Wikipedia:WikiGremlin

Wikigremlin - złośliwy wikipedysta nastawiony na wprowadzanie niewielkich zmian, często błędnych. Wikigremliny oczekują pochwał za swoją pracę. Wśród wikigremlinów rozpowszechnione jest też przekonanie, że osoba, która napisała dany artykuł jest jedyną osobą mogącą go edytować.

Wikigremliny, w przeciwieństwie do wikignomów i wikiwróżek, uznawane są za osoby negatywne.