Wikiprojekt:Botanika/Ocena haseł

Na tej stronie przedstawione są zasady i sposób oceny znaczenia i jakości haseł z zakresu botaniki w polskiej wersji językowej Wikipedii. Jeśli masz uwagi do systemu oceny lub działania projektu, napisz je na stronie dyskusji.

CeleEdytuj

Celem tego projektu jest pomoc w ustaleniu hierarchii znaczenia haseł encyklopedycznych i tym samym wsparcie dla bardziej uporządkowanej i systematycznej pracy nad poprawą artykułów z zakresu botaniki. Specyfiką Wikipedii jest bowiem dowolność i pewna przypadkowość działań edycyjnych wolantariuszy. W efekcie hasła mają bardzo zróżnicowany poziom jakości, nijak nie powiązany z ich znaczeniem. Niektóre hasła dotyczące zagadnień szczegółowych są znacznie bardziej rozbudowane od artykułów przeglądowych, ew. zawierających (lub nie) określenia i wiadomości, do których znajdują się liczne odsyłacze w innych hasłach Wikipedii.

Ocena jakości służy do ułatwienia rozpoznania potrzeb w zakresie poprawy formy lub uzupełnienia treści haseł botanicznych. Ocena ta ułatwi odnajdywanie artykułów, które w zależności od chęci redaktora, mogą być rozbudowywane do postaci hasła obszernego i wzorcowego lub rozwijane z nazbyt skromnej formy zalążkowej do hasła o dostatecznej, choć wciąż elementarnej zawartości.

Ocena artykułu składa się z dwóch elementów:

 1. Ocena jakości - jak dobry jest artykuł?
 2. Ocena znaczenia - jak istotny jest temat artykułu?

Narzędzia:

Jak ocenić artykuł?Edytuj

 1. Zapoznaj się z kryteriami oceny jakości oraz znaczenia artykułów podanymi w tabeli poniżej.
 2. Podczas czytania artykułu:
  • Zwróć uwagę na treść: czy jest kompletna, czy czegoś brakuje, czy przestrzegane są zasady WP:NPOV i WP:WER.
  • Zwróć uwagę na formę: czy sekcje podzielone są logicznie i/lub zgodnie z przyjętym standardem.
  • Zwróć uwagę na styl: czy artykuł czyta się płynnie, czy są niezręczności językowe, czy są jakieś niezrozumiałe wyrażenia.
 3. W dyskusji artykułu uzupełnij szablon {{Wikiprojekt:Botanika/info|klasa=tu Twoja ocena|znaczenie=tu Twoja ocena}} (szablon jest wstawiany automatycznie, raz dziennie). Do wyboru są następujące oceny (wielkość liter nie ma znaczenia):
 4. Pod szablonem opisz ewentualne braki artykułu.
 5. Podpisz się wstawiając pod szablonem (lub uwagami) cztery tyldy: ~~~~, aby było wiadomo, kto dokonał oceny.

Skala jakościEdytuj

Nazwa Kryteria Dla czytelnika Dla edytora Przykład
  ANM
{{Klasa ANM}}
Zarezerwowane wyłącznie dla artykułów, które uzyskały status "Artykułu na medal". Temat opracowany wyczerpująco, brak błędów lub braków merytorycznych i redakcyjnych. Artykuł dogłębnie opisuje temat i stanowi doskonałe źródło encyklopedycznej wiedzy. Zwykle brak konieczności dalszej rozbudowy, chyba że ukażą się nowe wiadomości na dany temat. Konwalia majowa
Sosna
Grzybienie białe
  DA
{{Klasa DA}}
Artykuł ten przeszedł pozytywnie przez proces nominacji na Dobry Artykuł i uzyskał to miano w toku głosowania, co potwierdza spełnienie kryteriów DA. Przydatna dla prawie wszystkich czytelników dobra charakterystyka tematu. Temat opracowany dobrze, ale nie wyczerpująco - występują pewne braki. Artykuł wymaga usunięcia braków merytorycznych. Szparag lekarski
Liść
Poprawny
{{Klasa Poprawny}}
Jest to najwyższa ocena, jaką może uzyskać artykuł, nie przechodząc przez formalne procedury oceny. Artykuł zawiera sporo treści, jednak występują braki merytoryczne i wymaga dopracowania redakcyjnego. Artykuł nie spełnia w pełni kryteriów Dobrego Artykułu lub jest podobny jakościowo do tych uznanych za medalowe lub dobre, ale nie został jeszcze za taki uznany. Tu należą także niezbyt obszerne, ale wyczerpujące i dobrze zredagowane opracowania tematu. Przydatny wielu czytelnikom, lecz nie wszystkim. Przeciętny czytelnik, przeglądając artykuł, znajdzie wystarczające wiadomości dla zapoznania się z tematem. Jednak dla poszukujących szerszej wiedzy - artykuł może okazać się niewystarczający. Artykuł wymaga dopracowania dostosowującego do kryteriów uznania za Dobry lub Medalowy artykuł. Zakres prac opisuje poradnik pt. "Jak napisać doskonały artykuł". Rośliny
Korzeń
Warzucha polska
Dostateczny
{{Klasa Dostateczny}}
Artykuł zawiera pewną ilość treści dającą pojęcie o danym haśle, ale mimo to występują znaczne braki merytoryczne. Jeśli artykuł jest obszerny pod względem informacyjnym to słabą stroną jest redakcja lub niepełne stosowanie się do zasad (np. prawa autorskie, neutralny punkt widzenia czy Weryfikowalność. Ma przynajmniej jeden z poniższych elementów:
 • dobrze ilustrujące zagadnienie zdjęcie lub grafikę
 • wiele linków pomagających w zrozumieniu lub zilustrowaniu tematu
 • dobrą definicję opisującą trafnie, choć syntetycznie dane zagadnienie.
Przydatny dla niektórych, ale wielu czytelników będzie potrzebowało dodatkowych źródeł wiadomości aby zgłębić temat. Konieczne jest poświęcenie jeszcze sporo wysiłku na pracę nad artykułem, włączając w to wypełnianie brakujących wiadomości i usunięcie niedociągnięć redakcyjnych. Widłaki
Rozłogi
Taksonomia roślin
Zalążek
{{Klasa Zalążek}}
Artykuł jest albo bardzo krótki, albo stanowi tylko zgrubny zbiór wiadomości. W przypadku występowania obszernej treści - jest ona zbędna lub niezrozumiała. Może być przydatny w zasadzie tylko dla osoby, która nie ma żadnego pojęcia co oznacza dany termin. W najlepszym przypadku krótka definicja informacyjna. Artykuł wymaga znacznego rozwinięcia merytorycznego i dopracowania redakcyjnego. Poświęcić trzeba wiele pracy, aby zrobić z niego dobre hasło encyklopedyczne. Abobra
Miłek złocisty

Aktualny stan ocenionych artykułówEdytuj

5 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10K
Artykuły botaniczne na medal - 36                      
Dobre artykuły botaniczne - 58                      
Poprawne artykuły botaniczne - 66                      
Dostateczne artykuły botaniczne - 350                      
Zalążki artykułów botanicznych - 172                      
Artykuły botaniczne bez oceny - 6950                      

Skala znaczeniaEdytuj

Znaczenie Opis Przykłady Kategoria
Najwyższe
{{Znaczenie najwyższe}}
Hasło o największej oglądalności (powyżej 3000 czytających w miesiącu 11.2012), zwykle najważniejsze definicje i duże, znane powszechnie, wysokiej rangi taksony. botanika, korzeń, rośliny, paprocie. Kategoria:Artykuły botaniczne o najwyższym znaczeniu
Wysokie
{{Znaczenie wysokie}}
Hasło o znacznej oglądalności (od 500 do 3000 czytających w miesiącu 11.2012), zwykle ważne definicje i popularne taksony - uprawne, lecznicze, chronione. palinologia, bulwa (botanika), sosna, sosna zwyczajna. Kategoria:Artykuły botaniczne o wysokim znaczeniu
Średnie
{{Znaczenie średnie}}
Hasło o średniej oglądalności (od 200 do 500 czytających w miesiącu 11.2012), zwykle terminy wąsko specjalistyczne i rozpoznawalne taksony (mniej popularne nazwy rodzajów roślin uprawnych i krajowych, nazwy rodzin i rzędów roślin naczyniowych z przedstawicielami w naszej florze, mniej popularne gatunki uprawne i chronione i in.). roślina polikarpiczna, maniok, sosnowate, sosna czarna. Kategoria:Artykuły botaniczne o średnim znaczeniu
Niskie
{{Znaczenie niskie}}
Hasło o niewielkiej oglądalności (poniżej 200 czytających w miesiącu 11.2012). Terminy wąskospecjalistyczne, mało znane taksony, zwykle bez znaczenia użytkowego. ampelografia, sosnowce, sosna chińska, plumeria biała. Kategoria:Artykuły botaniczne o niskim znaczeniu

Aktualny stan ocenionych artykułówEdytuj

5 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10K
Artykuły botaniczne o najwyższym znaczeniu - 331                      
Artykuły botaniczne o wysokim znaczeniu - 1582                      
Artykuły botaniczne o średnim znaczeniu - 2060                      
Artykuły botaniczne o niskim znaczeniu - 3366                      

Użyteczne odsyłaczeEdytuj