Wikipedia:Wiki Lubi Zabytki/lubelskie/powiat zamojski

gmina Adamów

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607795
A/1476 z 16.10.1984:
zespół dworski Adamów   brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607796
A/1476 z 16.10.1984:
dwór Adamów   brak zdjęcia
607797
A/1476 z 16.10.1984:
park z aleją dojazdową Adamów   brak zdjęcia
607798
A/1476 z 16.10.1984:
owczarnia, poł. XIX Adamów   brak zdjęcia
607799
A/1457 z 6.02.1983
zespół młyna wodnego, 1917 Bondyrz    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607800
A/1457 z 6.02.1983
młyn wodny na rz. Wieprz, wraz z kołem podsiębiernym i wyposażeniem mechanicznym, 1917 Bondyrz    
607801
A/1457 z 6.02.1983
urządzenia hydrotechniczne - jaz, most i ciek wodny, 1917 Bondyrz    
607802
A/1516 z 22.09.1981
zespół cerkwi prawosławnej, ob. kościół fil. rzym.-kat. pw. św. Stanisława, 1870 Potoczek  
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607803
A/1516 z 22.09.1981
cerkiew prawosławna, ob. kościół rzym.-kat. fil. pw. św. Stanisława, 1870 Potoczek  
607804
A/1516 z 22.09.1981
dzwonnica, 1870 Potoczek  
607805
A/1516 z 22.09.1981
cmentarz cerkiewny Potoczek   brak zdjęcia
607806
A/1517 z 22.09.1987
zespół cerkwi prawosławnej, ob. kościół rzym.-kat. fil. pw. Zwiastowania NMP, 1905 Szewnia Dolna    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607807
A/1517 z 22.09.1987
cerkiew prawosławna, ob. kościół rzym.-kat. fil. pw. Zwiastowania NMP, 1905 Szewnia Dolna    
607808
A/1517 z 22.09.1987
cmentarz przykościelny Szewnia Dolna     brak zdjęcia

gmina Grabowiec

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607809
A/1524 z 7.10.1987
cmentarz wojenny z I wojny światowej Bereść   brak zdjęcia
607810
A/1574 z 12.12.1988
zespół dworski, XVIII, XIX Dańczypol     brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607811
A/1574 z 12.12.1988
piwnice dworu, XVIII, XIX Dańczypol     brak zdjęcia
607812
A/1574 z 12.12.1988
park, XVIII, XIX Dańczypol  
607813
A/1306 z 25.04.1979
park dworski, XVIII/XIX, 1880 Grabowczyk    
607814
A/1323 z 6.07.1957 i z 22.08.1981
zespół kościoła par. pw. św. Mikołaja, 1855 Grabowiec, ul. Kościelna 5    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607815
A/1323 z 6.07.1957 i z 22.08.1981
kościół par. pw. św. Mikołaja, 1855 Grabowiec, ul. Kościelna 5    
607816
A/1323 z 6.07.1957 i z 22.08.1981
dzwonnica, 1855 Grabowiec, ul. Kościelna 5   brak zdjęcia
702129
A/1323 z 6.07.1957 i z 22.08.1981
cmentarz kościelny, 1855 Grabowiec, ul. Kościelna 5   brak zdjęcia
607817
A/1492 z 12.12.1985
cmentarz rzym.-kat., pocz. XIX Grabowiec, ul. Cmentarna  
607818
A/1599 z 14.12.1990
Dom Gminy, ob. GOK Grabowiec, ul. Wojsławska 36  
607819
A/1559 z 8.08.1988
park dworski, poł. XIX Hołużne    
607820
A/443 z 4.08.1969
zespół dworski, 1 poł. XIX Skomorochy Duże    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607821
A/443 z 4.08.1969
dwór, 1 poł. XIX Skomorochy Duże    
607822
A/443 z 4.08.1969
park, 1 poł. XIX Skomorochy Duże  
607823
A/1449 z 25.01.1983
zespół dworski, 2 poł. XIX Szystowice    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607824
A/1449 z 25.01.1983
dwór, 2 poł. XIX Szystowice    
607825
A/1449 z 25.01.1983
park, 2 poł. XIX Szystowice  
607826
A/1525 z 7.10.1987
cmentarz wojenny z I wojny światowej Wolica Uchańska   brak zdjęcia

gmina Komarów-Osada

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607827
A/657 z 09.12.1972
zespół kościoła par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Marii Magdaleny, 2 poł. XVIII, XIX Dub    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607828
A/657 z 09.12.1972
kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Marii Magdaleny, 1778, 1880 Dub    
607829
A/163/657 z 09.12.1972
dzwonnica, poł. XIX Dub     brak zdjęcia
607830
A/657 z 09.12.1972
cmentarz kościelny Dub    
607831
A/657 z 09.12.1972
ogrodzenie z bramką, poł. XIX Dub    
607832
A/1435 z 11.03.1986
zespół cmentarza rzym.-kat., 1 poł. XIX Dub  
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607833
A/1435 z 11.03.1986
cmentarz rzym.-kat., 1 poł. XIX Dub  
607834
A/1435 z 11.03.1986
kaplica grobowa Rulikowskich, 1 poł. XIX Dub  
607835
A/1485 z 19.10.1984
kościół par. pw. Św. Trójcy, wraz z cmentarzem kościelnym, 1908-1911 Komarów-Osada    
607836
A/1573 z 12.12.1988
cmentarz rzym.-kat., kon. XVIII Komarów-Osada   brak zdjęcia
697775
A/667 z 24.08.2006 i z 15.04.2015
fragment pola bitewnego z mogiłą żołnierzy poległych w bitwie pod Komarowem w dn. 1.08.1920, 1920, 1990 Wolica Śniatycka   brak zdjęcia
607837
A/43 z 19.05.1966
zespół cerkwi greko-kat., ob. kościół rzym.-kat. par. pw. św. Michała Archanioła, XVII Zubowice     brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607838
A/43 z 19.05.1966
cerkiew greko-kat., ob. kościół rzym.-kat. par. pw. św. Michała Archanioła, 1777 Zubowice    
607839
A/43 z 19.05.1966
dzwonnica, XVII Zubowice    
607840
A/43 z 19.05.1966
cmentarz przykościelny Zubowice     brak zdjęcia

gmina Krasnobród

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607841
A/1590 z 15.03.1990
cmentarz parafialny rzymskokatolicki i prawosławny, 1 poł. XIX Krasnobród, ul. Cmentarna    
607842
A/1441 z 11.08.1982
zespół pałacowy, ob. sanatorium, XVIII, XIX, XX Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607843
A/1441 z 11.08.1982
pałac (d. oficyna), XVIII/XIX, 1915-1918 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1    
607844
A/1441 z 11.08.1982
dwór, XVIII/XIX Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1    
607845
A/1441 z 11.08.1982
galeria, pocz. XX Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1    
607847
A/1441 z 11.08.1982
wieża ciśnień, po 1920 Krasnobród, ul. Sanatoryjna    
607848
A/1441 z 11.08.1982
park, XVIII/XIX, 1 ćw. XX Krasnobród, ul. Sanatoryjna     brak zdjęcia
607849
A/1593 z 5.06.1990
dom (d. apteka), 1890 Krasnobród, ul. 1 Maja 26 3 Maja 32   brak zdjęcia
607850
A/159 z 18.07.1978 i z 12.10.1979
zespół klasztorny dominikanów, kon. XVII, XVIII, XIX Krasnobród - Podklasztor, ul. Tomaszowska 18 / Al. Najświętszej Maryi Panny    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607851
A/159 z 18.07.1978 i z 12.10.1979, dec. z 20.11.1956
kościół, ob. par. pw. Nawiedzenia NMP, 1698, XVIII Krasnobród - Podklasztor, ul. Tomaszowska 18    
607852
A/159 z 18.07.1978 i z 12.10.1979
klasztor z wirydarzem, ob. plebania, 1 poł. XVIII Krasnobród - Podklasztor, ul. Tomaszowska 18    
607853
A/159 z 18.07.1978 i z 12.10.1979, dec. z 31.01.1967
spichrz, tzw. „plebański”, 1795 Krasnobród - Podklasztor, ul. Tomaszowska 18  
607854
A/159 z 18.07.1978 i z 12.10.1979
dom, 1 poł. XIX Krasnobród - Podklasztor, ul. Tomaszowska 18a   brak zdjęcia
607855
A/159 z 18.07.1978 i z 12.10.1979
cmentarz przykościelny Krasnobród - Podklasztor, ul. Tomaszowska 18   brak zdjęcia
607856
A/159 z 18.07.1978 i z 12.10.1979
ogrodzenie z trzema bramkami i furtą, 1778 Krasnobród - Podklasztor, ul. Tomaszowska 18   brak zdjęcia
607857
A/159 z 18.07.1978 i z 12.10.1979, dec. z 31.01.1967
kaplica Objawienia NMP, tzw. „Na wodzie”, XVIII Krasnobród - Podklasztor, Al. Najświętszej Maryi Panny    
607858
A/159 z 18.07.1978 i z 12.10.1979
aleja klasztor - kaplica „Na wodzie”, XVIII Krasnobród - Podklasztor, Al. Najświętszej Maryi Panny   brak zdjęcia
607859
A/159 z 18.07.1978 i z 12.10.1979
kaplica św. Onufrego, 1846 Krasnobród - Podklasztor, Al. Najświętszej Maryi Panny  
607860
A/159 z 18.07.1978 i z 12.10.1979
kaplica św. Mikołaja i św. Anny, 1 poł. XIX Krasnobród - Podklasztor, Al. Najświętszej Maryi Panny  
607861
A/159 z 18.07.1978 i z 12.10.1979
kaplica św. Antoniego, 1 poł. XIX Krasnobród - Podklasztor, Al. Najświętszej Maryi Panny  
607862
A/1314 z 12.10.1979
kaplica pw. św. Rocha (w lesie św. Rocha), XVIII Krasnobród - Zagóra    

gmina Łabunie

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607863
A/825 z 11.1956 i z 5.06.1992
zespół kościoła par. pw. Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Dominika, XVII, XX Łabunie    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607864
A/825 z 11.1956 i z 5.06.1992
kościół par. pw. Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Dominika, 1605, XVIII Łabunie    
607865
A/825 z 11.1956 i z 5.06.1992
kaplica, ob. galeria, tzw. „korytarz”, 1901 Łabunie    
607866
A/825 z 11.1956 i z 5.06.1992
dzwonnica, 1789 Łabunie     brak zdjęcia
607867
A/825 z 11.1956 i z 5.06.1992
ogrodzenie z 2 bramami, 2 kapliczkami i 18 figurami świętych, 1763 Łabunie    
607868
A/825 z 11.1956 i z 5.06.1992
cmentarz kościelny Łabunie    
607869
A/473 z 13.05.1957 i z 18.05.1970
zespół pałacowo-parkowy, XVIII, 1957 Łabunie, ul. Parkowa 33    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607870
A/473 z 13.05.1957 i z 18.05.1970
pałac, XVIII, 1957 Łabunie, ul. Parkowa 33    
607871
A/473 z 13.05.1957 i z 18.05.1970
oficyna I, XVIII, 1957 Łabunie, ul. Parkowa 33  
607872
A/473 z 13.05.1957 i z 18.05.1970
oficyna II, XVIII, 1957 Łabunie, ul. Parkowa 33   brak zdjęcia
607873
A/473 z 13.05.1957 i z 18.05.1970
pawilon zachodni, tzw. Kasztelanka, XVIII, 1957 Łabunie, ul. Parkowa 33   brak zdjęcia
607874
A/473 z 13.05.1957 i z 18.05.1970
zabudowania gospodarcze łączące się z pawilonem, wraz z murem i bramą wjazdową, XVIII, 1957 Łabunie, ul. Parkowa 33   brak zdjęcia
607875
A/473 z 13.05.1957 i z 18.05.1970
dziedziniec honorowy przed pałacem, XVIII, 1957 Łabunie, ul. Parkowa 33   brak zdjęcia
607876
A/473 z 13.05.1957 i z 18.05.1970
park – regularne założenie ogrodowe za pałacem, wraz z zachowanym drzewostanem, układem zieleni, alejami, drzewami i osiami widokowymi, XVIII, 1957 Łabunie, ul. Parkowa 33  
607877
A/411 z 17.04.1968
zespół pałacowy, pocz. XIX Łabuńki Pierwsze, 1    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607878
A/411 z 17.04.1968
pałac, pocz. XIX Łabuńki Pierwsze, 1    
607879
A/411 z 17.04.1968
oficyna, pocz. XIX
(brak w wykazie WUOZ)
Łabuńki Pierwsze brak zdjęcia
607880
A/411 z 17.04.1968
park, pocz. XIX Łabuńki Pierwsze    

gmina Miączyn

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607881
A/1526 z 7.10.1987
cmentarz wojenny z I wojny światowej Gdeszyn   brak zdjęcia
607882
A/546 z 7.07.1957 i z 24.12.1971
zespół cerkwi greko-kat., ob. kościół par. rzym.-kat. pw. św. Michała Archanioła, 1824 Miączyn    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607883
A/546 z 7.07.1957 i z 24.12.1971
cerkiew greko-kat., ob. kościół rzym.-kat. par. pw. św.Michała Archanioła, 1824 Miączyn    
607884
A/546 z 7.07.1957 i z 24.12.1971
cmentarz pocerkiewny Miączyn     brak zdjęcia
607885
A/1478 z 16.10.1984
zespół pałacowy, XIX, XX Niewirków     brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607886
A/1478 z 16.10.1984
pałac, 1911 Niewirków    
607887
A/1478 z 16.10.1984
park, 2 poł. XIX Niewirków  
607888
A/1478 z 16.10.1984
gorzelnia, 1923 Niewirków   brak zdjęcia
607889
A/1478 z 16.10.1984
kapliczka, XVIII/XIX Niewirków   brak zdjęcia
607890
A/1513 z 31.03.1987
zespół cerkwi greko-kat., ob. kościół rzym.-kat. pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, 1850, 1900 Świdniki  
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607891
A/1513 z 31.03.1987
cerkiew greko-kat., ob. kościół rzym.-kat. pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, 1850, 1900 Świdniki  
607892
A/1513 z 31.03.1987
cmentarz przykościelny z drzewostanem i nagrobkiem Batowskich Świdniki   brak zdjęcia
607893
A/1295 z 15.07.1977
park dworski, pocz. XX Świdniki    

gmina Nielisz

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607894
A/185 z 04.02.1967
kościół par. pw. św. Wojciecha, 1859 Nielisz  
607895
A/1523 z 30.09.1987
cmentarz wojenny z I wojny światowej Nielisz   brak zdjęcia
607896
A/1320 z 23.07.1981
zespół pałacowy, pocz. XX Ruskie Piaski    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607897
A/1320 z 23.07.1981
pałac z wieżą i basztą, 1906 Ruskie Piaski    
607898
A/1320 z 23.07.1981
park, pocz. XX Ruskie Piaski   brak zdjęcia
607899
A/1446 z 3.11.1982
zespół dworski, kon. XIX Staw Noakowski    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607900
A/1446 z 3.11.1982
dwór, kon. XIX Staw Noakowski    
607901
A/1446 z 3.11.1982
park, kon. XIX Staw Noakowski     brak zdjęcia
607902
A/1324 z 24.02.1982 i z 26.06.1998
zespół dworski, 2 poł. XIX Ujazdów   brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607903
A/1324 z 24.02.1982 i z 26.06.1998
dwór, 1880 Ujazdów   brak zdjęcia
607904
A/1324 z 24.02.1982 i z 26.06.1998
oficyna Ujazdów   brak zdjęcia
607905
A/1324 z 24.02.1982 i z 26.06.1998
park, kon. XIX Ujazdów   brak zdjęcia

gmina Radecznica

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607906
A/1318 z 15.11.1980
zespół kościoła par. pw. Znalezienia Krzyża, 1 ćw. XX Mokrelipie, 98    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607907
A/1318 z 15.11.1980
kościół par. pw. Znalezienia Krzyża, 1907-1913 Mokrelipie, 98    
607908
A/1318 z 15.11.1980
cmentarz przykościelny Mokrelipie, 98    
607909
A/1318 z 15.11.1980
plebania, 1930 Mokrelipie, 98   brak zdjęcia
607910
A/1518 z 20.09.1987 (wg WUOZ nr 1508)
cmentarz rzym.-kat., 1 poł. XIX Mokrelipie    
607911
A/1305 z 27.07.1978
zespół klasztorny bernardynów, ob. kościół par. i szpital psychiatryczny, XVII, XX Radecznica, ul. Klasztorna    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607912
A/1305 z 27.07.1978
kościół, ob. par. pw. św. Antoniego Padewskiego, 1684-1695, 1886, 1920 Radecznica, ul. Klasztorna    
607913
A/1305 z 27.07.1978
klasztor, ob. szpital, kon. XVII, 1950 Radecznica, ul. Klasztorna   brak zdjęcia
607914
A/1305 z 27.07.1978
brama wejściowa z krytymi schodami, XVIII, 1935 Radecznica  
607915
A/1305 z 27.07.1978
liceum, ob. szpital, pocz. XX Radecznica, ul. Klasztorna   brak zdjęcia
607916
A/1305 z 27.07.1978
internat, ob. szpital, pocz. XX Radecznica, ul. Klasztorna   brak zdjęcia
607917
A/1305 z 27.07.1978
kaplica Matki Boskiej, XVII/XVIII Radecznica   brak zdjęcia
607918
A/1305 z 27.07.1978
kaplica św. Franciszka, XVII/XVIII Radecznica   brak zdjęcia
607919
A/1305 z 27.07.1978
kaplica św. Marii Magdaleny, XVII/XVIII Radecznica  
607920
A/1305 z 27.07.1978
park, tzw. Lasek św. Antoniego, XVII/XVIII Radecznica   brak zdjęcia
607921
A/1305 z 27.07.1978
cmentarz klasztorny, XVII, XIX Radecznica   brak zdjęcia
607922
A/1305 z 27.07.1978
kaplica pw. św. Antoniego, tzw. Na Wodzie, 1824 Radecznica, ul. B. Prusa    
607923
A/1519 z 30.09.1987
cmentarz wojenny z I wojny światowej Zaporze    

gmina Sitno

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607924
A/1598 z 10.12.1990
cerkiew prawosławna, ob. kościół rzym.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, wraz z cmentarzem cerkiewnym i ogrodzeniem, 1901-1903 Horyszów Polski    
607925
A/1553 z 7.03.1988
cmentarz rzym.-kat. (z kwaterą z I wojny światowej) Horyszów Polski (właśc. Horyszów-Nowa Kolonia)   brak zdjęcia
607926
A/1456 z 22.02.1983
zespół rządcówki, 2 poł. XIX Jarosławiec   brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607927
A/1456 z 22.02.1983
rządcówka, 2 poł. XIX Jarosławiec   brak zdjęcia
607928
A/1456 z 22.02.1983
park, 2 poł. XIX Jarosławiec   brak zdjęcia
607929
A/1583 z 27.10.1989
cmentarz wojenny z I wojny światowej Sitno    
607930
A/1584 z 27.10.1989
cmentarz wojenny z I wojny światowej Sitno    
607931
A/1321 z 23.07.1981
zespół pałacowo-folwarczny, kon. XIX Sitno   brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607932
A/1321 z 23.07.1981
pałac, kon. XIX Sitno   brak zdjęcia
607933
A/1321 z 23.07.1981
park wraz ze stawem, kon. XIX Sitno   brak zdjęcia
607934
A/1321 z 23.07.1981
spichrz, kon. XIX Sitno   brak zdjęcia
607935
A/1321 z 23.07.1981
budynek gospodarczy I, kon. XIX Sitno   brak zdjęcia
607936
A/1321 z 23.07.1981
budynek gospodarczy II, kon. XIX Sitno   brak zdjęcia
607937
A/1548 z 8.02.1988
cmentarz wojenny z I wojny światowej Stanisławka    

gmina Skierbieszów

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607938
A/1520 z 30.09.1987
cmentarz wojenny z I wojny światowej Hajowniki    
607939
A/1442 z 25.09.1982
park dworski, 2 ćw. XIX Hajowniki   brak zdjęcia
607940
A/1521 z 30.09.1987
cmentarz wojenny z I wojny światowej Iłowiec  
607941
A/1516 z 7.09.1988 (wg WUOZ nr A/1560)
zespół cerkwi prawosławnej, ob. kościół rzym.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 1880, 1922 Kalinówka    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607942
A/1516 z 7.09.1988
cerkiew prawosławna, ob. kościół rzym.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 1880, 1922 Kalinówka    
607943
A/1516 z 7.09.1988
cmentarz przykościelny Kalinówka     brak zdjęcia
607950
A/1538 z 11.12.1987
cmentarz wojenny z I wojny światowej Lipina Nowa    
607944
A/1564 z 24.03.1989
zespół cerkwi prawosławnej, ob. kościół rzym.-kat. pw. Niepokalanego Serca NMP, 1910, 1946 Łaziska    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607945
A/1564 z 24.03.1989
cerkiew prawosławna, ob. kościół rzym.-kat. pw. Niepokalanego Serca NMP, 1910, 1946 Łaziska    
607946
A/1564 z 24.03.1989
cmentarz przykościelny, 1910, 1946 Łaziska     brak zdjęcia
607947
A/1438 z 5.03.1982
zespół dworski, pocz. XX Łaziska    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607948
A/1438 z 5.03.1982
dwór, pocz. XX Łaziska    
607949
A/1438 z 5.03.1982
park, pocz. XX Łaziska  
607951
A/1461 z 13.05.1957 i z 30.03.1983
zespół kościoła par. pw. Wniebowzięcia NMP, XVII, XVIII, XIX Skierbieszów, ul. Parkowa 4    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607952
A/1461 z 13.05.1957 i z 30.03.1983
kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, XVII, XVIII/XIX Skierbieszów, ul. Parkowa 4    
607953
A/1461 z 13.05.1957 i z 30.03.1983
cmentarz kościelny, XVII, XVIII, XIX Skierbieszów, ul. Parkowa 4     brak zdjęcia
607954
A/1522 z 30.09.1987
cmentarz wojenny z I wojny światowej Skierbieszów, ul. Nadrzeczna  
607955
A/1502 z 10.06.1986
ruiny rezydencji biskupów chełmskich, XVII, XVIII, XIX Skierbieszów, os. POM  
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607956
A/1502 z 10.06.1986
piwnice, XVII, XVIII, XIX Skierbieszów, os. POM brak zdjęcia
607957
A/1502 z 10.06.1986
pozostałości parku (z całym wzgórzem), XVII, XVIII, XIX Skierbieszów, os. POM  

gmina Stary Zamość

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607958
A/1072 z 25.10.1985
zespół kościoła par. pw. Wniebowzięcia NMP, kon. XVI, XVIII Stary Zamość, 91    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607959
A/1072 z 25.10.1985
kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, 1592-1623, XVIII Stary Zamość, 91    
607960
A/1072 z 25.10.1985
kaplica przedpogrzebowa, pocz. XX Stary Zamość, 91     brak zdjęcia
607961
A/1072 z 25.10.1985
cmentarz kościelny z figurą NMP i kapliczką słupową Stary Zamość, 91     brak zdjęcia
607962
A/1072 z 25.10.1985
ogrodzenie z dwiema bramami i trzema kaplicami procesyjnymi, XVIII/XIX Stary Zamość, 91    
607963
A/1072 z 25.10.1985
plebania, kon. XIX Stary Zamość, 90   brak zdjęcia
607964
A/476 z 24.03.1970 i z 5.01.1982
zespół dworski, XVIII, XIX Udrycze-Koniec, 111/112    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607965
A/476 z 24.03.1970 i z 5.01.1982
dwór, XVIII, 2 poł. XIX Udrycze-Koniec, 111    
607966
A/476 z 24.03.1970 i z 5.01.1982
oficyna, XVII Udrycze-Koniec    
607967
A/476 z 16.05.1957, 24.03.1970 i z 5.01.1982
kaplica, tzw. ariańska, ob. kaplica rzym.-kat. pw. św. Antoniego, XVI/XVII, 1957 Udrycze-Koniec   brak zdjęcia
607968
A/476 z 24.03.1970 i z 5.01.1982
park z aleją dojazdową, XVIII, XIX Udrycze-Koniec  
607969
A/1529 z 7.10.1987
cmentarz wojenny z I wojny światowej Wierzba   brak zdjęcia
607970
A/1603 z 24.05.1995
kapliczka przydrożna NMP Niepokalanie Poczętej, drewniana, 1910 Wisłowiec   brak zdjęcia

gmina Sułów

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607971
A/1522 z 18.02.1988
cmentarz wojenny z I wojny światowej Kitów    
607972
A/316 z 22.06.1956 i z 10.05.1967
zespół pałacowy „Klemensów”, 1744, XIX Michalów    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607973
A/316 z 22.06.1956 i z 10.05.1967
pałac, XVIII, XIX Michalów    
607974
A/316 z 22.06.1956 i z 10.05.1967
oranżeria, ob. kaplica, XVIII, XIX Michalów  
607975
A/316 z 22.06.1956 i z 10.05.1967
dom emerytów, tzw. Biała Oficyna, XVIII, XIX Michalów   brak zdjęcia
607976
A/316 z 22.06.1956 i z 10.05.1967
dom odźwiernego, tzw. Czerwony Domek, XVIII, XIX Michalów  
607977
A/316 z 22.06.1956 i z 10.05.1967
park, XVIII, XIX Michalów  
607978
zespół folwarczny, XIX/XX Michalów brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607979
A/344 z 28.03.1988
elektrownia wodna, XIX/XX Michalów  
607980
A/344 z 28.03.1988
urządzenia hydrotechniczne, 1913 Michalów  
607981
A/343 z 23.02.1989
maneż, XIX/XX Michalów  
607982
A/345 z 20.04.1990
zespół szkoły, XIX/XX Michalów   brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607983
A/345 z 20.04.1990
szkoła, 2 poł. XIX Michalów   brak zdjęcia
607984
A/345 z 20.04.1990
ogród, XIX/XX Michalów   brak zdjęcia
607985
A/1514 z 31.03.1987
zespół kościoła par. pw. św. św. Piotra i Pawła, 1932, 1949 Tworyczów    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607986
A/1514 z 31.03.1987
kościół par. pw. św. św. Piotra i Pawła, 1932 Tworyczów    
607987
A/1514 z 31.03.1987
dzwonnica, 1949 Tworyczów    

gmina Szczebrzeszyn

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607988
A/642 z 08.11.1972
układ urbanistyczny obejmujący obszar miasta w obrębie d. obwarowań miejskich, ze wzgórzem zamkowym, zespołem szkolnym, dwoma cmentarzami: katolickim i żydowskim oraz skalę zabudowy miejskiej, wraz z sylwetą miasta i krajobrazowym ukształtowaniem terenu Szczebrzeszyn  
607989
A/1462 z 24.11.1956 i z 30.03.1983
zespół kościoła par. pw. św. Mikołaja, XVII, XIX Szczebrzeszyn, ul. Zamojska 1 (d. ul Wyzwolenia 1)    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607990
A/1462 z 24.11.1956 i z 30.03.1983
kościół par. pw. św. Mikołaja, 1610-1620, XIX Szczebrzeszyn, ul. Zamojska 1    
607991
A/1462 z 24.11.1956 i z 30.03.1983
dzwonnica z kaplicą grobową, XVII, XIX Szczebrzeszyn, ul. Zamojska 1    
607992
A/1462 z 24.11.1956 i z 30.03.1983
figura NMP, 2 poł. XVIII Szczebrzeszyn, ul. Zamojska 1     brak zdjęcia
607993
A/1462 z 24.11.1956 i z 30.03.1983
cmentarz kościelny, 2 poł. XVIII Szczebrzeszyn, ul. Zamojska 1     brak zdjęcia
607994
A/1462 z 24.11.1956 i z 30.03.1983
ogrodzenie z bramką, 1897 Szczebrzeszyn, ul. Zamojska 1    
607995
A/474 z 24.11.1956 i z 24.03.1970
zespół cerkwi greko-kat., 1560, XVII, XIX Szczebrzeszyn, ul. Sądowa 4    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
607996
A/474 z 24.11.1956 i z 24.03.1970
cerkiew greko-kat., ob. prawosławna pw. Zaśnięcia NMP, 1560, XVII, XIX Szczebrzeszyn, ul. Sądowa 4    
607997
A/474 z 24.11.1956 i z 24.03.1970
cmentarz cerkiewny Szczebrzeszyn, ul. Sądowa 4     brak zdjęcia
607998
A/475 z 24.05.1956 i z 24.03.1970
synagoga, ob. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, pocz. XVII Szczebrzeszyn, ul. Sądowa 5    
607999
A/1416 z 24.11.1956 i z 4.03.1983 (wg WUOZ nr A/1460)
zespół klasztorny franciszkanów, XVII, XIX Szczebrzeszyn, ul. Z. Klukowskiego 1  
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608000
A/1416 z 24.11.1956 i z 4.03.1983
kościół pw. św. Katarzyny, 1620-1638, XIX Szczebrzeszyn, ul. Z. Klukowskiego 1    
608001
A/1416 z 24.11.1956 i z 4.03.1983
klasztor, ob. szpital, XVII, 1841-1843 Szczebrzeszyn, ul. Z. Klukowskiego 1  
608002
A/1416 z 24.11.1956 i z 4.03.1983
ogród Szczebrzeszyn, ul. Z. Klukowskiego 1   brak zdjęcia
608003
A/1416 z 24.11.1956 i z 4.03.1983
ogrodzenie ogrodu, XVII, XIX Szczebrzeszyn, ul. Z. Klukowskiego 1   brak zdjęcia
608004
A/1496 z 14.12.1985
zespół cmentarza rzym.-kat. (wielowyznaniowy), XVI, XX Szczebrzeszyn, ul. Cmentarna     brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608005
A/1496 z 14.12.1985
cmentarz rzym.-kat. (wielowyznaniowy), XVI, XX Szczebrzeszyn, ul. Cmentarna     brak zdjęcia
608006
A/1496 z 14.12.1985
kaplica pw. św. Leonarda, 1908 Szczebrzeszyn, ul. Cmentarna  
608007
A/1495 z 14.12.1985
cmentarz żydowski, XVI, XX Szczebrzeszyn, ul. Cmentarna    
608008
A/225 z 11.08.1982
ruiny zamku (ze wzgórzem), XIV
(w wykazie WUOZ obiekt ujęty jedynie w ramach układu urbanistycznego)
Szczebrzeszyn, ul. Z. Klukowskiego    
608012
A/1307 z 24.05.1979
zespół szkolny, ob. LO, 1819-1822 Szczebrzeszyn, ul. Zamojska    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608013
A/1307 z 24.05.1979
budynek główny, 1819-1822 Szczebrzeszyn, ul. Zamojska 70    
608014
A/1307 z 24.05.1979
oficyna I, 1819-1822 Szczebrzeszyn, ul. Zamojska 70 d  
608015
A/1307 z 24.05.1979
oficyna II, 1819-1822 Szczebrzeszyn, ul. Zamojska 70 c  
608016
A/1307 z 24.05.1979
oficyna III, 1819-1822 Szczebrzeszyn, ul. Zamojska 29   brak zdjęcia
608017
A/1307 z 24.05.1979
oficyna IV, 1819-1822 Szczebrzeszyn, ul. Zamojska 35   brak zdjęcia
608018
A/1307 z 24.05.1979
ogród (położony między budynkiem głównym a rzeką Wieprz) oraz dziedziniec (ob. przecięty ul. Zamojską), 1819-1822 Szczebrzeszyn, ul. Zamojska 70     brak zdjęcia
608009
A/1602 z 1.02.1995
zespół domu dyrektora cukrowni „Klemensów”, XIX/XX Szczebrzeszyn, ul. Słodka 1    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608010
A/1602 z 1.02.1995
dom dyrektora cukrowni „Klemensów”, XIX/XX Szczebrzeszyn, ul. Słodka 1    
608011
A/1602 z 1.02.1995
ogród, XIX/XX Szczebrzeszyn, ul. Słodka 1    
608019
A/315 z 24.11.1956 i z 10.05.1967
zespół kościoła par. pw. św. Stanisława, 1 poł. XIX Wielącza    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608020
A/315 z 24.11.1956 i z 10.05.1967
kościół par. pw. św. Stanisława, 1822-1826 Wielącza    
608021
A/315 z 24.11.1956 i z 10.05.1967
dzwonnica, 1822-1826 Wielącza    
608022
A/315 z 24.11.1956 i z 10.05.1967
cmentarz kościelny Wielącza    
608023
A/315 z 24.11.1956 i z 10.05.1967
ogrodzenie z bramą, 1826 Wielącza    
608024
A/1576 z 8.02.1989
cmentarz wojenny z I wojny światowej Wielącza-Kolonia   brak zdjęcia

gmina Zamość

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608025
A/1051 z 18.06.1986
zespół rządcówki, pocz. XX Borowina Sitaniecka   brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608026
A/1051 z 18.06.1986
rządcówka, pocz. XX Borowina Sitaniecka   brak zdjęcia
608027
A/1051 z 18.06.1986
ogród, pocz. XX Borowina Sitaniecka   brak zdjęcia
608028
A/1580 z 20.06.1989
zespół rządcówki, XIX/XX Bortatycze   brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608029
A/1580 z 20.06.1989
rządcówka – złożona z budynku głównego, mieszkalnego, łącznika i budynku gospodarczego, XIX/XX Bortatycze   brak zdjęcia
608030
A/1580 z 20.06.1989
ogród – szpalery drzew, wnętrza ogrodowe, zieleń łęgowa nad stawami i fragment drogi, XIX/XX Bortatycze   brak zdjęcia
608031
A/1454 z 22.02.1983
park dworski, 1 poł. XIX Chyża   brak zdjęcia
608032
A/1571 z 21.11.1988
cmentarz rzym.-kat. (d. unicki i prawosławny), pocz. XIX Kolonia Lipsko    
608033
A/1505 z 27.05.1986
zespół kościoła par. pw. św. Bartłomieja, 1907-1913 Sitaniec    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608034
A/1505 z 27.05.1986
kościół par. pw. św. Bartłomieja, 1907-1913 Sitaniec    
608035
A/1505 z 27.05.1986
cmentarz kościelny Sitaniec     brak zdjęcia
608036
A/1498 z 9.06.1986
zespół rządcówki, kon. XIX Sitaniec-Wolica   brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608037
A/1498 z 9.06.1986
rządcówka, kon. XIX Sitaniec-Wolica   brak zdjęcia
608038
A/1498 z 9.06.1986
ogród, kon. XIX Sitaniec-Wolica   brak zdjęcia
608039
A/1551 z 8.02.1988
cmentarz wojenny z I wojny światowej Zawada   brak zdjęcia
608040
A/1451 z 22.02.1983
zespół rządcówki, XIX/XX Zawada   brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608041
A/1451 z 22.02.1983
rządcówka, XIX/XX Zawada   brak zdjęcia
608042
A/1451 z 22.02.1983
ogród, XIX/XX Zawada   brak zdjęcia

gmina Zwierzyniec

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608043
A/835 z 22.10.1996
zagroda nr 19, kon. XIX Guciów    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608044
A/835 z 22.10.1996
dom (chałupa), kon. XIX Guciów    
608045
A/835 z 22.10.1996
stodoła, 2 poł. XIX Guciów    
608046
A/835 z 22.10.1996
obora, l. 20. XX Guciów    
608047
A/835 z 22.10.1996
kapliczka szafkowa przydrożna, po 1930 Guciów     brak zdjęcia
608048
A/1304 z 6.07.1978
część układu przestrzennego Zwierzyniec   brak zdjęcia
608049
A/1464 z 8.04.1983
zespół kościoła pw. św. Jana Nepomucena, tzw. Na Wyspie, 1740-1747 Zwierzyniec, ul. Browarna 2    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608050
A/1464 z 8.04.1983
kościół pw. św. Jana Nepomucena, tzw. Na Wyspie, 1 poł. XVIII Zwierzyniec, ul. Browarna 2    
608051
A/1464 z 8.04.1983
dzwonnica, XX Zwierzyniec, ul. Browarna 2    
608052
A/1464 z 8.04.1983
cmentarz kościelny z wyspą Zwierzyniec, ul. Browarna 2     brak zdjęcia
608053
A/1464 z 8.04.1983
figura NMP, 1905 Zwierzyniec, ul. Browarna 2    
608054
A/1604 z 27.06.1996
cmentarz rzym.-kat. (najstarsza część), 1907 Zwierzyniec, ul. Dębowa   brak zdjęcia
608055
A/1586 z 2.02.1990
cmentarz żydowski, poł. XIX Zwierzyniec    
608056
A/1300 z 13.09.1977
miejsce straceń z 1944 r. - plac wraz z dwoma jarzębinami, 1944 Zwierzyniec, ul. 2 Lutego 3  
608057
A/1491 z 7.06.1985 i z 24.07.2014
zespół zarządu ordynacji zamojskiej, 1 poł. XIX Zwierzyniec, ul. Browarna 1    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608058
A/1491 z 7.06.1985 i z 24.07.2014
gmach główny, 1792-1799, 2 poł. XIX Zwierzyniec, ul. Browarna 1    
608059
A/1491 z 7.06.1985 i z 24.07.2014
oficyna skrzydłowa południowa, 1792-1799 Zwierzyniec, ul. Browarna    
608060
A/1491 z 7.06.1985 i z 24.07.2014
oficyna boczna północna, 1792-99, 1808, 1907 Zwierzyniec, ul. Browarna    
608061
A/1491 z 7.06.1985 i z 24.07.2014
oficyna wschodnia, ok. 1820 Zwierzyniec, ul. Browarna