Wikipedia:Wiki Lubi Zabytki/małopolskie/powiat bocheński

gmina Bochnia

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615060
A-244 z 12.05.1983
układ urbanistyczny, 1253 Bochnia    
615061
A-61 z 22.11.1968
zespół kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja, XV, XVI Bochnia    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615062
A-61 z 22.11.1968
kościół parafialny pw. św. Mikołaja, XV Bochnia    
615063
A-61 z 22.11.1968
dzwonnica, XVI Bochnia    
615064
A-61 z 22.11.1968
cmentarz Bochnia brak zdjęcia
615065
A-2/M z 29.10.2001
klasztor dominikanów, ob. muzeum, poł. XVII, kon. XVIII Bochnia, Rynek 20    
615066
A-424 z 01.10.1998
kaplica „Na Murowance” pw. Matki Boskiej Anielskiej, 1854 Bochnia, ul. Brzeźnicka 89    
615067
A-424 z 30.11.1974
kaplica, XVIII, XIX/XX Bochnia, ul. Sądecka    
615068
A-326 z 13.12.1989
cmentarz żydowski, 1872 Bochnia, ul. Dębcza    
775345
zespół cmentarza komunalnego Bochnia, ul. Oracka  
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615069
A-217 z 30.05.1980
cmentarz komunalny, 1 poł. XIX Bochnia, ul. Oracka    
775346
A-1300 z 6.06.2012
grobowiec rodziny Górskich (w kwaterze I), 1883 Bochnia, ul. Oracka  
615070
A-218 z 31.05.1980
zespół salinarny (żupa solna), XVI, XIX Bochnia, ul. Kraszewskiego, Oracka brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615071
A-218 z 31.05.1980
zamek salinarny, XVI, XIX Bochnia, ul. Kraszewskiego, Oracka brak zdjęcia
615072
A-247 z 07.11.1984; A-218 z 31.05.1980
park, kon. XIX Bochnia, ul. Kraszewskiego, Oracka    
615073
101/25/60 z 09.04.1960
dom, XIX Bochnia, ul. Bernardyńska 4 brak zdjęcia
615074
101/27/60 z 09.04.1960 i 668
zespół domu, XIX Bochnia, ul. Bernardyńska 11 brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615075
101/27/60 z 09.04.1960
dom, XIX Bochnia, ul. Bernardyńska 11   brak zdjęcia
615076
101/27/60 z 09.04.1960
ogród, XIX Bochnia, ul. Bernardyńska 11  
615077
A-365 z 09.04.1960
d. poczta, 1 poł. XIX Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 20-22    
615078
A-393 z 17.06.1996
dom (z oficyną), 1909-1910 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 21    
615079
A-378 z 04.05.1994
d. starostwo, 1893-1907, 1960 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31/33    
615080
A-123 z 06.04.1977
dom, 1895 Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 15   brak zdjęcia
615081
114/21/57 z 12.12.1957
zespół dworski Terczyńskich, pocz. XIX Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 30 brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615082
114/21/57 z 12.12.1957
dworek Terczyńskich, pocz. XIX Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 30 brak zdjęcia
615083
114/21/57 z 12.12.1957
ogród, pocz. XIX Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 30 brak zdjęcia
615084
101/10/60 z 9.04.1960 i 672
dom, pocz. XIX Bochnia, ul. Kościuszki 4    
615085
101/15/60 z 9.04.1960 i 673
zespół dworkowy, XIX Bochnia, ul. Oracka 1    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615086
101/15/60 z 9.04.1960
dworek, XIX Bochnia, ul. Oracka 1 brak zdjęcia
615087
101/15/60 z 9.04.1960
ogród, XIX Bochnia, ul. Oracka 1 brak zdjęcia
615088
101/24/60 z 9.04.1960 i 665
zespół dworkowy Bochnia, ul. Oracka 13   brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615089
101/24/60 z 9.04.1960
dworek Bochnia, ul. Oracka 13    
615090
101/24/60 z 9.04.1960
ogród Bochnia, ul. Oracka 13    
615091
I-3-5/48 z 25.05.1950
dworek, kon. XVIII Bochnia, ul. Piłsudskiego 15 brak zdjęcia
615092
I-3-6/48 z 23.05.1950
dworek, kon. XVIII Bochnia, ul. Piłsudskiego 30 brak zdjęcia
615093
A-232 z 11.11.1980
waga miejska, ob. dom mieszkalny, XVII Bochnia, Rynek 2    
615094
A-241 z 09.02.1982
dom Bochnia, Rynek 3    
615095
101/9/60 z 9.04.1960 i 671
dom, XVIII/XIX Bochnia, Rynek 7    
615096
kl.V-WK-101/14/60 z 9.04.1960; A-379 z 06.07.1994
kamienica, poł. XIX, pocz. XX Bochnia, Rynek 9 / Wolnica    
615097
101/13/60 z 9.04.1960 i 675
dom, kon. XVIII Bochnia, Rynek 13    
615098
101/12/60 z 9.04.1960 i 676
dom, 1 poł. XIX Bochnia, Rynek 14   brak zdjęcia
615099
101/11/60 z 9.04.1960 i 677
dom, XVII, XIX Bochnia, Rynek 17   brak zdjęcia
615100
I-3-2/48 z 27.05.1950
dworek, XVIII Bochnia, ul. Sienkiewicza 6    
615101
A-359 z 30.08.1993
zespół domu, 1 poł. XIX Bochnia, ul. Solna 3 brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615102
A-359 z 30.08.1993
dom, 1 poł. XIX Bochnia, ul. Solna 3 brak zdjęcia
615103
A-359 z 30.08.1993
brama wjazdowa, 1 poł. XIX Bochnia, ul. Solna 3 brak zdjęcia
615104
A-238 z 11.12.1981
kopalnia soli (najstarsza część) Bochnia    
707114
A-99/M z 28.06.2007
cmentarz wojenny nr 317 z I wojny światowej, 1915–1916 Bogucice    
615027
A-175 z 19.12.1979
dom (chałupa) nr 24, poł. XIX Bogucice
615028
zespół kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa Brzeźnica    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615029
I-3-39/46 z 29.09.1947; A-62 z 21.11.1968
kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa Brzeźnica    
615030
A-63 z 09.04.1960
dzwonnica Brzeźnica    
615031
I-3-45/46 z 29.09.1947; 145 z 18.08.1969
zespół kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca, 1644 Cerekiew brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615032
I-3-45/46 z 29.09.1947; 145 z 18.08.1969
kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca, 1644 (przeniesiony do skansenu w Nowym Sączu) Cerekiew brak zdjęcia
615033
I-3-45/46 z 29.09.1947; 145 z 18.08.1969
dzwonnica, 1644 Cerekiew   brak zdjęcia
615034
I-3-46/46 z 29.09.1947; 147 z 18.08.1969
zespół kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela, 1738–1749 Chełm    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615035
I-3-46/46 z 29.09.1947; 147 z 18.08.1969
kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, 1738–1749 Chełm    
615036
I-3-46/46 z 29.09.1947; 147 z 18.08.1969
cmentarz Chełm     brak zdjęcia
615037
I-3-46/46 z 29.09.1947; 147 z 18.08.1969
dzwonnica, 1738–1749 Chełm    
615038
A-316 z 26.09.1988
kościół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego, 1914-1918 Cikowice    
615039
68 z 9.04.1960; A-202 z 05.12.1979
zespół kościoła ewangelickiego obecnie parafialny rzym.-kat. pw. św. Andrzeja Boboli, 1806, poł. XIX Gawłów   brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615040
68 z 9.04.1960; A-202 z 05.12.1979
kościół ewangelicki obecnie rzym.-kat. parafialny pw. św. Andrzeja Boboli, 1806, poł. XIX Gawłów brak zdjęcia
615041
68 z 9.04.1960; A-202 z 05.12.1979
cmentarz wojenny nr 316 Gawłów    
707116
A-100/M z 28.06.2007
cmentarz wojenny nr 336 z I wojny światowej, 1915–1916 Gierczyce    
615042
A-185 z 04.01.1980
stodoła (w zagrodzie nr 38), 1870 Gierczyce brak zdjęcia
615043
A-187 z 04.01.1980
dom (chałupa) nr 85, ok. 1860 Gierczyce brak zdjęcia
615044
A-188 z 04.01.1980
zagroda nr 107, 1890 Gierczyce brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615045
A-188 z 04.01.1980
dom (chałupa), 1890 Gierczyce brak zdjęcia
615046
A-188 z 04.01.1980
stodoła, 1890 Gierczyce brak zdjęcia
615047
I-3-16/47 z 30.09.1947; A-191 z 27.11.1979
kościół parafialny pw. św. Joachima, 1794 Krzyżanowice    
615048
A-317 z 26.09.1988
kościół parafialny pw. św. Anny, 1935 Łapczyca    
615049
A-4 z 03.04.1968
zespół kościoła cmentarnego pw. Narodzenia NMP, 1340 (kościół), XVIII (dzwonnica) Łapczyca    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615050
A-4 z 03.04.1968
kościół cmentarny pw. Narodzenia NMP, 1340 Łapczyca brak zdjęcia
615051
A-4 z 03.04.1968
dzwonnica, XVIII Łapczyca brak zdjęcia
615052
A-4 z 03.04.1968
cmentarz, XVIII Łapczyca brak zdjęcia
615053
A-200 z 04.01.1980
spichrz w zagrodzie nr 81, 1869 Łapczyca brak zdjęcia
709425
A-124/M z 15.11.2007
cmentarz wojenny nr 338 1915 Nieprześnia    
615054
A-209 z 05.01.1980
park dworski, XVIII, pocz. XX Nieprześnia  
615055
I-3-37/47 z 29.09.1947; 294 z 31.08.1971
kościół parafialny pw. św. Szymona i św. Judy, XV/XVI Pogwizdów    
615056
I-3-15/47 z 29.09.1947
plebania, XVIII Pogwizdów brak zdjęcia
707113
A-101/M z 28.06.2007
cmentarz wojenny nr 340 z I wojny światowej, 1915–1916 Wola Nieszkowska    
615057
III-2-10/49 z 29.01.1949; 297 z 31.08.1971
zespół dworski, 2 poł. XVIII, XIX Zawada brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615058
III-2-10/49 z 29.01.1949; 297 z 31.08.1971
dwór, 2 poł. XVIII, kon. XIX Zawada brak zdjęcia
615059
III-2-10/49 z 29.01.1949; 297 z 31.08.1971
park, 1 poł. XIX, XX Zawada brak zdjęcia

gmina Drwinia

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615105
A-477 z 21.03.1983
zespół dworski, XVIII, XIX Bieńkowice brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615106
A-477 z 21.03.1983
dwór, XVIII/XIX Bieńkowice  
615107
A-477 z 21.03.1983
park, XVIII, 1844–1845 Bieńkowice brak zdjęcia
615108
A-581 z 08.04.1988
kościół parafialny pw. Imienia NMP, 1906–1909 Grobla  

A-224 ( =st. rej. Nr 679) z 9.04.1960
obórka Grobla brak zdjęcia

A-1474/M z z 25.05.2017
cmentarz wojenny nr 322 Grobla    
615110
A-582 z 11.04.1988
kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, 1858–1863 Mikluszowice brak zdjęcia
615110a
A-1463/M z 14.12.2016
kapliczka pw. św. Jana Nepomucena wraz z rosnącą w jej otoczeniu lipą Drwinia brak zdjęcia
615111
A-587 z 28.07.1988
dom nr 42, ok. 1900 Mikluszowice brak zdjęcia

A-1475/M z 25.05.2017
cmentarz z I wojny światowej nr 323 Mikluszowice    

gmina Łapanów

pokażedytujkategoria na Commons

}}
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615120
A-210 z 08.01.1980
zespół dworski, 2 poł. XIX Dąbrowica   brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615121
A-210 z 08.01.1980
dwór, 2 poł. XIX Dąbrowica  
615122
A-210 z 08.01.1980
park z aleją dojazdową, 2 poł. XIX Dąbrowica brak zdjęcia
615123
A-210 z 08.01.1980
budynki gospodarcze, 2 poł. XIX Dąbrowica brak zdjęcia
615124
A-210 z 08.01.1980
budynek mieszkalny, (dec. dworek), 2 poł. XIX Dąbrowica  
615125
A-229 z 09.04.1960
zespół dworski, 1 poł. XIX Grabie brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615126
A-229 z 09.04.1960
dwór, 1 poł. XIX Grabie brak zdjęcia
615127
A-229 z 09.04.1960
ogród, 1 poł. XIX Grabie brak zdjęcia
615128
zespół kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja, 1529, 1614 Łapanów    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615129
L.A.A.-Bo-9-Kr/34 z 21.03.1934; A-157 z 6.11.1969
kościół parafialny pw. św. Bartłomieja, 1529, 1614 Łapanów  
615130
A-158 z 17.11.1969
dzwonnica Łapanów  
615131
A-129 z 01.04.1969
zespół kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych i MB Różańcowej, 1594, XVIII Sobolów  
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615132
A-129 z 01.04.1969
kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych i MB Częstochowskiej, 1594 Sobolów  
615133
A-129 z 01.04.1969
dzwonnica, XVIII Sobolów  
0
A-368
grodzisko Sobolów brak zdjęcia
615134
I-3-36/46 z 13.10.1947; A-377 z 08.06.1972
zespół kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia NMP, 1803 Tarnawa  
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615135
I-3-36/46 z 13.10.1947; A-377 z 08.06.1972
kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP, 1803 Tarnawa  
615136
I-3-36/46 z 13.10.1947; A-377 z 08.06.1972
dzwonnica, 1803 Tarnawa   brak zdjęcia
615137
I-3-36/46 z 13.10.1947; A-377 z 08.06.1972
cmentarz Tarnawa brak zdjęcia
615138
22 z 17.05.1947; A-14 z 9.04.1968
zespół dworski, 1531, XIX/XX Wieruszyce  
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615139
22 z 17.05.1947; A-14 z 9.04.1968
dwór obronny, 1531, XIX/XX Wieruszyce  
615140
22 z 17.05.1947; A-14 z 9.04.1968
park, XVII/XVIII, XIX Wieruszyce  
615141
22 z 17.05.1947; A-14 z 9.04.1968
teren folwarku Wieruszyce  
615142
A-152 z 04.09.1969
zespół dworski, 1 poł. XIX Zbydniów brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615143
152 z 04.09.1969
dwór, 1 poł. XIX Zbydniów  
615144
152 z 04.09.1969
park, 1 poł. XIX Zbydniów brak zdjęcia

gmina Lipnica Murowana

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615112
I-3-7/48 z 25.04.1948; A-82 z 17.04.1976
zabytkowy zespół staromiejski, 1326, l.30. XIX Lipnica Murowana brak zdjęcia
615113
A-155 z 06.11.1969
zespół kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła Lipnica Murowana  
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615114
A-155 z 06.11.1969
kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła Lipnica Murowana brak zdjęcia
615115
A-155 z 06.11.1969
cmentarz Lipnica Murowana brak zdjęcia
615116
101/23/60 z 09.04.1960; A-156 z 6.11.1969
kościół filialny pw. bł. Szymona z Lipnicy, XVII Lipnica Murowana  
615117
A-154 z 06.11.1969
kościół cmentarny pw. św. Leonarda, kon. XV Lipnica Murowana  
729782
A-1190/M z 3.02.2010
szkoła, ob. izba regionalna (nr 30), 2 poł. XIX Lipnica Murowana, Rynek 30  
615118
A-148 z 03.03.1978
dom starościński, XVII/XVIII Lipnica Murowana, Rynek 3 (1?)  
615119
A-141 z 17.02.1978
dom, XVIII/XIX Lipnica Murowana, Rynek 22  
615171
A-26 z 19.04.1969
zespół kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP, 1 poł. XVI Rajbrot  
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615172
A-26 z 19.04.1969
kościół parafialny pw. Narodzenia NMP, 1 poł. XVI Rajbrot  
615173
A-26 z 19.04.1969
ogrodzenie z kaplicami, 1 poł. XIX Rajbrot  
615174
A-26 z 19.04.1969
dzwonnica Rajbrot  
615175
A-26 z 19.04.1969
cmentarz Rajbrot brak zdjęcia

gmina Nowy Wiśnicz

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615145
A-331 z 29.05.1990
zespół kościoła parafialnego pw. św. Ducha, 1685, 2 poł. XIX Chronów 16    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615146
A-331 z 29.05.1990
kościół parafialny pw. św. Ducha, 1685, 2 poł. XIX Chronów 16    
615147
A-331 z 29.05.1990
dzwonnica, 1685, 2 poł. XIX Chronów 16    
615148
A-331 z 29.05.1990
kaplica grobowa A. Kozickiego, 1685, 2 poł. XIX Chronów 16    
768455
A/1285/M z 24.11.2011
zespół kościoła parafialnego pw. Najśw. Serca Pana Jezusa Muchówka    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
768457
A/1285/M z 24.11.2011
kościół parafialnego pw. Najśw. Serca Pana Jezusa, 1934–1942 Muchówka    
768459
A/1285/M z 24.11.2011
kapliczka słupowa, 1907 Muchówka   brak zdjęcia
768464
A/1285/M z 24.11.2011
cmentarz Muchówka   brak zdjęcia
768466
A/1285/M z 24.11.2011
ogrodzenie Muchówka   brak zdjęcia
709427
A-122/M z 8.11.2007
cmentarz wojenny nr 308 z I wojny światowej, 1915–1916 Muchówka brak zdjęcia
615149
A-97 z 27.07.1996
układ urbanistyczny, 1616-XIX Nowy Wiśnicz   brak zdjęcia
615150
A-184 z 20.04.1970
zespół kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP, 1620 Nowy Wiśnicz    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615151
A-184 z 20.04.1970
kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, 1620 Nowy Wiśnicz    
615152
A-184 z 20.04.1970
plebania Nowy Wiśnicz    
615153
A-184 z 20.04.1970
dzwonnica, XVII Nowy Wiśnicz    
615154
A-184 z 20.04.1970
ogrodzenie z 2 bramkami Nowy Wiśnicz    
615155
A-184 z 20.04.1970
cmentarz Nowy Wiśnicz brak zdjęcia
615156
A-182 z 19.05.1947
zespół klasztorny karmelitów, 1 poł. XVII Nowy Wiśnicz   brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615157
A-182 z 19.05.1947
ruina kościoła pw. św. Józefa, 1 poł. XVII Nowy Wiśnicz brak zdjęcia
615158
A-182 z 19.05.1947
klasztor, ob. więzienie, 1 poł. XVII, XIX/XX Nowy Wiśnicz brak zdjęcia
615159
A-182 z 19.05.1947
fortyfikacje bastionowe, 1 poł. XVII Nowy Wiśnicz brak zdjęcia
690873
A-59/M z 23.05.2006
kapliczka św. Jana Nepomucena, 2 poł. XVIII Nowy Wiśnicz   brak zdjęcia
615160
A-327 z 17.12.1989
cmentarz żydowski, 2 poł. XVII Nowy Wiśnicz   brak zdjęcia
615161
A-23 z 1946; 4 z 17.05.1947
zespół zamkowy, XVI, po 1620 Nowy Wiśnicz  
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615162
A-23 z 1946; 4 z 17.05.1947; (dec. z 1930 zamek i kaplica)
zamek, XVI, po 1620 Nowy Wiśnicz    
615163
A-23 z 1946; 4 z 17.05.1947
fortyfikacje bastionowe, XVI, po 1620 Nowy Wiśnicz  
615164
A-744 z 25.10.2000
ratusz, XVII, 2 poł. XIX Nowy Wiśnicz    
615165
A-154 b z 26.05.1978
dworek Koryznówka, 1860 Nowy Wiśnicz    
615166
A-318 z 01.03.1995
zespół sądu grodzkiego, 1911–1912 Nowy Wiśnicz, ul. Grunwaldzka 278  
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615167
A-318 z 01.03.1995
sąd grodzki, ob. liceum plastyczne, 1911–1912 Nowy Wiśnicz, ul. Grunwaldzka 278  
615168
A-318 z 01.03.1995
areszt, ob. liceum plastyczne, 1911–1912 Nowy Wiśnicz, ul. Grunwaldzka 278 brak zdjęcia
615169
A-152 z 10.03.1978
dom, XVIII/XIX Nowy Wiśnicz, Rynek 13   brak zdjęcia
615170
A-147 z 03.03.1978
dom, XVII, XIX Nowy Wiśnicz, Rynek 20   brak zdjęcia
615176
A-13 z 09.04.1968
zespół kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha, 1520 Stary Wiśnicz  
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615177
A-13 z 09.04.1968
kościół parafialny pw. św. Wojciecha, 1520 Stary Wiśnicz    
615178
A-13 z 09.04.1968
kaplica św. Anny, XIX Stary Wiśnicz     brak zdjęcia
615179
A-13 z 09.04.1968
cmentarz Stary Wiśnicz  
615180
A-126 z 04.07.1977
dom nr 1, poł. XVII Stary Wiśnicz brak zdjęcia

gmina Rzezawa

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615181
A-179 z 19.12.1979
zagroda nr 108 (d. 106), kon. XIX Borek brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615182
A-179 z 19.12.1979
chałupa, 1890 Borek brak zdjęcia
615183
A-179 z 19.12.1979
stodoła, kon. XIX Borek brak zdjęcia
615184
A-179 z 19.12.1979
obora, kon. XIX Borek brak zdjęcia
615185
A-181 z 19.12.1979
chałupa nr 181, 1869 Borek brak zdjęcia
615186
A-182 z 19.12.1979
dom (chałupa) nr 189, 1839 Borek brak zdjęcia
615187
A-184 z 04.01.1980
wiata (w zagrodzie nr 28), 2 poł. XIX Bratucice brak zdjęcia
707118
A-92/M z 23.03.2007
cmentarz wojenny nr 318 z I wojny światowej, 1915–1916 Bratucice   brak zdjęcia
707119
A-93/M z 23.03.2007
cmentarz wojenny nr 315 z I wojny światowej, 1915–1916 Krzeczów    
615189
A-111 z 20.02.1969
dzwonnica, 1837 Okulice
615190
124 z 27.03.1969
kościół parafialny pw. Świętej Trójcy, 1844 Rzezawa

gmina Trzciana

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615191
A-374 z 20.01.1994
cmentarz wojenny nr 305 z I wojny światowej, 1915–1918 Łąkta Dolna  
615192
A-375 z 20.01.1994
cmentarz wojenny nr 306 z I wojny światowej, 1915–1918 Łąkta Dolna  
615193
A-376 z 20.01.1994
cmentarz wojenny nr 307 z I wojny światowej, 1915–1918 Łąkta Dolna  
615203
I-3-13/47 z 19.05.1947; A-172 z 19.02.1970
kościół parafialny pw. św. Małgorzaty, kon. XV, 1857 Trzciana  
615204
A-373 z 21.12.1993
cmentarz wojenny nr 309 z I wojny światowej Trzciana  

gmina Żegocina

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615194
A-372 z 15.12.1993
zespół cmentarza wojennego nr 304 Łąkta Górna    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615195
A-372 z 15.12.1993
cmentarz wojenny nr 304 z I wojny światowej Łąkta Górna     brak zdjęcia
615196
A-372 z 15.12.1993
kapliczka słupowa, 1918 Łąkta Górna brak zdjęcia
615197
A-56/M z 9.05.2006
zespół dworski, 4 ćw. XIX Łąkta Górna    
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615198
A-56/M z 9.05.2006
dwór, 4 ćw. XIX, 1921, 1939 Łąkta Górna    
615199
A-56/M z 9.05.2006
spichlerz, 4 ćw. XIX Łąkta Górna    
615200
A-56/M z 9.05.2006
kaplica, 4 ćw. XIX Łąkta Górna    
615201
A-56/M z 9.05.2006
kapliczka słupowa z figurą Chrystusa, 1873 Łąkta Górna    
615202
A-56/M z 9.05.2006
park z aleją grabową, 4 ćw. XIX Łąkta Górna    
615205
A-358 z 09.04.1960
zespół kościoła cmentarnego pw. św. Jakuba Rozdziele     brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
615206
A-358 z 09.04.1960
kościół cmentarny pw. św. Jakuba, 1563 Rozdziele    
615207
A-358 z 09.04.1960
cmentarz Rozdziele   brak zdjęcia
615208
A-36/M z 28.12.2005
kościół parafialny pw. św. Mikołaja Biskupa, 1895 Żegocina  
615209
A-384 z 08.06.1995
cmentarz wojenny nr 301 z I wojny światowej, 1915–1916 Żegocina    
615210
A-377 z 25.01.1994
cmentarz wojenny nr 302 z I wojny światowej (kwatera na cment. par. rzym.-kat.), 1915–1918 Żegocina