Wikipedia:Wiki Lubi Zabytki/podkarpackie/powiat przemyski/gmina Krasiczyn

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
630905
A-494 z 06.06.1992
cerkiew gr.-kat. ob. kościół rzym.-kat. św. Marcina, 1867, 1937 Chołowice Geographylogo.svg
cerkiew gr.-kat. ob. kościół rzym.-kat. św. Marcina, 1867, 1937
738051
A-405 z 25.02.2010
zespół cerkwi gr.-kat. p.w. św. Dymitra, ob. kościoła rzym.-kat. p.w. św. Maksymil… Korytniki Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
zespół cerkwi gr.-kat. p.w. św. Dymitra, ob. kościoła rzym.-kat. p.w. św. Maksymil…
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
738054
A-405 z 25.02.2010
cerkiew gr.-kat. p.w. św. Dymitra, ob. kościół rzym.-kat. p.w. św. Maksymiliana Ko…, 1886 Korytniki brak zdjęcia
738056
A-405 z 25.02.2010
dzwonnica, 1930 Korytniki brak zdjęcia
738057
A-405 z 25.02.2010
d. cmentarz prawosławny, kon. XIX Korytniki brak zdjęcia
630906
A-176 z 05.01.1987
park dworski, pocz. XX Korytniki brak zdjęcia
630907
A-282 z 09.02.1988
zespół kościoła par. p.w. św. Barbary i św. Marcina, XVIII Krasiczyn brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
630908
A-282 z 09.02.1988
kościół par. p.w. śś. Barbary i Marcina, 1760, 1784 Krasiczyn brak zdjęcia
630909
A-282 z 09.02.1988
dzwonnica, 1760 Krasiczyn brak zdjęcia
630910
A-282 z 09.02.1988
ogrodzenie, 1794 Krasiczyn brak zdjęcia
630911
A-321 z 26.06.1968
zespół zamkowy, XVI, XX Krasiczyn Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
zespół zamkowy, XVI, XX
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
630912
A-321 z 26.06.1968
zamek, XVI Krasiczyn brak zdjęcia
630913
A-321 z 26.06.1968
oficyna, tzw. domek szwajcarski, XX Krasiczyn brak zdjęcia
630914
A-321 z 26.06.1968
stajnie cugowe (oficyna), XIX Krasiczyn brak zdjęcia
630915
4-ZP z 1.09.1948; A-321 z 26.06.1968
park, XIX Krasiczyn brak zdjęcia
711547
B-232 z 25.02.2008
brama parkowa (południowa), 1 poł. XVII Krasiczyn brak zdjęcia
630916
A-261 z 12.11.1987
szkoła, 1909 Krasiczyn brak zdjęcia
630917
A-719 z 12.06.1987
zespół cerkwi greko-kat. p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego, 1630, 1882, 1957; XVIII Kruhel Wielki Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
zespół cerkwi greko-kat. p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego, 1630, 1882, 1957; XVIII
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
630918
A-719 z 12.06.1987
cerkiew greko-kat. p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego, 1630, 1882, 1957, 1995-1996 Kruhel Wielki brak zdjęcia
630919
A-719 z 12.06.1987
dzwonnica, XVIII Kruhel Wielki brak zdjęcia
749282
A-554 z 26.04.2011
zespół cerkwi gr.-kat., ob. kościoła fil. pw. Narodzenia NMP Mielnów brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
749289
A-554 z 26.04.2011
cerkiew gr.-kat., ob. kościół fil. pw. Narodzenia NMP, 1898-1908 Mielnów brak zdjęcia
749291
A-554 z 26.04.2011
dzwonnica, 1924 Mielnów brak zdjęcia
749292
A-554 z 26.04.2011
nagrobek Marii Chwalipowej, 1907 Mielnów brak zdjęcia
630920
A-236 z 20.07.1987
park dworski, XVIII, XIX Mielnów brak zdjęcia
630921
A-880 z 26.03.1998
zespół cerkwi gr.-kat. p.w. św. Michała Archanioła, ob. kościół rzym.-kat. p.w. Na…, 1924 Olszany Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
zespół cerkwi gr.-kat. p.w. św. Michała Archanioła, ob. kościół rzym.-kat. p.w. Na…, 1924
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
630922
A-880 z 26.03.1998
cerkiew gr.-kat. p.w. św. Michała Archanioła, ob. kościół rzym.-kat. p.w. Narodzen…, 1924 Olszany brak zdjęcia
630923
A-880 z 26.03.1998
dzwonnica, 1924 Olszany brak zdjęcia
770316
A-709 z 22.12.2011
kaplica grobowa rodz. Drużbackich, ob. kaplica pw. św. Anny, 1860 Prałkowce
kaplica grobowa rodz. Drużbackich, ob. kaplica pw. św. Anny, 1860