Wikipedia:Wersje przejrzane/Konfiguracja

Poniżej znajduje się wyciąg z konfiguracja rozszerzenia FlaggedRevs, które odpowiada za funkcjonowanie wersji przejrzanych (ang. sighted revisions) w polskojęzycznej Wikipedii. Szczegółowe informacje i opis konfiguracji rozszerzenia znajdują się na stronie mw:Extension:FlaggedRevs.

Treść zamieszczona poniżej jest tylko podsumowaniem konfiguracji, znajdującej się tutaj. Jakiekolwiek zmiany na niniejszej stronie nie wpłyną na funkcjonowanie Wikipedii.

Przestrzenie nazw

Wersje przejrzane obowiązują w poniższych przestrzeniach nazw:

  • (artykuł)
  • Szablon:
  • Kategoria:
  • Pomoc:
  • Portal:
  • Moduł:

Autopromocja

Uprawnienia redaktora są nadawane automatycznie użytkownikom, którzy spełnią wszystkie warunki wypisane w pierwszej tabelce oraz przynajmniej jeden z tabelki drugiej. Autopromocja nie dotyczy botów oraz osób, którym uprawnienia redaktora zostały ręcznie odebrane[1].

Należy spełnić wszystkie poniższe
Cecha Wartość
Dni od rejestracji 90
Liczba edycji ogółem 500
Nie licz edycji z ostatnich 24 godzin
Ostatnio wykonane edycje 15 w 3 dni
Liczba stron w przestrzeniach objętych wersjami przejrzanymi, które edytowano 10
Liczba wstawionych opisów edycji 30
Minimalny rozmiar strony użytkownika 100 bajtów
Zezwalaj na autopromocję użytkowników z blokadami w rejestrze? nie
Maksymalny odsetek cofniętych edycji 3%
Dodatkowo należy wypełnić przynajmniej jedno z niżej wymienionych
Cecha Wartość
Liczba edycji w przestrzeniach objętych wersjami przejrzanymi 500
Liczba edycji, które oznaczono jako przejrzane 200
  1. FlaggedRevsSetup.php, Repozytorium kodu MediaWiki [dostęp 2021-10-09].