Wikipedia:Wiki Lubi Zabytki/małopolskie/powiat bocheński

gmina Bochnia

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615060
A-244 z 12.05.1983
układ urbanistyczny, 1253 Bochnia    
 
układ urbanistyczny, 1253
615061
A-61 z 22.11.1968
zespół kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja, XV, XVI Bochnia    
 
zespół kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja, XV, XVI
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615062
A-61 z 22.11.1968
kościół parafialny pw. św. Mikołaja, XV Bochnia    
 
kościół parafialny pw. św. Mikołaja, XV
615063
A-61 z 22.11.1968
dzwonnica, XVI Bochnia    
 
dzwonnica, XVI
615064
A-61 z 22.11.1968
cmentarz Bochnia brak zdjęcia
615065
A-2/M z 29.10.2001
klasztor dominikanów, ob. muzeum, poł. XVII, kon. XVIII Bochnia, Rynek 20    
 
klasztor dominikanów, ob. muzeum, poł. XVII, kon. XVIII
615066
A-424 z 01.10.1998
kaplica „Na Murowance” pw. Matki Boskiej Anielskiej, 1854 Bochnia, ul. Brzeźnicka 89    
 
kaplica „Na Murowance” pw. Matki Boskiej Anielskiej, 1854
615067
A-424 z 30.11.1974
kaplica, XVIII, XIX/XX Bochnia, ul. Sądecka    
 
kaplica, XVIII, XIX/XX
615068
A-326 z 13.12.1989
cmentarz żydowski, 1872 Bochnia, ul. Dębcza    
 
cmentarz żydowski, 1872
775345
zespół cmentarza komunalnego Bochnia, ul. Oracka  
 
zespół cmentarza komunalnego
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615069
A-217 z 30.05.1980
cmentarz komunalny, 1 poł. XIX Bochnia, ul. Oracka    
 
cmentarz komunalny, 1 poł. XIX
775346
A-1300 z 6.06.2012
grobowiec rodziny Górskich (w kwaterze I), 1883 Bochnia, ul. Oracka  
 
grobowiec rodziny Górskich (w kwaterze I), 1883
615070
A-218 z 31.05.1980
zespół salinarny (żupa solna), XVI, XIX Bochnia, ul. Kraszewskiego, Oracka brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615071
A-218 z 31.05.1980
zamek salinarny, XVI, XIX Bochnia, ul. Kraszewskiego, Oracka brak zdjęcia
615072
A-247 z 07.11.1984; A-218 z 31.05.1980
park, kon. XIX Bochnia, ul. Kraszewskiego, Oracka    
 
park, kon. XIX
615073
101/25/60 z 09.04.1960
dom, XIX Bochnia, ul. Bernardyńska 4 brak zdjęcia
615074
101/27/60 z 09.04.1960 i 668
zespół domu, XIX Bochnia, ul. Bernardyńska 11 brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615075
101/27/60 z 09.04.1960
dom, XIX Bochnia, ul. Bernardyńska 11   brak zdjęcia
615076
101/27/60 z 09.04.1960
ogród, XIX Bochnia, ul. Bernardyńska 11  
 
ogród, XIX
615077
A-365 z 09.04.1960
d. poczta, 1 poł. XIX Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 20-22    
 
d. poczta, 1 poł. XIX
615078
A-393 z 17.06.1996
dom (z oficyną), 1909-1910 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 21    
 
dom (z oficyną), 1909-1910
615079
A-378 z 04.05.1994
d. starostwo, 1893-1907, 1960 Bochnia, Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 31 33. Budynek UR A 378.jpg    
 
d. starostwo, 1893-1907, 1960
615080
A-123 z 06.04.1977
dom, 1895 Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 15   brak zdjęcia
615081
114/21/57 z 12.12.1957
zespół dworski Terczyńskich, pocz. XIX Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 30 brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615082
114/21/57 z 12.12.1957
dworek Terczyńskich, pocz. XIX Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 30 brak zdjęcia
615083
114/21/57 z 12.12.1957
ogród, pocz. XIX Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 30 brak zdjęcia
615084
101/10/60 z 9.04.1960 i 672
dom, pocz. XIX Bochnia, ul. Kościuszki 4    
 
dom, pocz. XIX
615085
101/15/60 z 9.04.1960 i 673
zespół dworkowy, XIX Bochnia, ul. Oracka 1    
 
zespół dworkowy, XIX
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615086
101/15/60 z 9.04.1960
dworek, XIX Bochnia, ul. Oracka 1 brak zdjęcia
615087
101/15/60 z 9.04.1960
ogród, XIX Bochnia, ul. Oracka 1 brak zdjęcia
615088
101/24/60 z 9.04.1960 i 665
zespół dworkowy Bochnia, ul. Oracka 13   brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615089
101/24/60 z 9.04.1960
dworek Bochnia, ul. Oracka 13    
 
dworek
615090
101/24/60 z 9.04.1960
ogród Bochnia, ul. Oracka 13    
 
ogród
615091
I-3-5/48 z 25.05.1950
dworek, kon. XVIII Bochnia, ul. Piłsudskiego 15 brak zdjęcia
615092
I-3-6/48 z 23.05.1950
dworek, kon. XVIII Bochnia, ul. Piłsudskiego 30 brak zdjęcia
615093
A-232 z 11.11.1980
waga miejska, ob. dom mieszkalny, XVII Bochnia, Rynek 2    
 
waga miejska, ob. dom mieszkalny, XVII
615094
A-241 z 09.02.1982
dom Bochnia, Rynek 3    
 
dom
615095
101/9/60 z 9.04.1960 i 671
dom, XVIII/XIX Bochnia, Rynek 7    
 
dom, XVIII/XIX
615096
kl.V-WK-101/14/60 z 9.04.1960; A-379 z 06.07.1994
kamienica, poł. XIX, pocz. XX Bochnia, Rynek 9 / Wolnica    
 
kamienica, poł. XIX, pocz. XX
615097
101/13/60 z 9.04.1960 i 675
dom, kon. XVIII Bochnia, Rynek 13    
 
dom, kon. XVIII
615098
101/12/60 z 9.04.1960 i 676
dom, 1 poł. XIX Bochnia, Rynek 14    
 
dom, 1 poł. XIX
615099
101/11/60 z 9.04.1960 i 677
dom, XVII, XIX Bochnia, Rynek 17    
 
dom, XVII, XIX
615100
I-3-2/48 z 27.05.1950
dworek, XVIII Bochnia, ul. Sienkiewicza 6    
 
dworek, XVIII
615101
A-359 z 30.08.1993
zespół domu, 1 poł. XIX Bochnia, ul. Solna 3   brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615102
A-359 z 30.08.1993
dom, 1 poł. XIX Bochnia, ul. Solna 3    
 
dom, 1 poł. XIX
615103
A-359 z 30.08.1993
brama wjazdowa, 1 poł. XIX Bochnia, ul. Solna 3   brak zdjęcia
615104
A-238 z 11.12.1981
kopalnia soli (najstarsza część) Bochnia    
 
kopalnia soli (najstarsza część)
707114
A-99/M z 28.06.2007
cmentarz wojenny nr 317 z I wojny światowej, 1915–1916 Bogucice    
 
cmentarz wojenny nr 317 z I wojny światowej, 1915–1916
615027
A-175 z 19.12.1979
dom (chałupa) nr 24, poł. XIX Bogucice
 
dom (chałupa) nr 24, poł. XIX
615028
zespół kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa Brzeźnica    
 
zespół kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615029
I-3-39/46 z 29.09.1947; A-62 z 21.11.1968
kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa Brzeźnica    
 
kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa
615030
A-63 z 09.04.1960
dzwonnica Brzeźnica    
 
dzwonnica
615031
I-3-45/46 z 29.09.1947; 145 z 18.08.1969
zespół kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca, 1644 Cerekiew brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615032
I-3-45/46 z 29.09.1947; 145 z 18.08.1969
kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca, 1644 (przeniesiony do skansenu w Nowym Sączu) Cerekiew brak zdjęcia
615033
I-3-45/46 z 29.09.1947; 145 z 18.08.1969
dzwonnica, 1644 Cerekiew   brak zdjęcia
615034
I-3-46/46 z 29.09.1947; 147 z 18.08.1969
zespół kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela, 1738–1749 Chełm    
 
zespół kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela, 1738–1749
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615035
I-3-46/46 z 29.09.1947; 147 z 18.08.1969
kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, 1738–1749 Chełm    
 
kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, 1738–1749
615036
I-3-46/46 z 29.09.1947; 147 z 18.08.1969
cmentarz Chełm     brak zdjęcia
615037
I-3-46/46 z 29.09.1947; 147 z 18.08.1969
dzwonnica, 1738–1749 Chełm    
 
dzwonnica, 1738–1749
615038
A-316 z 26.09.1988
kościół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego, 1914-1918 Cikowice    
 
kościół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego, 1914-1918
615039
68 z 9.04.1960; A-202 z 05.12.1979
zespół kościoła ewangelickiego obecnie parafialny rzym.-kat. pw. św. Andrzeja Boboli, 1806, poł. XIX 32-711 Gawłów 1    
 
zespół kościoła ewangelickiego obecnie parafialny rzym.-kat. pw. św. Andrzeja Boboli, 1806, poł. XIX
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615040
68 z 9.04.1960; A-202 z 05.12.1979
kościół ewangelicki obecnie rzym.-kat. parafialny pw. św. Andrzeja Boboli, 1806, poł. XIX 32-711 Gawłów 1  
 
kościół ewangelicki obecnie rzym.-kat. parafialny pw. św. Andrzeja Boboli, 1806, poł. XIX
615041
68 z 9.04.1960; A-202 z 05.12.1979
cmentarz wojenny nr 316 Gawłów    
 
cmentarz wojenny nr 316
707116
A-100/M z 28.06.2007
cmentarz wojenny nr 336 z I wojny światowej, 1915–1916 Gierczyce    
 
cmentarz wojenny nr 336 z I wojny światowej, 1915–1916
615042
A-185 z 04.01.1980
stodoła (w zagrodzie nr 38), 1870 Gierczyce brak zdjęcia
615043
A-187 z 04.01.1980
dom (chałupa) nr 85, ok. 1860 Gierczyce brak zdjęcia
615044
A-188 z 04.01.1980
zagroda nr 107, 1890 Gierczyce brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615045
A-188 z 04.01.1980
dom (chałupa), 1890 Gierczyce brak zdjęcia
615046
A-188 z 04.01.1980
stodoła, 1890 Gierczyce brak zdjęcia
615047
I-3-16/47 z 30.09.1947; A-191 z 27.11.1979
kościół parafialny pw. św. Joachima, 1794 Krzyżanowice 99, 32 - 700 Bochnia    
 
kościół parafialny pw. św. Joachima, 1794
615048
A-317 z 26.09.1988
kościół parafialny pw. św. Anny, 1935 32-744 Łapczyca 74    
 
kościół parafialny pw. św. Anny, 1935
615049
A-4 z 03.04.1968
zespół kościoła cmentarnego pw. Narodzenia NMP, 1340 (kościół), XVIII (dzwonnica) Łapczyca    
 
zespół kościoła cmentarnego pw. Narodzenia NMP, 1340 (kościół), XVIII (dzwonnica)
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615050
A-4 z 03.04.1968
kościół cmentarny pw. Narodzenia NMP, 1340 Łapczyca    
 
kościół cmentarny pw. Narodzenia NMP, 1340
615051
A-4 z 03.04.1968
dzwonnica, XVIII Łapczyca    
 
dzwonnica, XVIII
615052
A-4 z 03.04.1968
cmentarz, XVIII Łapczyca    
 
cmentarz, XVIII
615053
A-200 z 04.01.1980
spichrz w zagrodzie nr 81, 1869 Łapczyca brak zdjęcia
709425
A-124/M z 15.11.2007
cmentarz wojenny nr 338 1915 Nieprześnia    
 
cmentarz wojenny nr 338 1915
615054
A-209 z 05.01.1980
park dworski, XVIII, pocz. XX Nieprześnia  
 
park dworski, XVIII, pocz. XX
615055
I-3-37/47 z 29.09.1947; 294 z 31.08.1971
kościół parafialny pw. św. Szymona i św. Judy, XV/XVI Pogwizdów    
 
kościół parafialny pw. św. Szymona i św. Judy, XV/XVI
615056
I-3-15/47 z 29.09.1947
plebania, XVIII Pogwizdów brak zdjęcia
707113
A-101/M z 28.06.2007
cmentarz wojenny nr 340 z I wojny światowej, 1915–1916 Wola Nieszkowska    
 
cmentarz wojenny nr 340 z I wojny światowej, 1915–1916
615057
III-2-10/49 z 29.01.1949; 297 z 31.08.1971
zespół dworski, 2 poł. XVIII, XIX Zawada brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615058
III-2-10/49 z 29.01.1949; 297 z 31.08.1971
dwór, 2 poł. XVIII, kon. XIX Zawada brak zdjęcia
615059
III-2-10/49 z 29.01.1949; 297 z 31.08.1971
park, 1 poł. XIX, XX Zawada brak zdjęcia

gmina Drwinia

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615105
A-477 z 21.03.1983
zespół dworski, XVIII, XIX Bieńkowice brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615106
A-477 z 21.03.1983
dwór, XVIII/XIX Bieńkowice  
 
dwór, XVIII/XIX
615107
A-477 z 21.03.1983
park, XVIII, 1844–1845 Bieńkowice brak zdjęcia
615108
A-581 z 08.04.1988
kościół parafialny pw. Imienia NMP, 1906–1909 Grobla  
 
kościół parafialny pw. Imienia NMP, 1906–1909
brak id!
A-224 ( =st. rej. Nr 679) z 9.04.1960
obórka Grobla brak zdjęcia
brak id!
A-1474/M z z 25.05.2017
cmentarz wojenny nr 322 Grobla    
 
cmentarz wojenny nr 322
615110
A-582 z 11.04.1988
kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, 1858–1863 Mikluszowice brak zdjęcia
615110a
A-1463/M z 14.12.2016
kapliczka pw. św. Jana Nepomucena wraz z rosnącą w jej otoczeniu lipą Drwinia brak zdjęcia
615111
A-587 z 28.07.1988
dom nr 42, ok. 1900 Mikluszowice brak zdjęcia
brak id!
A-1475/M z 25.05.2017
cmentarz z I wojny światowej nr 323 Mikluszowice    
 
cmentarz z I wojny światowej nr 323

gmina Łapanów

pokażedytujkategoria na Commons

}}
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615120
A-210 z 08.01.1980
zespół dworski, 2 poł. XIX Dąbrowica   brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615121
A-210 z 08.01.1980
dwór, 2 poł. XIX Dąbrowica  
 
dwór, 2 poł. XIX
615122
A-210 z 08.01.1980
park z aleją dojazdową, 2 poł. XIX Dąbrowica brak zdjęcia
615123
A-210 z 08.01.1980
budynki gospodarcze, 2 poł. XIX Dąbrowica brak zdjęcia
615124
A-210 z 08.01.1980
budynek mieszkalny, (dec. dworek), 2 poł. XIX Dąbrowica  
 
budynek mieszkalny, (dec. dworek), 2 poł. XIX
615125
A-229 z 09.04.1960
zespół dworski, 1 poł. XIX Grabie brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615126
A-229 z 09.04.1960
dwór, 1 poł. XIX Grabie brak zdjęcia
615127
A-229 z 09.04.1960
ogród, 1 poł. XIX Grabie brak zdjęcia
615128
zespół kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja, 1529, 1614 Łapanów    
 
zespół kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja, 1529, 1614
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615129
L.A.A.-Bo-9-Kr/34 z 21.03.1934; A-157 z 6.11.1969
kościół parafialny pw. św. Bartłomieja, 1529, 1614 Łapanów    
 
kościół parafialny pw. św. Bartłomieja, 1529, 1614
615130
A-158 z 17.11.1969
dzwonnica Łapanów    
 
dzwonnica
615131
A-129 z 01.04.1969
zespół kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych i MB Różańcowej, 1594, XVIII Sobolów  
 
zespół kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych i MB Różańcowej, 1594, XVIII
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615132
A-129 z 01.04.1969
kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych i MB Częstochowskiej, 1594 Sobolów  
 
kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych i MB Częstochowskiej, 1594
615133
A-129 z 01.04.1969
dzwonnica, XVIII Sobolów  
 
dzwonnica, XVIII
0
A-368
grodzisko Sobolów brak zdjęcia
615134
I-3-36/46 z 13.10.1947; A-377 z 08.06.1972
zespół kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia NMP, 1803 Tarnawa    
 
zespół kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia NMP, 1803
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615135
I-3-36/46 z 13.10.1947; A-377 z 08.06.1972
kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP, 1803 Tarnawa    
 
kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP, 1803
615136
I-3-36/46 z 13.10.1947; A-377 z 08.06.1972
dzwonnica, 1803 Tarnawa    
 
dzwonnica, 1803
615137
I-3-36/46 z 13.10.1947; A-377 z 08.06.1972
cmentarz Tarnawa    
 
cmentarz
615138
22 z 17.05.1947; A-14 z 9.04.1968
zespół dworski, 1531, XIX/XX Wieruszyce  
 
zespół dworski, 1531, XIX/XX
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615139
22 z 17.05.1947; A-14 z 9.04.1968
dwór obronny, 1531, XIX/XX Wieruszyce  
 
dwór obronny, 1531, XIX/XX
615140
22 z 17.05.1947; A-14 z 9.04.1968
park, XVII/XVIII, XIX Wieruszyce  
 
park, XVII/XVIII, XIX
615141
22 z 17.05.1947; A-14 z 9.04.1968
teren folwarku Wieruszyce  
 
teren folwarku
615142
A-152 z 04.09.1969
zespół dworski, 1 poł. XIX Zbydniów brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615143
152 z 04.09.1969
dwór, 1 poł. XIX Zbydniów  
 
dwór, 1 poł. XIX
615144
152 z 04.09.1969
park, 1 poł. XIX Zbydniów brak zdjęcia

gmina Lipnica Murowana

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615112
I-3-7/48 z 25.04.1948; A-82 z 17.04.1976
zabytkowy zespół staromiejski, 1326, l.30. XIX Lipnica Murowana
 
zabytkowy zespół staromiejski, 1326, l.30. XIX
615113
A-155 z 06.11.1969
zespół kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła Lipnica Murowana  
 
zespół kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615114
A-155 z 06.11.1969
kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła Lipnica Murowana brak zdjęcia
615115
A-155 z 06.11.1969
otoczenie w granicach (nieistniejącego już) cmentarza kościelnego Lipnica Murowana brak zdjęcia
615116
101/23/60 z 09.04.1960; A-156 z 6.11.1969
kościół filialny pw. bł. Szymona z Lipnicy, XVII Lipnica Murowana  
 
kościół filialny pw. bł. Szymona z Lipnicy, XVII
615117
A-154 z 06.11.1969, [A-1319/M] z 15.01.2013
kościół cmentarny p.w. św. Leonarda z najbliższym otoczeniem w obrębie cmentarza Lipnica Dolna
 
kościół cmentarny p.w. św. Leonarda z najbliższym otoczeniem w obrębie cmentarza
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
brak id!
A-154 z 06.11.1969, [A-1319/M] z 15.01.2013
kościół cmentarny pw. św. Leonarda, kon. XV Lipnica Dolna  
 
kościół cmentarny pw. św. Leonarda, kon. XV
brak id!
A-154 z 06.11.1969, [A-1319/M] z 15.01.2013
cmentarz (zespół starych grobów w najbliższym otoczeniu kościoła) Lipnica Dolna
 
cmentarz (zespół starych grobów w najbliższym otoczeniu kościoła)
brak id!
A-154 z 06.11.1969, [A-1319/M] z 15.01.2013
Cmentarz wojenny nr 299 – Lipnica Murowana Lipnica Dolna  
 
Cmentarz wojenny nr 299 – Lipnica Murowana
729782
A-1190/M z 3.02.2010
szkoła, ob. izba regionalna (nr 30), 2 poł. XIX Lipnica Murowana, Rynek 30  
 
szkoła, ob. izba regionalna (nr 30), 2 poł. XIX
615118
A-148 z 03.03.1978
Dom Starościński, XVII/XVIII Lipnica Murowana, Rynek 3 (daw. 1)  
 
Dom Starościński, XVII/XVIII
615119
A-141 z 17.02.1978
dom, XVIII/XIX Lipnica Murowana, Rynek 22  
 
dom, XVIII/XIX
615171
A-26 z 19.04.1969
zespół kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP, 1 poł. XVI Rajbrot  
 
zespół kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP, 1 poł. XVI
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615172
A-26 z 19.04.1969
kościół parafialny pw. Narodzenia NMP, 1 poł. XVI Rajbrot  
 
kościół parafialny pw. Narodzenia NMP, 1 poł. XVI
615173
A-26 z 19.04.1969
ogrodzenie z kaplicami, 1 poł. XIX Rajbrot  
 
ogrodzenie z kaplicami, 1 poł. XIX
615174
A-26 z 19.04.1969
dzwonnica Rajbrot  
 
dzwonnica
615175
A-26 z 19.04.1969
cmentarz Rajbrot brak zdjęcia
brak id!
A-1469/M z 08.03.2017
cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej nr 300 Rajbrot  
 
cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej nr 300

gmina Nowy Wiśnicz

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615145
A-331 z 29.05.1990
zespół kościoła parafialnego pw. św. Ducha, 1685, 2 poł. XIX Chronów 16    
 
zespół kościoła parafialnego pw. św. Ducha, 1685, 2 poł. XIX
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615146
A-331 z 29.05.1990
kościół parafialny pw. św. Ducha, 1685, 2 poł. XIX Chronów 16    
 
kościół parafialny pw. św. Ducha, 1685, 2 poł. XIX
615147
A-331 z 29.05.1990
dzwonnica, 1685, 2 poł. XIX Chronów 16    
 
dzwonnica, 1685, 2 poł. XIX
615148
A-331 z 29.05.1990
kaplica grobowa A. Kozickiego, 1685, 2 poł. XIX Chronów 16    
 
kaplica grobowa A. Kozickiego, 1685, 2 poł. XIX
768455
A/1285/M z 24.11.2011
zespół kościoła parafialnego pw. Najśw. Serca Pana Jezusa Muchówka    
 
zespół kościoła parafialnego pw. Najśw. Serca Pana Jezusa
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
768457
A/1285/M z 24.11.2011
kościół parafialnego pw. Najśw. Serca Pana Jezusa, 1934–1942 Muchówka    
 
kościół parafialnego pw. Najśw. Serca Pana Jezusa, 1934–1942
768459
A/1285/M z 24.11.2011
kapliczka słupowa, 1907 Muchówka    
 
kapliczka słupowa, 1907
768464
A/1285/M z 24.11.2011
cmentarz Muchówka    
 
cmentarz
768466
A/1285/M z 24.11.2011
ogrodzenie Muchówka     brak zdjęcia
709427
A-122/M z 8.11.2007
cmentarz wojenny nr 308 z I wojny światowej, 1915–1916 Muchówka    
 
cmentarz wojenny nr 308 z I wojny światowej, 1915–1916
615149
A-97 z 27.07.1996
układ urbanistyczny, 1616-XIX Nowy Wiśnicz   brak zdjęcia
615150
A-184 z 20.04.1970
zespół kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP, 1620 Nowy Wiśnicz    
 
zespół kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP, 1620
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615151
A-184 z 20.04.1970
kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, 1620 Nowy Wiśnicz    
 
kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, 1620
615152
A-184 z 20.04.1970
plebania Nowy Wiśnicz    
 
plebania
615153
A-184 z 20.04.1970
dzwonnica, XVII Nowy Wiśnicz    
 
dzwonnica, XVII
615154
A-184 z 20.04.1970
ogrodzenie z 2 bramkami Nowy Wiśnicz    
 
ogrodzenie z 2 bramkami
615155
A-184 z 20.04.1970
cmentarz Nowy Wiśnicz brak zdjęcia
615156
A-182 z 19.05.1947
zespół klasztorny karmelitów, 1 poł. XVII Nowy Wiśnicz   brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615157
A-182 z 19.05.1947
ruina kościoła pw. św. Józefa, 1 poł. XVII Nowy Wiśnicz brak zdjęcia
615158
A-182 z 19.05.1947
klasztor, ob. więzienie, 1 poł. XVII, XIX/XX Nowy Wiśnicz brak zdjęcia
615159
A-182 z 19.05.1947
fortyfikacje bastionowe, 1 poł. XVII Nowy Wiśnicz brak zdjęcia
690873
A-59/M z 23.05.2006
kapliczka św. Jana Nepomucena, 2 poł. XVIII Nowy Wiśnicz   brak zdjęcia
615160
A-327 z 17.12.1989
cmentarz żydowski, 2 poł. XVII Nowy Wiśnicz   brak zdjęcia
615161
A-23 z 1946; 4 z 17.05.1947
zespół zamkowy, XVI, po 1620 Nowy Wiśnicz  
 
zespół zamkowy, XVI, po 1620
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615162
A-23 z 1946; 4 z 17.05.1947; (dec. z 1930 zamek i kaplica)
zamek, XVI, po 1620 Nowy Wiśnicz    
 
zamek, XVI, po 1620
615163
A-23 z 1946; 4 z 17.05.1947
fortyfikacje bastionowe, XVI, po 1620 Nowy Wiśnicz  
 
fortyfikacje bastionowe, XVI, po 1620
615164
A-744 z 25.10.2000
ratusz, XVII, 2 poł. XIX Nowy Wiśnicz    
 
ratusz, XVII, 2 poł. XIX
615165
A-154 b z 26.05.1978
dworek Koryznówka, 1860 Nowy Wiśnicz    
 
dworek Koryznówka, 1860
615166
A-318 z 01.03.1995
zespół sądu grodzkiego, 1911–1912 Nowy Wiśnicz, ul. Grunwaldzka 278  
 
zespół sądu grodzkiego, 1911–1912
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615167
A-318 z 01.03.1995
sąd grodzki, ob. liceum plastyczne, 1911–1912 Nowy Wiśnicz, ul. Grunwaldzka 278  
 
sąd grodzki, ob. liceum plastyczne, 1911–1912
615168
A-318 z 01.03.1995
areszt, ob. liceum plastyczne, 1911–1912 Nowy Wiśnicz, ul. Grunwaldzka 278 brak zdjęcia
615169
A-152 z 10.03.1978
dom, XVIII/XIX Nowy Wiśnicz, Rynek 13   brak zdjęcia
615170
A-147 z 03.03.1978
dom, XVII, XIX Nowy Wiśnicz, Rynek 20   brak zdjęcia
615176
A-13 z 09.04.1968
zespół kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha, 1520 Stary Wiśnicz  
 
zespół kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha, 1520
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615177
A-13 z 09.04.1968
kościół parafialny pw. św. Wojciecha, 1520 Stary Wiśnicz    
 
kościół parafialny pw. św. Wojciecha, 1520
615178
A-13 z 09.04.1968
kaplica św. Anny, XIX Stary Wiśnicz     brak zdjęcia
615179
A-13 z 09.04.1968
cmentarz Stary Wiśnicz  
 
cmentarz
615180
A-126 z 04.07.1977
dom nr 1, poł. XVII Stary Wiśnicz brak zdjęcia

gmina Rzezawa

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615181
A-179 z 19.12.1979
zagroda nr 108 (d. 106), kon. XIX Borek brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615182
A-179 z 19.12.1979
chałupa, 1890 Borek brak zdjęcia
615183
A-179 z 19.12.1979
stodoła, kon. XIX Borek brak zdjęcia
615184
A-179 z 19.12.1979
obora, kon. XIX Borek brak zdjęcia
615185
A-181 z 19.12.1979
chałupa nr 181, 1869 Borek brak zdjęcia
615186
A-182 z 19.12.1979
dom (chałupa) nr 189, 1839 Borek brak zdjęcia
615187
A-184 z 04.01.1980
wiata (w zagrodzie nr 28), 2 poł. XIX Bratucice brak zdjęcia
707118
A-92/M z 23.03.2007
cmentarz wojenny nr 318 z I wojny światowej, 1915–1916 Bratucice   brak zdjęcia
707119
A-93/M z 23.03.2007
cmentarz wojenny nr 315 z I wojny światowej, 1915–1916 Krzeczów    
 
cmentarz wojenny nr 315 z I wojny światowej, 1915–1916
615189
A-111 z 20.02.1969
dzwonnica, 1837 Okulice
 
dzwonnica, 1837
615190
124 z 27.03.1969
kościół parafialny pw. Świętej Trójcy, 1844 Rzezawa
 
kościół parafialny pw. Świętej Trójcy, 1844

gmina Trzciana

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615191
A-374 z 20.01.1994
cmentarz wojenny nr 305 z I wojny światowej, 1915–1918 Łąkta Dolna  
 
cmentarz wojenny nr 305 z I wojny światowej, 1915–1918
615192
A-375 z 20.01.1994
cmentarz wojenny nr 306 z I wojny światowej, 1915–1918 Łąkta Dolna  
 
cmentarz wojenny nr 306 z I wojny światowej, 1915–1918
615193
A-376 z 20.01.1994
cmentarz wojenny nr 307 z I wojny światowej, 1915–1918 Łąkta Dolna  
 
cmentarz wojenny nr 307 z I wojny światowej, 1915–1918
615203
I-3-13/47 z 19.05.1947; A-172 z 19.02.1970
kościół parafialny pw. św. Małgorzaty, kon. XV, 1857 Trzciana  
 
kościół parafialny pw. św. Małgorzaty, kon. XV, 1857
615204
A-373 z 21.12.1993
cmentarz wojenny nr 309 z I wojny światowej Trzciana  
 
cmentarz wojenny nr 309 z I wojny światowej

gmina Żegocina

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615194
A-372 z 15.12.1993
zespół cmentarza wojennego nr 304 Łąkta Górna    
 
zespół cmentarza wojennego nr 304
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615195
A-372 z 15.12.1993
cmentarz wojenny nr 304 z I wojny światowej Łąkta Górna     brak zdjęcia
615196
A-372 z 15.12.1993
kapliczka słupowa, 1918 Łąkta Górna brak zdjęcia
615197
A-56/M z 9.05.2006
zespół dworski, 4 ćw. XIX Łąkta Górna    
 
zespół dworski, 4 ćw. XIX
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615198
A-56/M z 9.05.2006
dwór, 4 ćw. XIX, 1921, 1939 Łąkta Górna    
 
dwór, 4 ćw. XIX, 1921, 1939
615199
A-56/M z 9.05.2006
spichlerz, 4 ćw. XIX Łąkta Górna    
 
spichlerz, 4 ćw. XIX
615200
A-56/M z 9.05.2006
kaplica, 4 ćw. XIX Łąkta Górna    
 
kaplica, 4 ćw. XIX
615201
A-56/M z 9.05.2006
kapliczka słupowa z figurą Chrystusa, 1873 Łąkta Górna    
 
kapliczka słupowa z figurą Chrystusa, 1873
615202
A-56/M z 9.05.2006
park z aleją grabową, 4 ćw. XIX Łąkta Górna    
 
park z aleją grabową, 4 ćw. XIX
615205
A-358 z 09.04.1960
zespół kościoła cmentarnego pw. św. Jakuba Rozdziele     brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615206
A-358 z 09.04.1960
kościół cmentarny pw. św. Jakuba, 1563 Rozdziele    
 
kościół cmentarny pw. św. Jakuba, 1563
615207
A-358 z 09.04.1960
cmentarz Rozdziele   brak zdjęcia
615208
A-36/M z 28.12.2005
kościół parafialny pw. św. Mikołaja Biskupa, 1895 Żegocina  
 
kościół parafialny pw. św. Mikołaja Biskupa, 1895
615209
A-384 z 08.06.1995
cmentarz wojenny nr 301 z I wojny światowej, 1915–1916 Żegocina    
 
cmentarz wojenny nr 301 z I wojny światowej, 1915–1916
615210
A-377 z 25.01.1994
cmentarz wojenny nr 302 z I wojny światowej (kwatera na cment. par. rzym.-kat.), 1915–1918 Żegocina    
 
cmentarz wojenny nr 302 z I wojny światowej (kwatera na cment. par. rzym.-kat.), 1915–1918