Wikipedia:Standardy artykułów/ptak

(nazwa)
(nazwa łacińska)
<<odkrywca, rok>>
Systematyka
Domena eukarionty
Królestwo zwierzęta
Typ strunowce
Podtyp kręgowce
Gromada ptaki
Podgromada Neornithes
Nadrząd ...eognatyczne
Rząd (rząd)
Podrząd (podrząd)
Rodzina (rodzina)
Podrodzina (podrodzina)
Plemię (plemię)
Rodzaj (rodzaj)
Gatunek (gatunek)

Nazwa polska gatunku (Nazwa naukowa) – <<mały, średni, duży>> ptak <<brodzący, nielotny, wodny, drapieżny itp.>> z rodziny ....., zamieszkujący <<kontynent, wyspa, cały świat>>. <<Osiadły./Wędrowny (przeloty np. III-V i IX-XI)>>. W Polsce <<obserwowany sporadycznie, bardzo nieliczny, średnio liczny, bardzo liczny, pospolity itp..>> ptak <<lęgowy, przelotny, zimujący>>, występuje w <<region, cały kraj>>.

Charakterystyka

Wygląd zewnętrzny
<< np. Wyraźny dymorfizm płciowy. / Obie płci ubarwione jednakowo, ale samica nieco większa od samca. / Upierzenie samca/samicy w szacie godowej: … w szacie spoczynkowej: … Oczy … Nogi … Dziób … Upierzenie młodych: … Młode osiągają dorosłe upierzenie w wieku…>>
Rozmiary
<<długość ciała, rozpiętość skrzydeł itp. – ok. ... cm>>
Masa ciała
<<ok. …. g>>
Głos
<<głos kontaktowy: …, ostrzegawczy: …, śpiew: … ; gdzie i kiedy się odzywa>>
Zachowanie
<< np. [dzienny/nocny, samotniczy/stadny] tryb życia, pory największej aktywności, miejsca gdzie przebywa najczęściej, sposób lotu, reakcja na zagrożenie>>
Długość życia

Środowisko

<<np. lasy liściaste i mieszane, osiedla ludzkie lub ich sąsiedztwo, przeważnie w rejonach z rozległymi dolinami rzecznymi i wilgotnymi łąkami>>

Pożywienie

<<np. owady, nasiona, pączki drzew, gryzonie, ryby>>

<<sposób zdobywania pożywienia, np. nurkuje, zbiera owady z ziemi/łapie w locie, poluje z zasiadki, kruszy muszle ślimaków uderzając nimi o kamienie>>

Lęgi

<<okres lęgów (miesiąc kalendarzowy), liczba lęgów w roku; np. W ciągu roku wyprowadza dwa lęgi – w kwietniu i w czerwcu.>>

Zachowania godowe
<< toki, zaloty, śpiew, tańce godowe; obrona terytorium >>
Gniazdo
<< miejsce, wygląd, budowa; np. na drzewie zbudowane z gałęzi; gniazduje w koloniach itp.>>
Jaja
<< ilość w lęgu, kolor, kształt, wymiary >>
Wysiadywanie
<< od którego jaja, kto wysiaduje – samica/samiec/oboje rodzice, czas wysiadywania w dniach >>
Pisklęta
<< wygląd po wykluciu – puch, kolor; karmienie (które z rodziców karmi, czym), opuszczenie gniazda (po ilu dniach), osiągnięcie samodzielności przez pisklęta (po ilu dniach) >>

Status i ochrona

<< liczebność populacji, śmiertelność>>

<<czy gatunek jest zagrożony, kategoria zagrożenia wg Czerwonej księgi gatunków zagrożonych, jakie są podstawowe zagrożenia>>

<<czy gatunek jest objęty ochroną gatunkową [ścisłą, częściową], jakie działania chroniące gatunek są podejmowane>>

Podgatunki

<<podgatunki, zasięg występowania, różnice w wyglądzie w stosunku do podgatunku nominatywnego>>

Dodatkowe informacje, ciekawostki

<<kwestie sporne w systematyce>>

<<wykorzystanie przez człowieka, np. sokolnictwo>>

<<występowanie w mitologii, sztuce, literaturze>>

W niewoli

Historia hodowli
<<od kiedy hodowane, kiedy zanotowano pierwsze lęgi w niewoli, gdzie>>
Mutacje
<<jeśli istnieją to ich opis>>
Podstawowe wymagania
<<klatka czy woliera, wymiary, odstęp prętów, temperatura, wilgotność, specjalne wymagania>>
Pożywienie
<<wymagania żywieniowe danego gatunku w niewoli>>
Lęgi
<<patrz opis legów w naturze>>
Dodatkowe informacje, ciekawostki

Zobacz też

ptaki Polski

Bibliografia

<<lista źródeł, na podstawie których opracowano hasło>>

Linki zewnętrzne

<<odnośniki do stron poświęconych gatunkowi, z uzupełniającymi zdjęciami, szerszymi opracowaniami>>