Wikipedia:Przedyskutowane

Strona ma charakter informacyjny i pomocniczy dla osób chcących rozpocząć nowe dyskusje w Wikipedii. Dzięki zapoznaniu się z nią osoby chcące zaproponować nowe rozwiązania w Wikipedii będą mogły sprawdzić, czy ich pomysł nie został już wcześniej przedyskutowany i odrzucony, lepiej przygotować swoją propozycję, odnieść się do argumentów z poprzednich dyskusji. Konsensus lub jego brak to w Wikipedii kwestie, które zależą od jej społeczności, a więc mogą ulegać zmianie. Poniższe przykłady nie są wyryte w kamieniu i mogą pomóc osobie, która chciałaby wznowić daną propozycję, przygotować ją tak, by uwzględniała wnioski z dyskusji poprzednich. Strona została utworzona na wzór en:Wikipedia:Perennial proposals.

Na stronie znajdują się zakończone dyskusje nad propozycjami, które:

 • nie mogą być wprowadzone poprzez konsensus np. z powodów technicznych czy prawnych (kwestia kasowania kont albo ignorowania RODO)
 • były omawiane przez społeczność, dlatego ich ponowne przedyskutowanie wymaga zapoznania się i odniesienia do argumentów z poprzedniej dyskusji lub wskazania zmian, które zaszły od czasu poprzedniej dyskusji, a która może wpłynąć na jej tok.

HasłaEdytuj

Oznaczenie haseł z niepokojącymi treściami (hasła medyczne, hasła z zakresu zachowań seksualnych itp.)Edytuj

Polska Wikipedia powinna, tak jak angielska Wikipedia, dopuszczać materiały graficzne na licencji fair use i podobnych niewolnychEdytuj

 • Propozycja: Należy umożliwić ładowanie na Polską Wikipedię mediów na licencjach niekomercyjnych (na przykład Creative Commons Attribution-Noncommercial).
 • Powody odrzucenia: W 2004 roku przeprowadzono głosowanie, na podstawie którego podjęto decyzję, zgodnie z którą materiały na licencjach niekomercyjnych nie będą dopuszczalne na polskim projekcie.

Oznaczenie spoilerówEdytuj

 • Propozycja: Niektóre hasła na Wikipedii powinny zawierać szablony ostrzegające „To hasło zawiera ujawnienie szczegółów fabuły utworu”
 • Powody odrzucenia: Przez jakiś czas istniał szablon „Spoiler” i podobne, ale zostały usunięte w wyniku dyskusji.

Oznaczanie stron szablonem stubEdytuj

 • Propozycja: Hasła krótkie, zawierające mało informacji, o dużym potencjale łatwego poszerzenia, powinny być oznaczane specjalnym szablonem informującym o tym, że hasło jest zalążkowe.
 • Powody odrzucenia: Rozwiązanie z oznaczaniem haseł szablonem „stub” było stosowane w początkowym okresie istnienia Wikipedii. Jednak w 2008 roku zrezygnowano ze stosowania różnorodnych szablonów stub, a w 2011 roku ostatecznie skasowano ten szablon.

Kolejność sekcji końcowych w haśleEdytuj

 • Propozycja: Uważam, że w tym konkretnym haśle linki zewnętrzne są najbardziej istotną częścią niemerytoryczną i powinny być pierwsze pod treścią.
 • Powody odrzucenia: Wikipedyści podjęli decyzję o standaryzacji kolejności sekcji końcowych. Jest to spowodowane potrzebą ujednolicenia, jak hasła powinny wyglądać (także z powodów technicznych).

Wersje przejrzane powinny być zmienioneEdytuj

 • Propozycja: Obecna sytuacja z wersjami przejrzanymi nie jest właściwa, powinniśmy zmienić sposób, w jaki Wersje Przejrzane działają na naszym projekcie.
 • Powody odrzucenia: Wikipedyści wiele razy dyskutowali na temat wersji przejrzanych. Prawdopodobnie będą jeszcze dyskutować kilka razy na ten temat.

Niezrozumiałe opisy zmianEdytuj

 • Propozycja: Każdy wikipedysta powinien móc opisywać swoje edycje w taki sposób, jaki mu pasuje. Jeżeli pasuje mi opisywanie małych zmian w haśle opisem „drup”, to tak chcę je opisywać.
 • Powody odrzucenia: Opisy zmian służą do komunikacji pomiędzy edytorem a osobami, które później będą przyglądały się danym edycjom. Wpisywanie opisów zrozumiałych dla tylko jednej osoby (lub wymagających kontaktu z tą osobą) stoi w sprzeczności z sensem opisu zmian (problem reguluje Wikipedia:Opis zmian).

Używanie feminatywówEdytuj

 • Propozycja: Polska wikipedia powinna konsekwentnie stosować / unikać feminatywy.
 • Powody odrzucenia: Polscy wikipedyści odbyli wiele dyskusji na temat feminatywów. Jednoznaczna zasada nie została stworzona.

Nazwy geograficzne zgodne z KSNGEdytuj

 • Zarysowanie problemu: Zapis nazw obiektów geograficznych.
 • Uzus: zbiorem rozwiązań problemów, jakie mogą się pojawić się podczas edycji haseł jest Pomoc:Nazewnictwo geograficznew artykułach powinny być stosowane polskie egzonimy (polskie nazwy geograficzne świata), o ile takie istnieją, lub endonimy (nazwy oryginalne), jeżeli nie istnieją egzonimy. Nie powinny być natomiast stosowane obce egzonimy. Dla obiektów leżących w całości lub częściowo na terytorium Polski należy stosować polskie nazwy – są to polskie endonimy. Dla obiektów leżących poza granicami Polski należy stosować nazwy polskie, jeżeli polska nazwa (egzonim) jest zalecana przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dyskusja z powołaniem się na KSNG z okresu tworzenia strony pomocy np. tutaj).

Użycie sowiecki/radzieckiEdytuj

Literatura uzupełniającaEdytuj

 • Propozycja: Umieszczanie listy dodatkowych pozycji bibliograficznych (niewykorzystanych w artykule) na stronie dyskusji, przy użyciu szablonu {{Literatura}}.
 • Powody odrzucenia: Propozycja stanowiła kompromis między różnymi możliwościami, omówionymi w dyskusji. Nie zyskała jednak powszechnej akceptacji, a część wikipedystów otwarcie się jej sprzeciwia. Szablon był już zgłoszony do usunięcia w 2017, ale nie uzyskano konsensusu.

Linkowanie datEdytuj

 • Propozycja: linkowanie (bądź nie) do dat
 • Brak konsensusu. Linkowanie wewnętrzne do dat podlega ogólnej regulacji przedstawionej na stronie pomocy Kiedy wstawić link: odnośniki (linki) w tekście mają pomóc w zrozumieniu treści objaśniającej hasło. Brak konsensusu wynika głównie z dopuszczalnego linkowania do dat urodzin i śmierci bohaterów biogramów przedstawionych w zaleceniu dotyczącym edycji artykułów biograficznych, gdzie powołano się na zdrowy rozsądek i prośbę o uwzględnianie wyjątków linkowania do takich dat, które są najważniejsze w kontekście biogramów. Przykładowa dyskusja z 2008 roku na liście Wikipl-l: linki do dat zwykle nie dają czytelnikowi dodatkowych informacji dot. tematu artykułu, który czyta, linki do dat przeszkadzają w dłuższych tekstach, ale linki do dat ułatwiają tworzenie kalendariów, linki do dat mogą być istotne, jeśli ważny jest czasowy kontekst tematu poruszanego w artykule.

Linkowanie w tekście artykułu do innych wersji językowych WikipediiEdytuj

 • Propozycja: Gdy nie ma na dany temat hasła w Wikipedii, to należy dodać link wewnętrzny ale do hasła w innej wersji językowej.
 • Odpowiedź: Techniczne sposoby linkowania do innych wersji językowych Wikipedii i do projektów siostrzanych zostały przedstawione na stronie pomocy Pomoc:Jak wstawić link#Linki do innych wersji językowych Wikipedii. Jednak takie linkowanie w treści hasła powoduje problem z zamianą linków gdy artykuł powstanie w polskojęzycznej wersji Wikipedii: wówczas czytelnicy haseł, w których są takie linki, nie dowiedzą się o istnieniu artykułu w polskojęzycznej wersji. Właściwym jest stosowanie szablonu {{link-interwiki}}.

UżytkownicyEdytuj

Niezalogowani użytkownicy powinni utracić możliwość edytowania WikipediiEdytuj

 • Propozycja: Ponieważ wiele edycji niezalogowanych użytkowników jest nieprawidłowych, wszyscy niezalogowani użytkownicy powinni stracić możliwość edytowania.
 • Powody odrzucenia: Każdego miesiąca niezalogowani użytkownicy wykonują tysiące edycji, w większości prawidłowych. Dodatkowo na polskiej Wikipedii funkcjonują wersje przejrzane, dzięki którym każda edycja niezalogowanego użytkownika (jak też użytkownika z krótkim stażem) musi być zatwierdzona przez osobę z uprawnieniami redaktora.
  Z drugiej strony, w 2020 społeczność portugalskojęzycznej Wikipedii podjęła tę decyzję. Ocena skutków trwa.

Użytkownicy powinni mieć możliwość skasowania swojego kontaEdytuj

 • Propozycja: Podobnie jak w innych serwisach, użytkownik powinien mieć możliwość skasowania konta i swojego wkładu w Wikipedię.
 • Powody odrzucenia: Kasowanie kont, nawet jeżeli nie jest technicznie niemożliwe, byłoby niezgodne z prawnymi ograniczeniami, szczególnie w związku z liencją CC-BY-SA 3.0 i GFDL. Użytkownik zapisując edycję wyraża nieodwołalną zgodę na udostępnienie wkładu na tych licencjach. Użytkownik może także zmienić nazwę użytkownika.

Niemożność sprawdzenia aktywności checkuserów pod kątem odebrania uprawnieńEdytuj

 • Propozycja: ani zwykli użytkownicy, ani administratorzy nie mają wglądu w dziennik aktywności checkuserów, przez co nie jest łatwe wyegzekwowanie odbierania uprawnień za co najmniej roczną nieaktywność.
 • Nierozwiązywalność: nie jest możliwe udostępnienie logów CU użytkownikom spoza tej grupy – CU muszą podpisać fundacyjne oświadczenie o dostępie do danych niejawnych oraz zweryfikować swoją tożsamość. Polegać można tylko na samokontroli grupy checkuserów.

Potrzeba uprawnień pomiędzy administratorem a redaktoremEdytuj

 • Propozycja: Pomiędzy uprawnieniami redaktora a uprawnieniami administratora powinien istnieć jeszcze jeden poziom, posiadający część uprawień administratora (np. przycisk cofania zmian lub podgląd wersji skasowanych).
 • Powody odrzucenia: Wikipedyści dyskutowali wiele razy (przykład) nad tym tematem, ale nigdy nie przeszli z dyskusji do technicznej rozmowy z Fundacją w kwestii implementacji takich uprawnień. Czasem jest to także kwestia problemów prawnych.

Odbieranie uprawnień administratoraEdytuj

 • Propozycja: Uważam, że wielu administratorów na pl.wiki jest nieaktywnych i powinno się im odebrać uprawnienia.
 • Powody odrzucenia: W okolicach 2010 i 2011 roku w środowisku zaczęto mówić poważniej na temat odbierania uprawień nieaktywnym administratorom. Podano trochę danych, przeprowadzono dyskusję i głosowanie, na podstawie którego wdrożono obecne zasady (odbieranie uprawnień po roku ich nieużywania).

InneEdytuj

Kolor flagi PolskiEdytuj

 • Propozycja: Zgodnie z danymi podanymi w ustawie barwy polskiej flagi są „szaro-czerwone”. Wikipedyści powinni przestrzegać prawa, więc barwy polskiej flagi powinny być zgodne z ustawą.
 • Odpowiedź: Dokładna analiza barw z ustawy jest dostępna tutaj w haśle. Wikipedyści przeprowadzili długą dyskusję, a później głosowanie w sprawie barw.

Okrągłe rocznice na stronie głównejEdytuj

 • Zarysowanie problemu: czasami pojawiają się głosy o to, że w ekspozycji na stronie głównej powinny pojawiać się ważne rocznice, a aktualnie są prezentowane tylko okrągłe (interwał 5 lat)
 • Nierozwiązywalność: nikt nie zaproponował kanonu nienaruszalnych, ultra-ważnych rocznic, które powinno się eksponować niezależnie od tego, ile lat upłynęło.

Kategorie i szablony nawigacyjne – 3 elementyEdytuj

 • Propozycja: Na innych wikipediach zdarzają się kategorie z 1 elementem albo szablony nawigacyjne z 1 elementem.
 • Powody odrzucenia: Polscy wikipedyści podjęli decyzję (tutaj jedna z dyskusji), że kategorie i szablony nawigacyjne powinny mieć minimum 3 elementy, by móc się utrzymać. Jedynym wyjątkiem jest efekt kiwi.

Bez linków do dyskusjiEdytuj

Pisownia roku – data bez r.Edytuj

 • Brak uzusu: PWN w swojej opinii powołuje się na Edycję tekstów A. Wolańskiego (s. 131) i jednocześnie jako przykład wskazuje fragment jednego z haseł w Wikipedii.

Propozycje, których tu nie umieszczamyEdytuj