Wikipedia:Regulamin listy dyskusyjnej wikirobota

Ta strona zawiera regulamin listy dyskusyjnej wikirobota: wikirobota@tools.wikimedia.pl

Lista dyskusyjna została założona dla kontynuacji dyskusji, jakie rozpoczęły się podczas pierwszego spotkania wikipedystów pod nazwą GDJ. Jeżeli chcesz aktywnie brać udział w dyskusjach na tej liście, zapoznaj się z dotychczasowymi ustaleniami i propozycjami zawartymi na powyższej stronie.

Aby móc wysyłać wiadomości na ten adres należy się najpierw na nią zapisać. Wejdź na stronę http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/wikirobota

Cele

Na tej liście dyskusyjnej prowadzimy ogólne dyskusje na temat kondycji polskiej Wikipedii, prognoz jej rozwoju i zadań jakie trzeba przedsiębrać, aby ulepszać jej jakość i przyciągać do niej nowych użytkowników.

Zasady

Aktywność na liście powinna być zgodna z netykietą listy dyskusyjnej.

 • Dyskusje na liście dotyczą:
  • rozwiązań technicznych pozwalających na lepsze edytowanie/funkcjonowanie Wikipedii,
  • promocji projektu jako encyklopedii, jak i jako miejsca współpracy między użytkownikami,
  • organizacji pracy w projekcie,
  • innych zagadnień ogólnych związanych z pracami na rzecz Wikipedii.
 • Nie prowadzimy na niej dyskusji na temat konkretnych haseł, jedynie, jako przykłady istotne dla dyskusji ogólnych
 • Nie prowadzimy na tej liście dyskusji na temat działań konkretnych użytkowników, w tym administratorów
 • Nie prowadzimy na niej dyskusji dotyczących innych projektów Wikimedia, jak Wikisłownik, Wikinews, Wikibooks czy innych, o ile nie ma to bezpośredniego związku z rozwojem/stanem/prognozami dotyczącymi Wikipedii.