Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wybór członków/2012-09

Nominacje (1–5 września 2012 roku)

Wybór arbitrów (6–12 września 2012 roku)

Na tej stronie odbywa się wybór arbitrów spośród zgłoszonych kandydatów, którzy potwierdzili chęć kandydowania.

Zasady wyboru arbitrów

Wybory rozpoczynają się 6 września 2012 o godzinie 00:00 (CET), a kończą się 12 września 2012 o godzinie 24:00 (CET).

Uprawnionymi do głosowania na kandydatów (oddawania głosów popierających, przeciwnych i wstrzymujących się) są wszyscy użytkownicy spełniający poniższe wymagania:

  • wykonali co najmniej 500 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej polskojęzycznej Wikipedii (do momentu rozpoczęcia nominacji),
  • zarejestrowali się najpóźniej 1 lipca 2012 roku (2 miesiące przed rozpoczęciem nominacji).

Każdy głosujący może oddać po jednym głosie na każdego kandydata (za albo przeciw albo wstrzymujący).

Arbitrami zostaje pięciu kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów popierających netto (czyli głosy popierające minus głosy przeciwne), przy czym liczba głosów netto nie może być ujemna. Głosy wstrzymujące się nie będą miały wpływu na wynik głosowania. W razie gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów popierających netto, wybranym zostaje kandydat o dłuższym stażu na Wikipedii.

Wybrani arbitrzy zastąpią pięciu arbitrów, którym kończy się kadencja, i będą oni sprawowali funkcję członków Komitetu Arbitrażowego przez najbliższy rok, czyli do września 2013 roku.

Głosowanie

Wybór członków Komitetu Arbitrażowego
Stan na: 24:00, 12 wrz 2012 (CET)
Głosowanie zakończone
Kandydat       Netto
Wpedzich 75 4 1 71
Ented 63 0 1 63
La Noirceur 54 1 4 53
Mpn 38 5 4 33
Viatoro 36 4 5 32
The boss 28 8 5 20
Mateuszek045 17 15 15 2
aktualne wyniki – głosy zliczane automatycznie
wszystkie głosy +/- na jednej stronie