762338 900 900 900
Faustyn Ciecierski Specjalna:Diff/53792897 727 727 727
Fałków Specjalna:Diff/42029746 79 79 79
Feliks Jan Pac Specjalna:Diff/53234747 85 85 85
Feliks Jaworski Specjalna:Diff/49597348 566
Specjalna:Diff/49597257 789
1355 1355
Feliks Jusupow Specjalna:Diff/49985594 99 99 99
Ferdynand II Hohenstein Specjalna:Diff/57695138 90 90 90
Ferdynand Ruszczyc Specjalna:Diff/56845571 12 12 12
Filip Kazimierz Obuchowicz Specjalna:Diff/39309071 -1
Specjalna:Diff/39309067 841
Specjalna:Diff/39308921 100
940 942
Filip V Antygonida Specjalna:Diff/57048781 64 64 64
Filon Kmita Specjalna:Diff/25688939 186 186 186
Firlejowie herbu Lewart Specjalna:Diff/58834539 588 588 588
Flaga Ukrainy Specjalna:Diff/29841390 21 21 21
Flat white Specjalna:Diff/30542575 559 559 559
Fleet Foxes Specjalna:Diff/22719450 2322 2322 2322
Florian Czarnyszewicz Specjalna:Diff/48292827 456 456 456
Florian Zebrzydowski Specjalna:Diff/57909356 2612 2612 2612
Forchheim Specjalna:Diff/43888312 111 111 111
Fort Thüngen Specjalna:Diff/28938525 -11
Specjalna:Diff/28938484 2701
2690 2712
Fort V Twierdzy Warszawa Specjalna:Diff/42263125 38
Specjalna:Diff/42263113 236
274 274
Fortyfikacje Wzgórza Wawelskiego Specjalna:Diff/39192425 3 3 3
Fossa Carolina Specjalna:Diff/25284831 1776 1776 1776
Fox News Channel Specjalna:Diff/57222295 3 3 3
Francesco Boffo Specjalna:Diff/47320587 82 82 82
Francesco Florentino Specjalna:Diff/33846910 33 33 33
Franciszek Ksawery Branicki Specjalna:Diff/50466907 168
Specjalna:Diff/36669310 32
Specjalna:Diff/25000509 39
Specjalna:Diff/25000440 -6
233 245
Franciszek Ksawery Malczewski Specjalna:Diff/24118672 47 47 47
Franciszek Ludwik Burbon-Conti Specjalna:Diff/28810181 273 273 273
Franciszek Malczewski (1800–1852) Specjalna:Diff/29415982 0
Specjalna:Diff/29415968 26
Specjalna:Diff/29415950 27
Specjalna:Diff/29415930 2544
2597 2597
Franciszek Maria Lanci Specjalna:Diff/22687197 31 31 31
Franciszek Placidi Specjalna:Diff/59556924 -46
Specjalna:Diff/59556916 58
Specjalna:Diff/59549464 218
Specjalna:Diff/25063659 -1
Specjalna:Diff/25062799 107
336 430
Franciszek Salezy Potocki Specjalna:Diff/36212765 6 6 6
Franciszek Stanisław Hutten-Czapski Specjalna:Diff/55765298 10
Specjalna:Diff/55765158 385
395 395
Friedrichroda Specjalna:Diff/55348103 742 742 742
Friuli-Wenecja Julijska Specjalna:Diff/50228013 0 0 0
Fromhold Jan Wolff Specjalna:Diff/58217178 135 135 135
Front wschodni (I wojna światowa) Specjalna:Diff/46477192 289 289 289
Frydek-Mistek Specjalna:Diff/55816952 1512 1512 1512
Fryderyk Getkant Specjalna:Diff/25267510 2
Specjalna:Diff/25267498 1301
1303 1303
Fryderyk I Pruski Specjalna:Diff/22083610 37 37 37
Fryderyk I Wirtemberski (książę) Specjalna:Diff/23467121 120 120 120
Fryderyka Luiza z Hesji-Darmstadt Specjalna:Diff/34154695 16 16 16
GKS Katowice (piłka nożna) Specjalna:Diff/54895401 275 275 275
Galeazzo Appiani Specjalna:Diff/29429428 5 5 5
Galeon Specjalna:Diff/27300732 28 28 28
Galeria Tretiakowska Specjalna:Diff/55560426 309 309 309
Galindia Specjalna:Diff/57369457 60
Specjalna:Diff/46397518 1051
1111 1111
Galindowie Specjalna:Diff/57686689 42
Specjalna:Diff/57369492 883
Specjalna:Diff/57369473 525
Specjalna:Diff/57369267 135
Specjalna:Diff/57361673 520
Specjalna:Diff/57356939 -84
Specjalna:Diff/57356798 6881
Specjalna:Diff/57334130 75
Specjalna:Diff/51261015 82
9059 9227
Ganek (architektura) Specjalna:Diff/35996902 121 121 121
Garbno (gmina Korsze) Specjalna:Diff/52584720 1450 1450 1450
Garc Wielki Specjalna:Diff/48540376 22 22 22
Gardyny (powiat ostródzki) Specjalna:Diff/46037871 765 765 765
Gardzienice (województwo lubelskie) Specjalna:Diff/25534706 878 878 878
Gars am Kamp Specjalna:Diff/54661075 694 694 694
Garz Specjalna:Diff/23518950 149 149 149
Gassy Specjalna:Diff/38349599 14
Specjalna:Diff/38349573 20
34 34
Gatczyna Specjalna:Diff/51444925 -5
Specjalna:Diff/51444907 2159
2154 2164
Gazeta Polska (1826–1907) Specjalna:Diff/52184049 11
Specjalna:Diff/52183606 128
139 139
Gazociąg Północny Specjalna:Diff/24230344 30 30 30
Gałki (powiat węgrowski) Specjalna:Diff/56465079 438
Specjalna:Diff/56464980 824
1262 1262
Gdanisko Specjalna:Diff/43464096 331
Specjalna:Diff/43463965 513
844 844
Gdańsk Specjalna:Diff/48541282 409
Specjalna:Diff/43020360 418
827 827
Gdańska Głowa Specjalna:Diff/57852917 95
Specjalna:Diff/43372696 48
143 143
Georg Escherich Specjalna:Diff/33639776 124
Specjalna:Diff/33595431 144
Specjalna:Diff/33595331 304
Specjalna:Diff/33595234 2176
2748 2748
Germanizacja nazw w Prusach Specjalna:Diff/57368450 525 525 525
Gero (margrabia Marchii Wschodniej) Specjalna:Diff/37477778 82 82 82
Getto w Grodnie Specjalna:Diff/47571491 32
Specjalna:Diff/47570842 17
Specjalna:Diff/47570590 73
122 122
Giecz Specjalna:Diff/45328124 4
Specjalna:Diff/45328118 420
424 424
Giedymin Specjalna:Diff/36683663 642 642 642
Gieorgij Skałon Specjalna:Diff/35788070 43
Specjalna:Diff/35788032 45
Specjalna:Diff/35788005 493
581 581
Gieranony Specjalna:Diff/46945176 6397
Specjalna:Diff/41472059 7
Specjalna:Diff/41472042 124
6528 6528
Giełgudowie herbu własnego Specjalna:Diff/33885598 169 169 169
Gilianie Specjalna:Diff/24872923 347 347 347
Giovanni Battista Gisleni Specjalna:Diff/39715676 846
Specjalna:Diff/39715535 711
1557 1557
Giovanni Catenazzi Specjalna:Diff/51372733 490 490 490
Giovanni Cini Specjalna:Diff/40374010 858 858 858
Giovanni Trevano Specjalna:Diff/58848582 -6
Specjalna:Diff/39714961 11
Specjalna:Diff/35998912 263
Specjalna:Diff/35997938 123
391 403
Girolamo Muziano Specjalna:Diff/30731984 90
Specjalna:Diff/30731977 1216
1306 1306
Giuseppe Tomasi di Lampedusa Specjalna:Diff/54063491 146
Specjalna:Diff/54063480 48
194 194
Giuseppe de Sacco Specjalna:Diff/36261278 242 242 242
Giżycko Specjalna:Diff/22562344 8 8 8
Glendale (Kalifornia) Specjalna:Diff/32979099 205 205 205
Gliniany (Ukraina) Specjalna:Diff/58302171 78 78 78
Glińscy Specjalna:Diff/24894552 -7 -7 7
Gmina Gusztyn Specjalna:Diff/25446585 -1
Specjalna:Diff/25399265 4
3 5
Gmina Radoszkowice Specjalna:Diff/48072394 0 0 0
Gmina Wołłowiczowce Specjalna:Diff/36271282 4 4 4
Gniew (miasto) Specjalna:Diff/33078552 564 564 564
Gniewkowo Specjalna:Diff/25632854 176 176 176
Gniewosz z Dalewic Specjalna:Diff/22256537 103 103 103
Gniezdowo Specjalna:Diff/50136299 0
Specjalna:Diff/50136282 19
Specjalna:Diff/50136273 411
Specjalna:Diff/50136186 -8
Specjalna:Diff/50136179 766
1188 1204
Gniezno Specjalna:Diff/39461891 310 310 310
Gocław (Warszawa) Specjalna:Diff/34307151 21 21 21
Godło Polski Specjalna:Diff/34910238 43
Specjalna:Diff/27597057 146
189 189
Golgota (obraz Jana Styki) Specjalna:Diff/32979401 3 3 3
Golub Specjalna:Diff/37772397 363
Specjalna:Diff/36640723 52
415 415
Golub-Dobrzyń Specjalna:Diff/37748136 176
Specjalna:Diff/37748099 -155
Specjalna:Diff/37731015 -3
18 334
Goraj (województwo lubelskie) Specjalna:Diff/47890688 753 753 753
Gorczyce (powiat ełcki) Specjalna:Diff/57368834 630 630 630
Gorzuchowo (województwo kujawsko-pomorskie) Specjalna:Diff/56765477 921 921 921
Gorzów Wielkopolski Specjalna:Diff/39326891 495
Specjalna:Diff/39326851 60
555 555
Gorzędziej Specjalna:Diff/45655130 47 47 47
Gorłówka Specjalna:Diff/39818544 46
Specjalna:Diff/39818501 651
Specjalna:Diff/39818222 -76
Specjalna:Diff/39818217 95
Specjalna:Diff/39818211 -25
Specjalna:Diff/39818191 309
Specjalna:Diff/39256958 105
1105 1307
Gosań (wzgórze) Specjalna:Diff/36322242 362 362 362
Gostchorze Specjalna:Diff/48011752 251 251 251
Gostomysł (książę obodrzycki) Specjalna:Diff/48909740 1427
Specjalna:Diff/48879660 888
2315 2315
Gostynin Specjalna:Diff/41677223 27 27 27
Gostyń Specjalna:Diff/45663021 212
Specjalna:Diff/45663005 367
579 579
Gostyń (województwo dolnośląskie) Specjalna:Diff/48012616 1188
Specjalna:Diff/48011221 245
1433 1433
Gotszalk Specjalna:Diff/44209688 46
Specjalna:Diff/44207142 1082
Specjalna:Diff/44206414 552
1680 1680
Gotyk brabancki Specjalna:Diff/22736306 16 16 16
Gozdawa (herb szlachecki) Specjalna:Diff/53234878 157 157 157
Gołańcz Specjalna:Diff/33784974 5
Specjalna:Diff/33784908 -7116
Specjalna:Diff/33784891 25
Specjalna:Diff/26507634 23
Specjalna:Diff/26507566 6
Specjalna:Diff/26507556 395
-6662 7570
Gołogóry (Wyżyna Podolska) Specjalna:Diff/43703185 418 418 418
Gołogóry (miejscowość) Specjalna:Diff/47436331 36 36 36
Gołąb (powiat puławski) Specjalna:Diff/46561580 255 255 255
Gościno Specjalna:Diff/31471319 43 43 43
Gra o tron (serial telewizyjny) Specjalna:Diff/30714169 1959 1959 1959
Grabarka (góra) Specjalna:Diff/39228770 16
Specjalna:Diff/26040800 98
Specjalna:Diff/25057570 -706
Specjalna:Diff/23678641 199
Specjalna:Diff/23678617 470
77 1489
Graboszyce Specjalna:Diff/54097300 3539
Specjalna:Diff/43993561 167
Specjalna:Diff/43993545 900
4606 4606
Grabowiec (powiat zamojski) Specjalna:Diff/46559992 16
Specjalna:Diff/46559852 3549
3565 3565
Grabów nad Prosną Specjalna:Diff/50678862 6
Specjalna:Diff/50678845 87
Specjalna:Diff/50638278 2021
2114 2114
Granada Specjalna:Diff/31970533 19 19 19
Grand Rapids Specjalna:Diff/50968355 0
Specjalna:Diff/50968343 79
79 79
Granica chińsko-rosyjska Specjalna:Diff/42975898 2153
Specjalna:Diff/42975724 1167
3320 3320
Granica krymsko-polska Specjalna:Diff/42670750 30 30 30
Granne Specjalna:Diff/43526916 86
Specjalna:Diff/33194202 551
637 637
Gravamen Specjalna:Diff/46477782 -8 -8 8
Grazymy Specjalna:Diff/46041136 604
Specjalna:Diff/46040763 760
1364 1364
Greifswald Specjalna:Diff/39313007 557 557 557
Grigorij Potiomkin Specjalna:Diff/25045882 -17 -17 17
Grimes (artystka) Specjalna:Diff/32185566 1398 1398 1398
Grobiņa Specjalna:Diff/29751265 69
Specjalna:Diff/29751244 121
190 190
Grocholice (Bełchatów) Specjalna:Diff/39706164 150
Specjalna:Diff/39706146 378
Specjalna:Diff/39706022 -27
Specjalna:Diff/39706007 -399
102 954
Grocholin Specjalna:Diff/49646055 69
Specjalna:Diff/44896012 200
269 269
Grochów (Warszawa) Specjalna:Diff/34307284 38
Specjalna:Diff/34307235 178
216 216
Grodków Specjalna:Diff/22246396 49 49 49
Grodno Specjalna:Diff/59450705 651
Specjalna:Diff/57896110 104
Specjalna:Diff/52282108 122
Specjalna:Diff/52281924 132
Specjalna:Diff/51455845 402
Specjalna:Diff/49515129 237
Specjalna:Diff/48989411 501
Specjalna:Diff/48456589 13
Specjalna:Diff/47661829 70
Specjalna:Diff/47661744 84
Specjalna:Diff/47597800 325
Specjalna:Diff/47584506 4412
Specjalna:Diff/47165135 75
Specjalna:Diff/47164229 35
Specjalna:Diff/47164203 145
Specjalna:Diff/47163928 906
Specjalna:Diff/47088684 1
Specjalna:Diff/47088667 432
Specjalna:Diff/43573641 342
Specjalna:Diff/9835803 77
Specjalna:Diff/9835748 71
Specjalna:Diff/9835678 50
Specjalna:Diff/9835555 80
Specjalna:Diff/9835539 68
Specjalna:Diff/9834749 101
Specjalna:Diff/9834553 -25
Specjalna:Diff/9834473 60
Specjalna:Diff/9834427 -10
Specjalna:Diff/9834037 1
Specjalna:Diff/9834029 30
Specjalna:Diff/9834001 1630
Specjalna:Diff/9824747 5306
Specjalna:Diff/8636858 674
17102 17172
Grody Czerwieńskie Specjalna:Diff/44143900 311
Specjalna:Diff/41993070 440
Specjalna:Diff/41992952 330
Specjalna:Diff/33744247 3
Specjalna:Diff/33744200 91
1175 1175
Grodziec (województwo dolnośląskie) Specjalna:Diff/48935880 63 63 63
Grodzieńskie Państwowe Muzeum Historyczno-Archeologiczne Specjalna:Diff/47375318 267 267 267
Grodzisk (powiat węgrowski) Specjalna:Diff/45642957 256
Specjalna:Diff/45642868 1103
1359 1359
Grodziszcze (powiat polkowicki) Specjalna:Diff/48011229 202 202 202
Grodziszcze (powiat świdnicki) Specjalna:Diff/57200484 729 729 729
Gromnik (wzgórze) Specjalna:Diff/48873449 889
Specjalna:Diff/37136917 31
Specjalna:Diff/37136912 31
Specjalna:Diff/37136907 -753
Specjalna:Diff/37136896 -433
-235 2137
Grotniki Duże Specjalna:Diff/45277583 -18 -18 18
Grudusk Specjalna:Diff/25875717 872 872 872
Gruta Specjalna:Diff/33692977 121 121 121
Gryfino Specjalna:Diff/49290665 1282 1282 1282
Grzymała (herb szlachecki) Specjalna:Diff/37432790 210 210 210
Gród Jarosława Specjalna:Diff/36964571 -1
Specjalna:Diff/36964532 249
Specjalna:Diff/36941619 79
Specjalna:Diff/36935957 0
327 329
Gródek (obwód chmielnicki) Specjalna:Diff/58629628 120
Specjalna:Diff/57997245 105
225 225
Gródek (powiat zwoleński) Specjalna:Diff/47246082 267 267 267
Grążawy Specjalna:Diff/57879607 4
Specjalna:Diff/57879601 99
Specjalna:Diff/57348647 1497
Specjalna:Diff/46130262 1179
2779 2779
Gubernia grodzieńska Specjalna:Diff/29402478 10
Specjalna:Diff/29402408 256
266 266
Guido Antonio Longhi Specjalna:Diff/58527219 19
Specjalna:Diff/58494771 244
Specjalna:Diff/58490268 1113
Specjalna:Diff/58489565 349
1725 1725
Guillaume Le Vasseur de Beauplan Specjalna:Diff/25267193 16
Specjalna:Diff/25095874 94
110 110
Gumniska (Tarnów) Specjalna:Diff/34964308 11 11 11
Gustaf Otto Stenbock Specjalna:Diff/25233630 117
Specjalna:Diff/25233455 89
206 206
Gustav Anton von Wietersheim Specjalna:Diff/57646883 2403 2403 2403
Gustave Flaubert Specjalna:Diff/58520224 896 896 896
Gustaw I Waza Specjalna:Diff/40373571 187 187 187
Gustaw Olizar Specjalna:Diff/47148234 60 60 60
Gutowo (województwo warmińsko-mazurskie) Specjalna:Diff/39523650 862 862 862
Gułag Specjalna:Diff/34099642 130 130 130
Gwarancja ubezpieczeniowa Specjalna:Diff/34219540 19 19 19
Gwoździec (obwód iwanofrankiwski) Specjalna:Diff/46946359 122
Specjalna:Diff/46946316 1225
1347 1347
Gábor Bethlen Specjalna:Diff/47559661 380 380 380
Góra Chełmo Specjalna:Diff/38201363 267 267 267
Góra Chełmska Specjalna:Diff/39543016 830 830 830
Góra Giedymina Specjalna:Diff/53846014 12 12 12
Góra Grodowa Specjalna:Diff/56905496 188
Specjalna:Diff/56905493 1314
1502 1502
Góra Grojec Specjalna:Diff/45599961 -89 -89 89
Góra Kalwaria Specjalna:Diff/25605469 56
Specjalna:Diff/25605465 -19
Specjalna:Diff/25600866 209
246 284
Góra Zamkowa (Kijów) Specjalna:Diff/36934383 -100 -100 100
Góra Świętego Jana (powiat limanowski) Specjalna:Diff/43512972 155 155 155
Góra Świętego Wawrzyńca (Kałdus) Specjalna:Diff/48873384 105
Specjalna:Diff/38557711 1010
Specjalna:Diff/27846286 651
1766 1766
Górna Mezopotamia Specjalna:Diff/39782422 20
Specjalna:Diff/39777445 39
59 59
Górne Łużyce Specjalna:Diff/52772012 187
Specjalna:Diff/52771981 68
Specjalna:Diff/52771945 1507
Specjalna:Diff/35600843 46
1808 1808
Górny Palatynat Specjalna:Diff/51260718 248
Specjalna:Diff/25284526 152
400 400
Górny Śląsk Specjalna:Diff/29515401 635
Specjalna:Diff/29470687 586
Specjalna:Diff/29470501 26
Specjalna:Diff/29465264 939
Specjalna:Diff/25723523 95
Specjalna:Diff/25722907 11
2292 2292
Górowo Iławeckie Specjalna:Diff/54876595 123
Specjalna:Diff/53564164 4
Specjalna:Diff/53564160 -43
Specjalna:Diff/46339591 195
279 365
Głogów Specjalna:Diff/46438246 600
Specjalna:Diff/46438194 -60
Specjalna:Diff/39552889 665
Specjalna:Diff/39552795 210
Specjalna:Diff/39547184 13
Specjalna:Diff/39547176 0
Specjalna:Diff/39547171 -29
Specjalna:Diff/39547057 354
Specjalna:Diff/39546504 223
1976 2154
Głogówek Specjalna:Diff/42639681 -42 -42 42
Głuchów (obwód sumski) Specjalna:Diff/43130722 49 49 49
Głuchów (województwo podkarpackie) Specjalna:Diff/36389104 -22 -22 22
Główna siedziba Banku Gruzji Specjalna:Diff/57800820 -8 -8 8
Haapsalu Specjalna:Diff/31951459 2 2 2
Hajna (wieś) Specjalna:Diff/50621798 97
Specjalna:Diff/50621773 -27
Specjalna:Diff/50621767 1316
Specjalna:Diff/50621646 42
Specjalna:Diff/50621543 575
2003 2057
Hajnówka Specjalna:Diff/54347564 58
Specjalna:Diff/51183776 223
Specjalna:Diff/51175741 20
Specjalna:Diff/51175713 289
Specjalna:Diff/51175701 661
Specjalna:Diff/50678229 98
Specjalna:Diff/50678179 1339
Specjalna:Diff/38271248 113
Specjalna:Diff/38271223 -158
Specjalna:Diff/38271205 67
Specjalna:Diff/25341644 144
Specjalna:Diff/24057871 76
Specjalna:Diff/24057821 6
Specjalna:Diff/24057791 61
Specjalna:Diff/24057064 -89
Specjalna:Diff/24057052 5
Specjalna:Diff/24056985 902
Specjalna:Diff/23698825 -9
Specjalna:Diff/23698727 195
Specjalna:Diff/21642486 97
Specjalna:Diff/21641905 40
Specjalna:Diff/19943811 64
Specjalna:Diff/15690269 -114
Specjalna:Diff/15690157 137
Specjalna:Diff/15690019 258
Specjalna:Diff/14051532 256
Specjalna:Diff/13729425 -30
Specjalna:Diff/13729365 2
Specjalna:Diff/13729332 -108
Specjalna:Diff/9294599 15
Specjalna:Diff/6540145 171
Specjalna:Diff/6535939 24
4813 5829
Halicz (miasto) Specjalna:Diff/56010394 129
Specjalna:Diff/46987302 37
Specjalna:Diff/46986365 31
Specjalna:Diff/46986212 354
Specjalna:Diff/46840029 879
Specjalna:Diff/35728741 23
Specjalna:Diff/35728273 129
Specjalna:Diff/9293910 8
1590 1590
Halina Skibniewska Specjalna:Diff/55205625 0
Specjalna:Diff/55205619 547
547 547
Halland Specjalna:Diff/24133346 24 24 24
Hamburg Specjalna:Diff/31124834 12
Specjalna:Diff/31124828 532
544 544
Handel transsaharyjski Specjalna:Diff/30528986 106 106 106
Hangzhou Specjalna:Diff/23371093 245 245 245
Hans-Jürgen Stumpff Specjalna:Diff/49289466 46 46 46
Hanyu pinyin Specjalna:Diff/56898422 -4 -4 4
Hanza Specjalna:Diff/54829928 437
Specjalna:Diff/54829824 -4707
Specjalna:Diff/54829820 7155
2885 12299
Harbin Specjalna:Diff/37653282 553 553 553
Hejking Specjalna:Diff/31677928 97 97 97
Henryk Brühl Specjalna:Diff/34699034 401 401 401
Henryk Fleming Specjalna:Diff/57313532 225
Specjalna:Diff/57313530 212
437 437
Henryk I Brodaty Specjalna:Diff/36836936 1 1 1
Henryk I jaworski Specjalna:Diff/57624299 27 27 27
Henryk II Święty Specjalna:Diff/39461692 71 71 71
Henryk III Salicki Specjalna:Diff/39758371 298 298 298
Henryk III głogowski Specjalna:Diff/43438576 5
Specjalna:Diff/43438572 85
Specjalna:Diff/28772758 167
Specjalna:Diff/28770502 209
Specjalna:Diff/26508077 92
558 558
Henryk IV Lancaster Specjalna:Diff/40299986 74 74 74
Henryk IV Prawy Specjalna:Diff/38463251 1016 1016 1016
Henryk IV Wierny Specjalna:Diff/26508138 97 97 97
Henryk Ignacy Kamieński Specjalna:Diff/57948454 29
Specjalna:Diff/57948445 620
Specjalna:Diff/57948285 1158
1807 1807
Henryk Wogenap Specjalna:Diff/57313701 280
Specjalna:Diff/57313681 43
323 323
Herb Czech Specjalna:Diff/22674821 -11 -11 11
Herb Czechosłowacji Specjalna:Diff/22674831 14 14 14
Herb Kijowa Specjalna:Diff/37699615 329
Specjalna:Diff/37696864 114
443 443
Herb Litwy Specjalna:Diff/8647435 62 62 62
Herb Mińska Specjalna:Diff/37580382 106 106 106
Herb Piastów dolnośląskich Specjalna:Diff/28238896 34 34 34
Herb Piastów górnośląskich Specjalna:Diff/28283691 34
Specjalna:Diff/27602271 3
37 37
Herb Piastów małopolskich Specjalna:Diff/28239066 1295 1295 1295
Herb Prus Specjalna:Diff/25547284 107
Specjalna:Diff/25547044 158
Specjalna:Diff/25525763 167
Specjalna:Diff/25525635 64
Specjalna:Diff/25525591 115
611 611
Herb Rosji Specjalna:Diff/39705365 97
Specjalna:Diff/39705316 19
116 116
Herb województwa lubelskiego Specjalna:Diff/58184861 -157
Specjalna:Diff/58184859 373
216 530
Herb województwa ruskiego Specjalna:Diff/58185213 528 528 528
Herb Łomży Specjalna:Diff/52409917 27 27 27
Herb Śląska Specjalna:Diff/27602365 399
Specjalna:Diff/22687783 -3
Specjalna:Diff/22687770 83
Specjalna:Diff/22675894 204
683 689
Herb Żarek Specjalna:Diff/38254156 -2 -2 2
Herbarz Geldrii Specjalna:Diff/52410128 42
Specjalna:Diff/52410127 151
Specjalna:Diff/52410046 271
464 464
Hermann Billung Specjalna:Diff/37477762 25
Specjalna:Diff/37477757 74
99 99
Hermanowicze Specjalna:Diff/32702196 19
Specjalna:Diff/32702170 90
109 109
Herzog & de Meuron Specjalna:Diff/37740982 506
Specjalna:Diff/37740929 520
Specjalna:Diff/37740858 244
1270 1270
Hetman Specjalna:Diff/22083657 370 370 370
Hetmanat Specjalna:Diff/37888672 -57
Specjalna:Diff/37888662 138
81 195
Hieronim Florian Radziwiłł Specjalna:Diff/51774233 300 300 300
Hieronim Gostomski Specjalna:Diff/34303421 198 198 198
Hieronim Radziejowski Specjalna:Diff/44106989 37 37 37
Hieronim Wielopolski Specjalna:Diff/59549416 190 190 190
Hieronimowo Specjalna:Diff/13740372 278 278 278
Hildesheim Specjalna:Diff/40560611 8
Specjalna:Diff/40560522 131
139 139
Hilversum Specjalna:Diff/48158770 314 314 314
Hinczka z Rogowa Specjalna:Diff/39578483 20
Specjalna:Diff/39506912 183
203 203
Hinrich Brunsberg Specjalna:Diff/46439633 -19
Specjalna:Diff/46439524 1082
Specjalna:Diff/43734166 7
Specjalna:Diff/43734157 139
Specjalna:Diff/43734149 152
Specjalna:Diff/43734139 48
Specjalna:Diff/43734125 58
Specjalna:Diff/43734101 305
Specjalna:Diff/38169851 -63
Specjalna:Diff/38153278 152
1861 2025
Hiob Praÿetfuess Specjalna:Diff/27775288 -28
Specjalna:Diff/27775281 432
Specjalna:Diff/27764668 48
Specjalna:Diff/27764584 703
Specjalna:Diff/27759535 21
Specjalna:Diff/27759171 17
Specjalna:Diff/27750721 49
Specjalna:Diff/26440135 191
1433 1489
Hipolit Wawelberg Specjalna:Diff/44000616 172 172 172
Historia Białegostoku Specjalna:Diff/40192990 327
Specjalna:Diff/25342155 251
578 578
Historia Bułgarii (681–1018) Specjalna:Diff/46766267 28 28 28
Historia Bytomia Specjalna:Diff/31983156 68 68 68
Historia Czech Specjalna:Diff/37724900 830 830 830
Historia Estonii Specjalna:Diff/56100047 128 128 128
Historia Gdańska Specjalna:Diff/56765358 1021
Specjalna:Diff/53799153 332
Specjalna:Diff/48541277 343
Specjalna:Diff/43020333 276
Specjalna:Diff/25906710 129
2101 2101
Historia Gniezna Specjalna:Diff/39461931 76 76 76
Historia Hetmanatu Specjalna:Diff/37888853 273
Specjalna:Diff/37888640 54
327 327
Historia Iławy Specjalna:Diff/58209822 415
Specjalna:Diff/43759153 -225
Specjalna:Diff/43759145 225
Specjalna:Diff/43754186 59
Specjalna:Diff/43754135 323
797 1247
Historia Kijowa Specjalna:Diff/49047384 1833
Specjalna:Diff/37580659 710
Specjalna:Diff/37567595 3373
Specjalna:Diff/37560044 -12
Specjalna:Diff/37560009 -1
Specjalna:Diff/37559995 449
Specjalna:Diff/37559855 4082
Specjalna:Diff/36998600 29
Specjalna:Diff/36998590 2
Specjalna:Diff/36964422 249
Specjalna:Diff/36961408 -1
Specjalna:Diff/36961401 502
Specjalna:Diff/36961172 23
Specjalna:Diff/36961168 396
Specjalna:Diff/36960974 183
Specjalna:Diff/36960866 -1
Specjalna:Diff/36960865 1
Specjalna:Diff/36960861 383
Specjalna:Diff/36960464 14
Specjalna:Diff/36960461 1031
Specjalna:Diff/36960365 239
Specjalna:Diff/36959097 645
Specjalna:Diff/36958948 100
Specjalna:Diff/36935480 91
Specjalna:Diff/36935299 75
Specjalna:Diff/36932790 99
14494 14524
Historia Kołobrzegu Specjalna:Diff/44212900 829 829 829
Historia Krosna Specjalna:Diff/41754400 10 10 10
Historia Legnicy Specjalna:Diff/39259193 450 450 450
Historia Litwy Specjalna:Diff/25629033 22
Specjalna:Diff/25629001 186
Specjalna:Diff/25628950 235
Specjalna:Diff/25628577 3
446 446
Historia Mrągowa Specjalna:Diff/51220075 562 562 562
Historia Norwegii Specjalna:Diff/37262702 1
Specjalna:Diff/37262692 47
48 48
Historia Odessy Specjalna:Diff/22432063 173 173 173
Historia Piekar Śląskich Specjalna:Diff/41650422 277 277 277
Historia Polaków na Litwie Specjalna:Diff/32609104 288
Specjalna:Diff/32593423 225
Specjalna:Diff/30186071 338
Specjalna:Diff/30185975 567
1418 1418
Historia Polski Specjalna:Diff/44166796 34
Specjalna:Diff/39454454 91
125 125
Historia Polski (1572–1697) Specjalna:Diff/30210655 49 49 49
Historia Polski (1697–1763) Specjalna:Diff/48376342 108
Specjalna:Diff/30524556 1482
Specjalna:Diff/22495260 562
2152 2152
Historia Polski (do 1138) Specjalna:Diff/44166802 83
Specjalna:Diff/44143065 1302
Specjalna:Diff/39455200 205
Specjalna:Diff/39455077 65
Specjalna:Diff/39455039 -56
Specjalna:Diff/39454974 -24
Specjalna:Diff/39454937 24
Specjalna:Diff/31835023 57
1656 1816
Historia Pomorza Specjalna:Diff/42228558 120 120 120
Historia Pomorza Zachodniego Specjalna:Diff/54029630 -55
Specjalna:Diff/53950723 1029
Specjalna:Diff/49290903 292
Specjalna:Diff/49290455 1827
Specjalna:Diff/49036042 880
Specjalna:Diff/44142916 270
4243 4353
Historia Poznania Specjalna:Diff/48978043 402 402 402
Historia Poznania 1253–1320 Specjalna:Diff/28224728 111 111 111
Historia Poznania 1650–1768 Specjalna:Diff/48377532 69 69 69
Historia Poznania 966–1034 Specjalna:Diff/48978086 1247 1247 1247
Historia Płocka Specjalna:Diff/38462998 321
Specjalna:Diff/38462970 29
Specjalna:Diff/36045440 -600
Specjalna:Diff/25629453 -99
Specjalna:Diff/25629439 -545
Specjalna:Diff/25629102 -377
Specjalna:Diff/25628528 265
Specjalna:Diff/25628478 2
Specjalna:Diff/25628222 663
-341 2901
Historia Płotów Specjalna:Diff/52622957 616 616 616
Historia Raciąża Specjalna:Diff/39535192 2 2 2
Historia Radomia Specjalna:Diff/36717433 157 157 157
Historia Sanoka Specjalna:Diff/41861698 48 48 48
Historia Szczecina Specjalna:Diff/43750576 134
Specjalna:Diff/43743344 17
Specjalna:Diff/43743340 305
Specjalna:Diff/37652957 611
1067 1067
Historia Słowacji Specjalna:Diff/39758773 1
Specjalna:Diff/39758768 359
Specjalna:Diff/39758705 15
Specjalna:Diff/39758698 715
1090 1090
Historia Torunia Specjalna:Diff/48453987 128
Specjalna:Diff/48453958 470
598 598
Historia Warszawy Specjalna:Diff/40028942 336
Specjalna:Diff/40028616 194
530 530
Historia Wilna Specjalna:Diff/31667321 252 252 252
Historia Wrocławia Specjalna:Diff/48977952 257
Specjalna:Diff/48977941 1
Specjalna:Diff/48977810 93
Specjalna:Diff/48977785 632
Specjalna:Diff/32970284 42
Specjalna:Diff/27603243 54
Specjalna:Diff/27603226 266
1345 1345
Historia miasta Wolin Specjalna:Diff/39530847 -2 -2 2
Historia Łobza Specjalna:Diff/36278785 46 46 46
Historia Śląska Specjalna:Diff/48314768 668
Specjalna:Diff/32239678 1
Specjalna:Diff/32238216 -97
Specjalna:Diff/32238194 1169
Specjalna:Diff/32223522 0
Specjalna:Diff/32223513 95
Specjalna:Diff/32220491 1109
Specjalna:Diff/27603849 378
3323 3517
Historia Świętochłowic Specjalna:Diff/36697396 70 70 70
Historia Żelechowa Specjalna:Diff/46375509 1994
Specjalna:Diff/43709529 101
Specjalna:Diff/43709523 59
Specjalna:Diff/43709510 339
2493 2493
Hoczew Specjalna:Diff/57688075 1336 1336 1336
Hodów Specjalna:Diff/45010697 -5 -5 5
Hofburg Specjalna:Diff/56625573 274 274 274
Holocaust na Białorusi Specjalna:Diff/47587408 59 59 59
Homel Specjalna:Diff/55671287 14
Specjalna:Diff/55472979 -1
Specjalna:Diff/49047331 1252
1265 1267
Horka (Saksonia) Specjalna:Diff/30757381 329 329 329
Hornostajiwka Specjalna:Diff/42732700 137 137 137
Horodek (obwód witebski) Specjalna:Diff/47059104 77
Specjalna:Diff/47059014 280
357 357
Horoszów Specjalna:Diff/59452214 2435 2435 2435
Hostów Specjalna:Diff/57242070 281
Specjalna:Diff/57241949 251
532 532
Hotel Europejski w Warszawie Specjalna:Diff/29442937 22
Specjalna:Diff/29442929 357
379 379
Hotel Ukraina (Kijów) Specjalna:Diff/37601795 5 5 5
Hołowczyn Specjalna:Diff/33507468 31 31 31
Hoża Specjalna:Diff/56500506 162
Specjalna:Diff/48590735 302
464 464
Hryniowce Specjalna:Diff/57242000 305 305 305
Humań Specjalna:Diff/54081883 613 613 613
Husaria Specjalna:Diff/39174081 51
Specjalna:Diff/39173950 47
Specjalna:Diff/39173523 273
371 371
Husiatyn Specjalna:Diff/50077966 52
Specjalna:Diff/50077940 -17
Specjalna:Diff/50077874 424
Specjalna:Diff/50077842 17
Specjalna:Diff/46872147 397
Specjalna:Diff/22246192 28
901 935
Huta Metali Nieżelaznych Szopienice Specjalna:Diff/39319420 420 420 420
Huta Szkła „Niemen” Specjalna:Diff/54302271 85 85 85
Huta żelaza w Völklingen Specjalna:Diff/30310012 40
Specjalna:Diff/30309915 14
Specjalna:Diff/30309909 795
849 849
Hutnictwo Specjalna:Diff/44143124 212
Specjalna:Diff/44143122 408
620 620
Hwardijśke (obwód chmielnicki) Specjalna:Diff/58303392 190
Specjalna:Diff/55947922 1207
1397 1397
Hyżne Specjalna:Diff/23381493 100 100 100
Hłuboczek Wielki Specjalna:Diff/39740940 276 276 276
Hłusk Specjalna:Diff/30008306 80
Specjalna:Diff/30008211 533
Specjalna:Diff/30008084 19
632 632
I Korpus Polski w Rosji Specjalna:Diff/48993693 75
Specjalna:Diff/48993590 117
192 192
I bitwa nad Marną Specjalna:Diff/39733933 32 32 32
I najazd mongolski na Polskę Specjalna:Diff/51723408 312
Specjalna:Diff/25273507 67
379 379
I powstanie pruskie Specjalna:Diff/59426795 524 524 524
I wojna macedońska Specjalna:Diff/57048789 64 64 64
I wojna światowa Specjalna:Diff/33322044 118
Specjalna:Diff/33312647 462
Specjalna:Diff/33312094 488
1068 1068
II najazd mongolski na Polskę Specjalna:Diff/34200553 16
Specjalna:Diff/25273169 129
145 145
II powstanie śląskie Specjalna:Diff/44177478 -6
Specjalna:Diff/44177468 34
Specjalna:Diff/44177457 31
59 71
II wojna macedońska Specjalna:Diff/57048791 64 64 64
III powstanie śląskie Specjalna:Diff/31495770 42
Specjalna:Diff/31492795 20
Specjalna:Diff/31478800 56
118 118
III wojna północna Specjalna:Diff/38074180 2
Specjalna:Diff/33550870 282
Specjalna:Diff/33550858 -116
Specjalna:Diff/33550854 605
Specjalna:Diff/33550682 26
Specjalna:Diff/33550624 2
Specjalna:Diff/33550591 15
Specjalna:Diff/33521974 -43
Specjalna:Diff/33521936 1382
Specjalna:Diff/33521454 1269
Specjalna:Diff/33510770 16
Specjalna:Diff/33510623 -20
Specjalna:Diff/33510542 59
Specjalna:Diff/33507996 0
Specjalna:Diff/33507992 478
Specjalna:Diff/33507655 394
Specjalna:Diff/33507436 638
4989 5347
Iagorlîc Specjalna:Diff/41123940 14
Specjalna:Diff/41123935 109
Specjalna:Diff/37433703 86
Specjalna:Diff/36215317 1694
1903 1903
Ida (film) Specjalna:Diff/39827903 253 253 253
Ignacy Graff Specjalna:Diff/57794321 210 210 210
Ignacy Jakub Massalski Specjalna:Diff/27287812 21 21 21
Ignacy Krzemień Specjalna:Diff/24838104 -6
Specjalna:Diff/24838021 -28
Specjalna:Diff/24838004 1985
1951 2019
Ignacy Ogiński Specjalna:Diff/48689383 9
Specjalna:Diff/48689370 153
162 162
Igor Rurykowicz Specjalna:Diff/36960537 8 8 8
Igor Światosławowicz Specjalna:Diff/35728914 103 103 103
Ihor Kołomojski Specjalna:Diff/56500213 92 92 92
Ikaźń (agromiasteczko) Specjalna:Diff/59099163 178 178 178
Ilińce Specjalna:Diff/48549933 225 225 225
Ilona Duczynska Specjalna:Diff/41276901 255
Specjalna:Diff/41276500 5
260 260
Immanuel Wallerstein Specjalna:Diff/53562307 1030 1030 1030
Imperium Mali Specjalna:Diff/30526766 31 31 31
Imperium kartagińskie Specjalna:Diff/25272654 -22
Specjalna:Diff/25272608 106
84 128
Indura Specjalna:Diff/47574453 1110 1110 1110
Inflanty Specjalna:Diff/44172737 1997 1997 1997
Inflanty szwedzkie Specjalna:Diff/38479722 68 68 68
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego Specjalna:Diff/54120075 2 2 2
Insurekcja warszawska Specjalna:Diff/36211954 62 62 62
Irkuck Specjalna:Diff/39694994 99
Specjalna:Diff/39694983 431
Specjalna:Diff/39694934 231
Specjalna:Diff/39694873 29
Specjalna:Diff/39694863 769
Specjalna:Diff/39694695 188
1747 1747
Isaiah Berlin Specjalna:Diff/33812761 25 25 25
Islam III Girej Specjalna:Diff/58302306 216
Specjalna:Diff/58302119 170
386 386
Ismail Specjalna:Diff/50538693 87 87 87
Istria Specjalna:Diff/39790620 245 245 245
Iwan Brzuchowiecki Specjalna:Diff/45364765 398 398 398
Iwan Chowański (zm. 1682) Specjalna:Diff/29465564 172
Specjalna:Diff/29465490 694
866 866
Iwan Fersen Specjalna:Diff/30734110 -58
Specjalna:Diff/30734107 1595
Specjalna:Diff/30733773 1
Specjalna:Diff/30733768 71
1609 1725
Iwan III Srogi Specjalna:Diff/46489301 2881
Specjalna:Diff/25649526 289
3170 3170
Iwan IV Groźny Specjalna:Diff/38775537 86
Specjalna:Diff/38775488 1335
Specjalna:Diff/38775071 -13
Specjalna:Diff/38775009 49
1457 1483
Iwan Semenowicz Sapieha Specjalna:Diff/13729191 1222
Specjalna:Diff/8637459 9
Specjalna:Diff/8637418 483
Specjalna:Diff/8637231 19
Specjalna:Diff/6936759 80
Specjalna:Diff/6936720 48
Specjalna:Diff/6936698 8
Specjalna:Diff/6884192 55
1924 1924
Iwan Wyhowski Specjalna:Diff/37579522 65 65 65
Iwan Zołotarenko Specjalna:Diff/29972475 155 155 155
Iwano-Frankiwsk Specjalna:Diff/58979628 4144
Specjalna:Diff/58979263 268
Specjalna:Diff/54096527 761
Specjalna:Diff/49465878 279
Specjalna:Diff/43671334 757
Specjalna:Diff/38130953 472
Specjalna:Diff/27510334 72
Specjalna:Diff/26532513 1187
Specjalna:Diff/23888786 109
8049 8049
Iwie (miasto) Specjalna:Diff/49101199 84
Specjalna:Diff/49092940 173
Specjalna:Diff/49092803 102
Specjalna:Diff/49092463 910
1269 1269
Iwieniec Specjalna:Diff/58490178 127
Specjalna:Diff/57733893 226
Specjalna:Diff/51015580 229
582 582
Iwonicz Specjalna:Diff/57687695 115 115 115
Izabelin (obwód grodzieński) Specjalna:Diff/58553468 40
Specjalna:Diff/58553416 145
Specjalna:Diff/58553212 275
Specjalna:Diff/58553075 238
698 698
Izba Poselska (I Rzeczpospolita) Specjalna:Diff/37026846 121
Specjalna:Diff/37026780 23
Specjalna:Diff/37026223 123
267 267
Izborsk Specjalna:Diff/41648518 85
Specjalna:Diff/27432629 2
Specjalna:Diff/27432584 144
231 231
Iława Specjalna:Diff/58209801 380
Specjalna:Diff/43759155 -208
Specjalna:Diff/43759141 209
Specjalna:Diff/43754130 321
702 1118
Iłukszta Specjalna:Diff/58518873 42
Specjalna:Diff/32633438 529
571 571
Iłża Specjalna:Diff/24839907 -3 -3 3
Jabłonowscy herbu Prus III Specjalna:Diff/46928337 1693 1693 1693
Jacek Małachowski Specjalna:Diff/35566638 93 93 93
Jacek Żakowski Specjalna:Diff/36393255 14 14 14
Jacob Pontusson De la Gardie Specjalna:Diff/51455826 177 177 177
Jacob van Campen Specjalna:Diff/49174550 774
Specjalna:Diff/49174473 244
Specjalna:Diff/49174464 44
Specjalna:Diff/49174454 3
Specjalna:Diff/49174441 186
Specjalna:Diff/49173673 41
Specjalna:Diff/49173667 206
1498 1498
Jagielnica (Ukraina) Specjalna:Diff/51736285 581 581 581
Jahołdajewszczyzna Specjalna:Diff/27422457 134 134 134
Jakobe Mansztajn Specjalna:Diff/43767719 7 7 7
Jakow Czerkaski Specjalna:Diff/29986221 31 31 31
Jaksa Gryfita Specjalna:Diff/50616908 289 289 289
Jakub Dembiński Specjalna:Diff/50639066 931 931 931
Jakub Fontana Specjalna:Diff/58484420 126
Specjalna:Diff/24326010 150
Specjalna:Diff/24019388 142
Specjalna:Diff/24019316 0
418 418
Jakub Kettler Specjalna:Diff/37319713 -2 -2 2
Jakub Kobylański Specjalna:Diff/27993297 384 384 384
Jakub Kubicki Specjalna:Diff/25705722 100 100 100
Jakub Lewicki Specjalna:Diff/52473552 5044
Specjalna:Diff/52472833 296
5340 5340
Jakub Ludwik Sobieski Specjalna:Diff/25055908 44
Specjalna:Diff/23863843 53
97 97
Jamenka Specjalna:Diff/54769311 -3
Specjalna:Diff/54769205 916
Specjalna:Diff/54769132 -174
Specjalna:Diff/54769093 -9
Specjalna:Diff/54769081 -848
Specjalna:Diff/54769061 -338
Specjalna:Diff/54769012 406
Specjalna:Diff/54768948 -456
Specjalna:Diff/54768928 140
Specjalna:Diff/54768914 42
Specjalna:Diff/54768904 573
Specjalna:Diff/54768883 3130
3379 7035
Jampol (obwód winnicki) Specjalna:Diff/41762062 -116
Specjalna:Diff/41762049 116
Specjalna:Diff/38918620 209
209 441
Jan Amor Tarnowski Specjalna:Diff/59561725 197
Specjalna:Diff/25094467 20
Specjalna:Diff/25094459 71
Specjalna:Diff/25018002 675
963 963
Jan Baptysta Wenecjanin Specjalna:Diff/25739475 69 69 69
Jan Bogumił Plersch Specjalna:Diff/37464433 63 63 63
Jan Chrystian Kamsetzer Specjalna:Diff/34399550 59
Specjalna:Diff/22339449 153
212 212
Jan Cieplak Specjalna:Diff/52535965 -34
Specjalna:Diff/52535958 599
565 633
Jan Czerski (zm. po 1635) Specjalna:Diff/54876475 49 49 49
Jan Daniłowicz (wojewoda ruski) Specjalna:Diff/42723677 95 95 95
Jan Dolski Specjalna:Diff/43062838 192 192 192
Jan Dulski Specjalna:Diff/49137751 11
Specjalna:Diff/49137674 69
80 80
Jan Długosz Specjalna:Diff/39524772 30
Specjalna:Diff/39524764 123
153 153
Jan Fryderyk Heurich Specjalna:Diff/34787902 388 388 388
Jan Gajda Specjalna:Diff/30561195 28
Specjalna:Diff/30561180 53
Specjalna:Diff/30561054 112
193 193
Jan Gasztołd Specjalna:Diff/29414534 160 160 160
Jan Henryk Klemm Specjalna:Diff/53563561 -23
Specjalna:Diff/49843293 156
Specjalna:Diff/34779268 93
Specjalna:Diff/24991928 146
Specjalna:Diff/24973286 1641
2013 2059
Jan I żagański Specjalna:Diff/57623671 633 633 633
Jan II Kazimierz Waza Specjalna:Diff/53801660 -15
Specjalna:Diff/53801651 1756
Specjalna:Diff/53801640 -1756
Specjalna:Diff/53801629 1740
Specjalna:Diff/53801117 581
Specjalna:Diff/39307343 108
Specjalna:Diff/37411520 116
2530 6072
Jan Jaroszewicz (architekt) Specjalna:Diff/58588093 280
Specjalna:Diff/58588048 444
724 724
Jan Jerzy IV Wettyn Specjalna:Diff/24115881 97
Specjalna:Diff/24115749 33
130 130
Jan Jerzy Plersch Specjalna:Diff/58406974 673 673 673
Jan Józef Malczewski Specjalna:Diff/24118429 91 91 91
Jan Karol Chodkiewicz Specjalna:Diff/57988565 795
Specjalna:Diff/56100511 94
Specjalna:Diff/56100498 3636
Specjalna:Diff/56100062 63
Specjalna:Diff/25095534 65
4653 4653
Jan Kieżgajło Specjalna:Diff/36673443 53
Specjalna:Diff/36673440 95
Specjalna:Diff/36673427 48
196 196
Jan Kiliński Specjalna:Diff/53792740 43 43 43
Jan Kiszka Specjalna:Diff/25896329 18 18 18
Jan Klemens Branicki (hetman) Specjalna:Diff/36247892 -20
Specjalna:Diff/36247870 60
40 80
Jan Klemens Branicki (marszałek nadworny koronny) Specjalna:Diff/26459169 110 110 110
Jan Kościelecki (1415–1475) Specjalna:Diff/50638196 511 511 511
Jan Krzysztof Glaubitz Specjalna:Diff/58527231 19
Specjalna:Diff/58498834 64
Specjalna:Diff/58496911 199
Specjalna:Diff/58490813 241
Specjalna:Diff/58484070 -33
Specjalna:Diff/58483914 0
Specjalna:Diff/58483903 85
Specjalna:Diff/58483809 1131
Specjalna:Diff/58480321 -64
Specjalna:Diff/58479307 151
Specjalna:Diff/58478578 0
Specjalna:Diff/58478570 138
Specjalna:Diff/58478426 -51
Specjalna:Diff/58478417 -136
Specjalna:Diff/58478376 -58
Specjalna:Diff/58478111 0
Specjalna:Diff/58478106 141
Specjalna:Diff/58478059 64
Specjalna:Diff/58477960 334
Specjalna:Diff/58380743 143
Specjalna:Diff/58380720 -4
Specjalna:Diff/58380717 2
Specjalna:Diff/58380707 301
Specjalna:Diff/49866992 -50
2617 3409
Jan Krzysztof Gniński Specjalna:Diff/42114236 24
Specjalna:Diff/42114220 34
Specjalna:Diff/42114199 196
254 254
Jan Luksemburski Specjalna:Diff/42664193 122
Specjalna:Diff/42664167 151
Specjalna:Diff/42664130 175
Specjalna:Diff/42664121 269
Specjalna:Diff/42664034 13
Specjalna:Diff/42664029 424
1154 1154
Jan Maria Bernardoni Specjalna:Diff/58580832 33
Specjalna:Diff/58580814 492
525 525
Jan Małachowski (biskup) Specjalna:Diff/59526367 1163 1163 1163
Jan Odrowąż ze Sprowy Specjalna:Diff/52247283 772 772 772
Jan Piotr Sapieha Specjalna:Diff/35885558 103 103 103
Jan Potocki (zm. 1611) Specjalna:Diff/58172254 71
Specjalna:Diff/58172205 175
246 246
Jan Radziwiłł (marszałek ziemski litewski) Specjalna:Diff/39288528 23
Specjalna:Diff/39283182 18
Specjalna:Diff/39283166 -84
Specjalna:Diff/39282965 84
41 209
Jan Rudomina (wojski) Specjalna:Diff/57082640 155 155 155
Jan Skuratowicz Specjalna:Diff/49874174 1548 1548 1548
Jan Stachurski (generał) Specjalna:Diff/45503297 147
Specjalna:Diff/45498364 11
Specjalna:Diff/45380365 178
Specjalna:Diff/45365017 314
650 650
Jan Stanisław Ossoliński Specjalna:Diff/36900367 -33 -33 33
Jan Stanisław Sapieha Specjalna:Diff/57988982 9
Specjalna:Diff/57988965 90
Specjalna:Diff/57988925 924
Specjalna:Diff/57988059 19
1042 1042
Jan Stefan Giedroyć Specjalna:Diff/49897934 11 11 11
Jan Szyszko Specjalna:Diff/43013208 769 769 769
Jan Twardowski Specjalna:Diff/28154665 1 1 1
Jan Tęczyński z Rabsztyna Specjalna:Diff/53522812 11 11 11
Jan Zachwatowicz Specjalna:Diff/42004068 472 472 472
Jan Zamoyski Specjalna:Diff/49137769 1008
Specjalna:Diff/36975100 82
1090 1090
Jan Zygmunt Deybel Specjalna:Diff/58407001 640
Specjalna:Diff/42237051 -65
575 705
Jan Zygmunt Skrzynecki Specjalna:Diff/33863095 2
Specjalna:Diff/33863086 389
391 391
Jan von Endorf Specjalna:Diff/36678622 13 13 13
Jan z Kretkowa Specjalna:Diff/46599880 159
Specjalna:Diff/46599844 99
Specjalna:Diff/46599833 67
325 325
Jan z Książąt Litewskich Specjalna:Diff/29201482 16 16 16
Jan z Pułkowa Specjalna:Diff/37815076 64
Specjalna:Diff/34302387 1102
1166 1166
Jan z Tęczyna Specjalna:Diff/55589843 250 250 250
Jan ścinawski Specjalna:Diff/26508298 114 114 114
Jancewicze Specjalna:Diff/43609505 2837 2837 2837
Janowiczki (województwo małopolskie) Specjalna:Diff/47508384 1768
Specjalna:Diff/47507639 101
1869 1869
Janowiec (województwo lubelskie) Specjalna:Diff/46607512 104 104 104
Jantar (województwo pomorskie) Specjalna:Diff/27865272 137 137 137
Janusz Brzozogłowy Specjalna:Diff/37425492 44 44 44
Janusz Hrynkiewicz Specjalna:Diff/48280955 221 221 221
Janusz I Starszy Specjalna:Diff/29399017 102
Specjalna:Diff/29318750 0
Specjalna:Diff/29318107 1486
1588 1588
Janusz Ostrogski Specjalna:Diff/53192476 -3 -3 3
Janusz Radziwiłł Specjalna:Diff/39797481 99 99 99
Janusz Radziwiłł (kasztelan wileński) Specjalna:Diff/54457160 -160
Specjalna:Diff/54457158 160
0 320
Januszowice (powiat buski) Specjalna:Diff/57112568 110 110 110
Janów (Litwa) Specjalna:Diff/42706624 67 67 67
Janów (rejon kalinowski) Specjalna:Diff/59083477 89
Specjalna:Diff/59083306 95
Specjalna:Diff/59073048 126
310 310
Janów Podlaski Specjalna:Diff/44452401 25
Specjalna:Diff/40050774 31
Specjalna:Diff/40050770 52
Specjalna:Diff/40050744 838
946 946
Jarantowice (powiat wąbrzeski) Specjalna:Diff/25558273 19 19 19
Jared Leto Specjalna:Diff/38984261 -56
Specjalna:Diff/38984194 -98
-154 154
Jaroměř Specjalna:Diff/37653515 101 101 101
Jarosław (Rosja) Specjalna:Diff/46498128 221
Specjalna:Diff/46497860 35
Specjalna:Diff/46489699 22
Specjalna:Diff/46489394 118
Specjalna:Diff/46489349 183
579 579
Jarosław I Mądry Specjalna:Diff/25660492 0
Specjalna:Diff/25660483 31
31 31
Jarosław Wojciechowski (architekt) Specjalna:Diff/50214301 447 447 447
Jaroty Specjalna:Diff/22561686 73 73 73
Jasionowa Dolina Specjalna:Diff/56314425 85
Specjalna:Diff/56314384 16
101 101
Jasionowo (gmina Lipsk) Specjalna:Diff/23914149 499 499 499
Jastrowie Specjalna:Diff/41693315 97
Specjalna:Diff/41693291 194
291 291
Jastrzębia Góra Specjalna:Diff/43293293 259
Specjalna:Diff/43293176 383
642 642
Jasło Specjalna:Diff/48013526 785 785 785
Jaunjelgava Specjalna:Diff/37320537 115
Specjalna:Diff/37320482 35
150 150
Javorník (powiat Jesionik) Specjalna:Diff/36705165 388 388 388
Jaworzno Specjalna:Diff/29319281 44
Specjalna:Diff/29319227 -13
Specjalna:Diff/29319169 -625
-594 682
Jaworów (miasto) Specjalna:Diff/59337116 7
Specjalna:Diff/59337096 1180
1187 1187
Jazdów Specjalna:Diff/36925380 31
Specjalna:Diff/36924917 168
Specjalna:Diff/36924894 18
217 217
Jazygowie Specjalna:Diff/45439151 218
Specjalna:Diff/45439076 11131
Specjalna:Diff/45439070 -11131
Specjalna:Diff/45439052 71
Specjalna:Diff/45439024 91
380 22642
Jazłowiec Specjalna:Diff/9294345 54 54 54
Jaćwież Specjalna:Diff/33744325 109 109 109
Jaćwingowie Specjalna:Diff/57405515 34
Specjalna:Diff/57398732 438
Specjalna:Diff/57373994 146
Specjalna:Diff/57364582 516
Specjalna:Diff/57362108 193
Specjalna:Diff/57356858 218
Specjalna:Diff/57356840 186
Specjalna:Diff/57350041 276
Specjalna:Diff/57349959 0
Specjalna:Diff/57349955 87
Specjalna:Diff/51260994 92
Specjalna:Diff/48012061 223
Specjalna:Diff/44466884 1091
Specjalna:Diff/32651007 65
3565 3565
Jaśliska Specjalna:Diff/42669793 361
Specjalna:Diff/42669786 345
Specjalna:Diff/42669624 -50
656 756
Jean-Baptiste Alexandre Le Blond Specjalna:Diff/46567166 182 182 182
Jedwabno (województwo kujawsko-pomorskie) Specjalna:Diff/57642106 328
Specjalna:Diff/57642041 666
Specjalna:Diff/57642011 2139
3133 3133
Jedwabno (województwo warmińsko-mazurskie) Specjalna:Diff/46389880 206
Specjalna:Diff/46345609 -92
114 298
Jedysan Specjalna:Diff/38807924 -62
Specjalna:Diff/38807888 111
Specjalna:Diff/38807803 70
Specjalna:Diff/38807686 77
Specjalna:Diff/38798925 368
Specjalna:Diff/38798869 -37
Specjalna:Diff/38798713 696
Specjalna:Diff/38798351 57
1280 1478
Jedzbark Specjalna:Diff/51665075 148
Specjalna:Diff/46390833 68
216 216
Jeremi Wiśniowiecki Specjalna:Diff/49590192 725 725 725
Jeremy Rifkin Specjalna:Diff/39320652 16
Specjalna:Diff/39320619 12
Specjalna:Diff/39320608 14
Specjalna:Diff/39320600 412
454 454
Jerzmanowice (województwo małopolskie) Specjalna:Diff/53868045 465 465 465
Jerzy Fryderyk Specjalna:Diff/29293560 7 7 7
Jerzy II Rakoczy Specjalna:Diff/47389291 80
Specjalna:Diff/33340338 -32
Specjalna:Diff/33340333 32
Specjalna:Diff/25250400 179
Specjalna:Diff/25250158 44
Specjalna:Diff/25233690 6188
6491 6555
Jerzy Konstanty Czartoryski Specjalna:Diff/41281371 1045
Specjalna:Diff/41281292 20
Specjalna:Diff/41281237 105
1170 1170
Jerzy Ossoliński Specjalna:Diff/46437097 568 568 568
Jerzy Sebastian Lubomirski Specjalna:Diff/59034925 264
Specjalna:Diff/38862395 82
Specjalna:Diff/38862336 17
Specjalna:Diff/38862321 21
Specjalna:Diff/37426495 73
457 457
Jerzy Stanisław Dzieduszycki Specjalna:Diff/45730369 139
Specjalna:Diff/45730328 439
Specjalna:Diff/45730008 754
Specjalna:Diff/45729842 2236
3568 3568
Jerzy Struszkiewicz Specjalna:Diff/57094838 1483 1483 1483
Jerzy Tyszkiewicz Specjalna:Diff/29201226 118 118 118
Jerzy Wołodyjowski Specjalna:Diff/31677926 151 151 151
Jerzy z Podiebradów Specjalna:Diff/55590131 -18 -18 18
Jezieryszcze Specjalna:Diff/51676340 120
Specjalna:Diff/42418009 390
510 510
Jeziorany Specjalna:Diff/56772642 560
Specjalna:Diff/35304735 -75
485 635
Jezioro Drwęckie Specjalna:Diff/57333470 381 381 381
Jezuici Specjalna:Diff/29438465 24 24 24
Jezupol Specjalna:Diff/50987537 1085 1085 1085
Jełgawa Specjalna:Diff/59053964 116 116 116
Jinja (miasto) Specjalna:Diff/51211790 -5
Specjalna:Diff/51211774 115
110 120
Joachim Daniel Jauch Specjalna:Diff/48634517 75
Specjalna:Diff/48634502 21
Specjalna:Diff/48620190 167
Specjalna:Diff/48620160 100
Specjalna:Diff/48610620 80
Specjalna:Diff/48610552 406
Specjalna:Diff/48610522 -1
Specjalna:Diff/48610517 2256
3104 3106
Joachim Tarnowski Specjalna:Diff/56161520 634
Specjalna:Diff/56161422 13
647 647
Joanna Pacuła Specjalna:Diff/45549174 531 531 531
Johann Friedrich Karcher Specjalna:Diff/34736467 102
Specjalna:Diff/34736118 35
137 137
Johannesburg Specjalna:Diff/33783950 16
Specjalna:Diff/33783848 362
378 378
John F. Kennedy Specjalna:Diff/24894982 122 122 122
Jordan (biskup warmiński) Specjalna:Diff/57313593 49
Specjalna:Diff/57313580 312
361 361
Jordanowie herbu Trąby Specjalna:Diff/59556890 444 444 444
Joris-Karl Huysmans Specjalna:Diff/46438560 330 330 330
Josef Thorak Specjalna:Diff/42721891 111 111 111
Joseph von Eichendorff Specjalna:Diff/27766455 25 25 25
Josip Broz Tito Specjalna:Diff/39790673 703 703 703
Judyta Maria Salicka Specjalna:Diff/25629442 35 35 35
Julian Zachariewicz Specjalna:Diff/48917768 154 154 154
Juliusz Janusz Specjalna:Diff/55717021 203 203 203
Juliusz Kłos Specjalna:Diff/49322458 130
Specjalna:Diff/49322377 179
Specjalna:Diff/45999103 801
1110 1110
Juliusz Nagórski Specjalna:Diff/55498492 272 272 272
Jurbork Specjalna:Diff/52283853 432
Specjalna:Diff/38119125 173
605 605
Jurewicze (obwód homelski) Specjalna:Diff/42235703 0
Specjalna:Diff/42235692 1284
1284 1284
Jurewicze (rejon grodzieński) Specjalna:Diff/42235716 3
Specjalna:Diff/42235615 34
Specjalna:Diff/39505877 176
213 213
Jurij Mychalczyszyn Specjalna:Diff/52724864 135 135 135
Juste-Aurèle Meissonnier Specjalna:Diff/25063551 224 224 224
Jämtland (kraina) Specjalna:Diff/37262565 132 132 132
Józef (Siemaszko) Specjalna:Diff/33217055 63 63 63
Józef Apolinary Rolle Specjalna:Diff/46902083 140 140 140
Józef Brandt Specjalna:Diff/53750099 3236 3236 3236
Józef Gregor Specjalna:Diff/27331194 591
Specjalna:Diff/27331145 37
Specjalna:Diff/27331132 1390
2018 2018
Józef Haller Specjalna:Diff/56765527 646 646 646
Józef Karol Lubomirski Specjalna:Diff/53191816 50 50 50
Józef Konstanty Ramotowski Specjalna:Diff/33221899 4 4 4
Józef Korneliusz O’Rourke Specjalna:Diff/39402047 295
Specjalna:Diff/39258480 12
Specjalna:Diff/39258474 22
Specjalna:Diff/39258466 23
352 352
Józef Krzysztofowicz (biskup) Specjalna:Diff/43012957 21 21 21
Józef Lubomirski (1751–1817) Specjalna:Diff/58405183 567
Specjalna:Diff/36213594 106
673 673
Józef Maroszek (historyk) Specjalna:Diff/29635142 799 799 799
Józef Mycielski (generał) Specjalna:Diff/37435583 86 86 86
Józef Orłowski (generał) Specjalna:Diff/46943813 343 343 343
Józef Pius Dziekoński Specjalna:Diff/44998851 67 67 67
Józef Retinger Specjalna:Diff/55172893 353 353 353
Józef Sułkowski Specjalna:Diff/54824599 128
Specjalna:Diff/54824567 2149
2277 2277
Józef Zawadzki (1818–1886) Specjalna:Diff/36942804 18 18 18
Józefów nad Wisłą Specjalna:Diff/58278595 676
Specjalna:Diff/46561899 1458
2134 2134
Język białoruski Specjalna:Diff/46020244 59 59 59
Język jaćwiński Specjalna:Diff/57377190 -8
Specjalna:Diff/57377178 139
Specjalna:Diff/57373993 110
241 257
Język polski Specjalna:Diff/38189998 279 279 279
Kachowka Specjalna:Diff/51336595 13 13 13
Kacper Bażanka Specjalna:Diff/25062546 163 163 163
Kajkowo Specjalna:Diff/57362114 450
Specjalna:Diff/57348081 513
Specjalna:Diff/43759179 200
1163 1163
Kalazin Specjalna:Diff/35884738 26
Specjalna:Diff/35884267 238
264 264
Kalendarium historii Białegostoku Specjalna:Diff/58366709 55
Specjalna:Diff/58366692 -31
24 86
Kalendarium historii Górnego Śląska Specjalna:Diff/48314989 97 97 97
Kalendarium historii Iławy Specjalna:Diff/58209836 120 120 120
Kalendarium historii Krakowa Specjalna:Diff/45312064 3 3 3
Kalendarium historii Legnicy Specjalna:Diff/39259223 14
Specjalna:Diff/39259216 297
311 311
Kalendarium historii Lwowa Specjalna:Diff/46339672 51
Specjalna:Diff/46339661 191
242 242
Kalendarium historii Polski Specjalna:Diff/44151261 387
Specjalna:Diff/44150957 16
403 403
Kalendarium historii Szczecina Specjalna:Diff/43750566 212 212 212
Kalendarium historii Wrocławia 985-1918 Specjalna:Diff/27651291 231
Specjalna:Diff/27603340 340
571 571
Kalendarium historyczne Janowca Specjalna:Diff/46607487 128 128 128
Kalendarium powstania warszawskiego – 12 września Specjalna:Diff/24034453 22 22 22
Kalendarium powstania warszawskiego – 18 września Specjalna:Diff/45018302 29 29 29
Kalendarium powstania warszawskiego – 19 września Specjalna:Diff/45018290 -5 -5 5
Kalendarium powstania warszawskiego – 20 września Specjalna:Diff/45019127 27 27 27
Kalendarium powstania warszawskiego – 21 września Specjalna:Diff/24034788 58
Specjalna:Diff/24034435 13
71 71
Kalendarium powstania warszawskiego – 22 września Specjalna:Diff/24034877 36 36 36
Kalendarium powstania warszawskiego – 23 września Specjalna:Diff/24034891 21 21 21
Kalendarium powstania warszawskiego – 24 września Specjalna:Diff/24035202 7
Specjalna:Diff/24035172 130
137 137
Kaliningrad Specjalna:Diff/57001140 169
Specjalna:Diff/57000836 659
Specjalna:Diff/36247266 701
Specjalna:Diff/25525521 374
1903 1903
Kalisz Specjalna:Diff/53529923 704
Specjalna:Diff/28202899 155
859 859
Kalisz Pomorski Specjalna:Diff/49180784 878 878 878
Kalnebłoto Specjalna:Diff/42730844 195
Specjalna:Diff/42730834 36
Specjalna:Diff/42730821 212
Specjalna:Diff/42730790 1161
Specjalna:Diff/42730734 287
Specjalna:Diff/42730701 -22
Specjalna:Diff/42723825 22
1891 1935
Kalnyk (obwód winnicki) Specjalna:Diff/56765784 197 197 197
Kamienica Amodejowska w Krakowie Specjalna:Diff/37360113 47 47 47
Kamienica Bonerowska w Krakowie Specjalna:Diff/41719304 39
Specjalna:Diff/37843829 465
Specjalna:Diff/34435783 38
542 542
Kamienica Czeczotki w Krakowie Specjalna:Diff/43115887 134 134 134
Kamienica Fontanowska w Krakowie Specjalna:Diff/58438927 104 104 104
Kamienica Hetmańska w Krakowie Specjalna:Diff/59548756 134
Specjalna:Diff/59548705 210
Specjalna:Diff/58754423 48
Specjalna:Diff/58476610 175
Specjalna:Diff/58476593 568
1135 1135
Kamienica Mennica w Krakowie Specjalna:Diff/59553660 1002
Specjalna:Diff/59553575 63
Specjalna:Diff/59550999 1284
2349 2349
Kamienica Pod Jaszczurką w Krakowie Specjalna:Diff/35860292 115 115 115
Kamienica Pod Obrazem w Krakowie Specjalna:Diff/59548910 1138 1138 1138
Kamienica Prażmowskich w Warszawie Specjalna:Diff/48964820 58
Specjalna:Diff/24949377 85
143 143
Kamienica Wulflama Specjalna:Diff/39310416 103 103 103
Kamienica przy ulicy Mickiewicza 22 w Katowicach Specjalna:Diff/41986753 -46 -46 46
Kamieniec (Białoruś) Specjalna:Diff/58407679 62
Specjalna:Diff/57935694 -6
Specjalna:Diff/47013882 127
Specjalna:Diff/26580396 51
Specjalna:Diff/9293816 65
299 311
Kamieniec (województwo dolnośląskie) Specjalna:Diff/38390936 79
Specjalna:Diff/38390881 0
Specjalna:Diff/38390859 285
364 364
Kamieniec (województwo śląskie) Specjalna:Diff/57055034 386
Specjalna:Diff/57054984 1570
1956 1956
Kamieniec Podolski Specjalna:Diff/53462887 74
Specjalna:Diff/46943981 107
Specjalna:Diff/46940482 951
Specjalna:Diff/46922519 561
Specjalna:Diff/46922217 25
Specjalna:Diff/46922169 1475
Specjalna:Diff/46902137 258
Specjalna:Diff/46885125 722
Specjalna:Diff/46883703 739
Specjalna:Diff/46883200 404
Specjalna:Diff/46882819 21
Specjalna:Diff/46877243 1486
Specjalna:Diff/46876479 467
Specjalna:Diff/46875156 -29
Specjalna:Diff/46875082 3
Specjalna:Diff/46874942 23
Specjalna:Diff/46871871 1211
Specjalna:Diff/27768804 89
Specjalna:Diff/25263815 121
8708 8766
Kamień (Piekary Śląskie) Specjalna:Diff/41650427 72
Specjalna:Diff/41650321 274
346 346
Kamień (powiat białobrzeski) Specjalna:Diff/53889565 867 867 867
Kamień Koszyrski Specjalna:Diff/57247034 474 474 474
Kamień Pomorski Specjalna:Diff/36321676 199
Specjalna:Diff/36321627 87
Specjalna:Diff/36321577 -87
199 373
Kamieńczyk (powiat wyszkowski) Specjalna:Diff/29736330 -113
Specjalna:Diff/29736299 166
53 279
Kamionka (powiat iławski) Specjalna:Diff/57320673 217
Specjalna:Diff/43754147 235
452 452
Kamionka (powiat wieluński) Specjalna:Diff/46682141 15
Specjalna:Diff/46682093 127
Specjalna:Diff/46681887 116
Specjalna:Diff/46681878 1390
1648 1648
Kamminke Specjalna:Diff/37603069 -133
Specjalna:Diff/37603066 133
0 266
Kanaan Specjalna:Diff/50079622 673 673 673
Kananejczycy Specjalna:Diff/50079661 956
Specjalna:Diff/50079628 14
Specjalna:Diff/50079625 603
1573 1573
Kanał Dniepr-Bug Specjalna:Diff/30151512 -37
Specjalna:Diff/30151481 397
360 434
Kaniów (Ukraina) Specjalna:Diff/22236307 25
Specjalna:Diff/22236297 1386
1411 1411
Kannabidiol Specjalna:Diff/39733740 -1 -1 1
Kantymir Murza Specjalna:Diff/42723829 168 168 168
Kapitularz (architektura) Specjalna:Diff/43463842 5
Specjalna:Diff/43463833 64
Specjalna:Diff/43463706 399
468 468
Kaplica Kampianów Specjalna:Diff/45146539 878 878 878
Kaplica Lipskich na Wawelu Specjalna:Diff/41566130 35 35 35
Kaplica Moskiewska Specjalna:Diff/40424110 -11 -11 11
Kaplica Myszkowskich Specjalna:Diff/59275158 15
Specjalna:Diff/59275153 2297
Specjalna:Diff/59020660 616
2928 2928
Kaplica Oleśnickich Specjalna:Diff/42222020 69 69 69
Kaplica Trójcy Świętej w Lublinie Specjalna:Diff/53405337 10
Specjalna:Diff/53305710 358
Specjalna:Diff/53305619 664
Specjalna:Diff/36493154 101
1133 1133
Kaplica Wazów na Wawelu Specjalna:Diff/52525304 41
Specjalna:Diff/52525279 1843
1884 1884
Kaplica biskupa Andrzeja Załuskiego na Wawelu Specjalna:Diff/59052745 199
Specjalna:Diff/52638106 103
302 302
Kaplica św. Jakuba w Gostyninie Specjalna:Diff/41694743 357
Specjalna:Diff/41694639 170
527 527
Kaplica św. Kazimierza w katedrze wileńskiej Specjalna:Diff/52542549 18
Specjalna:Diff/52538858 -103
Specjalna:Diff/52533745 -3
Specjalna:Diff/52533740 106
Specjalna:Diff/52533728 35
Specjalna:Diff/52526570 -9
Specjalna:Diff/52526555 0
Specjalna:Diff/52526551 0
Specjalna:Diff/52526545 0
Specjalna:Diff/52526541 241
Specjalna:Diff/52526449 265
Specjalna:Diff/52526328 78
Specjalna:Diff/52526322 348
Specjalna:Diff/52526146 171
Specjalna:Diff/52526112 3450
Specjalna:Diff/52525408 389
4986 5216
Kaplica św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim Specjalna:Diff/55620773 205
Specjalna:Diff/55620728 110
315 315
Kaposvár Specjalna:Diff/57630619 641 641 641
Karabin AK-107 Specjalna:Diff/38802794 45 45 45
Karaimi Specjalna:Diff/57688531 86 86 86
Karantania Specjalna:Diff/32122294 117 117 117
Karawanki Specjalna:Diff/50228006 92 92 92
Kargowa Specjalna:Diff/45923227 361 361 361
Karnin (Gorzów Wielkopolski) Specjalna:Diff/55492208 721 721 721
Karniszyn Specjalna:Diff/51375761 250 250 250
Karol Bay Specjalna:Diff/24326027 98
Specjalna:Diff/24018464 1831
1929 1929
Karol Dominik Przeździecki Specjalna:Diff/25087089 14
Specjalna:Diff/25087087 293
Specjalna:Diff/25086834 1327
1634 1634
Karol Henckel von Donnersmarck Specjalna:Diff/30218395 -2 -2 2
Karol IX Waza Specjalna:Diff/38455925 106 106 106
Karol Józef Czapski Specjalna:Diff/50230888 54
Specjalna:Diff/50230817 11
65 65
Karol Levittoux Specjalna:Diff/25722330 44 44 44
Karol Marian O’Rourke Specjalna:Diff/39402042 63
Specjalna:Diff/39402005 -22
Specjalna:Diff/39401999 22
63 107
Karol Miarka (starszy) Specjalna:Diff/29464875 8 8 8
Karol Piotr Pancerzyński Specjalna:Diff/29201232 118 118 118
Karol Robert Specjalna:Diff/36984943 159 159 159
Karol Schayer Specjalna:Diff/40229120 83 83 83
Karol V Leopold Specjalna:Diff/49655917 6 6 6
Karol Śmiały Specjalna:Diff/28952265 91 91 91
Karolin (Pińsk) Specjalna:Diff/50287922 43 43 43
Karolina Sobańska Specjalna:Diff/43426370 175 175 175
Karpowicze Specjalna:Diff/53618601 165 165 165
Karłowice (województwo opolskie) Specjalna:Diff/42805707 0
Specjalna:Diff/42805700 544
544 544
Kaspar von Nostitz Specjalna:Diff/50646175 324
Specjalna:Diff/50646151 1293
1617 1617
Kasztelanowie krakowscy Specjalna:Diff/49865584 36 36 36
Kasztelanowie radomscy Specjalna:Diff/36717308 328
Specjalna:Diff/24133615 14
342 342
Kaszuby Specjalna:Diff/57686944 212 212 212
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce Specjalna:Diff/27736638 1385 1385 1385
Katarzyna Habsburżanka Specjalna:Diff/45987577 564
Specjalna:Diff/36087166 27
591 591
Katarzyna Jagiellonka Specjalna:Diff/40378955 192
Specjalna:Diff/40373709 32
224 224
Katastrofa kureniwska Specjalna:Diff/57732807 337 337 337
Katedra Mariacka w Hamburgu Specjalna:Diff/31473260 9 9 9
Katedra Najświętszej Marii Panny w Strasburgu Specjalna:Diff/29748354 56
Specjalna:Diff/29748341 59
Specjalna:Diff/29748286 64
179 179
Katedra Notre-Dame w Paryżu Specjalna:Diff/29849753 302 302 302
Katedra Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie Specjalna:Diff/33251218 29
Specjalna:Diff/33251208 181
Specjalna:Diff/33251161 212
Specjalna:Diff/33251069 148
Specjalna:Diff/33250996 17
Specjalna:Diff/29458520 1876
Specjalna:Diff/29458046 171
2634 2634
Katedra Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu Specjalna:Diff/41440583 27 27 27
Katedra greckokatolicka św. Wincentego i św. Jakuba we Wrocławiu Specjalna:Diff/56093775 27
Specjalna:Diff/56093770 -25
Specjalna:Diff/56093764 10
Specjalna:Diff/56093745 31
Specjalna:Diff/56093724 168
Specjalna:Diff/56093651 193
Specjalna:Diff/56092705 1515
Specjalna:Diff/48166706 1553
3472 3522
Katedra ormiańska we Lwowie Specjalna:Diff/50679532 12
Specjalna:Diff/50679514 115
Specjalna:Diff/50679481 737
864 864
Katedra w Chartres Specjalna:Diff/55082536 809 809 809
Katedra w Rydze Specjalna:Diff/37293361 137 137 137
Katedra w Strängnäs Specjalna:Diff/40378974 127 127 127
Katedra Świętego Jerzego w Addis Abebie Specjalna:Diff/50685117 2 2 2
Katedra Świętego Michała i Świętej Guduli Specjalna:Diff/52856194 313
Specjalna:Diff/22736356 253
566 566
Katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Szawlach Specjalna:Diff/48290059 82
Specjalna:Diff/48289827 2861
2943 2943
Katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku Specjalna:Diff/36684544 72 72 72
Katedra św. Gerwazego i św. Protazego w Soissons Specjalna:Diff/42280284 629 629 629
Katedra św. Jakuba w Rydze Specjalna:Diff/26848183 -151
Specjalna:Diff/26848174 151
0 302
Katedra św. Jana i św. Donata w Miśni Specjalna:Diff/35991735 129 129 129
Katedra św. Michała Archanioła w Łomży Specjalna:Diff/25355508 -127
Specjalna:Diff/25355489 92
Specjalna:Diff/25355439 85
Specjalna:Diff/25355354 586
636 890
Katedra św. Szczepana w Metzu Specjalna:Diff/25834761 162 162 162
Katedra św. Szczepana w Wiedniu Specjalna:Diff/23704874 712 712 712
Katedra św. Zofii w Kijowie Specjalna:Diff/51046166 145 145 145
Katerynopil Specjalna:Diff/42722395 79
Specjalna:Diff/42722386 1
Specjalna:Diff/42714416 53
133 133
Katowice Specjalna:Diff/31976347 69 69 69
Kawalerowie mieczowi Specjalna:Diff/27993447 52
Specjalna:Diff/27993394 344
396 396
Kazanowscy herbu Grzymała Specjalna:Diff/48323101 566 566 566
Kazimierz (Kraków) Specjalna:Diff/51300066 1437 1437 1437
Kazimierz (święty) Specjalna:Diff/33007838 92
Specjalna:Diff/33007796 589
Specjalna:Diff/27603023 28
709 709
Kazimierz Biskupi Specjalna:Diff/25724052 303
Specjalna:Diff/25723945 187
490 490
Kazimierz Chwalibóg Żeromski Specjalna:Diff/53846120 769
Specjalna:Diff/53844852 58
Specjalna:Diff/53844773 204
1031 1031
Kazimierz Dolny Specjalna:Diff/46559620 210
Specjalna:Diff/26184222 1241
Specjalna:Diff/26175891 424
Specjalna:Diff/26126659 139
Specjalna:Diff/23248045 485
Specjalna:Diff/23247849 773
3272 3272
Kazimierz Dziekoński Specjalna:Diff/13740329 64 64 64
Kazimierz I Odnowiciel Specjalna:Diff/40565974 1240
Specjalna:Diff/33709422 64
1304 1304
Kazimierz I kujawski Specjalna:Diff/57362772 599 599 599
Kazimierz I opolski Specjalna:Diff/52393019 62 62 62
Kazimierz I warszawski Specjalna:Diff/51455350 50 50 50
Kazimierz II Sprawiedliwy Specjalna:Diff/57364613 243
Specjalna:Diff/56897415 29
Specjalna:Diff/23570645 10
Specjalna:Diff/23570630 78
360 360
Kazimierz III Wielki Specjalna:Diff/51167367 325
Specjalna:Diff/51167346 493
Specjalna:Diff/28388506 332
Specjalna:Diff/28388092 111
1261 1261
Kazimierz IV Jagiellończyk Specjalna:Diff/55600178 749
Specjalna:Diff/55592152 251
Specjalna:Diff/55592087 1043
Specjalna:Diff/53921213 191
Specjalna:Diff/45593971 146
Specjalna:Diff/45382632 196
Specjalna:Diff/38851670 96
Specjalna:Diff/30045803 287
Specjalna:Diff/30045606 45
Specjalna:Diff/30045451 607
Specjalna:Diff/27617140 1313
Specjalna:Diff/27603920 140
5064 5064
Kazimierz Janczewski (1878–1959) Specjalna:Diff/50507773 6
Specjalna:Diff/50505898 441
447 447
Kazimierz Leon Sapieha (1609–1656) Specjalna:Diff/55719264 161
Specjalna:Diff/48601711 252
Specjalna:Diff/48590706 -1
Specjalna:Diff/48590702 30
442 444
Kazimierz Malewicz Specjalna:Diff/38661938 303 303 303
Kazimierz Łyszczyński Specjalna:Diff/34734656 21
Specjalna:Diff/34734650 250
271 271
Kazimierzowo (twierdza) Specjalna:Diff/43372700 48
Specjalna:Diff/43372688 1
Specjalna:Diff/43372684 302
351 351
Kałdus Specjalna:Diff/48873393 -88 -88 88
Kałmucy Specjalna:Diff/38330171 547 547 547
Kaługa (miasto) Specjalna:Diff/53744555 -15
Specjalna:Diff/53744528 -9
Specjalna:Diff/53744508 332
Specjalna:Diff/53744293 359
Specjalna:Diff/53744251 1429
Specjalna:Diff/53742596 29
Specjalna:Diff/53742585 50
Specjalna:Diff/53742526 204
Specjalna:Diff/53742484 637
Specjalna:Diff/36977622 213
3229 3277
Kałusz Specjalna:Diff/26828912 651
Specjalna:Diff/23404317 114
765 765
Kiejdany Specjalna:Diff/32651297 8
Specjalna:Diff/32633088 824
Specjalna:Diff/32617787 3
Specjalna:Diff/32617776 260
Specjalna:Diff/32586812 83
Specjalna:Diff/32586773 100
Specjalna:Diff/32586761 9
Specjalna:Diff/32576939 638
1925 1925
Kiejstut Giedyminowicz Specjalna:Diff/36631090 103 103 103
Kiermusy Specjalna:Diff/57356829 328 328 328
Kiełpin (województwo wielkopolskie) Specjalna:Diff/50685446 308 308 308
Kieś Specjalna:Diff/44201351 35 35 35
Kieżmark Specjalna:Diff/36640773 147 147 147
Kijów Specjalna:Diff/46619247 492
Specjalna:Diff/37700437 2
Specjalna:Diff/37700423 328
Specjalna:Diff/36964386 415
Specjalna:Diff/36961608 238
Specjalna:Diff/36942813 131
Specjalna:Diff/36942775 21
Specjalna:Diff/33232184 92
1719 1719
Kijów Centralny Specjalna:Diff/36942562 214 214 214
Kikół Specjalna:Diff/45365885 161 161 161
Kimpulung Mołdawski Specjalna:Diff/52604332 534 534 534
Kipczacy Specjalna:Diff/37563295 84 84 84
Kirkuk Specjalna:Diff/39782517 41
Specjalna:Diff/39782501 303
344 344
Kiszewy Specjalna:Diff/57701591 218
Specjalna:Diff/47769486 832
1050 1050
Kiszkowie herbu Dąbrowa Specjalna:Diff/25896508 96
Specjalna:Diff/25393881 155
Specjalna:Diff/23938379 187
438 438
Kitaj-gorod Specjalna:Diff/28811320 156
Specjalna:Diff/27592581 116
Specjalna:Diff/27574319 406
Specjalna:Diff/27570176 -27
Specjalna:Diff/27570168 739
1390 1444
Klasycyzm Specjalna:Diff/22339429 50 50 50
Klasztor Bernardynów w Drui Specjalna:Diff/58479891 115 115 115
Klasztor Bernardynów w Iwiu Specjalna:Diff/41658990 -48
Specjalna:Diff/41658956 48
0 96
Klasztor Bernardynów w Słonimie Specjalna:Diff/49884474 1845
Specjalna:Diff/48126159 37
Specjalna:Diff/48126101 32
Specjalna:Diff/48126078 128
Specjalna:Diff/48126020 104
2146 2146
Klasztor Dominikanów w Smolanach Specjalna:Diff/58527523 63
Specjalna:Diff/58527504 424
487 487
Klasztor Franciszkanów w Iwieńcu Specjalna:Diff/58490361 507 507 507
Klasztor Jezuitów w Jurewiczach Specjalna:Diff/39501870 42 42 42
Klasztorek Specjalna:Diff/57348794 329
Specjalna:Diff/57334057 506
835 835
Klauzula negative pledge Specjalna:Diff/23841968 11 11 11
Kleczkowo Specjalna:Diff/25744395 209 209 209
Klein-Venedig Specjalna:Diff/50968599 38 38 38
Klemens Wacław Wettyn Specjalna:Diff/28214419 110
Specjalna:Diff/28214396 146
256 256
Klenica Specjalna:Diff/48012789 337
Specjalna:Diff/48012742 1615
1952 1952
Kleszczele Specjalna:Diff/56807779 545
Specjalna:Diff/39741012 4
Specjalna:Diff/39740989 290
Specjalna:Diff/32323762 58
Specjalna:Diff/23968195 128
1025 1025
Klimontów (powiat sandomierski) Specjalna:Diff/49321435 243 243 243
Klimy (województwo mazowieckie) Specjalna:Diff/23984228 118 118 118
Kluczewo (województwo zachodniopomorskie) Specjalna:Diff/38770115 234 234 234
Klukowicze Specjalna:Diff/54719429 568
Specjalna:Diff/47392753 762
Specjalna:Diff/26535255 256
Specjalna:Diff/25078216 7
Specjalna:Diff/25078054 592
2185 2185
Kluż-Napoka Specjalna:Diff/45953415 75 75 75
Kniazie (gmina Lubycza Królewska) Specjalna:Diff/54555404 90 90 90
Kniaziówka Specjalna:Diff/20199389 33 33 33
Knihinin Specjalna:Diff/54096637 1350
Specjalna:Diff/54096559 136
1486 1486
Knin Specjalna:Diff/49474073 132
Specjalna:Diff/38457800 253
385 385
Knorydy Specjalna:Diff/43609573 43 43 43
Kobryń Specjalna:Diff/39281346 106 106 106
Kobylniki (województwo mazowieckie) Specjalna:Diff/59018925 31
Specjalna:Diff/59011980 276
Specjalna:Diff/59011670 0
Specjalna:Diff/59011640 552
Specjalna:Diff/59011430 238
1097 1097
Kochłowice (grodzisko) Specjalna:Diff/31661098 0 0 0
Kochłowickie (grodzisko) Specjalna:Diff/31661099 34 34 34
Kociubińce Specjalna:Diff/48760691 102 102 102
Kodeks Napoleona Specjalna:Diff/37890276 186 186 186
Kodeń Specjalna:Diff/30015551 378 378 378
Kojły Specjalna:Diff/20133353 -79
Specjalna:Diff/20133346 155
76 234
Koknese Specjalna:Diff/46957425 37
Specjalna:Diff/32002880 62
99 99
Kolegiata Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie Specjalna:Diff/38153258 -1 -1 1
Kolegiata Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Łasku Specjalna:Diff/58380687 245 245 245
Kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Środzie Wielkopolskiej Specjalna:Diff/37366710 17
Specjalna:Diff/37366703 132
Specjalna:Diff/37366698 32
181 181
Kolegiata w Tumie Specjalna:Diff/58289972 441
Specjalna:Diff/58289937 1197
Specjalna:Diff/58289485 536
2174 2174
Kolegiata Świętej Trójcy w Ołyce Specjalna:Diff/38795811 0
Specjalna:Diff/38795807 213
213 213
Kolegiata Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim Specjalna:Diff/53648983 47 47 47
Kolegiata św. Anny w Krakowie Specjalna:Diff/57793749 41 41 41
Kolegiata św. Bartłomieja w Opocznie Specjalna:Diff/57095068 3276
Specjalna:Diff/41464776 0
Specjalna:Diff/41464756 491
3767 3767
Kolegiata św. Mikołaja w Wolinie Specjalna:Diff/36365577 144 144 144
Kolegiata św. Pawła Apostoła w Kaliszu Specjalna:Diff/39269515 -3 -3 3
Kolegiata św. Wawrzyńca w Żółkwi Specjalna:Diff/42723771 57 57 57
Kolegium Jezuitów w Mińsku Specjalna:Diff/44813814 12
Specjalna:Diff/44786836 205
Specjalna:Diff/44786677 -4
Specjalna:Diff/44786665 -2
211 223
Kolniszki Specjalna:Diff/49117622 72 72 72
Koloman Halicki Specjalna:Diff/43070351 625
Specjalna:Diff/43070285 1
Specjalna:Diff/43070087 229
855 855
Kolonia Emma w Radlinie Specjalna:Diff/54524519 196
Specjalna:Diff/54524406 709
905 905
Kolonizacja na prawie niemieckim Specjalna:Diff/49186591 448 448 448
Komaje (Białoruś) Specjalna:Diff/44789530 147 147 147
Komarno (Ukraina) Specjalna:Diff/47079786 109 109 109
Komaskowie Specjalna:Diff/33849350 59 59 59
Komorowscy herbu Korczak Specjalna:Diff/21617512 677
Specjalna:Diff/21617354 313
990 990
Kompleks Historyczno-Kulturalny „Zamek Radomyśl” Specjalna:Diff/43697076 47 47 47
Komtur Specjalna:Diff/26986138 77 77 77
Komturzy ziemi chełmińskiej Specjalna:Diff/36791423 68 68 68
Konary (powiat sandomierski) Specjalna:Diff/35988260 -10
Specjalna:Diff/35988143 608
598 618
Konfederacja Specjalna:Diff/29732813 28 28 28
Konfederacja (historia Polski) Specjalna:Diff/37660653 437 437 437
Konfederacja Spytka z Melsztyna Specjalna:Diff/45277564 164
Specjalna:Diff/45277521 141
Specjalna:Diff/45277067 137
442 442
Konfederacja tarnogrodzka Specjalna:Diff/48377444 742
Specjalna:Diff/48376203 -410
Specjalna:Diff/48376105 1685
Specjalna:Diff/37660319 11
Specjalna:Diff/37024481 40
2068 2888
Konfederacja w Wierzbołowie Specjalna:Diff/30169090 45 45 45
Konfederacja żołnierska Specjalna:Diff/58373362 48
Specjalna:Diff/53801230 88
Specjalna:Diff/48376422 132
Specjalna:Diff/30169071 613
Specjalna:Diff/29732899 12
Specjalna:Diff/29730388 179
Specjalna:Diff/29729911 43
Specjalna:Diff/29496327 34
Specjalna:Diff/29466797 1147
2296 2296
Kongres wiedeński Specjalna:Diff/41512227 35 35 35
Koniecpol Specjalna:Diff/45146333 164 164 164
Konikowo (województwo warmińsko-mazurskie) Specjalna:Diff/49117624 72 72 72
Konkolniki Specjalna:Diff/46936903 481 481 481
Konopiszcze Specjalna:Diff/48530457 702 702 702
Konrad I oleśnicki Specjalna:Diff/26508206 72
Specjalna:Diff/26508163 52
124 124
Konrad II czerski Specjalna:Diff/41691415 115 115 115
Konrad VII Biały Specjalna:Diff/27466978 120 120 120
Konsekracja Specjalna:Diff/46041851 0 0 0
Konstanty Mikołaj Radziwiłł (1793–1863) Specjalna:Diff/46618628 68 68 68
Konstanty Ostrogski (hetman) Specjalna:Diff/37705669 107
Specjalna:Diff/36410208 131
Specjalna:Diff/29203090 10
Specjalna:Diff/25556024 -11
237 259
Konstanty Wiśniowiecki (1564–1641) Specjalna:Diff/36085323 34 34 34
Konstanty Władysław Sobieski Specjalna:Diff/36205012 128 128 128
Konstytucja 3 maja Specjalna:Diff/23559004 246 246 246
Konwent Cysterek w Ołoboku Specjalna:Diff/49311025 524 524 524
Kopalnia Węgla Kamiennego Anna Specjalna:Diff/54310294 199
Specjalna:Diff/54310157 178
Specjalna:Diff/54310124 785
1162 1162
Kopalnia Węgla Kamiennego „Boże Dary” Specjalna:Diff/37403205 193 193 193
Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek” Specjalna:Diff/54310313 37 37 37
Kopiec Krakusa Specjalna:Diff/44714818 611 611 611
Koptowie Specjalna:Diff/25345988 98 98 98
Kopyl Specjalna:Diff/56864562 72
Specjalna:Diff/56864515 366
438 438
Kopyś Specjalna:Diff/25631922 -1
Specjalna:Diff/25631886 135
Specjalna:Diff/25631848 285
Specjalna:Diff/25631668 37
Specjalna:Diff/25626350 4
Specjalna:Diff/25626338 136
Specjalna:Diff/25626259 7
Specjalna:Diff/25626213 259
Specjalna:Diff/25626085 879
Specjalna:Diff/25625666 731
2472 2474
Korczmin Specjalna:Diff/46605580 1059 1059 1059
Kordon sokalski Specjalna:Diff/47148651 432 432 432
Korelicze Specjalna:Diff/56772987 1783 1783 1783
Kornel Morawiecki Specjalna:Diff/57655617 38 38 38
Korona Królestwa Polskiego Specjalna:Diff/27680464 2
Specjalna:Diff/27680441 787
Specjalna:Diff/27680319 142
931 931
Korona Warszawa Specjalna:Diff/54301430 111 111 111
Koropiec Specjalna:Diff/54118881 872
Specjalna:Diff/50476532 234
Specjalna:Diff/30068833 514
1620 1620
Korosteszów Specjalna:Diff/47148236 418
Specjalna:Diff/29633251 135
553 553
Korpus Artylerii Koronnej Specjalna:Diff/36212019 128 128 128
Korsuń Szewczenkowski Specjalna:Diff/45365853 106
Specjalna:Diff/45365161 326
432 432
Korycin Specjalna:Diff/51377518 359 359 359
Kos (wyspa) Specjalna:Diff/38566011 82 82 82
Kostkowice (powiat zawierciański) Specjalna:Diff/45858135 69 69 69
Koszyce Specjalna:Diff/36648896 164 164 164
Kotłas Specjalna:Diff/28211983 126 126 126
Kotłów Specjalna:Diff/39269504 1
Specjalna:Diff/39269499 48
Specjalna:Diff/39269457 486
535 535
Kowal (miasto) Specjalna:Diff/49154843 694 694 694
Kowala-Stępocina Specjalna:Diff/56968046 273
Specjalna:Diff/56947558 190
Specjalna:Diff/56945177 604
Specjalna:Diff/56945163 15
Specjalna:Diff/56945157 82
Specjalna:Diff/56945146 20
Specjalna:Diff/56917466 9
Specjalna:Diff/56917456 370
1563 1563
Kowalewo Pomorskie Specjalna:Diff/58287516 171
Specjalna:Diff/41261686 135
Specjalna:Diff/41261195 327
633 633
Kowaliszki Specjalna:Diff/21414574 537
Specjalna:Diff/21413845 613
1150 1150
Kowel Specjalna:Diff/49597180 1210
Specjalna:Diff/25730933 114
Specjalna:Diff/23735116 468
Specjalna:Diff/23698863 83
1875 1875
Kowno Specjalna:Diff/54830827 53
Specjalna:Diff/32749249 802
Specjalna:Diff/32725745 869
Specjalna:Diff/32687447 366
Specjalna:Diff/32682877 737
Specjalna:Diff/32682303 334
Specjalna:Diff/32617586 100
Specjalna:Diff/32609058 317
Specjalna:Diff/32600161 -10
Specjalna:Diff/32600150 599
Specjalna:Diff/32598030 157
Specjalna:Diff/32588474 276
Specjalna:Diff/32588363 202
Specjalna:Diff/32588109 562
Specjalna:Diff/32587836 301
Specjalna:Diff/32586890 120
Specjalna:Diff/32554717 901
Specjalna:Diff/32545405 349
Specjalna:Diff/31133889 -1
Specjalna:Diff/31122796 65
Specjalna:Diff/9293992 47
7146 7168
Koziany Specjalna:Diff/51675228 12
Specjalna:Diff/45988534 7
Specjalna:Diff/45988527 77
96 96
Koziegłowy (województwo śląskie) Specjalna:Diff/31807138 86
Specjalna:Diff/26066275 402
Specjalna:Diff/26066059 709
Specjalna:Diff/26064143 922
Specjalna:Diff/26061096 35
2154 2154
Kozienice Specjalna:Diff/30633308 53
Specjalna:Diff/30633276 211
Specjalna:Diff/30567085 102
366 366
Koziniec (wzgórze) Specjalna:Diff/57226189 958 958 958
Kozłów (województwo śląskie) Specjalna:Diff/57055128 782 782 782
Kołdyczewo Specjalna:Diff/50646427 -2279
Specjalna:Diff/50646407 -84
Specjalna:Diff/50646401 23
Specjalna:Diff/50646398 -84
Specjalna:Diff/50646226 -168
Specjalna:Diff/50646214 229
Specjalna:Diff/47571747 84
Specjalna:Diff/41672464 22
Specjalna:Diff/41672456 45
Specjalna:Diff/41672403 67
Specjalna:Diff/41669192 -8
Specjalna:Diff/41669130 4
Specjalna:Diff/41669126 166
Specjalna:Diff/41669106 -11
Specjalna:Diff/41669082 662
Specjalna:Diff/41669049 571
Specjalna:Diff/41668956 86
Specjalna:Diff/41668900 88
Specjalna:Diff/41668671 -6
Specjalna:Diff/41668654 25
Specjalna:Diff/41668648 12
Specjalna:Diff/41668625 1
Specjalna:Diff/41668618 3883
Specjalna:Diff/41668305 1286
4614 9894
Kołobrzeg Specjalna:Diff/49289562 194
Specjalna:Diff/44214543 129
Specjalna:Diff/44212794 135
458 458
Kołodzieje (powiat kwidzyński) Specjalna:Diff/57348850 380 380 380
Końskowola Specjalna:Diff/58279728 1173 1173 1173
Kościejów (Ukraina) Specjalna:Diff/41002734 574 574 574
Kościelec (województwo kujawsko-pomorskie) Specjalna:Diff/57119134 7 7 7
Kościelec (województwo śląskie) Specjalna:Diff/57119127 32 32 32
Kościelniki Dolne Specjalna:Diff/59213050 1004 1004 1004
Kościoły warowne w Siedmiogrodzie Specjalna:Diff/54451355 35 35 35
Kościół B na Wawelu Specjalna:Diff/48873095 1713
Specjalna:Diff/25358954 357
2070 2070
Kościół Bożego Ciała w Poznaniu Specjalna:Diff/47299875 459 459 459
Kościół Kapucynów w Wiedniu Specjalna:Diff/36410114 693 693 693
Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Tarnopolu Specjalna:Diff/50782641 75 75 75
Kościół Matki Boskiej Pocieszenia i św. Augustyna oraz klasztor Augustianów w Wilnie Specjalna:Diff/58480415 172 172 172
Kościół Matki Boskiej Szkaplerznej w Druskienikach Specjalna:Diff/56500547 194 194 194
Kościół Matki Bożej Anielskiej i klasztor Franciszkanów w Grodnie Specjalna:Diff/48577119 -61
Specjalna:Diff/48542510 30
Specjalna:Diff/48542500 -121
Specjalna:Diff/48454131 2207
Specjalna:Diff/48325469 332
Specjalna:Diff/48321533 -6
Specjalna:Diff/48321499 -53
Specjalna:Diff/48317266 6
Specjalna:Diff/48317166 -142
Specjalna:Diff/48317143 4
Specjalna:Diff/48317097 541
Specjalna:Diff/47601250 42
Specjalna:Diff/47601213 152
2931 3697
Kościół Matki Bożej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa w Drobinie Specjalna:Diff/59014343 -7 -7 7
Kościół Matki Bożej Szkaplerznej i klasztor Karmelitów w Białyniczach Specjalna:Diff/46946144 502 502 502
Kościół Matki Bożej Zwycięskiej w Lublinie Specjalna:Diff/41441139 60 60 60
Kościół Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim Specjalna:Diff/57049080 215
Specjalna:Diff/57049018 181
Specjalna:Diff/57048995 118
Specjalna:Diff/47884087 856
1370 1370
Kościół Najświętszego Salwatora w Krakowie Specjalna:Diff/58352268 106 106 106
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wilnie (niezrealizowany) Specjalna:Diff/54371191 358 358 358
Kościół Najświętszej Maryi Panny w Grodnie Specjalna:Diff/56910537 163
Specjalna:Diff/56910502 528
Specjalna:Diff/55931354 179
Specjalna:Diff/55931219 36
Specjalna:Diff/41658918 1
907 907
Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Ciechanowie Specjalna:Diff/57808040 33 33 33
Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sulisławicach (stary) Specjalna:Diff/57108249 566 566 566
Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tulcach Specjalna:Diff/54978643 71 71 71
Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny we Lwowie Specjalna:Diff/50724452 67 67 67
Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ciechanowie Specjalna:Diff/57808016 62
Specjalna:Diff/57807927 2
Specjalna:Diff/57807743 340
404 404
Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce Specjalna:Diff/58770366 -251
Specjalna:Diff/58770356 145
Specjalna:Diff/41667292 203
97 599
Kościół Nawrócenia św. Pawła w Krakowie Specjalna:Diff/59526644 123
Specjalna:Diff/59526300 1402
1525 1525
Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie (Res Sacra Miser) Specjalna:Diff/48528790 192 192 192
Kościół Podwyższenia Krzyża i klasztor Karmelitów w Grodnie Specjalna:Diff/56509302 29
Specjalna:Diff/56509276 28
Specjalna:Diff/56509265 -20
Specjalna:Diff/56509240 63
Specjalna:Diff/56509209 268
Specjalna:Diff/56509112 547
Specjalna:Diff/56501216 202
Specjalna:Diff/56501138 186
Specjalna:Diff/56501071 781
Specjalna:Diff/48325944 -34
Specjalna:Diff/9843766 88
Specjalna:Diff/9835627 589
2727 2835
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzbarku Warmińskim Specjalna:Diff/53649013 80 80 80
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie Specjalna:Diff/48804053 72
Specjalna:Diff/48803989 54
Specjalna:Diff/48803965 62
Specjalna:Diff/9292580 934
1122 1122
Kościół Przemienienia Pańskiego w Dobromilu Specjalna:Diff/54127278 1408 1408 1408
Kościół Przemienienia Pańskiego w Mielnie Specjalna:Diff/52637694 319 319 319
Kościół Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu Specjalna:Diff/56946888 49
Specjalna:Diff/56946867 1021
Specjalna:Diff/56946334 210
Specjalna:Diff/56946294 44
1324 1324
Kościół Trójcy Przenajświętszej i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Mińsku Specjalna:Diff/58573482 251 251 251
Kościół Trójcy Świętej w Podhajcach Specjalna:Diff/35997816 15 15 15
Kościół Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim Specjalna:Diff/58579902 572 572 572
Kościół Wizytek w Warszawie Specjalna:Diff/56676672 65
Specjalna:Diff/28326990 250
Specjalna:Diff/28326820 471
786 786
Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego i klasztor Misjonarzy w Wilnie Specjalna:Diff/58480184 0
Specjalna:Diff/58480176 88
Specjalna:Diff/58480111 0
Specjalna:Diff/58480103 158
Specjalna:Diff/25529636 165
411 411
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Czarnobylu Specjalna:Diff/57715185 166 166 166
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa Męczennika we Wrześni Specjalna:Diff/47767249 364
Specjalna:Diff/47767170 99
Specjalna:Diff/47767056 211
Specjalna:Diff/47767047 726
1400 1400
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Irkucku Specjalna:Diff/39694933 -1
Specjalna:Diff/39694924 -2
-3 3
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Siemiatyczach Specjalna:Diff/32999051 78 78 78
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Uchaniach Specjalna:Diff/58770031 115
Specjalna:Diff/58770011 206
321 321
Kościół Wszystkich Świętych i klasztor Benedyktynek we Lwowie Specjalna:Diff/54118763 1457
Specjalna:Diff/54116940 1092
2549 2549
Kościół Wszystkich Świętych w Drohiczynie Specjalna:Diff/42221743 321 321 321
Kościół Wszystkich Świętych w Hodowicy Specjalna:Diff/46928846 294
Specjalna:Diff/46928658 327
621 621
Kościół Wszystkich Świętych w Rudawie Specjalna:Diff/58352331 570 570 570
Kościół Znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie Specjalna:Diff/58588181 18
Specjalna:Diff/58588178 345
Specjalna:Diff/48625512 -8
Specjalna:Diff/48625480 854
Specjalna:Diff/48621264 184
Specjalna:Diff/48621198 100
Specjalna:Diff/48619411 469
Specjalna:Diff/48619373 1179
Specjalna:Diff/48611474 38
Specjalna:Diff/48611464 228
Specjalna:Diff/48611358 1418
4825 4841
Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Kretyndze Specjalna:Diff/56100452 554 554 554
Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i klasztor Brygidek w Grodnie Specjalna:Diff/48629466 456
Specjalna:Diff/48626230 2424
Specjalna:Diff/41925367 32
Specjalna:Diff/41925267 113
Specjalna:Diff/41925247 78
Specjalna:Diff/41925201 -2
3101 3105
Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Zamościu Specjalna:Diff/46096197 -1
Specjalna:Diff/28773037 40
Specjalna:Diff/28772989 -81
Specjalna:Diff/28772961 72
30 194
Kościół chaldejski Specjalna:Diff/39782530 5 5 5
Kościół ewangelicko-augsburski Jezusa Żyjącego w Lidzbarku Specjalna:Diff/53649003 59 59 59
Kościół ewangelicko-augsburski w Witebsku Specjalna:Diff/25542982 140 140 140
Kościół ewangelicko-augsburski w Łucku Specjalna:Diff/46882418 50 50 50
Kościół ewangelicko-reformowany w Kojdanowie Specjalna:Diff/57083052 88
Specjalna:Diff/57083044 4
Specjalna:Diff/57083043 508
600 600
Kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym Specjalna:Diff/46561404 306 306 306
Kościół franciszkanów w Drohiczynie Specjalna:Diff/33095439 6
Specjalna:Diff/32998555 74
Specjalna:Diff/32998499 123
Specjalna:Diff/32998396 -83
Specjalna:Diff/32998337 98
Specjalna:Diff/32997989 8685
8903 9069
Kościół i klasztor Bernardynek w Grodnie Specjalna:Diff/48621417 51
Specjalna:Diff/48601736 129
Specjalna:Diff/48577814 225
Specjalna:Diff/48577768 0
Specjalna:Diff/48577762 153
Specjalna:Diff/48577727 127
Specjalna:Diff/48577619 108
Specjalna:Diff/48577601 504
Specjalna:Diff/48577460 3183
Specjalna:Diff/48577413 9409
13889 13889
Kościół i klasztor Dominikanów w Grodnie Specjalna:Diff/58573424 4
Specjalna:Diff/58573410 382
Specjalna:Diff/58573371 0
Specjalna:Diff/48456547 305
Specjalna:Diff/48455127 9
Specjalna:Diff/48455093 3057
Specjalna:Diff/48336575 61
Specjalna:Diff/48336512 35
Specjalna:Diff/48336476 230
Specjalna:Diff/48336416 160
Specjalna:Diff/48336338 524
Specjalna:Diff/48325282 694
Specjalna:Diff/47164008 91
5552 5552
Kościół i klasztor franciszkanów (Okoličné) Specjalna:Diff/57224470 0
Specjalna:Diff/57224468 142
142 142
Kościół katedralny Świętego Krzyża w Opolu Specjalna:Diff/42620952 62 62 62
Kościół konkatedralny pw. św. Aleksandra w Kijowie Specjalna:Diff/37599242 6
Specjalna:Diff/37599234 0
Specjalna:Diff/37570951 265
Specjalna:Diff/37568021 249
Specjalna:Diff/36935793 24
544 544
Kościół ormiański w Iwano-Frankiwsku Specjalna:Diff/46929574 4
Specjalna:Diff/46929568 422
Specjalna:Diff/46929444 327
753 753
Kościół pofranciszkański Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Śremie Specjalna:Diff/45911807 0 0 0
Kościół przy Baszcie Sandomierskiej Specjalna:Diff/54269215 -947
Specjalna:Diff/54262465 947
0 1894
Kościół przy bastionie Władysława IV w Krakowie Specjalna:Diff/48873041 1448 1448 1448
Kościół unicki w Imperium Rosyjskim Specjalna:Diff/33228260 173 173 173
Kościół Świętego Krzyża w Głogówku Specjalna:Diff/42639696 -19 -19 19
Kościół Świętego Krzyża w Kielcach Specjalna:Diff/42064190 140
Specjalna:Diff/42064181 67
Specjalna:Diff/42064153 -632
-425 839
Kościół Świętego Krzyża w Kownie Specjalna:Diff/32617501 -253
Specjalna:Diff/32588144 267
Specjalna:Diff/32587848 67
Specjalna:Diff/32587623 2789
2870 3376
Kościół Świętej Trójcy w Błoniu Specjalna:Diff/57117750 138
Specjalna:Diff/57112498 456
594 594
Kościół Świętej Trójcy w Krakowie (ul. Stolarska) Specjalna:Diff/58475204 263
Specjalna:Diff/58460444 162
Specjalna:Diff/58438766 28
Specjalna:Diff/54978485 778
1231 1231
Kościół Świętej Trójcy w Radomiu Specjalna:Diff/57793607 336
Specjalna:Diff/57793556 0
Specjalna:Diff/57793552 802
1138 1138
Kościół Świętej Trójcy w Warszawie (Solec) Specjalna:Diff/45017111 0
Specjalna:Diff/31341824 44
Specjalna:Diff/31341362 278
322 322
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła i klasztor Bazylianów w Berezweczu Specjalna:Diff/58527309 28
Specjalna:Diff/58527262 19
Specjalna:Diff/58480082 118
Specjalna:Diff/58479996 1
Specjalna:Diff/58479989 128
Specjalna:Diff/58479962 134
428 428
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie Specjalna:Diff/25062513 70 70 70
Kościół św. Andrzeja w Słonimie Specjalna:Diff/49890984 322
Specjalna:Diff/49890956 4138
Specjalna:Diff/39237229 341
4801 4801
Kościół św. Anny i św. Ducha w Kazimierzu Dolnym Specjalna:Diff/46561277 1148 1148 1148
Kościół św. Anny w Wilnie Specjalna:Diff/52542711 38 38 38
Kościół św. Antoniego i św. Piotra w Węgrowie Specjalna:Diff/54718988 227 227 227
Kościół św. Barbary w Krakowie Specjalna:Diff/58352168 622 622 622
Kościół św. Barbary w Witebsku Specjalna:Diff/37033876 -11 -11 11
Kościół św. Ducha w Książu Wielkim Specjalna:Diff/59318974 399 399 399
Kościół św. Ducha w Warszawie Specjalna:Diff/48359283 -32 -32 32
Kościół św. Franciszka Ksawerego w Kownie Specjalna:Diff/32587650 31 31 31
Kościół św. Gereona na Wawelu Specjalna:Diff/58331463 268
Specjalna:Diff/52583780 2332
Specjalna:Diff/38691877 57
Specjalna:Diff/38691856 22
2679 2679
Kościół św. Idziego we Wrocławiu Specjalna:Diff/52243654 195 195 195
Kościół św. Ignacego Loyoli i św. Stanisława Kostki w Krzemieńcu Specjalna:Diff/42681824 502
Specjalna:Diff/42681744 346
848 848
Kościół św. Ignacego Loyoli w Gdańsku Specjalna:Diff/51335896 117 117 117
Kościół św. Jacka w Warszawie Specjalna:Diff/35997879 77
Specjalna:Diff/34628758 37
Specjalna:Diff/29932739 180
Specjalna:Diff/29932646 294
588 588
Kościół św. Jadwigi w Grodzisku Wielkopolskim Specjalna:Diff/37366714 69 69 69
Kościół św. Jakuba w Warszawie (Tarchomin) Specjalna:Diff/45728876 98 98 98
Kościół św. Jana Bożego w Warszawie Specjalna:Diff/24325364 1 1 1
Kościół św. Jana Chrzciciela w Budzistowie Specjalna:Diff/57119746 984
Specjalna:Diff/57118161 -178
Specjalna:Diff/57118140 222
Specjalna:Diff/57103172 37
Specjalna:Diff/57103170 18
Specjalna:Diff/57100523 91
Specjalna:Diff/57099959 726
1900 2256
Kościół św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu Specjalna:Diff/58789899 1014
Specjalna:Diff/58789703 787
1801 1801
Kościół św. Jana Chrzciciela w Wasiliszkach Specjalna:Diff/49101636 172 172 172
Kościół św. Jana Chrzciciela we Lwowie Specjalna:Diff/54709676 229
Specjalna:Diff/46887844 35
Specjalna:Diff/46887679 3245
3509 3509
Kościół św. Jana Chrzciciela we Wsielubiu Specjalna:Diff/57082821 18
Specjalna:Diff/57082815 111
Specjalna:Diff/57082797 74
Specjalna:Diff/57082790 110
Specjalna:Diff/57082767 114
Specjalna:Diff/41659772 432
Specjalna:Diff/41659722 6361
7220 7220
Kościół św. Jerzego w Dzierżoniowie Specjalna:Diff/56093030 -54
Specjalna:Diff/56092982 69
Specjalna:Diff/56092970 269
Specjalna:Diff/56092941 97
Specjalna:Diff/56092925 2202
2583 2691
Kościół św. Jerzego w Gnieźnie Specjalna:Diff/48872934 5
Specjalna:Diff/39461999 67
Specjalna:Diff/39461976 301
373 373
Kościół św. Jerzego w Kiejdanach Specjalna:Diff/41659922 44
Specjalna:Diff/38764277 82
Specjalna:Diff/32651280 31
Specjalna:Diff/32632816 33
Specjalna:Diff/32586313 182
Specjalna:Diff/32576913 4193
4565 4565
Kościół św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Międzyrzecu Podlaskim Specjalna:Diff/44160946 61
Specjalna:Diff/44160852 22
83 83
Kościół św. Józefa i klasztor Bernardynów w Mińsku Specjalna:Diff/39456548 94 94 94
Kościół św. Józefa i klasztor Jezuitów w Witebsku Specjalna:Diff/58498832 3913
Specjalna:Diff/58498424 138
4051 4051
Kościół św. Józefa w Dąbrowie Górniczej Specjalna:Diff/43000532 105 105 105
Kościół św. Józefa w Gdańsku Specjalna:Diff/57805592 137
Specjalna:Diff/57805533 92
Specjalna:Diff/57805514 1741
Specjalna:Diff/57799539 68
Specjalna:Diff/57799495 2002
Specjalna:Diff/40772856 251
Specjalna:Diff/40772762 4
Specjalna:Diff/40772711 33
4328 4328
Kościół św. Karola Boromeusza w Warszawie (Powązki) Specjalna:Diff/54133046 -202
Specjalna:Diff/54133020 202
0 404
Kościół św. Karola Boromeusza w Warszawie (Wola) Specjalna:Diff/54133343 100
Specjalna:Diff/54133243 1065
1165 1165
Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Małgorzaty w Krakowie Specjalna:Diff/58789243 576
Specjalna:Diff/48527056 91
Specjalna:Diff/48527005 222
889 889
Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu-Dobrzyniu (Golub) Specjalna:Diff/37731071 -9 -9 9
Kościół św. Katarzyny w Gdańsku Specjalna:Diff/35016033 529 529 529
Kościół św. Katarzyny w Wilnie Specjalna:Diff/58479353 35
Specjalna:Diff/53237222 29
Specjalna:Diff/53237198 254
Specjalna:Diff/53235334 440
Specjalna:Diff/53235261 20
Specjalna:Diff/53235200 50
Specjalna:Diff/53235120 78
Specjalna:Diff/53234896 70
Specjalna:Diff/53234731 877
Specjalna:Diff/53224976 65
Specjalna:Diff/53224971 238
Specjalna:Diff/53224949 65
2221 2221
Kościół św. Katarzyny w Zamościu Specjalna:Diff/42001381 241 241 241
Kościół św. Kazimierza w Wilnie Specjalna:Diff/29959896 193 193 193
Kościół św. Krzyża i klasztor Bonifratrów w Wilnie Specjalna:Diff/52856095 479 479 479
Kościół św. Marcina w Kazimierzu Biskupim Specjalna:Diff/43019938 413 413 413
Kościół św. Małgorzaty i św. Augustyna w Witowie Specjalna:Diff/58380678 144 144 144
Kościół św. Michała Archanioła w Lublinie (farny) Specjalna:Diff/41308568 153
Specjalna:Diff/41298700 22
Specjalna:Diff/41288958 -65
Specjalna:Diff/41288836 -82
Specjalna:Diff/41288828 -90
Specjalna:Diff/41288765 -8
Specjalna:Diff/41288728 56
-14 476
Kościół św. Michała Archanioła w Retowie Specjalna:Diff/46345279 18 18 18
Kościół św. Michała i klasztor bernardynek w Wilnie Specjalna:Diff/52856112 21 21 21
Kościół św. Mikołaja w Bejscach Specjalna:Diff/58521046 221 221 221
Kościół św. Mikołaja w Królewcu (staromiejski) Specjalna:Diff/57001129 111 111 111
Kościół św. Mikołaja w Sławkowie Specjalna:Diff/53432520 197
Specjalna:Diff/53432497 834
1031 1031
Kościół św. Mikołaja w Wilnie Specjalna:Diff/58550530 43
Specjalna:Diff/58550519 538
Specjalna:Diff/53397822 256
837 837
Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie Specjalna:Diff/25900137 -62 -62 62
Kościół św. Rafała w Wilnie Specjalna:Diff/58581578 208 208 208
Kościół św. Rocha (św. Trójcy) w Mińsku Specjalna:Diff/39215994 110 110 110
Kościół św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim Specjalna:Diff/51167208 365 365 365
Kościół św. Stanisława w Milejczycach Specjalna:Diff/58411629 101 101 101
Kościół św. Stanisława w Nowym Korczynie Specjalna:Diff/58405399 590 590 590
Kościół św. Stanisława w Sieradzu Specjalna:Diff/57242642 1108 1108 1108
Kościół św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława we Wrocławiu Specjalna:Diff/27603684 118 118 118
Kościół św. Szymona i św. Heleny w Mińsku Specjalna:Diff/39096680 184 184 184
Kościół św. Teresy w Wilnie Specjalna:Diff/29202466 1 1 1
Kościół św. Trójcy w Klecku Specjalna:Diff/41659314 189
Specjalna:Diff/41659224 48
Specjalna:Diff/41659207 26
263 263
Kościół św. Trójcy w Rakowie Specjalna:Diff/42228900 144 144 144
Kościół św. Trójcy w Zawichoście Specjalna:Diff/56093975 27
Specjalna:Diff/56093967 407
434 434
Kościół św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa w Kaliszu Specjalna:Diff/36128678 -6 -6 6
Kościół św. Wojciecha w Białej Rawskiej Specjalna:Diff/42001300 44
Specjalna:Diff/42001286 604
648 648
Kościół św. Wojciecha w Kielcach Specjalna:Diff/42064770 -3 -3 3
Kościół św. Wojciecha w Kościelcu Specjalna:Diff/55974460 67
Specjalna:Diff/55974381 -2
Specjalna:Diff/55974377 72
137 141
Kościół św. Wojciecha w Lidzbarku Specjalna:Diff/53648985 59 59 59
Koźle (Kędzierzyn-Koźle) Specjalna:Diff/22821907 121 121 121
Kraft Henckel von Donnersmarck Specjalna:Diff/45605037 24 24 24
Krajna Specjalna:Diff/51167608 663 663 663
Krajowcy Specjalna:Diff/49028328 987 987 987
Krajowy Rejestr Długów Specjalna:Diff/43031142 -128
Specjalna:Diff/43031080 476
Specjalna:Diff/43031057 100
448 704
Kramatorsk Specjalna:Diff/39818954 100
Specjalna:Diff/39818934 45
Specjalna:Diff/39818908 53
Specjalna:Diff/39818892 28
Specjalna:Diff/39818864 279
505 505
Krasiczyn Specjalna:Diff/24037946 29 29 29
Krasiłów Specjalna:Diff/27721548 86 86 86
Krasnodęby-Sypytki Specjalna:Diff/29401081 40 40 40
Krasnystaw Specjalna:Diff/58278398 1215
Specjalna:Diff/43733069 534
1749 1749
Krasowo-Częstki Specjalna:Diff/23914025 381 381 381
Krasław Specjalna:Diff/58479838 -12
Specjalna:Diff/58479802 49
Specjalna:Diff/58380067 90
Specjalna:Diff/49128192 83
Specjalna:Diff/49128179 182
392 416
Kravaře Specjalna:Diff/23467257 353 353 353
Kraśne Specjalna:Diff/57733919 80
Specjalna:Diff/57733909 134
214 214
Kraśnik Specjalna:Diff/46559321 1049 1049 1049
Kreml moskiewski Specjalna:Diff/27574344 69
Specjalna:Diff/27559112 -4
Specjalna:Diff/27558978 -126
Specjalna:Diff/27558847 495
434 694
Krepis Specjalna:Diff/31536143 185 185 185
Kresy Wschodnie Specjalna:Diff/29782071 174 174 174
Kreuzburg Specjalna:Diff/58498302 49 49 49
Krewo Specjalna:Diff/9293403 140 140 140
Kristijonas Donelaitis Specjalna:Diff/27912201 52 52 52
Kronika Dzierzwy Specjalna:Diff/43070091 75
Specjalna:Diff/41751271 251
Specjalna:Diff/41751215 101
427 427
Kronika Prokosza Specjalna:Diff/49671460 759 759 759
Kronika Słowian Specjalna:Diff/44206436 154 154 154
Kronika wielkopolska Specjalna:Diff/41751289 129 129 129
Kropywnycki Specjalna:Diff/59477274 47
Specjalna:Diff/38066633 12
Specjalna:Diff/38066624 460
Specjalna:Diff/38066546 213
732 732
Krotoszyn Specjalna:Diff/42346637 1689 1689 1689
Krukówek Specjalna:Diff/59613035 446 446 446
Krustpils Specjalna:Diff/21608162 44 44 44
Kruszyna (województwo śląskie) Specjalna:Diff/34794942 139 139 139
Krut Specjalna:Diff/44208336 375
Specjalna:Diff/44207548 368
743 743
Krużganek Specjalna:Diff/58833270 130
Specjalna:Diff/58833211 211
Specjalna:Diff/58833075 102
Specjalna:Diff/58832909 75
Specjalna:Diff/58832871 246
Specjalna:Diff/58832792 814
1578 1578
Krynoczka Specjalna:Diff/37526107 -546 -546 546
Krystyn z Kozichgłów Specjalna:Diff/33781646 8
Specjalna:Diff/33781586 24
Specjalna:Diff/33777028 -56
Specjalna:Diff/33776761 263
239 351
Krystyna Kersten Specjalna:Diff/53921792 1101
Specjalna:Diff/53896830 366
Specjalna:Diff/53896686 563
2030 2030
Krywicze Specjalna:Diff/39463252 107
Specjalna:Diff/39463064 0
Specjalna:Diff/39462990 0
107 107
Kryłowo Specjalna:Diff/42242547 26
Specjalna:Diff/42242533 216
242 242
Krzelów (województwo świętokrzyskie) Specjalna:Diff/49865609 185
Specjalna:Diff/49865590 97
Specjalna:Diff/49845341 523
805 805
Krzemienica (Białoruś) Specjalna:Diff/58573291 87
Specjalna:Diff/58572419 637
Specjalna:Diff/58572314 2013
Specjalna:Diff/58570227 219
Specjalna:Diff/58570121 88
Specjalna:Diff/58570080 379
Specjalna:Diff/58569891 463
Specjalna:Diff/58559004 289
Specjalna:Diff/58558766 222
Specjalna:Diff/58558700 680
Specjalna:Diff/58556511 1747
Specjalna:Diff/58555172 70
Specjalna:Diff/58555164 34
Specjalna:Diff/58555158 -16
Specjalna:Diff/58555147 59
Specjalna:Diff/58555143 68
Specjalna:Diff/58555138 51
Specjalna:Diff/58555126 721
7811 7843
Krzemieniec (miasto) Specjalna:Diff/9294399 55 55 55
Krzepice Specjalna:Diff/39506614 229 229 229
Krzepocinek Specjalna:Diff/41255803 41 41 41
Krzyczew (Białoruś) Specjalna:Diff/49047264 1203
Specjalna:Diff/37433356 953
Specjalna:Diff/37426294 103
2259 2259
Krzysztof Antoni Szembek Specjalna:Diff/45927846 23 23 23
Krzysztof II Radziwiłł Specjalna:Diff/54457087 247 247 247
Krzysztof Potocki Specjalna:Diff/20200493 2 2 2
Krzysztof Skubiszewski Specjalna:Diff/20293231 177 177 177
Krzysztof Stanisław Zawisza Specjalna:Diff/53695552 153
Specjalna:Diff/44814081 417
570 570
Krzysztof Szydłowiecki Specjalna:Diff/55480513 90
Specjalna:Diff/41661288 89
179 179
Krzysztof Varga Specjalna:Diff/39313467 89 89 89
Krzysztof Wiesiołowski Specjalna:Diff/48629382 128 128 128
Krzywcze Specjalna:Diff/47319558 505 505 505
Krzyż burgundzki Specjalna:Diff/55966791 150
Specjalna:Diff/55966766 104
254 254
Krzyżtopór Specjalna:Diff/46163770 1096
Specjalna:Diff/46161990 -12
Specjalna:Diff/46161920 710
Specjalna:Diff/46161227 327
2121 2145
Królestwo Burgundii Specjalna:Diff/39624679 32
Specjalna:Diff/39624640 50
82 82
Królestwo Kachetii Specjalna:Diff/57794799 150 150 150
Królestwo Kastylii Specjalna:Diff/38700825 6
Specjalna:Diff/38700790 47
53 53
Królewszczyzna Specjalna:Diff/40052231 153
Specjalna:Diff/36206216 194
347 347
Królikarnia Specjalna:Diff/24035240 458 458 458
Krępcewo Specjalna:Diff/51043042 22
Specjalna:Diff/51043035 1297
1319 1319
Ksawery Lubomirski Specjalna:Diff/38067128 188 188 188
Książ Specjalna:Diff/57226552 1416 1416 1416
Książ Wielki Specjalna:Diff/59263595 222
Specjalna:Diff/59263333 357
579 579
Księga sądowa Specjalna:Diff/33357124 1690 1690 1690
Księstwa Wierchowskie Specjalna:Diff/35908250 8
Specjalna:Diff/27423835 15
Specjalna:Diff/27422434 136
Specjalna:Diff/27422062 229
Specjalna:Diff/27421562 22
Specjalna:Diff/27421554 307
Specjalna:Diff/27421341 350
Specjalna:Diff/27420273 22
Specjalna:Diff/27420244 280
Specjalna:Diff/27420128 108
Specjalna:Diff/27419436 673
Specjalna:Diff/27419201 56
Specjalna:Diff/27415226 211
Specjalna:Diff/27414996 353
Specjalna:Diff/25649770 233
Specjalna:Diff/25649749 17
Specjalna:Diff/25539997 720
3740 3740
Księstwo Brabancji Specjalna:Diff/22811119 6 6 6
Księstwo Kurlandii i Semigalii Specjalna:Diff/44173939 1669
Specjalna:Diff/44173821 262
Specjalna:Diff/37322788 392
Specjalna:Diff/37322647 -572
Specjalna:Diff/37320084 1563
Specjalna:Diff/27119128 -30
3284 4488
Księstwo Mazowieckie Specjalna:Diff/23470880 173 173 173
Księstwo Siedmiogrodu Specjalna:Diff/54424381 173 173 173
Księstwo Siewierskie (ruskie) Specjalna:Diff/25538603 29 29 29
Księstwo Zadźwińskie Specjalna:Diff/44172682 1485 1485 1485
Księstwo bełskie Specjalna:Diff/58185792 0
Specjalna:Diff/58185789 0
Specjalna:Diff/58185784 373
373 373
Księstwo czernihowskie Specjalna:Diff/27422513 105
Specjalna:Diff/27421326 137
242 242
Księstwo czerskie Specjalna:Diff/23641304 40 40 40
Księstwo dobrzyńskie Specjalna:Diff/53955354 700 700 700
Księstwo gniewkowskie Specjalna:Diff/39301454 42
Specjalna:Diff/39301444 44
Specjalna:Diff/39301318 331
Specjalna:Diff/36630273 144
561 561
Księstwo głogowskie Specjalna:Diff/48375668 209 209 209
Księstwo halicko-wołyńskie Specjalna:Diff/36707382 246 246 246
Księstwo opolsko-raciborskie Specjalna:Diff/54517465 89 89 89
Księstwo oświęcimskie Specjalna:Diff/54097411 44 44 44
Księstwo pomorskie Specjalna:Diff/49290128 73 73 73
Księstwo płockie Specjalna:Diff/29316353 7 7 7
Księstwo rugijskie Specjalna:Diff/36269763 67 67 67
Księstwo siewierskie Specjalna:Diff/26064153 195 195 195
Księstwo zatorskie Specjalna:Diff/54097426 414
Specjalna:Diff/54097378 828
Specjalna:Diff/54029680 192
1434 1434
Księstwo Żmudzkie Specjalna:Diff/44172796 368 368 368
Księży Dwór (powiat działdowski) Specjalna:Diff/36257806 180 180 180
Kuchnie Królewskie na Wawelu Specjalna:Diff/41567526 24
Specjalna:Diff/41567513 23
Specjalna:Diff/41567493 9
Specjalna:Diff/41567135 482
Specjalna:Diff/41552829 11
Specjalna:Diff/41552315 6
Specjalna:Diff/41551914 356
Specjalna:Diff/41546613 58
Specjalna:Diff/41530176 30
Specjalna:Diff/41530094 95
Specjalna:Diff/41529987 -2
1092 1096
Kudak Specjalna:Diff/49997916 105
Specjalna:Diff/47303669 583
Specjalna:Diff/43372691 41
Specjalna:Diff/25264039 52
Specjalna:Diff/25263761 43
Specjalna:Diff/25263678 187
Specjalna:Diff/25263371 322
Specjalna:Diff/25262265 758
Specjalna:Diff/25221488 366
Specjalna:Diff/25095977 80
2537 2537
Kudryńce Specjalna:Diff/9294380 53 53 53
Kujawy Specjalna:Diff/48541000 -85
Specjalna:Diff/48539849 911
826 996
Kuksza Pieczerski Specjalna:Diff/52909789 24 24 24
Kuldyga Specjalna:Diff/29739391 227 227 227
Kulików (rejon żółkiewski) Specjalna:Diff/37992301 76 76 76
Kultura kijowska Specjalna:Diff/33492279 142 142 142
Kultura mykeńska Specjalna:Diff/50180229 564 564 564
Kultura puchowska Specjalna:Diff/45689504 112 112 112
Kultura sudowska Specjalna:Diff/57361954 783 783 783
Kumelsk Specjalna:Diff/33222030 25
Specjalna:Diff/33222013 261
Specjalna:Diff/33221901 -14
Specjalna:Diff/33221900 1160
Specjalna:Diff/33221509 76
1508 1536
Kupin (powiat iławski) Specjalna:Diff/58267900 56 56 56
Kupyn Specjalna:Diff/58268033 29
Specjalna:Diff/58267969 5
Specjalna:Diff/58267730 3645
Specjalna:Diff/58261927 148
3827 3827
Kuraszewo (gmina Czyże) Specjalna:Diff/56314406 126
Specjalna:Diff/20074949 3053
Specjalna:Diff/20073439 38
3217 3217
Kureniwka Specjalna:Diff/57732486 375 375 375
Kurhan Specjalna:Diff/20076677 62
Specjalna:Diff/20076615 125
187 187
Kurier Litewski Specjalna:Diff/58519463 64 64 64
Kurlandia Specjalna:Diff/37319400 239 239 239
Kurt Alder Specjalna:Diff/25652099 -3
Specjalna:Diff/25652036 205
Specjalna:Diff/25651923 216
418 424
Kurtka M65 Specjalna:Diff/30729699 224 224 224
Kurtowiany Specjalna:Diff/46893326 105
Specjalna:Diff/25053098 340
445 445
Kurtyzana Specjalna:Diff/36214158 47 47 47
Kuryłowce Murowane Specjalna:Diff/59468812 22
Specjalna:Diff/52371344 588
Specjalna:Diff/52368354 278
888 888
Kurza Góra Specjalna:Diff/45252127 167 167 167
Kurza Stopka na Wawelu Specjalna:Diff/52584885 1492
Specjalna:Diff/39705203 189
Specjalna:Diff/39208399 17
Specjalna:Diff/39208397 547
2245 2245
Kurzelów Specjalna:Diff/27314419 247 247 247
Kutowa Specjalna:Diff/56314400 178
Specjalna:Diff/20076609 114
292 292
Kwietniewo Specjalna:Diff/57347771 42 42 42
Kyzykermen Specjalna:Diff/49618666 56
Specjalna:Diff/42732640 0
Specjalna:Diff/42732614 23
Specjalna:Diff/42732604 811
Specjalna:Diff/42732459 69
Specjalna:Diff/42700297 26
Specjalna:Diff/42700278 160
Specjalna:Diff/42700094 134
Specjalna:Diff/42699688 5
Specjalna:Diff/42699668 1438
Specjalna:Diff/42699405 382
Specjalna:Diff/42699289 72
Specjalna:Diff/42699275 -34
Specjalna:Diff/42699273 849
Specjalna:Diff/42686031 4
Specjalna:Diff/42670742 1
Specjalna:Diff/42670590 327
4323 4391
Kópavogur Specjalna:Diff/21255228 264 264 264
Kąty (powiat biłgorajski) Specjalna:Diff/58279758 1129 1129 1129
Kędzierzyn-Koźle Specjalna:Diff/55817035 1109 1109 1109
Kępa Bazarowa Specjalna:Diff/32651412 61 61 61
Kętrzyn Specjalna:Diff/22562330 124 124 124
Kławany Specjalna:Diff/46892570 654 654 654
Kłecko Specjalna:Diff/44807725 375 375 375
Kłuszyno Specjalna:Diff/31955606 29
Specjalna:Diff/31955566 40
69 69
LVMH Specjalna:Diff/54028792 12 12 12
La Rochelle Specjalna:Diff/54431432 1325
Specjalna:Diff/54425614 947
2272 2272
Lachowicze Specjalna:Diff/56100571 2
Specjalna:Diff/46957455 103
Specjalna:Diff/9293766 54
159 159
Lacka Brama w Kijowie Specjalna:Diff/37665955 36
Specjalna:Diff/36935764 40
76 76
Lady (województwo podlaskie) Specjalna:Diff/33125738 152 152 152
Lampart (powieść) Specjalna:Diff/54063592 28
Specjalna:Diff/54063559 -28
Specjalna:Diff/54063557 202
202 258
Lanfrank z Bec Specjalna:Diff/25343742 13 13 13
Langues d’oïl Specjalna:Diff/53823597 31 31 31
Latający Ślązak Specjalna:Diff/23248877 14 14 14
Latoszyn Specjalna:Diff/55250768 758 758 758
Latyczów Specjalna:Diff/58172246 33
Specjalna:Diff/58172208 2723
2756 2756
Lech Kaczyński Specjalna:Diff/31249684 703 703 703
Lefortowo Specjalna:Diff/38170378 33 33 33
Legion Czechów i Słowaków Specjalna:Diff/39740941 1 1 1
Legnica Specjalna:Diff/39259165 359 359 359
Leki sieroce Specjalna:Diff/39733796 21 21 21
Lektorium Specjalna:Diff/56093801 127
Specjalna:Diff/36033151 119
Specjalna:Diff/36033107 109
355 355
Lelów Specjalna:Diff/27763260 180
Specjalna:Diff/27763004 255
Specjalna:Diff/27736765 9
Specjalna:Diff/27736687 8
Specjalna:Diff/27736489 274
Specjalna:Diff/27736464 40
Specjalna:Diff/27735696 14
Specjalna:Diff/27735634 1291
Specjalna:Diff/27735440 360
Specjalna:Diff/26467106 1102
3533 3533
Leon Petrażycki Specjalna:Diff/57218296 1234 1234 1234
Leon Potocki (1799–1864) Specjalna:Diff/26848152 72 72 72
Leopold Stanisław Kronenberg Specjalna:Diff/52188830 383
Specjalna:Diff/52186080 31
Specjalna:Diff/52185023 161
575 575
Lepel Specjalna:Diff/27597014 145 145 145
Leszcz (wieś w województwie warmińsko-mazurskim) Specjalna:Diff/57368148 185 185 185
Leszczyńscy herbu Wieniawa Specjalna:Diff/39715511 39 39 39
Leszek Specjalna:Diff/47850185 57 57 57
Leszek Bolesławowic (zm. 1186) Specjalna:Diff/29404836 15 15 15
Leszek Engelking Specjalna:Diff/41389250 47 47 47
Leszek Kajzer Specjalna:Diff/54127813 86
Specjalna:Diff/22605636 667
753 753
Leszniów Specjalna:Diff/46945950 28
Specjalna:Diff/46945940 13
Specjalna:Diff/46945924 6564
6605 6605
Lew Halicki Specjalna:Diff/59611692 35
Specjalna:Diff/59611277 1
Specjalna:Diff/59611239 96
132 132
Lew Sapieha Specjalna:Diff/48601572 -137
Specjalna:Diff/48601414 115
Specjalna:Diff/48601365 141
Specjalna:Diff/29959588 72
191 465
Lewickie Specjalna:Diff/43624689 43
Specjalna:Diff/43624684 5485
5528 5528
Lewkowo Nowe Specjalna:Diff/23914814 332 332 332
Leżenice Specjalna:Diff/37516785 233 233 233
Liberum veto Specjalna:Diff/30722923 1227 1227 1227
Lichtenberg (Bawaria) Specjalna:Diff/26531811 179 179 179
Licja Specjalna:Diff/21902942 548 548 548
Lida Specjalna:Diff/55808445 523
Specjalna:Diff/54302404 1075
Specjalna:Diff/54302177 394
Specjalna:Diff/49937239 82
Specjalna:Diff/49322633 2725
Specjalna:Diff/49322445 55
Specjalna:Diff/49307060 127
Specjalna:Diff/49306768 219
Specjalna:Diff/49306725 151
Specjalna:Diff/49100501 226
Specjalna:Diff/48841142 383
Specjalna:Diff/47504445 535
Specjalna:Diff/44708122 0
Specjalna:Diff/44708092 88
Specjalna:Diff/39445983 66
Specjalna:Diff/39445970 151
Specjalna:Diff/9295015 82
Specjalna:Diff/9294952 74
Specjalna:Diff/9292684 -103
Specjalna:Diff/9292044 113
6966 7172
Lidzbark Warmiński Specjalna:Diff/33608182 134 134 134
Ligota (Katowice) Specjalna:Diff/36078555 10
Specjalna:Diff/33361210 0
Specjalna:Diff/33361205 173
Specjalna:Diff/33358704 1392
Specjalna:Diff/33356008 2061
Specjalna:Diff/33354556 118
Specjalna:Diff/33354267 58
Specjalna:Diff/33353968 253
4065 4065
Limes Saxoniae Specjalna:Diff/48877590 315 315 315
Limes Sorabicus Specjalna:Diff/48590974 0
Specjalna:Diff/48590967 0
Specjalna:Diff/48590960 14
Specjalna:Diff/37477717 91
Specjalna:Diff/25286939 386
Specjalna:Diff/25285420 57
548 548
Lingwen Specjalna:Diff/37433184 96 96 96
Linia Curzona Specjalna:Diff/29781943 169 169 169
Linia Izjumska Specjalna:Diff/37929784 904
Specjalna:Diff/37928971 1004
1908 1908
Linia biełgorodzka Specjalna:Diff/37936282 4
Specjalna:Diff/37936279 27
Specjalna:Diff/37936192 228
Specjalna:Diff/37935503 975
1234 1234
Linia ukraińska Specjalna:Diff/37927145 67
Specjalna:Diff/37926923 110
177 177
Linków (Litwa) Specjalna:Diff/46892313 331 331 331
Linz Specjalna:Diff/29200892 183 183 183
Lipawa Specjalna:Diff/36196878 76
Specjalna:Diff/31710656 91
Specjalna:Diff/31710614 198
365 365
Lipienek Specjalna:Diff/53818235 755
Specjalna:Diff/48975284 164
Specjalna:Diff/43902228 126
Specjalna:Diff/43464706 -5
Specjalna:Diff/43464701 -2
Specjalna:Diff/43464695 101
Specjalna:Diff/36791463 101
Specjalna:Diff/36790996 465
Specjalna:Diff/27895899 90
Specjalna:Diff/27895279 1058
2853 2867
Lipiny (powiat hajnowski) Specjalna:Diff/31802726 286 286 286
Lipnik (powiat opatowski) Specjalna:Diff/48909775 457 457 457
Lipniki (województwo podlaskie) Specjalna:Diff/57088769 273
Specjalna:Diff/57088762 2026
2299 2299
Lipno Specjalna:Diff/57218519 46 46 46
Lisowczycy Specjalna:Diff/59052990 227 227 227
List 34 Specjalna:Diff/38638424 853 853 853
Lista sejmów Rzeczypospolitej Obojga Narodów Specjalna:Diff/58883298 48 48 48
Lista zabytków historii i architektury na Białorusi zniszczonych przez władze ZSRR Specjalna:Diff/53922410 232 232 232
Liszkowo (Litwa) Specjalna:Diff/51149768 540
Specjalna:Diff/46269652 239
779 779
Litwa Środkowa Specjalna:Diff/28401020 151 151 151
Liubice Specjalna:Diff/30069974 82
Specjalna:Diff/30069931 52
134 134
Liège Specjalna:Diff/39733900 24
Specjalna:Diff/21997391 5
29 29
Lochstedt Specjalna:Diff/39904787 59 59 59
Longobardowie Specjalna:Diff/46211309 4
Specjalna:Diff/46211307 2646
2650 2650
Los Angeles Specjalna:Diff/32979392 616 616 616
Lubawa Specjalna:Diff/39528829 20 20 20
Lubcz (osiedle typu miejskiego) Specjalna:Diff/48665309 208
Specjalna:Diff/29960206 69
Specjalna:Diff/26144844 148
Specjalna:Diff/26144802 52
Specjalna:Diff/26144620 77
Specjalna:Diff/26142969 0
Specjalna:Diff/26142964 -2
Specjalna:Diff/26142959 884
Specjalna:Diff/26142671 112
Specjalna:Diff/25896323 111
Specjalna:Diff/25888582 510
Specjalna:Diff/25888433 -1
Specjalna:Diff/9293782 48
2216 2222
Lubecz Specjalna:Diff/49047702 1424
Specjalna:Diff/45490359 678
2102 2102
Lubeka Specjalna:Diff/53537908 -12 -12 12
Lubiechowa Specjalna:Diff/57312625 155
Specjalna:Diff/57312621 20
175 175
Lubieszów (Ukraina) Specjalna:Diff/57247032 1768
Specjalna:Diff/57246899 356
Specjalna:Diff/43063289 999
Specjalna:Diff/43063052 239
Specjalna:Diff/43063006 1727
5089 5089
Lubomirscy herbu Szreniawa bez Krzyża Specjalna:Diff/56865190 238
Specjalna:Diff/56864770 174
412 412
Luborzyca Specjalna:Diff/59554592 356 356 356
Ludwik II Jagiellończyk Specjalna:Diff/55671400 15 15 15
Ludwik Kubala Specjalna:Diff/29294898 281 281 281
Ludwik Metzell Specjalna:Diff/54088621 86
Specjalna:Diff/54088552 1441
Specjalna:Diff/45629188 355
1882 1882
Ludwik Michał Pac Specjalna:Diff/49101306 132 132 132
Ludwik Mierosławski Specjalna:Diff/54126414 51 51 51
Ludwik Narbutt Specjalna:Diff/44692803 40 40 40
Ludwik Panczakiewicz Specjalna:Diff/59456516 1141 1141 1141
Ludwik Waryński Specjalna:Diff/22236496 36 36 36
Ludwik Węgierski Specjalna:Diff/36631055 1989
Specjalna:Diff/25384023 62
Specjalna:Diff/25375415 253
2304 2304
Ludwika Sosnowska Specjalna:Diff/58405164 419 419 419
Ludwinów (Kraków) Specjalna:Diff/59554535 563 563 563
Luksemburg (miasto) Specjalna:Diff/39624830 20
Specjalna:Diff/39624820 102
Specjalna:Diff/28951964 854
Specjalna:Diff/28951568 87
Specjalna:Diff/28951354 64
Specjalna:Diff/28937244 25
Specjalna:Diff/28151957 27
Specjalna:Diff/28151952 -83
Specjalna:Diff/28151893 1665
Specjalna:Diff/28151644 702
3463 3629
Lustracja (ujednoznacznienie) Specjalna:Diff/29608838 172 172 172
Lębork Specjalna:Diff/33086872 42 42 42
Maasi Specjalna:Diff/31951446 1
Specjalna:Diff/31951436 470
471 471
Machnów Stary Specjalna:Diff/45605148 164 164 164
Maciej Borkowic Specjalna:Diff/22508939 19 19 19
Maciej Korwin Specjalna:Diff/40429847 20
Specjalna:Diff/27602475 143
Specjalna:Diff/27601949 304
467 467
Maciej Radziwiłł Specjalna:Diff/46618620 104 104 104
Maciej Reichan Specjalna:Diff/58405455 1
Specjalna:Diff/58405454 723
724 724
Maciej Szedybor Wolimuntowicz Specjalna:Diff/36673403 183
Specjalna:Diff/36673395 317
Specjalna:Diff/36673389 37
Specjalna:Diff/36673357 18
555 555
Maciej Trapola Specjalna:Diff/27092644 625 625 625
Magdalena Ogórek Specjalna:Diff/41656968 -8 -8 8
Magdeburg Specjalna:Diff/58209745 456 456 456
Majkop Specjalna:Diff/58292302 45
Specjalna:Diff/58292258 681
726 726
Majkowice (województwo łódzkie) Specjalna:Diff/25601412 -1
Specjalna:Diff/25585492 4
Specjalna:Diff/25585469 963
966 968
Makowica Zborowska Specjalna:Diff/47559601 92
Specjalna:Diff/47559598 618
710 710
Maksim Ryżenkow Specjalna:Diff/58590000 101
Specjalna:Diff/58589740 3282
3383 3383
Maksymilian Gumplowicz Specjalna:Diff/57526272 147 147 147
Maksymilian Habsburg-Este Specjalna:Diff/50136854 214 214 214
Malbork Specjalna:Diff/48540336 844
Specjalna:Diff/36001051 485
1329 1329
Malczewski Specjalna:Diff/42544273 139
Specjalna:Diff/40055703 -40
Specjalna:Diff/40055685 0
Specjalna:Diff/40055673 40
Specjalna:Diff/32736057 -7
Specjalna:Diff/30231983 100
Specjalna:Diff/29415999 0
Specjalna:Diff/24118774 111
Specjalna:Diff/24118741 46
389 483
Maleszowa Specjalna:Diff/41720401 698 698 698
Mali Specjalna:Diff/30529060 80
Specjalna:Diff/30527308 25
Specjalna:Diff/30527100 360
Specjalna:Diff/30496780 1258
Specjalna:Diff/30495220 246
1969 1969
Malin (obwód żytomierski) Specjalna:Diff/37438616 85 85 85
Maliszewo Specjalna:Diff/42227875 25 25 25
Malmö Specjalna:Diff/25769354 69 69 69
Mamonowo Specjalna:Diff/42242618 76 76 76
Mandżuria Specjalna:Diff/29862295 794
Specjalna:Diff/29862204 108
902 902
Manieryzm (sztuka) Specjalna:Diff/37413643 62
Specjalna:Diff/37413633 61
Specjalna:Diff/36128996 -4
Specjalna:Diff/36128974 183
302 310
Manifest październikowy 1905 Specjalna:Diff/53234704 114 114 114
Marburg Specjalna:Diff/41257342 77
Specjalna:Diff/41251140 0
Specjalna:Diff/41251116 1000
Specjalna:Diff/40698413 242
Specjalna:Diff/40698311 151
Specjalna:Diff/40698127 82
1552 1552
Marchia Brandenburska Specjalna:Diff/39395509 -6 -6 6
Marchia Graniczna Poznańsko-Zachodniopruska Specjalna:Diff/40247062 77 77 77
Marcin Kalinowski (hetman) Specjalna:Diff/49047418 622 622 622
Marcin Kazanowski (1563–1636) Specjalna:Diff/46950456 30 30 30
Marcin Knackfus Specjalna:Diff/27288066 25 25 25
Marcin Knakfus Specjalna:Diff/57178355 -38
Specjalna:Diff/57178350 144
Specjalna:Diff/27288146 -1
Specjalna:Diff/27288065 0
Specjalna:Diff/27287981 786
891 969
Marcin Krasicki Specjalna:Diff/58954322 92 92 92
Marcin Mikołaj Radziwiłł Specjalna:Diff/51774297 283 283 283
Marcin Oborski (marszałek sejmu) Specjalna:Diff/23958422 295 295 295
Marcin Tyszka Specjalna:Diff/34477603 38 38 38
Marcin Wojciechowski Specjalna:Diff/30422678 269 269 269
Marcin Zborowski Specjalna:Diff/56100094 80
Specjalna:Diff/37653550 1835
1915 1915
Marek Jurek Specjalna:Diff/57242178 542
Specjalna:Diff/57240462 116
658 658
Marek Sieprawski Specjalna:Diff/40012540 17
Specjalna:Diff/40012443 283
300 300
Margat Specjalna:Diff/38357181 465
Specjalna:Diff/38354434 -19
Specjalna:Diff/38354306 254
700 738
Maria Antonina Austriaczka Specjalna:Diff/29800868 381 381 381
Maria Buyno-Arctowa Specjalna:Diff/46978877 -4 -4 4
Maria Dorota Radziwiłłowa Specjalna:Diff/39283259 100
Specjalna:Diff/39283258 92
192 192
Maria Józefa Specjalna:Diff/28214373 84 84 84
Maria Józefa Sobieska Specjalna:Diff/59548921 205 205 205
Maria Konopnicka Specjalna:Diff/31793641 24 24 24
Maria Mohylanka Specjalna:Diff/24021428 34 34 34
Maria Teresa Poniatowska Specjalna:Diff/38159040 61
Specjalna:Diff/38159009 1305
1366 1366
Mariampol Specjalna:Diff/32705542 103
Specjalna:Diff/32705530 121
224 224
Marian Drobik Specjalna:Diff/37834312 3
Specjalna:Diff/37834234 225
228 228
Marian Hutten-Czapski Specjalna:Diff/32632979 103 103 103
Mariusz Patyra Specjalna:Diff/49414456 9
Specjalna:Diff/49414416 16
Specjalna:Diff/49414407 2584
2609 2609
Mariusz Stanisław Jaskólski Specjalna:Diff/58302381 141 141 141
Marklowice (Cieszyn) Specjalna:Diff/57695148 33
Specjalna:Diff/57695069 66
Specjalna:Diff/57695035 1672
1771 1771
Markówka (rejon tomaszpolski) Specjalna:Diff/59468792 879 879 879
Marymont Specjalna:Diff/48219660 944 944 944
Marywil (Warszawa) Specjalna:Diff/57793959 82 82 82
Masakra w Teodozji Specjalna:Diff/55131984 1 1 1
Masakra w Uściu nad Łabą Specjalna:Diff/37728034 49 49 49
Massalscy herbu własnego Specjalna:Diff/53695470 60
Specjalna:Diff/39715527 53
113 113
Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej Specjalna:Diff/55735644 44
Specjalna:Diff/55735151 178
222 222
Mateusz Czak Specjalna:Diff/37139046 195
Specjalna:Diff/37138850 84
Specjalna:Diff/37138792 2
Specjalna:Diff/37138782 750
Specjalna:Diff/37138400 1060
Specjalna:Diff/37137369 126
Specjalna:Diff/37137314 -91
Specjalna:Diff/37137304 392
Specjalna:Diff/37131235 481
Specjalna:Diff/37130185 2358
5357 5539
Mateusz z Krakowa Specjalna:Diff/23358052 32 32 32
Matteo Castelli Specjalna:Diff/52541714 92
Specjalna:Diff/52541614 52
Specjalna:Diff/52541569 -91
Specjalna:Diff/52541546 92
Specjalna:Diff/52541538 137
Specjalna:Diff/52540356 42
Specjalna:Diff/37683530 -23
301 529
Mauritshuis Specjalna:Diff/57793483 91
Specjalna:Diff/57790289 32
123 123
Maurycy Allerhand Specjalna:Diff/54553394 1040 1040 1040
Maurycy Hauke Specjalna:Diff/44594115 -13 -13 13
Maurycy O’Brien de Lacy Specjalna:Diff/47166477 33
Specjalna:Diff/47163929 44
77 77
Mauzoleum Hindenburga Specjalna:Diff/24877029 -3 -3 3
Maximilian von Prittwitz und Gaffron Specjalna:Diff/57547100 154
Specjalna:Diff/57547033 336
490 490
Mazda 3 Specjalna:Diff/34447689 -36
Specjalna:Diff/34447105 125
Specjalna:Diff/34446902 152
Specjalna:Diff/34446847 48
289 361
Mazda 6 Specjalna:Diff/35055795 232 232 232
Mazowsze Specjalna:Diff/48540905 -121
Specjalna:Diff/36622632 133
Specjalna:Diff/36484025 114
Specjalna:Diff/33227261 350
Specjalna:Diff/32651145 80
Specjalna:Diff/29379053 14
Specjalna:Diff/29379034 -1
Specjalna:Diff/29376744 361
Specjalna:Diff/29374949 13
Specjalna:Diff/29374856 410
Specjalna:Diff/29374512 463
Specjalna:Diff/29316835 1297
Specjalna:Diff/29316239 0
Specjalna:Diff/29316211 82
Specjalna:Diff/29303107 106
Specjalna:Diff/29300067 284
Specjalna:Diff/29299964 235
Specjalna:Diff/29299926 -21
Specjalna:Diff/29101283 1471
Specjalna:Diff/25706254 617
Specjalna:Diff/25706218 570
Specjalna:Diff/25660318 -389
Specjalna:Diff/25660202 11
Specjalna:Diff/25660162 204
Specjalna:Diff/25660037 214
Specjalna:Diff/25660014 1349
Specjalna:Diff/25659714 148
7994 9058
Mazurki (Białoruś) Specjalna:Diff/42816644 241 241 241
Mazurki (województwo podlaskie) Specjalna:Diff/42816552 118 118 118
Mazury Specjalna:Diff/51310008 80 80 80
Mała Nieszawka Specjalna:Diff/48294687 163 163 163
Małgorzata Maultasch Specjalna:Diff/42664010 201 201 201
Małogoszcz Specjalna:Diff/42212785 579
Specjalna:Diff/42212668 164
Specjalna:Diff/42212653 89
832 832
Małopolska Specjalna:Diff/25658734 693 693 693
Małoryta Specjalna:Diff/56336498 1187 1187 1187
Mały Pałac Radziwiłłów w Wilnie Specjalna:Diff/51671810 86 86 86
Medowie Specjalna:Diff/31832487 907 907 907
Mehmed I Girej Specjalna:Diff/25022084 180 180 180
Mehmed IV Specjalna:Diff/29515162 68 68 68
Mehmed IV Girej Specjalna:Diff/58302371 49 49 49
Meklemburgia Specjalna:Diff/48879726 25 25 25
Melecjusz Smotrycki Specjalna:Diff/37705878 128 128 128
Memleben Specjalna:Diff/45360546 200
Specjalna:Diff/45360487 60
Specjalna:Diff/45360457 73
Specjalna:Diff/45360445 59
Specjalna:Diff/45360416 4
Specjalna:Diff/45360408 128
Specjalna:Diff/45360371 883
Specjalna:Diff/24837050 1110
2517 2517
Mena Specjalna:Diff/56958888 423 423 423
Mendog Specjalna:Diff/27385322 849 849 849
Mengli I Girej Specjalna:Diff/37985945 46
Specjalna:Diff/36959111 100
Specjalna:Diff/25022056 42
Specjalna:Diff/25006514 12
200 200
Mentona Specjalna:Diff/52157388 13
Specjalna:Diff/52157317 36
Specjalna:Diff/52157252 492
Specjalna:Diff/52157209 376
917 917
Merecz Specjalna:Diff/35735602 81 81 81
Mestia Specjalna:Diff/57754295 10
Specjalna:Diff/57754259 459
469 469
Mestre Specjalna:Diff/50213955 433 433 433
Metz Specjalna:Diff/31944615 33
Specjalna:Diff/25834666 2905
Specjalna:Diff/25831351 45
Specjalna:Diff/25831350 446
3429 3429
Meyer Lansky Specjalna:Diff/38614421 79
Specjalna:Diff/38614400 352
431 431
Mełno (powiat grudziądzki) Specjalna:Diff/57333606 57
Specjalna:Diff/57333592 -23
Specjalna:Diff/57333586 103
137 183
Miadzioł (miasto) Specjalna:Diff/58407618 15
Specjalna:Diff/40507242 475
490 490
Michaił Bakunin Specjalna:Diff/45736170 25 25 25
Michaił Lermontow Specjalna:Diff/22687656 146 146 146
Michał Enkinger Specjalna:Diff/54831430 7
Specjalna:Diff/54831408 0
Specjalna:Diff/54831401 94
Specjalna:Diff/54831365 -94
Specjalna:Diff/54831357 1162
Specjalna:Diff/54831015 12
Specjalna:Diff/54831006 74
Specjalna:Diff/54830964 23
Specjalna:Diff/54830951 40
Specjalna:Diff/54830928 5
Specjalna:Diff/54830913 59
Specjalna:Diff/54830901 145
Specjalna:Diff/54829999 170
1697 1885
Michał Figurski Specjalna:Diff/31854701 34 34 34
Michał Fryderyk Czartoryski Specjalna:Diff/53626042 0 0 0
Michał Gliński Specjalna:Diff/49058847 48
Specjalna:Diff/49058839 1986
Specjalna:Diff/24894598 113
Specjalna:Diff/24894472 27
Specjalna:Diff/24894405 53
2227 2227
Michał Greim Specjalna:Diff/46902071 95 95 95
Michał Hohenzollern-Sigmaringen Specjalna:Diff/46391777 1051 1051 1051
Michał Józef Sapieha Specjalna:Diff/54464496 71 71 71
Michał Kazimierz Pac Specjalna:Diff/53814045 36
Specjalna:Diff/53814010 61
Specjalna:Diff/53814000 215
Specjalna:Diff/53813970 -150
Specjalna:Diff/53813961 262
Specjalna:Diff/37426229 189
Specjalna:Diff/37425901 188
Specjalna:Diff/29511377 546
1347 1647
Michał Kazimierz Radziwiłł Rybeńko Specjalna:Diff/51774201 1873
Specjalna:Diff/51729018 779
Specjalna:Diff/51728124 207
2859 2859
Michał Kuczyński Specjalna:Diff/46922229 222 222 222
Michał Kurzej Specjalna:Diff/54133349 189
Specjalna:Diff/54120244 11
Specjalna:Diff/54120224 405
Specjalna:Diff/54120206 1756
Specjalna:Diff/54120082 203
Specjalna:Diff/54119796 98
Specjalna:Diff/54119319 352
Specjalna:Diff/54119290 2475
5489 5489
Michał Serwacy Wiśniowiecki Specjalna:Diff/50288162 796
Specjalna:Diff/50288026 10
Specjalna:Diff/50288004 108
Specjalna:Diff/50287899 198
1112 1112
Michał Stefan Jordan Specjalna:Diff/59556768 47
Specjalna:Diff/59556756 30
77 77
Michał Sędziwój Specjalna:Diff/27766482 202
Specjalna:Diff/23467198 0
Specjalna:Diff/23467192 20
222 222
Michał Wiśniowiecki (zm. 1616) Specjalna:Diff/37412041 118 118 118
Michałowo (Brodnica) Specjalna:Diff/57348649 2266 2266 2266
Mieczyszczów Specjalna:Diff/45993652 59
Specjalna:Diff/45993630 141
200 200
Mieczysław Gębarowicz Specjalna:Diff/53758348 -20
Specjalna:Diff/53758286 2593
2573 2613
Mieczysław Sokołowski (żołnierz) Specjalna:Diff/46558621 635 635 635
Miecław Specjalna:Diff/31834971 69
Specjalna:Diff/31302239 -55
Specjalna:Diff/31302173 0
Specjalna:Diff/20203294 19
Specjalna:Diff/20203031 4
37 147
Miedniki Królewskie Specjalna:Diff/43049151 269
Specjalna:Diff/27431297 30
Specjalna:Diff/9294145 961
1260 1260
Miejsce Odosobnienia w Berezie Kartuskiej Specjalna:Diff/41472880 270 270 270
Mielnik (województwo podlaskie) Specjalna:Diff/57688475 1569
Specjalna:Diff/57010517 265
Specjalna:Diff/36913416 -20
Specjalna:Diff/28790961 -36
Specjalna:Diff/28790856 -36
Specjalna:Diff/27578497 35
Specjalna:Diff/27578430 128
Specjalna:Diff/26535062 281
Specjalna:Diff/26510565 -50
Specjalna:Diff/25233599 58
Specjalna:Diff/24042393 17
Specjalna:Diff/24042367 67
Specjalna:Diff/23984533 -3
Specjalna:Diff/23930179 244
Specjalna:Diff/23739215 693
Specjalna:Diff/23724860 1482
Specjalna:Diff/23724717 340
Specjalna:Diff/23724632 156
Specjalna:Diff/23683164 153
Specjalna:Diff/23676861 414
Specjalna:Diff/23641508 428
Specjalna:Diff/23639272 20
Specjalna:Diff/23638571 17
Specjalna:Diff/8634602 100
Specjalna:Diff/6581030 0
6322 6612
Mieroszewscy herbu Ślepowron Specjalna:Diff/30219788 1958 1958 1958
Mieszko I Specjalna:Diff/39535174 194
Specjalna:Diff/39455279 502
Specjalna:Diff/39455231 249
945 945
Mień (województwo podlaskie) Specjalna:Diff/23913223 13
Specjalna:Diff/23913211 213
226 226
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Specjalna:Diff/22813296 208 208 208
Mikołaj Błażejowski Specjalna:Diff/59283787 33 33 33
Mikołaj Judycki Specjalna:Diff/53813655 564
Specjalna:Diff/53811984 84
Specjalna:Diff/53811910 788
Specjalna:Diff/35876787 301
Specjalna:Diff/35876721 33
1770 1770
Mikołaj Kiszka (zm. 1587) Specjalna:Diff/25394753 401
Specjalna:Diff/25394147 1150
1551 1551
Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Specjalna:Diff/40439726 769
Specjalna:Diff/40439375 240
Specjalna:Diff/35986647 114
Specjalna:Diff/35986614 18
1141 1141
Mikołaj Kurowski Specjalna:Diff/27249816 89 89 89
Mikołaj Ligęza (1529–1603) Specjalna:Diff/59056033 117 117 117
Mikołaj Potocki (hetman) Specjalna:Diff/49047523 593
Specjalna:Diff/42236332 98
691 691
Mikołaj Radziwiłł Rudy Specjalna:Diff/48682706 67 67 67
Mikołaj Sieniawski (hetman wielki koronny) Specjalna:Diff/25366536 451 451 451
Mikołaj Spytek Ligęza Specjalna:Diff/42096941 232 232 232
Mikołaj Szarlejski Specjalna:Diff/50637837 1037 1037 1037
Mikołaj Szczęsny Potocki Specjalna:Diff/46692993 139
Specjalna:Diff/46689932 888
Specjalna:Diff/46689889 536
Specjalna:Diff/46684860 76
Specjalna:Diff/46684783 218
Specjalna:Diff/46684621 41
Specjalna:Diff/46684612 197
Specjalna:Diff/46684568 -104
Specjalna:Diff/46684563 1269
3260 3468
Mikołaj Wolski (1490–1567) Specjalna:Diff/52554181 90 90 90
Mikołaj Wolski (1553–1630) Specjalna:Diff/39507336 71 71 71
Mikołaj Wolski (zm. 1621) Specjalna:Diff/58572462 -369
Specjalna:Diff/58572460 632
263 1001
Mikołaj z Ryńska Specjalna:Diff/37815060 435
Specjalna:Diff/34302399 26
Specjalna:Diff/34302390 56
Specjalna:Diff/22431991 14
531 531
Mikołaj z Szydłowca Specjalna:Diff/51464364 44 44 44
Mikołaj Łabuński Specjalna:Diff/46605997 268
Specjalna:Diff/46605637 366
634 634
Mikulov Specjalna:Diff/50444171 59 59 59
Milczanie Specjalna:Diff/52771935 696
Specjalna:Diff/52771710 2669
Specjalna:Diff/48665088 1393
Specjalna:Diff/48665061 351
5109 5109
Milejczyce Specjalna:Diff/43911981 568
Specjalna:Diff/32301639 -27
Specjalna:Diff/32301636 12
Specjalna:Diff/32301626 463
Specjalna:Diff/32301572 119
Specjalna:Diff/24042857 12
Specjalna:Diff/24042826 314
1461 1515
Milejowice (województwo mazowieckie) Specjalna:Diff/43013873 1063 1063 1063
Mingajny Specjalna:Diff/58988065 2340 2340 2340
Minojczycy Specjalna:Diff/50180246 472 472 472
Mir (osiedle typu miejskiego) Specjalna:Diff/44728410 474
Specjalna:Diff/44727725 1876
Specjalna:Diff/9296893 1265
3615 3615
Miron Barnowski-Mohyła Specjalna:Diff/57852621 137 137 137
Mirosław Różański Specjalna:Diff/47885339 3 3 3
Misrata Specjalna:Diff/25524753 76 76 76
Miszewo Murowane Specjalna:Diff/43484846 443
Specjalna:Diff/43484248 194
637 637
Międzybóż Specjalna:Diff/57990950 19
Specjalna:Diff/56765803 197
Specjalna:Diff/28192993 644
Specjalna:Diff/9294361 56
916 916
Międzyrzec Podlaski Specjalna:Diff/39506050 477 477 477
Międzyrzecz (rejon ostrogski) Specjalna:Diff/28204016 -13
Specjalna:Diff/28203999 939
926 952
Miłomłyn Specjalna:Diff/39899358 45
Specjalna:Diff/39899339 49
94 94
Mińsk Specjalna:Diff/44776687 1264
Specjalna:Diff/42336156 175
Specjalna:Diff/39096765 -4
Specjalna:Diff/39096762 258
Specjalna:Diff/39096684 80
Specjalna:Diff/39096649 231
Specjalna:Diff/39096541 16
Specjalna:Diff/39096520 174
Specjalna:Diff/39096485 610
Specjalna:Diff/39092703 421
Specjalna:Diff/39020829 11
Specjalna:Diff/39020791 0
Specjalna:Diff/39020730 16
Specjalna:Diff/38224653 26
Specjalna:Diff/29985388 -51
Specjalna:Diff/29984251 305
Specjalna:Diff/29972996 347
Specjalna:Diff/8646998 294
Specjalna:Diff/8646390 713
Specjalna:Diff/8646191 99
Specjalna:Diff/8646136 0
Specjalna:Diff/8646122 350
Specjalna:Diff/8645924 1275
6610 6720
Miśnia Specjalna:Diff/35991744 126 126 126
Mnichów (województwo świętokrzyskie) Specjalna:Diff/22120214 169
Specjalna:Diff/22120208 70
239 239
Mniszchowie herbu własnego Specjalna:Diff/50222772 11
Specjalna:Diff/50222704 50
Specjalna:Diff/50222132 27
Specjalna:Diff/50222104 21
Specjalna:Diff/50221982 154
Specjalna:Diff/50221733 132
Specjalna:Diff/50221651 320
715 715
Modernizm w Polsce Specjalna:Diff/34955397 124
Specjalna:Diff/22313932 -77
47 201
Modernizm we Francji Specjalna:Diff/20021635 1005 1005 1005
Mohylew Specjalna:Diff/57795666 146
Specjalna:Diff/39158721 262
Specjalna:Diff/29986288 194
Specjalna:Diff/29985977 91
Specjalna:Diff/29985830 -2
Specjalna:Diff/29985800 80
Specjalna:Diff/29975090 114
Specjalna:Diff/29975072 38
Specjalna:Diff/29974997 294
Specjalna:Diff/29974587 22
Specjalna:Diff/29974540 405
Specjalna:Diff/29972804 232
Specjalna:Diff/29972696 52
Specjalna:Diff/29783698 150
Specjalna:Diff/26092091 64
Specjalna:Diff/25651376 1118
Specjalna:Diff/25651243 2
Specjalna:Diff/25632221 2469
Specjalna:Diff/25627004 -48
Specjalna:Diff/25626958 1523
7206 7306
Mohylów Podolski Specjalna:Diff/43013000 39
Specjalna:Diff/43012972 9
Specjalna:Diff/43012968 752
Specjalna:Diff/41700469 253
Specjalna:Diff/41700423 879
Specjalna:Diff/41698929 103
Specjalna:Diff/41698906 968
Specjalna:Diff/41698528 357
3360 3360
Mojęcice Specjalna:Diff/58181165 95 95 95
Mokobody Specjalna:Diff/29379457 241 241 241
Mokrsko Dolne Specjalna:Diff/57108337 293 293 293
Mokrsko Górne Specjalna:Diff/50656159 738 738 738