Wikipedia:Konflikt interesów

Osoby edytujące hasła na temat przedsiębiorstw czy instytucji, w których pracują lub z którymi są powiązane zawodowo, podobnie jak edytujące hasła na temat samego siebie, osób sobie bliskich albo powiązanych służbowo oraz na inne tematy bezpośrednio powiązane, muszą zadbać, by takie edycje odpowiadały standardom Wikipedii, zwłaszcza w zakresie neutralności, prezentowania różnych uźródłowionych punktów widzenia, unikania zwodniczych ocen i pustosłowia. Jeśli autor jest osobiście zbyt zaangażowany w temat hasła (np. emocjonalnie), by móc przestrzegać ww. standardów w danym haśle, lub sądzi, że mogą być na niego wywierane naciski służbowe w celu nieneutralnego ujęcia tematu, nie powinien edytować takich haseł.

Warto także pamiętać, czym Wikipedia nie jest w kontekście unikania autopromocji:

Autopromocja. Kuszące jest pisanie o samym sobie czy o projektach, z którymi dany użytkownik czuje się wyjątkowo związany. Jednak należy pamiętać, że standardy artykułów encyklopedycznych tyczą się takiego wkładu w tym samym stopniu co całej reszty materiałów – włącznie z zasadą neutralnego punktu widzenia, która jest trudna do utrzymania podczas pisania autobiografii. Tworzenie nadmiarowej liczby łączy i odwołań do artykułów autobiograficznych również nie jest akceptowalne – szczegóły w dokumencie Wikipedia:Autobiografia, Wikipedia:Encyklopedyczność i Wikipedia:Konflikt interesów.

Zobacz też edytuj