Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(9/2011) Sprawa wikipedysty AndrzejzHelu

Wniosek o arbitraż w sprawie wikipedysty Andrzej z Helu

Ogólne podstawy wniosku

Z uwagi na powtarzające się w ocenie wnioskodawców, świadomie i umyślne łamanie przez wikipedystę Andrzej z Helu, pełniącego funkcję administratora, podstawowych zasad Wikipedii oraz nadużywanie uprawnień administratora niniejszym składamy wniosek do Komitetu Arbitrażowego w oparciu o postanowienia polityki arbitrażu.

Andrzej z Helu powrócił do bardzo aktywnego edytowania po kilkumiesięcznej przerwie. W szczególności podjął się zmian w zakresie kategoryzacji haseł z dziedziny wojskowości – zwłaszcza zaś haseł biograficznych ([1]). Mimo, że to nie jest to wprost wymagane, przyjętym zwyczajem jest skonsultowanie takich systematycznych edycji dotyczących bardzo szerokiej grupy haseł ze społecznością (za pośrednictwem kawiarenki lub wikiprojektu), zwłaszcza w przypadku istnienia grupy zainteresowanych i aktywnych edytorów jak w tym przypadku. AndrzejzHelu taką dyskusję podjął, jednak dopiero dłuższy czas po tym, jak zaczął wdrażać nowy system ([2]). Taka kategoryzacja dużo wcześniej zwróciła uwagę, co najmniej dwóch wikipedystów ([3] i później oraz początki wcześniej), którzy wielokrotnie wpisywali Andrzejowi z Helu krytyczne uwagi.Na tle tych działań doszło do konfliktu m.in. z wikipedystą Grzes1966. W trakcie tego konfliktu Andrzej z Helu w ocenie wnioskodawców dopuścił się nadużywania uprawnień administratora.

Ponadto zdaniem wnioskodawców ostatnia działalność Andrzeja z Helu nie tylko w tej materii wskazuje, iż jego podejście do zasad projektu (w tym tych najważnieszych, do których należą weryfikowalność czy przestrzeganie praw autorskich) oraz ich znajomość budzi poważne wątpliwości, a liczne uwagi ze strony innych wikipedystów są przez niego ignorowane lub lekceważone, jak również nie doprowadziły do zmiany postępowania.

Wnioskodawcy w tym miejscu chcą zaznaczyć, że nie mają na celu prowadzenia rozważań nad prawidłowym modelem kategoryzacji, kwestia leży również poza zakresem działania Komitetu Arbitrażowego.Niezależnie od tego trzeba podkreślić, iż wprowadzenie nowego systemu kategoryzacji haseł, która do tej pory była w określony sposób przyjęta i ustabilizowana, nie może następować w sposób siłowy i pozbawiony dyskusji. Dodatkowo należy, że od każdego wikipedysty, a zwłaszcza od administratora wymagana jest szczególnie dobra znajomość i przede wszystkim przestrzeganie zasad i zaleceń projektu. Administrator powinien również znać bieżące zmiany zachodzące w projekcie, który ma charakter dynamiczny, a który opiera się w dużej mierze na działaniach zwyczajowych i próbach dążenia do podejmowania decyzji metodą konsensusu. Dodatkowo każdy z wikipedystów, kierujący się wikietykietą, winien zakładać dobrą wolę innych użytkowników, pamiętając, iż Wikipedia to projekt zbiorowy, opierający się na współpracy i dyskusji. Dodatkowo trzeba wskazać, że zwłaszcza rolą administratora jest pomaganie innym użytkownikom projektu, a przyznawane mu dodatkowe uprawnienia z pewnością nie mogą być wykorzystywane celem forsowania własnego stanowiska w sporze merytorycznym lub używane do działań naruszających zasady projektu.

Aktywność wikipedyczna Andrzeja z Helu w ostatnich tygodniach spotykała się z licznymi reakcjami i prośbami ze strony innych wikipedystów, nie tylko administratorów. Świadczą o tym liczne wpisy w jego dyskusji. Z odpowiedzi Andrzeja z Helu wynika, że nie uznaje on żadnego ze swoich działań za nieprawidłowe czy niewłaściwe. Symptomatyczna jest zwłaszcza odpowiedź w kwestii blokady pozostającego z nim w konflikcie Grzesia1966 ([4]) za edycję, która rzekomo miała być wandalizmem, a której zablokowany dopuścił się w haśle, w którym Andrzej z Helu uprzednio naruszył licencję.

Nadużycia uprawnień i inne nieprawidłowe zachowania

Nadużycie uprawnień oraz pozycji administratora w konflikcie
 • (1) Zabezpieczanie haseł pod pozorem "wandalizmów". AzH zabezpiecza do poziomu "admińskiego", na tydzień, hasła które edytował Grześ1966.
23:57, 17 lis 2011 AndrzejzHelu (dyskusja | edycje | zablokuj) zabezpieczył Bolesław Andrzej Ostrowski [edit=sysop] (wygasa 22:57, 24 lis 2011 (UTC))[move=sysop] (wygasa 22:57, 24 lis 2011 (UTC)) (Wojna edycyjna) (hist. | zmień)
23:52, 17 lis 2011 AndrzejzHelu (dyskusja | edycje | zablokuj) zabezpieczył Stefan Pawlikowski [edit=sysop] (wygasa 22:52, 24 lis 2011 (UTC)) [move=sysop] (wygasa 22:52, 24 lis 2011 (UTC)) (Wojna edycyjna) (hist. | zmień)
23:14, 17 lis 2011 AndrzejzHelu (dyskusja | edycje | zablokuj) zabezpieczył Mieczysław Roman [edit=sysop] (wygasa 22:14, 24 lis 2011 (UTC)) [move=sysop] (wygasa 22:14, 24 lis 2011 (UTC)) (Wojna edycyjna) (hist. | zmień)
23:06, 17 lis 2011 AndrzejzHelu (dyskusja | edycje | zablokuj) zabezpieczył Adam Brzechwa-Ajdukiewicz [edit=sysop] (wygasa 22:06, 24 lis 2011 (UTC))[move=sysop] (wygasa 22:06, 24 lis 2011 (UTC)) (Wojna edycyjna) (hist. | zmień)
 • (2) Grożenie blokadą Grzesiowi1966 w związku z jego rewertami w kategoriach, które AzH niesłusznie nazywa wandalizmami, mimo że definicji tej one nie wypełniają. AzH także samodzielnie ocenia wypowiedzi Grzesia1966 pod swoim adresem, jako ataki osobiste i ponownie grozi blokadą.
[5] i [6]
[7] i [8]
 • (3) Blokada Grzesia1966 pod pozorem "wandalizmu" w haśle Wojsko Polskie 1944-1952 (o tych edycjach także poniżej). Mimo reakcji innych administratorów w konkretnie tej sprawie ([9]), AzH niestety wciąż nie widzi nic niestosownego w tej blokadzie i uważa, że nałożył ją słusznie i wg zasad ([10], [11]).
22:51, 18 lis 2011 AndrzejzHelu (dyskusja | edycje | zablokuj) zablokował Grzes1966 (dyskusja | edycje), czas blokady: 1 dzień (blokada tworzenia konta, automatyczne blokowanie wyłączone) (wandalizm: Wojsko Polskie 1944-1952) (odblokuj | zmień blokadę) ([12])
 • (4) Nadużywanie i niewłaściwe użycie tzw. "rewertów redaktorskich", wycofując rzekome "wandalizmy", czyli edycje Grzesia1966, a także Mathiasrexa w innych hasłach. Wzajemne rewertowanie się, miast podjęcia dyskusji i/lub szukania mediacji, to także niepotrzebne wszczynanie wojen edycyjnych (które AzH zakończył albo zabezpieczejąc hasła, albo blokując Grzesia1966).
[13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22]
 • (5) Grożenie blokadą Chaplinowi2222 (jeden z wikipedystów, który także zwracał AzH uwagę na różne aspekty kategoryzacji), ponownie nazywając jego edycje "wandalizmami".
[23]
Inne niewłaściwie wykorzystanie opcji administratorskich.
 • (6) Odtwarzanie haseł NPA i dokonanie w nich jedynie kosmetycznych zmian. Część z opisem "start, do przerobienia – NPA". Wszystkie hasła zostały usunięte przez administratorów z uwagi na naruszenie praw autorskich z różnych serwisów. NPA nie zostało usunięte, nie dodano do nich źródeł, ani nie oszablonowano ich odpowiednio.
[24], [25], [26]
 • (7) Usunięcie trybem "ek" hasła, pod pozorem jego nieencyklopedyczności, bez zgłaszania do DNU. Hasło istniało od 2008 roku (Oficer oświatowo-polityczny). Hasło rok wcześniej edytował sam AzH.
00:25, 14 lis 2011 AndrzejzHelu (dyskusja | edycje | zablokuj) usunął Dyskusja wikipedysty:Elesar5 (Sprawa załatwiona / zbędna dyskusja) (pokaż lub odtwórz)
00:24, 14 lis 2011 AndrzejzHelu (dyskusja | edycje | zablokuj) usunął Dyskusja wikipedysty:Adis220 (Sprawa załatwiona / zbędna dyskusja) (pokaż lub odtwórz)
00:23, 14 lis 2011 AndrzejzHelu (dyskusja | edycje | zablokuj) usunął Dyskusja wikipedysty:Ąbara (Sprawa załatwiona / zbędna dyskusja) (pokaż lub odtwórz)
00:22, 14 lis 2011 AndrzejzHelu (dyskusja | edycje | zablokuj) usunął Dyskusja wikipedysty:GOLDENedukacja.pl (Sprawa załatwiona / zbędna dyskusja) (pokaż lub odtwórz)
00:17, 14 lis 2011 AndrzejzHelu (dyskusja | edycje | zablokuj) usunął Dyskusja wikipedysty:Wiktoria25101996 (Sprawa załatwiona / zbędna dyskusja) (pokaż lub odtwórz)
00:15, 14 lis 2011 AndrzejzHelu (dyskusja | edycje | zablokuj) usunął Dyskusja wikipedysty:Maciejgrzywna12 (Sprawa załatwiona / zbędna dyskusja) (pokaż lub odtwórz)
00:12, 14 lis 2011 AndrzejzHelu (dyskusja | edycje | zablokuj) usunął Dyskusja wikipedysty:Maniakalna (Sprawa załatwiona / zbędna dyskusja) (pokaż lub odtwórz)
20:44, 13 lis 2011 AndrzejzHelu (dyskusja | edycje | zablokuj) usunął Dyskusja wikipedysty:Luton (Sprawa załatwiona / zbędna dyskusja) (pokaż lub odtwórz)
[27]
Pozostałe naruszenie zasad oraz zwyczajów w projekcie, a także "nieporadności" edycyjne.
 • (10) Naruszenie praw autorskich oraz integralności historii edycji poprzez kopiowanie/wklejanie treści. Dotyczy zarówno haseł, jak i własnej strony dyskusji, gdzie w tym drugim wypadku może także prowadzić do podejrzenia ingerencji w czyjeś wypowiedzi. Edycje Grzesia1966 dotyczyły właśnie tych haseł, w których AzH kopiował i przenosił całe bloki tekstu.
[28] (treść skopiowana z naruszeniem licencji z [29]), [30] (kopiowanie czyiś wypowiedzi we własnej dyskusji)
 • (11) Dodawanie haseł bez źródeł
[31], [32], Henryk Antoszkiewicz (które sam kasuje, jako substub, po tym jak napisał je i opatrzył od początku szablonem "dopracować|niedokończone").
 • (12) Niepełne uźródłowianie i zdejmowanie szablonów ostrzegawczych.
[33], [34]
 • (13) Polemika ze źródłami w treści hasła.
[35]
 • (14) Jednocześnie zgłaszanie haseł do DNU, jedynie pod pozorem braku źródeł.
[36], [37]
 • (15) Selektywne ingerencje w swoją stronę dyskusję.
[38]
 • (16) Zostawianie wyblankowanych stron, w tym stron użytkownika.
[39], [40]

Podsumowanie

Wnioskodawcy zwracają uwagę, że oparcie wniosku na punkcie 4. polityki arbitrażu nie wymaga istnienia między nimi a drugą stroną konfliktu personalnego. Jednocześnie podkreślają, że w ramach postępowania przedarbitrażowego wnioskodawcy również sygnalizowali różne dostrzeżone nieprawidłowości. (m.in. [41]). Wnioskodawcy zwrócili się do Andrzeja z Helu, aby w trosce o dobro projektu sam podjął decyzję, czy nie powinien poddać się weryfikacji społeczności. Powyższe stanowisko wynikało z szeregu dostrzeżonych uchybień, które mogą, a w ocenie wnioskodawców obniżają zaufanie do Andrzeja z Helu jako administratora. To zdaniem wnioskodawców wymaga co najmniej umożliwienia odniesienia się do tego poglądu przez większą liczbę wikipedystów, gdyż to społeczność jest najbardziej adekwatna i uprawniona do oceny działań administratora. Prośba ta spotkała się z odmową w dyskusji innego wikipedysty ([42]). W odpowiedzi tej Andrzej z Helu zapowiedział, że nie będzie “cstawać do sabatu czarownic, do jakiego swoim stylem na Wikipeedii, takim jak tu prezentowany, doprowadzili co poniektórzy Administratorzy”. W konsekwencji wnioskodawcy, kierując się dalszą częścią cytowanej wypowiedzi, uznają za konieczne zwrócenie się do Komitetu Arbitrażowego.

Wnioskodawcy proszą zatem Komitet Arbitrażowy o przyjęcie wniosku i jego rozpoznanie w rozsądnym terminie celem podjęcia oceny , czy zaprezentowane zachowania mogą być akceptowane, czy też powinny spotkać się z określoną reakcją, a także czy wskazane działania nie powinny skutkować weryfikacją zdolności i kompetencji drugiej strony do pełnienia funkcji administratora.

Pozostajemy z poważaniem,

Elfhelm (dyskusja) 19:26, 20 lis 2011 (CET), Masur juhu? 19:27, 20 lis 2011 (CET).

Potwierdzenie

Wikipedysta:AndrzejzHelu został przez wnioskodawców zawiadomiony o złożeniu wniosku na swojej stronie dyskusji: [43]. Elfhelm (dyskusja) 19:29, 20 lis 2011 (CET)

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy zadecydował o przyjęciu wniosku o arbitraż. Podstawą dla jego przyjęcia są odpowiednie punkty Polityki arbitrażu traktujące o powtarzających się naruszeniach zasad projektu, w tym również zasad związanych ze stosowaniem narzędzi administratorskich. Przedstawione we wniosku zarzuty, zdaniem Komitetu, nie mają charakteru jednostkowego, poprzez co mogą stanowić przesłankę dla oceny prawidłowości kwestionowanych działań. Komitet Arbitrażowy, po analizie dyskusji użytkowników, uznał że zaangażowane strony wypełniły w sposób wystarczający wymóg podjęcia środków przedarbitrażowych, w tym wypadku w postaci dwustronnego lub wielostronnego dialogu.

Za przyjęciem wniosku głosowało 9 arbitrów.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Sebk. let’s talk 22:01, 24 lis 2011 (CET)

Werdykt Komitetu Arbitrażowego

Słowo wstępne

Zgodnie z definicją podaną na stronie WP:Administratorzy, Komitet Arbitrażowy przypomina, że administrator Wikipedii to zaangażowany i godny zaufania uczestnik projektu, który decyzją społeczności otrzymał dodatkowe uprawnienia, co oznacza, iż w pierwszej kolejności jest on edytorem, który tak jak pozostali uczestnicy projektu jest zobligowany do przestrzegania zasad Wikipedii, a w drugiej kolejności, jako „zaufany uczestnik” ma dostęp do kilku zabezpieczonych funkcji oprogramowania, które zostały przedstawione na stronie WP:Narzędzia administracji. Jeżeli, na skutek korzystania z narzędzi administracyjnych, społeczność traci zaufanie do administratora, konieczne jest podjęcie działań mających na celu przeprowadzenie oceny prawidłowości jego decyzji oraz analizy edycji pod kątem przestrzegania przez niego obowiązujących w projekcie zasad, zaleceń oraz przyjętych praktyk i zwyczajów. Wniosek został przyjęty jako spełniający wymogi Polityki arbitrażu, co zostało szerzej przedstawione w decyzji Komitetu.

Materiał dowodowy

Pomimo, iż wnioskodawcy przedstawili obszerny materiał dowodowy w sprawie, Komitet Arbitrażowy uznał za konieczne dokładne przeanalizowanie edycji, których AndrzejzHelu dokonał w czasie wskazanym we wniosku, zarówno związanych, jak i niezwiązanych z uprawnieniami administratora. Komitet dokonał również analizy edycji AndrzejazHelu w późniejszym czasie, już po wpłynięciu wniosku o arbitraż. Ponadto, ze względu na jasno sformułowany we wniosku materiał dowodowy, Komitet Arbitrażowy nie uznał za niezbędne wystosowanie do stron dodatkowych pytań.

Ocena działań AndrzejazHelu i Grzesia1966

Komitet Arbitrażowy zweryfikował stawiane przez wnioskodawców zarzuty dotyczące edycji AndrzejazHelu, które w przypadku początkującego wikipedysty mogłyby zostać uznane za niefrasobliwość wynikającą ze słabej znajomości zasad i zaleceń. W żadnym razie nie można jednak akceptować takich zachowań ze strony administratora, który powinien stanowić dla innych wikipedystów wzór znajomości i poszanowania zasad.

Odnosząc się bezpośrednio do stawianych we wniosku tez, Komitet Arbitrażowy stwierdził:

Nadużycia uprawnień administracyjnych

Do uprawnień administracyjnych, przy wykorzystaniu których administrator wkracza w sferę bezpośredniej interakcji z innym lub innymi użytkownikami Wikipedii, należą m.in: prawo do zabezpieczenia stron w sytuacji wojny edycyjnej lub uporczywych wandalizmów oraz prawo do nakładania blokady na użytkownika. 17 listopada 2011 doszło między AndrzejemzHelu a wikipedystą Grzesiem1966 do krótkiej wojny edycyjnej w haśle Bolesław Andrzej Ostrowski [44]. Po dokonanym przez siebie drugim rewercie we wspomnianym haśle AndrzejzHelu zabezpieczył hasło do poziomu sysopa. Tego samego dnia do podobnej sytuacji doszło w hasłach Stefan Pawlikowski [45], Mieczysław Roman [46] i Adam Brzechwa-Ajdukiewicz [47]. Komitet nie kwestionuje faktu, iż zabezpieczenie hasła, w którym dochodzi do wojny edycyjnej, może być skuteczną metodą jej wygaszenia, w szczególności w połączeniu z próbą mediacji między spierającymi się stronami, jednak Komitet stoi na stanowisku, iż administratorzy nie powinni używać jakichkolwiek posiadanych uprawnień w sytuacjach, gdy sami są stroną sporu i nie istnieją inne przesłanki merytoryczne do zastosowania funkcji zabezpieczenia. Może to bowiem prowadzić do sytuacji, w której administratorzy stają się sędziami we własnej sprawie i stoją na uprzywilejowanej pozycji względem swoich adwersarzy nie posiadających takich uprawnień. Przywołana na wstępie strona WP:Administratorzy stwierdza wyraźnie, że administratorzy nie sprawują kontroli edytorskiej nad projektem, zatem takie uprzywilejowanie w sporach merytorycznych Komitet uznaje za niedopuszczalne i niezgodne z powszechnie przyjętym zwyczajem. Podstawowym sposobem rozwiązywania sporów jest zasada konsensusu, zgodnie z którą Wikipedia działa w oparciu o konsensus. Osiąga się go prowadząc rzeczową dyskusję opartą o zasady Wikipedii i weryfikowalne źródła wiedzy. Stosowanie się do tej zasady pozwala na uniknięcie wojny edycyjnej w artykule.

Z wyżej wymienionych powodów Komitet za absolutnie niedopuszczalne i naganne uważa blokowanie przez administratora użytkownika, z którym pozostaje on w sporze merytorycznym. Zgodnie z punktem trzecim zasad blokowania, administratorzy nie mogą nakładać blokad celem przeforsowania swojej opinii w dyskusji ani w sporze. W takich sytuacjach administrator powinien poprosić o interwencję jednego z pozostałych adminów i jemu pozostawić w tej sprawie swobodę działania oraz możliwość podjęcia decyzji o blokadzie. W związku z tym, Komitet uważa blokadę nałożoną przez AndrzejazHelu na Grzesia1966 za oczywiste nadużycie uprawnień administracyjnych. Co więcej, AndrzejzHelu podtrzymywał słuszność swojej decyzji, pomimo przedstawianych mu krytycznych uwag przez innych adminów oraz w sposób nieuprawiony groził również blokadą użytkownikowi Chaplinowi2222 [48]. Ponadto, AndrzejzHelu wielokrotnie [49], [50], [51], [52] wykazał się brakiem zrozumienia pojęcia wandalizm, które opisane jako jedna z zasad Wikipedii mówi, iż jest to świadome działania dokonywane w złej wierze i mające na celu obniżenie jakości treści Wikipedii. Komitet uznaje, że oskarżenie o wandalizm jest jednym z najcięższych, jakie może paść wśród wikipedystów i z tego względu rzucanie takich oskarżeń w sposób nieuprawniony powinno być traktowane jako atak osobisty i złamanie wikietykiety.

Kolejnym dodatkowym uprawnieniem, którego nadużył AndrzejzHelu jako administrator była możliwość odtwarzania haseł. Komitet Arbitrażowy za niewłaściwe uznaje odtwarzanie haseł naruszających prawa autorskie [53], [54], [55] i pozostawienie ich w przestrzeni głównej, po kosmetycznych poprawkach, w formie nadal naruszającej prawa autorskie. Takie działanie, o czym AndrzejzHelu jako administrator i doświadczony edytor powinien wiedzieć, jest niedopuszczalne, gdyż stoi w sprzeczności nie tylko z wewnętrzną zasadą opisaną na stronie WP:Prawa autorskie, zgodnie z którą uregulowania prawne wymagają od nas, abyśmy przestrzegali praw autorskich. Informacje z Wikipedii będą wtedy ogólnie dostępne, a Wikipedia i tworzący ją wolontariusze unikną kłopotów z wymiarem sprawiedliwości, ale również z obowiązującym prawem.

Korzystając z uprawnień administratora AndrzejzHelu kilkakrotnie nadużył narzędzia służącego usuwaniu stron. Wykorzystanie przez niego trybu ekspresowego kasowania do usuwania „starych” artykułów (przypadek hasła "Oficer oświatowo-polityczny", założonego w 2008 roku [56]) było w ocenie Komitetu nadużyciem zasady ekspresowego kasowania. W takich przypadkach to Społeczność, poprzez merytoryczną dyskusję, powinna mieć prawo do oceny, czy artykuł istniejący kilka lat nadal powinien się znajdować w Wikipedii. Z zasad ekspresowego kasowania jednoznacznie wynika również, że niedopuszczalne jest kasowanie stron dyskusji użytkowników, nawet jeśli znajdują się tam własne wpisy. Na podstawie przytoczonych już zasad kasuje się lub wycofuje wyłącznie ewidentne wandalizmy na stronach dyskusji użytkowników. Dodatkowo, również zalecenia wikietykiety wzywają do nieukrywania i nieusuwania wpisów niebędących atakami osobistymi, a zamieszczonych na stronie dyskusji użytkownika. Przypadki kasowania tychże stron przez AndrzejazHelu nie były odosobnione, a przykładem może być usunięta strona dyskusji należąca do AmphBota [57], która w chwili usunięcia zawierała powitanie, a nie przekierowanie jak sugerował w opisie edycji AndrzejzHelu.

Komitet uważa ponadto za niewłaściwe usunięcie strony wikipedysty Dyskusja wikipedysty:Krzycho M-29 [58] tylko ze względu na fakt, że ostatni wpis miał tam miejsce sześć lat wcześniej i dotyczył załatwionej już sprawy. Komitet zwraca uwagę, że ze swej natury ogromna większość treści znajdujących się w przestrzeni dyskusji wikipedystów jest już nieaktualna i dotyczy spraw załatwionych. Mimo to dla zachowania porządku nie są one usuwane, lecz co najwyżej archiwizowane. Działanie AndrzejazHelu w wyraźny sposób stanowiło naruszenie zaleceń wikietykiety.

Niestosowanie zasad, zaleceń i praktyk przyjętych w projekcie

Podczas analizy materiału, Komitet dopatrzył się także licznych przypadków niewłaściwego użycia przez AndrzejazHelu rewertu redaktorskiego (rollback). Zgodnie ze stroną Pomoc:Cofanie zmian, nie należy stosować tego narzędzia, gdy zachodzi różnica poglądów, lecz tylko w przypadku oczywistych wandalizmów, ze względu na to, że ta metoda rewertowania nie umożliwia wyjaśnienia jego powodu w opisie zmian. AndrzejzHelu wielokrotnie złamał ten zapis [59], [60], [61], [62], [63], [64], [65], [66], [67]. Rewerty te zostały dokonane bez uprzedniego wyjaśnienia, czasem odnośne wpisy w dyskusji odpowiedniego użytkownika pojawiały się dopiero po dokonaniu zmiany [68], [69], [70].

W trakcie analizy materiału, Komitet stwierdził także wielokrotnie naruszenia wikietykiety ze strony adwersarza AndrzejazHelu – wikipedysty Grzesia1966 [71], [72], [73], [74], [75].

Członkowie Komitetu zwracają także uwagę, iż nie można uznać za działania w dobrej wierze i z dobrą wolą sytuacji, w której wikipedysta dokonuje potencjalnie kontrowersyjnych edycji i ma świadomość, iż wzbudzą one sprzeciw innych wikipedystów, a mimo to nie podejmuje jakichkolwiek konsultacji czy działań zmierzających do wypracowania kompromisu. Zasadą Wikipedii określającą prawidłowy sposób działania podczas wprowadzania treści kontrowersyjnych jest zasada konsensusu, zgodnie z którą, co było już wspomniane wcześniej, wikipedia działa w oparciu o konsensus. Osiąga się go prowadząc rzeczową dyskusję opartą o zasady Wikipedii i weryfikowalne źródła wiedzy. Doświadczony wikipedysta musi mieć świadomość, że działanie wbrew podanej zasadzie prowadzi w prostej linii do eskalacji konfliktów i wojen edycyjnych. Niestety Komitet znalazł w edycjach Grzesia1966 liczne przykłady tego typu działań.

Na równie negatywną ocenę zasługuje postępowanie AndrzejazHelu, polegające na usuwaniu własnych wpisów na stronach dyskusji innych użytkowników. Na takie niewłaściwe działania, które nie mają pokrycia w praktyce przyjętej w Wikipedii, zareagowali inni administratorzy, wpisując swoje uwagi na stronie dyskusji AndrzejazHelu, m.in. wikipedysta JDavid: Strona Dyskusja wikipedysty, nie jest Twoją własnością i kompletnie nie rozumiem jak to jest możliwe, że administrator wycina wypowiedzi z Dyskusji wikipedysty. O ich istnieniu chyba nie muszę Tobie tłumaczyć. Zostały one przywrócone przeze mnie. Ponadto nie rozumiem jak to się stało, że masz 666 usuniętych wersji tej strony [76] oraz wikipedysta Masur: W żadnym wypadku nie usuwamy swoich wpisów ze stron dyskusji innych użytkowników, zwłaszcza tak długo po fakcie. O ile edytowanie, a nawet całkowite anulowanie swojego wpisu w ciągu minut po jego umieszczeniu może być poczytane po prostu za "szlifowanie" własnej wypowiedzi (albo refleksję, że jest ona zupełnie zbędna), o tyle usuwanie swoich straych wpisów potencjalnie przynosi więcej szkody, niż pożytku. Lub co najwięcej, nie przynosi żadnego pożytku [77].

Tworząc hasło Wojsko Polskie 1944-1952, a także rozbudowując hasło Siły Zbrojne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [78], AndrzejzHelu przeniósł duże partie tekstu z hasła Ludowe Wojsko Polskie. Samo przeniesienie Komitet uważa za uzasadnione, bowiem długość artykułu Ludowe Wojsko Polskie mogła stwarzać trudności w jego wyświetlaniu dla użytkowników korzystających z łączy o słabszych parametrach. Przeniesie nastąpiło jednak z naruszeniem licencji, w szczególności poprzez brak jakiejkolwiek wzmianki o autorach przenoszonego tekstu w opisie zmian. Tym samym AndrzejzHelu przypisał sobie autorstwo tekstu, którego nie był jedynym autorem.

Za niezgodne z przyjętą praktyką Komitet uznaje ponadto dopisywanie do przypisów lub obok nich komentarzy typu źródło mało wiarygodne, jak to uczynił AndrzejzHelu w artykule Eugeniusz Januła [79]. Miejscem na takie dyskusje i oceny jest strona dyskusji artykułu, a właściwym działaniem wstawienie, zgodnie z zaleceniem przedstawionym na stronie WP:Źródła, szablonu {{s|do weryfikacji}}, przy pomocy którego zaznaczamy, że rzetelne źródła należy zweryfikować. Jednocześnie Komitet uważa, że choć oczywiście prawem i powinnością wikipedysty jest ocena wiarygodności źródła, to odrzucając to źródło, wikipedysta powinien przedstawić maksymalnie konkretne argumenty na poparcie swego stanowiska.

Odnosząc się do edycji AndrzejazHelu na stronie wikipedysty Chaplin2222, którą najwyraźniej pomylił ze stroną dyskusji, Komitet uznaje ją za nieporadność edycyjną, być może wynikającą z późnej pory edytowania (01:29). Jednocześnie członkowie Komitetu zwracają uwagę, iż w przypadku omyłkowego utworzenia strony innego użytkownika, który nie życzy sobie mieć takiej strony, administrator powinien usunąć stronę w trybie ekspresowego kasowania. Zastosowanie w takiej sytuacji blankingu, jak to zrobił AndrzejzHelu [80], Komitet uważa za błąd edycyjny.

Problem weryfikowalności treści

W ocenie Komitetu zupełnie niezrozumiałe i niepożądane były działania AndrzejazHelu w sprawie artykułu Teodor Szydłowski (generał). AndrzejzHelu utworzył przytoczone hasło bez jakichkolwiek źródeł, co było naruszeniem zasady weryfikowalności, zgodnie z którą artykuły powinny być oparte tylko i wyłącznie o informacje opublikowane w wiarygodnych źródłach, a obowiązek powołania się na wiarygodne źródła spoczywa na dodających nowy materiał. Na powyższy fakt naruszenia zasady zwrócili AndrzejowizHelu uwagę wikipedyści JDavid i Ciacho5 [81], [82]. Po wpisach tych AndrzejzHelu zgłosił artykuł do Poczekalni [83], co w ocenie Komitetu było zupełnie nieuzasadnione, bowiem interweniujący wikipedyści nie kwestionowali encyklopedyczności tej postaci, a jedynie apelowali o dodanie źródeł. Jednocześnie AndrzejzHelu usunął wpisy dotyczące tego artykułu z własnej dyskusji [84] i wkleił je na właściwą stronę dyskusji w Poczekalni, a następnie, po zakończeniu dyskusji w Poczekalni, przywrócił te wpisy do swojej dyskusji [85]. Wszystkie przytoczone operacje prowadzone przez AndrzejazHelu po utworzeniu hasła były w ocenie Komitetu niepotrzebne i nie miały oparcia w zasadach i zwyczajach Wikipedii, a właściwym rozwiązaniem powinno być dodanie źródeł do utworzonego przez siebie artykułu.

Co najmniej w dwóch przypadkach (oprócz przytoczonego powyżej), tj. Stanisław Antos, Henryk Antoszkiewicz, AndrzejzHelu w sposób rażący naruszył wzmiankowaną już zasadę weryfikowalności, tworząc artykuły, do których nie miał jakichkolwiek weryfikowalnych źródeł. Po analizie materiału dowodowego, Komitet uznał, iż nie była to kwestia niedbalstwa czy roztargnienia, lecz świadome działanie. W czasie wspomnianej wyżej dyskusji w Poczekalni dotyczącej biogramu gen. Szydłowskiego, AndrzejzHelu napisał otwarcie nie mam źródeł [86] [87]. W ocenie Komitetu w takiej sytuacji doświadczony wikipedysta w ogóle nie powinien tworzyć artykułów. Zdaniem Komitetu, nie istniały jakiekolwiek przesłanki usprawiedliwiające zamieszczenie wyżej wymienionych artykułów w przestrzeni głównej Wikipedii w formie, jaką wówczas posiadały.

We wzmiankowanym haśle Teodor Szydłowski [88]) AndrzejzHelu usunął wstawiony przez innego wikipedystę szablon {{s|źródła}}, równocześnie dodając tylko jedno źródło, odnoszące się jedynie do części artykułu. W ocenie członków Komitetu usunięcie tego szablonu, do czasu pełnego uźródłowienia hasła, było przedwczesne, a uźródłowienie częściowe należało wstawić w formie przypisów zgodnie ze sposobem podanym na stronie Pomoc:Przypisy.

Zachowanie AndrzejazHelu i Grzesia1966 po wpłynięciu wniosku

Komitet Arbitrażowy dokonał również analizy edycji AndrzejazHelu już po wpłynięciu wniosku o arbitraż. Komitet stwierdza, że wikipedysta w tym czasie kontynuował część swoich zachowań, niezgodnych z zasadami i zaleceniami Wikipedii. Powtarzanie nieprawidłowych zachowań nastąpiło już po przedstawieniu przez wnioskodawców zarzutów względem AndrzejazHelu. Powinien on więc już być świadomym, że tego typu działania, o ile nie są wprost sprzeczne z zasadami i zaleceniami, to co najmniej budzą kontrowersje wśród innych użytkowników. Z tego względu powinien wstrzymać się z ich podejmowaniem. Ponadto, jako administrator powinien być zorientowany w obowiązujących podstawowych zasadach, choćby w stopniu minimalnym. Kontynuacja sprzecznych z zasadami i zaleceniami zachowań była, w ocenie Komitetu Arbitrażowego, działaniem świadomym i oznaką braku dobrej woli.

W listopadzie i grudniu 2011, już po wpłynięciu wniosku, AndrzejzHelu kontynuował swój spór z Grzesiem1966, dopuszczając się w czasie dyskusji ataków osobistych łamiących zalecenia wikietykiety [89], [90].

Również Grzes1966 w czasie sporu z AndrzejemzHelu w tym czasie dopuścił się naruszeń zaleceń wikietykiety, stosował względem rozmówcy ataki osobiste oraz wyrażenia o charakterze emocjonalnym i ironicznym [91],[92], [93], co nie służyło prowadzeniu merytorycznej dyskusji.

16 stycznia 2012 AndrzejzHelu, z naruszeniem zaleceń Wikietykiety i dobrego zwyczaju oraz zasad ze strony Wikipedia:Prawa autorskie, zgłosił do usunięcia artykuł Aleksandr Pumane, zamieszczając tam jako uzasadnienie wypowiedzi wikipedystów Elfhelma i Masura wyrażone wcześniej na jego stronie dyskusji użytkownika [94]. Przeniesienie tekstu odbyło się bez wiedzy i zgody autorów, razem z ich podpisami, co mogło sugerować dodatkowo ich rzekomy udział w dyskusji nad usunięciem artykułu. AndrzejzHelu w żaden sposób nie zaznaczył również, że wypowiedzi stanowiły cytaty z jego dyskusji użytkownika. Odpowiadając na zapytanie Elfhelma w tej sprawie, użył sformułowań o charakterze ironicznym [95].

Pomimo wcześniejszego zwracania uwagi, AndrzejzHelu w styczniu 2012 po raz kolejny złamał zasady ekspresowego kasowania. W trybie "ek" usunął bowiem dwa artykuły: Zofia Beisertówna [96] oraz Stefania Bekterówna, powołując się wyłącznie na brak źródeł. Tymczasem artykuły te nie spełniały przesłanek zasad ekspresowego kasowania i należało je w przypadku wątpliwości co do ich encyklopedyczności bądź formy zgłosić do Poczekalni. Uwagę na to zwrócił AndrzejowizHelu administrator Nedops w jego dyskusji, przedstawiając prawidłową ścieżkę postępowania. Analizując odpowiedzi AndrzejazHelu w dyskusji Nedopsa, Komitet Arbitrażowy jednoznacznie stwierdza, że AndrzejzHelu, pomimo faktu bycia administratorem Wikipedii, nie orientował się w zasadach obowiązujących w tym projekcie [97], [98], [99].

W drugiej połowie stycznia 2012 AndrzejzHelu dokonał kilkudziesięciu edycji niezgodnych z zasadą Weryfikowalności, dodając do artykułów nowe informacje pozbawione jakichkolwiek źródeł, zarówno do artykułów, które posiadały pełne bądź częściowe uźródłowienie, jak i do artykułów pozbawionych źródeł w ogóle (przykłady: [100], [101], [102], [103], [104], [105], [106], [107], [108], [109], [110], [111], [112], [113], [114], [115], [116], [117], [118], [119], [120] oraz kilkadziesiąt innych). 17 stycznia 2012 AndrzejzHelu utworzył nowy artykuł Grigorij Sokolnikow [121], całkowicie pozbawiony źródeł. Powyższe edycje, zdaniem Komitetu, były kolejnym wyrazem nieznajomości bądź notorycznego ignorowania podstawowych zasad Wikipedii, co w przypadku administratora projektu nie powinno mieć miejsca.

Środki i podsumowanie

Po analizie zebranego materiału dowodowego, Komitet Arbitrażowy postanowił podjąć następujące środki:

 • wobec AndrzejazHelu – za nadużycia uprawnień administratorskich w zakresie zabezpieczenia stron oraz blokowania użytkowników (naruszenie zasad blokowania), naruszenia zasady weryfikowalności, konsensusu, praw autorskich, zasad ekspresowego kasowania, a także zaleceń wikietykiety oraz instrukcji ze strony Pomoc:Cofanie zmian:
  • odebrać uprawnienia administratorskie
  • nałożyć bezterminowo bezwzględny zakaz umieszczania w przestrzeni głównej treści, które nie zostały uźródłowione lub których pokrycie w źródłach znajduje jedynie część informacji; jakikolwiek przypadek złamania powyższego zakazu karany będzie blokadą, której długość ustali blokujący administrator,
  • zakazać rewertowania edycji Grzesia1966 przez okres jednego roku; pierwsze naruszenie tego zakazu będzie skutkować blokadą na okres trzech dni, przy każdym kolejnym blokada będzie dwukrotnie dłuższa od poprzedniej
 • wobec Grzesia1966 – za naruszenia zasady konsensusu i zaleceń wikietykiety:
  • udzielić stanowczego upomnienia
  • zakazać rewertowania edycji AndrzejazHelu przez okres jednego roku; pierwsze naruszenie tego zakazu będzie skutkować blokadą na okres trzech dni, przy każdym kolejnym blokada będzie dwukrotnie dłuższa od poprzedniej

Analizując zebrany materiał dowodowy, Komitet Arbitrażowy w całości potwierdził zasadność zarzutów stawianych administratorowi AndrzejowizHelu we wniosku 9/2011 przez administratorów Elfhelma i Masura. AndrzejzHelu, jako edytor, dopuścił się licznych naruszeń zasad, zaleceń i praktyk przyjętych w projekcie, a jako administrator nadużył uprawnień administracyjnych. Zachowania te powtarzał również po wpłynięciu wniosku o arbitraż, będąc już świadomym ich nieprawidłowości i kontrowersji, jakie wywołują.

Komitet pragnie raz jeszcze przypomnieć, że administrator Wikipedii, to godny zaufania uczestnik projektu, który posiada dodatkowe uprawnienia. Owo zaufanie, na które definicja kładzie szczególny nacisk, opiera się przede wszystkim na przeświadczeniu, iż administrator będzie nie tylko znał i przestrzegał obowiązujących zasad i zaleceń, będąc wzorem dla innych edytorów, ale będzie wikipedystą sprawiedliwym, który nie nadużyje przyznanych mu dodatkowych uprawnień zarówno w stosunku do innych użytkowników, jak również we własnym lub cudzym interesie. Z przykrością należy zauważyć, iż AndrzejzHelu swoim postępowaniem, pomimo kierowanych do niego uwag i wskazówek, naruszył wielokrotnie podstawowe zasady projektu, w tym uprawnienia przynależne administratorowi, co przyczyniło się do obniżenia poziomu zaufania do niego wśród innych wikipedystów. Z tego powodu Komitet Arbitrażowy uznał za zasadne pozbawić AndrzejazHelu uprawnień administratorskich.

Za przyjęciem werdyktu głosowało 9 arbitrów, wszyscy arbitrzy wzięli udział w głosowaniu.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Sebk. let’s talk 23:07, 31 sty 2012 (CET)

Wniosek do stewardów/Request to stewards

On behalf of the Polish Wikipedia Arbitration Committee I hereby request an immediate removal of sysop rights from the account of pl:User:AndrzejzHelu on the said project in accordance with the Committee’s decision concerning the user (9 Committee members voted in favour, 0 against, 0 abstained). The Committee’s verdict in the recently heard case against the said user includes an enforcement in the form of removing sysop rights for AndrzejzHelu due to his misuse of administrator tools and violation of project's rules. The verdict is enforceable immediately. Thank you in advance, Sebk. let’s talk 23:07, 31 sty 2012 (CET)