Wikipedia:Wiki Lubi Zabytki/podkarpackie/powiat przeworski/gmina Przeworsk

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
631578
A-24/59 z 27.11.1952
zespół kościoła par. pw. św. Marii Magdaleny, XVI, XX Nowosielce Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
zespół kościoła par. pw. św. Marii Magdaleny, XVI, XX
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
631579
A-24/59 z 27.11.1952
kościół par. pw. św. Marii Magdaleny, 1595, XIX, XX Nowosielce Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
kościół par. pw. św. Marii Magdaleny, 1595, XIX, XX
631580
A-24/59 z 27.11.1952
cmentarz Nowosielce brak zdjęcia
631581
A-847 z 25.02.1997
zespół cmentarza rzym.-kat., poł. XIX Nowosielce Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
631582
A-847 z 25.02.1997
cmentarz rzym.-kat. (2 części rozdzielone drogą), poł. XIX Nowosielce Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
cmentarz rzym.-kat. (2 części rozdzielone drogą), poł. XIX
631583
A-847 z 25.02.1997
kaplica grobowa rodz. Tomalskich (dec. kaplica cmentarna), 1 poł. XIX Nowosielce Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
kaplica grobowa rodz. Tomalskich (dec. kaplica cmentarna), 1 poł. XIX
631584
A-847 z 25.02.1997
kaplica grobowa księży, pocz. XX Nowosielce Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
kaplica grobowa księży, pocz. XX
631585
A-847 z 25.02.1997
kaplica grobowa rodziny Dąbrowskich, 1900 Nowosielce Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
kaplica grobowa rodziny Dąbrowskich, 1900
631586
A-840 z 07.11.1996
zespół domu myśliwskiego, XIX/XX Nowosielce Geographylogo.svg brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
631587
A-840 z 07.11.1996
dom myśliwski, XIX/XX Nowosielce brak zdjęcia
631588
A-840 z 07.11.1996
budynek gospodarczy, XIX/XX Nowosielce brak zdjęcia
631593
A-712 z 06.12.1972
zespół zabytków m. Przeworska, XIV, XIX Przeworsk brak zdjęcia
631594
A-18/53 z 27.11.1952
zespół klasztorny bernardynów, XV Przeworsk, ul. Bernardyńska 22 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
zespół klasztorny bernardynów, XV
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
631595
A-18/53 z 27.11.1952
kościół pw. św. Barbary, 1461-1465, 1620-1647, 1757, 1902 Przeworsk, ul. Bernardyńska 22 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
kościół pw. św. Barbary, 1461-1465, 1620-1647, 1757, 1902
631596
A-18/53 z 27.11.1952
klasztor, 1461-1465, XVII, XIX Przeworsk, ul. Bernardyńska 22 Geographylogo.svg brak zdjęcia
631597
A-25/60 z 27.11.1952
zespół klasztorny bożogrobców, XV Przeworsk, ul. Kościelna Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
zespół klasztorny bożogrobców, XV
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
631598
A-25/60 z 27.11.1952
kościół, ob. par. pw. św. Ducha (z kaplicą Grobu Chrystusa), 1430-1473, 1718, 1908 Przeworsk, ul. Kościelna Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
kościół, ob. par. pw. św. Ducha (z kaplicą Grobu Chrystusa), 1430-1473, 1718, 1908
631599
A-25/60 z 27.11.1952
klasztor, ob. plebania, 1430-1473, 2 poł. XVII, XVIII Przeworsk, ul. Kościelna Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
klasztor, ob. plebania, 1430-1473, 2 poł. XVII, XVIII
631600
A-374 z 23.11.1990
zespół klasztorny sióstr Miłosierdzia, 1780, XIX Przeworsk, ul. Krakowska 1 Geographylogo.svg
zespół klasztorny sióstr Miłosierdzia, 1780, XIX
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
631601
A-374 z 23.11.1990
kościół pw. Matki Boskiej Śnieżnej, 1778-1780 Przeworsk, ul. Krakowska 1 Geographylogo.svg
kościół pw. Matki Boskiej Śnieżnej, 1778-1780
631602
A-374 z 23.11.1990
klasztor, ob. dom opieki społecznej, 4 ćw. XVIII Przeworsk, ul. Krakowska 1 Geographylogo.svg
klasztor, ob. dom opieki społecznej, 4 ćw. XVIII
631603
A-374 z 23.11.1990
spichrz, 1869 Przeworsk, ul. Krakowska 1 Geographylogo.svg brak zdjęcia
631604
A-195 z 09.02.1987
cmentarz rzym.-kat., 2 poł. XIX Przeworsk, ul. Cmentarna (ob. Tysiąclecia} Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
cmentarz rzym.-kat., 2 poł. XIX
631605
A-260 z 09.12.1959
mury obronne (pozostałości), XV, XVI Przeworsk Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
mury obronne (pozostałości), XV, XVI
631606
A-19/54 z 27.11.1952
ratusz, XVI, XVII, 1909 Przeworsk Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
ratusz, XVI, XVII, 1909
631635
A-463 z 30.09.1991
linia kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów, 1890-1904 Przeworsk Geographylogo.svg
linia kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów, 1890-1904
631607
A-463 z 30.09.1991
zespół dworca Przeworsk Główny, XIX/XX (w zespole kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów) Przeworsk Geographylogo.svg
zespół dworca Przeworsk Główny, XIX/XX (w zespole kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów)
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
631608
A-463 z 30.09.1991
lokomotywownia, XIX/XX Przeworsk brak zdjęcia
631609
A-463 z 30.09.1991
posterunek rewidentów, XIX/XX Przeworsk brak zdjęcia
631610
A-463 z 30.09.1991
magazyn, XIX/XX Przeworsk brak zdjęcia
631611
A-463 z 30.09.1991
dom mieszkalny, XIX/XX Przeworsk, ul. Dynowska 22 brak zdjęcia
631636
A-463 z 30.09.1991
most I, 1890-1904 Przeworsk brak zdjęcia
631612
zespół pałacowy Lubomirskich Przeworsk, ul. Park 2 brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
631613
A-21/56 z 27.11.1952 i 8.01.1992
pałac, pocz. XIX Przeworsk, ul. Park 2 Farm-Fresh pictures.png
pałac, pocz. XIX
631614
A-36 z 23.08.2001
oficyna CZERWONA, XIX Przeworsk, ul. Park 2 Geographylogo.svg brak zdjęcia
631615
A-36 z 23.08.2001
kordegarda, 1921 Przeworsk, ul. Park 2 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
kordegarda, 1921
631616
A-36 z 23.08.2001
oranżeria, pocz. XIX Przeworsk, ul. Park 2 Geographylogo.svg brak zdjęcia
631617
A-36 z 23.08.2001
główna brama wjazdowa, XIX Przeworsk, ul. Park 2 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
główna brama wjazdowa, XIX
631618
A-36 z 31.08.2001
dom koniuszego, pocz. XIX Przeworsk, ul. Park 2 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
dom koniuszego, pocz. XIX
631619
A-36 z 31.08.2001
powozownia, 1869 Przeworsk, ul. Park 2 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
powozownia, 1869
775671
A-36 z 23.08.2001
stajnie, 1869 Przeworsk, ul. Park 2 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png brak zdjęcia
631620
A-21/56 z 27.11.1952 i 8.01.1992
park, pocz. XIX, XX Przeworsk, ul. Park 2 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
park, pocz. XIX, XX
775672
A-839 z 1.06.2012
dom ogrodnika, 1 poł. XIX Przeworsk, ul. Park 1 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
dom ogrodnika, 1 poł. XIX
775673
A-839 z 1.06.2012
oficyna BIAŁA, XIX/XX Przeworsk, ul. Krakowska 6 Geographylogo.svg brak zdjęcia
775674
A-839 z 1.06.2012
dom administratora, 1850 Przeworsk, ul. Skłodowskiej-Curie 1 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
dom administratora, 1850
775675
A-839 z 1.06.2012
obora, ob. magazyn, 2 poł. XIX Przeworsk, ul. Skłodowskiej-Curie 2 Geographylogo.svg brak zdjęcia
775676
A-839 z 1.06.2012
brama z fragmentem ogrodzenia od ul. Skłodowskiej-Curie, XIX/XX Przeworsk Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
brama z fragmentem ogrodzenia od ul. Skłodowskiej-Curie, XIX/XX
709505
A-225 z 5.11.2007
zespół zabudowy drewnianej o charakterze skansenu, ob. zespół hotelowo-gastronomicznej Przeworsk, ul. Krakowska Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
zespół zabudowy drewnianej o charakterze skansenu, ob. zespół hotelowo-gastronomicznej
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
709507
A-225 z 5.11.2007
dom Urbana, kon. XIX Przeworsk, ul. Krakowska Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
dom Urbana, kon. XIX
709511
A-225 z 5.11.2007
szkoła, tzw. dom Gacki, 1924 Przeworsk, ul. Krakowska Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
szkoła, tzw. dom Gacki, 1924
709513
A-225 z 5.11.2007
dom maślarza, 1848-1852 Przeworsk, ul. Krakowska Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
dom maślarza, 1848-1852
709517
A-225 z 5.11.2007
dom Sowińskich z kuźnią, pocz. XIX Przeworsk, ul. Krakowska Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
dom Sowińskich z kuźnią, pocz. XIX
709519
A-225 z 5.11.2007
dom tkacki z kużnią, XVIII/XIX, 1976-1977 Przeworsk, ul. Krakowska Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
dom tkacki z kużnią, XVIII/XIX, 1976-1977
709520
A-225 z 5.11.2007
piwnica, tzw. Gruba, XIX Przeworsk, ul. Krakowska Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
piwnica, tzw. Gruba, XIX
631556
913 z 29.04.1975
dwór (z Krzeczowic), pocz. XVIII, 2 poł. XIX, XIX/XX Przeworsk, ul. Krakowska Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
dwór (z Krzeczowic), pocz. XVIII, 2 poł. XIX, XIX/XX
631621
A-327 z 18.01.1989
dom, 1794 Przeworsk, ul. Bernardyńska 3 brak zdjęcia
631622
A-399 z 29.12.1990
dom, 1731 Przeworsk, ul. Bernardyńska 5 Geographylogo.svg brak zdjęcia
631623
A-139 z 30.11.2005
willa, 1921-1922 Przeworsk, ul. Curie-Skłodowskiej 4 Geographylogo.svg brak zdjęcia
728087
A-355 z 4.06.2009
dom, XVIII/XIX Przeworsk, ul. Kilińskiego 23 Geographylogo.svg brak zdjęcia
728088
A-356 z 4.06.2009
dom, XVIII/XIX Przeworsk, ul. Kilińskiego 25 Geographylogo.svg brak zdjęcia
728089
A-357 z 4.06.2009
dom, XVIII/XIX Przeworsk, ul. Kilińskiego 27 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
dom, XVIII/XIX
631624
A-824 z 06.03.1996
dom, 1928 Przeworsk, ul. Konopnickiej 6 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
dom, 1928
786831
A-1076 z 25.01.2013
kamienica, 1902 Przeworsk, ul. Kościelna 2 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
kamienica, 1902
631626
A-680 z 11.09.1984
dom, 1912, 1935 Przeworsk, ul. Krakowska 2 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
dom, 1912, 1935
631625
A-398 z 24.11.1990
dom, pocz. XX Przeworsk, ul. Krakowska 3 Geographylogo.svg brak zdjęcia
786832
A-1050 z 11.12.2012
dawna poczta, ob. budynek administracyjno-mieszkalny, 1905 Przeworsk, ul. Krakowska 5 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
dawna poczta, ob. budynek administracyjno-mieszkalny, 1905
631627
A-862 z 08.07.1997
dom, 1895 Przeworsk, ul. Lubomirskich 1a Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
dom, 1895
631628
A-863 z 14.07.1997
dom, 1895 Przeworsk, ul. Lubomirskich 1d Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
dom, 1895
631629
A-861 z 08.07.1997
willa, pocz. XX Przeworsk, ul. Lubomirskich 12 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
willa, pocz. XX
631630
A-470 z 13.12.1991
dom, 1910 Przeworsk, ul. Piłsudskiego 4 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
dom, 1910
786833
A-1067 z 11.12.2012
dom (z oficyną), 1 poł. XIX Przeworsk, Rynek 2 Farm-Fresh pictures.png
dom (z oficyną), 1 poł. XIX
631631
A-180 z 06.08.1987
dom, kon. XVIII Przeworsk, Rynek 3 Geographylogo.svg brak zdjęcia
738083
A-404 z 26.02.2010
szkoła męska, ob. zespół szkół, 1903 Przeworsk, ul. Szkolna 6 Geographylogo.svg brak zdjęcia
728696
A-381 z 30.10.2009
dom, 1861 Przeworsk, ul. Tkacka 5 Geographylogo.svg brak zdjęcia
631632
A-714 z 6.06.1983
dom Przeworsk, ul. Wałowa 9 Geographylogo.svg brak zdjęcia
631633
A-752 z 21.06.1974
dom, 1780 Przeworsk, ul. Węgierska 7 Geographylogo.svg brak zdjęcia
631634
A-108 z 24.02.1976
stodoła, 1 poł. XIX Przeworsk, ul. Wojska Polskiego 67 Geographylogo.svg brak zdjęcia
631589
A-170 z 26.11.1986
zespół pałacowy Urzejowice Geographylogo.svg brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
631590
A-170 z 26.11.1986
pałac, 1887 Urzejowice brak zdjęcia
631591
A-170 z 26.11.1986
park, XVIII, XIX Urzejowice brak zdjęcia
631592
A-383 z 03.09.1968
wiatrak, 1934 Urzejowice Farm-Fresh pictures.png
wiatrak, 1934
720721
A-463 z 30.09.1991
most II, 1890-1904 (w zespole kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów) Urzejowice Geographylogo.svg
most II, 1890-1904 (w zespole kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów)