Wikipedia:Skarbnica Wikipedii/Przegląd zagadnień z zakresu rodziny

przewodnik rodzinnyEdytuj

skorowidzEdytuj

agnatantenatbabkabigamiabratbratanekbratankabratanicabratanieccórkadomdwużeństwodynastiadziaddziadekdziadkowiedzieckofamiliakoligacjakrewnykuzynlinialinia wstępnalinia zstępnamacochamałżeństwomałżonekmałżonkamatkamążojciecojczymparantelapasierbpasierbicaplemiępokoleniepokrewieństwopoliandriapoligamiapoliginiapoligyniapotomekpotomstwopowinowactwopowinowatypradziadpradziadekprapradziadprogenituraprotoplastaprzodekrodzeństworodzicerodzinaródsiostrasiostrzenicasiostrzeniecstopień pokrewieństwasynwielomęstwowielożeństwowychowanekwychowanicazstępnyżonamąż-rodzinaEdytuj

małżonkowie i ich dzieci a także osoby związane pokrewieństwem (krewni) lub powinowactwem (powinowaci)

familiaEdytuj

archaizm, dziś żartobliwe określenie rodziny, na Górnym Śląsku nadal używane.

koligacjaEdytuj

pokrewieństwo, powinowactwo zwłaszcza z kimś uznawanym w hierarchii społecznej

parantelaEdytuj

pokrewieństwo, powinowactwo, zwłaszcza z osobami należącymi do znanego rodu

familiantEdytuj

należący do rodziny


(skorowidz)

pokrewieństwoEdytuj

związki, więzy krwi, pochodzenie od wspólnego przodka

krewnyEdytuj

człowiek pozostający z kimś w związkach pokrewieństwa

 • po mieczu krewny ze strony ojca
 • po kądzieli krewny ze strony matki

stopień pokrewieństwaEdytuj

odnoszenie pokrewieństwa do wspólnego przodka

kuzynEdytuj

dalszy krewny pozostający w stosunku do wspólnego przodka w tym samym lub niższym stopniu pokrewieństwa

agnatEdytuj

krewny w linii męskiej

pociotekEdytuj

daleki krewny


(skorowidz)

powinowactwoEdytuj

relacja, stosunek rodzinny zachodzący między jednym z małżonków a krewnymi drugiego małżonka

powinowatyEdytuj

osoba spowinowacona, będąca w stosunku powinowactwa

koligatEdytuj

powinowaty, żonaty z krewną


(skorowidz)

małżeństwoEdytuj

związek prawny mężczyzny i kobiety (w niektórych krajach również związek jednopłciowy: mężczyzny z mężczyzną albo kobiety z kobietą) mający na celu utworzenie rodziny; mąż i żona, "para małżeńska", małżonkowie

 • małżeństwo rozwojowe małżeństwo, które może mieć dzieci
 • małżeństwo morganatyczne małżeństwo osoby z panującego domu królewskiego z osobą niższego stanu, nie dające żonie i dzieciom uprawnień do tytułu ani praw do tronu
 • mezalians zawarcie związku małżeńskiego z osobą uważaną za nieodpowiednią, szczególnie z osobą niższego stanu, pochodzącą ze środowiska niżej cenionego w społeczeństwie
 • małżeństwo "nie skonsumowane" – w którym (bez względu na przyczynę) nie doszło do pełnego wypełnienia fizycznego aktu małżeńskiego; według prawa kanonicznego, można takie unieważnić (matrimonium ratum sed non consummatum)
 • białe małżeństwo (mariage blanc) małżeństwo formalne, zawarte z zamiarem braku współżycia seksualnego, vide także małżeństwo nieskonsumowane
 • małżeństwo mieszane: małżeństwo osób różnej narodowości, wyznania, rasy

stadłoEdytuj

małżeństwo

mariażEdytuj

małżeństwo


(skorowidz)

egzogamiaEdytuj

zawieranie małżeństw między mężczyzną i kobietą z różnych grup społecznych, rodów

endogamiaEdytuj

zawieranie małżeństw wewnątrz grupy społecznej (szczepu, rodu, kasty)

monogamiaEdytuj

małżeństwo jednego mężczyzny z jedną kobietą

jednożeństwoEdytuj

monogamia

poligamiaEdytuj

związek małżeński jednego mężczyzny z kilkoma kobietami (inaczej: wielożeństwo, poligynia, poliginia) lub jednej kobiety z kilkoma mężczyznami (inaczej: poliandria, wielomęstwo)

wielożeństwoEdytuj

małżeństwo jednego mężczyzny z wieloma kobietami

poliginiaEdytuj

wielożeństwo

poligyniaEdytuj

wielożeństwo

wielomęstwoEdytuj

małżeństwo jednej kobiety z wieloma mężczyznami

poliandriaEdytuj

wielomęstwo

synergamiaEdytuj

małżeństwo grupowe

bigamiaEdytuj

zawarcie związku małżeńskiego przez osobę pozostającą w ważnym związku małżeńskim (inaczej: dwużeństwo)

dwużeństwoEdytuj

bigamia


(skorowidz)

mążEdytuj

mężczyzna pozostający z kobietą w związku małżeńskim, małżonek tej kobiety.

małżonekEdytuj

mąż

żonaEdytuj

kobieta pozostająca z mężczyzną w związku małżeńskim, małżonka tego mężczyzny.

małżonkaEdytuj

żona


(skorowidz)

rodziceEdytuj

ojciec i matka

ojciecEdytuj

ogólnie: mężczyzna mający własne dziecko, a w stosunkach rodzinnych ten mężczyzna względem tego dziecka

 • przybrany ojciec: mężczyzna zastępujący ojca dziecku, które wziął na wychowanie
 • ojciec chrzestny: mężczyzna przedstawiający do chrztu osobę chrzczoną (najczęściej dziecko), kum

ojczymEdytuj

mąż matki w stosunku do jej dzieci z poprzedniego małżeństwa

matkaEdytuj

ogólnie: kobieta mająca własne dziecko, a w stosunkach rodzinnych ta kobieta względem tego dziecka

 • przybrana matka kobieta zastępująca rodzoną matkę dziecku, które wzięła na wychowanie
 • matka chrzestna kobieta przedstawiająca do chrztu osobę chrzczoną (najczęściej dziecko), kuma

macochaEdytuj

żona ojca w stosunku do jego dzieci z poprzedniego małżeństwa


(skorowidz)

dzieckoEdytuj

syn, córka , potomek w stosunku do rodziców

potomstwoEdytuj

potomkowie, zwykle w rozumieniu: synowie i córki

progenituraEdytuj

potomstwo

potomekEdytuj

w stosunku do rodziców syn lub córka oraz każdy dalszy zstępny (wnuk, prawnuk itd.) w prostej linii, w stosunku do swojego przodka

pokolenieEdytuj

potomstwo w odniesieniu do tych samych rodziców

zstępnyEdytuj

potomek w linii prostej: dziecko, wnuk, prawnuk, itd.


(skorowidz)

wychowanekEdytuj

dziecko płci męskiej wzięte na wychowanie

wychowanicaEdytuj

dziecko płci żeńskiej wzięte na wychowanie

podrzutekEdytuj

dziecko podrzucone na łaskę obcych ludzi, opuszczone przez rodziców

znajdaEdytuj

podrzutek, dziecko nieznanych rodziców


(skorowidz)

sierotaEdytuj

dziecko, którego rodzice nie żyją

półsierotaEdytuj

dziecko, któremu zmarło jedno z rodziców

pogrobowiecEdytuj

dziecko urodzone po śmierci ojca


(skorowidz)

rodzeństwoEdytuj

dzieci tych samych rodziców w stosunku do siebie, czyli bracia i siostry


(skorowidz)

synEdytuj

dziecko płci męskiej w stosunku do rodziców


(skorowidz)

córkaEdytuj

dziecko płci żeńskiej w stosunku do rodziców


(skorowidz)

siostraEdytuj

córka w stosunku do innej córki lub syna tych samych rodziców

siostrzenicaEdytuj

córka siostry

siostrzeniecEdytuj

syn siostry


(skorowidz)

bratEdytuj

syn w stosunku do innego syna lub córki tych samych rodziców

bratanekEdytuj

syn brata

brataniecEdytuj

bratanek

bratanicaEdytuj

córka brata

bratankaEdytuj

bratanica


(skorowidz)

ródEdytuj

grupa rodzin pochodzących od wspólnego przodka

plemięEdytuj

grupa rodów wywodząca się od wspólnego przodka, zamieszkująca wspólne terytorium i związana wspólnotą

dynastiaEdytuj

w ustroju monarchicznym: ród panujący, w którym władza przechodzi dziedzicznie z ojca na syna

domEdytuj

rodzina, dynastia, ród

liniaEdytuj

szereg przodków i potomków

klanEdytuj

związek rodowy oparty na wspólnocie przodków

szczepEdytuj

chociaż często utożsamiana z plemieniem, grupa ta nie wywodzi swojego pochodzenia od wspólnego przodka


(skorowidz)

patriarchatEdytuj

społeczna organizacja rodowa z dominującą rolą mężczyzny sprawującego władzę ojcowską

patriarchaEdytuj

najstarszy mężczyzna stojący na czele rodu, protoplasta

matriarchatEdytuj

organizacja społeczeństwa z dominującą rolą kobiet

matrylineatEdytuj

w społeczeństwach matriarchalnych zasada pokrewieństwa, według której dziecko włączane jest do rodu matki


(skorowidz)

przodekEdytuj

osoba będąca poprzednikiem w rodzinie

protoplastaEdytuj

najstarszy członek, założyciel rodu

antenatEdytuj

protoplasta

wstępnyEdytuj

przodek w linii prostej

dziadekEdytuj

ojciec ojca lub matki

dziadkowieEdytuj

rodzice ojca albo matki, czyli dziadek i babka

pradziadekEdytuj

ojciec dziadka albo babki

dziadEdytuj

pradziadek

pradziadEdytuj

daleki przodek, antenat

prapradziadEdytuj

ojciec pradziada albo prababki, bardzo dawny przodek

babkaEdytuj

matka, rzadziej ciotka lub stryjenka ojca lub matki

prababkaEdytuj

matka babki albo dziadka

praprababkaEdytuj

matka prababki albo pradziadka

praprapradziadekEdytuj

dziadek pradziadka lub prababci

prapraprapradziadekEdytuj

pradziadek pradziadka lub prababci


(skorowidz)

wnukEdytuj

syn dziecka (syna lub córki)

wnuczkaEdytuj

córka dziecka (syna lub córki)

wnukiEdytuj

wnuczki i wnukowie


(skorowidz)

ciotkaEdytuj

wujEdytuj

wujenkaEdytuj

żona wuja

stryjEdytuj

brat ojca

stryjenkaEdytuj

żona stryja


(skorowidz)

świekraEdytuj

matka męża

teśćEdytuj

ojciec żony stosunku do zięcia lub ojciec męża w stosunku do synowej

teściowaEdytuj

matka żonyw stosunku do zięcia lub matka męża stosunku do synowej

teściowieEdytuj

teść i teściowa, czyli rodzice żony lub męża


(skorowidz)

synowaEdytuj

żona syna

synostwoEdytuj

syn z żoną

zięćEdytuj

mąż córki


(skorowidz)

dziewierzEdytuj

brat męża

szwagierEdytuj

szwagierkaEdytuj

szwagrostwoEdytuj

szwagier z żoną


(skorowidz)

Zobacz teżEdytuj


(skorowidz)