W pewnych przypadkach administrator może usunąć w trybie natychmiastowym stronę, której treść w sposób oczywisty nie kwalifikuje się do zachowania w Wikipedii. W tych samych przypadkach każdy użytkownik może zgłosić stronę do takiego usunięcia przez dodanie do niej szablonu {{ek|powód}}. Tak oznaczona strona zostanie dodana do odpowiedniej kategorii i prawdopodobnie usunięta przez administratorów.

W innych wypadkach należy stronę zgłosić na stronę dyskusji nad usunięciem. Grafiki należy zgłaszać na stronę zgłoszone grafiki.

Podstawowe wytyczne ekspresowego kasowania

Administratorzy mogą natychmiast usunąć stronę tylko wtedy, gdy równocześnie:

 1. strona w sposób oczywisty nie kwalifikuje się do zachowania w Wikipedii zgodnie z opisanymi poniżej zasadami szczegółowymi
 2. szanse na jej zachowanie w toku dyskusji są znikome
 3. nie ma podstaw, by podejrzewać, że usunięcie strony mogłoby być przedmiotem merytorycznej kontrowersji w społeczności wikipedystów
 4. nie jest możliwe przywrócenie wcześniejszej, użytecznej postaci strony.

W innych sytuacjach ekspresowe skasowanie strony nie jest dopuszczalne. W takich przypadkach należy skorzystać z procedur Poczekalni albo uzyskać konsensus w kawiarence Wikipedii lub na stronie dyskusji strony.

Szczegółowe zasady usuwania stron

Do natychmiastowego kasowania bez potrzeby uzyskania konsensusu wikipedystów kwalifikują się w szczególności:

 1. strony zawierające tylko przypadkową lub całkowicie nieczytelną treść, na przykład:
  • losowe ciągi znaków lub słów
  • testy edycyjne – do nich przeznaczony jest brudnopis
  • urywki tekstu albo cały tekst w językach obcych
  • wypowiedzi bez zrozumiałego kontekstu
 2. artykuły zawierające zdecydowanie zbyt mało przydatnej treści, by stać się zalążkiem, na przykład:
  • niepełne zdania
  • skrajnie ogólnikowe i wieloznaczne definicje
  • materiały zawierające bardzo poważne i nieodwracalne błędy.
 3. strony zawierające wyłącznie treści jednoznacznie zakazane przez przyjęte zasady, na przykład:
 4. artykuły dotyczące polityków kandydujących w najbliższych wyborach, o ile źródła zawarte w artykule nie wskazują na inne, poza kandydowaniem w wyborach, aspekty działalności osoby będącej bohaterem biogramu (zgodnie z zasadą Tryb wyborczy)
 5. strony będące przedmiotem niebudzących kontrowersji, rutynowych działań administracyjnych, na przykład:
  • poprawiania nazw stron
  • przenoszenia grafik
  • integracji z innymi tekstami
  • łączenia historii edycji
 6. strony, których usunięcie uzasadnione jest przyjętymi w projekcie względami technicznymi, na przykład:
  • kopie istniejących stron
  • kopie treści usuniętych po dyskusji
  • przekierowania spod błędnych nazw
  • przekierowania do nieistniejących stron
  • nieużywane kategorie
 7. strony mogące naruszać prawa autorskie, ale tylko gdy zachodzi jedna z poniższych sytuacji:
  • tekst przedstawia niski poziom techniczny lub merytoryczny
  • autor wcześniej odmówił zgody na publikację w Wikipedii
  • uzyskanie takiej zgody jest bardzo mało prawdopodobne
 8. strony usuwane na wniosek jedynego autora, gdy podał on przekonujące uzasadnienie dla takiej czynności.

Strona niespełniająca powyższych kryteriów ekspresowego kasowania, a która tylko częściowo narusza zasady Wikipedii albo jest w trakcie dopracowywania przez innego wikipedystę, nie powinna być kasowana. W takiej sytuacji należy skontaktować się z autorem oraz oznaczyć ją jako wymagającą poprawek z wykorzystaniem odpowiedniego szablonu.

Jeśli artykuł zostaje usunięty, a nie ma podstaw podejrzewać, że był utworzony w złej wierze, dobrą praktyką jest poinformowanie autora o tym fakcie oraz przyjazne odesłanie go do odpowiednich reguł i zaleceń edycyjnych obowiązujących w Wikipedii.

Odwołania od decyzji

Jeśli Twój artykuł został skasowany w trybie ekspresowego kasowania, a uważasz, że stało się tak wbrew zawartym tu regułom, dla uniknięcia konfliktów nie przywracaj od razu jego treści w tej samej postaci.

Zamiast tego skontaktuj się z administratorem, który usunął ten artykuł. Zwykle administrator wyjaśni podstawy swojej decyzji, zrewiduje ją albo artykuł zgłosi do Poczekalni. Jeśli jednak to się nie powiedzie lub nie osiągniesz porozumienia, opisz problem w kawiarence Wikipedii. Po uzyskaniu konsensusu ze strony innych wikipedystów i ewentualnym dopracowaniu treści nic nie stoi na przeszkodzie, by taki artykuł przywrócić.

Przyjęcie zasad

Zasady te przyjęto na podstawie Wikipedia:Głosowania/Nowe zasady EK.