Wikipedia:Rozwiązywanie konfliktów

Rozwiązywanie konfliktów – w Wikipedii nie ma sądów, ale Wikipedia nie jest anarchią – wykształciliśmy swoje pokojowe sposoby rozwiązywania konfliktów, czerpiące z procedur szeroko stosowanych na świecie, dostosowane do specyfiki społeczności Wikipedii (uwzględniające nasze zasady).

Oto one, przedstawione w kolejności, w której powinny być stosowane w przypadku każdego konfliktu między wikipedystami:

  • Strony mają prawo powołać osobę, która będzie pomagała rozstrzygnąć konflikt nie będąc w niego zaangażowana.
  • Można też spróbować mediacji społecznej – wciągając więcej osób do dyskusji – zgłaszając problem np: w Kawiarence, odwołując się do osób skupionych na odpowiednim do problemu wikiprojekcie, prowadząc dyskusję na liście dyskusyjnej lub Discordzie Wikipedii. W ten sposób części potencjalnie poważnych konfliktów można zaradzić jeszcze w zarodku.
  • Stosowanie tego środka i środka poprzedniego może odbywać się bez świadomości istnienia tej procedury.
  • Gdy i to się nie powiedzie, należy sięgnąć po następny, ostateczny środek.
  • Ostateczne rozstrzygnięcie sporu można osiągnąć poprzez przedstawienie wniosku Komitetowi Arbitrażowemu.
  • Komitet Arbitrażowy zajmuje się sprawami, w których zawiodły powyżej opisane metody rozwiązania sporu.
  • Komitet w swoich pracach kieruje się wypracowaną przez społeczność Polityką arbitrażu.
  • Komitet po złożeniu do niego odpowiedniego wniosku podejmuje decyzję o jego przyjęciu lub odrzuceniu.
  • Jeśli wniosek zostanie przyjęty, Komitet analizuje go, podejmuje ostateczną próbę mediacji, a gdy ta zawiedzie ogłasza ostateczne i niepodlegające dalszej dyskusji rozstrzygnięcie sprawy.
  • Decyzje Komitetu są podejmowane przez głosowanie. Rezultaty tego głosowania są oficjalnie ogłaszane na podstronie zgłoszonego wniosku.