Wikiprojekt:GLAM/Statystyki

Statystyki plików GLAMEdytuj

W bibliotece multimediów Wikimedia Commons znajduje się ponad 50 tysięcy plików udostępnionych przez polskie instytucje GLAM – muzea, archiwa, galerie, centra kultury, instytucje akademickie i inne. Tabela przedstawia statystyki wykorzystania plików cyfrowych udostepnionych Wikipedii przez polskie instytucje.

Instytucja Dane statystyczne
Pliki Liczba użytych plików
Archiwa Społeczne w Wikipedii 151 123
Archiwum Główne Akt Dawnych 2287 365
Archiwum Państwowe w Poznaniu 671 269
Archiwum Państwowe w Łodzi 138 61
Biblioteka Jagiellońska 7 0
Biblioteka Narodowa w Warszawie 5282 1071
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu 740 10
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 1 1
Centrum Nauki Kopernik 5 5
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT współpraca skoncentrowana na artykułach
Europejskie Centrum Solidarności 121 46
Goethe Institut 38 18
Instytut Etnologii UAM (Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty) 7831 382
Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego 180 38
Instytut im. Jerzego Grotowskiego współpraca skoncentrowana na artykułach
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 40 13
Kolektyw Kariatyda 325 184
Małopolski Instytut Kultury 2898 71
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa 5161 843
Muzeum Historii Polski 30 5
Muzeum Historii Ubioru 18 5
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN współpraca skoncentrowana na artykułach
Muzeum Hutnictwa w Chorzowie 114 91
Muzeum Miasta Łodzi 1026 116
Muzeum Motoryzacji w Nieborowie 127 23
Muzeum Narodowe w Warszawie 886 469
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 97 36
Muzeum Sztuki w Łodzi 41 21
Muzeum Tatrzańskie 76 45
Muzeum Warszawy 31 1
Muzeum Współczesne Wrocław początek współpracy
Narodowe Archiwum Cyfrowe 11592 2289
Narodowe Muzeum Morskie 310 89
Państwowe Muzeum Etnograficzne (Rok Obrzędowy z Wikipedią) 1000 208
Państwowe Muzeum Etnograficzne (Etnografia Karpat) 2446 674
Państwowe Muzeum Etnograficzne (kolekcje) 130 29
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 306 7
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach 539 76
Senat Rzeczypospolitej Polskiej 1761 1232
Urząd Miasta Lublin 5 3
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 204 70
Zamek Królewski na Wawelu 2 2
Prywatne kolekcje
Kolekcja Jarosława Pijarowskiego 472 345
Kolekcja Wojciecha Kocota 4491 16
Kolekcja Zuzanny Dolegi 125 30
Razem 51705 9367

Dla każdej instytucji można sprawdzić następujące dane:Edytuj