Wikipedia:Wiki Lubi Zabytki/podkarpackie/powiat przemyski/gmina Krzywcza

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
630924
A-283 z 11.02.1988
zespół kościoła par. p.w. Św. Trójcy, XVIII/XIX Babice brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
630925
A-283 z 11.02.1988
kościół par. p.w. Św. Trójcy, 1794, 1886 Babice brak zdjęcia
630926
A-283 z 11.02.1988
dzwonnica I, 1794 Babice brak zdjęcia
630927
A-283 z 11.02.1988
dzwonnica II, 1794 Babice brak zdjęcia
630928
A-283 z 11.02.1988
plebania, 1800 Babice brak zdjęcia
630929
A-247 z 04.03.1970
zespół cerkwi p.w. Zaśnięcia Matki Boskiej, kon. XVIII Babice brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
630930
A-247 z 04.03.1970
cerkiew p.w. Zaśnięcia Matki Boskiej, 1840 Babice brak zdjęcia
630931
A-247 z 04.03.1970
dzwonnica, 1840 Babice brak zdjęcia
630932
A-884 z 21.05.1998
kapliczka, 1794, 1998 Babice brak zdjęcia
630933
A-235 z 10.07.1987
park dworski, 2 poł. XIX Babice Geographylogo.svg brak zdjęcia
630934
A-628 z 30.09.1993
zespół cerkwi gr.-kat. p.w. św. Szymona Słupnika, ob. nieużytkowana, 1857, XX Chyrzyna brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
630935
A-628 z 30.09.1993
cerkiew gr.-kat. p.w. św. Szymona Słupnika, ob. nieużytkowana, 1857, XX Chyrzyna brak zdjęcia
630936
A-628 z 30.09.1993
dzwonnica, 1857 Chyrzyna brak zdjęcia
630937
A-284 z 09.02.1988
zespół kościoła p.w. Narodzenia NMP, 1625, 1760 Krzywcza brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
630938
A-284 z 09.02.1988
kościół p.w. Narodzenia NMP, 1625, 1760 Krzywcza brak zdjęcia
630939
A-284 z 09.02.1988
dzwonnica, 1625, 1760 Krzywcza brak zdjęcia
749277
A-492 z 22.02.2011
mur oporowo-ogrodzeniowy, 2 poł. XVIII Krzywcza Geographylogo.svg brak zdjęcia
630940
A-288 z 07.04.1988
zespół plebański, XIX Krzywcza brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
630941
A-288 z 07.04.1988
plebania, 1898 Krzywcza brak zdjęcia
630943
A-288 z 07.04.1988
studnia Krzywcza brak zdjęcia
630944
A-886 z 20.08.1998
cerkiew greko-kat. p.w. Narodzenia Marii Bogarodzicy, 1841 Krzywcza Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
cerkiew greko-kat. p.w. Narodzenia Marii Bogarodzicy, 1841
764049
A-670 z 22.10.2011
cmentarz żydowski, 1 poł. XIX Krzywcza brak zdjęcia
630945
A-193 z 28.05.1987
zespół dworski, XVII, XX Krzywcza brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
630946
A-193 z 28.05.1987
dwór, XVII, XIX/XX Krzywcza brak zdjęcia
630947
A-193 z 28.05.1987
oranżeria, XVIII, XIX, XX Krzywcza brak zdjęcia
630948
A-193 z 26.01.1987 i z 28.05.1987
park z aleją grabową, 2 poł. XIX Krzywcza brak zdjęcia
630949
A-245 z 09.10.1959
cmentarz przycerkiewny, XVIII Ruszelczyce Geographylogo.svg brak zdjęcia
630950
A-245 z 09.11.1959
park dworski, 1 poł. XIX Ruszelczyce brak zdjęcia
698078
A-175 z 3.10.2006
zespół cerkwi gr.-kat. p.w. Przemienienia Pańskiego, ob. kościół p.w. Matki Boskie…, 1900 Skopów Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
zespół cerkwi gr.-kat. p.w. Przemienienia Pańskiego, ob. kościół p.w. Matki Boskie…, 1900
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
698079
A-175 z 3.10.2006
cerkiew gr.-kat. p.w. Przemienienia Pańskiego, ob. kościół p.w. Matki Boskiej Częs…, 1900 Skopów brak zdjęcia
698080
A-175 z 3.10.2006
dzwonnica, 1900 Skopów brak zdjęcia
698081
A-175 z 3.10.2006
cmentarz, 1900 Skopów brak zdjęcia