Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wybór członków/2016-09

Nominacje (1–5 września 2016 roku)Edytuj

Wybór arbitrów (6–12 września 2016 roku)Edytuj

Na tej stronie odbywa się wybór pięciu arbitrów spośród zgłoszonych kandydatów, którzy potwierdzili chęć kandydowania.

Wybory rozpoczynają się 6 września 2016 o godzinie 00:00 (CEST), a kończą się 12 września 2016 o godzinie 24:00 (CEST).

Uprawnionymi do głosowania na kandydatów (oddawania głosów popierających, przeciwnych i wstrzymujących się) są wszyscy użytkownicy spełniający poniższe wymagania:

  • wykonali co najmniej 500 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej polskojęzycznej Wikipedii (do momentu rozpoczęcia nominacji),
  • zarejestrowali się najpóźniej 1 lipca 2016 roku (2 miesiące przed rozpoczęciem nominacji).

Każdy głosujący może oddać po jednym głosie na każdego kandydata (za albo przeciw albo wstrzymujący).

Arbitrami zostaje pięciu kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów popierających netto (czyli głosy popierające minus głosy przeciwne), przy czym liczba głosów netto nie może być ujemna. Głosy wstrzymujące się nie będą miały wpływu na wynik głosowania. W razie gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów popierających netto, wybranym zostaje kandydat o dłuższym stażu na Wikipedii.

Wybrani arbitrzy zastąpią dotychczasowych arbitrów, którym kończy się kadencja, i będą oni sprawowali funkcję członków Komitetu Arbitrażowego przez najbliższy rok, czyli do września 2017 roku.

GłosowanieEdytuj

Wybór członków Komitetu Arbitrażowego
Stan na: 24:00, 12 wrz 2016 (CEST)
Głosowanie zakończone
Kandydat       Netto
Mpn 55 5 4 50
Rybulo7 49 1 0 48
Torrosbak 44 0 2 44
Myopic pattern 44 3 1 41
Pnapora 38 1 3 37
Lajsikonik 36 3 4 33
Wiklol 32 2 1 30
Mozarteus 12 5 7 7
Wargo 5 4 11 1
Cybularny 1 37 1 –36
aktualne wyniki – głosy zliczane automatycznie
wszystkie głosy +/- na jednej stronie