Wikipedia:Propozycje tematów/Chemia

Projekt Chemia

Propozycje haseł związanych z chemiąEdytuj

Poniżej znajduje się lista haseł z dziedziny chemii, których zdaniem czytelników brakuje. Jeśli nie znalazłeś interesującego Cię zagadnienia z tej dziedziny w Wikipedii, możesz wpisać je poniżej – wystarczy kliknąć [edytuj kod] przy odpowiedniej literze i umieścić pod nią tytuł artykułu.

Jeżeli masz wątpliwości lub zastrzeżenia dotyczące istniejącego hasła, możesz napisać na stronie dyskusji Projektu Chemia.

Przejdź do litery: A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż Chemicy


AEdytuj

 1. 2-alkilocyklobutanony (ang. 2-alkylcyclobutanones)
 2. arrojadyt (ang. arrojadite) – minerał
 3. askaryt (ang. ascarite) – nazwa handlowa adsorbentu dwutlenku węgla
 4. akryloilo-CoA

BEdytuj

 1. Bbtox1 (ang. Borrelia burgdorferi toxin 1) – neurotoksyna wytwarzana przez Borrelia burgdorferi
 2. boPET (ang. boPET) – dwuosiowo orientowany PET (m.in. Mylar®)

CEdytuj

 1. chemia budowlana – kierunek studiów/grupa środków chemicznych stosowanych w budownictwie [1]
 2. Chesterfield (marka papierosów) Altria Group, pochodzi od nazwy hrabstwa Chesterfield w Wirginii
 3. czułość metody analitycznej (czułość reakcji analitycznej) (ang. analytical sensitivity)

DEdytuj

 1. daszek (krystalografia)
 2. deflegmacja – proces wykraplania
 3. dehydrocyklizacja (ang. dehydrocyclization)
 4. dejonizacja – proces usuwania jonów z substancji
 5. Δ5-sterole (ang. Δ5-sterols)
 6. defosfatacja (ang. dephosphatation) – proces wykorzystywany do usuwania fosforu m.in. w oczyszczaniu ścieków
 7. delokalizacja elektronów (ang. delocalized electron)
 8. depresatory (ang. depressor) – substancje dodawane do oleju napędowego powodujące zmianę jego temperatury mętnienia (ang. cloud point)
 9. derywatografia (ang. derivatography) – badanie substancji mineralnej metodą analizy termograficznej i termicznej analizy różnicowej w specjalnej aparaturze
 10. dichlorobenzeny (ang. dichlorobenzene)
 11. dicyjanoacetylen (ang. dicyanoacetylene)
 12. 2,2-dimetyloheptan (ang. 2,2-dimethylheptane)
 13. ditioniny (ditioniany(III), podsiarczyny) (ang. dithionite) – pochodne kwasu ditionawego
 14. dotrawianie (dekapowanie) – usuwanie tlenków
 15. DMPT, N,N-dimetylo-p-toluidyna (ang. N,N-dimethyl-p-toluidine) – aktywator procesów polimeryzacyjnych inicjowanych układami redoks, chemia polimerów

EEdytuj

 1. epikatechina (ang. epicatechin)
 2. ekstrakcja w stanie nadkrytycznym (SFE) (ang. supercritical fluid extraction)
 3. eliminacja E1 (ang. E1 elimination)
 4. eliminacja E2 (ang. E2 elimination)
 5. eliminacja E1cB (ang. E1cB elimination)

FEdytuj

 1. fosfoinozydy (ang. phosphoinosides) – pochodne fosfoglicerydów
 2. fosforan trikrezylu (ang. tricresyl phosphate)
 3. faseolamina (ang. (phaseolamin) – blokuje aktywność wytwarzanego przez trzustkę enzymu trawiennego alfa amylazy, zanim przekształci on skrobię w cukry proste, które są łatwo przetwarzane przez organizm w tkankę tłuszczową. Zmniejszając wewnątrzjelitowe trawienie skrobi do cukrów prostych, faseolamina ogranicza kaloryczność posiłku i sprawia, że zapasy energii nie kumulują się w organizmie pod postacią tłuszczu.
 4. fotodimeryzacja (ang. photodimerization)
 5. fosforan glinu (ang. aluminium phosphate)- sól (związek chemiczny)

GEdytuj

 1. grupy blokujące/grupy ochronne (chemia) (ang. protecting group)
 2. germanian bizmutu (ang. (bismuth germanate) – scyntylator
 3. grupa fosforylowa (ang. phosphoryl group)

HEdytuj

 1. halimetr (ang. halimeter)
 2. heksozaminy (ang. hexosamines)
 3. hiperkoniugacja (ang. hyperconjugation)
 4. humulon (ang. humulone) - główny składnik goryczki piwa
 5. hydroksywęglan rtęci (ang. mercury(I)/mercury(II) hydrogen carbonate)

IEdytuj

 1. indeks stabilności Langeliera (ang. Langelier Saturation Index (LSI))
 2. indeks Ryznara (ang. Ryznar Stability Index (RSI))

JEdytuj

 1. jodokompleksy rtęci (ang. mercury(II)-iodo complexes, iodo-mercury complexes etc.)

KEdytuj

 1. kaliksareny (ang. calixarene)
 2. kalwacyna (ang. calvacin) – toksyna wytwarzana przez grzyby m.in. Aspergillus i Penicillium
 3. karbamidy (ang. carbamides)
 4. kefalina (ang. phosphatidylethanolamine)
 5. klej kauczukowy (ang. rubber cement)
 6. knotan (ang. molecular knot)
 7. kopolimeryzat
 8. kwas fosfatydowy (ang. phosphatidic acid)
 9. karen (ang. carene)
 10. kwas purpurynowy (ang. purpuric acid)
 11. kwercytol (ang. 5-deoxyinositol)
 12. kwas tiofosforowy (ang. thiophosphoric acid)
 13. kwas oktenowy (ang. octenoic acid)

LEdytuj

 1. lignosulfonian (ang. lignosulfonates)

ŁEdytuj

MEdytuj

 1. metoda Debye’a-Scherrera-Hulla (ang. Debye-Scherrer-Hull method) – metoda dyfrakcji rentgenowskiej w badaniu proszków lub spieków
 2. 7-metylo-1,5,7-triazabicyklo[4.4.0]dek-5-en (MTBD) (ang. 7-methyl-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene)
 3. metyloheksanoamina (ang. methylhexanamine)
 4. moweina (ang. mauveine)
 5. monoazotan tiaminy (ang. thiamine mononitrate)
 6. metoda kolejnych rozcieńczeń (ang. serial dilution)
 7. metyloheksanamina (ang. methylhexanamine)
 8. mleczan chromu (ang. chromium(III) lactate)
 9. mleczan glinu (ang. aluminium lactate)
 10. model Crama (ang. Cram's rule)
 11. model Felkina-Ahna (ang. Felkin-Anh model)

NEdytuj

OEdytuj

 1. oddziaływania dalekozasięgowe
 2. odczynnik Nelsona (ang. Nelson's reagent)
 3. odczynnik Somogyi (ang. Somagyi's reagent)
 4. odczynnik Topfera (ang. Topfer's reagent)
 5. oligomeryzacja (ang. oligomerization)

PEdytuj

 1. PCDD (ang. polychlorinated dibenzodioxins) – trwały związek organiczny, wykrywany w ramach monitoringu środowiska
 2. polichromatyzm (ang. polychromatism) – promieniowanie elektromagnetyczne o kilku częstotliwościach
 3. pirofosfataza (ang. pyrophosphatase) – enzym występujący w ciele człowieka
 4. podandy (ang. podands)
 5. popiół fluidalny (ang. fluidal ash)
 6. potencjał Buckinghama (ang. Buckingham potential)
 7. polifluorek winylu, PFW (ang. polyvinyl fluoride)
 8. procesy membranowe (ang. Membrane operation)
 9. przegrupowanie Claisena (ang. Claisen rearrangement)
 10. pulsacyjna spektroskopia NMR (ang. pulsed NMR spectroscopy)
 11. PBS (bufor) (ang. phosphate buffered saline') – bufor
 12. prawo pasowe (prawo Weissa) (ang. Weiss zone law)
 13. pteryna (ang. pterin)

QEdytuj

REdytuj

 1. reguła Matthiessena (ang. Matthiessen's rule) – dotycząca składników rezystywności metali
 2. rodizyt (ang. rhodizite) – minerał
 3. rozpoznanie molekularne (ang. molecular recognition)
 4. reakcja SNi (ang. SNi)

SEdytuj

 1. sferandy (ang. spherands)
 2. skala KH
 3. slurry (zawiesinowe materiały wybuchowe)
 4. solatrioza (ang. solatriose) – składnik glikoalkaloidów ziemniaka
 5. sprzężenie ekscytonowe Davydowa
 6. spektroskopia nieelastycznego rozpraszania neutronów (ang. inelastic neutron scattering)
 7. surowa benzyna (albo może: benzyna surowa) (ang. naphtha) – jako odpowiednik angielskiego naphtha
 8. szkło sodowe – CaO, SiO2, Na2O.
 9. santalol (ang. santalol)
 10. stałe nanocząstki lipidowe (ang. solid lipid nanoparticle)

ŚEdytuj

TEdytuj

 1. trichloroetan (ang. trichloroethane)
 2. terpineol (ang. terpineol)
 3. taafeit (ang. taaffeite)
 4. Turba Philosophorum - tekst alchemiczny, ok. 900 roku
 5. twardość absolutna (ang. absolute hardness)
 6. tlenek rubidu (ang. rubidium oxide)
 7. tlenek cezu (ang. caesium oxide)

UEdytuj

VEdytuj

WEdytuj

 1. węglan trimetylenu (ang. trimethylene carbonate)
 2. węglik wanadu (ang. vanadium carbide)
 3. wnikanie ciepła
 4. węglowodory cykliczne – informacje ogólne
 5. wodorek helu (ang. helium hydride ion)
 6. wskaźnik Nelsona (ang. Nelson complexity index) – pokazujący stopień zaawansowania przerobu ropy naftowej

XEdytuj

YEdytuj

ZEdytuj

 1. złoto jednoatomowe (ang. monoatomic gold) – substancja alchemiczna

ŹEdytuj

ŻEdytuj

 1. żelaziany (ang. ferrate(VI))

Chemicy i osoby, które przyczyniły się do rozwoju chemiiEdytuj

 1. Henry Edward Armstrong (1848-1937) angielski chemik
 2. Kasper Bakałarz – polski alchemik
 3. Martin Hans Boyè 1812-1907 duńsko-amerykański chemik
 4. Henri Braconnot(ang.) (d:Q908581)
 5. Jan Bretschneider – polski alchemik
 6. Gregory Robert Choppin(ang.) (d:Q5885631)
 7. Dale Raymond Corson(ang.) (d:Q3012319)
 8. Carl Djerassi
 9. Charles William Eliot(ang.) (d:Q1066447) 1834-1926 amerykański chemik
 10. Aleksander Frumkin(ros.) (d:Q2448727)
 11. René-Maurice Gattefossé(fr.) (d:Q2144507)
 12. Claude-François Geoffroy(fr.) (d:Q2391495)
 13. Oliver Wolcott Gibbs (1820-1908), chemik amerykański
 14. Ljubo Golič(słoweń.) (d:Q12795014)
 15. William Hardin Graham (odkrywca reakcji Grahama) ([2])
 16. Jędrzej Grutinus – polski alchemik
 17. Olof Hammarsten (1841-1932), szwedzki chemik i fizjolog
 18. Bernard Harvey(niem.) (d:Q822461)
 19. Albert Korab-Łaski – polski alchemik
 20. Aleksandra Kornhauser Frazer(słoweń.) (d:Q11015464)
 21. Alfons Krause (1895-1972), chemik, prof. UAM w Poznaniu, członek PAU
 22. Albert Ladenburg(ang.) (d:Q64989)
 23. Almon Larsh(hiszp.) (d:Q5669848)
 24. Robert M. Latimer(hiszp.) (d:Q5495525)
 25. Marie-Anne Paulze Lavoisier lub Marie-Anne Pierrette Paulze(fr.) (d:Q7229) - francuska chemiczka
 26. Janez Levec(słoweń.) (d:Q11021526)
 27. Heinrich Limpricht(niem.) (d:Q72102)
 28. Kathleen Lonsdale(ang.) (d:Q7513) - krystalografia
 29. Charles Macintosh
 30. John Mercer(ang.) (d:Q64989)
 31. Kurt Heinrich Meyer(niem.) (d:Q64989)
 32. Gottfried Münzenberg(ang.) (d:Q72882)
 33. Rudolph Pariser(ang.) (d:Q737365)
 34. Robert Parr(ang.) (d:Q908642)
 35. Martyn Poliakoff(ang.) (d:Q2710560)
 36. Franz Joseph Müller von Reichenstein(niem.) (d:Q112012)
 37. Hieronim Reussner – alchemik
 38. Hilaire Rouelle(fr.) (d:Q908586)
 39. Maks Samec(słoweń.) (d:Q12795516)
 40. Günter Victor Schulz 1905-1999 niemiecki chemik
 41. Helmut Wilhelm Schulz 1912-2006 niemiecki chemik i fizyk
 42. Kasper Skarbimierski – polski alchemik
 43. Johann Thölde(niem.) (d:Q70164)
 44. Boris Tokin(ros.) (d:Q4459564) – radziecki badacz fitoncydów i fitoaleksyn
 45. Bazyli Walentyn(ang.) (Basilius Valentinus) (d:Q810169)
 46. Helmut Zahn (1916-2004), niemiecki chemik