Otwórz menu główne

Wikipedia:Standardy artykułów/miasto

PołożenieEdytuj

Położenie

Podział administracyjnyEdytuj

Oficjalny podział administracyjny (z opcjonalną mapką).

Środowisko naturalneEdytuj

Struktura powierzchni, geologia (ukształtowanie powierzchni), hydrologia (zbiorniki i cieki wodne), szczyty górskie, przełęcze i ważniejsze wzgórza, klimat

GeologiaEdytuj

GlebaEdytuj

KlimatEdytuj

WodyEdytuj

PrzyrodaEdytuj

Informacje o florze i faunie (gatunki chronione, rzadkie i zagrożone, ciekawe przykłady egzotów), lasach (walory przyrodnicze, rozmieszczenie), formach ochrony przyrody (pomniki przyrody i powierzchniowe formy ochrony). Zieleń urządzona tutaj jeśli są opisy parków, cmentarzy i zieleńców z charakterystyką dendroflory lub w sekcji "Układ urbanistyczny" jeśli przedstawiana jest tylko informacja przestrzenna.

HistoriaEdytuj

Skrótowa historia miasta z linkiem {{osobny artykuł}} do hasła głównego.

NazwaEdytuj

Pochodzenie nazwy miasta, warianty nazwy z przeszłości, nazwy obcojęzyczne różne od oryginalnej.

DemografiaEdytuj

Informacje o liczbie ludności (opcjonalna piramida wieku), gęstości zaludnienia, przyroście naturalnym, saldzie migracji itp. + krótka analiza zmian liczby ludności z opcjonalnym wykresem słupkowym lub tabelka.

SymboleEdytuj

Opis symboli miasta.

PolitykaEdytuj

Informacje o radzie miejskiej, prezydencie/burmistrzu, okręgu wyborczym do którego miasto należy, związkach i stowarzyszeniach którego miastem jest członkiem, ambasadach/konsulatach jeżeli są, a także o tym że jest siedzibą gminy, powiatu, euroregionu, stolicą województwa itp. oraz jakie ważne instytucje państwowe w mieście się znajdują (np. delegatura urzędu wojewódzkiego).

Współpraca międzynarodowaEdytuj

Współpraca międzynarodowa, miasta partnerskie, umowy międzynarodowe.

GospodarkaEdytuj

Z podziałem na działy (przemysł, usługi (w tym handel), rolnictwo).

PrzemysłEdytuj

UsługiEdytuj

RolnictwoEdytuj

InfrastrukturaEdytuj

Wodociągi, gazownictwo, sieć energetyczna, ochrona środowiska (oczyszczalnie ścieków, ochrona atmosfery, gospodarka odpadami), itp. oraz służba zdrowia, pomoc społeczna, bezpieczeństwo (policja, straż pożarna, straż miejska).

TransportEdytuj

Opis transportu z podziałem na kolejowy, drogowy, transport miejski, wodny i lotniczy.

Transport miejskiEdytuj

Transport drogowyEdytuj

Transport kolejowyEdytuj

Transport lotniczyEdytuj

Transport wodnyEdytuj

ArchitekturaEdytuj

Układ urbanistycznyEdytuj

Rozwój przestrzennyEdytuj

ZabytkiEdytuj

KulturaEdytuj

Opis działalności kulturalnej z ewentualnymi sekcjami: Ośrodki kultury, Teatry, Kina, Muzea, Biblioteki, Imprezy cykliczne itp.

MediaEdytuj

Lista stacji radiowych, telewizyjnych oraz gazet i czasopism o zasięgu regionalnym, obejmujących swym zasięgiem dane miasto. Nie należy umieszczać listy mediów internetowych.

Oświata i naukaEdytuj

Opis instytucji oświatowych i naukowych. Należy wystrzegać się list wszystkich szkół, poza uczelniami, zaleca się podać tylko informacje o liczbie szkół danego typu.

TurystykaEdytuj

Informacja turystycznaEdytuj

Szlaki turystyczneEdytuj

Baza noclegowaEdytuj

ReligiaEdytuj

Charakterystyka życia religijnego miasta. Informacje o związkach wyznaniowych działających w mieście, przynależności do diecezji/eparchii i dekanatu(ów).

Sport i rekreacjaEdytuj

Charakterystyka ogólna + krótkie informacje o poszczególnych dziedzinach sportu, ważniejszych obiektach sportowych (stadiony, hale, lodowiska, stoki narciarskie itp.) i terenach rekreacyjnych, a także imprezach cyklicznych i zawodach o dużym znaczeniu (np. mistrzostwa Polski, igrzyska olimpijskie).

WojskoEdytuj

Jeżeli miasto stanowi garnizon, krótka jego charakterystyka. Należy się wystrzegać listy wszystkich jednostek wojskowych na przestrzeni lat.

Osoby związane z...Edytuj

Tu {{kategoria główna}} do kategorii "Ludzie związani z..."

Honorowi obywateleEdytuj

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj