Wikipedia:Standardy artykułów/protist

nazwa polska, ewentualnie łacińska
Systematyka
Domena eukarionty
Królestwo protisty
Typ typ
Gromada gromada/klasa
Rząd rząd
Rodzina rodzina
Rodzaj rodzaj
Gatunek gatunek
Nazwa systematyczna
nazwa naukowa
autor, publikacja, rok
Synonimy
  • synonimy

Nazwa polska protista (Nazwa łacińska, w przypadku braku polskiej omija się część pierwszą) <<gatunku>> należący do <<rodzaju>>. Krótkie streszczenie artykułu, zawierające podstawowe informację o protiście, oraz pozostałe dane na jej temat.

HistoriaEdytuj

Historia odkrycia protista.

MorfologiaEdytuj

Cechy charakterystyczne, różnice (i podobieństwa) w porównaniu do innych protistów.

BiologiaEdytuj

FizjologiaEdytuj

GenetykaEdytuj

Liczba genów (liczba par zasad), chromosomów, zmienność genetyczna, mutacje.

Systematyka i zmiennośćEdytuj

Kwestie taksonomiczne, pozycja w różnych systemach, mieszańce itp. W infoboksie można podać link do zastosowanego systemu taksonomicznego, zwłaszcza gdy w treści artykułu podawane są alternatywne systemy. W przypadku protistów od kilku lat stosowany jest podział na supergupy, nie zawsze uwzględniany w tradycyjnych systemach taksonomicznych. Dodanie informacji o supergrupie nie jest obowiązkowe, zwłaszcza, gdy trudno znaleźć formalne przyporządkowanie danego taksonu. Publikacje nt. podziału prostistów (i innych eukariontów) na supergrupy można znaleźć w artykule supergrupa (biologia), np. The new higher-level classification of eukaryotes with emphasis on the taxonomy of protists. Należy pamiętać, że tradycyjnie część protistów była klasyfikowana zgodnie z nomenklaturą botaniczną, a część z nomenklaturą zoologiczną. Skutkuje to m.in. rozbieżnością w nazywaniu jednostki Classis (por. gromada (biologia)).

EkologiaEdytuj

Występowanie, wymogi itp.

ChorobotwórczośćEdytuj

Choroby, które wywołuje, podstawowe dane o nich, leczenie.

ZnaczenieEdytuj

Dla człowiekaEdytuj

Gdzie się je wykorzystuje.

Dla środowiskaEdytuj

Wpływ na otoczenie, obieg materii itp.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

  1. <<Wykaz wykorzystanych w art. pozycji bibligraficznych>>