Wikipedia:Narzędzia/Sprawdzanie Google Top 10

Na tej stronie znajduje się kod skryptu użytkowego Wikipedii napisanego w języku programowania Ruby, sprawdza na Google na której pozycji jest dany artykuł.

  • zapisać text między początek i koniec w pliku np. o nazwie wg.rb
  • uruchomić np. w ten sposób - "ruby wg.rb Polska" żeby sprawdzić artykuł Polska

Kod programuEdytuj

#!/usr/bin/ruby

# WikiGoogle
# quick and very dirty skrypt Ruby do sprawdzania czy
# Użycie: wg Nazwa artykułu Wikipedii
# Ten skrypt napisany (?) przez Krzysztofa P. Jasiutowicza 2003-07-17
# jest absolutnie Public Domain
#
# co potrzeba żeby go uruchomić ? Język Ruby i platforma na której
# działa. Sprawdzone na Linuksie, Ruby 1.8 preview2

require 'net/http'
query = ARGV.join("+")
article = ARGV.join("_")
print "Szukana fraza: #{query}\n\n\n"
#UWAGA: Należy wybrać kodowanie. Możliwe wartości: 'utf-8' 'iso-8859-2' 'cp-1250'
encoding='iso-8859-2'
strona = Net::HTTP.get( 'www.google.pl', "/search?q=#{query}&ie=#{encoding}")
#print strona
search_str = "<p class=g><a href=\"http:\/\/pl\.wikipedia\.org\/wiki\/"
#+ article
#print search_str, "\n\n\n"
a=0
if(strona =~ /#{search_str}/i)
#  print "JEST\n"
strona.each {|i|
a= a + 1 if (i =~ /class=g><a href/i)
break  if (i =~ /#{search_str}/i)
}
if( a )
print "Artykuł na miejscu #{a}\n"
end
else
print "Nie ma artykułu #{article} w Top 10\n"
end