Wikipedia:Twórcy kont

Twórcy kont – grupa zaufanych użytkowników posiadających uprawnienia do tworzenia dużej liczby kont wnioskującym o to osobom.

Twórcy kont mają techniczną możliwość tworzenia więcej niż sześciu kont w ciągu 24 godzin za pomocą strony Specjalna:Utwórz konto lub innych narzędzi – występuje u nich brak ograniczeń przepustowości.

Uprawnienia domyślnie posiadają m.in. wszyscy administratorzy. Pozostali użytkownicy w razie potrzeby (warsztaty edycyjne z dużą liczbą uczestników) mogą złożyć wniosek do biurokratów o tymczasowe przyznanie uprawnień do momentu zakończenia wydarzenia. Prośby te należy składać na stronie Wikipedia:Prośby do administratorów. Uprawnienia są także odbierane przez biurokratów.

Listę użytkowników mających to uprawnienie można zobaczyć na stronie Specjalna:Użytkownicy/accountcreator.