Pomoc:Słowniczek

(Przekierowano z Wikipedia:Terminologia)
Miś-wikipedysta zapoznaje się ze słowniczkiem

Społeczność wikipedystów posługuje się swoistym żargonem (socjolektem). Nomenklatura taka najczęściej rozwija się w wyniku używania skrótów (w tym myślowych) przy redagowaniu stron i administrowaniu, zarówno na stronach dyskusji, jak i w innych miejscach, w których komunikują się członkowie tej społeczności.

Poniżej znajdują się najważniejsze wyrażenia używane przez wikipedystów. Naciśnij na niebieski odnośnik przy haśle, aby uzyskać więcej objaśnień.

Ogólnie stosowane skróty w slangu internetowym znaleźć można w Wikisłowniku na stronie: Indeks:Angielski – Slang internetowy

IndeksEdytuj

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż (zobacz też)Edytuj

AEdytuj

 • administrator (admin, sysop, żart. cieć, miotlarz) – wikipedysta, który ma nieco więcej narzędzi niż pozostali wikipedyści, może na przykład usuwać artykuły lub je zabezpieczać
 • administrator techniczny (admin techniczny), właściwie administrator interfejsu – osoba, posiadająca uprawnienia do edytowania stron MediaWiki, stron użytkowników z rozszerzeniem .js, .css i stron z kodem JSON
 • adminlista → zobacz lista administratorów
 • anonim → zobacz: IP-ek
 • artykuł na medal (Anm, AnM) – artykuł wyróżniony za najwyższe standardy jakości, zobacz też DA
 • artykuł (pot. art) – strona, która odpowiada artykułowi w tradycyjnej encyklopedii. Artykuł ma wyraźny tytuł (hasło) i omawia jakieś konkretne pojęcie. Artykułami nie są strony ujednoznaczniające, dyskusyjne, automatycznie generowane listy (np. „Ostatnie zmiany”)
 • artykuł bezpański → zobacz sierotka
 • autobio – sugestia, że dany artykuł biograficzny został napisany przez podmiot tego artykułu, często bywa w formie → laurki
 • autoency – termin określający dany temat jako automatycznie encyklopedyczny (→ ency), czyli bezdyskusyjnie encyklopedyczny, encyklopedyczny sam z siebie. Zobacz encyklopedyczność
 • automatycznie przeglądający (autoreview, niepoprawnie autopatrol) – użytkownicy posiadający uprawnienie do automatycznego przeglądania własnych zmian w artykułach (także na stronach pomocy, kategorii, portali, modułów i szablonów) (zob. wersje przejrzane)
 • autopromo – sugestia, że dany artykuł biograficzny został napisany przez podmiot tego artykułu i że ma to na celu wyłącznie promocję. Często ma formę → laurki


(wróć do indeksu)

BEdytuj

 • babelka – specjalny typ userboksu, dzięki któremu wikipedysta może w prosty sposób zdefiniować swoją znajomość języków obcych
 • ban → 1. zobacz blokada użytkownika, 2. wykluczenie użytkownika ze społeczności wikipedystów (persona non grata)
 • bar → zobacz kawiarenka
 • BATUTA – akcja uzupełniania źródeł w artykułach w celu podniesienia wiarygodności Wikipedii; jej nazwa nawiązuje do Henryka Batuty
 • biurokrata – wikipedysta, który ma dodatkowe uprawnienia (m.in. nadawanie uprawnień administratora lub bota)
 • bl (przest. brak licencji) – określenie odnoszące się do pliku multimedialnego oznaczające, że nie posiada on licencji; zobacz Opisy licencji grafiki
 • blanker – typ wandala, którego działalność polega na usuwaniu całości treści strony bądź też jej istotnej części
 • blanking → zobacz blanker
 • blokada użytkownika (blok, ban, żart. „banan”) – uniemożliwienie użytkownikowi (zarejestrowanemu lub nie) możliwości edytowania stron. Stosuje się ją najczęściej w przypadku wandalizowania stron
 • bot – program, który automatycznie zmienia, dodaje treść lub tworzy nowe strony w Wikipedii
 • brudnopis – podstrona → przestrzeni nazw użytkownika (Wikipedysta:Twój login/brudnopis) lub ogólnodostępna strona Wikipedia:Brudnopis służąca do pracowania nad artykułami zanim zamieści się je w → mainie.


(wróć do indeksu)

CEdytuj

 • CatScan – zaawansowane narzędzie do sprawdzania zawartości kategorii (drzewek kategorii), skanujące kategorie wg podanych zapytań. Zastąpione PetScanem, ale – z przyzwyczajenia – ta nazwa jeszcze jest w użyciu.
 • chapter – osoba prawna typu non-profit reprezentująca Wikimedia na określonym terytorium, np. Wikimedia Polska
 • choinka – artykuł, w którym znajduje się wiele kolorowych elementów, będących częściami różnych szablonów i infoboksów (np. kolorowe ikonki, jaskrawokolorowe tabelki itp.), przez co przypomina on choinkę bożonarodzeniową z ozdobami
 • commons (pełna nazwa: Wikimedia Commons) – repozytorium wolnych plików, gromadzące pliki (graficzne, audio, wideo), które mogą wzbogacać artykuły
 • copyvio (copyright violation, stąd też cv) → NPA
 • CU (checkuser) – uprawnienie lub osoba mająca uprawnienia do sprawdzania adresów IP zalogowanych użytkowników
 • CWNJ – Czym Wikipedia nie jest, zbiór najczęstszych nieprawidłowych zastosowań Wikipedii
 • czywiesz – rubryka Czy wiesz widoczna na stronie głównej. Dawniej: żart., skrót. artykuł, który został stworzony specjalnie z myślą o tym, aby trafił on do rubryki Czy wiesz. Zobacz też megaczywiesz


(wróć do indeksu)

DEdytuj

 • Dobry Artykuł (DA) – artykuł wyróżniony ze względu na wysoką jakość, zobacz też Wikipedia:Artykuły na Medal
 • dab (przest.) – w skrócie od ang. disambiguation, czynność polegająca na stworzeniu/poprawieniu ujednoznacznienia linku wewnętrznego
 • delecjonista – osoba, która utożsamia się lub jest utożsamiana z postawą delecjonizmu. Zobacz delecjonizm
 • delecjonizm – pogląd lub postawa użytkowników, zgodnie z którą należy (często argumentując to dbałością o jakość) usuwać treści uważane przez nich za zbyteczne. Zobacz Wikipedia:Delecjonizm
 • diff – skrót z ang. difference (różnica) – w Wikipedii używa się tego skrótu, gdy jest mowa o różnicy pomiędzy poprzednią a następną edycją na danej stronie. Gdy użytkownik prosi innego o diffy, oznacza to, że chce poznać np. czyjeś edycje na jakiejś stronie, czy edycje użytkownika związane z daną sprawą. W polskojęzycznej Wikipedii po wejściu w historię strony diffa można zobaczyć poprzez kliknięcie w skrót „poprz.” Żeby go użyć jako linka, należy skopiować po wejściu w „poprz.” adres strony (url). Zobacz Pomoc:Historia strony
 • disambig → zobacz: strona ujednoznaczniająca
 • DNU – dyskusja nad usunięciem. Inna nazwa Poczekalni.
 • dubel – artykuł o identycznej treści wpisany pod inną nazwą, względnie artykuł zawierający wyłącznie treści przepisane z innego artykułu


(wróć do indeksu)

EEdytuj

 • echo → zobacz: powiadomienia
 • ekspresowe kasowanie (EK, ek, ekowanie) – artykuły, które podlegają błyskawicznemu skasowaniu
 • encyklopedyczność (także: ency) – określenie oznaczające, że ze względu na opisywany temat artykuł nadaje się do encyklopedii.
 • enwiki – często pojawiający się skrót oznaczający anglojęzyczną Wikipedię (en' to prefiks, który może pojawiać się w linkach do stron w tej Wikipedii). Każda Wikipedia ma swój unikalny prefiks (kod), a ich lista znajduje się na stronie Wikipedia:Lista wersji językowych.


(wróć do indeksu)

FEdytuj

 • fasolki – niepisana norma etyczna na Wikipedii mówiąca, że nie należy przestrzegać przed rzeczami, które innym nie przyszłyby do głowy. Synonim przysłowia "nie wywołuj wilka z lasu".
 • Flow – oprogramowanie, które ma ulepszyć funkcjonowanie stron dyskusji, m.in. podpisujące automatycznie autora komentarza (zob. przykład)
 • Fundacja (Wikimedia Foundation, WMF) – organizacja z siedzibą w San Francisco, będąca właścicielem serwerów i znaków towarowych projektów → Wikimedia (Wikipedii oraz jej → projektów siostrzanych)


(wróć do indeksu)

HEdytuj

 • hoax – fałszywka, nieprawdziwa, zmyślona treść dodana do artykułu w Wikipedii lub samo hasło – zob. Henryk Batuta


(wróć do indeksu)

IEdytuj

 • IMO - według mnie, moim zdaniem.
 • infobox (także: infoboks) – ramka umieszczana w prawej górnej części strony z artykułem, w której znajduje się zarys bardziej szczegółowych informacji zawartych w głównej treści artykułu. Przykład: Polska.
 • inkluzjonista – osoba wyrażająca poglądy lub przyjmująca postawę zgodną z inkluzjonizmem. Zobacz inkluzjonizm
 • inkluzjonizm – pogląd lub postawa określająca niechęć użytkowników do usuwania nawet mało ważnych treści (co zazwyczaj jest argumentowane tym, że Wikipedia nie jest papierowa i może zmieścić sumę ludzkiej wiedzy).
 • integracja – połączenie zawartości dwóch lub więcej stron Wikipedii
 • interwiki – linki do artykułu na ten sam temat w innej wersji językowej Wikipedii; linki te są dodawane w Wikidanych
 • IP-ek (także: ipek, anonim) – wikipedysta niezalogowany, identyfikowany numerem IP
 • IRL skrót z ang. In Real Life (w życiu realnym), skrót pojawiający się w dyskusjach zazwyczaj w kontekście spotkań wikipedystów na żywo


(wróć do indeksu)

KEdytuj

 • kategoria (kat.) – sposób wiązania artykułów (także samych podkategorii) o zbliżonej tematyce. Kategorie, z którymi powiązano daną stronę znajdują się na dole każdej strony.
 • kategoryzacja – dopisanie kategorii do artykułu
 • kawiarenka (bar) – przy stolikach toczą się ożywione dyskusje związane z Wikipedią
 • kod źródłowy → zobacz: wikikod
 • Komitet Arbitrażowy (KA, dawn. komar) – instytucja powołana przez społeczność do rozwiązywania konfliktów między uczestnikami w sytuacji, gdy inne formy ich rozstrzygnięcia wcześniej zawiodły
 • komunikaty MediaWiki – komunikaty interfejsu, pojawiające się m.in. w momencie logowania się, dodawania strony do obserwowanych itp. Strony MediaWiki modyfikować mogą tylko administratorzy.
 • konflikt edycji – występuje wtedy, gdy dwie osoby jednocześnie pracują nad tą samą stroną
 • konsensus – metoda osiągania porozumienia między wikipedystami; usuwanie artykułów odbywa się metodą konsensusu
 • konto uniwersalne, konto globalne – jedno konto użytkownika działające na wszystkich wiki prowadzonych przez Wikimedia Foundation, wprowadzone w 2015. Pierwotnie, żeby edytować ze swojego konta na innej wiki, trzeba było je zakładać i ustawiać hasło na każdej wiki oddzielnie.
 • krzak – sytuacja, w której dany artykuł występuje w danej kategorii oraz w jej nadkategorii, przez co przeszukując podkategorie danej kategorii, natrafia się na te same artykuły, jeśli takie krzaki występują powszechnie. Przeczytaj na temat kategoryzacji


(wróć do indeksu)

LEdytuj

 • laurka – opis, głównie w artykule biograficznym, podkreślający zasługi jakiejś postaci, jej pozytywny wpływ, co wskazuje na silny POV – nie jest to akceptowalne
 • link – dawniej odsyłacz, zobacz jak wstawić link
 • listy dyskusyjne – listy służące do prowadzenia dyskusji na temat polskiej Wikipedii
 • login – nazwa wybrana przez użytkownika podczas procesu rejestracji
 • logowanie – podanie nazwy użytkownika i hasła, pozwalające na edycję Wikipedii pod loginem
 • lysta – pogardliwe określenie na niepotrzebny zdaniem osoby używającej tego określenia artykuł w postaci listy, taka lista może duplikować funkcję kategorii lub np. nie posiada ona ściśle zdefiniowanych kryteriów. Zobacz też liściarstwo
 • LZ – linki zewnętrzne, do stron spoza Wikipedii, zazwyczaj umieszczane w końcowej sekcji artykułu (zobacz jak się je zamieszcza oraz ogólne zasady ich zamieszczania)


(wróć do indeksu)

ŁEdytuj

 • łasica (ang. weasel) – określenie odnoszące się do nazwy zalecenia nieużywania wyrażeń zwodniczych – na angielskiej Wikipedii nazwa tego zalecenia brzmi Avoid weasel words. Zobacz też unikaj wyrażeń zwodniczych


(wróć do indeksu)

MEdytuj

 • magiczne słowo, magiczne słowa – wyrażenia rozpoznawane przez oprogramowanie MediaWiki w taki sposób, że po ich wpisaniu pojawiają się szczególnego typu komunikaty albo istniejące struktury strony zostają zmienione. Np. po wpisaniu magicznego słowa {{NUMBEROFARTICLES}} pojawia się liczba artykułów w Wikipedii: 1 490 474. Lista magicznych słów znajduje się na stronie: magiczne słowa
 • main – „główna” → przestrzeń nazw przeznaczona dla artykułów. Stąd np. „przenieść coś do maina” (np. z → brudnopisu)
 • megaczywiesz – wpis w rubryce Wikiprojekt:Czy wiesz składający się z powiązanych artykułów czywieszowych, zobacz przykłady i projekt koordynacji megaczywieszy
 • mediacja – jedna z możliwości rozwiązywania konfliktów na Wikipedii
 • mediatorzy – wikipedyści deklarujący pomoc w → mediacji
 • MediaViewer – oprogramowanie służące do oglądania plików multimedialnych, zob. Multimedia/Media Viewer
 • meta – metastrony lub Meta-Wiki, serwis do koordynacji prac między projektami Wikimedia
 • metastrony – nie-main, strony zamieszczone w → przestrzeniach nazw nieprzeznaczonych dla artykułów: wikipedia, pomoc, wikipedysta/wikipedystka, kategoria, plik, MediaWiki, szablon, portal, wikiprojekt, moduł, specjalna
 • miotła – uprawnienia administratora


(wróć do indeksu)

NEdytuj

 • navbox – słowo określające szablon nawigacyjny, dodawany w serii artykułów dotyczących tej samej tematyki na dole strony, albo specjalny, techniczny szablon {{szablon nawigacyjny}}, wykorzystywany do tworzenia szablonów nawigacyjnych.
 • nazwa użytkownika (login, nick) – używana jest do identyfikacji wikipedystów (także użytkowników innych projektów Fundacji Wikimedia)
 • neutralny punkt widzenia (NPOV od ang. Neutral Point of View) – zasada neutralności światopoglądowej wszystkich artykułów Wikipedii
 • newbie – nowy, niedawno zarejestrowany użytkownik, stawiający pierwsze kroki w Wikipedii
 • nieency (nieencyklopedyczny) – skrót oznaczający, że ze względu na temat artykułu nie nadaje się on do encyklopedii; zob. encyklopedyczność
 • nieprzejrzane – dotyczy edycji (zmian na stronach), które nie zostały przejrzane pod kątem istnienia w nich wandalizmów (zobacz Specjalna:Statystyki oznaczania)
 • notability – w polskiej Wikipedii słowo zamiennie używane z encyklopedyczność, określające, czy opisywane zjawisko/zdarzenie/osoba jest na tyle ważne, aby znaleźć się w encyklopedii. Często używane w argumentacji przy dyskusjach w poczekalni
 • NPA (naruszenie praw autorskich) – strony mogące naruszać prawa autorskie, kasowane w uzasadnionych przypadkach
 • NPOVizacja – przeredagowanie tekstu w taki sposób, aby spełniał on warunek neutralnego punktu widzenia


(wróć do indeksu)

OEdytuj

 • obchodzenie blokady – edytowanie Wikipedii mimo założonej → blokady użytkownika. Blokady obchodzi się, edytując spod → IP lub → pacynką. Jest to wbrew zasadom Wikipedii i skutkuje permanentnym zablokowaniem pacynki oraz → resetowaniem blokady głównego konta.
 • odejście wikipedysty – w zamierzeniu trwałe zaprzestanie edycji czasem połączone z prośbą do administratora o zablokowanie konta uniemożliwiające powrót
 • odwik – odpoczynek wikipedioholika
 • opis zmian – pole edycyjne, w którym należy krótko opisać dokonywane przez siebie zmiany; pojęcie to oznacza także treść tego opisu. Opis zmian jest widoczny dla śledzących ostatnie zmiany, jest również widoczny w historii strony
 • Original Research (OR) – twórczość własna; zob. nie przedstawiamy twórczości własnej
 • ostatnie zmiany (OZ, ozety) – strona pozwalająca na śledzenie ostatnich edycji w Wikipedii
 • oszablonować, oszablonowany – dotyczy artykułów, w których wstawiono szablony problemów, np. dotyczące brak źródeł, niewłaściwego stylu itp.
 • OTRS – wolontariusze zweryfikowani przez → Fundację odpowiadają na korespondencję wysyłaną na oficjalny adres Wikipedii (zobacz Kontakt z wikipedystami)


(wróć do indeksu)

PEdytuj

 • pacynka (figurant, ang. sock puppet) – kolejne konto tego samego użytkownika
 • PANDA – miejsce, w którym zgłaszane są artykuły, nominowane później do wyróżnienia (→ dobry artykuł, artykuł na medal)
 • PdA (Prośby do administratorów) – strona, gdzie zgłaszane są problemy wymagające interwencji administratorów, biurokratów i checkuserów
 • PetScan – zaawansowane narzędzie skanujące zawartość kategorii, często używane przez wikipedystów. Znajduje się pod adresem https://petscan.wmflabs.org
 • PG - przestrzeń główna; strony, na których tworzone są artykuły w odróżnieniu od innych przestrzeni nazw, np. stron dyskusji, użytkowników, szablonów itd.
 • ping – przywołanie użytkownika za pomocą szablonu (Szablon:Re), np. @Adamt
 • poczekalnia – miejsce, w którym dyskutuje się na temat encyklopedyczności artykułów, a także nad tym, czy dany artykuł nie jest zbyt słaby jakościowo na to, aby pozostawał on w Wikipedii. Nazwa pochodzi od poprzedniego, dwustopniowego trybu usuwania artykułów – do 1 marca 2009 roku poczekalnia poprzedzała głosowanie (SdU: strona o charakterze archiwalnym) nad usunięciem bądź pozostawieniem artykułu
 • podstrona → zobacz podstrona
 • PopArt – miejsce, w którym zgłaszane są encyklopedyczne artykuły wymagające poprawek
 • POV (od ang. Point of View) – nieneutralny punkt widzenia; stosowany w odniesieniu do artykułów, które nie spełniają zasad neutralnego punktu widzenia; przeciwieństwem POV jest NPOV
 • POVfighter – osoba, która często forsuje własny punkt widzenia przy edytowaniu artykułów
 • poviasty → zobacz POV
 • powiadomienia – oprogramowanie wspierające komunikację między zalogowanymi użytkownikami wiki
 • prasówka – treść dodana do artykułu, głównie biograficznego mająca charakter newsa, często niezbyt ważna, nierzadko wnosząca dużo ładunku emocjonalnego (opis skandalu) i uważana przez wikipedystów (aczkolwiek nie wszystkich) za nieencyklopedyczną
 • projekty siostrzane (Wikisłownik, Wikiźródła, Wikicytaty, Wikinews, Wikiwersytet, Wikipodróże, Wikispecies) - pokrewne projekty prowadzone przez → Fundację (Wikimedia Foundation) oparte o mechanizm wiki
 • przeglądanie – sprawdzanie, czy w edytowanych artykułach nie wprowadzono wandalizmów, czy ich nie zwandalizowano (zobacz Wikipedia:Wersje przejrzane, wandalizm)
 • przekierowanie (redirect, redir) – gdy istnieją dwie alternatywne nazwy jednego artykułu (np.: Teoria poznania i Epistemologia), na jednej ze stron tworzy się zwykle automatyczne przekierowanie do drugiej.
 • przestrzeń nazw – sposób klasyfikacji stron w Wikipedii. Artykuły merytoryczne znajdują się w głównej przestrzeni nazw, która nie posiada prefiksu. Oprócz tego Wikipedia ma kilka specjalnych przestrzeni (przestrzeni metastron → zobacz metastrony):
  • „Wikipedia:” (strony o samej Wikipedii)
  • „Wikipedysta:” (strony osobiste wikipedystów)
  • „Specjalna:” (strony generowane automatycznie)
  • „Portal:” (strony portali)
  • „Kategoria:” (strony kategorii artykułów)
  • „Pomoc:” (strony pomocy ułatwiające działanie w Wikipedii użytkownikom, jak np. ta)
  • „Szablon:” (strony szablonów, czyli automatycznych komunikatów pojawiających się na stronie po wklejeniu danego szablonu)

oraz strony dyskusji

 • „Dyskusja:” (strony dyskusji artykułów)
 • „Dyskusja Wikipedii:” (strony dyskusyjne odnoszące się do stron z przestrzeni „Wikipedia”)
 • „Dyskusja wikipedysty:” itd.
 • przewodnicy – osoby deklarujące pomoc początkującym wikipedystom
 • PU – przyznawanie uprawnień
  • PUA – strona służąca do dyskusji na temat przyznawania uprawnień administracyjnych; przechodzić PUA, zgadzać się na PUA – odnosi się do procedury przyznawania tych uprawnień
  • PUB – przyznawanie uprawnień biurokraty; zob. biurokraci
  • PUC – przyznawanie uprawnień checkusera; zob. checkuserzy
  • PUO – przyznawanie uprawnień rewizora (oversighta); zob. rewizorzy
  • PUR – przyznawanie uprawnień redaktora; ta procedura znacznie różni się od pozostałych PU; zob. redaktorzy


(wróć do indeksu)

REdytuj

 • recydywa – wandal, który wraca po zablokowaniu, by dalej psuć treść artykułów
 • redaktor – zaufany wikipedysta, który dysponuje dodatkowymi uprawnieniami, np. może oznaczać edycje jako wolne od wandalizmów, edytować średnio zabezpieczone strony itd.
 • redirect (także: redir) – strona przekierowująca, przekierowanie
 • ref, refy (od ang. references) – przypisy, odsyłacze
 • rejestracja – proces, w którym po ustaleniu loginu i hasła użytkownik otrzymuje konto użytkownika
 • reset blokady – zmiana ustawień → blokady użytkownika polegająca na włączeniu jej czasu trwania od nowa
 • rewert, revert, rev – przywrócenie wcześniejszej wersji artykułu
 • rewizor (ang. oversight) – zaufany wikipedysta, mający uprawnienie do ukrywania edycji lub nazw użytkownika
 • RJP – Rada Języka Polskiego; ten skrót często jest używany w dyskusjach dotyczących nazewnictwa, np. na stronie Wikipedia:Kawiarenka/Nazewnictwo
 • rollback, roll-back – przycisk cofania zmian (domyślnie służący do wycofywania wandalizmów), dostępny dla wikipedystów z uprawnieniami redaktora. Patrz Pomoc:Cofanie zmian


(wróć do indeksu)

SEdytuj

 • SdU – dawna procedura usuwania artykułów z Wikipedii, polegająca na głosowaniu, zob. DnU
 • sierotka (1) (artykuł bezpański, strona porzucona, sierota) – strona lub plik, do którego nie linkują inne strony Wikipedii. Tego rodzaju artykuły można odwiedzić jedynie poprzez wyszukiwarkę lub przeglądanie kategorii – dostęp do nich jest więc utrudniony, mogą dłużej pozostać błędne czy nieaktualne. Ponadto mogą zostać powtórnie utworzone pod nową nazwą. Mogą to być też pliki graficzne, niepotrzebnie zapisane lub nieopatrznie pozostawione po skasowaniu innych stron. Zobacz więcej na stronie kategorii artykuły osierocone.
 • sierotka (2) – „porzucona” strona dyskusyjna
 • sidebar (menu boczne) – widoczny po lewej stronie stały element interfejsu wiki, zawierający najbardziej przydatne linki
 • SG – strona główna
 • skanować, przeskanować, wyniki skanowania – często te określenia padają w odniesieniu do używania narzędzie służącego do skanowania kategorii (wyszukiwania powiązań między kategoriami). Patrz PetScan
 • spamlista – lista w przestrzeni MediaWiki zawierająca adresy (domeny) stron internetowych, które nie mogą być zamieszczane na stronach Wikipedii. Linkowanie do nich powoduje niemożność zapisania edytowanej/tworzonej strony. Zobacz też Wikipedia:Spam
 • steward – zaufany wikipedysta, mający dostęp do wielu dodatkowych uprawnień, używanych w projektach Wikimedia
 • strona – osobny temat w Wikipedii. Stronami w Wikipedii są: artykuły, strony dyskusyjne, portale itd.
 • stowarzyszenie (Wikimedia Polska, WMPL) – stowarzyszenie z siedzibą w Łodzi, wspierające projekty prowadzone przez → Fundację (Wikipedię oraz → projekty siostrzane) i będące jej polskim partnerem
 • strona dyskusyjna – strona przeznaczona do prowadzenia dyskusji. Strony te są automatycznie dołączane do każdego artykułu w Wikipedii. Celem tych stron jest unikanie umieszczania dyskusji i komentarzy w samych artykułach
 • strona porzucona → zobacz sierotka
 • strona ujednoznaczniająca (ujednoznacznienie, disambig) – jeśli nazwa danego artykułu jest wspólna z innym artykułem (np. Żuraw), istnieje konieczność utworzenia strony, na której są tylko odwołania do właściwych artykułów (np. Żuraw (ptak) i Gwiazdozbiór Żurawia)
 • strona użytkownika – osobista strona każdego wikipedysty. Strona zostaje utworzona automatycznie po zarejestrowaniu się w Wikipedii. Każdy może ją edytować (nie tylko jej właściciel), jednakże jest przyjęte, że raczej nie ingeruje się w treść stron osobistych innych wikipedystów. Za pomocą strony dyskusyjnej podczepionej do strony osobistej można się łatwo kontaktować z daną osobą
 • strona zabezpieczona – czasami niektóre strony w krótkim czasie są często wandalizowane, np. pod wpływem pewnych wydarzeń politycznych itp. Wówczas, aby uniknąć sytuacji zbyt częstego rewertowania wandalizmu, strona taka jest na pewien czas zablokowana i nikt poza administratorami nie może jej odblokować, ani jej zmieniać (jeśli poziom zabezpieczenia jest średni edycje mogą wykonywać redaktorzy, boty oraz admini; jeśli zabezpieczenie jest na niskim poziomie wykonywanie edycji – oprócz wspomnianej grupy – możliwe jest dla automatycznie zatwierdzonych użytkowników; zob. Parametry zabezpieczeń)
 • stub → zobacz zalążek artykułu
 • stubizacja – zmniejszenie ilości treści artykułu do postaci zalążka artykułu tzw. stuba, który zawiera podstawową definicję na dany temat
 • substub – artykuł, który zawiera za mało informacji, by stać się stubem (patrz zalążek artykułu). Zazwyczaj substuby usuwane są w trybie EK
 • subst, substowanie – funkcja przy wstawianiu szablonów polegająca na tym, że wstawiając stronę w postaci {{subst:nazwa szablonu}} w kodzie strony pojawia się treść szablonu, a nie kod. W przypadku zwykłego wstawiania szablonu w kodzie strony pozostaje kod {{nazwa szablonu}}
 • SUL → zobacz globalny login
 • sysop → zobacz administrator
 • szablon – pozwala na wstawianie podobnych komunikatów do artykułów (np. szablon {{ek}} używany przy ekspresowym kasowaniu)
 • szybkie palce – określenie odnoszące się do pochopnie/bezrefleksyjnie/niemal automatycznie wykonanego działania (zazwyczaj jakiegoś działania administracyjnego: rewertu, usunięcia strony)


(wróć do indeksu)

TEdytuj

 • templatedata – mechanizm, za pomocą którego ułatwia się edytowanie szablonów w edytorze wizualnym (→ VE)
 • test – w wyrażeniach „wstawić/usunąć/użyć testu” odnosi się do użycia szablonu {{test}} i jego odmian na stronach użytkowników
 • totalNPA (totalne naruszenie praw autorskich) – zazwyczaj określenie strony, której 100% treści stanowią materiały skopiowane z naruszeniem praw autorskich. Takie strony usuwane są w trybie EK
 • Tablica ogłoszeń (TO) – miejsce, w którym wikipedyści zamieszczają informacje skierowane do innych członków społeczności
 • troll – użytkownik, którego wkład w Wikipedię polega głównie na wszczynaniu kłótni bądź jątrzeniu sporów
 • trollwitajka (trolwitajka) – automatycznie wstawiany szablon powitalny na stronie dyskusji konta użytkownika, który okazał się trollem. Po blokadzie trolla takie strony dyskusji są usuwane.


(wróć do indeksu)

UEdytuj

 • userbox (także userboks, odm. userboksy, czasami także juzerboks) – ramka z grafiką, stosowana na stronie wikipedysty, w której określa on/ona swoją znajomość różnych dziedzin wiedzy, języków, a także podaje inne wiadomości o sobie (miejsce pochodzenia, zainteresowania itp.)


(wróć do indeksu)

VEdytuj

 • VEVisualEditor, edytor wizualny (WYSIWYG), nowszy sposób edytowania Wikipedii (→ wikikod)


(wróć do indeksu)

WEdytuj

 • wandalizm – świadome działania mające na celu zaszkodzenie Wikipedii lub uniemożliwienie (utrudnienie) funkcjonowania Wikipedii i społeczności wikipedystów
 • wandal – użytkownik niszczący istniejące strony poprzez kasowanie ich treści, podmianę treści lub grafik, dodawanie treści bezsensownych, obraźliwych, wulgaryzmów itp.
 • wikidane – scentralizowana baza danych gromadzonych w projektach Wikimedia, podanych w sposób łatwy do obsługi zarówno przez ludzi, jak i przez maszyny
 • wikietykieta – podstawowe zasady przyzwoitego zachowania w Wikipedii
 • WikiLove – termin odnoszący się do ducha koleżeństwa i wzajemnego zrozumienia
 • wikikod – język formatowania używany przy edytowaniu Wikipedii (→ VE)
 • Wikimedia (ruch Wikimedia, ang. Wikimedia movement) – ruch społeczny mający na celu gromadzenie całości ludzkiej wiedzy. Składa się z serwisów internetowych takich jak Wikipedia, społeczności skupionych wokół nich (ogólnie: wikimedianie) i instytucji tworzonych przez wikimedian
 • wikipedianie (wikipedianin, wikipedianka) – inna nazwa wikipedystów, utworzona na wzór angielskiego wikipedians, ma na celu podkreślenie uczestnictwa przede wszystkim w Wikipedii, a mniej sugerowanie słowem „wikipedyści”, że są to autorzy encyklopedii
 • wikipedysta, wikipedystka – współautor lub korektor artykułów w Wikipedii; zob. użytkownicy. Niektórzy z nich używają komunikatorów internetowych: wikipedyści używający komunikatorów internetowych
 • wikipedioholik – osoba uzależniona od Wikipedii
 • wikiprojekt – współpraca grupy osób w celu realizacji wybranych zadań
 • wikistres – napięcie emocjonalne powodowane przez wandali, trollowanie, wojny edycyjne i inne nieszczęścia zdarzające się w Wikipedii
 • wikizacja – zmiana zwykłego tekstu na tekst sformatowany. Najważniejsze jest wstawianie linków hipertekstowych do innych stron w ramach Wikipedii; zob. jak wstawić link, formatowanie tekstu
 • witaj, witajka – odnosi się do szablonu {{witaj}} i jego odmian, dzięki którym łatwo wstawia się pomocne linki przy witaniu nowych użytkowników
 • wojna edycyjna – ciągłe wzajemne poprawianie tekstu danego artykułu przez dwóch (lub więcej) edytorów, którzy nie mogą uzgodnić wspólnego stanowiska. W takim wypadku w znalezieniu „złotego środka” pomocne bywa stosowanie neutralnego punktu widzenia, a ze środków technicznych – strony dyskusyjnej danego artykułu


(wróć do indeksu)

ZEdytuj

 • zaciemnienie (ang. blackout) – czasowe nieudostępnianie stron Wikipedii czytelnikom np. w proteście w obronie wolności Internetu
 • zalążek artykułu (stub) – strona zawierająca lakoniczną definicję pojęcia. Jest to zachęta do rozwijania danego tematu. Zobacz też: jak napisać nowy artykuł
 • zalecenia edycyjne – zbiór rozwiązań pewnych problemów i niejasności, które pojawiają się podczas pracy nad artykułami. Ich celem jest zapewnienie poprawności i jednolitości tekstu
 • zasady Wikipedii – normy bezwzględnie obowiązujące wszystkich użytkowników, mówią „co” ma być zrobione, podczas gdy zalecenia edycyjne i strony pomocy odpowiadają na pytanie „jak postępować w razie wątpliwości”
 • zgłoś błąd (ZB) – miejsce na zgłaszanie błędów merytorycznych w artykułach lub plikach


(wróć do indeksu)

WycofaneEdytuj

 • OUA (Odbieranie uprawnień administratora) – dawna procedura, polegająca na przeprowadzaniu głosowania nad odebraniem użytkownikowi uprawnień administratora. Obecnie uprawnienia te może odebrać Komitet Arbitrażowy, a głosowanie może zostać przeprowadzone tylko wobec administratorów, którzy dobrowolnie wyrazili zgodę na weryfikację swoich uprawnień.
 • RFC (z ang. requests for comment, dosł. „Prośby o komentarz”) – przestrzeń, w której obrębie każdy użytkownik może wezwać pozostałych wikipedystów do rozwiązania problemów i sporów powstałych w artykułach lub na stronach dyskusji. Procedura RFC zamiast prowadzić do rozwiązania lub złagodzenia konfliktów, jeszcze bardziej je wzmagała, przez co zrezygnowano z jej stosowania

Zobacz teżEdytuj