Wikipedia:Ludzie związani z daną miejscowością

W skrócie: kategorie oraz listy "ludzi związani z daną miejscowością" obejmują biogramy osób, które mieszkały w danej miejscowości bądź jej najbliższej okolicy i jednocześnie aktywnie działały na rzecz tej miejscowości lub jej mieszkańców bądź w swojej twórczości w wyraźny sposób poruszały tematy z tą miejscowością związane.

Kategorie oraz listy "ludzie związani z daną miejscowością" nie dotyczą biogramów osób, które jedynie urodziły się czy zmarły w danej miejscowości bądź w niej mieszkały, lecz ich działalność odbywała się na innym polu niż regionalna. Aby umieścić biogram w takiej kategorii lub na liście, osoba w nim opisana powinna aktywnie działać na rzecz danej miejscowości lub jej społeczności bądź w swojej twórczości w sposób szczególny poruszać tematy z tą miejscowością związane; wskazówką jest fakt, że w opracowaniach nt. danej osoby jej zajęcie jest łączone z przymiotnikiem pochodzącym od danej miejscowości: warszawski architekt, łódzki fabrykant, lubelski poeta.

W szczególności powinna spełnić jeden z poniższych warunków:

 1. być głównym fundatorem znaczących w skali danej miejscowości obiektów religijnych, społecznych, edukacyjnych lub kulturalnych (przykład: fundator kościoła w miasteczku X, będący jednocześnie dziedzicznym właścicielem okolicznego majątku)
 2. być znaczącym w skali danej miejscowości lokalnym działaczem społecznym (przykład: założyciel szkoły, biblioteki etc., przykład biogramu: Emilia Topas-Bernsztajnowa)
 3. być znaczącym przedstawicielem lokalnych władz (przykład: burmistrz lub prezydent miasta, starosta grodowy). Uwaga: tego typu biogramy najlepiej umieszczać w oddzielnej kategorii
 4. być projektantem wielu znaczących obiektów architektonicznych w skali danej miejscowości (przykład biogramu: Fryderyk Albert Lessel)
 5. być twórcą, w którego twórczości dane miasto bądź jego społeczność odgrywa wiodącą rolę (przykłady biogramów: Bolesław Prus, Artur Oppman, Canaletto)
 6. być historykiem, archeologiem bądź etnografem, którego publikacje w sposób szczególny koncentrują się na danej miejscowości lub jej okolicach i stanowią znaczący wkład w wiedzę o tym regionie (przykład: autor pierwszej monografii danej miejscowości, przykład biogramu: Michał Rawita-Witanowski)
 7. być założycielem lub długoletnim właścicielem znaczącego w skali danej miejscowości przedsiębiorstwa, jednocześnie mającym inne ścisłe z nią związki (przykład: przedstawiciele rodów fabrykanckich działających w danym mieście, przykład biogramu: Karol Scheibler)
 8. być znaczącym przedstawicielem wyznania lub religii, mającym wysokie stanowisko lub funkcję związaną z daną miejscowością (przykład: biskup lubelski, rabin łódzki). Uwaga: tego typu biogramy najlepiej umieszczać w oddzielnej kategorii

Powyższa lista może nie wyczerpywać wszystkich możliwości istotnej działalności na rzecz danej miejscowości i wyraźnych z nią związków, znajdują się na niej najpopularniejsze i najbardziej charakterystyczne przykłady.

Dodatkowe warunki - w biogramie danej osoby muszą być wyraźnie wykazane związki z daną miejscowością.

Dodatkowe sugestie:

 • Dobrą przesłanką, że osoba jest z daną miejscowością związana, jest zamieszczenie jej nazwiska wraz z opisem działalności na rzecz miejscowości w opracowaniach traktujących o historii danej miejscowości czy fakt upamiętnienia działalności tej osoby przez nadanie jej imienia znajdującym się w tej miejscowości obiektom.
 • Listy osób "związanych" umieszczone w artykule o danej miejscowości nie powinny przekraczać 10 nazwisk; w wypadku przekroczenia tej liczby należy utworzyć kategorię, a w artykule umieścić do niej link. Z drugiej strony, nie powinno się tworzyć kategorii, jeśli lista osób związanych z daną miejscowością jest mniejsza niż 10 pozycji - w takim przypadku wystarczy lista.
 • Szczególnie ostre kryteria należy stosować w przypadku dużych miast, ograniczając liczbę biogramów umieszczonych w danej kategorii do osób szczególnie dla danego miasta zasłużonych bądź tworząc oddzielne kategorie.