Wikipedia:Wieża Specjalności

pl Polski jest językiem ojczystym tego użytkownika.
en-3 This user is able to contribute with an advanced level of English.
mat Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w matematyce.
fiz Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w fizyce.
wiki Ten wikipedysta zna dobrze mechanizm Wiki.

Wieża specjalności jest rozwinięciem Wieży Babel. W Wieży specjalności zamiast poziomów znajomości języków opisujemy swoje specjalności (dziedziny wiedzy, umiejętności) oraz projekty, w których uczestniczymy.

Aby mogły koegzystować obie wieże, powstał szablon {{user line}} służący do rozdzielenia tych dwóch części wieży. Dzięki temu można łatwo w jednej wieży umieścić zarówno szablony WB (językowe), jak i WS (dziedzin wiedzy; efekt widać po prawej). Aby w szablonie {{babel}} wstawić ten separator, należy jako kod szablonu podać line. Zamieszczony obok przykład powstał w wyniku wstawienia następującego kodu:

{{babel|head|pl|en-3|line|mat|fiz|wiki}}

Szablony nagłówkowe edytuj

kod dla babel szablon efekt
head {{user head}}
line {{user line}}
special {{user special}}
aktywności {{user aktywności}}
wikiprojektów {{user wikiprojektów}}
slimhead {{user slimhead}}
Wieża Babel
slimline {{user slimline}}
Sabat {{user Sabat}}
  Przynależność do Sabatu

Szablony specjalności edytuj

Aby umieścić szablony specjalności w swoim szablonie {{babel}}, należy wstawić tekst znajdujący się w pierwszej kolumnie tabeli. Jeżeli nie używasz szablonu {{babel}}, powinieneś wykorzystać kod zamieszczony w drugiej kolumnie tabeli. Trzecia kolumna tabeli pokazuje widoczny na stronie wikipedysty efekt wstawienia szablonu.

Szablony dziedzin wiedzy edytuj

Każdy taki szablon jest deklaracją znajomości terminologii z danej dziedziny wiedzy. Nie oznacza to, że użytkownik posiada wiedzę dotyczącą jakiegoś szczególnego aspektu tej dziedziny, a jedynie że zna metodologię w niej stosowaną.

kod dla babel szablon efekt
akw {{user akw}}
akw Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w akwarystyce.
antro {{user antro}}
antro Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w antropologii.
archeo {{user archeo}}
archeo Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w archeologii.
archit {{user archit}}
archit Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w architekturze.
archiw {{user archiw}}
archiw Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w archiwistyce.
astro {{user astro}}
astro Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w astronomii.
bank {{user bank}}
bank Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w bankowości.
biol {{user biol}}
biol Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w biologii.
biomed {{user biomed}}
biomed Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w inżynierii biomedycznej.
budo {{user budo}}
budo Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w budownictwie.
chem {{user chem}}
chem Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w chemii.
eko {{user eko}}
eko Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w ekonomii.
ento {{user ento}}
ento Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w entomologii.
elek {{user elek}}
elek Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w elektronice.
elekt {{user elekt}}
elekt Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w elektrotechnice.
faler {{user faler}}
faler Ten wikipedysta zna zagadnienia związane z falerystyką.
farm {{user farm}}
farm Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w farmacji.
film {{user film}}
film Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w filmoznawstwie.
filoz {{user filoz}}
filoz Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w filozofii.
fiz {{user fiz}}
fiz Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w fizyce.
foto {{user foto}}
foto Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w fotografii.
gch {{user gch}}
gch Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w geochemii.
gem {{user gem}}
gem Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w gemmologii.
geneal {{user geneal}}
geneal Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w genealogii.
geo {{user geo}}
geo Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w geografii.
geod {{user geod}}
geod Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w geodezji.
geol {{user geol}}
geol Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w geologii.
gf {{user gf}}
gf Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w geofizyce.
harc {{user harc}}
harc Ten wikipedysta zna terminologię związaną z harcerstwem.
herb {{user herb}}
herb Ten wikipedysta zna zagadnienia związane z heraldyką.
hist {{user hist}}
hist Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w badaniach historycznych.
hist sztuki {{user hist sztuki}}
hist
sztuki
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w historii sztuki.
icht {{user icht}}
icht Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w ichtiologii.
inf {{user inf}}
inf Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w informatyce.
inf asd {{user inf asd}}
inf
asd
Ten wikipedysta rozumie pojęcia stosowane w algorytmach i strukturach danych.
inf gry {{user inf gry}}
inf
gry
Ten wikipedysta zna terminologię związaną z grami komputerowymi.
inf linux {{user inf linux}}
inf
linux
Ten wikipedysta zna terminologię związaną z systemem operacyjnym GNU/Linux.
inf Mac OS {{user inf Mac OS}}
inf
Mac OS
Ten wikipedysta zna terminologię związaną z systemami operacyjnymi Apple Mac OS.
inf prog {{user inf prog}}
inf
prog
Ten wikipedysta zna wiele języków programowania.
inf sieć {{user inf sieć}}
inf
sieć
Ten użytkownik posiada zaawansowaną wiedzę o sieciach komputerowych.
inf teo {{user inf teo}}
inf
teo
Ten wikipedysta rozumie pojęcia stosowane w informatyce teoretycznej.
inf windows {{user inf windows}}
inf
windows
Ten wikipedysta zna terminologię związaną z systemami operacyjnymi Microsoft Windows.
kogni {{user kogni}}
kogni Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w kognitywistyce.
kolej {{user kolej}}
kolej Ten wikipedysta zna terminologię związaną z kolejnictwem.
kosmo {{user kosmo}}
kosmo Ten wikipedysta zna terminologię z zakresu kosmologii.
kult {{user kult}}
kult Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w naukach kulturoznawczych.
kult inter {{user kult inter}}
kult
inter
Ten wikipedysta posiada wiedzę z zakresu kultury internetowej.
leś {{user leś}}
leś Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w leśnictwie.
ling {{user ling}}
ling Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w naukach językoznawczych.
lit {{user lit}}
lit Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w naukach literaturoznawczych.
log {{user log}}
log Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w logice.
lot {{user lot}}
lot Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w lotnictwie.
mark {{user mark}}
mark Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w marketingu.
mat {{user mat}}
mat Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w matematyce.
mebl {{user mebl}}
mebl Ten wikipedysta posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu meblarstwa i technologii drewna
mech {{user mech}}
mech Ten wikipedysta zna terminologię związaną z mechaniką.
med {{user med}}
med Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w medycynie.
met {{user met}}
met Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w metalurgii.
meteo {{user meteo}}
meteo Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w meteorologii.
metr {{user metr}}
metr Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w metrologii.
moda {{user moda}}
moda Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w modzie.
moto {{user moto}}
moto Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w motoryzacji.
miner {{user miner}}
miner Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w mineralogii.
muz {{user muz}}
muz Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w muzyce.
num {{user num}}
num Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w numizmatyce.
orient {{user orient}}
orient Ten wikipedysta zna terminologię z zakresu orientalistyki.
ornito {{user ornito}}
ornito Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w ornitologii.
ped {{user ped}}
ped Ten wikipedysta zna terminologię z zakresu pedagogiki
petro {{user petro}}
petro Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w petrologii.
poli {{user poli}}
poli Ten wikipedysta zna terminologię z zakresu politologii.
polit eur {{user polit eur}}
polit
UE
Ten wikipedysta rozumie terminologię związaną z Unią Europejską.
praw {{user praw}}
praw Ten wikipedysta zna terminologię prawniczą.
psych {{user psych}}
psych Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w psychologii.
relig {{user relig}}
relig Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w religioznawstwie.
radio {{user radio}}
radio Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w technice radiowej.
rach {{user rach}}
rach Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w rachunkowości.
socjo {{user socjo}}
socjo Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w socjologii.
stat {{user stat}}
stat Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w statystyce.
steno {{user steno}}
steno Ten wikipedysta zna terminologię z dziedziny stenografii.
stom {{user stom}}
stom Ten wikipedysta zna terminologię z zakresu stomatologii.
teatr {{user teatr}}
teatr Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w dziedzinie teatru.
tele {{user tele}}
tele Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w telekomunikacji.
transport {{user transport}}
transport Ten wikipedysta zna terminologię związaną z transportem.
teo {{user teo}}
teo Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w teologii.
tur {{user tur}}
tur Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w turystyce.
UK {{user UK}}
UK Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w wiedzy o Wielkiej Brytanii.
urb {{user urb}}
urb Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w urbanistyce.
woj {{user woj}}
woj Ten wikipedysta zna terminologię związaną z wojskiem.
wos {{user wos}}
wos Ten wikipedysta zna terminologię związaną z polityką i wiedzą o społeczeństwie.
zarz {{user zarz}}
zarz Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w zarządzaniu.
zoo {{user zoo}}
zoo Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w zoologii.

Szablony umiejętności edytuj

Każdy z poniższych szablonów jest deklaracją posiadania pewnej umiejętności i chęci pomocy (z jej wykorzystaniem) innym wikipedystom.

kod dla babel szablon efekt
3d {{user 3d}}
3d Ten wikipedysta potrafi tworzyć grafikę 3D.
idf {{user idf}}
idf Ten wikipedysta deklaruje chęć identyfikacji roślin i zwierząt na zdjęciach.
no ort {{user no ort}}
no ort Ten wikipedysta deklaruje, że ma problemy z ortografią i chce być sprawdzany przez innych.
npov {{user npov}}
NPOV Ten wikipedysta oferuje pomoc przy neutralizacji punktu widzenia.
ort {{user ort}}
ort Ten wikipedysta deklaruje chęć sprawdzania ortografii w artykułach.
rast {{user rast}}
rast Ten wikipedysta potrafi obrabiać grafikę rastrową.
tex {{user tex}}
tex Ten wikipedysta zna system TeX/LaTeX.
web {{user web}}
web Ten wikipedysta potrafi tworzyć strony WWW.
wekt {{user wekt}}
wekt Ten wikipedysta potrafi tworzyć i modyfikować grafikę wektorową.
wiki {{user wiki}}
wiki Ten wikipedysta zna dobrze mechanizm Wiki.
arabski {{user arabski}}
عر Ten użytkownik umie odczytywać alfabet arabski.
cyrylica {{user cyrylica}}
цы Ten użytkownik umie odczytywać cyrylicę.
etiopski {{user etiopski}}
ፊደ Ten użytkownik umie odczytywać pismo etiopskie.
grecki {{user grecki}}
ελ Ten użytkownik umie odczytywać alfabet grecki.
hangul {{user hangul}}
한글 Ten użytkownik zna pismo hangul.
hebrajski {{user hebrajski}}
עב Ten użytkownik umie odczytywać alfabet hebrajski.
kana {{user kana}}
カナ Ten użytkownik zna pisma hiragana oraz katakana.
kanji {{user kanji}}
漢字 Ten użytkownik zna znaki kanji.
dewanagari {{user dewanagari}}
किपी Ten użytkownik umie odczytywać dewanagari.

Szablony sportowe edytuj

Każdy taki szablon jest deklaracją znajomości terminologii z danej dziedziny sportu. Nie oznacza to, że użytkownik posiada wiedzę dotyczącą jakiegoś szczególnego aspektu tej dyscypliny.

kod dla babel szablon efekt
sport {{user sport}}
sport Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w sporcie.
sport aikido {{user sport aikido}}
sport
aikido
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w aikido.
sport badminton {{user sport badminton}}
sport
badmin
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w badmintonie.
sport baseball {{user sport baseball}}
sport
baseball
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w baseballu.
sport basketball {{user sport basketball}}
sport
basketball
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w koszykówce.
sport boks {{user sport boks}}
sport
boks
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w boksie.
sport brydż {{user sport brydż}}
sport
brydż
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w brydżu sportowym.
sport curling {{user sport curling}}
sport
curling
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w curlingu.
sport motorowy {{user sport motorowy}}
sport
motorowy
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w sportach motorowych.
sport F1 {{user sport F1}}
sport
F1
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w Formule 1.
sport rajdy {{user sport rajdy}}
sport
rajdy
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w rajdach samochodowych.
sport football {{user sport football}}
sport
football
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w piłce nożnej.
sport futbol amerykański {{user sport futbol amerykański}}
sport
futbol amerykański
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w futbolu amerykańskim.
sport golf {{user sport golf}}
sport
golf
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w golfie.
sport hokej {{user sport hokej}}
sport
hokej
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w hokeju.
sport jeździectwo {{user sport jeździectwo}}
sport
jeździectwo
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w jeździectwie.
sport judo {{user sport judo}}
sport
judo
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w judo.
sport karate {{user sport karate}}
sport
karate
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w karate.
sport kolarstwo górskie {{user sport kolarstwo górskie}}
sport
kolarstwo górskie
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w kolarstwie górskim.
sport kolarstwo szosowe {{user sport kolarstwo szosowe}}
sport
kolarstwo szosowe
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w kolarstwie szosowym.
sport lekkoatletyka {{user sport lekkoatletyka}}
sport
lekkoatletyka
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w lekkoatletyce.
sport łyżwiarstwo figurowe {{user sport łyżwiarstwo figurowe}}
sport
łyżwiarstwo figurowe
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w łyżwiarstwie figurowym.
sport piłka ręczna {{user sport piłka ręczna}}
sport
piłka ręczna
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w piłce ręcznej.
sport pétanque {{user sport pétanque}}
sport
pétanque
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w pétanque.
sport poker {{user sport poker}}
sport
poker
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w pokerze sportowym Texas Hold’em.
sport rugby {{user sport rugby}}
sport
rugby
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w rugby.
sport siatkówka {{user sport siatkówka}}
sport
siatkówka
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w piłce siatkowej.
sport skateboard {{user sport skateboard}}
sport
skateboard
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w skateboardingu.
sport ski alpin {{user sport ski alpin}}
sport
ski alpin
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w narciarstwie alpejskim.
sport snooker {{user sport snooker}}
sport
snooker
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w snookerze.
sport snowboard {{user sport snowboard}}
sport
snowboard
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w snowboardingu.
sport squash {{user sport squash}}
sport
squash
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w squashu.
sport strzelectwo {{user sport strzelectwo}}
sport
strzelectwo
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w strzelectwie.
sport szachy {{user sport szachy}}
sport
szachy
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w szachach.
sport szermierka {{user sport szermierka}}
sport
szermierka
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w szermierce.
sport taekwondo {{user sport taekwondo}}
sport
taekwondo
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w taekwondo.
sport tenis {{user sport tenis}}
sport
tenis
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w tenisie.
sport unihokej {{user sport unihokej}}
sport
unihokej
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w unihokeju.
sport wioślarstwo {{user sport wioślarstwo}}
sport
wioślarstwo
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w wioślarstwie.
sport wrestling {{user sport wrestling}}
sport
wrestling
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w wrestlingu.
sport wspinaczka {{user sport wspinaczka}}
sport
wspinaczka
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną we wspinaczce.
sport żeglarstwo {{user sport żeglarstwo}}
sport
żeglarstwo
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w żeglarstwie.
sport żużel {{user sport żużel}}
sport
żużel
Ten wikipedysta zna terminologię stosowaną w sporcie żużlowym.

Szablony portali edytuj

Każdy taki szablon jest przeznaczony dla opiekunów portali.

kod dla babel szablon efekt
portal Leonardo da Vinci {{user portal Leonardo da Vinci}}
  Ten wikipedysta redaguje Portal Leonardo da Vinci i zaprasza wszystkich do współpracy.
portal Racibórz {{user portal Racibórz}}
  Ten wikipedysta redaguje Portal Racibórz i zaprasza wszystkich do współpracy.
portal Wielkopolska {{user portal Wielkopolska}}
  Ten wikipedysta redaguje Portal Wielkopolska i zaprasza wszystkich do współpracy.
portal Maryja {{user portal Maryja}}
  Ten wikipedysta redaguje Portal:Maryja Panna i zaprasza do współpracy

Kategorie edytuj

Każdy szablon user_dziedzina umieszcza stronę wikipedysty w kategorii user_dziedzina. Każda z wyżej wymienionych kategorii jest umieszczana w kategorii zbiorczej specjalności, która jest podkategorią wikipedyści.

Zobacz też edytuj