Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wybór członków/2022-03

Nominacje (1–5 marca 2022 roku)Edytuj

Wybór arbitrów (6–12 marca 2022 roku)Edytuj

Na tej stronie odbywa się wybór arbitrów spośród zgłoszonych kandydatów, którzy potwierdzili chęć kandydowania.

Wybory rozpoczynają się 6 marca 2022 o godzinie 00:00 (CET), a kończą się 12 marca 2022 o godzinie 24:00 (CET).

Uprawnionymi do głosowania na kandydatów (oddawania głosów popierających, przeciwnych i wstrzymujących się) są wszyscy użytkownicy spełniający poniższe wymagania:

  • wykonali co najmniej 500 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej polskojęzycznej Wikipedii (do momentu rozpoczęcia nominacji),
  • zarejestrowali się najpóźniej 1 stycznia 2022 roku (2 miesiące przed rozpoczęciem nominacji).

Każdy głosujący może oddać po jednym głosie na każdego kandydata (za albo przeciw albo wstrzymujący).

Arbitrami zostaje czworo kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów popierających netto (czyli głosy popierające minus głosy przeciwne), przy czym liczba głosów netto nie może być ujemna. Głosy wstrzymujące się nie będą miały wpływu na wynik głosowania. W razie gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów popierających netto, wybranym zostaje kandydat o dłuższym stażu na Wikipedii.

Wybrani arbitrzy zastąpią dotychczasowych arbitrów, którym kończy się kadencja, i będą oni sprawowali funkcję członków Komitetu Arbitrażowego przez najbliższy rok, czyli do marca 2023 roku.

GłosowanieEdytuj

Wybór członków Komitetu Arbitrażowego
Stan na: 24:00, 12 mar 2022 (CET)
Głosowanie zakończone
Kandydat       Netto
Dreamcatcher25 45 1 0 44
Mpn 45 2 0 43
Gytha 45 4 3 41
Felis domestica 41 3 1 38
Niegodzisie 25 3 1 22
Pawel Niemczuk 21 4 1 17
aktualne wyniki – głosy zliczane automatycznie
wszystkie głosy +/- na jednej stronie