Wikipedia:Propozycje do Ilustracji na Medal

Propozycje do Ilustracji na medal w Wikipedii

Ta strona służy do przedstawiania wartościowych ilustracji jako kandydatur do wyróżnienia medalem. Dyskusja trwa 21 dni zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie poniżej.

Jeśli chcesz nominować nową ilustrację, przejdź do rozdziału „Instrukcja obsługi”.

W latach 2004–2010 nazwa strony brzmiała Grafika na medal. 1 marca 2010 przemianowano ją na Ilustrację na medal.
Regulamin
 1. Nominować ilustrację może każdy zalogowany użytkownik, edytujący co najmniej od miesiąca i mający na swym koncie minimum 100 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej.
 2. Nominowane ilustracje oceniane są przez 21 dni.
 3. Nominowana do wyróżnienia ilustracja uzyska wyróżnienie, jeżeli:
  • zostanie rzetelnie sprawdzona i pozytywnie oceniona (wpisem w rubryce Sprawdzone przez) przez minimum ośmiu zalogowanych wikipedystów (wymagania jak przy zgłaszaniu), których sprawdzenia (wpisy w rubryce Sprawdzone przez) będą stanowiły co najmniej 80% wszystkich wpisów. Zgłaszający nie może występować jako sprawdzający. Wpisy pacynek o sprawdzeniu są nieważne.
  • zgłoszone w toku dyskusji istotne przeszkody formalne (usterki i braki) w ocenianej ilustracji – wymogi zostały przedstawione w sekcji „Kryteria oceny” – zostaną usunięte, uznane za bezzasadne lub nienaruszające kryteriów.
 4. Jeśli w podstawowym czasie zgłoszenie nie uzyska wymaganej liczby wpisów potwierdzających sprawdzenie i akceptację przyznania wyróżnienia, przy jednoczesnym braku istotnych i niepoprawionych zastrzeżeń – dyskusja może zostać przedłużona o 21 dni. Przedłużenie dyskusji jest możliwe w odniesieniu do zgłoszeń, w których:
  • podczas dyskusji nie pojawiły się zastrzeżenia do przyznania wyróżnienia ilustracji, ale nominacja została w tym czasie sprawdzona przez minimum jednego uprawnionego edytora,
  • zgłoszono zastrzeżenia w ostatnim momencie trwania dyskusji,
  • sprawdzający zgłosili, że na poprawę zastrzeżeń potrzeba więcej czasu,
  • zgłoszono poważne zastrzeżenia, ale ilustracje aktualnie nie są poprawiane z powodu nieaktywności w projekcie zaangażowanych wikipedystów.
  Przedłużenia dokonuje opiekun danego rodzaju wyróżnień (w ramach WP:WZW). W uzasadnionych przypadkach opiekun może przedłużyć dyskusję o okres krótszy niż 21 dni.
 5. Decyzja o tym, że usterki lub braki zostały usunięte, są bezzasadne lub nie naruszają kryteriów oceny podejmowana jest przez sprawdzających, a w przypadku dalszych wątpliwości decyzja należy do opiekuna.
 6. Ilustracje niesprawdzone przez wskazaną powyżej minimalną liczbę wikipedystów lub z poważnymi zastrzeżeniami są po terminach ustalonych w pkt. 2 i 4 usuwane z listy kandydatów.
 7. Po zakończeniu dyskusji informacja o wyniku jest umieszczana na stronie dyskusji ilustracji, strona nominacji jest archiwizowana, a na stronie ilustracji umieszcza się odpowiedni symbol wyróżnienia.
 8. Od biorących udział w dyskusji wymaga się rzetelnego przeanalizowania całej ilustracji.
 9. Od osób wskazujących braki i zastrzeżenia wymaga się dokładnego merytorycznego uzasadnienia swojej oceny. W przypadku zastrzeżeń technicznych (pozamerytorycznych) należy powołać się na obowiązujące zasady lub zalecenia Wikipedii.
 10. Każdą ilustrację można poddać ponownej ocenie, gdy zgłoszone zastrzeżenia zostaną naprawione.
 11. Zabrania się wypowiedzi niemających związku z treścią merytoryczną bądź aspektami technicznymi ilustracji, szczególnie noszących znamiona ataków osobistych i nacisków na sprawdzających. Wypowiedzi te powinny być skreślane.
Kryteria oceny
Wymagania do uznania ilustracji za medalową
 1. Źródło: Pod uwagę brane będą jedynie prace stworzone przez wikipedystów aktywnych w polskojęzycznej Wikipedii. Nie zgłaszamy zdjęć znalezionych w Internecie, innych Wikipediach, starych książkach itd.
 2. Commons: Nominowana ilustracja musi znajdować się na Wikimedia Commons (jeśli nie wiesz, jak ją tam umieścić, zajrzyj do poradnika).
 3. Licencja i status prawny: muszą być w pełni zgodne z zasadami opisanymi na stronie Commons:Nadawanie licencji.
 4. Opis: musi być w pełni zgodny z zasadami przyjętymi w Wikimedia Commons; podstawowy opis powinien być dostępny w języku polskim; dodatkowe informacje (czas i miejsce wykonania zdjęcia, parametry itp.), podobnie jak dane EXIF z aparatów cyfrowych, nie są wymagane, ale mile widziane.
 5. Użycie: Ilustracja powinna być użyta w jakimś artykule w polskojęzycznej Wikipedii
 6. Nominowanie: Nominować może każdy (również swoją ilustrację!). Nominujący pracę innego autora winien powiadomić go o nominacji.
 7. Kryteria oceny: W celu zapewnienia możliwie wysokiego poziomu prac, zarówno przed nominowaniem ilustracji, jak i jej sprawdzeniem, należy zapoznać się z kryteriami, które powinny spełniać Ilustracje na Medal.
  Jeśli nie jesteś pewien co do jakości swojej ilustracji, możesz zgłosić ją wcześniej na Commons:Kandydatury do grafik wysokiej jakości.
 8. Wycofanie nominacji: W każdej chwili trwania dyskusji nominujący ilustrację ma prawo ją wycofać bez podania przyczyny swojej decyzji.
Instrukcja obsługi
Pierwsze zgłoszenie do przyznania wyróżnienia
 • Za pomocą poniższego formularza utwórz podstronę dyskusji nad wyróżnieniem. Nazwę pliku (bez nazwy przestrzeni Plik:/File:) wpisz po ukośniku.

 • Na tej stronie – na górze sekcji „Propozycje” – wstaw link do nowo utworzonej strony dyskusji w formacie {{/Nazwa}}.
 • Poinformuj autora ilustracji o trwającej dyskusji.
Każde kolejne zgłoszenie do przyznania wyróżnienia
 • Utwórz podstronę dyskusji z użyciem powyższego formularza według schematu {{Wikipedia:Propozycje do Ilustracji na Medal/Nazwa/2}}. Analogicznie tworzy się podstronę dyskusji, gdy ilustracja jest zgłaszana po raz trzeci i następny.
 • W uzasadnieniu zgłoszenia podaj link do poprzedniej dyskusji oraz wyjaśnij, jakie zmiany zaszły w ilustracji od ostatniej oceny.


PropozycjeEdytuj

SM Oława Rynek1 Ratusz (7) ID 596566.jpgEdytuj

Głosowanie trwa jeszcze 15 dni 12 godz. 45 min 20 s odśwież
Rozpoczęcie: 10 sierpnia 2022 12:18:10 Zakończenie: 31 sierpnia 2022 12:18:10
Autor
Sławomir Milejski
Użycie
Oława
Osoba nominująca
Hedger z Castleton (dyskusja) 12:18, 10 sie 2022 (CEST)
Uwagi
Sprawdzone przez
Za
 1. Hermod (dyskusja) 23:09, 15 sie 2022 (CEST)
Przeciw
 1. Za ciasny kadr od dołu i góry, źle zbalansowane kolory, zdjęcie jest za żółte. --Jacek Halicki (dyskusja) 12:30, 10 sie 2022 (CEST)


Dyskusje przedłużoneEdytuj

Informacje o dyskusji

Tutaj znajdują się zgłoszenia, w których:

 1. podczas dyskusji nie pojawiły się zastrzeżenia do przyznania wyróżnienia ilustracji, nominacja została w tym czasie sprawdzona przez minimum jednego uprawnionego edytora, ale nie uzyskała wymaganej liczby wpisów potwierdzających sprawdzenie i akceptację przyznania wyróżnienia,
 2. zgłoszono zastrzeżenia w ostatnim momencie trwania dyskusji,
 3. sprawdzający zgłosili, że na poprawę zastrzeżeń potrzeba więcej czasu,
 4. zgłoszono poważne zastrzeżenia, ale ilustracja aktualnie nie jest poprawiana z powodu nieaktywności w projekcie zaangażowanych wikipedystów.
Dyskusja może zostać przedłużona o 21 dni. Przedłużenia dokonuje opiekun. W uzasadnionych przypadkach opiekun może przedłużyć dyskusję o okres krótszy niż 21 dni.

35. Ulica - Kamchàtka - 20220710 1739 8365.jpgEdytuj

 
Grupa Kamchàtka w przedstawieniu na 35 edycji festiwalu Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych Ulica w Krakowie
Głosowanie trwa jeszcze 15 dni 9 godz. 47 min 32 s odśwież
Rozpoczęcie: 20 lipca 2022 09:20:22 Zakończenie: 31 sierpnia 2022 09:20:22
Autor
Jakubhal
Użycie
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych Ulica
Osoba nominująca
Hedger z Castleton (dyskusja) 09:20, 20 lip 2022 (CEST)
Uwagi
Sprawdzone przez
Za
 1. Patryk2710 (dyskusja) 00:00, 6 sie 2022 (CEST)
Przeciw


Plac Konstytucji Warsaw 2022 aerial.jpgEdytuj

Głosowanie trwa jeszcze 10 dni 9 godz. 31 min 22 s odśwież
Rozpoczęcie: 15 lipca 2022 09:04:12 Zakończenie: 26 sierpnia 2022 09:04:12
Autor
Emptywords
Użycie
Plac Konstytucji w Warszawie, Warszawa, Śródmieście (Warszawa), Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa, Ulica Marszałkowska w Warszawie, Dobra kultury współczesnej
Osoba nominująca
Andrew J.Kurbiko (dyskusja) 09:04, 15 lip 2022 (CEST)
Uwagi
Sprawdzone przez
Za
 1. Hermod (dyskusja) 00:42, 16 lip 2022 (CEST)
 2. ~CybularnyNapisz coś ✉ 11:43, 16 lip 2022 (CEST)
 3. Hedger z Castleton (dyskusja) 09:23, 20 lip 2022 (CEST) proponowałbym podpisać Plac Konstytucji i Ulica Marszałkowska w Warszawie. Ulica jest także obiektem centralnym.
  ✔️ --Andrew J.Kurbiko (dyskusja) 09:29, 26 lip 2022 (CEST)
 4. Boston9 (dyskusja) 08:48, 21 lip 2022 (CEST)
 5. Kobrabones (dyskusja) 20:07, 4 sie 2022 (CEST)
 6. Regan1973 (dyskusja) 08:47, 5 sie 2022 (CEST)
 7. Henryk Bielamowicz (dyskusja) 14:56, 5 sie 2022 (CEST)
 8. Zsuetam (dyskusja) 07:58, 7 sie 2022 (CEST)
Przeciw


Alouatta seniculus 5perspective.jpgEdytuj

Głosowanie trwa jeszcze 3 dni 9 godz. 52 min 7 s odśwież
Rozpoczęcie: 8 lipca 2022 09:24:57 Zakończenie: 19 sierpnia 2022 09:24:57
Autor
Archaeodontosaurus
Użycie
Wyjec rudy
Osoba nominująca
Hedger z Castleton (dyskusja) 09:24, 8 lip 2022 (CEST)
Uwagi
Sprawdzone przez
Za
 1. Jakubhal (dyskusja) 10:34, 21 lip 2022 (CEST)
 2. Januszk57 (dyskusja) 17:17, 10 sie 2022 (CEST)
Przeciw


Weryfikacja wyróżnieniaEdytuj

Regulamin weryfikacji wyróżnienia
 1. Od zgłaszającego do weryfikacji wyróżnienia wymaga się podania argumentów, z powodu których zgłosił propozycję.
 2. Zgłoszona ilustracja traci wyróżnienie, gdy w momencie zakończenia dyskusji nie spełnia standardów wyróżnienia i w okresie przeznaczonym na dyskusję nie zostanie poprawiona.
 3. W przypadku odebrania wyróżnienia usuwany jest jego symbol z ilustracji.
 4. Pozostałe ustalenia regulaminu przyznawania wyróżnień stosuje się odpowiednio do ich weryfikacji.
Instrukcja techniczna
Pierwsze zgłoszenie do weryfikacji wyróżnienia
 • Za pomocą poniższego formularza utwórz podstronę dyskusji nad weryfikacją wyróżnienia. W wygenerowanej poniżej linijce w miejsce „Nazwa” wpisz nazwę pliku (bez nazwy przestrzeni Plik:/File:), który chcesz zgłosić do weryfikacji.

 • Na nowo utworzonej podstronie oceny uzasadnij, dlaczego uważasz, że ilustracja nie zasługuje na wyróżnienie.
 • Na tej stronie – na górze sekcji „Weryfikacja wyróżnienia” – wstaw link do nowo utworzonej strony dyskusji w formacie {{/Nazwa/weryfikacja}}.
 • Poinformuj autora ilustracji o trwającej dyskusji.
Każde kolejne zgłoszenie do weryfikacji wyróżnienia
 • Utwórz podstronę dyskusji z użyciem powyższego formularza według schematu {{Wikipedia:Propozycje do Ilustracji na Medal/Nazwa/weryfikacja/2}}. Analogicznie tworzy się podstronę dyskusji nad weryfikacją, gdy ilustracja jest zgłaszana po raz trzeci i następny.